dinsdag 29 november 2011

'Ik kende mijnheer Soerel alleen als Dino S.'

Kroongetuige Peter La Serpe was maandag wederom het lijdend voorwerp in het verhoor door de verdediging met als onderwerp de Holleeder-weglatingen. Dit keer trapte het openbaar ministerie de procesdag af met de eerste vragenronde. Mr. Nico Meijering, de raadsman van Dino Soerel, zou daarna vragen op La Serpe af kunnen vuren. La Serpe excuseerde zich dat hij afgelopen dagen niet in zijn USB-stick kon, dus zou hij de vragen mogelijk niet in de context kunnen plaatsen. Daarop vroeg de rechter of hij de tekst nu wel op papier voor hem had. 'Jawel', zei La Serpe. 'Prima', zei de rechter. 'Nou dat vind ik helemaal niet prima', zei Mr. Nico Meijering, 'Het is niet de bedoeling dat een getuige stukken onder zijn neus heeft'. Volgens de rechter was het even niet anders: 'We gaan door'.


Officier van justitie Mr. Hans Oppe (samenvatting van enkele vragen): Goedemorgen mijnheer La Serpe. We kijken even naar de weglating van Z38. We gaan naar de laatste zin. Z38 zegt: 'Ja, dat heb ik gezegd. Dino is een beetje gelijk aan Holleeder, weet je wel'. Leest u het even. Wat bedoeld u daarmee?
Peter La Serpe: Nou, zou denk ik erover. Dino is zo'n beetje hetzelfde niveau. Hoe zeg je dat? Nou ja, in het milieu. Uhh... Woef ? hehehe... (leek een grapje van La Serpe te zijn)
Mr. Oppe: Woef?!
La Serpe: Woef... Nee ehm, laat ik dit zeggen. Ik ken Dino niet goed. Jesse vertelde wel eens wat. Jesse keek tegen hem op. Hij zei dat het een grote jongen was, veel geld verdiende, dat Dino met Ali omging, etc. Gewoon een grote jongen.

Mr. Oppe: Over de positie van Holleeder in het criminele milieu. Over Thomas van der Bijl, de weglating. Wat heeft u Jesse Remmers horen zeggen over Holleeder in het criminele milieu?
La Serpe: Hij vroeg mij naar Café De Hallen te gaan. Ik kan niet precies vertellen hoe dat tot mij is gekomen. Ik heb het zo niet paraat.
Mr. Oppe: Wat kunt u vertellen over de positie?
La Serpe: Ja... grote jongen, aanzien, machtig, gevaarlijke jongen. Jesse en ik hadden het er vaak over. Puur omdat ik Jesse kende, kon ik veel bereiken in het milieu. De contacten van Willem kon hij gebruiken omdat hij hem kende. Dat is een beetje hoe het werkt.

Mr. Oppe: Z36 zegt: 'Nou ja, Dino heeft mensen geliquideerd. George Klok' (fonetisch). Met name die zin: Dino heeft 'mensen' geliquideerd. 'Mensen' is meervoud.
La Serpe: Jesse heeft verteld dat Dino voor hij de huidige positie had mensen heeft geliquideerd.
Mr. Oppe: Hoe kwam dat ter sprake? De context?
La Serpe: Nou, Jesse keek tegen hem op. Jesse zag zich ook ooit wel op zo'n positie voor zichzelf omdat hij ook mensen liquideert.
Mr. Oppe: Hoe kwam dat ter sprake?
La Serpe: Nou dat is niet zo'n raar onderwerp met Jesse, kan ik u vertellen. hehehe... Het is helemaal niet zo gek hoor, dat er over gesproken werd.
Mr. Oppe: Maar hoe werkt nou zoiets?
La Serpe: Jesse indentificeerde zich gewoon heel erg met Dino.
Mr. Oppe: Wanneer was dat?
La Serpe: Ik denk begin 2000. Voor het eerst hoorde ik de naam Dino van Holleeder, bij Avis met die auto. Toen hoorde ik daarvoor alleen van 'Rex'. Later kwamen er opdrachten. Dat was na de ontsnapping van Jesse uit het ziekenhuis.
Mr. Oppe leest voor: 'Jesse vertelde dat hij naar Holleeder ging omdat hij een klus voor hem had'. Hoe bedoeld u dat?
La Serpe: Ik kan me niet herinneren dat Jesse naar Holleeder ging, maar ik weet dat hij na de ontsnapping in 'Het Arsenaal' met Holleeder over liquidaties sprak.

Mr. Oppe: Die ontmoeting bij het Gelderlandplein, kan het zo zijn dat het geen toevallige ontmoeting was?
La Serpe: Nee, die was puur toevallig.
Mr. Oppe: Het kan zo zijn dat het leek of het toevallig was. Maar het kan zo zijn dat u uit latere gesprekken met Jesse heeft opgemaakt dat de ontmoeting wel degelijk geënscenceerd was?
La Serpe: Nee, dat was het niet.

Mr. Oppe: U zegt: 'Er was een Dino-lijst en een Holleeder-lijst' ?
La Serpe: Ik heb de overtuiging gekregen dat de Holleeder-lijst en de Dino-lijst hetzelfde zijn. Ik heb de overtuiging dat ze allebei van alle zaken afwisten.
Mr. Oppe: Ja, u zegt dat Jesse Remmers eerst de opdracht van Ali en Dino kreeg en dat daarna een ontmoeting met Holleeder plaatsvond in Amsterdam-Buitenveldert bij het Gelderlandplein, waar Holleeder als opdrachtgever van de moord op Kees Houtman optrad.
La Serpe: Dino kwam actief in gesprekken voor. Het was mijns inziens dezelfde lijst.

Mr. Oppe: Weet u of Holleeder ooit aanwezig was in 'de oude Baja', of 'BED'?
La Serpe: Ik kan het me niet herinneren. Ik weet niet of Jesse Holleeder heeft gezien. Hij heeft er niet over gesproken.
Mr. Oppe: Maar kunt u zich herinneren of Holleeder ooit in verband met die ontmoetingen is genoemd?
La Serpe: Niet dat ik me kan herinneren.
Mr. Oppe: Ik ga even naar De Arsenaal-ontmoeting. U zegt dat Holleeder opmerkte voor de komst van Peter R. de Vries dat u het beter niet over de liquidatie van Cor van Hout kon praten. Jesse zegt dat er helemaal niet over liquidaties is gesproken.
La Serpe: Nou, dat is dan verkeerd gezegd.

La Serpe vertelde eerder wel dat Jesse hem destijds 'aan het verkopen was' bij Willem Holleeder. Nieuw was echter dat Jesse in Het Arsenaal om die reden 5 liquidaties ter sprake zou hebben gebracht bij Holleeder waar La Serpe ook bij betrokken was. Althans, op zitting had La Serpe nooit eerder verteld dat Jesse hem bij Holleeder als hitman promootte door hem te vertellen dat hij betrokken was bij 5 liquidaties. De verdediging vond dit opmerkelijk. Zo happig was hij immers naar eigen zeggen in 2004 niet op het plegen van liquidaties en hier zat Jesse zijn maat ineens te verkopen aan een doorgaans nogal paranoïde Willem Holleeder, aldus La Serpe, en wordt ook even verteld dat hij was benaderd door de CIE.

Mr. Meijering: Was u niet razend?
La Serpe: Nee, ik heb er geen seconde over nagedacht. U plaatst het in uw eigen realiteit. Het is in het milieu waar ik in zat helemaal niet zo raar.
Mr. Janssen (later): Mr. Meijering vroeg of u niet boos was dat u zo ter sprake kwam. U zegt aan de ene kant dat Holleeder erg paranoïde was en daar worden 5 liquidaties ter sprake gebracht. Snapt u dat dat dan een wespennest lijkt dat daar over uw betrokkenheid bij liquidaties gesproken wordt?
La Serpe: Jesse had me net verkocht aan Holleeder. Hij had oa verteld over Adjoeba, dat we daar mee bezig waren. Ik heb wel tegen Jesse gezegd dat hij absoluut niet zo met dit om kan gaan. Jesse kwam met die verrassing. Zulke verrassingen ben ik absoluut niet zo over te spreken.
Mr. Janssen: Heeft u nooit gedacht, Poepelepé, hier moet ik wegwezen, men kan mij pakken?
La Serpe: Nou nee, Ali wist het, en Jesse. Ik heb wel eens paranoïde gedachten over Jesse gehad: Zou hij er niet voordeel bij hebben om mij weg te maken?

Later ging het over de ontmoeting bij het Gelderlandplein. De rechter vroeg aan Jesse Remmers of hij wat wilde zeggen over die vermeende ontmoeting.

Jesse Remmers: Daar kan ik kort over zijn. Die heeft niet plaatsgevonden.... Heel kort nadat ik La Serpe leerde kennen, wist ik wel dat La Serpe een zoon had, maar daar keek hij nooit naar om. Hij begon ineens over zijn zoon dat hij die toch wel belangrijk vond. Ik ken La Serpe. Hij vertelde dan dingen en geeft daar een leugenachtige draai aan. Ik kende Soerel helemaal niet.
Rechter: Wel gezien?
Jesse: Op de veelbesproken begrafenis. (van de vader van Danny K.) En uit de media. Ik kende mijnheer Soerel alleen als Dino S.
Rechter: U zou in Limburg een huis regelen. Bent u daar mee bezig geweest?
Jesse: Nee. Ik ben twee keer naar Roermond gereden voor dat zoontje. Heeft ie ooit wel eens de wens uitgesproken dat hij wilde dat het goed zou komen. Hij was toen bezig met een Scientology-therapie "Problemen in het heden". De moeder van zijn zoontje had gezegd dat hij een loser was. Dat vond hij erg. Hij wilde graag dat zijn zoontje tegen hem op keek. We zouden toen met een dure auto naar hem toegaan. Ik zou regelen dat we met de Ferrari zouden gaan. We hebben toen nog foto's gemaakt, La Serpe en ik. De foto zit trouwens in het dossier. We gingen eerst met een Audi A6. We moesten ook even langs Peter van Dijk. Hij stelde dat hij heel erg blij en erkentelijk zou zijn als we in de Ferrari naar Roermond zouden gaan.
Rechter: En dat is dus uw verhaal?
Jesse: Ik denk dat hij hier een leugen met de waarheid vermengt, zoals gewoonlijk.

Ovj Mr. Hans Oppe: De ontmoeting bij het Groot-Gelderlandplein heeft nooit plaatsgevonden?
Jesse: Ik heb La Serpe toen onderdak gegeven bij mijn broertje Reggy. Als dat nooit gebeurd zou zijn, waren we ook nooit bij Groot-Gelderlandplein geweest. We zijn er geweest voor iets heel anders.
Mr. Oppe: Was Holleeder daar ook?
Jesse: Dat was allemaal onzin. Ik ben een keer daar geweest omdat ik een talisman wilde laten maken. La Serpe zou dat doen en had daarvoor een juwelier uitgezocht bij het Groot-Gelderlandplein.
Rechter: Was dat in de periode dat La Serpe bij uw broertje verbleef?
Jesse: Begin 2005 zat ik gedetineerd. Eerst zat ie bij mevrouw K. Daarna bij mijn broertje. Hij heeft toen bij mijn broertje geslapen bij het Groot-Gelderlandplein.

La Serpe klonk ineens door de microfoon: Jesse! Hé! Je kunt me niet raken! Over m'n zoon, over Marion. Je kunt me niet raken! Dat hele looser-verhaal. Je kunt me niet raken met dat Limburg. Je kunt niet 5 jaar leugens aan waarheden koppelen. Dat is onmogelijk! Groot-Gelderlandplein, daar ben ik 5 a 10 keer geweest. Er is een Italiaanse broodjeszaak met lekkere broodjes. Daar zijn we geweest. Over die therapie. Ik heb nooit therapie gehad van de Scientology. Over dat loser met mijn zoon. Hij probeert me te raken, maar dat lukt niet. Dat ik zou proberen wat voor te stellen....

Jesse: Gooi het er maar uit! Schijnt therapeutische waarde te hebben. Kom maar. Kom maar.
La Serpe: Kom jij maar!
Jesse: Ik doe niet aan vijandelijke confrontaties.

Na deze kleine clash tussen de twee hoofdrolspelers van Passage keerde de rust weer terug in de rechtszaal.
Mr. Nico Meijering verzocht de rechtbank aan het einde van de vragenronde het OM op te dragen het verweer van La Serpe (de 27 A4'tjes) toch in te brengen, nu La Serpe het stuk meerdere keren zaaksoverschrijdend heeft genoemd en dat volgens Meijering ook is. Het is nu wel in afgeslankte vorm aan de orde gekomen, maar Meijering wil dat het hele stuk bij de rechtbank onder ogen komt. Hij noemde het 'een Duivels dilemma'.

Hoe gaat de rechtbank hier mee om? Het duiveltje is al uit het doosje gelaten door La Serpe. Doel: niet-ontvankelijkheid van de staat. Hoe douw je dat duiveltje nu weer terug in het doosje? Lukt dat überhaupt nog wel? Vragen die rechtbankvoorzitter Lauwaars in iets andere vorm stelde in de rechtszaal, maar het kwam op hetzelfde neer. La Serpe wilde Mr. Nico Meijering mobiliseren met zijn herinneringen. Dat is nogal gelukt, aldus Lauwaars. Hoe moet men hier nu mee omgaan? Ongetwijfeld heeft de rechtbank veel om over te beraden.

Vrijdag gaat het verhoor nog wel even verder. Mr. Sander Janssen meldde dat hij dan een finale standpunt wil innemen. Daarna, om 11 uur, gaat de zitting verder achter gesloten deuren ivm de F-getuigen.

Bondtehond

vrijdag 25 november 2011

'Ik ben het spuugzat!'

Het verzoeken-pakket dat kroongetuige kroongetuige Peter La Serpe eerder op tafel legde om zichzelf te kunnen verdedigen, nadat zijn toenmalig advocaat Mr. Jan Peter van Schaik 10 november te kennen had gegeven geen mogelijkheden meer te zien zijn cliënt op een eerlijke, vrije manier te kunnen bijstaan, is grotendeels afgewezen door de rechtbank. La Serpe kreeg van de rechtbank geen inleestijd van 3 maanden, geen juridisch assistent, geen aanhouding van zijn zaak voor onbepaalde tijd en geen financiële vergoedingen vooraf.

- Mr. Sander Janssen -

Het openbaar ministerie had kort voor de uitspraak verzocht de verzoeken af te wijzen, op één verzoek na: La Serpe wil zelf bij getuigenverhoren aanwezig zijn. Dit verzoek werd wel toegewezen door de rechtbank. Een verdachte die zijn eigen verdediging voert, heeft recht om bij getuigenverhoren aanwezig te zijn. Hoewel dat bij La Serpe natuurlijk een enorme logistieke operatie met zich meebrengt, gezien de zwaar bewaakte transporten die voor ieder verhoor zullen moeten worden geregeld. De verhoren zullen waarschijnlijk dan ook in de bunker moeten plaatsvinden.

Rechtbankvoorzitter las de uitspraak voor. (samengevat)
Afgewezen:
Inleestijd: De rechtbank ziet geen juridisch belang. La Serpe kon ook niet goed aangeven waarvoor hij de leestijd nou precies nodig had. Hij zit al jaren bij het proces en zou genoeg dossierkennis moeten bezitten. Wel moeten vanaf nu alle stukken die worden uitgereikt ter beschikking komen van La Serpe. Het digitale dossier heeft hij al.
(Een papieren Passage-dossier verstrekken aan La Serpe, wat hij ook verzocht omdat "Hij niet zo goed is met het digitale dossier", is zo goed als onmogelijk, aangezien het Passage-dossier bestaat uit ongeveer 2 zeecontainers aan dossiermappen. - red.)

Juridisch assistent: Daar is geen wettelijke grondslag voor. Men geeft La Serpe in overweging zich te laten informeren over eventuele vergoeding voor de proceskosten na afloop van de strafzaak.
Aanhouding onbepaalde tijd: De rechtbank vindt dat de keuze van La Serpe's om zijn strafprocessuele houding afhankelijk te maken van de totstandkoming van de beveiligingsovereenkomst voor eigen risico voor La Serpe, mede omdat het OM in samenspraak met Mr. Verwiel van het TGB wel degelijk ruimte heeft geboden zijn verweer te kunnen voeren.

Financiële reserve voor te maken onkosten: Er is ook geen wettelijke grondslag voor een potje met geld vooraf. Wel kan La Serpe achteraf declaraties in verband met gemaakte onkosten indienen op voet van Artikel. 591 Sv.

Toegewezen:
Aanwezig bij getuigenverhoren: La Serpe mag, ondanks de voorziene problemen rond de logistiek, aanwezig zijn bij getuigenverhoren.(La Serpe moet zich ervan bewust zijn, zo zei officier van justitie Mr. Betty Wind, dat het alleen gaat om het stellen van vragen en dat het niet de bedoeling is dat La Serpe met de getuige in discussie gaat.

Voorafgaand aan deze uitspraak onstond er wat tumult in de rechtszaal. La Serpe bleef maar eisen stellen en leek van links naar rechts over zijn schaakbord te zwalken, zonder dat de kroongetuige de wettelijke kaders in de gaten hield. Hij is natuurlijk geen juridisch onderlegt persoon. Op een moment dat het erop leek dat hij zijn zin niet kreeg nadat het OM zich verzette tegen bovenstaande verzoeken, dreigde La Serpe 'De banden dan maar een keer ongecensureerd in de rechtszaal te laten horen' (om zo de staat niet-ontvankelijkheid te laten verklaren) werd het Mr. Sander Janssen, de advocaat van Jesse Remmers echt even te veel. Op het moment dat Mr. Nico Meijering al aanstalten leek te maken iets te gaan zeggen en opstond, was Mr. Janssen hem voor en greep de microfoon.

Mr. Janssen riep: Ik ben het spuugzat! Kunnen we alstublieft stoppen! We zitten hier maar te luisteren naar een niet-juridisch onderlegd persoon. Hij zit maar te eisen. Hij slingert zomaar alles de rechtszaal in. Het gaat werkelijk beneden alle peil! Hij wil drie ton en een eigen identiteit en die krijgt u niet, meneer La Serpe. Dan verzoekt hij iets en dreigt hij weer stukken openbaar te gaan maken en dat doet hij uiteindelijk dan toch maar weer niet. En-het-gaat-maar-door! Ik ben het echt spuug en spuugzat! Het is een ein-de-loze touwtrekkerij.
Mijnheer La Serpe is in een waanzinnig ingewikkeld juridisch proces verwikkeld. Hij lijkt op een patiënt in een medisch zeer ingewikkelde situatie die zijn dokters maar even wegstuurt en zegt ik ben niet ziek. Ik doe het zelf wel.

Officier Mr. Oppe reageerde: Mijnheer Janssen u gaat nu toch echt buiten de orde! We zitten hier en hij mag zijn eigen verdediging doen. Op het moment dat hij zijn verzoek toelicht, moet dat kunnen.
Mr. Lauwaars greep in: Wat is buiten de orde? Ik kan mijnheer Janssen wel volgen dat het bijna Kafkaiaanse kwesties worden. Mijnheer Janssen heeft een hartekreet en hij mag dat gewoon doen. Iedereen heeft intussen een hartekreet geuit, zelfs ik afgelopen maandag, dus als mijnheer Janssen zijn ongenoegen wil laten blijken, waar ik ook enigzins begrip voor heb, moet dat gewoon kunnen.
Mr. Janssen: Dank u.

De rechter probeerde vervolgens La Serpe er nog een keer van te overtuigen dat het zeer wenselijk is zich toch gewoon bij te laten staan door een advocaat.
Rechter Mr. Van Dale: Mijnheer La Serpe, de situatie is een overstroming op een bord en daar zit u middenin. Uw advocaat wil u zo goed mogelijk door de overstroming heen loodsen en is het reddingsbootje waar u in kunt klimmen. Daar zit u dan in. Maar als u niet in dat bootje stapt bent u alleen in dat woelende water en die golven. U zegt nu 'Dat bootje is niet genoeg, ik wil een mooie coaster'.

La Serpe reageerde droog: Dat is een bijzonder mooie metafoor, echter die klopt niet, want het is eerder een rubberbootje, een klein reddingssloepje. Alleen heeft de officier er een gaatje in geprikt... (hard gelach in de zaal en op de tribune)
La Serpe boos: Moet ik anders maar gewoon weggaan? Dan kunt u verder met het proces....

Deze laatste twee zinnetjes zijn illustrerend voor datgeen wat de laatste weken heeft afgespeeld in de bunker-rechtszaal. Het hele probleem met La Serpe is dat hij alles en iedereen onder druk zet, terwijl hij dondersgoed in de gaten heeft dat hij zijn positie kan uitbuiten tot en met. Omdat er zonder La Serpe natuurlijk amper een liquidatieproces te voeren valt. Het openbaren van banden met opnames van gesprekken met TGB-officieren, zo zegt hij, omdat hij niet-ontvankelijkheid van de staat nastreeft als allergrootste doel, tijdens dit peperdure en meest prestigieuze onderwereldproces ooit, geeft La Serpe een ijzersterke onderhandelingspositie. Het voelt echter als afpersen van de Staat der Nederlanden.

Aan de andere kant: Ga er maar aan staan. Je denkt met een paar jaartjes (veilig) in de zon te kunnen genieten van je vrijheid met een flinke zak geld (in termijnen uitbetaald als renteloze leningen -die hij volgens de verdediging wellicht nooit hoeft terug te betalen- in het kader van: 'mijn eigen beveiliging regelen en dat is duur', daarnaast een door middel van plastische chirurgie veranderd uiterlijk en hulp bij het opstarten van een eigen bedrijf, en je merkt dat (de overigens volgens La Serpe op band opgenomen) toezeggingen later glashard weer ontkend worden, aldus de kroongetuige.

Het vertrouwen van La Serpe (en zijn drie advocaten) is daardoor na verloop van tijd gedaald tot een triest dieptepunt. Hij durft niet blindelings te vertrouwen op het openbaar ministerie en team getuigen bescherming die zijns inziens sowieso gewoon één en dezelfde organisatie zijn. Hij noemt de toezeggingen die zijn gedaan 'absolute leugens'. Het key-woord 'vertrouwen' komt dan ook allang niet meer voor in het beperkte juridische woordenboekje van La Serpe.

Mr. Nico Meijering had daar een vraag over: Ik heb ook een vraag. De heer La Serpe zegt steeds: 'Veiligheid is de belangrijkste reden'. Echter hij heeft ook over 'de Sahel' gesproken. Streeft ie nu na 'veiligheid' of een 'comfortabelere veiligheid'?
Het OM reageerde fel: Dat gaan u in feite niets aan!
Mr. Meijering onverstoorbaar: Het primaire doel is veiligheid. Het tweede doel is een doel waarbij het gaat om betere omstandigheden, wellicht een nog grotere zak met geld. Ik wil niet weten waar, maar belangrijk is wel dit inzichtelijk te krijgen. Plaatsvervangend door de heer Janssen vond ik het ook wel even opluchtend.

Mr. Meijering had nog meer vragen, echter de rechtbank besloot dit op een later moment aan de orde te laten komen.

Voorzitter Mr. Lauwaars: Ik ga u stallen, mijnheer Meijering. Dan gaan we dat er weer bij krijgen en loopt alles straks door elkaar. Dat wil niet zeggen dat u later geen gelegenheid krijgt deze vraag te stellen.

Het OM kreeg het woord en had ook een hartekreet.
Mr. Betty Wind: Mijnheer La Serpe zegt dat we allerlei beletselen opwerpen. Integendeel! Als La Serpe zelf aanwezig wil zijn, zeggen wij: 'Als hij dat wil, moet hij dat maar doen'. We willen het absoluut niet beletten. We moeten er wel voor waken dat dat soort thema's niet door elkaar gaat lopen. We ondersteunen wel de hartekreet van de heer Janssen. We zijn het er mee eens. Het is een heilloze weg. Het duurt enorm lang. We zijn bij het OM zo klaar met dit. Mijnheer La Serpe, denk er nog eens goed over na of u mijnheer Van Schaik niet terugneemt. Dit was ook een hartekreet van het OM.

La Serpe: Ik heb ook een hartekreet naar het OM: Als ik veilig ben, ga ik door!

Mr. Lauwaars citeerde La Serpe: Ik heb ook een hartekreet? Maar als ik het dan voor u in juridische kaders plaats, dat u dan zegt: 'Ik ben het er niet mee eens'?!

Dat laatste bedoeld de voorzitter natuurlijk een beetje cynisch. La Serpe wil zijn verdediging zelf doen, de rechtbank zal de kroongetuige dan volgens de wet door het proces heen moeten helpen loodsen met uitleg op momenten dat hij de juridische kanten niet goed in de gaten heeft, maar wat kun je met een kroongetuige als La Serpe die werkelijk denkt dat alles en iedereen tegen hem is, en ook de rechtbank niet kan rekenen op erg veel vetrouwen van La Serpe.

Na bovenstaande uitspraak stond op de agenda dat de verdediging verder kon met het verhoor van La Serpe waar men 11 november reeds een aanvang mee maakte.

Mr. Sander Janssen en Mr. Nico Meijering probeerden naar aanleiding van ontboezemingen van La Serpe, oftwel zijn herinneringen 1 tm 3 en zijn herinneringen 4 tm 9, gedaan tijdens eerdere zittingen, inzichtelijk te krijgen wat zich nu precies heeft afgespeeld om La Serpe bereid te vinden door te zetten met getuigen. Dat was dus nog in de tijd van de kluis- en intentie-verklaring(en). Veel kon La Serpe zich niet herinneren of zei kwam met een van zijn vaste mantra's (zoals de verdediging dat vaak noemt): 'Als ik dat toen zo heb verklaard, blijf ik daar bij' of  'Als ik dat toen verklaard heb, heb ik dat naar waarheid gedaan'. Fris van lever uit zijn herinneringen putten, lukt La Serpe vaak niet. Daarnaast zou de beschermings-overeenkomst met het TGB hem vaak beletten te antwoorden op schijnbaar simpele vragen van de verdediging. Het gebeurde ook regelmatig dat het OM dan ingreep.

Ik kan niet het hele verhoor weergeven, maar heb wel enkele opmerkelijke zinnen geselecteerd.

Over de beloftes die La Serpe zouden zijn gemaakt.
La Serpe: Het is puur fictief, maar men beloofd je een Ferrari.... met een VW-motor. Men zegt: We geven je maar 10 euro benzine per week. En we houden de sleutels bij ons. (hard gelach op de tribune)

Mr. Janssen: Klopt het dat die 3 ton die u is toegezegd is geparkeerd in de hernieuwde overeenkomst?
La Serpe: Nee.

Mr. Janssen: Als het zo zou zijn dat mijnheer La Serpe 3 ton is toegezegd, onder welke noemer is dat weggezet? Als dat een excessieve toezegging is, kan de rechtbank dat meenemen in haar beraad.

Mr. Janssen: Het is bijna lachwekkend hoe men zich in bochten heeft gewrongen om de intentie-verklaring getekend te krijgen.

Er vonden gesprekken plaats met CIE-officier Sander de Haas en wat later met TGB-medewerkers. De Haas heeft volgens La Serpe een keer gezegd, toen hij via zijn advocaat uit onvrede had laten weten: 'Dan stop ik ermee', nog in aanloop naar de intentie-overeenkomst: 'Dan krijg je 6 dagen voorsprong en kom ik achter je aan'.

Op een moment was de verstandhouding tussen La Serpe en het TGB nog niet verziekt. Inmiddels is dat wel zo volgens La Serpe en is het TGB niet meer van goede wil. 'We gaan op een andere manier met elkaar om', aldus La Serpe.

Mr. Janssen: Ik heb de sterke indruk dat het OM zelf ook toezeggingen heeft gedaan waar men nu van weet dat die niet nagekomen kunnen worden.

Na Mr. Sander Janssen was het de beurt aan Mr. Nico Meijering. Maandag as gaat het horen van La Serpe verder. Dan zal ik ongetwijfeld nog wat momenten terughalen uit het verhoor door Janssen en Meijering.

Bondtehond

dinsdag 22 november 2011

'Luister, als jij openheid geeft van die 27 A4'tjes maken wij je kapot bij het OM'

Een aardig sucsesje voor de verdediging van Dino Soerel en Jesse Remmers maandag in de Bunker in Osdorp. De verzoeken van Mr. Nico Meijering, gedaan tijdens de laatste zitting, werden na een beraad van een klein uur door de rechtbank gehonoreerd. s'Ochtends vroeg Mr. Meijering de rechtbank gelegenheid te krijgen nog een extra aanvulling op zijn verzoeken van vorige week te mogen geven. Dit als reactie op het verzet dat het OM reeds vorige had laten horen, kort na het betoog van Meijering. Het had de raadsman gemotiveerd om afgelopen weekend nog eens dieper op de belangen van zijn cliënten in te gaan. Mr. Sander Janssen, de raadsman van Jesse Remmers, diende reeds bij aanvang van de zitting enkele verzoeken in, waar dus uitvoerig bij aan werd gesloten door Meijering. Dit keer dus niet zonder sucses.


Rechtbankvoorzitter Mr. Lauwaars las de uitspraak voor (samengevat): De verdediging heeft een aantal verzoeken ingediend in verband met de verbalisering van de kluisverklaringen en de met La Serpe gesloten deal. Hoewel er geen concrete aanleiding is om te veronderstellen dat het openbaar ministerie bij eerdere uitwerking van de kluisverklaringen niet door integere motieven heeft laten leiden, heeft het onderwerp van de weglatingen tot zoveel duscussie en nadere inzichten geleid dat de rechtbank het moment gekomen acht de nadere discussie bij de rechter-commissaris te beëindigen. Om die reden beslist de rechtbank als volgt:

Kluisverklaringen 1 en 2: Het openbaar ministerie dient de kluisverklaringen 1 en 2 volledig verbatim uitgewerkt te doen toekomen aan de rechter-commissaris. Daarbij moet het OM aangeven welke passages zich zijns inziens niet lenen voor toevoeging aan Passage, wegens 4 redenen:
a de veiligheid voor La Serpe of zijn naasten.
b andere onderzoeken die losstaan van Passage.
c de werkwijze van de CIE.
d aspecten ivm getuigenbescherming.
De rechter-commissaris moet beoordelen welke passages kunnen worden toegevoegd en moeten in gescreende vorm aan het dossier worden toegevoegd.

Kluisverklaringen 3 t/m 15: Het openbaar ministerie dient de kluisverklaringen 3 en 15 volledig verbatim uitgewerkt aan de rechter-commissaris te doen toekomen. De rechtbank verzoekt de RC de weglatingen te toetsen aan de bovengenoemde aspecten. Als de RC tot de conclusie zou komen dat bepaalde passages ten onrechte zouden zijn wegelaten, dienen die alsnog te worden toegevoegd aan het dossier.

Gesprek tussen De Haas en La Serpe op 22 november 2006: Het OM dient de gesprekken die betrekking hebben op de liquidatie van Cor van Hout, Kees Houtman en Thomas van der Bijl verbatim uitgewerkt te doen toevoegen aan het dossier.

Het verzoek mbt het College van Procureurs-generaal: De rechtbank verzoekt het OM de vraag te beantwoorden of het College van PG's voorafgaand aan de totstandkoming van de deal met La Serpe op de hoogte was van:
a het feit dat La Serpe had verklaard over de mogelijke betrokkenheid van Holleeder, dan wel de niet bij naam genoemde derde, ivm met Passage-liquidaties.
b de voorgenomen afspraak met La Serpe dat hij hier verder niet over hoefde te verklaren.

Mr. Lauwaars: Dat was de uitspraak op de verzoeken, ter afsluiting van het uitvoerig gevoerde debat.

*
De verzoeken rondom getuige Harry Wolzak, ook gedaan tijdens de laatste zitting, werden daarentegen deels afgewezen. De rechtbank wees wel het horen van de getuigen Gilbert Rommy, Moppie Rasnabe, Jesse Remmers, Lonneke T. en S.O. (de laatste twee zijn vrouwelijke relaties van Henk Rommy) toe.

Verder werd het verzoek van Mr. Sander Janssen om de officieren Zwinkels en De Haas te kunnen horen ook sucsesvol toegewezen.

Afgewezen:
Henk Rommy komt niet naar Nederland. Het OM heeft laten weten niet voornemens te zijn enig voordeel aan Henk Rommy te bieden. Het is volgens Mr. Betty Wind reeds drie keer gebeurt dat Rommy via de media 'ventileert' dat het anders ligt dan wat het OM zei op zitting: 'Henk Rommy heeft laten weten alleen in ruil voor 'benifits' te willen komen getuigen.' Het OM is van mening dat het een kansloze exercitie is.

De overige afgewezen getuigen hoeven niet te komen getuigen omdat ze te indirect met Wolzak in verband stonden, of omdat niet goed zou zijn toegelicht door de verdediging wat of waarom de getuigen (iets) zouden kunnen vertellen over getuige Wolzak.

De heren Van Brenk en Schaap hoeven geen inzicht te geven anders dan reeds in proces-verbaal is vastgelegd.

Het verzoek van Mr. Stijn Franken, raadsman van Pinny Song, over ingezette opsporingsmiddelen, waaronder een helicopter, is niet nodig nu het OM heeft gezegd daarover te zullen rapporten.

*
(samenvatting)
Rechtbankvoorzitter Mr. Lauwaars wond er vandaag geen doekjes om en heeft op niet mis te verstane wijze laten merken dat de rechtbank het helemaal gehad heeft met de wurggreep waarin Peter La Serpe het liquidatieproces nu al maanden houdt. Er onstond een discussie waarin de kroongetuige het hoogste woord voerde. Hij had in een gesprek aan het einde van de zitting vorige week maandag laten weten bij zijn standpunt te blijven: Ik ga niet met een gemuilkorfde advocaat verschijnen. La Serpe wil zijn eigen verdediging voeren, maar dat brengt nogal wat problemen met zich mee. Dinsdag (vandaag) was bv een verhoor gepland van Z-getuigen bij de rechter-commissaris, de zogenaamde Z-verhoren, maar dat is nu onder meer uitgesteld omdat La Serpe daar zelf bij aanwezig wil zijn nu hij zijn eigen verdediging doet. Ook wilde de rechter-commissaris afwachten wat er uit de verzoeken van de verdediging voor een uitspraak zou rollen (zie boven).

Voorzitter Lauwaars die de discussie rondom La Serpe sowieso wilde voortzetten, dus over het niet te voeren verweer van 27 A4'tjes en de problemen met het TGB-traject, vroeg allereerst aan La Serpe of het wellicht een oplossing zou zijn, en of de heer Van Schaik dat zou accepteren, dat Mr. Van Schaik als zijn juridisch assistent zou optreden, ipv zijn raadsman, dus in een beperkte functie? Nog afgezien van het feit of hij dat wel zou willen.

Peter La Serpe: Uhhh, ik heb het doorgesproken met meneer van Schaik, en ik wist het eigenlijk al voor het gesprek begon, meneer van Schaik wil niemands assistent zijn, dus ook niet de mijne.
Mr. Lauwaars: Zo is dat... Dat begrijp ik.
Peter La Serpe: En ook niet in dit verband. Ik heb een hoop dingen te zeggen in dit verband eigenlijk, en ik wil eerst opmerken op hetgeen mevrouw Wind net opmerkte: 'Mijnheer van Schaik doet wat zijn cliënt wil'. Dat is maar ten dele waar. Ik heb mijnheer Van Schaik niet wegestuurd. Laat dat heel duidelijk zijn, mijnheer van Schaik heeft een eigen afweging gemaakt, dat hij geen volledig verweer mag voeren. Ik heb hem niet weggestuurd. Mijn standpunt is dat ik een advocaat wil die mij volledig mag verweren. En dat is de situatie. Als u zegt zoals mevrouw Wind dat zegt dat hij geen positie in kan nemen omdat zijn cliënt dat niet wil, dan draait u het om, maar het klopt natuurlijk wel. Zo staat het in het regelement voor advocaten, maar het is niet zo dat ik tegen hem gezegd heb: 'Ik wil niet dat je mijn advocaat bent'. Sterker nog, ik wil juist wel dat hij mijn advocaat is. Maar dan volledig. Laat dat duidelijk zijn.

La Serpe: Ik weet niet hoe we verder gaan, maar ik zou nog een hoop dingen willen zeggen.
Mr. Lauwaars: Ja, laat dat maar aan mij over. Ik zou willen beginnen met een korte brief van de heer Van Schaik.

De voorzitter las de brief voor waarin Mr. Jan Peter van Schaik de verdediging met onmiddelijke ingang neerlegt en zegt er verder niet veel over te kunnen zeggen uit beroepsgeheim. Hij herhaalt dat La Serpe in een onmogelijk postie zit. Hij stelt dat het niet mogelijk is verweer te voeren zonder dat dat vervelende consequenties heeft. Zijn cliënt staat hem niet toe op onderdelen wél verweer te voeren. Dat zal hij moeten respecteren. Mr. Van Schaik wenst de rechtbank en alle andere procespartijen in deze zaak alle wijsheid toe....

Mr. Lauwaars: Nou... dat zij zo. Mijnheer La Serpe, we hebben ook een brief van u ontvangen met verzoeken, die we niet anders kunnen lezen dan dat u een advocaat wil. U zegt een juridisch assistent, maar uit alles blijkt dat u toch weer een raadsman wilt hebben.

La Serpe: Dat klopt. Maar het is meer dat ik mijn eigen verdediging wil voeren en dit is wat ik denk dat daar voor nodig is. Voor zover dat ik dat kan doen, want ik ben natuurlijk geen raadsman. Ik probeer er het beste van te maken wat er van te maken is. Het toevoegen van een raadsman is redelijk zinloos, besprak ik nog met de heer Van Schaik voor hij vertrok. Ik ben zelf het beste op de hoogte van de verhoudingen tot de andere procespartijen en mijn belangen bij het TGB. Ik ben sowieso niet bereid mijn geheimen wat mijn veiligheid en mijn toekomst betreft weer bij een ander neer te leggen dan bij de advocaten die ik tot nogtoe heb gehad. Nog los daarvan kan ik u op een briefje geven dat de nieuwe raadsman hetzelfde verweer gaat willen voeren dan op 14 november door de heer Van Schaik gevoerd is. En dat is dus redelijk zinloos. En dat is dat ik mijn verweer niet mag voeren en opheffing vragen. Mijn civiele advocaat Mr. Korver heeft dezelfde mening want daar heb ik het ook mee overlegd natuurlijk.

(De rechters probeerden van La Serpe helder te krijgen wat nou zijn belangen zijn om het zo hoog op te laten lopen en te overtuigen dat het veel beter is zich bij te laten staan door een advocaat. Dat sla ik even over.)

Een belangrijke vraag die Lauwaars later stelde was: Mag ik het nou zo verstaan, anders heb ik het niet begrepen: Ik heb een mij bevredigende TGB-overeenkomst, zeg maar uw veiligheid is gewaarborgd, dat u dan ook geen belang meer heeft in de zin van een niet-ontvankelijkheid?
La Serpe: Precies!!
Mr. Lauwaars: Jaa dat, nou ja dat...
La Serpe: Ik kan u niet vertellen, ik kan u niet helemaal inzicht geven, maar u moet zich voorstellen wat het voor mij betekent als de staat niet-ontvankelijk wordt verklaard. Ik heb het niet over financiële vergoedingen, maar weet u wat er uit voortkomt. Als ik geen moord op mijn strafblad heb staan bijvoorbeeld. Voor mij is dat heel belangrijk, want dan kan ik over 3 jaar een bewijs van goed gedrag aanvragen. Voor mij is dat ontzettend belangrijk voor de veiligheid in mijn toekomst. Ik heb nu eigenlijk al weer veel te veel gezegd.

Mr. Lauwaars: Wat is u belang bij een niet-ontvankelijkheids anders dan als drukmiddel om uw TGB-belangen verwezenlijkt te krijgen?
La Serpe: Niet! Kijk het enige... Voor mij is mijn veiligheid het belangrijke in mijn toekomt. Als het TGB het niet kan waarborgen, moet ik het zelf doen. Ik wil dat doen door een verweer te voeren dat tot niet-ontvankelijkheid leidt, waardoor ik in ieder geval veiliger ben in de toekomt. En het gaat niet alleen om mij. En als ik een overeenkomst heb, wat zou ik dan moeilijk gaan lopen doen? Dat is toch niet in mijn belang?

Rechter: Wanneer is het voor u een kantelpunt?
La Serpe: Op het moment dat de beveiligings-overeenkomst gesloten is waar ik vertrouwen in heb en de afspraken na worden gekomen. Als het TGB de afspraken nakomt, is er helemaal geen punt.
Mr. Lauwaars: Naar u genoegen, zeg maar?
La Serpe: Ja, als de overeenkomst gesloten wordt volgens de afspraken die er liggen, dan is het helemaal geen probleem. Het probleem is ontstaan omdat afspraken, die ook op band staan trouwens, ineens niet uitgevoerd worden. Ze worden anders neergelegd, terwijl ze gewoon keihard op de band staan. Dus we kunnen er heel ingewikkeld over doen, maareh...
Mr. Lauwaars: Ja ok, maar u speelt het nou uit op het bordje van het Passageproces, maar de civiele rechtsgang lijkt toch de meest voor de hand liggende gang van zaken. Zo'n civiele rechter moet beoordelen of de rechten of plichten of toezeggingen voor zover het rechtsgeldige toezeggingen zijn, zo'n rechter moet beoordelen of dat ten onrechte is of niet. En nou wordt het op het bordje van het Passageproces gelegd en dat is op het eerste gezicht de verkeerde ingang. Op het eerste gezicht omdat we natuurlijk niet weten wat er verder allemaal is. Zo lijkt het.

La Serpe: Als ik mag reageren? Het lijkt zo. De kroongetuige ziet dit niet als verschillende trajecten, maar als één traject. Vanuit die optiek handel ik. Ik zie het als één traject. Men heeft gezegd: Als jij kroongetuige wordt, regelen wij jou veiligheid. Er is nou heel veel discussie over natuurlijk. Dat betekent dat als ik verklaar, krijg ik mijn veiligheid. Als ik mijn veiligheid niet krijg, ja dan komt mijn verklaring in een ander licht te staan natuurlijk. Er is één traject. Ik heb bij het TGB geen rechtsbescherming. Dat is een heel groot punt waardoor ik het in de rechtszaal neerleg. Ik hen geen andere mogelijkheden. Ik heb vele andere oplossingen gevraagd, maar daar wordt gewoon niet op gereageerd. Waarom niet? Als zij een vooringenomen rechter hebben die gepensioneerd is, zonder daar overigens afbreuk aan te willen doen, laat ik dat meteen zeggen. Hahaha. Maar in ieder geval die man heeft...

Mr. Lauwaars: 65-plus, zeg maar?
La Serpe: Ja, ik denk dat deze man 70-plus is. Hij heeft veel TGB zaken gedaan, maar hij heeft antwoorden gegeven waaruit blijkt dat hij volledig vooringenomen is. Ik heb geen rechtsbescherming aan die kant, dat vinden drie advocaten die ik heb. Ze vinden dat alle drie. Ik sta hier niet alleen in, dit is vaak ter sprake gekomen. Dat is de reden dat het in de rechtbank terecht komt. Dat is een platform, om het maar zo te zeggen. Voor het TGB is dit ook het enige middel waardoor zij reageren. Ik kom er anders niet doorheen. Er mag niet met mij gesproken worden en dat geldt ook voor mijn advocaten...  Ja, het is ingewikkeld.
Mr. Lauwaars: Nou ja, ingewikkeld, u streeft niet na een strafvermindering. Mijnheer Van Schaik vertelde het anders, hij zei dat u ook op dat gebied volledig verweer zou moeten kunnen voeren.

La Serpe: Dat klopt toch?
Mr. Lauwaars: Ja, toen zei ik nog, als u een overeenkomst sluit dan mag u er toch vanuit gaan dat de autoriteiten ervoor zorgt dat die overeenkomst uitgevoerd wordt voor zover dat proportioneel is en aan allerlei eisen voldoet, daar had u toch wel op kunnen vertrouwen?
(Dat is niet gebeurd. )

De discussie ging nog lang door. La Serpe blijft erbij, hij vindt dat hij een niet-gemuilkorfde advocaat moet hebben, en voelt zich van alle kanten bedreigd. De beschermingsovereenkomst krijgt ie niet zodra hij het verweer van 27 A4'tjes op tafel zou leggen. Die komen deze week ook weer ter spraken, maar La Serpe houdt zijn hart nu al vast. Hij zegt dat hij een direct bevel heeft gekregen van anderen om de 27 A4'tjes van tafel te halen en daar niets over te zeggen. Als hij er wel wat over zegt, gaat de overeenkomst niet door. Punt. Dat is letterlijk gezegd. Hij zit in een onmogelijke positie, heeft Van Schaik meerdere keren gezegd, aldus La Serpe. Hij dacht vanmorgen, de rechtbank is nogal fideel met het toewijzen van de rechter-commissaris, 'nou, dan kunnen die 27 A4'tjes er ook nog wel bij'. De voorzitter lachte en zei dat dit een nogal Cruijffiaanse gedachtegang was. (de tribune lachte ook).

De andere rechter ging weer verder met de vraag of het nou niet veel beter zou zijn als La Serpe zich toch gewoon bij zou laten staan door een advocaat.

De woordenstroom die toen loskwam bij La Serpe komt erop neer dat hij zoveel punten al heeft, ook op band, waarbij TGB-officier Marjolein Verwiel zich niet aan afspraken heeft gehouden dat hij er niet meer op durft te vertrouwen.

La Serpe: Er wordt mij letterlijk gedreigd dat als ik openheid van zaken geef in mijn 27 A4'tjes dat gesprekken met TGB geen doorgang zullen vinden. Dus ook niet als de officier zegt: Je mag overal over praten, behalve over die 2 punten (de opnames en zijn aanverwante). Er wordt mij letterlijk gezegd en ik word bedreigd door andere officieren, sterker nog, dat het hele OM mij kapot zal maken als ik dat wel doe. Dat wordt letterlijk zo gezegd. En ik zeg al, ook over dat soort dingen bestaan opnames van.... Hoe moet ik dan vertrouwen op de uitspraak van een officier hier, terwijl ik direct, dezelfde dag nog van de andere kant hoor: 'Luister, als jij openheid geeft van de 27 A4'tjes maken we je kapot bij het OM.' Letterlijk hè...

La Serpe had nog een hele rits aan andere TGB-gerelateerde klachten. Teveel om te noemen. Niet-ontvankelijkheid van de staat lijkt dus nog steeds het hoogste doel van de kroongetuige te blijven, tenzij hij de deal krijgt.

Mr. Nico Meijering stelde een zeer terechte vraag: Stel nou dat u op de stoel van de rechtbank zit, en u hoort: De kroongetuige zegt twee dingen. U zegt: Ik heb wetenschap van een aantal dingen die heel erg schokkend zijn en die zouden kunnen betekenen dat deze zaak tot niet-ontvankelijkheid leiden, die dus ook voor de andere verdachten van belang zijn. Nou, dat hoort de rechtbank dan, als u op de stoel van de rechtbank plaatsneemt. Maar als ik dan mijn deal krijg, ga ik dat allemaal niet meer vertellen. Hoe moet de rechtbank hier nou mee omgaan? Dat de verdediging dus kennis draagt van enerzijds schokkende, brisante gebeurtenissen, die eigenlijk tot een einde van het proces zouden moeten leiden, dat moet de rechtbank toch weten, denk ik dan, maar ik ben bereid dat niet te gaan vertellen als ze mij mijn deal geven. Als ik dus niet naar de Sahel hoef, of wat er dan ook af is gesproken waarvan ik vind dat dat afgesproken is? Kunt u dat eens beantwoorden? Want daar zit ik nou mee.
La Serpe: De verklaringen die ik af wil leggen, wil ik afleggen in het kader van mijn strafrechtelijke verdediging. Net zoals u mag ik niet-ontvankelijkheid van de staat nastreven, en dat doe ik op mijn manier. En ik denk dat dat tot een niet-ontvankelijkheid zou moeten leiden, dat klopt. Dus ja, wat de rechter ermee moet, ja... uh hehehe, ik zou het niet weten. Wat moet ik er verder van zeggen?

Mr. Betty Wind stelde de kroongetuige de vraag: Zes maanden voordat u vrijkomt zal de beschermingsovereenkomst met u gesloten worden. Dat is op 2 december. Waarom speelt u het niet via de arbiter en de civiele rechter, maar legt u het probleem zo zo kort voor het moment dat de overeenkomst normaal gesloten zou worden bij de rechtbank van Passage op het bord?

Het antwoord van La Serpe was duidelijk: Er is een kroongetuige, die doordat hij kroongetuige wordt, onveilig wordt. Dat kunt u niet ontkennen, toch? Ok. Dus dan moet daar tegenover staan: Berscherming. Dat lijkt me ook heel logisch. Waarom wordt daar zo moeilijk over gedaan? Waarom wordt de overeenkomst niet gesloten zodat ik weet dat ik veilig ben, zodat er niks aan de hand is, zodat het proces doorgang kan vinden? Ik zal u vertellen waarom: Omdat ze de boel besodemieteren... En dat is de reden waarom. Stel nou dat ze straks met een correcte veilige overeenkomst komen? Waarom is dan al die heisa in de rechtbank voor nodig? Waarom denkt u dat ze het uitstellen?.... Omdat ze de boel besodemieteren!

Het is een totale immorele organisatie, mevrouw uhh... Normaalgesproken doet een kroongetuige een boekje open in de rechtbank. Daarna komen ze nog even te zitten en daarna komen ze vrij. En dan komen ze er buiten pas achter: Hé, de afspraken worden niet nagekomen?! Krijg nou wat! En dan hebben ze geen recht van spreken meer natuurlijk. En wat moeten ze dan zeggen? Ze zijn volledig afhankelijk van die club, en dan zegt die club: Uh!, denk erom he! Die kunnen dan precies aan de touwtjes trekken. Nou, ik ben toevallig wat eerder. Ik heb toevallig wat meer onderzoek gedaan, wat meer aan dossieropbouw gedaan, waardoor het probleem nu al komt... En dat is het.

Mr. Lauwaars: De rechtbank heeft zich er niet mee te bemoeien, maar de vraag is natuurlijk wel: Waarom niet een initiatief als een verzoeningscommissie, ik weet het niet, een immidiator?
La Serpe: Daar hebben wij allemaal om gevraagd...
Mr. Lauwaars: Nee, wacht nou even mijnheer La Serpe. Vanuit hier, afstandelijk, zonder dat we daar enige bevoegdheid in hebben, zeg ik gewoon uit de grond van mijn hart, waarom het TGB het in de communicatie met mijnheer La Serpe zover laat komen dat wij, zoals ik het altijd maar noem in dit grote prestigieuze proces, voortdurend uitgebreid bestormd worden omdat de communicatie tussen die twee niet goed verloopt. Dan denk ik, nou ja, dat gooi ik dan maar even in de zaal. Ik hoop dat er iemand van het TGB dat te weten komt, of dat u dat overbrengt. Ik bedoel, er moet toch een methode zijn om deze uiterst kostbare U-bocht waarmee mijnheer La Serpe een beveiligingsovereenkomst voor elkaar wil krijgen iets eerder dan mogelijk, met deze uiterst gecompliceerde U-bocht in het openbaar, ook nog ten koste van het openbaar ministerie dat hier zit, om dat een beetje uit de wind te houden via een immidiator, of een verzoeningscommissie, het kan mij niet schelen wat je kan bedenken, maar dat dat hier dag in, dag uit op tafel moet komen, nou het is belachelijk! Een schande! En dat moet gewoon veranderen. En dat zeg ik gewoon uit de grond van mijn hart en niet op basis van enige rechtsregel. Dat kunt u aannemen van mij.

Officier van justitie Mr. Betty Wind zei dat ze de hartekreet van de voorzitter begrijpt vanuit haar perspectief, maar dat de voorzitter nu slecht één kant van het verhaal kent.

La Serpe: De officier haalt hier aan een ander perspectief, en dat is het perspectief van het OM. Het TGB-OM in dit geval. Maar er is nog een perspectief, en dat is het perspectief dat de officier niet kent, tenminste....

Mr. Nico Meijering: Ja, en wat is dat perspectief?

La Serpe: Nou, u kunt van mij aannnemen dat er absolute noodzaak is, en ik heb ook al tegen de officier gezegd dat ik mij daar verder nu niet over kan uitwijden, dat die overeenkomst NU gesloten wordt. Niet vandaag, gisteren, maar: Nu!

Rechtbankvoorzitter Mr. Lauwaars tot slot: Weet u, ik heb nu door die hartekreet mogelijk iets bevorderd van herstelde communicatie met u tussen het TGB, mogelijk dat er iets meer druk op staat nu. Wacht dat nou maar gewoon even af... U begrijpt dat wij gewoon niet meer kunnen doen.

Donderdag gaat het proces verder. De verdediging kan opnieuw vragen stellen. La Serpe's verweer van 27 A4'tjes zullen weer ter sprake komen.

Bondtehond

vrijdag 18 november 2011

"Het OM tracht de brisante Holleeder-passages graag te downplayen"

De verdediging van Dino Soerel, Ali Akgün en Sjaak Burger stelde maandag dat het zo langzamerhand tijd is om de balans op te maken na de brisante ontboezemingen rondom de Holleeder-passages. Nog niet zo zeer inhoudelijk, maar wel om de vraag of het openbaar ministerie de rechtbank en de verdediging nu optimaal van informatie heeft voorzien. Tijdens het verzoek opheffing voorlopige hechtenis in de zaak van Dino Soerel zal door de verdediging meer inhoudelijk ingegaan worden op de Holleeder-passages. (na nu H-passages)


Mr. Nico Meijering (samenvatting):
Zowel het zaaks-OM als voormalig CIE-officier van Justitie De Haas in zijn verhoren als getuige op zitting ademen uit dat thans alles op tafel ligt als het gaat om de H-passages en alles wat daar mee samenhangt indien we de verhoren van La Serpe uit 2006 bezien. Zoals we zullen zien is zulks echter bepaald nog niet het geval. Hoewel bij de onmetelijke grote belangen in deze langer zal worden stilgestaan bij het aangekondigde opheffingsverzoek, is het in dit verband toch goed iets te zeggen, al is het alleen reeds om te voorkomen dat het betoog van het OM van 1 november al te zeer een eigen leven gaat leiden.

Het OM stelt meteen al dat het een verkeerde weergave van de werkelijkheid zou zijn dat de verdediging op de voorgaande zittingen een beeld heeft geschetst 'alsof het grootste deel van de verklaringen van La Serpe tot voor kort in de kluis is gebleven en het OM daarmee op ongeoorloofde wijze informatie heeft achtergehouden'. Immers, vervolgt het OM, in 'de eerste plaats gaat het niet om een groot deel van de verklaringen maar slechts om een enkel aspect dat maar een heel klein deel van het totaal uitmaakt'. De H-passages zouden verder in de ogen van het OM niet zien op onze cliënten en medeverdachten, "maar op een andere verdachte". Verderop zou het OM zich nog uitputten in het herhalen van het standpunt dat de H-passages niet "ontlastend" zouden zijn voor cliënten.

Natuurlijk zijn alle procespartijen zich heel wel bewust van het feit dat de H-passages op het totaal van alle door La Serpe afgelegde verklaringen "een heel klein deel van het totaal uitmaakt". Maar daar waar het OM nu juist stelt "het geschetste beeld" daarmee "sterk" te willen nuanceren, trekt men een dikke mist op waardoor afgeleid wordt van hetgeen waar het hier werkelijk om draait.

Zo geldt in de eerste plaats direct al dat de H-passages slechts "een heel klein deel van het totaal uitmaakt" omdat de in onze ogen onaanvaardbare afspraak is gemaakt om La Serpe toe te staan Holleeder buiten alle door hem af te leggen verklaringen te houden. Anders gezegd: was die afspraak niet gemaakt, dan was er uiteraard ruim aandacht besteed aan dit gegeven en was dat als een rode draad teruggekomen in alle verklaringen die hij tot nu toe heeft afgelegd.

Van veel groter belang is het feit dat het OM hier doet alsof het totaal aan de door La Serpe afgelegde verklaringen gaat over cliënten, en dan meer in het bijzonder over de thans in voorlopige hechtenis bevindende cliënt Soerel. Dat is nog eens"een verkeerde weergave van de werkelijkheid".

Het OM is zich uiteraard heel wel bewust van het feit dat nu juist de verklaringen van La Serpe voor zoveel die Soerel betreffen "een heel klein deel van het totaal uitmaakt".

Het is voor alle procesdeelnemers een fluitje van een cent om al hetgeen La Serpe over Soerel heeft verklaard in een notendop weer te geven. Afgezien van de Serpiaanse conclusies die de kroongetuige natuurlijk ook met betrekking tot Soerel heeft weten te trekken, komt La Serpe op de keeper beschouwd niet verder dan de Baja- en Diemen-ervaringen die hij zegt te hebben gehad inzake de tenlaste gelegde zaken Houtman en Van der Bijl. En dat dan ook nog eens van horen zeggen van Jesse Remmers, indien we La Serpe zouden moeten geloven. Dit zijn in essentie de enige "harde" beschuldigingen die La Serpe getuigend over cliënt Soerel heeft weten te verklaren.

En hoe verhoudt zich dit alles tot alle achtergehouden H-passages? Daarover zal de verdediging bij het opheffingsverzoek nog wel een boompje opzetten, maar ook het OM kan voor zichzelf al zien dat er toch wel iets meer aan de hand is als het gaat om die verhoudingen. Men zal niet meer durven spreken van "een heel klein deel" als men spreekt over de H-passages in relatie tot de Soerel-passages. En men zal die durf helemaal laten varen, als men zich ook nog eens bedenkt dat La Serpe wat betreft Holleeder niet in de auditu-termen heeft gesproken wat betreft het Gelderlandplein-moment. Niet alleen is daarmee jarenlang achtergehouden het gegeven dat La Serpe volgens eigen zeggen zelf direct in contact heeft gestaan met Holleeder. Daarmee is tevens achtergehouden het door La Serpe reeds vroeg verklaarde gegeven dat Jesse Remmers direct in contact stond met Holleeder als het gaat om (een) liquidatie(s).

Het OM tracht de brisante H-passages graag te "down-play-en", door telkens in termen van "niet-ontlastend" te spreken daar waar het de H-passages betreft in relatie tot de positie van cliënten. Het OM weet natuurlijk veel beter, en ziet zeker indien we nog eens bedenken hoe het OM in de afgelopen jaren altijd het bezwarenlatje heeft gelegd, mischien wel als geen ander, dat de tot op heden door La Serpe afgelegde, voor cliënt(en) belastende verklaringen, in een totaal ander daglicht zijn komen te staan.

Ik noem alleen reeds het gegeven dat in al die jaren tot aan de openbaring van de H-passages, we uit de verklaringen van La Serpe hebben moeten opmaken dat in de zaken Houtman en Van der Bijl als opdrachtgever was aan te wijzen: Dino Soerel.

Soerel zou volgens de kroongetuige the one and only opdrachtgever zijn, althans zo wil hij het graag voorstellen als het gaat om zijn vermeende de-auditu-ervaringen. En we weten hoe er strafrechtelijk tegen de opdrachtgever in een liquidatiezaak wordt aangekeken. Als dat bewezen wordt, komt die het zwaarts aan de beurt.

Kan er dan alleen maar in termen van "niet ontlastend" worden gesproken als dan de verantwoordelijke CIE-officier met goedvinden van de parketleiding, ook de leiding van dit zaaks- en zittings-OM, de bewuste passages willens en wetens achterhoudt?

Het OM weet uiteraard wel beter. Of gaat men dan, in het kader van down-play, weer willen betogen dat het allemaal niets uitmaakt, want of er nu sprake is van één of twee opdrachtgevers? Maar dan heeft men mischien te weinig oog voor het feit dat La Serpe heel wel in staat gebleken is tot "in-de-plaats-stellingen". Dat wisten we natuurlijk al een beetje, maar we wisten dat nog niet op basis van de openbaringen van officier De Haas, onder meer gedaan in zijn verbaal van 10 oktober jl.

Gelet op die openbaringen blijkt eens te meer hoe La Serpe als getuige in staat is om de waarheid geweld aan te doen en zonodig zulks te doen door anderen ten onechte te beschuldigen. Ook hier gaat het weer om een onnavolgbare Serpiaanse kronkel die ook door De Haas niet te ontwarren is gebleken: La Serpe durfde Holleeder niet te beschuldigen van zijn betrokkenheid bij de zaak Houtman, en daarom heeft La Serpe Holleeder maar beschuldigd van betrokkenheid bij de liquidatie van Cor van Hout. Wie het nog snapt mag het zeggen.

Wat daar ook van zij: met een kennelijk gemak doet La Serpe in zwaar belastende zin aan in-de-plaats-stellingen. De grote vraag is dan ook waar La serpe nog méér aan in-de-plaats-stellingen heeft gedaan. Er dan komen we uit bij de stapels verklaringen die La Serpe de afgelopen vijf jaren heeft afgelegd en waarin hij structureel zijn mond heeft gehouden over Holleeder daar waar het ging om liquidaties die volgens La Serpe zouden zijn uitgezet. Heeft La Serpe toen óók aan in-de-plaats-stellingen gedaan? Bijvoorbeeld omdat hij op basis van de horen-zeggen-ervaringen met Jesse Remmers of op basis van media "geconcludeerd" had dat Soerel ook wel een rol moet hebben gehad? Heeft La Serpe daarom Soerel ook maar "ingeschreven" in de zaken Houtman en Van der Bijl?

Voor een deel kunnen we het weten en voor een deel zullen we het nooit meer kunnen weten. Om met dat laatste deel te beginnen: we kennen La Serpe als getuige met mantra's als: "als ik het zo verklaard heb, dan is het waar" of "alles wat ik verklaard heb, daar sta ik achter". En La Serpe vecht al jaren met alles wat hij heeft om zich betrouwbaar te kunnen verkopen. De kans dat La Serpe dan volmondig zal willen erkennen dat hij Soerel in plaats gesteld heeft van derden is weinig hoopvol te noemen. Maar voor een goed deel weten we inmiddels dat La Serpe veel vaker aan in-de-plaats-stellingen heeft gedaan. Zonder hier al te zeer vooruit te lopen op het opheffingsverzoek, hebben we dat al kunnen zien gelet op de inhoud van de weglating W04-02 uit de kluisverklaring 04 van 16 oktober 2006. Daar waar La Serpe ogenschijnlijk jaren lang Soerel en Akgün in relatie tot het prioriteitenverhaal inzake Van der Bijl plaatste, zien we hier ineens in het kader van de prioriteit Willem Holleeder opduiken: "dat was de man"

En wat te denken van het prioriteitenverhaal inzake Houtman? Vijf jaar lang Soerel in dat verband - in overigens concluderende zin- noemen. Maar wat heeft La Serpe al die jaren achtergehouden? Het "Osdorp eerst"-verhaal: het verhaal waarin Holleeder zou hebben aangegeven dat Houtman prioriteit had. Wat zien we hier weer rondom de veelbesproken kroongetuige van het OM? La Serpe is in staat om, terwijl hij zegt te weten van het prioriteitenverhaal dat hij zelf direct van Holleeder zou hebben meegekregen, hier in concluderende zin zonder moeite vragen over prioriteit af te leiden naar Soerel. Na de veel besproken zekerheidjes nu ook de in-de-plaats-stellingkjes van La Serpe. 

Met het voorgaande is het grote belang gegeven dat het OM met alles moet los komen. Het OM mag thans niets meer, geen woord, geen komma meer achterhouden.

Het OM zegt, althans probeert duidelijk te maken, dat men nu alles wat er nog was inzake de H-passages heeft vrijgegeven. Dat is echter bepaald nog niet het geval: een vlugge inventarisatie.

Er is een drietal (soorten) van verklaringen in deze te onderscheiden:
1 Kluisverklaringen 1 en 2 van 11 en 12 september 2006.
2 Kluisverklaringen 3 tot en met 15 van 10 oktober tm 2 november 2006.
3 Verklaring van 22 november 2006 tijdens "het overleg" van 22 november 2006 tussen La Serpe en De Haas.

Van alle kluisverklaringen (1 tm 15) stond al vast dat die op geluidsdrager zijn vastgelegd. Inmiddels is uit de verhoren van De Haas gebleken dat genoemde verklaring van 22 november jl. eveneens op geluidsdrager is vastgelegd.

Tot zover de inleiding tot de verzoeken van Mr. Nico Meijering maandag in de Bunker. Vervolgens gaf de raadsman nog wel vele voorbeelden van weglatingen (H-passages) waar (voormalig) CIE-officier Sander de Haas van dacht dat ze waren toegevoegd, wat toch niet het geval bleek te zijn en "andersoortige vergissingen". Het OM lijkt zich te vergissen als het gaat om de vraag of alles inmiddels beschikbaar is gekomen.

Alle relevante uitlatingen moeten integraal op tafel hebben, aldus Meijering, en dat kan ook: ze staan immers op band. De Haas zou La Serpe, zo had de verdediging begrepen uit het verhoor van De Haas op zitting, gemaand hebben om toch vooral niet nog eens schuldig te maken aan, zoals Meijering is gaan noemen, in-de-plaats-stellingen als die inzake Van Hout/Houtman. Al met al reden om het gehele verhoor van De Haas van 22 november 2006 in een verbatim uitgewerkt proces-verbaal beschikbaar te laten komen.

De verzoeken:

A/
Toevoeging van:
1 Overige relevante weglatingen uit kluisverklaringen 3 t/m 15;
2 Alle relevante weglatingen (woordelijk uitgewerkt) uit de kluisverklaringen 01 en 02;
3 Een woordelijk uitgewerkt proces-verbaal van het verhoor van 22 november 2006 van De Haas.

B/
Aan de rechter-commissaris beschikbaar laten komen van alle woordelijk uitgewerkte kluisverklaringen opdat de RC controle kan uitoefenen op de weglatingen ten einde te bewaken dat al hetgeen La Serpe inhoudelijk relevant verklaard heeft (en de verbalisanten inhoudelijk relevant gezegd hebben tijdens die verhoren) zal worden toegevoegd aan het dossier.

(De verdediging vindt het broodnodig dat er een controle wordt uitgevoerd nu 4 en een half jaar uiterst belangrijke passages zijn achtergehouden. De procespartijen zijn meer dan genoeg getrakteerd op verrassingen die de essentie van de tenlaste gelegde feiten raken. Deze verrassingen moeten voor eens en voor altijd uit de wereld geholpen worden. Het is volgens Mr. Meijering onaanvaardbaar, gezien de extreem grote belangen voor cliënten, dat een controle van de RC achterwege zou blijven.)

C/
Tot slot verzoekt de verdediging om inlichtingen omtrent de wetenschap over de H-passages bij het College Procureurs-generaals en Minister.

De verdediging verzoekt de rechtbank het OM op te dragen inlichtingen te verstrekken. Inlichtingen, of liever gezegd, antwoord op de vraag:

Is het College van PG's destijds op de hoogte gesteld van de afspraak met La Serpe dat hij niet over Holleeder behoefde te verklaren in relatie tot (de Passage) liquidaties en is het College ook op de hoogte gesteld van de inhoud van de Holleeder-weglatingen uit de kluisverklaringen?
***

La Serpe zag Holleeder als een soort van capo waar hij echt van te vrezen had tijdens zijn gevangenschap wat betreft de veiligheid van zijn aanverwanten. Hem werd toegestaan de naam van Holleeder buiten het Passage-proces te houden. Mr. Meijering zal de rechtbank later wijzen op de vermoedelijke zogenaamde 'in de plaats stellingen', waar La Serpe de naam van Soerel in zou zijn  gaan vullen, waar hij eigenlijk Holleeder bedoelde.


Maandag gaat het liquidatieproces verder.

Bondtehond

dinsdag 15 november 2011

'Ik vind het ronduit schandalig!'

Getuige Harry Wolzak, die drie zittingen de gemoederen aardig bezig hield in de Bunker, is volgens de verdediging nou niet wat je zegt de meest betrouwbare getuige. Moppie Rasnabe riep boos: 'Die vent liegt dat ie barst' en 'Hoe kan ik mezelf nou verdedigen tegen zo'n mongool die maar wat roept?' Jesse Remmers zegt eveneens: 'Sterke verhalen', en ook de in Amerika gedetineerde Henk Rommy is er zeer duidelijk over: 'Harry W. zuigt het uit zijn grote duim' .


Allen zijn het over één ding roerend met elkaar eens, alles wat deze Harry Wolzak na al die jaren komt vertellen op zitting is al lang en breed uitgemeten in de media verschenen. Kleine moeite dus om jezelf als toekomstige getuige even in de lezen. Alleen al op 1 website zou je voldoende informatie vinden: Crimesite. En hoeveel informatie zou Wolzak alleen al uit rechtbankverslagen op deze website hebben kunnen verzamelen? Me dunkt dat hier nogal wat details te lezen zijn. Over de moord op Tonny van Maurik bij het toenmalige Altea-Hotel in Amsterdam (onderzoek Opa), de barbecuemoorden bij de Ouderkerkerplas bij Ouderkerk aan de Amstel (onderzoek Tanta) en de dubbele moord op Henie Shamel en Anne de Witte in Antwerpen (onderzoek Cobra) is gedetailleerd geschreven.

Hier een greep uit artikelen waarin onder meer Opa, Tanta en Cobra aan de orde kwamen. Er zijn er natuurlijk veel meer uit de tot op heden 133 reeds gepubliceerde Passage-verslagen, maar ik hou het bij 4 voorbeelden per onderzoek:


Opa a , Opa b , Opa c , Opa d

Tanta a , Tanta b , Tanta c , Tanta d

Cobra a , Cobra b , Cobra c , Cobra d

Na de discussie maandag over het neerleggen van de verdediging van Peter La Serpe door Mr. Jan Peter van Schaik ging de rechtbank verder met de onderzoekswensen van de verdediging in verband met deze Harry Wolzak. De verdediging van Jesse Remmers, Moppie Rasnabe, Siegfried Saez en Pinny Song hadden ieder een lijst aan getuigen die men graag wil horen over deze getuige. Mr. Sander Janssen, die als eerste zijn onderzoekswensen kon indienen, zei: 'Het openbaar ministerie zegt eigenlijk: Nou ja, zoveel zegt de heer Wolzak eigenlijk niet.' Maar de raadsman van Jesse Remmers verwacht echter wel dat het OM de verklaring van Wolzak zeker zal gebruiken en voorspelt dat de verklaring wel degelijk een zwaarwegende rol zal gaan spelen in het requisitoir, ook al heeft de getuige over zijn cliënt Jesse Remmers eigenlijk geen specifieke informatie gegeven.

Zaak is nu dus voor de verdediging om aan te tonen dat de geloofwaardigheid van Wolzak met een hele grote korrel zout dient te worden genomen. Mr. Janssen wilde dan ook allereerst weten op welk moment het voor Wolzak duidelijk werd dat het van belang was wat hij verklaarde. Want vanaf dat moment is hij namelijk gaan kijken naar informatie die overal aanwezig was, aldus Janssen. De raadsman is ook benieuwd naar de setting hoe Wolzak deze informatie tot zich heeft genomen. Daarover wil de raadsman officier van justitie Mr. M. Zwinkels en voormalig officier van justitie Mr. Sander de Haas horen ter zitting. Overigens kwamen de lijstjes met gevraagde getuigen bij iedere raadsman ongeveer op hetzelfde neer. Kom ik zo op terug.

Mrs. Jan Hein Kuijpers en Mark Nillesen, de raadslieden van Moppie Rasnabe, hebben met verbazing moeten vaststellen dat het gehele traject naar de kluisverklaringen van de heer Wolzak van 10 en 12 mei 2011 opvallend, uiterst summier is gedocumenteerd, wat ook van toepassing is op het traject nadien, tot begin oktober. Mr. Kuijpers vraagt zich af waarom niet in het belang van de verdediging behoorlijk is geregistreerd. Kuijpers: Is het omdat 'gewoon vragen kunnen worden gesteld' aan de hand van de op 3 oktober aangeboden stukken?

Mr. Kuijpers: De eerste vragenronde ten aanzien van de heer Wolzak is inmiddels afgerond en we kunnen vaststellen dat hij zich nagenoeg niets herinnert uit de jaren '90, behalve dan een drietal uiterst beknopte, belastende gesprekken in een auto met als thema precies de thans aanhangige zaken tegen Rasnabe. Henk Rommy en Moppie zouden het tussen neus en lippen hebben besproken, als opschepperij of grap. De heer Wolzak nam een en ander jarenlang niet serieus, zou het zijn vergeten dan wel zou het allemaal hebben weggestopt terwijl hij er wel jaren mee zou hebben gezeten. Hij zou liquidaties nooit goed hebben gevonden.

Sinds afgelopen maandag 7 november 2011 komt daar nog eens bij dat nagenoeg alle door hem gepresenteerde informatie opgedaan is, dan wel kan zijn vanwege het kijken naar Peter R. de Vries, waarbij dient te worden aagetekend dat Wolzak de gehele uitzending heeft gezien, behalve dan de litigieuze onderdelen, zo wil hij ons doen geloven. U snapt dat de verdediging sceptisch staat tegenover deze getuige. Thans is het zaak om zijn (on)betrouwbaarheid verder te exploreren, zulks door middel van het horen van de navolgende personen:

Met het oog op de formele aspecten:
-Officier van justitie Mr. M. Zwinkels.
-Voormalig officier van justitie Mr. Sander de Haas.

Mr. Kuijpers: Zij kunnen naar verwachting, onder meer, verklaren over het, naar de mening van de verdediging, zwalkende motief van de heer Wolzak, hoe de heren Rommy en Rasnabe ter sprake zijn gekomen tegen de achtergrond van de 4050 kg.-zaak, of rercherche is gepleegd naar de persoon van de heer Wolzak geplaatst in de jaren '90, of hij betrouwbaar is. Met andere woorden, of er op enigerlei wijze aan verificatie/falsificatie is gedaan. Uiteindelijk dient de weg naar de kluisverklaringen en de afspraken de daaromtrent zijn gemaakt te worden getoetst.

-De heren Van Brenk en Schaap:
Beiden zijn bij het zogenaamd oriënterend overleg geweest. Kuijpers wil deze personen kunnen bevragen om duidelijkheid te krijgen over de totstandkoming van de kluisverklaringen en de daarmee samenhangende overeenkomst.

- Verbalisanten RE-04 en T055
De opstellers van de kluisverklaringen zijn reeds uitvoerig bekend met het Passage-dossier. Zij hebben zich passief en actief geroerd in een groot aantal verhoren van passagegetuigen en/of verdachten, alsmede zijn zij steeds op de hoogte gesteld van hetgeen ter onafscheidelijke terechtzittingen werd verhandeld in de gevallen dat zij niet in persoon aanwezig waren. Vanwege de bewust gekozen summiere registratie van de kluisverlaringen van 10 en 12 mei 2011 dienen zij, onder meer, inzicht te geven over de wijze van totstandkoming daarvan en de in dat kader genomen beslissingen.

Met het oog op de materiële aspecten:

- De heer Henk Orlando Rommy, thans gedetineerd in de Verenigde Staten;
- De heer Gilbert Rommy; (zoon van Henk Rommy)
- Mevrouw Lonneke T; (vriendin van Henk Rommy)
- De Heer Greg Remmers; (vader van Jesse Remmers)
- De heer Walter Douglas;
- De heer Frans Mulder;
- De heer Tom Bersma;
- De heer Marco Proper;
- De heer Charles de Groot;
- 'De Rooie' zijnde Waldemar van Duuren of Willem Bronkhorst;
- De heer Mark Witteman;
- De heer Bertus Kwarten;
- De heer Sanny Lampie;
- De broer van Jaap (broer van de overleden Jaap Talsma)

(Garagehouder Jaap Talsma (50) uit Huizen, oud-eigenaar van Talcar Lease, leaste terreinwagens aan Joegoslavische criminelen, waaronder de Belgrado-groep van Joca Jocic. In maart 1993, vlak nadat hij de A2 was opgedraaid, werd Talsma in zijn Lincoln Continental doorzeefd met 8 kogels. Verder was Talsma oud-eigenaar van MediaMax, het bedrijf dat later is gekocht (en weer verkocht) door Jan-Dirk Paalberg. - red.)

Toelichting: Hoewel door het horen van de heer Wolzak in het verband van de inhoud van zijn eigen verklaringen een begin is gemaakt met het falsificeren van de verklaring, heeft vooralsnog een echte toetsing niet plaatsgevonden/plaats kunnen hebben. De personen om wie wordt verzocht spreekt voor zich. Allen zijn genoemd door de heer Wolzak.

- Henk Rommy zou gesprekken zijn gestart met als onderwerp de '93-moorden.

- Gilbert Rommy verkeerde in de kring van zijn vader, zou deel uitmaken van diens criminele organisatie, en zou daarenboven een hand hebben gehad in een vermeend plan om cliënt (Moppie) te liquideren, waarmee tevens het belang van Van Duuren/Bronkhorst is gegeven.

- Lonneke T. betreft een relatie van Rommy en zou moeten kunnen verklaren of Wolzak inderdaad zo'n innige vriend en goede zakenpartner van Rommy was, zoals hij beweert.

- Greg Remmers, Walter Douglas en Frans Mulder behoorden tot de kring van Rommy, zo is de stelling.

- Tom Bergsma en Marco Proper figureerden in de 4050 kg-zaak, in welk dossier Wolzak een asielboot in de brand zou hebben gestoken. Een en ander is relevant in het verband van Wolzaks 'hoge' (gewelds)motieven om te verklaren tegen cliënt en Henk Rommy. Bergsma speelt daarenboven een uitdrukkelijke rol in de jaren '90.

- Charles de Groot, een zakenrelatie van Henk Rommy en daarmee Wolzak.

- Mark Witteman zou samen met Wolzak een raket hebben afgevuurd.

- Bertus Kwarten zou een bekende zijn van Rommy en Wolzak, aldus de heer Wolzak. Tevens zou het zo geweest kunnen zijn, aldus Wolzak, dat zij samen op het litigieuze Charley Chaplin-feest aanwezig zouden zijn geweest alwaar een situatie zou hebben plaats gehad met de echtgenote van Ton de Bruin. In dit verband is het dan ook belangrijk dat inzicht wordt verkregen in de periodes dat de heer Kwarten gedetineerd heeft gezeten weshalve ik u verzoek om afschrift van alle gegevens aan het dossier toe te voegen.

- De heer Lampie zou geen deel hebben genomen aan de strafbare feiten in het algemeen waarvan de heer Wolzak Rommy en/of cliënt en/of Jesse Remmers beticht, evenwel zou Lampie op enig moment wel heel hard achteruit hebben moeten rijden teneinde te kunnen ontkomen aan 'twee negers' die, zo begrijpt de verdediging, die Lampie iets aan hadden willen doen. De verdediging acht de relatie Wolzak/Lampie relevant alsook hetgeen Wolzak zoals hierboven bedoeld verklaarde, hetwelk op het eerste gezicht nogal tegenstrijdig lijkt te zijn.

- De broer van de heer Jaap Talsma kan naar verwachting nader verklaren omtrent de relatie tussen diens broer en de heer Wolzak. De broer zelve zou een geldbedrag tegoed hebben gehad van Wolzak welke door Wolzak verkregen zou zijn uit een diefstal van een partij verdovende middelen van een groep Zuid-Amerikanen. De getuige waar om wordt verzocht zal naar verwachting nader kunnen verklaren omtrent diens vermoedens dat de heer Wolzak een hand heeft gehad in het overlijden van de broer van de getuige waar om wordt verzocht. Een en ander afgezet tegen de motieven van Wolzak om als 'begunstigingsgetuige' op te willen treden, noopt tot een verhoor van deze 'broer van Jaap'

De verklaringsbereidheid van Henk Rommy is al eens eerder onderwerp van discussie geweest. Teneinde deze discussie verder richting te geven verzoek ik u vriendelijk de door u opgevraagde en bekomen informatie met betrekking tot dit onderwerp per ommegaande te faxen, opdat dit kan worden meegenomen in de aanvullende mondelinge toelichting op dit schrijven zoals die maandag eventueel zal plaatshebben. In dat verband verzoek ik u tevens mij te betichten of de mogelijkheid is onderzocht om de heer Rommy door de Amerikaanse autoriteiten (tijdelijk) ter beschikking te doen stellen aan de Nederlandse autoriteiten ten behoeve van een verhoor ter terechtzitting in het kader van het Passage-proces.

Tevens verzoek ik de detentiegegevens van: De heer Bertus Kwarten, de heer Wolzak, de heer Tom Bergsma en de heer Siegfried Saez.

Ook verzoek ik u nadere gegevens (meer bedoeld: fotomateriaal) te doen achterhalen van de woonboot op welke de heer Wolzak met mijn cliënt stelt te hebben gewoond.

De andere advocaten sloten zich aan bij deze verzoeken.

*

Het openbaar ministerie reageerde 's middags op de verzoeken van de verdediging. (samengevat)
De meeste verzoeken zouden volgens Mr. Betty Wind moeten worden afgewezen. Alleen Henk Rommy en Rasnabe zouden iets zinnigs kunnen zeggen. Het OM ziet wel het belang om Rommy te horen, en heeft een rechtshulpverzoek ingediend, echter Rommy zou (maar liefst 3 keer) hebben geweigerd.

Mr. Kuijpers las een gedeelte voor van de verklaring die Henk Rommy op Crimesite heeft geschreven. 'Onzin!' schrijft Rommy volgens Kuijpers. Henk Rommy schrijft in het stuk op Crimesite graag naar Nederland te komen om zijn verhaal vertellen.

Henk Rommy: Mijn Amerikaanse advocaat heeft aan de Amerikaanse Officier gevraagd wat er tegenover een verklaring staat. De normaalste zaak van de wereld hier. Verder is er niets gehoord. Daar hebben de Officieren zelf van gemaakt dat ik niet wil verklaren. Maar ik kom graag naar Nederland om te verklaren.

Officier van justitie Mr. Betty Wind blijft erbij: Rommy heeft gezegd alleen wat te willen doen in ruil voor 'benifits' (gunsten). Daar gaan wij niet over. Kortom, hij kan in de media zoveel zeggen, maar dat veranderd niets aan de stand van zaken. (Het laatste woord is hier waarschijnlijk nog niet over gesproken.)

De overige getuigen noemde Mr. Wind 'character-witnesses'. Volgens Mr. Wind moet het volgende in het achterhoofd gehouden worden. Al deze personen hebben er belang bij om Wolzak neer te zetten als leugenachtige getuige.

Mr. Wind: We willen nog wel iets aanbieden. We werken aan een proces-verbaal waarin we kunnen falsificeren, dan wel controleren, wat de getuige heeft verklaard.

De heer Kwarten had aangegeven dat hij zich niet veel van het feestje kon herinneren. Deze getuige zou dus zinloos zijn.

Voor fotomateriaal moet de verdediging maar zelf zorgen.
Wind: Het is niet zo dat wij een knop hebben waar je op drukt als we beeldmateriaal nodig hebben.

Er was gevraagd om opnames van de kluisverklaringen. Het is volgens Wind niet nodig het OM op te dragen deze beschikbaar te stellen omdat die er niet zijn. Het is meteen op papier gezet.

*
De verdediging is over dat laatste totaal niet te spreken. Mr. Sander Janssen heeft ooit eens tegen het OM gezegd: 'Zorg nou voor volledige opnames om problemen die we wel hebben gehad met de heer La Serpe te voorkomen.' De raadsman spreekt dan ook van een omissie nu het OM weer niets heeft opgenomen.

Mr. Kuijpers gaat nog een stapje verder: Ik vind dat het eigenlijk strafbaar moet zijn dat een getuige niet opgenomen wordt waar het belang zo groot is. Ik vind het ronduit schandalig! De verdediging moet niet zeuren... De verdediging zeurt wél! Er staan 3 zinnetjes per verklaring die van belang zijn. Wolzak herinnert zich verder niks. Niet het beginstuk, niet het eindstuk, alleen die drie zinnetjes. Mogen wij dan zelf vragen stellen? Bijvoorbeeld over of Wolzak zelf de ripper is van een partij cocaïne van een Zuid-Amerikaanse groep waarbij intussen de naam Jaap Talsma ter sprake is gekomen.

Tot slot nog over Henk Rommy. De heer Rommy heeft via zijn raadsman Mr. Mark Teurlings op Crimesite laten weten wel degelijk te willen verklaren. Het OM zegt van niet. Men vindt Crimesite geen authentieke bron, terwijl Crimesite doorgaans toch echt beter is geïnformeerd dan het NRC. Kuijpers stelt voor Rommy dan maar in de VS te horen, om daar dan maar te zien wat hij kan en wil verklaren.

De rechtbank heeft in ieder geval genoeg om over te raadkameren, aldus de rechter.

Bondtehond

maandag 14 november 2011

'Ik wil een verweer voeren om de Staat niet-ontvankelijk te laten verklaren'

De rechtbank zit nogal in haar maag met het feit dat de advocaat van Peter La Serpe, Mr. Jan Peter van Schaik, de verdediging van zijn cliënt vorige week heeft neergelegd. Na opening van de zitting richtte de rechter zich meteen tot de kroongetuige en probeerde hem uit te leggen dat men toch liever ziet dat hij zich laat bijstaan door zijn raadsman. La Serpe had aangegeven dat hij graag bij verhoren wilde zijn die nog plaats zullen vinden bij de rechter-commissaris. Dat brengt nogal wat moeilijkheden met zich mee, aldus de rechter. Ze drong er vooral op aan dat La Serpe wel goed moet beseffen dat dat nogal wat consequenties met zich mee- brengt. Met name de vraag: Mag ik bij de rechter-commissaris mezelf vertegenwoordigen, en hoe ziet u dat?


Peter La Serpe antwoordde dat hijzelf ook graag bijstand heeft van een advocaat, maar dat hij het zelf ook niet precies weet hoe nu verder. Waar het op neerkomt, is dat hij wil dat de rechtbank hem garanties geeft dat het TBG zijn berschermingsovereenkomst niet zal opzeggen. Ook had hij meteen enkele verzoeken in de hoedanigheid van kroongetuige/verdachte die zichzelf nu bijstaat. Of hij die verzoeken mocht doen, vroeg hij.

Rechtbankvoorzitter Mr. Lauwaars: Ja, dat mag wel. Maar hoe komt u er nu bij dat de rechtbank garanties zou kunnen verstrekken? Denkt u nou echt dat wij u garanties kunnen geven?
La Serpe: Nee, maar u kunt wel het OM aanspreken hoe ik mezelf kan verdedigen. Als het OM mij kan bedreigen via de civiele zaak dat ik mijn beschermingsovereenkomst kwijtraak....
Rechter: Is nou met u besproken, de consequenties van het terugtrekken van uw advocaat?
La Serpe (samengevat): Nee, ik heb het niet besproken. Ik wist niet dat het zo zou lopen. Dat had ik niet verwacht dat dit eruit zou komen. Hij zegt, ik kan jouw verweer niet voeren. Ik wil een verweer voeren om de staat niet-ontvankelijk te laten verklaren. Mijn raadsman stelt dat hij me niet kan verdedigen. Laat ik heel eerlijk zijn: Ik vind de rechtbank vooringenomen. Ik vind dat de rechtbank het OM de hand boven het hoofd houdt.

De rechters deden nog een aantal pogingen om La Serpe op andere gedachten te brengen, en vinden het jammer dat de kroongetuige kennelijk niet goed nagedacht heeft over de consequenties en het kennelijk niet goed heeft besproken heeft met zijn raadsman.
La Serpe blijft er echter bij: Ik ga niet met een gemuilkorfde advocaat verder. Ik snap niet dat de rest dit niet snapt. Kan ik nu mijn verzoeken doen?
Rechter: Ja.
La Serpe:
-Ik zou een agenda willen van alle getuigen, wanneer die gehoord gaan worden.
-Ik vraag aan het OM het volledige fysieke dossier. Met het dossier op usb-stick kan ik niet goed werken.
-Ik wil 3 maanden inleestijd.
-Ik wil een fonds om mijn onkosten te declareren.
-Ik wil een juridisch assistent. Iemand die dus juridisch onderlegd is.
Rechter: Dat kan de heer Van Schaik niet doen?
La Serpe: De heer van Schaik is niet meer mijn advocaat. Ik kan een hoop dingen bedenken die de assistent kan doen.
Rechter: Ook als we pogingen doen om een andere advocaat te vinden, wilt u niet?
La Serpe: Nou nee, ik wil geen advocaat die gemuilkorfd is. Mij is gezegd die 27 A4'tjes niet in te brengen, dus is mij verboden verweer te voeren. Allemaal op straffe van het kwijtraken/opzeggen van de beschermingsovereenkomst. Ik doe de dingen nu echt ad-hoc. Ik ben niet zo'n vooruit-denker.

Rechter: Het is jammer dat u dit niet met Van Schaik heeft doorgenomen. Mijn vraag is: Kunt u met de heer Van Schaik erover hebben of hij daar in kan voorzien?
La Serpe: Nee, die is als raadsman teruggetrokken. Nu wordt er gedaan alsof hij nog steeds mijn raadsman is, maar dat is niet meer zo. Als ik alles krijg is het anders dan gemuikorfd zijn. Mag ik de opnames laten horen aan de rechtbank? Nee? Dan is dat muilkorfen. Dat begrijp ik zelfs nog met mijn MAVO-diploma. Op dit moment heb ik het echt gehad met dit.
Rechter: Blijft u staan bij de gedachte dat u geen verweer met behulp van een advocaat kunt voeren?
La Serpe: Sterker nog: Ik ga geen verweer meer voeren als de beschermingsovereenkomst niet eerst geregeld is. Ik zeg helemaal niks meer.

Mr. Lauwaars probeerde La Serpe vervolgens nog wat te kalmeren en zei dat de rechtbank probeert een goede oplossing voor hem te vinden en dat zij deze strategische keuze niet de goede oplossing vinden van La Serpe en Van Schaik. Zij hebben deze keuze gemaakt, maar de vraag is of hij niet tot een andere keuze kan komen?

La Serpe :Ik hoor u dingen verwoorden die ik niet zelf gezegd zou hebben. U zegt, het is een strategische keuze. Daar ben ik het niet mee eens. Mijn eerste gevoel is dat ik dan de beperkingen die het OM mij heeft opgelegd rechtvaardig. Dat is mijn eerste gevoel, mijn eerste reactie. Mijnheer de voorzitter, ik weet het ook niet...

Mr. Lauwaars: Mijnheer La Serpe, we zijn niet tegen u. Het is toch van belang dat u zich laat bijstaan door een deskundige? We zeggen het niet in ons belang, maar in de uwe.
La Serpe: Ik kan u alvast zeggen dat dit een principieel hoger beroep wordt. Ik dacht dat het een jaar of 5 zou duren. Het gaat nu 15 jaar duren. Het wordt een levenswerk. Dat zeg ik u nu.
Mr. Lauwaars: We kunnen hier heel lang over discussiëren, maar het zij zo. Wil het openbaar ministerie nog wat zeggen?

Mr. Betty Wind (samengevat): Wij vinden de situatie onwenselijk en ook zorgelijk. Laten we vaststellen dat de heer La Serpe het geheel oneens is met de gang van zaken. Hij zit geheel vast in zijn standpunt dat hij geen verweer meer kan voeren. De beslissing is kennelijk genomen met de heer Van Schaik, zonder de consequenties in ogenschouw te nemen. We zouden met de heer Van Schaik in overleg willen gaan. We vinden de gang van zaken zodanig precair dat we op korte termijn contact zullen opnemen met de heer Van Schaik. Het brengt zodanige consequenties met zich mee dat overleg zeer gewenst is. We willen de rechtbank vragen om de tijd te krijgen.

Hier had La Serpe zelf wel wat op te zeggen.
La Serpe: Ik hoor dit nu zo aan. Laat ik u één punt meegeven. In mijn strafzaak is er maar één Dominicus. Om met de heer Van Schaik te spreken, zult u dat toch met mij moeten doen. Als u met iemand in gesprek wilt, dan heb ik maar één advies: Sluit de deal! De regel dat er niet gesproken mag worden, moet van tafel. Het is toch te gek. Hier zitten een stel mensen in een Ivoren toren waar niet mee gesproken mag worden.

Lauwaars: U vraagt nu zelf in gesprek te kunnen met het openbaar ministerie? Het raakt me overigens wel dat u zegt dat de rechtbank vooringenomen zou zijn. De rechtbank doet erg zijn best, en als u dat niet vindt, zeg ik u dat nog maar even.
La Serpe bond iets in: Het heeft ermee te maken dat ik al 5 jaar in een isolement leef....

Rechter: Laten we maar even verder gaan met een ander onderwerp.

Later besloot de rechtbank dat men maandag 21 november a.s. op de problematiek rondom La Serpe terugkomt. Wat er precies gaat gebeuren in de tussentijd is mij niet helemaal duidelijk. Mogelijk vindt het voorgenomen contact plaats tussen het OM en La Serpe en/of zijn raadsman Mr. Van Schaik, die volgens La Serpe dus eigenlijk zijn raadsman niet meer is.

De rechtbank ging vervolgens verder met de behandeling van de onderzoekswensen in verband met getuige Harry W. Diverse raadslieden hadden intressante onderzoekswensen. Morgen volgt een verslag over dat gedeelte van de zitting.

Tot slot kwam de verdediging van Dino Soerel met een uitgebreid onderbouwd verzoek in verband met de Holleeder-problematiek. Ook daar kom ik op terug.

Maandag 21 november is de eerstvolgende zitting.

Bondtehond.

vrijdag 11 november 2011

'Ik ben er langzamerhand maar een beetje laconiek en droog over'

Het liquidatieproces kende de afgelopen jaren reeds vele incidenten rondom de kroongetuige Peter La Serpe. Rechtbank- voorzitter Mr. Frits Lauwaars noemde deze incidenten stuk voor stuk: 'Het incident La Serpe'. Donderdag vond welgeteld het 6e (!) incident La Serpe plaats in de Bunker in Osdorp waarbij de kroongetuige weer de prominentste hoofdrol bekleedde in deze gerechtelijke soap die 'Passage' heet. Het einde van het liquidatie- proces lijkt nog lang niet in zicht en de patstelling waarin het proces terecht was gekomen is per slot van rekening geëindigd in een voorlopige climax waarbij de advocaat van La Serpe de verdediging van zijn cliënt nu heeft neergelegd.


La Serpe, zo zei hij zelf, voelt zich zo gemuilkorfd door het TGB (Team Getuigen Bescherming), dat hij samen met zijn advocaat Mr. Jan Peter van Schaik de conclusie heeft moeten trekken dat hij niet in staat is zijn eigen strafrechtelijke verdediging op een eerlijke manier te kunnen voeren. De beslissing is genomen op advies van zijn civiele advocaat Richard Korver. Het houdt in dat de kroongetuige afscheid neemt van zijn reeds derde advocaat in het strafproces Passage.

De beslissing van Mr. Van Schaik werd door de advocaat zelf medegedeeld na een kleine pauze. Kort daarvoor had de rechtbank de raadsman en zijn cliënt La Serpe laten weten hun twee verzoeken, 1/ het verzoek tot opheffing voorlopige hechtenis en 2/ het verzoek om de strafzaak van La Serpe af te splitsen en achter gesloten deuren verder te behandelen,  af te wijzen. De bedoeling van dit tweede verzoek was om zo het volledige verweer van 27 A4'tjes te kunnen voeren achter gesloten deuren zodat de door het TGB verboden punten ook aan de orde zouden kunnen komen.

De ruimte die La Serpe werd geboden om zijn verweer gewoon te kunnen voeren was volgens officier van justitie Mr. Betty Wind al zo groot dat het OM sowieso niets voelde voor een afsplitsing. Volgens Wind stond La Serpe weinig in de weg. De twee punten waarover hij niet mag spreken betreffen:
A/opnames van gesprekken met TGB-officieren waarover La Serpe beschikt, die gemaakt zijn tijdens de aanloop naar de getuigenbeschermingsdeal.
B/ongeveer één pagina van de 27 A4'tjes die gaan over een aanverwante van La Serpe waarover hij uit veiligheidsoverwegingen niet mag praten.

De civiele advocaat Mr. Korver raadde echter ten strengste af de geboden ruimte ook daadwerkelijk te pakken. La Serpe bleef dus bij zijn standpunt en vindt de geboden ruimte niet genoeg aangezien hij zijn volledige verweer wil kunnen voeren in de volledige context die hij bedoelde met zijn volledige verweer van 27 pagina's.

Mr. Van Schaik voelde er ook niet veel voor om achteraf in een situatie te komen waarbij het TGB gaat bepalen of La Serpe binnen de marges is gebleven die zij heeft gesteld. Dat was namelijk gezegd, dat de TGB in een marginale toetsing zou bezien of La Serpe binnen de marges zou zijn gebleven. Kortom, in overleg met de civiele advocaat Mr. Korver is besloten: Het risico is te groot.

De verdediging van de andere Passage-verdachten zou een afsplitsing en behandeling achter gesloten deuren ook niet acceptabel vinden, deelde Mr. Nico Meijering de rechtbank eerder deze middag mede.

De reden is natuurlijk simpel: Wat voor mogelijk verweer kun je als verdediging van de andere verdachten nog voeren tegen iets dat achter voor hen gesloten deuren heeft plaatsgevonden?

Opvallend was dat volgens La Serpe een andere partij, welke precies maakte hij niet duidelijk, maar niemand van het zaaks-OM of het TGB, hem dringend had geadviseerd gewoon verder te gaan met getuigen. De advocaat van La Serpe bevestigde dit. Gezegd zou zijn dat wanneer La Serpe zich braaf zou gedragen en als goede getuige zou getuigen hij de beschermingsdeal zou krijgen en volgend jaar juni vrijkomt. Dit is natuurlijk opmerkelijk, omdat de rechtbank ten alle tijde het laatste woord heeft over de strafmaat van La Serpe en niet een andere partij. Te denken valt wellicht aan een hooggeplaatst persoon binnen het openbaar ministerie, maar dat deze voor zijn/haar beurt praat lijkt wel duidelijk. Wie wilde La Serpe dus niet zeggen. 'Is het überhaupt wel waar?', hoorde ik een advocaat terloops opmerken.

Mr. Lauwaars deed uitspraak dat de verzoeken werden afgewezen met de volgende woorden: 'Het duurde iets langer. Maar de rechtbank had veel te overwegen, zoals u wel begrijpt. We komen met de volgende beslissing over beide verzoeken. Beide verzoeken worden afgewezen. De opheffing wordt afgewezen omdat natuurlijk de ernstige bezwaren er nog steeds zijn en 67a lid 3 niet aan de orde is. En het andere verzoek, betreffende de afsplitsing van de zaak, dat is een onbegaanbare weg, zeg ik maar in niet-juridische termen, wegens de verwevenheid met de andere zaken. Ik denk dat dat ook niet toegelicht hoeft te worden. En het behandelen van die zaak achter gesloten deuren is ook geen aanleiding voor om dat te doen. Dus dat waren de beslissingen op de verzoeken.'

Vervolgens legde de voorzitter uit dat na deze beslissing nog wel is blijven hangen de zaaksoverschrijdende aspecten die La Serpe steeds noemde. Daar kun je niet zomaar overheen stappen en gezien het feit dat het openbaar ministerie ook al aangaf dat die zaaksoverschrijdende aspecten er zijn, wilde de rechtbank in ieder geval een begin maken met het ondervragen van de kroongetuige over dit onderwerp, met name in het belang van de strafzaken van de overige verdachten. De rechtbank had er tijdens de middagpauze over nagedacht hoe dat nou het beste te doen zonder daar veel nutteloze tijd aan te verliezen. De rechtbank was tot deze oplossing gekomen.

Mr. Lauwaars: Als mijnheer La Serpe maar verklaard als getuige in de andere zaken, over de zaken waarover hij eigenlijk in zijn eigen zaak had willen verklaren, en als getuige moet je naar waarheid verklaren, dan zien we wel hoe ver we komen. En dat doen we dan op die manier, zou ik willen voorstellen aan de advocaten, om te kijken wat de substantie is en de omvang van verweren die mogelijk op basis van de door La Serpe te melden feiten te voeren zijn. Nou ja, daar we hebben geen idee van. Mijnheer La Serpe heeft gezegd dat het heftig was. Nou ja, u was er allen bij. Ik heb echter geen idee of het echt zo is, we hebben wel enkele voorzetten gehad daartoe, maar daar kun je nou niet direct aan afmeten, dus we zullen hem eerst maar eens daarover willen ondervragen op dat punt, en ook door de raadslieden die het aangaat en ook door het openbaar ministerie natuurlijk, laten ondervragen.

Het leek de voorzitter niet van te voren helemaal uitgesloten dat La Serpe op de vragen antwoord zou willen geven. Want hij herinnerde zich dat toen zijn collega La Serpe vroeg of als hij achter gesloten deuren zou hebben meegedeeld waar hij zijn niet-ontvankelijkheidsverzoek op zou willen baseren, of het dan een bezwaar was, voor zover het in de andere zaken van belang was, om dat in te brengen wat mijnheer Van Schaik zei, dat dat buiten zijn verantwoordelijkheid viel, (mocht de informatie waar hem verboden is over te praten op een andere manier toch naar buiten zou komen), zodat dat dan maar moest gebeuren. Zo had Lauwaars het tenminste begrepen. Mr. Lauwaars: 'Dus we zullen we zien waar dat toe leidt'.

De stem van Peter La Serpe klonk over de speakers: Kan ik hier een korte reactie op geven?
Mr. Lauwaars: Ja.
La Serpe: Ik eh.... Het is hartstikke mooi dat u zegt dat ik gehoord kan worden over mijn strafrechtelijke verdediging, maar ik zie dat toch echt anders... Mijn strafrechtelijke verdediging, ik kan u nu alvast zeggen dat ik, behalve over de drie genoemde herinneringen die ik aangebracht heb, en die via Betty Wind, zeg maar de zaal ingekomen zijn, over de rest geen enkele mededeling meer doe. En dat doe ik niet, omdat het niet in mijn strafrechtelijk belang meer is om dat te doen.
Mr, Lauwaars: Ja, dat kan wel zijn, mijnheer La Serpe, dat zien we dan wel. Ik ben er langzamerhand maar een beetje laconiek en droog over. U heeft zelf bij alles geroepen dat het zaaksoverschrijdend was, en daar dienen wij in het belang van de andere zaken van de andere verdachten dan maar voor uit te staan. En ik heb u vanmorgen al gezegd, dat risico had u mee kunnen wegen, en nu staat u ervoor. Ik zou u als getuige willen beëdigen en dan horen we het wel of u antwoordt op onze vragen, of niet. Maar uw standpunt is onjuist, kan ik u wel zeggen.

De voorzitter klonk dit keer strenger dan anders tegen La Serpe, en als ik me niet vergis, bespeurde ik zelfs enige boosheid of irritatie. Anders gezegd, met deze ontevreden, om zich heen schoppende, veeleisende en kennelijk niets en niemand ontziende kroongetuige, heeft de voorzitter het nu ook wel eventjes gehad, al blijft de voorzitter ten alle tijde keurig netjes. Daarvoor respect.

De incidenten met La Serpe hebben keer op keer voor stevig oponthoud gezorgd en de bommetjes waar La Serpe mee kwam, bleken soms enkel losse flodders te zijn. Daarmee zette de kroongetuige niet alleen de verdediging van de andere verdachten meerdere keren op een dwaalspoor, maar leek dit niet op z'n minst vaak ook tot doel te hebben andere partijen dwars te zitten en/of te treiteren. Een zelfingenomen, treiterige manier van praten, dondersgoed wetende dat hij als kroongetuige waar veel van afhangt een bepaalde macht kan uitoefenen, zolang hij de wettelijke kaders maar niet over gaat, zijn de meeste procesbezoekers al bijna gewend aan geraakt.

Er zijn al verschillende sterke staaltjes aan blufpoker van La Serpe voorbij gekomen in de rechtszaal, maar het gevoel dat de kroongetuige ooit zijn hand een keer overspeeld wordt ook steeds sterker gevoeld. Hij zal zich er toch wel van bewust zijn dat je niet oneindig kunt komen met kreten als 'zaaksoverschrijdend' en zeggen 'er zeker van zijn te dat niet-ontvankelijkheid in de koker zit' als de rechtbank maar zou weten wat zich allemaal wel/niet heeft afgespeeld in de aanloop tot zijn deal?

Maar goed, het standpunt van La Serpe blijft onveranderd.  Hij voelde zich nu hard aangepakt en zelfs geslachtofferd door de rechtbank, zei hij tijdens het verhoor dat volgde. Dit na de opmerking van Mr. Lauwaars dat de kroongetuige La Serpe nu maar 'dood op de mat blijft liggen', terwijl hij eerder wel steeds een vechthouding aannam met de term 'zaaksoverschrijdend' en best wel kon weten dat dergelijke uitspraken gevolgen zouden hebben. De verdediging van de andere verdachten zal namelijk ongetwijfeld uitleg eisen over al die zaaksoverschrijdende punten waar La Serpe mee kwam steeds, en nu zij dat doet, geeft de kroongetuige geen krimp meer. Dit vindt de kroongetuige niet correct, en de term zaaksoverschrijdend had La Serpe enkel gebruikt omdat hij zich al twee jaar een roepende in de woestijn voelt en dacht dat dit dan wél de juiste uitwerking zou hebben. Hij vindt dat het TGB hem nu onder druk blijft zetten, door te dreigen dat de beschermingsovereenkomst opgezegd wordt.

Na de opmerking van Lauwaars voelde La Serpe enige weerstand om überhaupt nog antwoord te geven op vragen, zei de kroongetuige behoorlijk opgefokt. La Serpe gaf aan dat hetgeen hij zou kunnen zeggen niet in zijn strafrechtelijk belang zou zijn. De rechters probeerden hem daarop wat te kalmeren en te verhoren over de punten waar hij wel wat over kon zeggen zonder zijn beschermingsovereenkomst in gevaar te brengen. Dat verhoor ging ongeveer door tot 16:30. (Kom ik nog op terug.)

Hoe het straks verder moet? Who knows? Gaat La Serpe op zoek naar een andere advocaat, of neemt hij het advies van de rechtbank ter harte er nog maar eens rustig over na te denken, alles op een rijtje te zetten en mocht hij terug willen komen op zijn besluit (en/of dat van zijn raadsman) zou de rechtbank daar wel mee kunnen leven.

Alles beter dan wederom een grote vertraging lijkt mij persoonlijk, maar goed, je hebt het niet voor het zeggen. De positie van La Serpe is momenteel in ieder geval allesbehalve te benijden.

De verhoren van La Serpe worden aangehouden tot maandag 14 november.

Bondtehond

PS: Wegens ziekte was ik helaas verhinderd de vorige twee zittingen bij te wonen.  Excuses daarvoor aan mijn vaste lezers. Dank u.