zaterdag 26 januari 2013

Passage-verdachte barbecuemoorden Raymond Verbaan overleden

Dinsdag 29 januari zullen 11 Passageverdachten, waarvan de elfde persoon kroongetuige Peter La Serpe is, eindelijk hun vonnis horen. We zouden bijna vergeten dat het liquidatieproces aanvankelijk begon met 11 verdachten. Één verdachte was (nog) afwezig (Soerel), en werd pas later ingevoegd. De twaalfde verdachte, Raymond Verbaan uit Den Haag, die tijdens het proces bekende twee Joegoslaven, de 21-jarige Salim Hadziselimovic en de 19-jarige Djordje Ilic, bij de Ouderkerkerplas in z'n eentje te hebben doodgeschoten, blijkt kort voor of tijdens het zomerreces te zijn overleden. Dit heb ik afgelopen week vernomen uit een zeer betrouwbare bron nabij Justitie. Verbaan is 45 geworden.


Halverwege het Passageproces, op 9 april 2009, werd Raymond ontslagen van rechtsvervolging en vrijgelaten. De verdachte bleek de zittingen al in 2008 en begin 2009 niet goed meer te kunnen volgen vanwege de aftakelingsverschijnselen ten gevolge van de progressieve spierziekte waaraan Verbaan leed, de 'ziekte van Huntington' genaamd. Reeds meerdere familieleden, waaronder de vader van Verbaan zijn vroeger gestorven aan deze erfelijke aandoening. De ziekte van Huntington komt neer op een aftakelingsproces, waardoor de hersencapaciteit sterk afneemt en de controle over spierbewegingen verdwijnt. Daardoor zou Verbaan onder meer de tegen hem uitgebrachte aanklacht niet meer hebben kunnen begrijpen.

Verbaan had volgens een deskundige nog vijf tot tien jaar te leven. Zijn raadsman Mr. Daniël Fontein bepleitte daarom de beëindiging van het voorarrest van Verbaan, omdat volgens hem de zorg in het penitentiair ziekenhuis in Scheveningen tekort schoot. De raadsman toonde in de rechtszaal een video om de ernst van de ziekte te illustreren. De beelden waren gemaakt in een verpleeghuis waar lijders aan de ziekte verblijven. Uit de beelden bleek volgens Mr. Fontein dat Raymond Verbaan bijzondere zorg behoefde, die hem in het penitentiair ziekenhuis werd onthouden. Volgens de advocaat had Verbaan daar wel recht op. Mr. Fontein beriep zich op het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens, dat 'een vernederende behandeling' van gedetineerden verbiedt en hun het recht geeft op een zelfde niveau van verzorging als andere burgers toekomt. De moeder van Verbaan was bereid en in staat haar zoon thuis te verplegen, zoals zij dat eerder met Verbaan's vader deed. De rechtbank besloot het verzoek van Fontein te honoreren. Verbaan mocht naar huis om door zijn moeder verder verpleegd te worden.

Raymond Verbaan werd in het najaar van 2007 aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de moord op de twee jonge Joegoslaven Hadziselimovic en Ilic, op 31 maart 1993 op een parkeerplaats bij de Ouderkerkerplas in Ouderkerk aan de Amstel, de in de volksmond zo genoemde 'Barbecue-moorden'. Verbaan legde na zijn arrestatie een bekentenis af, maar trok die later weer in. Aangezien de ziekte bij Verbaan al in een vrij vergevorderd stadium was, moest aan de waarde van die bekentenis worden getwijfeld, zo meende zijn advocaat Daniël Fontein in 2009. Tijdens eerdere zittingen in 2008 bleek Verbaan nauwelijks in staat vragen van de rechtbank te beantwoorden. Overigens vond de advocaat dat Verbaan ook op inhoudelijke gronden had moeten vrijkomen. Diens bekentenis dat hij de moorden op de Joegoslaven in zijn eentje zou hebben gepleegd, mocht niet serieus worden genomen en verder was er volgens de raadsman onvoldoende bewijs dat hij een rol speelde bij het doodschieten en in brand steken van de slachtoffers.

Dat er een aantal scenario's mogelijk zouden kunnen zijn en dus ook besproken zijn tijdens het liquidatieproces Passage, dat staat wel vast. Echter welk scenario de rechtbank als onomstotelijk bewezen zal achten, daar zullen we tot dinsdag op moeten wachten.

Bij deze wens in de familie van Raymond Verbaan veel sterkte bij het verlies van hun familielid. [r.i.p]

Het Passageproces wordt voortgezet met 11 verdachten.

Bondtehond