Fred Ros, Ali Akgün en Sjaak Burger hadden vandaag een dagje 'vrij' genomen. Alleen Jesse Remmers, Moppie Rasnabe en Pinny Song waren vandaag wel aanwezig. Veel inhoudelijks betreffende de zaken van eerstgenoemde drie werd er niet behandeld gedurende deze dag. Het was al aangekondigd, Dinsdag 17 november zou min of meer neerkomen op een tussentijdse inventarisatie van het passage-proces. Stuk voor stuk besprak voorzitter Lauwaars de punten die nog moeten gebeuren met het OM en de aanwezige raadslieden. We hebben enkele van de besproken punten op een rijtje gezet: Men wil Gwenette Martha horen in de zaak Nicht. Eerder was dit niet mogelijk omdat hij was ontvlucht. Mr. Nico Meijering verzocht hierbij aanwezig te kunnen zijn.


 - In de zaken Perugia en Agenda moet het alibi van Sjaak Burger onderzocht worden.
- In de zaak Laundry zijn er nog Turkse stukken die men vertaald wil zien. Het gaat om verhoren van een tactische getuige. - Verbalisanten Z34, Z35 en Z36 gaan nog gehoord worden.
- In de zaak Houtman loopt er nog een onderzoek naar de Glock- en Kalashnikov-munitie. Dit neemt nog wat tijd in beslag en duurt dus wat langer.

- In België zijn nog getuigen die vastzitten en daar nog gehoord moeten worden.
- Ook zijn er getuigen die in Spanje wonen en gehoord moeten worden.
- In de zaak Opa moeten de heren Wolde en Esser gehoord worden.
- In de zaak Tanta staat nog een onderzoek uit bij de NFI of de munitie wel gebruikt kan zijn door de door Raymond Verbaan genoemde wapens. De afdeling schotresten heeft dit in behandeling maar heeft nog tijd nodig.
- In de zaak Cobra zou dhr Noorlander nog gehoord moeten worden, maar de rechter-commissaris heeft hem proberen op te halen, echter dit is niet gelukt. Er moet een verzoek uitgaan dit alsnog te doen.
- Het horen van ene Rob de Wit is nog niet gelukt, dat moet nog gebeuren op een of andere manier.
- De rechtbank staat toe dat La Serpe mondeling gehoord mag worden ipv alleen schriftelijk.
- Nader horen van Dhr Haas is volgens de rechtbank overbodig. Er is niets gebleken van daderinformatie-verstekking.

Mr. Meijering had verzoeken n.a.v antwoorden uit een verhoor van Dhr. Gietema betreffende geheimhoudersgesprekken. Hij had daaruit begrepen dat deze gesprekken met een Israëlisch systeem niet vernietigd kunnen worden, maar alleen niet-benaderbaar/niet te raadplegen. Mr. Meijering verzocht de rechtbank het OM te vragen of deze gesprekken nou vernietigd worden of inderdaad alleen niet benaderbaar/niet te raadplegen. Ook vroeg de raadsman de rechtbank het OM te vragen proces-verbalen van vernietiging te overleggen.
Tevens wil hij weten of er al iets uit het onderzoek is gekomen naar de reisbewegingen van Ali Akgün, waartoe hij eerder verzoek had gedaan. Zijn de stempels en het reisvisum bv al onderzocht?

Meijering: 'Ik weet niet welke slimme manier het OM of politie daar voor heeft, maar is er, en zo ja, wat is er onderzocht? Wat voor onderzoek is er gedaan? Vind het niet aanvaardbaar dat een simpele vraag 2 weken duurt om te beantwoorden. Ik vraag de rechtbank het OM voor Donderdag te laten antwoorden omdat dit zeer relevant is voor Donderdag.' (Mr. Meijering gaat een verzoek tot opheffing hechtenis van Ali Akgün doen donderdag a.s)

Officier Betty Wind: Deze vraag is niet 1,2,3 te beantwoorden. Het is niet zo 1 druk op de knop en je hebt de antwoorden. Er zijn vele onderzoekjes voor nodig. Ik kan niet beloven dat het donderdag klaar is. Ga wel mijn best doen.

Wind: De gegevens uit geheimhoudersgesprekken zijn op geen enkele manier bij het OM of politie terecht gekomen.
Mr. Meijering: Wij hebben er geen gebruik van gemaakt, zegt u dit nu? Ze zijn nog wel aanwezig of benaderbaar, maar we gebruiken ze niet?
Officier Wind: We weten ook niet hoe dit in elkaar zit, technisch.
Mr. Meijering: Het speelt geen rol of het mogelijk nog ergens is. Dan ben ik dus snel klaar, want dan zegt u we willen er verder niets mee doen....
Voorzitter Lauwaars: Sluit u nu uit dat ze er nog zijn en gaat u het nu uitzoeken of zegt u nu dat ze er gewoon niet zijn?
Officier Wind kon kennelijk geen bevredigend antwoord op deze vraag geven aan Mr Meijering.
Mr. Meijering: Ik wil dit zeker en helder beantwoord hebben of ze nu vernietigd zijn of alleen niet benaderbaar. Ik wil dat het OM opgedragen krijgt dit helder te krijgen.
- De rechtbank wees dit verzoek toe. Er komt een controle of de gesprekken vernietigd zijn of alleen niet-benaderbaar.

De jongste vrouwelijke rechter had hierop een paar opmerkingen richting advocaat Nico Meijering. Volgens haar heeft de rechtbank een aantal incidentjes met de raadsman gehad. Volgens de rechter heeft Mr. Meijering bepaalde zaken toch net even wat anders weergeven dan ze in werkelijkheid lagen. Zo zou de raadsman opmerkingen hebben gemaakt over het 'selectief selecteren' van bepaalde uitlatingen van La Serpe mbt Altilla Önder en heeft hij eens gezegd dat het OM 'de schaar er maar weer eens in had gezet'. (knip- en plakwerk)
Rechter: De rechtbank wil hier verder geen kwalificaties aan verbinden. We zouden u echter wel willen mededelen dat de kwalificaties die u verbind aan sommige gebeurtenissen wel eens ver gaan. We zijn allen niet onfeilbaar. Dit is een wat persoonlijke hartekreet. Dat wou ik u toch even zeggen.

Mr. Meijering: We schrijven ook mee. We moeten het doen met wat we neerschrijven, de cliënt meeschrijft en wat we horen. Ik geloof dat de vergelijking die nu om mijn oren gewassen wordt niet helemaal op gaat. Je probeert het zo goed mogelijk te reproduceren.....
Op mijn netvlies staat wat de heer IJzendoorn zei. Als u nu zegt dat de heer dat niet gezegd heeft.....
Lauwaars onderbrak de raadsman: Mr. Meijering moet u luisteren. Er moet balans zijn. Je moet soms soepel kunnen zijn. Dat komt het evenwicht ten goede. U kunt dat toch gewoon toegeven? Kennelijk vertrouwd u ons ook niet?
Mr. Meijering: Neee, ik was nog niet klaar....
Lauwaars: Nee, nou was u nog niet klaar.
Mr. Meijering: Ik wilde daar ook mijn excuus voor aanbieden.
Lauwaars: Nou, daar leek het niet op.
Nadat Meijering zijn excuus min of meer had aangeboden ging de rechter verder: We hebben waardering voor uw inzet. Toch wou ik dit aansnijden zonder dat uw cliënt daar bij was. Mischien een klein beetje demping zou de gang van zaken ten goede komen. Dit was mijn persoonlijke hartekreet.

's Middags was alleen de raadsman van Jesse Remmers, Mr. Paul Waarts nog aanwezig. Mr. Brander en Pinny Song vertrokken uit de zaal toen bleek dat de pro-forma en het verzoek tot schorsing pas donderdag zou kunnen plaatsvinden.
Jesse zat wat te spelen op zijn laptop en Moppie hing wat verveeld in zijn stoel.

Het OM wil getuige Malika Nasri nog eens horen op de zitting.
Mr. Waarts is hierop tegen en zei: (samengevat) 'We vinden getuige Nasri volslagen onbetrouwbaar. We zijn niet ongelukkig met haar verklaring uit 1996. Op enige punten is ze consistent, maar op vele punten is ze inconsistent. Zie hoe ze het doet. Op cruciale onderdelen is ze juist onbetrouwbaar. U heeft aan den lijve ondervonden dat het verhoren van Nasri geen sinecure is. Ik kan zo 4 of 5 onderwerpen eruit halen waar destijds in 1996 anders is verklaard dan nu. Denk dat het niets uithaald haar opnieuw te horen. Zie ook geen enkele reden mevrouw Nasri nog eens te horen. Verzoek tot horen moet afgewezen worden. Het zou toch niet te repareren zijn'.

Beslissing rechtbank: Verzoek Openbaar Ministerie tot horen Nasri wordt toegewezen. Verzoek tot horen Dhr.Haas wordt afgewezen.
Tot slot was er de mededeling van de jongste rechter dat het hele passage-schema integraal omgegooid zal moeten worden vanwege de vele veranderingen in het tijdschema.
Donderdag dienen de verzoeken tot opheffing hechtenis van Ali Akgün en Sjaak Burger.

De nieuwe getuige die maandag aan het einde van een lange procesdag door Officier van justitie mevr Betty Wind na een aankondiging eerder op de dag is ingebracht en de status van anonieme bedreigde getuige meekreeg is natuurlijk onbekend. De speculaties zijn echter niet van de lucht. Zo niet in de bunker zelf. Daar leek het gisteren op een dag als alle andere. Wat opviel was dat er bijna geen pers aanwezig was, terwijl je anders zou verwachten. Toen Bondtehond de naam Dino Soerel dropte als op andere sites dan Crimesite genoemde mogelijke kandidaat, werd dit meteen naar het rijk der fabelen verwezen. De redenering/mening van Team-Crimesite dat Dino Soerel afviel, o.a omdat deze cliënt is van het welbekende "liquidatiekantoor", waarvan bekend is dat die geen kroongetuigen verdedigen, werd in de wandelgangen van de bunker gedeeld door een nog aanwezige advocaat.


Bondtehond