dinsdag 6 september 2016

'Daar zitten we dan, meneer Holleeder'

Dinsdag werd Willem Holleeder weer gehoord in het Passage-proces. Dit was de tweede keer dat 'de Neus' acte de présence gaf in het grote liquidatieproces. Liever gezegd: dat men hem voor het hekje sleepte, want erg meewerkend was Holleeder niet. Eigenlijk ben ik daarom heel snel klaar, want op alle vragen antwoordde Holleeder: 'Ik beroep me op mijn verschoningsrecht'. Het OM mocht als eerste procespartij vragen afvuren op Holleeder, echter dat leidde tot niets. Vandaar dat verder geen enkele advocaat een poging deed eventueel ook wat vragen te stellen. De advocaat van Dino Soerel, Mr. Nico Meijering, ook niet. Hij zei: 'Dat lijkt me zinloos'...


De vragen van het OM waren voor de regelmatige bezoekers vooral herkenbaar uit getuigenverhoren die eerder hebben plaatsgevonden in Passage. Of er contact was tussen Holleeder en bepaalde personen. Of er contact was tussen Dino Soerel of Jessy Remmers en bepaalde personen. Bijvoorbeeld met: Dick Vrij, Danny Kuiters, Stanley Hillis, Koos Reuvers, etc. Het was tevergeefs. Holleeder bleef steeds maar één antwoord herhalen: Ik beroep me op mijn verschoningsrtecht.

Kennelijk moesten de vragen toch gesteld worden, want ook al gaf Holleeder ergens in het begin van het verhoor al aan dat hij op iedere vraag hetzelfde antwoord zou gaan geven, het OM bleef de vragen toch op Holleeder afvuren. Het tempo zat er daarom goed in. Ik kon wel een aantal vragen noteren, maar vanwege de snelheid waarmee Mr. Cynthia de Jong door haar lijstje ging lang niet allemaal. Het Hof liet het OM maar een tijdje gaan, kreeg ik de indruk. Zo kregen we wel een beetje inzicht, maar wat het Hof later ook probeerde hem antwoorden te ontlokken, Holleeder gaf slechts één keer een afwijkend antwoord: 'Ik beroep me echt op mijn verschoningsrecht'. Ook op ogenschijnlijk simpele vragen als: 'Kent u de bijnaam Haaiensnaaier?' bleef het antwoord hetzelfde. Het Hof probeerde nog: 'Dus als ik vraag of u weleens 'Neus' wordt genoemd, beroept u zich op het verschoningsrecht? Holleeder: 'Ja'.

De voorzitter zei nog: 'Daar zitten we dan, meneer Holleeder' en gaf kort na binnenkomst van Holleeder aan dat het zo'n 7 of 8 maanden geleden was dat Holleeder ook voor het Hof verscheen in het JCS. Daarop antwoordde Holleeder droogjes: 'Ik tel de dagen niet'.... Verder deed hij de belofte en de rest weet u nu. Binnen een uur kon Holleeder dus al weer vertrekken. Het Hof was nog wel eventjes in beraad gegaan over de vraag of sommige vragen niet toch beantwoord dienden te worden, maar besliste dat Holleeder het recht had om te mogen zwijgen op grond van zijn verschoningsrecht dat hem inderdaad toekomt als verdachte.

Enkele vraagjes die Mr. Cynthia de Jong stelde die ik wel kon noteren:
Weet u of u een bijnaam heeft?
Kent u de bijnaam Haaiensnaaier?
Volgens Soerel gebruikten Dick Vrij en Danny Kuiters die bijnaam voor u, klopt dat?
Kent u de namen Endstra en Hillis?
U heeft tijdens Kolbak gezegd: "Hillis en Soerel hebben al vanaf 1993 contact met Endstra". Kunt u meer over de relatie Endstra, Hillis en Soerel zeggen?
Ging u bij Danny Kuiters op bezoek?
Heeft u het met Danny Kuiters over Fred Ros gehad?
Heeft u in zaken gezeten met Soerel?
Weet u of Soerel een contact is van Jesse Remmers?
Zo ja, sinds wanneer?
Weet u of Stanley Hillis en Jesse Remmers elkaar kenden?
Kent u Dick Vrij?
U heeft een kaakslag gehad van Dick Vrij bij Joffers, waar ging die ruzie over?
Heeft hij verteld waarom hij u die kaakslag gaf?
Heeft u Dick Vrij wel eens opdracht gegeven geld op te halen bij mensen?
Was Soerel daar bij betrokken?
Heeft Arjen Kaale jr. wel eens geld aan u betaald?
Was Soerel daar bij betrokken?
Had dat te maken met Cor van Hout?
Was Danny Kuiters een contact van u?
Welke inrichting ging u op bezoek bij Danny Kuiters?
Kent u Koos Reuvers?
Weet u of Koos Reuvers een contact was van Danny Kuiters?
Heeft u ooit gemerkt dat Soerel boos op u was?
Heeft u met Kuiters over de liquidatie van Cor van Hout gesproken?
Kent u... Lydia van der Hulst wou ik zeggen, maar daar staat u mee op de foto. (zie foto boven)
U heeft een gepantserde auto gehad, hoe is die bij Soerel terecht gekomen?
U heeft volgens Endstra in een vastgoedproject gezeten met Soerel. Klopt dat?
Heeft u tegen uw zussen wel eens iets gezegd over de liquidatie van Cor van Hout?
Heeft u iets gezegd over de rol van Fred Ros bij die liquidatie?
Heeft u iets gezegd over Ros en die motor?

Etc. etc. etc.  Dit soort vragen...
Alle antwoorden luidden dus: Ik beroep me op mijn verschoningsrecht

Het leek er kort na anvang van de zitting en voor het verhoor nog even op dat de zitting mogelijk uitgesteld kon worden. Mr. Nico Meijering vroeg namelijk uitstel van dit verhoor tot het embargo dat op de verklaringen van Holleeder ligt, wordt opgeheven. Het OM, dat verantwoordelijk is voor de dossier-opbouw heeft nl. wel inzage en heeft een selectie gemaakt van stukken waar vragen over gesteld kunnen worden. Mr. Meijering vindt dat in het kader van gelijke wapenen dat de verdediging eerst inzage in alle stukken dient te krijgen. Het OM vond dat het verhoor gewoon doorgang moest vinden, omdat volgens Mr. Frits Posthumus relevante stukken inmiddels hun weg naar het Passage-dossier hebben gevonden en de kleine stukjes die nog niet toegevoegd zijn wel relevant kunnen zijn, maar niet ontlastend of belastend zouden zijn. Na een kort beraad besloot het Hof dat het verhoor toch door moest gaan. Er zijn stukken toegevoegd en ook vanwege het Passage-dossier zou er toereikende basis zijn om overgaan tot het verhoor, daar kwam het ongeveer op neer.

Ik vond het sowieso wel opmerkelijk dat zich hier in mijn ogen een vreemde situatie voordoet waarbij het embargo dat op verklaringen van Holleeder ligt speelt. De advocaten van Holleeder verzetten zich namelijk tegen openbaar maken van die verklaringen en de advocaten van Remmers willen juist dat het embago opgeheven wordt. En dat zijn nu juist sinds een paar maandjes dezelfde advocaten, dus je zou zeggen dat de advocaten op twee stoelen zitten. Maar ja, daar heb ik verder ook te weinig verstand van hoe dat nu weer geregeld wordt, of is. In ieder geval zat nu Mr. Robert Malewicz naast Holleeder en Mr. Sander Janssen naast Jessy Remmers. Zal het eens navragen.

Verder ging de zitting over de vraag of het OM wel voldoende moeite doet om Henk Rommy naar Nederland te krijgen, door enkele raadslieden. Men heeft het idee dat het OM wat achterover leunt en het verder wel goed vindt. Men heeft niet de indruk dat het OM nu hard haar best doet middels het AIRS om Rommy naar Nederland te krijgen. Maar volgens het OM ligt dat niet aan het OM, maar aan Rommy zelf. Hij zou zich verzetten tegen een rechtshulpverzoek voor een video-verhoor. Rommy is bang dat hij na medewerking aan zo'n verhoor per video-verbinding misschien wel helemaal niet meer vrij zou komen. En gezien wat hem is overkomen met de VS is dat volgens sommige raadslieden (en mij ook) wel een beetje begrijpelijk. Het OM zegt dat die stelling zeer zwak is. Rommy zou gewoon op vragen kunnen antwoorden, aldus OvJ Mr. Posthumus: 'Vragen als bv: 'Kent u Harry Wolzak?' kan Rommy gewoon op antwoorden. Dat zal de Amerikanen verder een worst wezen'.

Mr. Fébe Schoolderman wilde dat het Hof het OM opdraagt nu eens wat vragen te beantwoorden over telecomgegevens in de zaak van Moppie Rasnabe. Daar was ze erg geïrriteerd over. Mr. Franken, de advocaat van Pinny Song, was het eens met de advocate. Kennelijk is er overleg geweest tussen beide raadslieden. Als ik het goed begreep zou het Hof er nog over beraden, maar wat daar uit gekomen is, heb ik niet meer afgewacht. Dat hoor ik nog wel. Wordt dus vervolgd. Ik weet wel dat Rasnabe en z'n verdediging al heel lang wacht op antwoorden.

Vrijdag as. zou eigenlijk een soort van afrondende zitting worden, maar die gaat niet door. Twee reservedagen vervallen ook. De eerstvolgende zitting is gepland op 20 september.

Persvoorlichting Gerechtshof: De geplande zitting voor a.s. vrijdag (9 september) gaat niet door.
De zittingen van 15 en 16 september 2016: dit zijn reservedagen, vooralsnog zijn ze niet ingevuld.

Bondtehond