maandag 18 oktober 2010

Voorlopige hechtenis Sjaak Burger opgeheven

Tot grote blijdschap van Sjaak Burger, verdachte in het liquidatieproces, heeft de rechtbank vanmiddag besloten zijn voorlopige hechtenis met onmiddelijke ingang op te heffen. Er gingen enkele onderbrekingen voor overleg aan vooraf, maar uiteindelijk kon de 40-jarige Burger opgelucht ademhalen na beëindiging van zijn voorarrest dat zo'n 3,5 jaar heeft geduurd. De andere aanwezige verdachten, Jesse Remmers, Moppie Rasnabe en Ali Akgün hadden er allen voor gekozen in de rechtszaal te blijven om de uitspraak van het besluit door de rechtbank ook mee te kunnen maken. Gespannen luisterde iedereen naar rechtbankvoorzitter Lauwaars die de uitspraak voorlas.


Ditmaal viel deze na een aantal eerdere afwijzingen wel positief uit in het voordeel van Sjaak Burger. Breed grijnzend omhelsde Burger allereerst zijn raadsman Mr. Marnix van der Werf, en nam daarna één voor één felicitaties en omhelsingen in ontvangst van zijn medeverdachten en hun raadslieden. De uitspraak volgt op een oordeel van het Amsterdamse hof, dat 12 oktober stelde dat er geen bewijs is dat Burger lid zou zijn van een criminele organisatie, de z.g. Artikel-140 beschuldigingen. Burger is nu alleen nog verdachte in dossier 'Bilbao', de grote wapenvondst in 2003 in een villa in Vinkeveen, dat eigendom was van actrice Katja Schuurman en op dat moment werd verhuurd. De totale duur van een eventueel later door de rechtbank op te leggen maximale gevangenisstraf zou met de 3,5 jaar voorarrest reeds bereikt, dan wel overschreden zijn, was een van de argumenten die de verdediging van Sjaak Burger naar voren bracht op 14 oktober. Vandaag bleek dus dat de rechtbank meeging met dit argument. Sjaak is weer vrij man.

Een andere opmerkelijke gebeurtenis in de Bunker vandaag was de uitbrander die Mr. Jan Hein Kuijpers  kreeg van zowel OM als rechtbankvoorzitter Lauwaars over de in hun ogen schofferende wijze waarop de raadsman van Moppie Rasnabe opmerkingen plaatste richting de rechtbank. Dit gebeurde tijdens het voordragen van zijn pleitnota, in verband met het inpassen van de zaak van Dino Soerel in het reeds langdurige Passageproces. Mr. Kuijpers, die vaker wordt gezien en genoemd als het bijtertje, of zelfs de straatvechter, van het Passage-proces ziet de bui nl al hangen en zegt 'bang te zijn' dat als Soerel in het proces wordt ingevlochten, in een toch al enorm vlechtwerk, dat het proces wederom enorme vertraging zal oplopen. Daarom verzocht hij de '93-moorden (Barbeque-moorden), waarin Rasnabe verdachte is, af te splitsten van de rest van het Passageproces.

In principe heeft cliënt Moppie Rasnabe niks met Soerel van doen, maar wordt diens zaak met de toevoeging van Soerel wel buitensporig langgerekt. Kennelijk waren sommige bewoordingen in Kuijpers' verzoek tegen het zere been van het OM en rechtbank, en voelde de officier van justitie zich geroepen voor rechtbankvoorzitter Lauwaars in de bres te springen. Persoonlijk leek het schofferende karakter nogal mee te vallen volgens de meeste toehoorders op de publieke tribune, en de schrijver dezes, echter Lauwaars sloot zich aan bij het OM en merkte op dat men wel wat gewend is inmiddels van raadsman Kuijpers maar dat hij nu toch wel wat buiten zijn boekje ging en verzocht hij Kuijpers de omgangsregels binnen de rechtszaal toch enigzins in acht te blijven nemen en te respecteren. Mr. Jan Hein Kuijpers zelf reageerde daar op. Niet verontwaardigd, want hij kent zichzelf, maar enige nuance was volgens de raadsman wel op zijn plaats.

Mr. Kuijpers: Ik heb absoluut niet de bedoeling de rechtbank te schofferen. Ik ben er voor om het recht zijn loop te laten en niet schofferend bezig te zijn. U kent me langer als vandaag. Ik sta niet bekend als degene die altijd even chique opereert, maar van belediging is geen sprake.
Lauwaars ging er verder maar niet op in en besloot op donderdag om 14.00 antwoord te geven op het verzoek wat er nu ligt.

Last but not least kwam Mr. Nico Meijering met een enorm verzoek tot opheffing voorlopige hechtenis van cliënt Ali Akgün.

Er zijn nogal wat opheffingsverzoeken gedaan de afgelopen jaren, waarvan de jongste 4 maanden geleden. Veel is er in die tijd gezegd over de (on-)betrouwbaarheid van kroongetuige Peter La Serpe. Al het directe bewijs wordt geleverd door La Serpe en dat is volgens Meijering na 3,5 jaar onderzoek (in voorlopige hechtenis) veel te weinig. Hij roept in herinnering dat de kroongetuige wisselend met zichzelf en andere onderzoeksbevindingen strijdig heeft verklaard. Bovendien is La Serpe een hoofdzakelijk de auditu (van horen zeggen) verklarende kroongetuige, die naar het zich laat aanzien ook nog eens tijdens verhoren in meerdere of mindere mate is gestuurd. Hoe dan ook, hij staat in z'n eentje en wordt op geen enkele wijze ondersteund door direct voor cliënt belastende onderzoeksbevindingen. Intussen is er nog wel wat gebeurd.

(samengevat) Mr. Meijering:
-Zo is getuige Gwenette Martha gehoord door de rechter-commissaris en heeft deze zijn vermeende Atilla Önder-betrokkenheid in de Bulldog-verklaring inmiddels tegengesproken.

-In de zaak Burger heeft het Hof inzake de tenlaste gelegde Art.140 Sr.-zaak geoordeeld dat de bezwaren, mede gelet op de inmiddels uitzonderlijke lange duur van de voorlopige hechtenis onvoldoende ernstig zijn om voortduring van de voorlopige hechtenis te rechtvaardigen. Geenzins valt in te zien welke bezwaren er tegen Akgün meer zouden liggen, in vergelijking tot de Art 140 sr.-zaak tegen Burger.

- Anonieme bedreigde getuige Q5 is ook tegen Burger ingezet, maar ook dit vond het Hof niet genoeg. De overweging van het Hof inzake Q5 kan volgens ons inziens niet anders liggen dan in de zaak van cliënt.

- Cliënt heeft in essentie altijd verklaard en zich vanaf voorgeleiding nimmer hardnekking op zijn zwijgrecht beroepen.

- Ali zit al 3,5 jaar in voorarrest. Met deze uitzonderlijke lange duur van het proces, en de harteloosheid van het EBI-regime, zou je al snel tot de conclusie moeten komen dat het verblijf daar dubbel telt. In die periode heeft Akgün nl geen enkel contact gehad met zijn jonge kinderen. Er is slechts achter glas bezoek toegestaan en enkel één keer in de zoveel tijd is het toegestaan je kind een hand te geven. Met jonge kinderen werkt zo'n regime uiteraard niet. Dat is erger dan gedwongen je kinderen niet zien. En dit alles op basis van niet op betrouwbaarheid te controleren CIE-info uit 2007. In het geval Soerel wordt toegevoegd aan het proces , zoals het OM wil, wordt uitspraak niet verwacht vóór de zomer van 2011.

Verder ging de raadsman ook nog in op het Baja Beach Club verhaal.
Lees daarover hier Club Baja was club Baja niet op Crimesite.
(Wim van de Pol)

Voorzitter Lauwaars: Mijnheer Meijering ik bedank u voor uw intrigerende betoog, zoals we inmiddels wel gewend zijn van u. Het OM krijgt donderdag de gelegenheid te reageren op uw verzoek.

Morgen wordt Dino Soerel voor het eerst verwacht in de Bunker. Advocate Bénédicte Ficq zal te kennen geven hoe lang zij en haar cliënt denken nodig te hebben het dossier te bestuderen en de verdediging voor te bereiden.

Bondtehond