dinsdag 17 mei 2011

'Er was iemand die u 'bami' noemde, weet u daar iets van?'

In de Bunker te Osdorp was vandaag een korte zitting in het liquidatieproces. Alleen Dino Soerel, Jesse Remmers, Moppie Rasnabe en natuurlijk hun advocaten waren aanwezig in de rechtszaal. Fred Ros had middels een extra brief aan de rechtbank laten weten niet meer te komen. Hoewel het volgens Rechtbankvoorzitter Mr. Lauwaars 'tegen alle instincten van de rechtbank ingaat', heeft de rechtbank besloten Ros' keuze te respecteren. Dossierstukken die iedereen ontvangt, worden echter wel ook gewoon aan Ros verstrekt, aldus officier van justitie Mr. Betty Wind. De agenda van vandaag betrof het bespreken van toegevoegde stukken in verband met de zaak Gerrie Bethlehem, zo meldde de jongste rechter. De rechbank volstond met slechts een korte mededeling dat de klagers in de Art.12 procedure niet-ontvankelijk zijn verklaard.


Rechter: De stukken gaan over Boedha. Het gaat over twee periodes in 2002, kort na het overlijden van Bethlehem. Het lichaam wordt op 9 april aangetroffen in het water van het Amsterdam-Rijnkanaal, tussen Loenen en Nigtevecht. Hij bleek te zijn doodgeschoten met Silvertip Hollowpoint, in de rug, de hartstreek en twee maal in het achterhoofd. Er is DNA aangetroffen onder de nagels van Bethlehem, maar er was geen bruikbaar profiel aangetroffen. Met nieuwere technieken zou wellicht wel een profiel kunnen worden vastgesteld. Op 15 februari 2008 komt er geen match uit. De vraag is: Of dhr. Ebeli, Remmers en La Serpe al in een database waren opgenomen?

Ovj. Mr. Betty Wind: Die vraag kwam ook bij ons op. Die zaten in het systeem, ja.

De rechter ging in vogelvlucht door het dossier Boedha.
Rechter: Hij is verdwenen op 25 maart 2002 volgens mevrouw Lanzaat, een vriendin van Gerrie waar hij op dat moment verbleef. Hij had voor het laatst gebeld met haar toestel. Om 18:00u lag hij nog op de bank bij haar. Hij had een afspraak gemaakt die avond op een uurtje rijden van haar huis, had Bethlehem haar die middag verteld. Als er een persbericht uitgaat dat hij is gevonden, zijn er een aantal mensen die dan denken te weten om wie het gaat. Jesse Remmers is genoemd in de 2002-stukken. Er was bij de CIE informatie binnen gekomen. Een anonieme bron vertelde dat de heer Remmers betrokken zou zijn bij de dood van Bethlehem. Er zijn stukken die gaan over de kennissenkring van Bethlehem. De verklaringen komen overeen wat betreft de contacten van Bethlehem. Het gaat ook over zakelijke contacten.

De rechter richtte zich tot Jesse Remmers.
Rechter: Er was iemand die u 'bami' noemde, weet u daar iets van? Het was de moeder van Bethlehem. Er zou een handel opgezet worden met mensen en één daarvan was u. Staat u daar iets van bij?
Jesse Remmers resoluut: Nee.
Rechter: Er was nog iemand. De zus van Richard Ebeli noemde dhr. Remmers ook 'bami'. Verder gaat het over een Marokkaanse meneer, die wat met een coffeeshop te maken had waar ook dhr. Bethlehem bij betrokken was, de Helman-gebroeders en over 4 mannen die in een Mercedes op zoek waren naar Bethlehem.

Er is een toestelnummer dat is toe te schrijven aan Charles 'Sjarrel' de Groot. Het toestel wordt gevonden bij Sjarrel. Er staat een nummer in met 'Ebeli/Jess' daarbij. De politie maakt daaruit op dat er een contact loopt via Ebeli met Jesse Remmers. De loods lag aan de Eikeren 32a (zo hoore ik het) en was 3 maanden daarvoor gesloopt. Vader en zoon De Groot verklaren dat er inderdaad een loods was en dat er ook een wietplantage in heeft gezeten vroeger, maar ze weten niets over een moord die er gepleegd zou zijn.

Mr. Nico Meijering merkte op: Ik heb de stukken niet zo goed bestudeerd als de rechter kennelijk wel heeft gedaan. Er speelde meer, ook in Passage. We willen graag de mogelijkheid hebben daar later nog opmerkingen over te maken. De telecom-analyses. Er waren twee toestellen aan het slachtoffer toe te wijzen. Wat ik nog niet heb, is een lijst met contacten van Bethlehem. Wel hebben we gezien De Groot, maar een uitdraai met printgegevens heb ik niet gezien. Of er überhaupt een DNA-profiel is opgenomen in 2008, of er een telefoon in gebruik was bij La Serpe en of er contacten in stonden die te matchen waren? Verder hebben we geen foto's aangetroffen.

Mr. Lauwaars: Dit waren de voorlopige reacties. U kunt er uiteraard nog op terugkomen. We zouden er volgende week voor uit kunnen trekken. Mijnheer Waarts, wilt u nog reageren?
Mr. Paul Waarts: Het is gelijkluidend als dhr. Meijering. We hebben de stukken ook nog niet kunnen bestuderen, laat staan bespreken met dhr. Remmers.
Mr. Lauwaars: Dit waren de vragen. Nu het OM.

Ovj. Mr. Betty Wind: Wat betreft die uitdraai. Daar komt bij dat een fysiek onderzoek niet mogelijk is. De toestellen zijn nooit terug gevonden. Er zijn wel lijsten uit toestellen van personen waarvan men dacht dat hun toestel mischien van Bethlehem waren.

We wilden het dossier niet verstrekken. Er zijn stukken bij die totaal niets met de zaak te maken hebben. Het is bijna zoals dhr. Van Kleef schetste. De map is zo van de plank gepakt. Er is geen stuk achtergehouden. Eerder is er teveel. We zagen geen belang dat er weer lange discussies komen. Alle stukken zijn bij elkaar gehaald en erin gedaan. We hebben eerder aangegeven dat er geen enkele aanwijzing is dat La Serpe betrokken is bij de moord op Bethlehem. Als wij zeggen dat er geen stukken zijn, kunt u ervan uitgaan dat die er ook niet zijn.

De nieuwere DNA-onderzoekstechnieken. Er kan meer als in 2002, dat klopt. Maar u kunt ervan uitgaan dat de modernste technieken gebruikt zijn. Wat betreft foto's, die heb ik niet kunnen achterhalen. We kunnen nog eens kijken naar specifieke foto's, maar dan moeten die benoemd worden.

Er is nog iemand die 'bami' heeft genoemd. Dat is verklaard door Aad Kooy. Hij vertelde dat Remmers ook wel bami genoemd is.

Jesse Remmers wilde zelf even wat zeggen.
Jesse: Over die CIE-informatie. Is er ook geen CIE-informatie dat de heer La Serpe betrokken is bij een moord in een loods?
Mr. Betty Wind: Dat is eigenlijk een retorische vraag. Nee!

Mr. Lauwaars: Met enig leedvermaak deel ik u mede dat de bronstukken zijn uitgereikt. Moet ik die allen noemen? (bronstukken = een aantal specifieke stukken uit het Kolbak-dossier die onder meer van belang zijn voor de verdediging van Dino Soerel)

Mr. Betty Wind:  Er zou een hele rit voor nodig zijn geweest om deze uit te reiken. We zagen niet in om deze voor het week-end uit te reiken, daarom hebben we ze vanmorgen overhandigd.
De jongste rechter noemde de dossierstukken op:
Dhr. Willem Endstra - B02 - Kolbak. (afpersing)
Dhr. Kees Houtman - B09 - Kolbak (afpersing)
Dhr. Thomas van der Bijl - B017 - Kolbak (mishandeling Venice Beach te Zandvoort)

De verdediging had op enig moment kennelijk een vraag gesteld aan de rechtbank. De rechter ging daar op in.
Rechter: De verklaring van La Serpe gaat het om. Het gaat om wat La Serpe verklaard en wat Q5 verklaard.
Mr. Meijering: Die stukken hebben we wel even op zitten broeden. Ik dacht waarom zou ik de vraag ook niet kunnen stellen? Mevrouw Houtman heeft natuurlijk ook gesproken over wat Van der Bijl heeft verteld.
Rechter: Is het van belang dat Endstra verteld over dat Holleeder dhr. Mieremet wilde liquideren? Ja, dat is van belang. Alles wat in kan kleuren in verband met liquidaties is van belang voor de beeldvorming.
Mr. Meijering: Ok, dat is duidelijk.

Kennelijk had de verdediging (per brief?) enkele verzoeken gedaan aan het OM, de zogenaamde Kolbak-wensen. (samengevat)

Na de pauze reageerde het OM.
Mr. Betty Wind: Vooraf, het gros van de stukken zit al bij de stukken die zijn verstrekt aan de verdediging. Het was behoorlijk veel werk. Ik stel voor dat de verdediging gaat kijken naar de stukken die men zo graag wilde hebben. Wat betreft de afpersing van Endstra: Er is gevraagd om in die zaak 'het kantoorincident' toe te voegen. Er is in die zaak onder nr.1 gevraagd om de processen-verbaal van de zitting. Daar voelen we heel weinig voor, anders komt er weer zo'n hele stapel als vandaag verstrekt is. Wel zit de uitspraak van de rechtbank erbij. Die is zeer uitgebreid. Onder nr.2 vraagt men het dossier Houtman. Deze is reeds toegevoegd. Onder nr.3: de afpersing van Van der Bijl. Die is er niet. Van der Bijl is niet afgeperst. Wel de mishandeling bij Venice Beach.

Verder is er een heel uitvoerig verzoek over stukken die er (mogelijk) wel zijn, maar niet zijn toegvoegd. Wij zijn van mening dat de verdediging het verzoek beter dient te onderbouwen. Als de heer Meijering zegt: Stukken die er mogelijk zijn, willen we wel weten wat ie daar mee bedoeld. Voor ons is het verzoek gewoon te breed. Het Thomas van der Bijl dossier wil ik nog nader bezien.

Rechter: U bedoeld dat u Van der Bijl gaat bekijken en dat u de andere verzoeken onderbouwd wilt zien?
Mr. Betty Wind: Klopt. Als er nog stukken zijn die men gevoegd wil zien, kan men een verzoek doen. Als ik kijk naar het Passage-team, alles wat relevant is, is toegevoegd.

Mr. Wind: Ik wil aanknopen bij het verzoek waarmee ik begon. Als er nog een zitting aan besteed wordt, willen we dat wel volgende week. We houden graag vast aan de agenda die er nu ligt. We hechten er veel belang aan om daar volgende week mee door te gaan.

Mr. Meijering: Ik ga er maar niet op in. Wat betreft het kantoorincident heeft de officier van justitie nog gezegd wat er op zitting heeft voorgevallen. We hebben één van de Kolbak-officieren op zitting gehad. We willen ook niet wat er op 38 zittingen is voorgevallen, maar we kunnen ons wel voorstellen dat u bij de zaaksofficier informeert wanneer die zittingen toen waren. Los daarvan stellen we voor dat u dat kunt navragen en de PV's van die zittingen beschikbaar kunt stellen.
Wat punt 4 betreft, ook hier is het weer, we zijn volledig afhankelijk van de Kolbak zaaksofficieren. Waar het gaat om verhoren Houtman en Van der Bijl, of er banden zijn die nog niet waren uitgewerkt?

Rechter: De vraag is of er nog verhoren zijn die niet zijn toegevoegd?
Mr.Wind: Ja. De Kolbak-officieren zijn ook geen computers.
Rechter: Is het theoretisch mogelijk dat er nog niet-toegevoegde stukken zijn?
Mr.Wind: Ja, dat is theoretisch mogelijk.
Rechter: Het is eigenlijk zo dat u het omdraait en aan de verdediging vraagt welke stukken men mist?
Mr. Wind: Als dhr. Meijering zegt: Stukken die er 'mogelijk' zijn, willen we wel weten wat ie daarmee bedoeld. Voor ons is het verzoek gewoon te breed.

Mr. Nico Meijering vroeg wat meer tijd om dossier Bethlehem te kunnen bestuderen. Dino Soerel scheen een weekje in het penitentiair Ziekenhuis te hebben gelegen. Hij had daar een behandeling ondergaan. Daarom is de 23e toch wat te dichtbij gebleken om 'met Bethelehem af te trappen', aldus Meijering.

Mrs. Janssen en Waarts boden aan dan maar te beginnen de 23e.

Kroongetuige Peter La Serpe klonk plotseling over de speakers: Voorzitter, ik kan dossier Bethlehem vanmiddag wel afhandelen.

De rechter schoot in de lach: Hahaha! Dat verbaast mij niet echt. Hahaha !

De rechtbank ging kort in beraad en besloot de 23e verder te gaan met Mrs. Janssen en Waarts.
Rechter: Zo mogelijk af concluderen en de Kolbak-wensen.

De 23e verder dus....

Bondtehond