dinsdag 23 oktober 2007

'Er zijn wel meer verborgen ruimtes'

Vandaag was één van de saaiste dagen van het afpersingsproces tot nu toe. Eindeloze oplezingen van nummers met daaraan gekoppelde dossierstukken en vele bedragen die heen en weer werden gestort tussen allerlei bedrijven, o.a van Endstra en Jan Dirk Paarlberg, vaak met exotische namen. Amicor, Xenia, Holding Seaport IJmuiden, Bayline, Balados-Investments, Anita BV, SMY, Leijenberg-Vastgoed, Apcom, Convoy-Vastgoed, Bergheim-Investments, Wilburry, Mount-Pearl om er maar een paar te noemen.


Voor de mensen op de publieke tribune een abacadabra van BV's waar je als buitenstaander soms geen draad aan vast kunt knopen. Vaak ging het over bedragen die richting bedrijven van Paarlberg gegaan waren.
Dan de verklaringen van mensen die de klok hebben horen luiden maar vaak niet wisten waar de klepel nou echt hing. Vaak bleek dat ze niet echt tot de kern gekomen waren, kwa waarheidsbevinding. Of ze hadden iets gehoord, of ze vonden iets opvallen, bijvoorbeeld met een transactie waar niet de juiste titel aan gegeven was, volgens diezelfde mensen dan.

Ene Joop had gezegd: "Als ik Holleeder kan stoppen, doe ik het. De betalingen zonder titel aan Holleeder via Ballados, die geen verbanden leken te hebben met de werkelijke bedrijfsvoering, alles druiste in tegen mijn rechtvaardigheidgevoel."

Jan Hein Kuijpers merkte dan ook terecht op bij deze Joop van der Haar, een werknemer van Endstra: "Kende hij zelf de bedrijfsvoering wel zo goed?" Holleeder merkte al eerder op "Ik ken die hele van der Haar niet, ik zou niet weten hoe die vent er uitziet. Als ik op het kantoor kwam liep ik meteen door naar de keuken, daar sprak ik altijd met Endstra, vaak met een drankje.""Dronk u dan koffie of zo?" wilde Rechter Rino Verpalen weten. "Nou nee, ik drink geen koffie, meestal een Colaatje-Light of zo" antwoordde Holleeder met gevoel voor details.

Meteen daarop ontstond een discussie toen Holleeder terloops opmerkte "Er zijn wel meer verborgen ruimtes", toen het over diezelfde keuken ging en dat volgens de Rechter die Hr van der Haar anders wel op de hoogte was van de verborgen ruimte.
Plooy reageerde duidelijk geïrriteerd: " U flapt dat er nou wel zo leuk tussendoor, maar weet u of er nog wat verborgen is?"
Holleeder: "Dat is aan u om uit te vinden."
Rechter Verpalen: "U zegt het wel ivm een discussie."
Holleeder:"Van der Haar kan absoluut niet alles weten van Endstra en over de bedrijfsvoering weet ik weer niks."
Verpalen: "Was dat een ruimte waar soms die tapes en/of discs in lagen?"
Holleeder:"Dat weet ik niet , Edelachtbare."
Verpalen:"U weet wel van de ruimte, maar toen hield het op, u weet niet wat daar in zat? "
Holleeder: "Nee Edelachtbare".
Verpalen: "Ik bedoelde het als vraag over de bedrijfsvoering."
Jan Hein Kuijpers:"Dat is een beetje flauw, het was gewoon een kale opmerking over een verborgen ruimte."
Koos Plooy boos nu: "Waar zat dat ? Ik wil checken of dat waar is."
Holleeder: "Ach, ik bedoelde er niets bijzonders mee..."
Verpalen: "Er zit wel een lading achter van, ga daar maar es kijken."
Holleeder: "Dat weet ik niet, ik zie het belang er niet van in dat ik zou zeggen wat er in een ruimte zou zitten.
Ik bedoelde alleen te zeggen dat van der Haar ook niet alles weet."
Verpalen: "Dus het laat geen licht over de zaak schijnen?"
Holleeder: "Als ik wat kleins zeg, word ik daar over doorgezaagd" om daar meteen aan toe te voegen:
"Ik wou dat u over het hele dossier zo doorzagend was, hahaha"
Verpalen: "Vergeet het maar, het geeft geen licht."
Holleeder: "Nee, het geeft geen licht...."
Een van de vrouwelijke Rechters "slim" : "Dus u weet toch wat er in zit ?"
Holleeder : "Hahaha !, nou pakt u me weer op woordjes."

Jan Hein Kuijpers discussieerde wat met de Rechter en toen deze het woord
weer tot Holleeder richtte was deze even afwezig met zijn gedachte
en vroeg ie: "Wat zei u Edelachtbare?"
Verpalen vermanend: "U lette even niet op, hè ?"
Holleeder lachend: "Ja, ik was effe stout."

Ook opvallend was toen Jan Hein Kuijpers vroeg aan Plooy waar nou de relatie ligt naar Holleeder en handlangers toen Endstra het tegen Bram Zeegers over 'ze' had.
Plooy: "Er ligt een verklaring van Dhr Zeegers dat met 'ze' duidelijk Holleeder en companen worden bedoeld.
JHK: "Hoe komt u er nou bij dat er daarmee gezegd is dat de link met de groep Holleeder gelegd kan worden.?"
Holleeder tussendoor: "Ik hoor niet bij een groep!"
JHK: "En waar zijn Hillis, en Kok, en waar is Soerel, en Paarlberg? Waar zijn die lui, waarom zijn ze niet hier ?
Die zouden allemaal deel uitmaken van de Holleeder groep. Waar zijn ze dan?
Holleeder : "Er is geen groep !"
JHK: "Tja, alleen moet de officier dat nog even beseffen, die weet dat n.l NIET......

Door Bondtehond