maandag 13 februari 2012

'Ik schort mijn verklaringen op'

Peter La Serpe heeft maandagmorgen voor de zoveelste keer zijn hakken in het zand gezet. De kroongetuige weigerde koppig vragen te beantwoorden van de verdediging. Vandaag was eigenlijk een afrondende vragenronde van La Serpe gepland, echter La Serpe deelde de rechtbank opnieuw mede verder iedere medewerking op te zullen schorten. Dit naar aanleiding van onvrede over zijn beschermingsovereenkomst die het TGB hem korgeleden heeft aangeboden. Volgens La Serpe zou zijn civiele advocaat hem deze stap hebben geadviseerd.


Rechter Mr. Tarlavski leidde deze zittingsdag in door alle deelnemers te vertellen dat dit waarschijnlijk de laatste vragenronde aan La Serpe in Passage zou zijn. Daarom noemde de rechter het 'een memorabel moment'. Het was ook echt de bedoeling dat er alleen nieuwe vragen gesteld zouden worden en dat de verdediging niet in herhaling zou vallen, aldus de rechter.

Mr. Sander Janssen, de advocaat van Jesse Remmers, zou vandaag de spits afbijten. Ook Mr. Robert Malewicz, de tweede advocaat, zat aan zijde van Remmers. Mr. Nico Meijering was nog niet gearriveerd. De raadsman zou zich later met cliënt Dino Soerel bij de rest voegen. Mr. Stijn Franken was wel aanwezig in de rechtszaal, maar zijn cliënte Pinny Song niet.

Voor Mr. Janssen zijn vragen kon stellen, vroeg La Serpe eerst even het woord. Nadat de rechter gevraagd had of hij de belofte af wilde leggen, wat hij beloofde te zullen doen, had hij eerst een mededeling voor de rechtbank. De kroongetuige had daar een verklarinkje voor op papier gezet. Hij vroeg aan de rechtbank of hij die mocht voorlezen. De rechter wilde eerst weten of dat niet na het verhoor kon, maar het kon niet wachten volgens La Serpe. Het zou geheel aansluiten bij deze geplande vragenronde. "Ik schort mijn medewerking op", zei La Serpe. De rechter gaf daarop toestemming het verklaringkje voor te lezen.

Peter La Serpe: Geachte rechtbank, door recente ontwikkelingen deel ik u het volgende mede. Afgelopen week is mij door de staat een overeenkomst aangeboden. De staat heeft in zijn onmetelijke wijsheid besloten om vele door ons gemaakte afspraken, en vele door hen gedane toezeggingen, aan de kant te schuiven en deze niet te verwerken in de aangeboden overeenkomst. De aangeboden overeenkomst komt niet eens bij benadering in de buurt van wat is afgesproken. Het is volstrekt eenzijdig opgesteld en aantoonbaar onveilig. Verder is mijn civiele advocaat verschillende keren gewaarschuwd dat er mensen bij het landelijk parket zijn die contacten met de media onderhouden en informatie over mij verschaffen. Deze schending van mijn veiligheid door TGB verhoudt zich als een varken in de Moskee. Mijn civiele advocaat heeft over deze kwalijke ontwikkeling het hogere echelon van het Openbaar Ministerie geïnformeerd. Mijn VI-datum komt steeds dichterbij, waardoor zekerheid omtrent mijn toekomst en mijn veiligheid noodzakelijk is. Veiligheid was een eerste vereiste voor mijn medewerking aan het openbaar ministerie. En nu de staat in gebreke blijft om mij deze veiligheid te verschaffen, schort ik vanaf vandaag mijn medewerking op tot mijn veiligheid in de toekomst is geregeld. Dat was mijn mededeling.

Rechter: Dank u wel, ik begrijp dat u zegt: Ondanks het feit dat ik krachtens de deal gehouden ben om te verklaren, geef ik u aan dat ik geen vragen meer zal beantwoorden en dat heeft te maken met de positie in de onderhandelingen met het TGB, zeg ik maar even in het kort.

Peter La Serpe: Nou, dat ligt iets complexer. Het is namelijk zo dat met iedere uitspraak die ik hier doe, maak ik mijzelf onveilig. De afspraken die ik met het OM heb gemaakt, die zijn gemaakt in het licht van dat ik daarna veilig zou zijn. Ik heb hier uitgebreid met mijn civiele advocaat over gesproken en hij zegt dat ik alle rechten en alle reden ook om mijn verklaringen op te schorten, omdat ik niet eerder weg kan voor ik veilig ben. Dat zijn mijn woorden. Ik kan niet weg voor ik veilig ben. Mijn VI-datum ligt dichtbij, en ik eh... wij zien geen andere mogelijkheid.

Rechter: Ja, dat is uw toelichting, maar ik constateer hier in deze zaal, in deze zaak, dat u niet van plan bent antwoord te geven op vragen die er gesteld gaan worden van mijnheer Janssen, of van de rechtbank of het OM?

Peter La Serpe: Dat klopt. Dat is de uiteindelijke uitkomst.

Rechter: Nou, dan gaan we eens even kijken. Heeft het openbaar ministerie daar nog een antwoord op?

OM (OvJ mr. Betty Wind): Ja, een eerste opmerking is, is dat het openbaar ministerie bepaald niet gelukkig is met deze gang van zaken, zoals al vaker aan de orde is geweest. Dit stelt ons ook nu weer voor het standpunt dat wat ik maar even zal noemen TGB-problemen van mijnheer La Serpe, wat ons betreft hem geen recht of rede zou moeten geven om te doen wat hij nu doet, het opschorten en geen antwoord geven op vragen. Ik wil er geen uitspraken over doen op dit moment of dat wel of geen consequenties voor de deal moet hebben. Dat zullen we later wel constrateren. Eigenlijk kan ik nu niet anders dan vaststellen dat mijnheer La Serpe zegt dat hij geen antwoord kan geven, en we kunnen die antwoorden er niet uit slaan, dus dat is voor dit moment dacht ik een gegeven wat we maar te accepteren hebben. Ik zie op dit moment geen mogelijkheid om daar verandering in te brengen.

Rechter: Goed, wil iemand van de verdediging een opmerking maken? Ik denk dat de rechtbank zich daarna maar even gaat terugtrekken om te kijken hoe we verder moeten. Mijnheer Janssen?

Mr. Janssen: Ik zou wel wat vragen willen stellen aan La Serpe.

Rechter: Ja, u zegt, zullen we het voor de vorm toch maar even gaan proberen?

Mr. Janssen: Nou ja, voor de vorm, we kunnen het toch maar proberen. Ik heb wel wat punten waar ik wat over zou willen vragen. Het kan zijn dat mijnheer daar ook niks over wil zeggen, maar gezien de stand van zaken zou het wel handig zijn als mijnheer er toch iets over zou willen zeggen. Mijnheer zegt er nu niks over te willen zeggen, daarmee suggerend dat het maandag of de volgende keer mischien wel weer anders kan zijn. Mischien dat ie daar iets duidelijkheid in kan geven en er iets over zou kunnen zeggen, ook gezien uw planning. En die van mij.

Rechter: Ja, en u mijnheer Franken?

Mr. Stijn Franken: Ik heb geen zinvolle aanvulling op hetgeen er al is gezegd.

OvJ Mr. Betty Wind: Voor de goede orde, wij hebben geen vragen aan mijnheer La Serpe. Het zou kunnen dat er naar aanleiding van de vragen nieuwe vragen opkomen, maar op dit moment hebben we geen vragen. En het thema dat mijnheer Janssen aan wil snijden, het hangt een beetje af van wat hij vraagt. Op welke manier. Maar ik sluit niet uit dat wij ten aanzien van dat soort vragen de rechtbank zullen vragen het antwoorden te beletten als het op de TGB-inhoud zou ingaan. Dan kunt u zich voorstellen dat wij daar bezwaar tegen hebben.

Rechter: Ja, voor we daar over gaan beraden, één punt mijnheer La Serpe. U zegt voor dit moment, en ik heb het net nog voorgehouden en het nog een memorabel moment genoemd, dat we de afsluitende ronde hebben en dat we het mischien zouden kunnen gaan afsluiten. Ik begrijp dat u zegt, nou ik doe het nu niet, maar de rechtbank is nou niet voornemens om dan maar te gaan zitten wachten tot u wel een keer bereid bent om die afsluitende ronde asnog te gaan laten plaatsvinden. Dus, kunt u iets zeggen, iets van een tijdsinschatting dat u zegt van, 'nou morgen gaat het wel lukken', of is het wat u betreft een punt dat u zegt van 'de rechtbank wacht maar totdat ik dat aangeef, en dan kunnen we alsnog de vragen beantwoorden'? Of hoe kijkt u daar tegenaan?

Peter La Serpe: Nou uh..., laat ik het zo zeggen. Ik uh... mijn opschorting is gestoeld op de hoop dat iemand bij het Landelijk Parket bij zinnen komt. Wij hebben gisteren een tegenbod gedaan, waar ik vele concessies gedaan heb. Als ze daar niet op ingaan, dan houdt het op. Voor mij in ieder geval. En gaan ze er wel op in dan zal ik... Ja, hoe lang zal het zijn? Ik weet niet hoe snel ze reageren. Dus dat zal een week zijn?

Rechter: Dus dat betekent dat het helemaal in het ongewisse blijft wanneer het wat u betreft verder kan gaan en dat u het wat dat betreft de rechtbank heel moeilijk maakt? Verder kan ik u alvast zeggen dat de rechtbank daar op zich weinig trek in zal hebben om te wachten totdat u eh...

Peter La Serpe: Ja, maar u zit niet te wachten op mij, hoor. U zit te wachten op het Landelijk Parket.

Rechter: U zegt, ik werk nu niet mee, en dat is het gegeven waarmee wij hebben te dealen, zal ik zeggen, tenzij er nog vragen zijn van mijn collega's, zou ik willen voorstellen ons even terug te trekken voor een beraad.

Mr. Frits Lauwaars: Ik zou er toch wel een beetje een kwalificatie aan willen geven. Het is mijnheer La Serpe's zoveelste keer. We schorten de verplichting op, omdat u vindt dat u daar recht op heeft om de getuigenbescherming onder druk te zetten. Dat woord heb ik al vaker gebruikt, het is buitengewoon onaangenaam in dit proces, daar kun je van allerlei meningen over verschillen of u de verplichting hier heeft en volgens de deal mag gebruiken om die op te schorten als verplichting tegenover de getuigenbescherming, de deal die nog niet gesloten is, daar zullen we allemaal geen uitspraken over doen. Ik wijs u erop dat u wederom het Passage-proces gebruikt als drukmiddel om een getuigenbescherming naar uw wens te krijgen. Die situatie hebben we al eerder gehad, en die situatie is hoogst onaangenaam. U weet dat we er niets aan kunnen doen aan de getuigenbescherming. U zegt het Landelijk Parket, ik heb geen idee over wie u het heeft, over wat die zou kunnen, ik zou het ook niet willen, moet ik u eerlijk zeggen, dus ik vind het wel weer een manier van doen waar ik grote vraagtekens bij zet. Maar dat wist u al. Dat is niet nieuw. Ik wou daar toch wel even de felheid van de situatie onder woorden willen brengen, want we zitten hier eigenlijk min of meer weer voor paal, met z'n allen.

Peter La Serpe: Ik wil daar wel even kort op reageren, want eh...

Mr. Lauwaars: Ja, doet u dat maar.

Peter La Serpe: Het enige dat u hier ziet is mijn reactie dat ik de boel opschort en dat ik het Passage-proces onder druk zet, maar wat u niet ziet, is de afpersmethodes van het openbaar ministerie, of van het Landelijk Parket dan in ieder geval, die gebruikt worden ten aanzien van mij en mijn familie. Dat ziet u hier niet, en dat mag ik hier ook niet vertellen. Ik zou er graag openheid aan geven en u moet er helemaal niet raar van staan te kijken dat er op heel korte termijn ook openheid over komt.

Mr. Lauwaars: Ok, het viel mij op dat iedereen in de zaal, en ook het OM, nogal laconiek reageerde op de zoveelste opschorting in dit Passage-proces, terwijl u weet wat voor belangen er spelen. Dan denk ik, nou dan wil ik de atmosfeer wel even zo maken dat het toch wel iets dringender is en dat we ons er niet zomaar bij neer hoeven te leggen. Dat wou ik u maar even zeggen. Enige druk van de kant van de rechtbank.

(De rechters overlegden kort met de microfoon uit)

Rechter Mr. Tarlavski vervolgens: De suggestie is mijnheer Janssen dat u wel een paar vragen uitprobeert. Dan zien we wel hoe het loopt en dan kunnen we over 10 minuten ook nog wel schorsen. We zien eerst wel even hoe het loopt. Gaat u maar uw gang.

Mr. Janssen: Dank u. Daarbij gaat het over de nieuwe situatie, of we iets van helderheid kunnen krijgen over hoe het traject er nu verder uitziet. Mijnheer La Serpe, er staat mij bij dat dit punt al een aantal maanden geleden aan de orde is geweest, ik dacht in december, met het OM is er toen over gesproken, dat u zei, ik krijg binnenkort, en dat was dan eind december, medio januari, inmiddels is het februari, krijg ik een duidelijk laatste aanbod van het OM en naar aanleiding daarvan zal ik besluiten of ik de grieven die ik heb openbaar zal maken of niet. Het lijkt er in mijn beleving op dat u nu dat bod gekregen heeft van het OM, maar anders dan u destijds suggereerde zou dat wellicht nog geen definitief bod zijn, want u heeft nu een tegenbod gedaan. Kunt u iets zeggen over de vraag op grond waarvan u meent dat u nog iets te onderhandelen hebt met het OM? Of is het zo dat de zaak nu klaar is wat u betreft?

Peter La Serpe: Nou, daar wil ik wel op antwoorden.

Mr. Betty Wind: Nou... daar wil ik nou eigenlijk niet dat de heer La Serpe daar op gaat antwoorden, want dit gaat over de inhoud van zijn bezwaren en daar wil ik bij aanknopen dat de rechtbank in dat verband als kader neer heeft neergezet wat betreft de relevantie voor dit proces Passage, en binnen dat kader past deze vraagstelling en daarmee dus ook de antwoorden niet. Eerlijk gezegd willen wij als openbaar ministerie in deze strafzaak helemaal niets meer horen over dat hele TGB, en als de verdediging dat wel wil, hebben we er bezwaar tegen het beantwoorden van deze vraag.

Rechter: Ja, daarom had ik ook enige aarzeling bij het aanvatten, want ja, als het over het TGB gaat dan krijgen we inderdaad snel deze discussies en het kader is heel strak waarbinnen de rechtbank nog wel relevantie ziet. Ik begrijp dit bezwaar van mevrouw Wind in elk geval wel, dus als er vragen gesteld gaan worden over het conflict, dan zullen er geen antwoorden komen of worden belet.

Mr. Janssen: Dat begrijp ik en daarom was ik nog helemaal niet toegekomen aan de inhoud, en normaal ben ik ben de ruste zelf, maar ik ben helemaal niet zo laconiek over de situatie, omdat ik er net als u wel een beetje van baal eerlijk gezegd dat we nu uiteindelijk weer op het punt zijn dat meneer zegt: Ik ben het er niet mee eens, ik kan er nu niets over zeggen, maar ik ga het wel doen als er duidelijkheid komt. Ik probeer alleen maar helder te krijgen of dat punt nu al bereikt hebben en of we in zoverre niet moeten constateren dat er helemaal geen ander moment meer zal komen. Daarover gaat de vraag. Het is geen inhoudelijke vraag. Mijn vraag is specifiek of het TGB hem aanleiding heeft gegeven om te kunnen denken dat er nog iets te onderhandelen valt, of dat het TGB gezegd heeft, zoals in december werd gesuggereerd, dat er een final-offer zou komen dat als een 'take it or leave it' is verklaard.

Peter La Serpe: Nou, zonder op de inhoud in te willen gaan, wil ik er wel antwoord op geven. Het aanbod van het TGB strookt op zoveel punten niet met de lijn van onderhandelingen, toezeggingen, de hoofdlijn-overeenkomst, op zoveel punten, dat ik, toen ik het voor het eerst hoorde, dacht ik: Dit kán niet waar zijn. Dit is gewoon absurt. Dus ik kan me niet voorstellen...eh... ik heb trouwens ook nooit gehoord dat het een final-bod was, hoor. Dus ik kan me ook niet voorstellen dat dit serieus gemeend is. Zo absurt is het. Die mensen zijn compleet paranoïde.

Mr. Janssen: Ik hou u dan toch maar voor dat in de afgelopen maanden, ook door het zaaks-OM is verwoord, welliswaar voor hun collega's van het TGB of het Landelijk Parket, dat er hard gewerkt zou worden aan een overeenkomst en dat het toch wel de bedoeling was daarna een overeenkomst aan u voor te leggen, wat het ook zou worden en niet dat het de bedoeling was om u een absurt voorstel voor te leggen waarop u vervolgens een tegenvoorstel zou kunnen formuleren.

Peter La Serpe: Mijnheer Janssen u refereert aan iets, u haalt iets aan zeg maar, waar ik totaal geen inzicht in heb. Ik weet niet met die mensen wat er in gevaren is. Als er in de lijn van alles wat wij besproken hebben de afgelopen jaren dat aanbod gekomen was, dan waren we daar absoluut uitgekomen. Zij hebben alleen gemeend echt alles om te gooien, alles wat we afgesproken hebben, toezeggingen, alles om te gooien.

Mr. Janssen: Ze hebben niet tegen u gezegd, mijnheer La Serpe, dit is het en hier moet u het mee doen?

Peter La Serpe: Nou, dat heb ik nooit gehoord, maar sowieso er wordt met mij niet gesproken en de communicatie zou in december hersteld worden, maar ik kan u vertellen, de communicatie is alleen maar slechter geworden, want zelfs met mijn advocaat wordt niet meer gesproken. Alleen nog over de email.

Mr. Janssen: Ik geef u toch maar in overweging dat u volgens mij kunt blijven wachten tot Sint Juttemis maar dat u ook kunt doen dat wat u steeds suggereert, en dat is opening van zaken geven.

Peter La Serpe: Ja, ik begrijp dat u dat denkt....

Mr Betty Wind tussendoor: Mischien mag ik er ook nog een vraagje over stellen?

Peter La Serpe gaat door: Ik probeer zoveel mogelijk het proces niet te schaden, ook al lijkt dat mischien niet zo, maar dat probeer ik.

Mr. Betty Wind: Nou, dat vind ik toch eigenlijk wel een mooi aanknopingspunt voor nog eens een vraag aan de heer La Serpe, want dat is nou wellicht precies wat u hier zit te doen, dit proces schaden. En je zou kunnen zeggen dat we hier nu met z'n allen opnieuw tijd zitten te verdoen door deze houding van u. Wat ik nog aan u voor wil houden, is dat onze stellige indruk is dat wat u hier nu wel of niet aan proceshouding inneemt, of u nu wel of niet vragen gaat beantwoorden, van nul en generlei invloed zal zijn op wat TGB wel of niet aan actie zal ondernemen en wat zich zal aandienen. Wat denkt u hier nou toch mee te bereiken, behalve een heleboel ergenis bij alle partijen hier?

Peter La Serpe: Ik kan daar geen inzicht in geven want dan moet ik over zaken spreken waar ik niet over mag praten. Ik zou niets liever doen dan alles op tafel te leggen. Ik ben ervan overtuigd dat in ieder geval de strafzaak tegen mij volledig niet-ontvankelijk verklaard zal worden. In ieder geval zou moeten, laat ik het zo zeggen.

Rechter: Hoe komt u daarop, mijnheer La Serpe?

Peter La Serpe: Omdat, ik ben beestachtig slecht behandeld.

De rechter klonk nu lichtelijk wanhopig: U komt nu steeds met mischien kom ik met een verweer en mischien ga ik dat nog wel zeggen, afhankelijk van wat er met het TGB gebeurd. Als u iets hebt dat strafrechtelijk relevant is, dan willen we dat nú van u weten.

Peter La Serpe: Ja... maar ik ga het u nú niet vertellen.

Rechter: Nou...eh...

Peter La Serpe: Ik schort mijn verklaringen op, dus ook dit vertel ik niet natuurlijk...

Rechter: Nou, wat we er allemaal voor consequenties aan verbinden en hoe we er mee omgaan moeten we maar even bezien, op dit moment eh...

Peter La Serpe interrumpeerde de rechter boos: Nou, het is ongelovelijk hoor, dat ik hier echt door alle partijen onder druk gezet word, ook door de rechtbank. Ja, nee, want het is een TGB-organisatie die mij afperst, het is een OM dat mij onder druk zet en het is u die me onder druk zet en het is de verdediging die mij onder druk zet, het is iedereen die mij onder druk zet, maar er is echt niemand die begrip op kan brengen voor de situatie waar ik in zit. Ik vind het fantastisch! Ik schort mijn verklaringen op.

Verdere pogingen die Mr. Sander Janssen nog kreeg van de rechter mochten niet meer baten. La Serpe herhaalde tekens maar één antwoord: 'Ik schort mijn verklaringen op!'

Hoe het incident zich verder zal ontwikkelen is natuurlijk de grote vraag.

Donderdag gaat het proces in ieder geval verder met een aanvullend verhoor van getuige Harry W.

Soerel tekende alvast afstand. Zijn raadsman Mr. Nico Meijering is vast wel aanwezig. Jesse Remmers met zijn raadslieden Mrs. Janssen en Malewicz zullen aanwezig zijn, en ook Mr. Stijn Franken, de raadsman van Pinny Song, gaf aan nog enkele vragen te willen stellen aan getuige W.

Bondtehond
.