dinsdag 30 september 2014

'Hof laat verklaringen nieuwe kroongetuige Fred Ros in Passage toe en zaak gaat door'

Vanmiddag maakte het Gerechtshof bekend dat Fred Ros wordt toegelaten als kroongetuige in het Passage-proces. De aanwezige pers hoorde toe hoe voorzitter Mr. Ruud Veldhuisen de beslissing voorlas aan de verdachten Dino Soerel, Jesse Remmers, Moppie Rasnabe en hun raadslieden. Advocaat-generaal Mr. Frits Posthumus gaf kort daarvoor aan dat Fred Ros ook aanwezig was en dat hij voortaan in de getuigencabine zal plaatsnemen, vermomd met schmink en een pruik. Dit omdat Ros sinds het bekendmaken van het sluiten van een deal met het Openbaar Ministerie geen maatje meer zou zijn van zijn medeverdachten, maar een vijand. Daar was vooral Ali Akgün volgens de AG nogal duidelijk over geweest in zijn voorgedragen reactie.Het Hof heeft beslist dat de verklaringen van Fred Ros en alle stukken over de deal zelf aan het dossier mogen worden toegevoegd. De wet staat toe dat ook in een laat stadium van een proces nieuwe stukken worden ingebracht. Verder heeft het OM bij het sluiten van de deal de juiste weg gevolgd door toestemming te vragen aan de rechter-commissaris, die die toestemming ook heeft verleend. Het bestaan van de deal is daarom een vaststaand gegeven waar het Hof niet omheen kan.

Inhoudelijk bezien gaan de verklaringen van Ros over de beschuldigingen waarvoor een aantal verdachten in Passage terecht staan. Ze zijn dus van belang voor de waarheidsvinding. Passage is een ingewikkelde zaak en de belangen zijn groot. Dat alles betekent dat het OM de plicht heeft die stukken in te brengen. De voeging van die stukken is dus niet in strijd met de beginselen van een behoorlijke procesorde, maar juist in het belang daarvan. Het Hof benadrukt dat het op dit moment oordeelt over de processuele kant van de zaak. De inhoudelijke bezwaren van de verdediging zullen later aan de orde komen.

Passageproces niet terug naar de rechtbank
Het Hof wijst de verzoeken van een aantal raadslieden om de zaak terug te wijzen naar de rechtbank af. Van terugwijzing kan alleen sprake zijn als bij de rechtbank in wezen geen volwaardige berechting heeft plaatsgevonden. Terugwijzing op grond vanwege een na het vonnis gesloten deal past niet in ons wettelijk stelsel. Het recht op berechting in twee instanties betekent niet dat alle belangrijke bewijsmiddelen en/of fundamentele verweren altijd zowel door de rechtbank als het Hof moeten worden beoordeeld. Het Hoger beroep is bedoeld om voldoende ruimte te bieden voor herkansing en herstel aan beide partijen.

Voortgangsbewaking
Een punt van zorg is de voortgangsbewaking. Er is kennelijk opsporingsonderzoek gaande, waarvan aard en inhoud voor het Hof vergaand onduidelijk zijn. Ook de verdediging wordt voor een lastige opgave geplaatst. Het Hof neemt geen genoegen met de aankondiging van de Advocaten-generaal dat zij zo nodig verslag zullen doen van de ontwikkelingen. Zij krijgen de opdracht het Hof concrete informatie te geven over het lopende opsporingsonderzoek en de gevolgen daarvan voor de tenlastelegging en de tijdsplanning. Met name waar het gaat om de beschuldigingen van het lidmaatschap van een criminele organisatie acht het Hof zeer onwenselijk dat lang onduidelijk zal blijven wat de beschuldigingen precies inhouden.

Planning
De planning is op dit moment als volgt: op 10 oktober 2014 zal het Openbaar Ministerie de gevraagde nadere informatie verstrekken; op de zittingen van 27 en 28 oktober 2014 mag de verdediging naar aanleiding daarvan regieverzoeken doen. Op 4 en 6 november 2014 is zittingsruimte gereserveerd voor de reactie van het Openbaar Ministerie en eventuele uitloop.

Bondtehond

vrijdag 19 september 2014

'Het is bizar dat het OM met deze man een overeenkomst sluit, werkelijk onbegrijpelijk!'

Trouwe lezers van deze site hebben de laatste ontwikkelingen natuurlijk ook wel meegekregen in het het Hoger beroep van het liquidatieproces Passage en kennis genomen van de "nieuwe" kroongetuige Fred Ros. Toevallig was ik er op de dag van de bekendmaking niet. Zul je altijd zien. Ik besloot kort daarvoor om wegens persoonlijke omstandigheden iets minder zittingen bij te wonen. In elk geval te wachten tot de wat belangrijkere zittingen. Dergelijke zitting liet echter niet lang op zich wachten. Donderdag konden de verdachten en hun advocaten reageren op de ingebrachte verklaringen van Fred Ros. Zo'n zitting wil je dus ook niet missen...


Om nu maar niet teveel in herhaling te vallen met wat op bijna iedere nieuwssite en in ieder krant aan de orde is geweest, publiceer ik liever wat u tot nog toe nergens kon lezen: de in de rechtszaal van het JCS voorgedragen verklaringen van de twee meest besproken Passage-hoofdverdachten de afgelopen week, Dino Soerel en Ali Akgün.

De voorzitter van het Hof Mr. Ruud Veldhuisen vroeg in de loop van de ochtend om een reactie van alle aanwezige verdachten op de verklaringen van Fred Ros. Dino Soerel en Ali Akgün deden dat middels een geschreven verklaring die Soerel zelf voorlas en Mr. Meijering die namens zijn in Turkije verblijvende cliënt Ali Akgün. Hieronder volgen de integrale teksten van deze verklaringen:

Dino Soerel: Voorzitter, ik richt mijn woord nu tot u, maar uiteraard ook tot de andere leden van het Hof: U vroeg mij afgelopen vrijdag om een reactie. Ik wilde het eerst even laten bezinken en ik wilde eerst lezen wat Fred Ros allemaal over mij verklaard heeft. En dat heb ik gedaan afgelopen weekend. Ik heb het hele weekend de verklaringen nagelezen en de uitspraken van Ros bekeken en neergelegd naast de kennis die ik al had en/of uit het dossier heb kunnen halen. Voorzitter, ik ben ervan geschrokken. Geschrokken dat het Openbaar Ministerie met deze aantoonbare leugenaar in zee is gegaan. Het is werkelijk ongelooflijk en dan heb ik het niet alleen over de verklaringen. Ik kan me voorstellen dat een "nieuwe" rechter-commissaris (nieuwe tussen aanhalingstekens) niet het hele dossier kent, maar feitelijk af is gegaan op uitspraken van anderen. Dit dossier is immers gigantisch. Maar het OM kent het dossier wel. zelfs beter dan mijen dat maakt het allemaal nog griezeliger. 

Wat wil Ros nu eigenlijk zeggen? Dat La Serpe, Alex de Boer, Saro, Habes en Pata gelogen hebben met hun uitspraken over hem? Uitspraken waar rechter al de waarheid van hebben ingeschat? Want dat is namelijk wat hij zegt. Dus als hij, Ros, de waarheid spreekt, hebben zij allemaal gelogen. Voorzitter, ik heb het dossier goed gelezen, het is precies andersom als wat Ros beweert. Ik viel bijna van mijn stoel toen ik las wat hij over mij verklaard heeft. Wat Ros over mij zegt over opdrachtgeven, is niet waar. Wat hij zegt, wat betreft over afspraken met hem met betrekking tot liquidaties, is ook niet waar. Wat hij zegt over informatieverstrekking en prioriteit geven, is ook niet waar. Het zijn allemaal leugens en dan doe ik dat niet af met wellus/nietus, ik kan en zal het onderbouwen met feiten uit het dossier. Voorzitter, ik kan haast niet wachten. Maar dat het leugens zijn, dat had het OM ook al lang kunnen en ook moeten weten, omdat zij het dossier wel kennen. Ik heb Fred Ros nog nooit iets gevraagd of gegeven. Wat dan ook, nog nooit! 

Het is bizar dat het OM met deze man een overéénkomst sluit, werkelijk onbegrijpelijk! Moeten wij allen nu maanden of jaren wachten om deze leugenaar te ontmaskeren? Nou, dat heb ik de afgelopen weken al gedaan. Het zijn aantoonbare keiharde leugens, die je niet kunt wegschuiven met verschil in interpretaties zoals het OM beweert. Het is onthutsend! Nogmaals, het is bizar wat hier gebeurt. Hetgeen nu gebeurt, is hét voorbeeld hoe fout het kan gaan met getuigen die je strafvermindering en heel veel geld belooft. Dan roep je dit soort leugenaars op je af. U zult het ook zien en ik hoop dat deze liegende en bedriegende Fred Ros en de overéénkomst keihard afstraft. Voorzitter, ik hoop dat ik een eerlijk proces krijg, ondanks alle druk en dat u niet zult toegeven aan deze waanzin. Dat vertrouwen heb ik in u. Dank u.

Voorzitter: Dank u meneer Ros.
Dino Soerel: Soerel!
Voorzitter: Eh... meneer Soerel... meneer Ros zat nog in mijn hoofd...  (gelach in de zaal)
Dino Soerel: Bij mij ook!
Voorzitter: Dat had u dus wel goed overgebracht aan het Hof.... Het ligt mijlenver uit elkaar, ik hoor net de advocaat-generaal zeggen, dat het van wezenlijk belang voor de waarheidsvinding is, ik hoor u grote woorden gebruiken: 'bizar' en 'onbegrijpelijk' en 'grote leugens', nou ja, dat ligt heel ver uit elkaar, dus er ligt nog een hele taak voor het Hof om die waarheid te vinden. Het is van groot belang wat u daar zelf over te zeggen heeft. U zegt dat Ros alles bij elkaar gelogen heeft, maar zegt de heer Ros ook iets wat niet gelogen is? En wat we kunnen koppelen aan de beschuldigingen die er liggen?
Dino Soerel: Wat we kunnen koppelen aan de beschuldigingen?
Voorzitter: Ja, die aan uw adres zijn gemaakt. Heeft Ros iets gezegd dat wel waar zijn?
Dino Soerel: Eh... ja, bijvoorbeeld een etentje met de vriendinnen. Daar heeft-ie het bijvoorbeeld over gehad. Ja, dat is waar.
Voorzitter: Dus je als je leest in het dossier dat er uit uw hoek is betaald toen-ie vastzat....
Dino Soerel: Dat is niet waar. Dat is onzin.
Voorzitter: Dat is niet waar, dat is onzin...
Dino Soerel: Ik was zelf of hier, of tenminste niet hier. maar gedetineerd en anders was ik niet in de buurt en ik heb nooit contact gehad met wie dan ook daarover. Daar heb ik ook al over gezegd bij de rechtbank dat ik me dat verhaal helemaal niet herinner.
Voorzitter: Dus eigenlijk staat u bij alle kernpunten...  ja, daar tegenover?
Dino Soerel: Ik bedoel te zeggen: Ja, ik kan wel zeggen wellus en nietus bij wat hij wel of niet zegt, ik ken natuurlijk het dossier, daar heb ik me de afgelopen dagen in verdiept, want ik moet en wil het natuurlijk onderbouwen. Dat heb ik ook gevonden in het dossier en dat geeft mij natuurlijk de kennis en de kracht om het te zeggen zoals ik het gezegd heb.
Voorzitter: En kennelijk ook het vertrouwen.
Dino Soerel: Zeker! Alleen... wij moeten nu weer maanden en jaren gaan wachten, terwijl, nou ja, laat ik het tot deze kant beperken, degene die het dossier kent, die weten ook dat dit leugens zijn. Ik heb er echt intensief naar gezocht, de afgelopen week. En ik kan het ook volgende week voor u op tafel leggen, bij wijze van spreken, en dat wordt het wel duidelijk voor u, en allen. Nu zijn we afhankelijk van een...
Voorzitter: Alles wat u op tafel kunt leggen, doe dat vooral, want dat kan het proces versnellen.
Dino Soerel: Nou... dat zou ik graag willen.
Voorzitter: Dan kunnen we snel inzicht en overzicht krijgen van wat uw standpunten zijn.
Dino Soerel: Ik zal het overleggen met de heer Meijering en als we daar een weg voor kunnen vinden dan zou ik het proces graag willen versnellen, want anders zijn we weer jaren onderweg,
Voorzitter: Het kan ook omdat het OM uiteraard zegt: Het is in belang van de waarheidsvinding en dan kan het OM dat betrekken bij al het onderzoek wat nog gedaan moet worden.
Dino Soerel: Dat zou wel wat zijn, ja. Daarom heeft meneer Meijering ook gezegd: Ik ben ook bereid om te komen en te beantwoorden op de vragen.
Voorzitter: Hou dat vast en probeer ook onorthodox te zijn als het gaat om de manier waarop dat dan tot ons komt.
Dino Soerel: Ja, dat zal ik doen.
Voorzitter: Zijn er nog vragen van de collega's aan meneer Soerel?  (schudden nee)  Meneer Meijering, u wilde namens Akgün iets naar voren brengen? Hij is niet zelf verschenen, dus u krijgt gelegenheid om dat namens hem te doen. Mr. Meijering...

Mr. Nico Meijering: Ja, dit is verklaring van cliënt Akgün zoals overgenomen uit een bericht van 17 september jl.en ook dat zal ik zo dadelijk overhandigen aan de griffiers.

Ali Akgün: Geacht Hof, ik wil graag reageren op de nieuwe kroonleugenaar Fred Ros. Ik ga per zaak een verklaring afleggen waar meneer Ros mij van beschuldigt. Meneer Ros verklaart dat hij mij kent vanaf 2002. Dat is een grote leugen. Ik heb meneer Ros voor 2006 nog nooit gezien of ontmoet. Die paar keer dat ik meneer Ros heb ontmoet of ben tegengekomen, was in uitgaansgelegenheden in Rotterdam. Daar ben ik hem hooguit twee keer tegengekomen. Hij ging met een meisje om die ik kende, Lydia van der Hulst, een vriendin van Esther Scipio, dat was toen een vriendin van Dino. 
Verder heb ik hem een keer gezien op de begrafenis van de vader van Danny Kuiters. 

Ik heb nog nooit afspraken met hem gehad, zoals hij verklaart, in verband met opdrachten geven voor liquidaties en geven van informatie over personen. Fred Ros beweert dat ik hem plat belde. Als het goed is zijn er wel telefoon-taps, vanaf toen meneer Ros vrijkwam eind 2005, in het Passage-dossier en dan moet dat daarin terug te vinden zijn. Één ding weet ik zeker, dat het me onmogelijk is, want ik heb de beste man nooit gebeld, simpelweg omdat ik geen relatie met de man had. 

Ik wil nu terug komen per zaak waar Fred Ros me er in probeert te naaien. Deze getuige is eerst gaan afwachten wat er in het dossier terecht kwam. Na acht jaar dossierkennis komt de nieuwe kroonleugenaar uit de hoge hoed van het OM. Waarom nu opeens, vraagt iedereen zich af, na acht jaar? Als hij zoveel wist over liquidaties en opdrachtgeven, zoals het OM hem heeft gepresenteerd afgelopen week, dan hadden ze ook niet met die clown van een La Serpe in zee hoeven gaan. Waarom niet meteen een deal gemaakt met deze getuige in 2006? Het antwoord is simpel te geven: Omdat meneer helemaal niks kón zeggen over mij als opdrachtgever, simpelweg omdat ik nooit opdracht héb gegeven. De viezerik! Ik ben geen heilige, maar mensen vermoorden of laten doden, dat nooit!

Wat betreft de beschuldigingen van deze getuige in zaak 1, de heer Thomas van der Bijl, het volgende: Fred Ros verklaart dat hij van mij informatie heeft gekregen. Ik heb Ros, zoals ik al zei, nog nooit informatie gegeven over welke persoon dan ook. Fred Ros beweert dat hij mij rond 16 december 2005 heeft gezien bij 'Het Kalfje' (Restaurant bij Amstelveen) en hij zegt er ook bij, bij 'Ping' (Chinees restaurant). Ten eerste, die ontmoeting is er nooit geweest, maar zoals bekend is uit het dossier had La Serpe het ook over een dergelijke verzonnen ontmoeting. Maar ik heb toen al verklaard tegenover de rechtbank dat die ontmoeting, zoals La Serpe heeft verklaard, er nooit is geweest. Maar wat dacht onze nieuwe kroonleugenaar?: Ik ga La Serpe hier proberen te ondersteunen, want Ali Akgün heeft verklaard dat die ontmoeting er niet is geweest. Fred Ros zegt ook dat ik hem 80,000 euro in verband met het plegen van die liquidatie heb gegeven. Ik zou 40.000 euro een dag later hebben gegeven aan Jesse Remmers. Gek is dat, want Jesse zou toch in Marokko hebben gezeten toen? 


Fred Ros heeft grote fantasie, dat is allemaal nooit gebeurd, hij liegt keihard. Hij wist natuurlijk dat het OM effe zo'n verklaring nodig had, want La Serpe had ook al over geld gelogen in de zaak Houtman. Ros zegt ook dat nadat het was gebeurd mij tegenkwam en dat ik vroeg: "Hebben jullie het gedaan?" Met andere woorden, meneer Ros verspreekt zich hier al.  Ali moet jou informatie geven vooraf de liquidatie en als het gebeurd is, moet-ie vragen: "Hebben jullie het gedaan?"  Waarom moet Ali dat dan vragen, als-ie Fred Ros informatie heeft gegeven vooraf over Thomas van der Bijl en Ali al wist dat Fred Ros bezig was met de liquidatie van de heer Van der Bijl? Dus Fred Ros zegt zelf al: Ali weet nergens vanaf. 

Laat één ding duidelijk zijn: Ik heb nog informatie gegeven of geld in verband met liquidatie-opdrachten, maar meneer Ros heeft heel goed het dossier gelezen en gezien welke leugens nodig waren om tot een deal te komen en wat het OM graag wilde horen. De van horen zeggen verklaringen van La Serpe hebben nooit tot de gewenste uitspraak geleid waar het OM en La Serpe op hadden gehoopt, dus dan trekken we toch een nieuw konijn Fred Ros uit de hoge hoed. Als het linksom niet gebeurt, dan maar rechtsom. Het maakt toch geen moer uit of deze opdrachtgever van de moord op de heer Van der Bijl moeders met de dood heeft bedreigd, en de zus van Saro met de dood heeft bedreigd, als ze Thomas van der Bijl niet zouden doodschieten. Het zijn niet mijn woorden, het zijn verklaringen die het OM zelf heeft ingebracht in de zaak Fred Ros (Perugia). Als je Ali en Dino maar aanwijst als opdrachtgever. 

Maakt niet uit of het de waarheid is, Ali en Dino moeten hangen. Laat ze maar onschuldig in de cel wegrotten, het gaat er alleen om dat het OM zijn succes heeft in de krant en of dat nou over de rug van onschuldigen gaat, maakt ze geen moer uit. Kort samengevat: Alles wat Fred Ros zegt in de zaak Thomas van der Bijl is een leugen en als het OM zo graag Fred Ros wil geloven, moeten ze met keihard bewijs komen. Hoe moet ik bewijzen dat die afspraken er niet geweest zijn? Ik hoef ook niks te bewijzen, maar deze kroonleugenaar moet het wel bewijzen, samen met zijn kompaan en het OM.

De heer Nedim Imaç: Fred Ros zegt dat ik hem de opdracht had gegeven om Nedim Imaç te liquideren en dat ik hem ook info gaf. Ik heb nooit opdracht of informatie gegeven om iemand te liquideren. Meneer Ros zegt in zijn verklaring: Er zijn sporen te vinden over de zaak Imaç en dan komt ie met iets dat natuurlijk helemaal nergens op slaat, hij zegt: Ga naar Theo Eggens, daar huurde Imaç auto's, hij waste geld wit en reed in een Bentley. Raar dat meneer Ros nooit die info heeft gedeeld met die andere kroonleugenaar La Serpe. Ze rijden wel samen naar Bir Bey, volgens Ros, maar Ros deelt niet de info waar Imaç elke week zat en hij zag hem ook en volgens La Serpe deden ze voorverkenningen. 


Of is dit verhaal in elkaar gezet om La Serpe z'n verhaal te ondersteunen na acht jaar? Dit voegt ook totaal niks toe aan de verklaring van Fred Ros. Hij zegt dat hij in 2006 op 6 januari had gezocht op internet waar Türkiyemspor voetbalde. Hij zoekt aansluiting bij La Serpe die had verklaart dat Fred Ros in de bosjes had gelegen bij een voetbalveld. Hij wist geen naam van een club te noemen. Waarom zocht Fred Ros informatie over Türkiyemspor op terwijl hij Imaç elke week tegenkwam bij Theo Eggens in zijn garage? Terwijl ik verder diegene was volgens Ros die info zou hebben gegeven over Nedim Imaç  aan Fred Ros. Het zou voor mij heel makkelijk zijn geweest als het waar zou zijn waar Fred Ros mij van beschuldigt, dat ik info aan hem doorgaf over Imaç, terwijl hij juist deze info zelf ging opzoeken. Nou het zou voor mij de makkelijkste info zijn geweest om door te geven aan Fred Ros, mijn broertje voetbalde namelijk bij Türkiyemspor. Al mijn vrienden waar ik mee samen mee had gevoetbald, voetbalden bij Türkiyemspor. Ik heb daar jarenlang gevoetbald en ging ook vaak kijken bij voetbal van het eerste van Türkiyemspor waar Nedim Imaç elke week was. Dus dan zou het toch een eitje zijn geweest om een seintje te geven dat de heer Imaç daar aanwezig was? 

Het OM weet dat natuurlijk al lang, maar dat schrijven ze niet op. Ze weten al lang dat ik nooit Nedim Imaç wat heb willen aandoen. Waarom zou ik? Ze weten al lang wie Imaç wel wat wilde aandoen, maar ze willen het dossier niet geven. Al jaren niet! En dan meneer Ros even uit de hoge hoed trekken... Meneer Ros liegt, de viezerik, en hij haakt ook aan bij La Serpe zijn verhaal over Bir Bey, dat La Serpe pas is gaan verklaren nadat hij in de krant had gelezen dat meneer Nedim Imaç was vermoord bij de Bir Bey. In geen kluisverklaring kwam La Serpe daar eerder mee, nee, toen Bir Bey in de krant stond en meneer Ros had had gelezen dat La Serpe had verklaard dat hij samen met Fred Ros naar Bir Bey was gaan rijden en naar camera's had gekeken, Precies dezelfde leugen als La Serpe had verklaard in verband met mij probeert Ros te ondersteunen met zijn eigen leugens, maar in zijn eigen zaak met George van Dijk, zegt hij dat La Serpe liegt. Nee, meneer Ros geeft geen opdracht, heeft hij ook nog nooit gedaan in zij leven en het OM roept dat hij betrouwbaar is. Hoe moet ik ooit dit OM vertrouwen als eerlijke officieren? Nou gaan ze ineens zeggen dat Ros te vertrouwen is, alleen maar omdat ze zo verschrikkelijk graag willen scoren. Maar dan moet ze zich wel aan de regels houden... 

Laat één ding duidelijk zijn, Ros is veroordeeld voor opdracht geven voor moord op Van der Bijl, George van Dijk en Atilla Önder door de rechtbank. En in de zaak van Atilla Önder zegt hij ook: "We reden toevallig langs",  en zei Ros tegen Alex de Boer: "Die kan ook doodvallen". Hij zei niet zoals Alex de Boer verklaart, dat hij zei: "Die moet ook dood, als Thomas goed gaat dan kan je deze ook doen". Alleen wat nog erger is, dat het OM zegt: "Er zijn kleine interpretatieverschillen in de verklaringen van Fred Ros, La Serpe en Alex de Boer"... gadverdamme!! Nee, het OM moet zeggen: "Er zijn  hele grote verschillen", ik snap niet dat ze zichzelf nog in de spiegel kunnen zien bij het OM. Kan het je dan echt niks schelen als iemand onschuldige levenslang wordt opgeborgen? Wie liegt er nou, La Serpe of Ros? Of liegen ze allebei, uit eigen belang, of voor het geld dat ze meekrijgen van het OM? Er zijn veel verschillen in de verklaringen van Fred Ros en La Serpe en is Ros zijn eigen stront van 30 jaar aan het schoonvegen. Vijftien jaar minder zitten en een pak geld meekrijgen, want meneer Ros vindt dat hij niks met Van Dijk heeft te maken en met Atilla Önder en nog even, dan ook niet meer met Van der Bijl. Met andere woorden: La Serpe is een grote leugenaar. Ik ben blij dat Ros dat zegt. 

Terugkomend op de verklaringen van Fred Ros, dat ik hem opdracht zou hebben gegeven om de heer Imaç te vermoorden: het is een grote leugen en dat ik info zou hebben gegeven is een grote leugen. Laar meneer Ros dat maar bewijzen, dat kan hij niet, omdat het niet is gebeurd, en dat geldt ook voor de zaak Atilla Önder. Ik heb nooit aan Ros doorgegeven en nooit een opdracht aan Fred Ros gegeven in verband met Atilla Önder. Ik ga me eigen niet laten afslachten door deze kroonleugenaars, ook al wil het OM dat heel graag. En dan nog die vuile leugen dat ik met Siem Wulfse betalingen zou hebben geregeld aan Ros. Wanneer dan viezerik? Ik heb nog nooit betalingen geregeld en nooit contact gehad met Wulfse. Wanneer dan? Toen het OM mij in de EBI 3,5 jaar liet wegrotten? Ik heb die Wulfse nooit gezien of contact mee gehad. Dit is een voorlopige reactie van mij op de leugens van Fred Ros. Als Fred Ros bij zijn verhaal blijft, nodig ik hem uit met feiten en bewijzen te komen. Ik wil uw Hof bedanken voor de tijd die u mij hebt gegeven om mijn verklaring door mijn advocaat voor te laten lezen.
 (einde)

Voorzitter Mr. Veldhuisen merkte op: Nou, allemaal materiaal wat het OM ook kan gebruiken in het belang van de waarheidsvinding en nader onderzoek.

Hierna kreeg Mr. Nico Meijering gelegenheid van het Hof om zijn pleitnota voor te dragen. De raadsman van Soerel en Akgün vindt dat het Hof de Passage-zaak in Hoger beroep zou moeten beëindigen, de vonnissen van de rechtbank inzake Soerel en Akgün zou moeten vernietigen en de behandeling van de zaken zou moeten (terug) verwijzen naar de Rechtbank Amsterdam, aldus zijn verzoek aan het Hof.

Zoals ik reeds vermoedde, zouden zijn cliënten deze move met een nieuwe kroongetuige in deze Hoger beroep-fase van het Passage-proces wellicht ook wel eens kunnen ervaren als een truc van het OM. Want je ontneemt hen als het ware de tweede termijn ter verdediging tegen de naar hun mening tevens leugenachtige verklaringen van deze tweede kroongetuige. Immers dit is reeds de fase van Hoger beroep, bij de tweede gerechtelijke instantie, hierna eindigt het in principe. Op een cassatieprocedure na zijn de veroordelingen mogelijk definitief. Meijering ziet deze zet van het OM dan ook als een processuele goocheltruc. De raadsman van Soerel en Akgün wil daarom dat het Hof bekijkt of deze deal met Fred Ros wel mag. Hij is van mening, zeker nu er levenslang op het spel staat, dat de verdachten recht hebben op twee rechtelijke instanties.

Mocht het Hof zijn verzoek tot verwijzing naar de rechtbank afwijzen, dan zal het OM volgens Meijering rekening moeten houden met een verdediging die rechtens tot het uiterste zal gaan om te bewerkstelligen dat in ieder geval in deze instantie bij het Hof zijn cliënten een eerlijk proces zullen krijgen. Mocht het OM menen zijn cliënten even vlug vlug twee maal levenslange gevangenisstraffen in te kunnen werken, zonder dat zij een eerlijk proces krijgen, vergist het OM zich mogelijk meer dan ooit, aldus Meijering.

Ook Mr. Sander Jansen, raadsman van Jesse Remmers, reageerde ‘s middags. Hij is van mening dat het Hof de verklaringen van Ros in zijn geheel niet zou moeten accepteren. Hij vindt dat het ontbreken van juridische bepalingen om het niet zo te mogen doen, dus het inbrengen van verklaringen van een nieuwe kroongetuige in de fase van Hoger beroep, zoals het OM 's ochtends beargumenteerde, nog niet wil zeggen dat het dan maar is toegestaan. Hetgeen wat nu allemaal gebeurt, zou de wetgever niet hebben voorzien bij het goedkeuren van de relatief nieuwe kroongetuigenregeling zoals die er nu ligt, aldus Mr. Jansen.

Andere raadslieden sloten zich aan bij Mrs. Meijering en Janssen.

30 September maakt het Hof de beslissing op de verzoeken van de verdediging bekend.


***

Deze week in Panorama: 
Holleeder en de liquidaties


Holleeder en de liquidaties: Cor van Hout (2003), Cees Houtman (2005), Thomas van der Bijl (2006). Gaat Holleeder voor de bijl? Moordmakelaar Fred Ros als nieuwe kroongetuige: dat zet het Passageproces over liquidaties in de Amsterdamse onderwereld op z’n kop. Ros wijst Dino S., Ali A. en Willem Holleeder aan als opdrachtgevers op onder andere Cor van Hout. Weet Ros genoeg om dit drietal hiervoor veroordeeld te krijgen? 


Bondtehond

zondag 7 september 2014

'Je kunt onvolledig naar waarheid verklaren'

Het Hoger beroep van het liquidatieproces Passage in het Justitieel Complex te Schiphol (JCS) is vrijdag hervat met de eerste zitting na het zomerreces. De zaal zat weer vol met zwarte toga's van de aanwezige raadslieden, advocaten-generaal en raadsheren. Van de verdachten waren slechts Dino Soerel en Jesse Remmers naar de extra beveiligde zittingszaal gekomen. Deze zitting stond geheel in het teken van het verhoor van Mr. Sander de Haas, de toenmalig CIE-officier van justitie ten tijde van de oriënterende gesprekken, de gesprekken die zijn gevoerd met kroongetuige Peter La Serpe nog vóór het afleggen van zijn kluisverklaringen. Het verhoor duurde de hele dag.

Justitieel Complex Schiphol

De heer Sander de Haas is reeds in eerste aanleg gehoord op zitting, maar de verdediging wilde hem nogmaals horen en nu met name over die oriënterende gesprekken. Mr. Nico Meijering heeft kort voor het zomerreces een gemotiveerd verzoek ingediend de opnames van die gesprekken te kunnen besluisteren. Het Hof heeft dat toegestaan en het OM opgedragen de opnames van de gesprekken, voor zover aanwezig en ontdaan van niet relevante passages/gegevens die de veiligheid van La Serpe zouden raken, op gegevensdragers ter beschikking te stellen aan de verdediging.

Vooral Mrs. Nico Meijering en Sander Janssen, maar tussendoor ook de advocaten-generaal en bij aanvang van het verhoor door de raadsheren, vuurden gedurende de dag vele vragen af op de toenmalig CIE-officier van justitie. Destijds was de officier o.a. belast met het voeren van de gesprekken met La Serpe die nog niet de status van kroongetuige had, maar als informant slechts te kennen had gegeven dat hij wetenschap zou hebben van vele criminele zaken, waaronder de liquidaties. La Serpe had als informant dus al contact met CIEers en over zijn eigen rol bij de liquidaties van Thomas van der Bijl en Kees Houtman op dat moment nog niets verklaard. Dat deed hij pas later tijdens het afleggen van de kluisverklaringen waarbij hij aangaf ook zelf strafrechtelijk betrokken te zijn bij liquidaties. Hij diende daar volgens de Haas volledig en naar waarheid over te verklaren. Er was op dat moment nog niet besloten om La Serpe als kroongetuige in te lijven. Het was slechts nog CIE-informatie, die er zoveel ligt in de kluizen van de CIE.  'De status hebben we toen veranderd van informant in 226H', aldus De Haas.

Waar een reeks vragen over gingen, was het feit dat er dingen, met name de informatie die La Serpe had over Willem Holleeder en wat hij niet in de verklaringen wilde hebben omdat hij bang was voor de veiligheid van zijn aanverwanten, buiten de verklaringen werd gehouden. De Haas had er in overleg met zijn recherche-chef voor gekozen, zo stelde hij, om La Serpe te laten praten en die Holleeder-informatie op diens verzoek buiten de kluisverklaringen te houden, ook al gaf dat wel een spanningsveld bij de rechter-commissaris, aldus De Haas, want je zit als officier van justitie natuurlijk te praten over belastende informatie voor personen, maar je kunt tegelijkertijd niet praten over de informatie over Willem Holleeder die buiten de stukken mocht worden gehouden. Met andere woorden: De Haas cs. vonden het beter informatie met zo'n toezegging aan de kroongetuige binnen te hengelen, dan dat La Serpe bleef zwijgen en er dus geen strafrechtelijke relevante informatie over Holleeder bekend zou worden.

Het Hof merkte op dat dit een enorme spagaat moet zijn geweest, want je hebt een stapeltje verklaringen, maar er staat niet alles in, dingen zijn weggelaten: Heeft u nooit gedacht: 'Dan moet het hier ophouden dat deal-traject'? Want La Serpe moest volgens de te sluiten deal toch volledig en naar waarheid verklaren? De Haas vertelde daarop dat de beslissing werd genomen om uiteindelijk alleen aan de RC te presenteren waar La Serpe wél over had verklaard, dus over andere personen (de Passage-verdachten). Die informatie was volgens De Haas voldoende om het zo te doen en die informatie werd gepresenteerd bij de RC, met weglating van de Holleeder-passages, waar men dus bij het OM wel wetenschap van had. Maar, zo merkte voorzitter Mr. Ruud Veldhuisen op een gegeven moment kritisch op: 'De argeloze lezer zou misschien denken: "Nou, we hebben hier een stapeltje verklaringen, maar er staat niet alles in. Er zijn dingen weggelaten". Personen als de rechter-commissaris, maar ook andere personen als de advocaten, denken: "Dit is het dus, dit zijn de verklaringen", terwijl er dus eigenlijk nog achterliggende informatie beschikbaar was...'.

Met andere woorden, zo vatte ik deze opmerking op van de voorzitter tenminste wel op, personen worden op het verkeerde been gezet, in principe. Maar De Haas bleef erbij dat het wettelijk gezien allemaal zou zijn toegestaan en dat het was overlegd en met medeweten van zijn recherche-chef zo zou zijn besloten om het te doen. Het gevaar voor zijn naasten, dat La Serpe zag indien hij over Holleeder zou verklaren, werd nl. ook als reëel gezien door Mr. Sander de Haas destijds. Er is toentertijd ook een dreigingsanalyse van de CIE m.b.t. Holleeder op los gelaten. Die was toen nog 'code oranje', maar ging over in 'code rood'. In de kluisverklaringen kwamen dus de grote zwarte vlakken te staan, de zg. 'Holleeder-passages', de weglatingen waar de verdediging jaren voor heeft heeft moeten strijden om deze toch boven tafel te krijgen. De welbekende 'in de plaats stellingen' van Mr. Meijering waren hiermee in verband in diverse pleidooien een heet hangijzer in het Passage-proces. Op sommige plekken in het dossier waar La Serpe Willem Holleeder zou hebben bedoeld, is Dino Soerel voor in de plaats gesteld. De raadsman droeg hiertoe diverse voorbeelden aan voor de rechtbank.

Kun je een groot en belangrijk dossier als in dit grote en belangrijke onderwereldproces Passage wel verstoken laten van zulke belangrijke informatie om het proces in het kader van een 'Fair Trial' eerlijk te kunnen voeren? En waren in de ogen van La Serpe bijvoorbeeld Jesse Remmers en/of Dino Soerel, en/of de andere verdachten, dan niet een mogelijk potentiëel gevaar voor zijn naasten? In hoeverre verklaart een belangrijke kroongetuige als La Serpe volledig en naar waarheid volgens de letteren van de wet indien je toegestaan wordt af te wijken van deze regels? En als informatie mogelijk ontlastend is? Volgens de oud CIE-officier was er geen dwingende regel die in de weg stond om het niet zo te doen. De Haas merkte op een gegeven moment zelfs een keer op: 'Iemand kan ook onvolledig naar waarheid verklaren'.

Dat laatste zinnetje bleef wel even hangen bij de voorzitter en één van de raadsheren. Zij probeerden De Haas te volgen en vroegen daar over door: Als een getuige nu verklaart: 'Hij zakte door zijn stoel', maar verklaart er niet bij dat een stoelpoot voor 90% was doorgezaagd, verklaart de getuige dan nog wel naar waarheid? En: Als iemand zegt: Ik heb het van 2 personen gehoord, maar het zijn er 3, hoe ga je daar mee om? Of als iemand met z'n drieën op vakantie gaat en hij zegt: 'We waren met z'n tweeën op vakantie'?
De Haas: Ja, dan verklaart hij niet naar waarheid...
Voorzitter: Maar er zijn wél ook 2 personen bij hem.
De Haas: Hehe, ja, dank u.
Raadsheer: En als je bijvoorbeeld in plaats van op vakantie gaan, invult: Ik heb opdracht gekregen van twee personen... en het zijn er drie... Hoe zit het dan?

Zoals Peter La Serpe regelmatig opmerkte tijdens het proces in eerste aanleg zijn officieren van justitie meesters in het formuleren, Het antwoord van Dhr. De Haas op deze vragen klonk ook best wel weer ingewikkeld.

De Haas: Het is in ieder geval... ik denk dat al heel snel de conclusie wordt getrokken dat het onvolledig is, en eh... dat is natuurlijk ook aan de voorkant niet te voorspellen hoe problematisch dit wordt, maar voor zover we dat konden, hebben we in relatie tot de verdachte ten aanzien van wie die verklaringsplicht zou ontstaan, geoordeeld dat wat hij daarover zou gaan verklaren, voor zover we dat uit de kluisverklaringen konden opmaken, ja, ik zal maar zeggen niet gedenatureerd werd door datgene wat-ie in het overleg ook had benoemd, maar niet wilde gaan verklaren. Dus hoewel onvolledig, naar onze opvatting naar waarheid en voldoende basis om die overeenkomst op te sluiten... ja.

Hoe het Hof dit soort typische antwoorden van Mr. Sander de Haas zal interpreteren en zal beoordelen n.a.v de kroongetuigenregeling en andere wettelijke bepalingen die zijn vastgelegd in het Wetboek van Strafrecht is afwachten. De verdediging zal daar ongetwijfeld t.z.t. ook een standpunt over innemen. Wellicht moeten we wachten tot de pleidooien voor we die kennen.

Voorzitter Mr. Veldhuisen: Is er nog een heel kort blokje, een vragen-blokje, voor de lunch? Ik weet niet of ik dan automatisch naar de heer Meijering moet kijken... als het gaat om korte blokjes... (stilte)...
Das een grapje hoor...
De aanwezigen in de zaal schoten daarop allen in de lach, want je kunt gerust stellen dat Meijering berucht staat om zijn uitgebreide en vaak langdurige vragensessies binnen het Passage-proces. Dat grapje vatte iedereen dus wel op...

De verdediging, met name dus Mrs. Nico Meijering en Sander Janssen, stelden na de middagpauze gedurende de rest van deze procesdag nog vele vragen aan de oud CIE-officier. De hele verdere middag werd daar nog aan besteed, maar de verdediging had nog wat blokjes met vragen over, echter om 17:15 was iedereen wel aan het einde van zijn/haar Latijn. Het Hof besloot daarom maandagmiddag verder te zullen gaan met de dhr. Sander de Haas, die daar zijn agenda wel voor kon vrijmaken.  Maandag 13:30 gaat het verhoor verder. 's Morgens is eerst het verhoor van Dhr. Gietema, de onderzoeksleider van Passage.


dinsdag 2 september 2014

Gwan Ong blijft in voorlopige hechtenis

Voormalig lijfwacht van Klaas Bruinsma, Gwan Ong, sinds kort gescheiden van mevr. Pascale Stoeltie, de zus van Harry Stoeltie, blijft in voorlopige hechtenis. De Pro-forma zitting van het Hoger beroep in het nieuwe Hof aan het IJdok te Amsterdam duurde slechts 15 minuten. Mr. Geertjan van Oosten, de raadsman van Ong was aanwezig en deed een opheffingsverzoek. De voorzitter nam eerst het woord en deelde de aanwezigen mede dat het 11Cary-dossier nog niet door de rechtbank in het bezit is gesteld van het Hof en dat het Hof daarom aanhouding van de zaak wilde tot 25 november om 9:30. Intussen zou het dossier waarschijnlijk dan wél in bezit van het Hof moeten zijn, ging de voorzitter vanuit. Mogelijk dat het Hof dan een eerdere zittingsdatum kan plannen.

Gwan Ong blijft zitten


Hierna kwam Mr. Van Oosten aan het woord, maar de raadsman gaf aan geen onderzoekswensen te hebben. Wel deed de advocaat van Gwan Ong een verzoek tot opheffing. De uiteindelijke straf van Ong is 18 maanden waarvan 3 voorwaardelijk geworden, en dat is hoog vergeleken bij wat er voor een vergelijkbaar strafbaar feit (wapenbezit, overtreding wet wapens en munitie) doorgaans wordt opgelegd. Gwan Ong moet nog zo’n 6 maanden uitzitten van die straf.

Van Oosten (samengevat): We gaan er vanuit, een beetje pessimistisch bekeken, dat als het Hof 25 november weer een Pro-forma zitting houdt en als het een beetje tegenzit, pas 3 maanden later de inhoudelijke behandeling is. Dan is eigenlijk de race al gelopen en zit de straf van de heer Ong er reeds bijna op. Bij die stand van zaken wil ik het Hof verzoeken de voorlopige hechtenis te schorsen. Ik doe daarom vandaag een opheffingsverzoek. Cliënt heeft nu toch wel het onderste uit de zak gekregen van de rechtbank. Als je kijkt naar de mildere straffen, die voor wapenbezit door rechtbank Alkmaar normaalgesproken worden opgelegd, liggen die beduidend lager voor wapenbezit dan de heer Ong nu opgelegd heeft gekregen. Daarnaast is het dossier gekleurd door de omstandigheden van de post-echtelijke twist die momenteel alweer redelijk zijn geapaiseerd, want inmiddels zijn er reeds verstandige stappen gezet. Beide partijen hebben advocaten in de arm genomen, een kantoorgenoot van mij houdt zich bezig met de echtscheiding, de dochter is goed ondergebracht en er is een bezoekregeling tot stand gekomen. Ja, bij die stand van zaken kan ik me voorstellen dat het Hof tot een deel onvoorwaardelijk en een deel voorwaardelijk komt, maar een groter deel voorwaardelijk, bijvoorbeeld 3 tot 6 maanden voorwaardelijk, of 9 maanden. De voorwaarden die nu gesteld worden, zijn wat dat betreft prima, zoals dat contactverbod, dat kan helemaal geen kwaad. Cliënt wil zich daar ook graag aan houden, daarom is hij vandaag ook meegekomen om u dat te bevestigen. Hij zegt: 'Ik heb ook geen enkele behoefte aan contact met zijn ex. ik vind dat dat nu wel goed gaat allemaal zo, via professionele partijen, en dat wil hij graag zo houden'. Dus dat zou een uitkomst kunnen zijn die ik zou kunnen billijken, laat ik het zo zeggen, en ook wel voorspelbaar acht, maar ja als die voorlopige hechtenis doorloopt, is eigenlijk die kans daarop verkeken. Dus ik wil u nu concreet vragen om hier te schorsen, uiteraard onder die bijzondere voorwaarden zoals die gesteld zijn door de rechtbank, dus feitelijk dat contactverbod, en als het Hof andere voorwaarden wenselijk acht, is cliënt uiteraard bereid zich daaraan te houden.

De advocaat-generaal vroeg afwijzing van het verzoek. Volgens haar zijn de ernstige bezwaren en gronden nog aanwezig en weegt het persoonlijke belang niet op tegen de ernst van de feiten. Het strafvorderlijk belang dient het Hof af te wegen tegen de persoonlijk omstandigheden. Als die niet zwaarder wegen dan het strafvorderlijk belang van de straf, voor de duur van 18 maanden waarvan 3 voorwaardelijk, dan zou Ong in hechtenis moeten blijven, aldus de AG. Ze vond dat Ong en zijn raadsman vooruitlopen op de beslissing van het Hof bij de inhoudelijke zitting en uiteraard, zo zei ze erbij, kunnen we niet in de toekomst kijken en zou het Hof op die gronden niet tot een beslissing van opheffing kunnen komen en verzocht zij het Hof bij die stand van zaken het verzoek af te wijzen.

Gwan Ong vroeg zich af wat hij nog kon toevoegen aan het betoog van zijn raadsman, op de vraag om een reactie door het Hof. Hij was van mening dat alles reeds was gezegd.

Hierop ging het Hof even in beraad en keerde na 5 minuten terug. De voorzitter deelde Gwan Ong en Mr. Geertjan van Oosten mede dat de voorlopige hechtenis niet wordt opgeheven. Het Hof was van mening dat het strafvorderlijk belang, afgewogen tegenover het persoonlijke belang, nog het zwaarste weegt en dat betekent dat het verzoek om schorsing wordt afgewezen, aldus de voorzitter van het Hof.

Gwan Ong nam afscheid van zijn raadsman, liep weg tussen twee parketwachten en wordt teruggebracht naar PI Almere waar Ong inmiddels naar is overgeplaatst vanuit de Koepel in Haarlem.

In mijn ogen is het maken van een belangenafweging en het op die basis nemen van een beslissing over eventuele gerechtvaardigde opheffing van voorlopige hechtenis zonder dossier een moeilijke, zo niet bijna onmogelijke taak voor het Hof. In dat opzicht kun je als gedetineerde die wellicht hoop had gevestigd op een voor hem positieve beslissing van het Hof, dat inmiddels voldoende tijd zou kunnen hebben gehad om naar het dossier te kijken, ware het niet dat de rechtbank zeer traag moet zijn geweest met de verstrekking van het 11Cary-dossier aan het Hof, omdat de uitspraak reeds maanden geleden plaatsvond, best kritisch over zijn, lijkt mij. Nu kon je bijna voor het beraad van het Hof de bui al zien hangen. Zo werkt dat dus in sommige gevallen.

Op 25 november vooralsnog dus eerst nog een Pro-forma zitting in het Hof aan het IJdok in de strafzaak 11CARY.

Bondtehond