woensdag 26 mei 2010

'U mag alles zeggen wat u op uw hart heeft'

De verontwaardiging van Ali Akgün was groot gistermiddag in de rechtszaal van de Bunker. De getuige Q5 weet dan wel allerlei beschuldigingen te uiten aan zijn adres, maar hoe kan iemand nou hele gesprekken volgen terwijl je normaalgesproken nog geen drie woorden achter elkaar kunt horen in al het lawaai van de muziek die nogal hard staat in de Baja Beachclub. Je kunt niet eens normaal praten, laat staan hele gesprekken voeren. Ali nodigde de rechters als wel de officieren uit, desnoods op zijn kosten zei hij erbij, eens terplekke in de Baja te gaan kijken om vast te kunnen stellen of de beweringen van Q5 wel kunnen kloppen. Lauwaars: Op zich zou ik daar wel zin in hebben, maar dit zou een schouw betekenen. Dit gaat iets anders. Meijering: Dit verzoek zou ik willen doen. Ali grapte: Laat ik dit keer maar niet meegaan. Meijering: Het lijkt me logisch dat het op een avond plaatsvind dat het de normale gang van zaken benaderd, om zo'n waarheidsgetrouw mogelijk beeld te kunnen vaststellen. Dan moet wel de situatie hetzelfde zijn, dus een schouw op het moment dat de Baja vol is met 3 a 4000 bezoekers. In een lege Baja klinken geluiden natuurlijk anders dan wanneer er een paar duizend mensen binnen zijn.


Mr. Nico Meijering diende dus een formeel verzoek in voor deze schouw in de Baja.
Rechter: De reden? Het geluid?
Ali antwoordde: Het geluid, de verhogingen, de uitgang. Het schreeuwen. Laat mijnheer Meijering maar wat schreeuwen in de Baja. De auto's. Hij zag me wegrijden in meerdere auto's. Dus of je kunt zien dat je met auto's aankomt of vertrekt.
Kort hiervoor had Ali al puntsgewijs enkele beweringen van Q5 tegengesproken.
Rechter: U mag alles zeggen wat u op uw hart heeft.
Ali:
-Hij zegt dat ik onderdanig ben aan Dino.
Ik zit naast Meijering. Ben ik dan onderdanig? Dit is toch een lachertje?
-Ze kwamen met twee auto's en liepen op beschermende wijze om Ali heen.
In een SL kun je maar met twee personen. Dat wisten ze. Je kunt maar met twee personen in een SL. Dus omdat we met twee auto's kwamen, zouden het bodyguards zijn? Onzin! Het waren voetballers.
Mevrouw de rechter, ik heb in drie dagen alles zitten opschrijven. U mag alles hebben.
-De getuige kan eruit opmaken dat Ali een uitvoerende rol bekleedde?
Hoe kan De Haas dat in godsnaam opschrijven?
Rechter: Uw conclusie is dat als de getuige het niet weet dat De Haas geen ambtsedige verklaring kan opstellen?
Ali: Het is een schijnargument dat gebruikt is om mij binnen te houden.
- Hij heeft mij informatie horen uitwisselen. De Haas zegt: Kunt u nog terughalen wat u uit de mond van Ali vernam? Als je dat niet kunt, waarom beschuldig  je me dan? Hij heeft niks uit mijn mond vernomen. Ik kende die personen niet eens. Nooit van gehoord. Ja, alleen van Mieremet, uit de krant.
Rechter: En Dino?

Ali: Ik ga niet over Dino praten. Met alle respect.
- De RC-verklaringen gaan veel dieper dan de politie-verklaringen. Als hij het doorleest op verzoek verbeterd hij zich steeds. Als u de vorm van een Cognac-glas ziet. Ik dronk nooit Bacardi-Cola. Ik dronk pure Cognac.
Officier van justitie Oppe: U bent dus dronken geweest?
Ali: Dat zal gerust wel eens ja. Zoals iedereen, maar is dat strafbaar? Schei toch uit.
- Op de vraag van Meijering, 'kunt u feiten en omstandigheden aandragen?', nadat hij zei 'hij leek zich te begeven in de kring rond Holleeder en Soerel' en 'hij leek een uitvoerende rol te vervullen', zegt hij: Nee. Als La Serpe hier zou zijn, zou ik hem vragen of hij nog een tweelingbroer heeft rondlopen.....
- Over De Telegraaf. In welke media volgt u het liquidatieproces, in De Telegraaf? Q5 zegt: Nee die lees ik nooit. Later zegt ie: Op internet staat de laatste tijd een foto van een begrafenis. (vader Danny Kuiters - red.) Op de vraag waar ie de foto nog meer heeft gezien zegt hij: In De Telegraaf. Hij las toch nooit De Telegraaf?
- Q5 zegt: Ik weet wel dat Jesse in het passage-proces zit, dat heb ik gelezen. Ik heb u verteld dat ik in ieder geval wel uit de media heb dat Jesse beschuldigd wordt van de moord op Houtman. Ali: Ik eh, ik weet niet wat ik met deze getuige aan moet. Het moet een keer afgelopen zijn.
- Ali heeft een reputatie. Nou ja.... ok. Waar baseert ie die bewering op?
Rechter: Wie heeft er zo'n hekel aan u dat hij zulke dingen verklaard?
Ali: Tja, voor geld doen mensen rare dingen. Ik had allang verklaard dat ik met Dino optrok. Ik zal u zeggen, er loopt in de Baja zo'n clown rond en misschien moeten we die maar eens vragen. Ik weet bij god niet wie dat is. Hij of zij liegt aantoonbaar. Ik zit nu 3 jaar in de EBI. Ik heb 3 dochters.
Rechter: U heeft zich al wel heel vaak op uw zwijgrecht beroepen.
Ali: Nou mevrouw de rechter, dat vind ik niet eerlijk. Als mijnheer Meijering vraagt, en nou zeg je niets meer, dan luister ik daarnaar. Mijnheer Meijering vertrouw ik. Hij is dag en nacht met de zaak bezig, en daar bouw ik op.
Rechter: Dat geloof ik zonder meer.

Hierna kwam Mr. Nico Meijering aan het woord.
Mr. Meijering: Ik wil een paar dingen benoemen die naar voren kwamen. Ik wil wel erop wijzen dat Q5 heeft gezegd dat hij heeft opgevangen dat er over liquidaties gesproken is en dat hij niet de precieze bewoordingen had gehoord. Opvallend is dat hij zegt, ik kan het mij niet herinneren, een maand later ineens wel. Of Q5 zelf gedronken had, dat is buiten het proces-verbaal gehouden. Later zegt hij dat hij nuchter was. Dat valt op in het PV wat later is afgenomen. Er zijn meerdere vragen gesteld. Of hij de officieren kende? De Haas kende hij niet. De wind kende hij niet. Plooy en Teeven is afgeschermd. Of hij de getuige kende? Dat is afgeschermd. Of er contact is geweest? Is afgeschermd. De beantwoording is afgeschermd. Dit wilde ik opmerken.

Mr. Meijering later: Ik wil duiden dat het verhoor van Esther S. op audio is opgenomen. Het is een zakelijke weergave. Er is een wat wonderlijke passage. Er zouden meer personen uit de onderwereld komen. Daar wordt over gezegd: Wel een mooie foto hebben we daarvan hè? Antwoord is: Ja. Daar had ik een verzoek over. Wat ik van belang vindt. Esther S. zegt dat Holleeder, Akgün en Soerel regelmatig met elkaar omgingen in de Baja. Waar staat dat in de verklaring? Je ziet de vraag, hoe vaak was dat? Antwoord was dat dat twee keer in de maand was. Je kunt er niet uit opmaken of het cliënt ook betreft. Mijn verzoek is of de audio-opname van het verhoor van S. ter beschikking komt naar de EBI? Dan kan mijn cliënt dat behoren. Door deze opname te beluisteren, zou dat meer duidelijkheid geven.

Weer later: Uit het Q5-gebeuren moet naar voren komen dat Q5 niet eerder in Passage is voorgekomen. Heeft Q5 in een ander onderzoek verklaringen afgelegd? In het kader van de dubbeltelling, heeft Q5 eerder bij de CIE verklaringen afgelegd m.b.t. het Passage-onderzoek?
Rechter: Dit was afgeschermd.
Mr. Meijering: De redenering die de RC erop na heeft gehouden is deze dat Q5 wel eens een informant geweest zou kunnen zijn. Wij hebben daar een belang. Ik zou daar opheldering over willen hebben. Heeft de RC Q5 van informatie voorzien? Op het moment dat er onzichtbaar info wordt verstrekt, hebben we het over 'equality of arms'. Het antwoord dient wel te komen.

Verder kwamen twee vermiste kaartjes/plattegronden aan de orde van het plaats delict Houtman, met een door La Serpe getekend overzicht. Mr. Sander Janssen had dit al aangekaart tijdens vorige zittingen. De raadsman van Jesse Remmers heeft 12 maanden op antwoord moeten wachten, op de vraag waar die kaartjes/plattegronden zijn gebleven. Ze zijn getekend tijdens twee verschillende verhoren. De eerste tijdens een CIE-verhoor in de beginfase. Later een tweede tijdens verhoren van het onderzoeksteam die de liquidatie van Houtman onderzoekt. Deze twee bewijsstukken zijn zoekgeraakt. De verdediging denkt dat Peter La Serpe zijn rol bij de liquidatie van Houtman heeft verzonnen en daarom is het van groot belang dat de kaartjes boven water komen. Mr. Janssen wil weten of La Serpe nu daderkennis had of niet. Daarom wil hij politieman T054 horen over wat er nu gedaan is om die kaartjes boven water te krijgen.

Mr. Meijering sloot zich aan: Ik geloof niet dat het zoek is. Ik geloof niet dat een tekening die La Serpe maakt, dat dat dan zoek raakt. We hebben het vaker gezien, dat het dan later wel weer boven water komt. Vingerafdrukken en tekeningen raken niet zoek. Het is zeker van belang. Ik heb gewezen op het argument van niet-ontvankelijkheid, als we gaan stapelen.

Het OM vroeg de rechtbank de verzoeken af te wijzen. Het belang van de kaartjes wordt volgens Mr. Betty Wind opgeblazen omdat de route die is getekend ook in het proces-verbaal staat. Daar zou het ook uit op te maken zijn. Verschillende vragen m.b.t. getuige Q5 kunnen niet beantwoord worden, aangezien deze al bij de RC gedeponeerd zijn en daar ook thuishoren, aldus Wind. De schouw in de Baja zou afgewezen moeten worden omdat volgens hen Q5 daarbij aanwezig zou moeten zijn en dat is onmogelijk. Ook zou de situatie veranderd kunnen zijn.

Daar had Moppie Rasnabe wel een opmerking over: Mevrouw de rechter, in de Baja verbouwen ze echt niet steeds. Dat is al jaren niet veranderd. De mensen lopen daar in Bikini.

Lauwaars meldde aan het einde van de zitting dat er een belangrijke beslissing is genomen. Het requisitoir wordt nu over de zomer heen getild. Alles schuift wat op omdat de F1 + F3-getuigen gehoord moeten worden. Daarna komen er waarschijnlijk nog onderzoekswensen, dus voor de zomer gaat dit allemaal niet lukken. De knoop moest dus doorgehakt worden. Zo komt de uitspraak rond half Februari te staan. Er komt nog een nieuw schema.

Dinsdag 1 Juni om 9:30 gaat het proces verder. Behandeld zullen komen de zaken die Mrs. Meijering en Janssen vandaag aan de orde stelden.

Bondtehond