woensdag 10 maart 2010

'Die Jesse, Giuseppe en Ali, die ken ik allemaal niet'

Na het verhoor dinsdag op zitting door Mr. Jan Hein Kuijpers was het de beurt aan de advocaten van Jesse Remmers, Mr. Paul Waarts en Mr. Sander Jansen, de getuige Malika Nasri ook enkele vragen te stellen. Hieronder, in het tweede gedeelte, een samenvatting van enkele vragen uit dit verhoor. Dit was kort voor de middag. Tijdens de middagpauze kon Getuige Malika Nasri haar twee verklaringen lezen, die uit 1996 en ook de jongste, waarin zij beweerde dat Jesse wel aanwezig was bij een gesprek in de huiskamer van de familie Verbaan in tegenstelling tot wat ze zei in '96. 's Middags kwam Ali Akgün voor de rechtbank in De Bunker en werd zoals gewoonlijk bijgestaan door Mr. Nico Meijering. Ali had in de EBI enkele geluidsdragers beluisterd, en naar aanleiding daarvan had dat bij hem vragen opgeroepen. Er werden vier geluids-fragmenten aan de rechtbank voorgedragen. Iedereen in de rechtszaal en op de publieke tribune kon meeluisteren met een verhoor van Maria Houtman, de weduwe van de geliquideerde Kees Houtman.


De hoofd-parketwacht zette de apparatuur vast klaar, maar eerst kregen advocaten Mr. Paul Waarts en Mr. Sander Janssen van Jesse Remmers dus nog het woord.

Mr. Sander Janssen begon: Wist u van te voren dat die Joegoslaven zouden worden doodgeschoten?
Malika: Nee, dat weet ik niet.
De rechter merkte op: U hoeft daarop niet te antwoorden, als u uzelf zou belasten.
Janssen : U zou hebben gezegd: Raymond en Moppie zouden iemand gaan doodschieten. Kunt u zich dat herinneren?
Malika: Nee.
Janssen: Kunt u zich herinneren wanneer Raymond dat verteld heeft?
Malika: In die periode werd zoveel besproken. Hij deed vaak geheimzinnig.
Janssen: Als ik u zeg, dat gesprek met Raymond en Moppie is er wat besproken. Dat Raymond u bepaalde dingen heeft verteld. Kunt u zich herinneren die bewuste avond?
Malika: Daar heb ik over verteld. Maar, ik heb pijn. Als ik lang moet zitten, krijg ik steeds steken.

Voorzitter Lauwaars besloot dat het tijd voor een korte pauze was. Na deze schorsing was Malika wat bijgekomen en had ook wat minder pijn-steken van het zitten.
Lauwaars: Gaat het weer een beetje mevrouw Nasri?
Malika: Ja.
Mr. Waarts ging verder: Kunt u zich herinneren of u eerder met leden van de familie Verbaan gesproken heeft over die Joegoslaven?
Malika: Ja. Ze hadden wel verteld dat ze ze bang zouden maken.
Waarts: Bang zouden maken?
Malika: Ja.
Waarts: Waar was vader Verbaan?
Malika: Vader Verbaan werd overal buiten gehouden.
Waarts: We zitten wel even met de Agenda. Later die avond vond er een soort krijgsberaad plaats?
Malika: Ik ken het woord ja.
Mr. Waarts herhaalde zinnen uit een verklaring: Uit de gesprekken zijn senior en junior daar bij. George en Samir zouden omgebracht worden. Raymond en Moppie waren er nog niet bij. Er wordt wel gezegd dat ik nooit iets mag vertellen. Kunt u zich dat herinneren?
Malika: Flarden ja.
Waarts: Er zou al voor Raymond en Moppie kwamen over gesproken zijn.
Malika: Weet ik niet meer.
Waarts: Het zou een soort krijgsberaad zijn? Heeft u dat zo gezegd?
Malika: Ik weet wel wat het betekend.

Verderop:
Waarts: Kende u ook de broers van Jesse Remmers?
Malika: Nee, ik heb geen familie gezien.
Waarts: Zag u wel eens een ander persoon met een Indonesisch uiterlijk?
Malika: Ik woonde in een wijk met Molukse mensen. Of er meer Indonesische jongens waren? Nee.... Nee, ik dacht het niet.

Malika later, over de verschillende verklaringen: Mag ik de beide verklaringen ook lezen? Dat is mij toegezegd.
OM: Ja dat mag, het is u toegezegd, dus...
Waarts: We zouden dan wel willen dat mevrouw Nasri daar dan ook meteen een reactie op geeft.
Officier van justitie Betty Wind: Ik ben het wel eens met mijnheer Waarts, als ze nu de verklaringen leest, dat ze ook een reactie geeft hier op.
Lauwaars: Dan houden we nu maar luchpauze. We zijn 13:15 terug in de zaal.
Na de middagpauze zat iedereen klaar in de zaal en vroeg Lauwaars om een reactie op de verklaringen van Malika.
Rechter: U heeft de verklaringe gelezen. Wat is u opgevallen?
Malika: Dat de verklaringen die ik heb gegeven, dat dat zo is.
Rechter: Wijken ze nog af?
Malika: De verklaringen van '96 wijken eigenlijk niet veel af van wat ik steeds heb verklaard.
Rechter: De punten die wel afwijken, welke zijn dat?
Malika: Er zijn niet specifiek dingen naar boven gekomen.
Rechter: Blijft u erbij?
Malika: Ja.
Mr. Waarts: Blijft u bij de verklaring van vanochtend?
Rechter: Dat is wel een algemene vraag....
Malika: Ja, ik blijf erbij.
Rechter: Dit was het. We hopen dat u niet meer terug hoeft te komen.
Betty Wind: De verklaring die ze heeft gelezen in de pauze hebben we ook weer terug ingenomen. Dat wilde ik even mededelen.

Lauwaars: Bedankt mijnheer Remmers dat u zo inschikkelijk was.
Jesse Remmers geinde met Lauwaars: Ik zei, ik wil wel eventjes naar beneden..... (het werd een paar uur)
Lauwaars: Onze excuses dat het wat langer is geworden. Er is inmiddels wat klaargezet voor de audio-weergave. Mijnheer Meijering heeft wat te vertellen met zijn cliënt Ali Akgün. De verdachten uit Perugia zijn allen aanwezig. Er zijn geluidsfragmenten waarover gecorrespondeerd is.
Op de vraag met welk doel de rechtbank deze geluidsdragers zou moeten beluisteren, antwoordde Mr.Meijering dat Ali de rechtbank graag de intonatie van mevrouw Houtman wilde laten horen.
Mr. Meijering: Het is goed om op te letten van Ali, op:Welke Ali is dat? Daarna komt er een andere tekst dan daar staat. (in het proces-verbaal van de uitwerking) Voorts op: 'Allemaal', is natuurlijk dat zwikkie wat is opgepakt. Die Jesse en die Ali, en die gozer in Spanje ken ik ook niet. En op: Nu heb ik op het nieuws gehoord dat een Turk Kees heeft doodgeschoten.

Lauwaars: Zullen we dan nu gaan luisteren? Ik zie geen verzet, laten we dat maar doen dan.

Bij het eerste fragment klonk de stem van Maria Houtman en een rechercheur van de CIE luid en duidelijk over de speakers. Wat volgt zijn samenvattingen uit deze fragmenten.

Fragment 1:
Rechercheur: Wat heb je over deze zaak gehoord?
Maria Houtman: Ja, genoeg hè. Van die vent die ze nu hebben gepakt, dat hij dus Kees heeft vermoord.
Rechercheur: Welke vent?
Maria Houtman: Die Giuseppe. En nog een Turk, ene Ali. En 'Treber', dat staat toch in alle boekjes. ('Treber' is slecht hoorbaar)
Rechercheur: Welke Ali?
Maria Houtman: Weet ik niet.
Rechercheur: Hoe weet je dat?
Maria Houtman: In de krant staat dat, dus dat lees ik ook.
Rechercheur: Wat heeft u gelezen?
Maria Houtman: Nou dat. Het belangrijkste dat die Giuseppe mee heeft gedaan aan de moord op Kees. Ik vind het ook zo raar dat ze het eerder horen dan ik.
Rechercheur: Hoe bedoeld u dat?
Maria Houtman: Nou, zoals ik het zeg, dat de media het eerder weet dan ik.

Rechter: "Treber" staat toch in alle boekjes?!
Peter La Serpe klonk ineens over de speakers en hielp de rechter: 'Treber' is Fred R. Hier in de kleine ruimte is het goed hoorbaar, het is Fred R.
Advocate van het kantoor van Mr. Peter Plasman: Fred R. is mijn client en die staat niet in alle boekjes.
Rechter: Zijn we het allen over eens dat over een woord onduidelijkheid bestaat?
Ali Akgün: Ik heb Treber gehoord, geen Fred R. Mischien is dat een stopwoordje?

Fragment 2:
Rechercheur: Ik kan het me voorstellen dat je die mensen niet kent. Ken je de mensen die Kees kent?
Maria Houtman: Nee, dat zwikkie wat nu opgepakt is, ken ik allemaal niet. Die Jesse, Giuseppe en Ali, die ken ik allemaal niet. En die gozer die in Spanje is gepakt, die ken ik ook niet.

Fragment 3:
Maria Houtman: Atilla had ruzie met een Turk. Enne, hij heeft dus in de Bulldog geroepen, tegen Dino en een Turk, die Ali A. bleek dus achteraf.
Rechercheur: Hoe heb je dat gehoord?
Maria Houtman: Nou, ook van vrienden hè. Kees had dat ook verteld. Hij had die BMW aan hem gegeven. Hij zat in de rottigheid.
Rechercheur: Die Atilla?
Maria Houtman: Ja, die Atilla.
Rechercheur: Waarom zat ie in de rottigheid?
Maria Houtman: Nou, om wat ik je net vertelde.

Fragment 4:
Maria Houtman in gesprek met Dhr. Gietema. (politie-inspecteur)
Maria Houtman: We weten in ieder geval niets af of dat ze in de Hallen er over uitgelaten hebben. Nou ja, Kees zal mischien een keer gezegd hebben van: 'Ik vermoord hem terug'. Je weet niet wat Holleeder allemaal bij hem had. Het was toch wel een behoorlijke ploeg, Ze kwamen steeds met anderen. Niemand alleen. Nou heb ik ook op het nieuws gehoord dat het een Turk was die Kees heeft doodgeschoten.
("Hard geluid" - Er valt iets om, waarschijnlijk een bekertje, daarna is er een korte stilte)
Maria Houtman: Nou ja, ik heb het niet van jou gehoord. Het was op mijn verjaardag dat ik het hoorde. Ik zeg expres jij. Dat ik het niet van jou heb gehoord.
Dhr Gietema: We willen eerst graag jouw verhaal horen. Niet dat je het inkleedt.
Maria Houtman: Nee, dat is logisch. Dat is het spelletje dit.
Dhr. Gietema: Nou ja spelletje. Je kunt het een spelletje noemen.
Maria Houtman: Nou, ik ga niet op de TV hoor.
Dhr. Gietema: Jouw verklaring blijft veel waard als het van jezelf komt.
Maria Houtman: Ja, dat snap ik.

Zo ging dit laatste fragment in grote lijnen.
Mr. Nico Meijering had hierover een opmerking: Wat ik van belang vind. Mevrouw Houtman zegt na, 'die Kees heeft doodgeschoten', 'Nou ja, ik heb het niet van jou gehoord'. Tijdens dit fragment valt er ook een bekertje of blikje om. Er valt daarna een stilte.
Mr. Meijering verbond er nog geen conclusies aan, maar merkte nog wel op: Op 6 December was er nog helemaal niet bekend dat er een Turk was gearresteerd.....
(was 6 December de verjaardag van Maria Houtman? red.)

De rechters reageerden verder niet op deze opmerking van Mr. Meijering. Dit zal later in het proces gebeuren. Het is in ieder geval iets voor de rechters om te overdenken. Wel vroeg een van de rechters aan Nico Meijering of dit het was en of het hierbij als afgesloten kon worden beschouwd. Dat kon.

Dit laatste fragment klonk inderdaad een beetje vreemd. Na dit fragment hoorde je buiten de zaal ook van een aantal mensen dat het erop leek of er seintjes werden gegeven en dat het leek of het bekertje expres omgegooit werd op dit bewuste moment. Dit is op z'n minst opmerkelijk te noemen. Nu begrijp je ook beter waarom Ali en zijn raadsman nou persé wilden dat de rechtbank deze fragmenten kreeg te horen.

Tot slot liep een van de rechters nog wat agenda-punten door.
Donderdag 11 Maart komen de resterende telecomvragen aan bod. Pinny Song wil alsnog verklaren op een aantal punten.

Rechter: Mijnheer La Serpe, u zou ook nog wat te zeggen hebben?
De advocaat van La Serpe, Mr. van Schaik reageerde voor zijn cliënt: Dat is juist. Cliënt wil een verklaring afleggen. We hebben de indruk dat het zaaksoverstijgende invloed heeft.

Rechter: Dan moeten we daar rekening mee houden dat dat ook tijd in beslag neemt. Dit komt maandag de 15e aan bod.

Mr. Meijering had nog een verzoek aan de rechtbank om met zijn cliënt in de EBI samen geluidsdragers te kunnen beluisteren rondom getuige Q5.

Volgens Betty Wind hoefde dit verzoek niet via de rechtbank te lopen. Cliënt en raadsman kunnen dit desnoods ook in de Bunker doen. De EBI heeft een eigen regime. Als geluidsdragers in stilte zouden moeten worden beluisterd, kan het zijn dat de EBI bezwaar maakt, gezien het veiligheidsbelang. Volgens Wind heeft men daar rekening mee te houden.

Morgen verder.

Door Bondtehond