dinsdag 19 oktober 2010

'Ik ben totaal niet bang voor dit proces. Ik zeg, kom maar op'

Dino Soerel verscheen vanmorgen voor het eerst in de rechtszaal in verband met zijn toevoeging in het grote liquidatieproces 'Passage'. Mrs. Benedicte Ficq en Leon van Kleef stonden hem bij en zouden de rechtbank vandaag laten weten hoe lang de verdediging, en ook Soerel zelf, denken nodig te hebben de verdediging goed voor te kunnen bereiden. Echter, allereerst had Mr. Ficq enkele vragen aan het OM, oa over een mededeling die op de dagvaarding van Soerel staat. Deze mededeling houdt de vraag nl open of er later nog meer strafbare feiten zouden kunnen worden toegevoegd aan het Passage-dossier van Soerel. Volgens het OM zouden de belangen van Soerel niet geschaadt worden door de late dagvaarding omdat er eerder sprake was van vier liquidaties en op de laatste dagvaarding nog maar van twee.


De verdediging is er erg benieuwd naar of het hier bij blijft of dat er niet in de loop van het proces nog meer zaken op het bord van Soerel geschoven gaan worden.Volgens Officier van Justitie Betty Wind was het om redenen van efficiëntie dat er nu voor is gekozen alleen dossiers Houtman en Van der Bijl in te passen omdat die goed verdedigbaar zouden zijn voor de verdediging en is het niet de bedoeling om 'op een andere manier feiten het proces binnen te fietsen'.

Mr.Ficq: En toch wringt het. Met deze mededeling op de dagvaarding lijkt het erop dat het OM straks nog met meer dossiers gaat komen. Je kunt het als rechtbank toch niet accepteren dat later nog dossiers als Neef I en Neef II etc. worden gedeponeerd bij client en men er een soort Passage II van gaat construeren?
Mr.Van Kleef vervolgens: Kennelijk is het zo dat Neef I, Neef II en Perrugia achter de hand gehouden worden. Dat de officier zegt, dat zien we later wel, stemt mij niet tevreden.
Rechtbankvoorzitter Lauwaars: Ik begrijp wel dat de verdediging hier vragen over heeft. Kan het zo zijn dat er later nog dossiers op het bordje van de verdediging geschoven wordt?
OvJ Betty Wind: Het lijkt erop of de verdediging nu vraagt om meer op het bordje van client te leggen, dat is niet geheel gebruikelijk.
Lauwaars: Nou het is eerder dat men een toezegging wil dat het niet later komt, om het uit te sluiten, zeg maar.

OvJ Betty Wind: We hebben de keuze voor deze zaken gemaakt omdat we denken dat het een keuze is dat er van de verdediging verwacht mag worden dat de verdediging dit mee kan nemen in het lopende proces. Nogmaals het is ook een reden van efficiëntie. We denken dat hier goed te verdedigen is. Ik wil eigenlijk volstaan met Soerel dat hij niet de enige is met die mededeling op zijn dagvaarding. Bij Jesse Remmers en Ali Akgün is dit ook het geval. Het OM hoeft niet uit te leggen waarom ervoor is gekozen deze feiten op de dagvaarding te zetten en andere niet. We kunnen niet garanderen dat er later geen andere feiten bijkomen. Daar is die mededeling voor bedoeld.
Mr. Ficq: Het wordt nu zo ingekleurd dat Soerel later mischien nog meer zaken op z'n bordje gelegd krijgt.Ik zou graag willen dat de rechbank gaat beraden en een beslissing neemt.
Lauwaars: Wat moet ik dan beslissen? Wat wilt u?
Mr. Ficq: Een beslissing over de vraag in hoeverre vervolging voor andere Passage-zaken pertinent niet tijdens de behandeling van Houtman en Van der Bijl aan de orde komt.
OvJ Betty Wind: We kunnen er schimmig over doen, maar het gaat om zodanig ernstige feiten, daar gaan we toch niet over zeggen, kom, in de toekomst laten we dat maar zitten. Het gaat niet om winkeldiefstallen.
Lauwaars: U kunt toch wel toezeggen dat niet tijdens de behandeling van Houtman en Van der Bijl er ineens andere zaken bijkomen?
OvJ Betty Wind: Die toezegging wil ik wel doen. We willen het tijdens de behandeling van deze zaken houden bij de zaken die er nu liggen.

De verdediging kreeg vervolgens gelegenheid toe te lichten hoe lang zij nodig denkt te hebben om het Passage-dossier afdoende te bestuderen en de verdediging van Dino Soerel goed voor te kunnen bereiden.

Mr. Bénédicte Ficq: Cliënt zal zometeen zelf aangeven wat zijn mogelijkheden zijn om zijn dossier voor te bereiden, dan wel te bestuderen. Hij zit nog in Landelijke Afzonderingen. Cliënt zal iets zeggen over de spanwijdte. Hij zal iets zeggen over het lezen. Wij zijn raadslieden en zijn het gewend dossiers te lezen. Hij is dat echter niet. Je moet ook de ruimte nemen het enigzins door te nemen en te laten bezinken. Cliënt heeft ook nog de andere strafzaak 'Zuil'. Waar de verdediging toe bereid is, is om na een periode van zeg maar drie maanden nog eens bij elkaar te komen: Welke getuigen wilt u horen? Hoe formeel gaat u zich opstellen? Er zijn legio voorbeelden te noemen. Dat zouden we kunnen bespreken op die terugkomdag, laat ik het zo maar noemen. Dan kunnen we daar wat meer over zeggen. Het kan dan vrij geruisloos overgaan tot de orde van het Passage-proces.

De raadsvrouw ging door met haar pleitnota, echter Lauwaars viel haar in de rede op het moment dat Mr. Ficq een brief van kantoorgenoot Mr. Nico Meijering voorlas welke onderdeel uitmaakte van haar pleitnota.
Lauwaars: Wilt u al die meningen van Meijering achterwege laten? Ik voorzie dat u komt met het uiteindelijke verzoek, de 10 maanden blijft overeind.
Van deze ietwat brute onderbreking was Mr. Ficq niet gediend en schoot de raadsvrouw duidelijk in het verkeerde keelgat.
Mr. Ficq: Mijnheer de voorzitter, u onderbreekt mij in mijn pleitnota om vervolgens door te denderen naar de eindpagina en de conclusie voor te lezen. Dit vind ik vrij onbehoorlijk! Kennelijk bent u niet geïntresseerd in mijn pleidooien.

(Na wat over en weer bekvechten besloot de voorzitter dat het eerst maar eens tijd was voor een kopje koffie om de gemoederen enigzins te laten bedaren. Na deze korte pauze konden de voorzitter en de raadsvrouw weer enigzins door een deur. Beiden hadden wat water bij de wijn gedaan. Mr. Ficq merkte tot slot nog wel op zich onheus bejegend te voelen door de voorzitter.)

Lauwaars na de pauze: U wordt rustig aangehoord.
Mr. Ficq: Ik hoop dat er nu geluisterd wordt. Ik heb er een aantal passages uitgelaten.

Ficq kwam op het punt van de gevonden USB-sticks in een pot Completa-koffiemelkpoeder. In de brief van Mr. Nico Meijering staat o.a. dat de USB-stick slechts een splinter, een fractie, van het totale dossier bevat. En zeker lang niet alle verklaringen van La Serpe.

Mr. Ficq: De conclusie is dat de kennis van het dossier door kantoorgenoten 10 á 15% tijdswinst zullen opleveren. U zegt dat we erbij blijven dat we 10 maanden denken nodig te hebben. Dat klopt. We zeggen dat we over drie maanden terug willen komen om te kunnen bepalen hoe lang we precies nodig hebben.
Het belangrijkste deel moet echter nog komen. Cliënt wil dat voorlezen.

De stem van Dino Soerel klonk duidelijk over de speakers.
(samenvatting)
Dino Soerel: Ik wil u allereerst mededelen waarom ik ben weggebleven. Dat was omdat mevrouw Wind me had gezegd dat het een regiezitting zou zijn. Ik kreeg een laptop met het dossier en een wachtwoord. Dat was 18 uur voor de zitting waarop onderzoekswensen kenbaar moesten worden gemaakt. Onmogelijk dus.

En dat ik ben weggebleven, had te maken met 'Zuil', niets met Passage. John van den Heuvel wilde in 2006 een artikel schrijven. Hij had gehoord dat ik zou worden aangehouden en wilde me graag spreken over enkele oude drugszaken.

De USB-stick bevatte 2100 pagina's, dat is wat mijn verbalisant mij mededeelde. Dat zijn 5 ordners van ongeveer 400 pagina's, niet meer. Het totale dossier is meer dan 500 ordners, hoorde ik.

Wat ik wil. Ik ga al mijn tijd en energie in Passage steken met mevrouw Ficq. Ik ben totaal niet bang voor dit proces. Ik zeg, kom maar op. Ik ben er klaar voor om eraan te beginnen. Ik heb niets te verbergen. Wat ik wil, is een eerlijke behandeling door het OM. En ik wil ook een papieren dossier.

Nogmaals, ik ben niet bang voor dit proces. Het gaat inderdaad niet om winkeldiefstalletjes, dat is waar, maar ik ben onschuldig.

Lauwaars: De vraag is, gaat u verklaren? Of gaat u zich beroepen op uw zwijgrecht?
Soerel: Ik ga verklaren. Ik beroep mij niet op mijn zwijgrecht. U moet niet geloven wat er allemaal in de media staat.
Lauwaars: Nee, dat doe ik zeker niet, ha ha ha...
Soerel: Ik vind mijn inbreng net zo belangrijk als dat van mijn raadslieden. Ik ga mij in ieder geval inlezen. Maar ik heb wel mijn tijd nodig.

Ficq nam het van hier over.
Mr. Ficq: Op een terugkomdag kan ik beter bepalen hoeveel tijd ik nodig kan hebben. U moet toch begrijpen dat ik mijn cliënt moet laten inlezen en voorbereiden.
Lauwaars: Jawel.
Mr. Ficq: Er hangt nu wel een wolk van irritatie boven het verzoek.
Lauwaars: Even over de irritatie. Die was er, laat ik daar eerlijk in zijn. Dat heeft mede te maken met het feit dat Dhr. Meijering zei dat u alles samen doet op uw kantoor.
Mr. Ficq: Als u de pers gebruikt om u te laten informeren....?
Lauwaars: Nee, nee, dat doe ik ook niet, maar als u een aantal malen zegt dat u alles met z'n vieren doet op uw kantoor......
Mr. Ficq: Als ik in de pers zeg dat we veel samenwerken, zeg ik niet dat we elkaar dossiers kennen.
Lauwaars: Nee, nee, dat zeg ik ook niet.
Rechter: Hoe ziet u dat dan? U zegt ik kom over drie maanden terug, maar u wilt toch die tien maanden in stand houden?
Mr. Ficq: Ja. Ik vind dat wel een intressante vraag, want ik heb dit meermaals besproken nu. De relaas PV's wil ik niet blind op varen, omdat ik van Nico hoorde dat je daar niet blind op kan varen omdat ze soms niet kloppen. Het gaat om twee moorden. U zult toch met me eens zijn dat dit een goede voorbereding vereist. Ik kan niet instemmen met het niet-lezen van het hele dossier.
Rechter: Dat is dan het antwoord op mijn vraag. Ik vraag mij wel af waar die 7 maanden in gaan zitten? U heeft drie maanden nodig zegt u.
Mr. Ficq: U gaat ervan uit dat de verdediging na die drie maanden een totaalbeeld kan geven en de beoordeling klaar heeft of wij genoeg hebben aan tien maanden.

Lauwaars: Ik vraag een reactie aan het OM.
(samenvatting)
Officier van justitie Michiel IJzendoorn: Wat het OM betreft, laat dat volkomen duidelijk zijn, dat mijnheer Soerel recht heeft op een eerlijk proces. Ook dat hij een eerlijke voorbereidingstijd heeft. Wat we wel willen, is dat we willen weten wat een redelijke voorbereidingstijd is. Mevrouw Ficq moet toch de agendapunten kennen. Zij trad op in de zaak Akgün, en heeft gesproken over Perrugia en Agenda. Mevrouw Houtman is verhoord in bijzijn van raadslieden. Mevrouw Ficq discussiëerde mee, en het moet toch zo zijn dat dat alleen zou kunnen met voldoende dossierkennis. Tijdens TV-optredens heeft mevrouw Ficq duidelijk laten doorschemeren dat wijst op dossierkennis. Pauw & Witteman. Ze schetst in het kort wat La Serpe allemaal verklaarde alleen van Jesse Remmers te hebben gehoord. Niet al te complimenteuze uitlatingen over La Serpe. Het is nauwelijks voor te stellen dat een advocaat uit zeg maar Bergen op Zoom zich zo zou uitlaten over een getuige. Het ligt in de lijn der verwachtingen dat zij weet wat er speelt bij kantoorgenoten. NRC, Nieuwe Revu, overal wordt benadrukt dat de leden van het kantoor samenwerken. Ze heeft minimaal twee kantoorgenoten die haar kunnen informeren.

Het klinkt flauw, maar door zijn detentie heeft Soerel niet veel meer om handen. Hij heeft dus genoeg tijd om aan het lezen van het dossier te besteden. Naar onze mening moet twee maanden genoeg zijn om Agenda, Perrugia en het Art 140-dossier te bestuderen. De aantekeningen die gevonden zijn betekenden dat Soerel al aan het lezen was geslagen. En laat ons duidelijk zijn, het betreft niet alle dossiers. We praten over 58 ordners. In onze optiek is dit wat mee zou moeten wegen in het beoordelen over de zaak.

Mr. Ficq:  Ik vind het wel bemoedigend over het feit dat het OM nu zegt dat ik over dossierkennis zou beschikken naar aanleiding van een TV- en Media-optreden. Ik vind dit echt hilarisch. Ik ken de zaak niet! Het raakt ook de geheimhouding.

Lauwaars: Ja maar, je kunt van een strafpleiter als Ficq toch wel verwachten dat ze zich niet uitlaat over een zaak als ze geen dossierkennis bezit?

Mr. Ficq: Een opmerking. Dat het OM zegt, ze heeft dossierkennis, dat irriteert me!

Dino deed tot slot ook nog een duit in het zakje: Ja, ik wil reageren op het papieren dossier. Dat mag niet in mijn cel ivm de brandveiligheid. Dan wil ik reageren op de twee maanden. Dat is echt onzin. Daar heb ik niet genoeg aan. Ik kan daar echt niks mee. Het OM wil zich voorbereiden, ik wil dat ook. Twee maanden is echt onmogelijk....

De rechtbank besloot twee uur te beraden alvorens tot een uitspraak te komen.
(samenvatting uitspraak 16:00)
De uitspraak klonk als volgt.
Lauwaars:  De verdediging en Soerel hebben aangegeven lange tijd nodig te hebben omdat ze geen dossierkennis hebben. De rechtbank merkt het volgende op. Soerel heeft recht op een eerlijk proces. Dit houdt in dat Soerel en verdediging genoeg tijd moeten krijgen. Het Passageproces kenmerkt zich door veel bijzonderheden, de langdurigheid, de rol van het beschermingstraject, de kroongetuige, de anonieme bedreigde getuigen, etc etc. Één zittingscombinatie per dossier is te prefereren. Indien het tot een veroordeling zou komen, zou men zich ook over Soerel uit moeten spreken. Ook om die reden ligt het voor de hand dat Soerel meegenomen wordt in Passage en er tegelijk met de andere verdachten uitspraak gedaan wordt. De rechtbank houdt rekening met het volgende: De omvang beslaat een gering gedeelte. De rechtbank acht het van belang dat in het huis van Soerel handgeschreven pagina's zijn aangetroffen waaruit je kunt afleiden dat van enige dossierkennis sprake moet zijn.
De rechtbank staat de volgende wijze voor ogen: De verdediging laat gefaseerd weten hoe ver zij is. Binnen 3 maanden is een 1e zitting, op 7 Januari 2011. De 2e zitting is op 7 Maart 2011. Dan zal de verdediging uitputtend moeten hebben voorbereid. U krijgt 7 maanden tot de inhoudelijke behandeling. Dat is korter, maar zeker voldoende. Dit was de uitspraak.

Mr. Bénédicte Ficq verliet de Bunker als een tevreden raadsvrouw.

Donderdag verder.

Bondtehond