woensdag 26 oktober 2011

'Pietje, is dat toevallig Holleeder?'

De Passage-zitting van dinsdag werd gezien als een van de belangrijkste zittingen van de afgelopen 2,5 jaar, zo niet de belangrijkste, aldus Mr. Nico Meijering. De tribune zat dit keer dan ook bomvol verwachtingsvolle procesbezoekers. Teleurstellend was het daarom dat Peter La Serpe met zijn raadsman Mr. Jan Peter van Schaik er nog niet aan toe waren gekomen om dinsdag verder in te gaan op de 8 herinneringen waarover La Serpe vertelde tijdens de zitting van 11 oktober. De 3 reeds genoemde herinneringen tijdens die zitting werden door de kroongetuige zaaksoverschrijdend genoemd. De hartekreet van Mr. Meijering die daarop volgde, werd door de rechtbank beaamd en de voorzitter besloot de behandeling van de 11 herinneringen op te schuiven naar een apparte behandeldag: 25 oktober. Peter La Serpe had dus eigenlijk dinsdag openheid van zaken zullen geven.


Mr. Van Schaik meldde echter dat TGB-officier Mr. Marjolein Verwiel pas korgeleden een fax had gestuurd waarin zij heeft aangegeven over welk gedeelte van 27 A4'tjes van La Serpe zou mogen praten. Volgens La Serpe is op dat stuk van 27 pagina's zijn hele strafrechtelijke verweer gebaseerd. Mr. Verwiel zou La Serpe in die fax hebben laten weten dat hij over 18 pagina's niet mag praten op zitting. En dat is een probleem voor de kroongetuige, aangezien volgens hem nu de hele context wegvalt. En als de context wegvalt is het niet meer in zijn strafrechtelijk belang de rest wel te noemen, aldus La Serpe.

Het probleem voor La Serpe is nu dus niet het gedeelte waar hij wel over mag praten, maar het gedeelte waarover hij gedwongen wordt te zwijgen. Het gevaar voor La Serpe zit hem hierin dat wanneer hij de TGB-afspraken zou schenden, de getuigenbeschermings-deal ontbonden zou kunnen worden. Als hij de punten namelijk wel zou noemen zou het TGB de beschermingsovereenkomst kunnen opzeggen. Dat lijkt hem voor zijn familie en hemzelf een erg onwenselijke situatie, zei hij al op 11 oktober.

Mr. Lauwaars: U zegt eigenlijk: Ik mag zoveel niet zeggen, dat hetgeen ik niet mag vertellen niet in het juiste licht geplaatst kan worden? Het is dan zinloos. Zeg ik het zo goed?
Peter La Serpe: Precies! Het is in ieder geval niet mijn bedoeling alleen over dat kleine gedeelte te praten.

Mr. Lauwaars: Ik roep dan wel bij u in herinnering dat zodra mevrouw Verwiel gespecificeerd zou hebben, ook op verzoek van het OM en de rechtbank, waar u wel over mag praten, dat het aan u en uw raadsman zou zijn of u het risico wil nemen. En daar moet u nog over praten met uw civiele advocaat, begrijp ik het zo goed?
Mr. Van Schaik reageerde: Dat is correct, mijnheer de voorzitter, we hebben destijds gevraagd om duidelijkheid, die duidelijkheid is wat ons betreft niet gegeven. We zullen dus eerst moeten overleggen met de civiele advocaat. En dat gaat niet zo snel. Dat heeft tijd nodig. Juist vanwege de risico's die hier aan kleven voor cliënt maakt het dat er een uitvoerig overleg met de civiele advocaat zal moeten plaatsvinden om te bezien hoe nu verder in deze procedure voor wat betreft de verdediging van cliënt.

Mr. Lauwaars: Ok, dan wachten we rustig af tot u dat overleg met uw civiele advocaat heeft gehad. De risico-afweging is een delicate. Het is zo'n catch 22, waar het proces vol van zit, dat moet mij even van het hart. Dan moeten we maar afwachten tot u het sein geeft dat u weet wat u wilt, en daar dan een dag voor uitrekken. Maar, en dan kijk ik even naar de verdediging en de andere verdachten, we hebben nog een catch 22. Want al zou u zeggen ik neem het risico niet in verband met de getuigenbescherming, dan zullen de andere verdachten en hun advocaat toch wel openbaring willen hebben van alle dingen die u op uw lever heeft, om de doodeenvoudige reden omdat u heeft gezegd dat ze zaaksoverschrijdend zijn. Nou, dat is ons niet ontgaan, zogezegd. En de advocaten van de verdachten ook niet. Dat was ons wel duidelijk. Dan komen we in dat vaarwater en dat is uitermate moeilijk. Dus ook al besluit mijnheer La Serpe dat verweer niet te voeren, omdat u anders de getuigenbescherming opblaast, ik zeg het maar zo eenvoudig mogelijk, zult u toch een en ander moeten vertellen in het belang van de andere verdachten. Dat zal toch aan de orde moeten komen, dus ik wil graag dat u dat erbij betrekt.

De voorzitter stond erop dat er op korte termijn verder op ingegaan kan worden, liefst op 1 of 3 november. Mr. Van Schaik 'opteerde' voor 3 november. De afspraak is nu dat op 3 november verder wordt gegaan met dit belangrijke onderwerp en dat La Serpe en zijn raadsman duidelijkheid geven.
Officier van justitie Mr. Betty Wind merkte op dat Mr. Verwiel in haar fax het heeft over geluidsopnamen en een paar punten waar zij geen mededelingen over kon doen.
Mr. Wind: Dat klinkt niet als 18 pagina's. En hoe zit het met de 11 herinneringen? La Serpe laat het OM, de rechtbank en ook de overige procesdeelnemers nu zitten en daar worden wij nu eigenlijk wel wanhopig van. We willen dan ook, wat mij betreft, dat u de 3e uitlegt waarom het volgens u 18 pagina's van de 27 zijn waarover u niet zou mogen praten. Zo lezen wij de brief namelijk niet.

Peter La Serpe reageerde. Hij vindt het te gek voor woorden dat zijn strafrechtelijk verweer wordt bepaald door TGB-officier Verwiel. Hij had gevraagd de pagina's te specificeren, om niet die beschermingsovereenkomst kwijt te raken. Dat heeft zij niet gedaan. Het is volgens hem nu zo'n beetje fifty/fifty wat hij weg zou moeten laten. Het ene deel is OM-gerelateerd, het andere TGB-gerelateerd. Zijn verzoek om een fax van 2 juli in te trekken, die 8 van de 11 herinneringen onder embargo plaatsen, die weer deel uitmaken van zijn verweer, schenden volgens hem zijn rechten om zichzelf te kunnen verdedigen. Volgens La Serpe is er iets bedacht: 'Leg je klachten maar bij de TGB-officier neer.' De TGB-officier bepaald nu wat hij in zijn strafrechtelijk verweer mag gebruiken, en dat is heel vreemd natuurlijk, aldus de kroongetuige. Het is prima, maar het is een afweging die hij met zijn strafrechtadvocaat zal moeten maken in overleg met de civiele advocaat om te kijken wat de consequenties zijn.

Volgens Mr. Lauwaars is dit niet een goede interpretatie van La Serpe, want zowel het OM als TGB hebben La Serpe best wel ruimte geboden.

La Serpe: De 27 A4'tjes zijn mijn hele strafrechtelijke verdediging. Als ik, om het maar even heel simpel neer te zetten, een relatie tussen Jantje en Pietje duidelijk wil maken, en ik wil dat aan de rechtbank duidelijk maken en de TGB-officier zegt dat ik niet over Pietje mag praten, dan kan ik wel over Jantje praten zoveel ik wil, maar dan zal ik nooit die relatie duidelijk kunnen maken. Mijn strafrechtelijke verdediging is juist die relatie duidelijk maken. Als ik niet over Pietje mag praten, is het niet meer in mijn strafrechtelijk belang om alleen over Jantje te praten. Maar mocht het zo zijn dat wij geen verweer gaan voeren, zal ik in elk geval zoveel mogelijk tegemoet komen aan de wensen van alle partijen.

Mr. Nico Meijering droog: Pietje, is dat toevallig Holleeder? (hard gelach op tribune) Ik vraag het maar even voor de zekerheid....

Mr. Lauwaars: Nou nee, ik denk het niet. Ik denk dat Jantje het zaaks-OM is, en Pietje het getuigen beschermings-OM. Zo had ik het in elk geval begrepen... zo zie je maar.

Mr. Meijering: Nee maar, het is in ieder geval goed te merken dat iedereen wanhopig is. Ik heb hier de brief van 19 oktober van de TGB-officier. Ik heb de brief intussen gelezen. Snel, want ik moet natuurlijk scannen, maar ik lees niets over 6 van de 8 punten.

Rechter: Op pagina 2 bovenaan. Het gaat over 8 punten, waarvan La Serpe het over 2 punten kan hebben.

Mr. Meijering: Ok, 3 zijn er al, 8 punten zijn nog steeds aan de orde. En daarvan begrijp ik nu dat er over een aantal punten al gesproken zou mogen worden...

La Serpe onderbrak de raadsman: Dat is niet waar. Ik begrijp nu de verwarring. Die reactie van Marjolein Verwiel gaat niet over die punten. Het gaat over mijn hele verklaring. Het gaat over 5 deelzaken. Het is nu zo door de rechtbank geinterpreteerd dat er over 2 punten van de 8 gesproken kan worden en de rest niet. Maar het gaat over mijn hele verklaring. Daarvan zegt Verwiel: 'Deelzaken zijn bij mij bekend' En dat gaat niet over die punten zoals de rechtbank dat geïnterpreteerd heeft, dus niet 'over twee punten mag je niet praten en over de rest wel', maar het gaat over mijn hele verklaring. Van één deelzaak weet ik dat het op z'n minst al 5 pagina's betreft.

Het rode lampje van Mr. Nico Meijering op zijn microfoon ging branden.

Mr. Lauwaars beëindigde echter de discussie: Mijnheer Meijering, ik stel voor de hele discussie te verschuiven naar 3 november.

Peter La Serpe: Mag ik tot slot ook nogmaals opmerken dat het wel mijn hele strafrechtelijke verdediging betreft. Ik hoor mensen nu zeggen 'kunnen', maar er is een verschil tussen 'kunnen' en 'willen'. Het is wel mijn strafrechtelijke verdediging en het moet wel mijn strafrechtelijk belang dienen.

Morgen volgt deel II van de zitting van dinsdag 25 oktober, met een verslag over het door rechtbankvoorzitter Mr. Frits Lauwaars zo genoemde 'Holleeder-incident' dat 's middags aan de orde kwam.
Met een overzicht van de vragen die de verdediging aan het Openbaar Ministerie voorlegde.


Bondtehond