zaterdag 20 februari 2016

'Wij zijn het zat om als eendjes in een vijver te zitten wachten tot het OM een stukje brood gooit'

Na enkele zittingen te hebben gemist die in het Gerechtshof aan het IJdok plaatsvonden, was er vrijdag weer gewoon een zitting in het JCS op Schiphol. Op de rol stond het getuigenverhoor van Bart Spijkers, de schoonvader van Rolf Stoop die vorig jaar september reeds is gehoord op zitting. Het OM wilde deze getuige horen over onder meer de contacten van Bart Spijkers met Danny Kuiters en Dick Vrij. De suggestie die het OM liet doorklinken tijdens het verhoor van Rolf Stoop was dat Rolf zich wellicht gestuurd zou zijn door z'n schoonvader om over kroongetuige Fred Ros te beweren dat die hem zou hebben verteld tijdens de liquidatie van Cor van Hout op de motor te hebben gereden en dat Ros deze in het water had gedumpt in een parkje waar hij gezien zou zijn door een vrouw met twee hondjes.

Rolf Stoop zat naast Fred Ros in PI Ooyerhoek (klik voor groot)

Mr. Nico Meijering, de raadsman van Dino Soerel, vindt sowieso dat het OM steeds ernstig haar best doet om getuigen die mogelijk iets ten nadele van hun kroongetuige(n) zouden kunnen vertellen het leven zuur te maken. Er wordt daar volgens Meijering ontzettend veel tijd in geïnvesteerd en daarbij worden dan geen middelen geschuwd als taps op telefoons, invallen, observaties, politie aan de deur die getuigen dan even ernstig aan de tand willen voelen omtrent deze onderwerpen.
Mr. Meijering: Getuigen die onwelgevallig getuigen over de heer Fred Ros wordt ontzettend veel moeite voor gedaan om deze onderuit te halen.

Wim van de Pol, hoofdredacteur van Crimesite en tevens auteur van het boek 'Onder de tap' schrijft het volgende artikel over wat Rolf Stoop overkwam toen er een tap werd gezet op de telefoon van deze getuige nadat deze zich had gemeld bij het kantoor van Mr. Meijering.

Officier van justitie Mr. Frits Posthumus kwam later even terug op de verzuchting van Meijering: 'Meneer Stoop, hij verklaart over een belangrijk dossier. Dan is het de taak van OM en politie om te onderzoeken naar de waarheidsgehalte van die verklaring'.

Hoe het ook zij, feit is dat getuige Bart Spijkers vrijdag gedurende de hele ochtend kritisch door het Hof en de AG's van het OM werd ondervraagd over dit onderwerp. Bart Spijkers was een grote, stevig gebouwde breedsprakige Brabander uit 1969 met gezonde kleur op zijn gelaat. Hij verdient de kost met vastgoed en paarden, zei hij. Zijn vrouw heeft een paardenfokkerij en hij regelt de verkoop van de paarden en handelt in vasgoed, vertelde hij tijdens de introductie. Na het afleggen van de belofte kon het verhoor beginnen.

Het verhaal van Bart Spijkers is dat schoonzoon Rolf Stoop een keer aan de keukentafel had verteld, toen bekend werd dat Ros kroongetuige zou worden, dat hij en Fred Ros een cel naast elkaar hadden gezeten in PI Ooyerhoek in Zutphen. Stoop en Spijkers hadden daar wel eens gesprekjes over. Ze keken beide ook wel eens op misdaadsites en toen Rolf tijdens zo'n gesprekje liet blijken dat hij het maar niks vond dat Ros volgens hem de boel in de maling zou nemen, zei Spijkers: 'Pffff, bemoei je daar nou maar niet mee'. Maar toen er later weer een keer over gesproken werd toen er werd gekeken, zei Stoop dat hij het toch gezegd had en er tóch wel wat mee wilde doen omdat hij het niet vond kloppen dat er mensen zouden kunnen opdraaien voor een moord waar Ros volgens hem naar eigen zeggen zelf verantwoordelijk voor was.
Spijkers: Ik zei: 'Bekijk het maar, dan moet je dat maar doen als je dat nu wil vertellen'...
Voorzitter: Wat kon Stoop vertellen dan?
Volgens Spijkers vertelde Stoop hem dat Ros een keer had gezegd: 'Goh, ik ben toch eigenlijk wel goed weggekomen. Ik heb veel meer op mijn kerfstok. Ik heb op een motor gezeten bij een moord en een vrouw met twee hondjes heeft mij gezien'.
Voorzitter: Ja, een moord. Er zijn meer moorden gebeurd. Werd ook gezegd welke moord?
Spijkers: Ja, de moord op eh... Cor van Hout.

De kritische vragen waren vooral toegespitst op de contacten van Bart Spijkers. Daar werden tijdens het eerdere getuigenverhoor van Rolf Stoop al toespelingen op gemaakt door het OM. Uit onderzoek bleek dat Spijkers tijdens een detentie in PI Zuyder Bos Danny Kuiters had leren kennen. Ook Dick Vrij had Spijkers wel eens ontmoet. Dat was tijdens het afscheidsgala van Dick Vrij. Spijkers was door Kuiters uitgenodigd en had die avond aan zijn tafel gezeten. Willem Holleeder en Dino Soerel waren ook nog even voorbij komen lopen. Holleeder had iedereen waaronder Spijkers even de hand geschud en was die avond op zo'n 2 meter afstand van hun tafel gaan zitten. Op wellicht een grapje na ofzo had Spijkers hem niet gesproken. Spijkers wist dat ook allemaal niet meer zo precies omdat het toch alweer zo'n 10, 11 jaar geleden is.

Het Hof vroeg of Spijkers Dick Vrij kent? Ja, die kent Spijkers ook wel. En of Spijkers het wel eens met Dick Vrij over de Passage-zaak heeft gehad?
Spijkers: Ja, maar heel miniem denk ik wel, dat zou kunnen. Dat hij ook moest komen getuigen in de Passage-zaak, maar verder niet uitgebreid.
De AG vroeg hiernaar omdat er observaties zijn geweest dat Spijkers en Vrij ergens op straat rondjes liepen met z'n tweeën.
Mr. Meijering dook daar meteen op en vroeg wanneer die observaties dan waren. Die waren 31 mei 2011, 27 juni 2011, 15 sept 2012 en 27 sept 2012, aldus AG Mr. Cynthia de Jong.
(overigens lang voor Ros kroongetuige werd)
Meijering: Ja, toen ik nog geen advocaat was van meneer Vrij dus. Ik vind dit nogal misleidend.

Uit de vraagstelling van het OM kon je opmaken dat het de AG's bevreemdt, dat Spijkers Rolf Stoop zou hebben geadviseerd naar Meijering te gaan met het verhaal over zijn bevindingen inzake de gesprekken die zijn schoonzoon voerde met Fred Ros en niet naar de politie. Nou, zo gek is dat niet, aldus Spijkers, want als je leest over het Passageproces, kun je er bijna niet omheen dat Meijering zo'n beetje de belangrijkste advocaat is in het proces. En hij vertrouwt meneer Meijering nou eenmaal meer dan het OM.

Dat adviseren door Bart Spijkers had Rolf Stoop op zitting niets over gezegd en dat vond het OM wel opmerkelijk. Spijkers wist dat niet, maar kon dat ergens wel verklaren omdat hij tegen Rolf had gezegd: 'Als je er speciaal mee naar buiten wilt, dan moet je dat maar doen, maar hou mij er alsjeblieft buiten', want zo leuk is het niet om in verband te worden gebracht met dit soort zaken in zijn visie.

Tot slot ivm getuige Spijkers: Bij het in twijfel trekken door het OM van (ex-)criminele getuigen, die bekend zijn in het milieu en die of ooit hebben gezeten met elkaar of nog steeds wel eens contact hadden of hebben met elkaar, zoals Bart Spijkers met Danny Kuiters die elkaar 2 dagen voor dit verhoor nog hadden gezien, zo zei Spijkers eerlijk, kun je je wellicht ook afvragen wat nu het verschil is met La Serpe en Ros. Ook zij maakten deel uit van het milieu en zij worden door het OM wél betrouwbaar geacht. Nu zegt het OM niet: 'Bart Spijkers heeft contact met Danny Kuiters, dus hij is onbetrouwbaar', maar de vragen klinken wel vaak suggestief in die richting. Echter Spijkers blijft erbij met Kuiters niet over inhoudelijke dingen te hebben gesproken, zoals de motor, althans dat stond hem niet meer bij, maar Kuiters had heus wel eens zijn ongenoegen laten blijken als iets hem niet lekker zat, volgens Spijkers, Kuiters vond Ros bv. een leugenaar en een idioot...
Voorzitter: Over onrecht bijvoorbeeld?
Spijkers: Ja
OM: Over welk aspect heeft hij gesproken? Denk eens goed na.
Spijkers: Onrecht, poppekast... etc.

Uiteindelijk was het verhoor klaar en kon Bart Spijkers na het tonen van zijn ID vertrekken, samen met zijn raadsman Mr. Erik Thomas.

Mr. Christian Flokstra vroeg om de bijbehorende stukken. Onder meer de observatieverslagen werd al even naar gevraagd, ook door het Hof. Het OM had deze nog niet gevoegd in het Passage-dossier. Ook andere stukken waarover werd gesproken door de AG's verzocht de verdediging dringend deze beschikbaar te stellen. Dat verstrekken van dossierstukken, bv tapverslagen, printgegevens en observaties afkomstig uit andere onderzoeken, onder meer bv. Andes, Kolbak of Vandros, wil er volgens Flokstra nog wel eens aan schorten, op z'n zachtst uitgedrukt.
Mr. Flokstra verzuchtte richting het Hof: Wij zijn het zat om als eendjes in een vijver te zitten wachten tot het OM een stukje brood gooit.

Dit was aansluitend op een hele reeks onderzoekswensen n.a.v nieuwe stukken die door het OM zijn ingebracht in 'Vandros'. Volgens Meijering heeft het OM allerlei gedachtencapriolen om cliënt Dino Soerel te koppelen aan levensdelicten, waaronder de vermeende betrokkenheid van Soerel bij het kantoorincident bij Endstra op kantoor en wil daartoe een hele reeks getuigen horen. Genoemd werden: Bram Moszkowicz, Maruf 'Paja' Mrzic, Anita Schuts, Haico Endstra, Beatrix Endstra, Sandra van Schaik, en Leen Bosnie. Zij verklaren allen alleen over Willem Holleeder. In verband met 'Warande', het onderzoek naar de geweldadige dood van Nedim Imaç, verzocht de verdediging om verklaringen van Okan Fidan en om Hidir Korkmaz en Aydin Razaki te horen. Razaki wil echter niet naar Nederland komen vanuit Turkije waar hij nu verblijft.

Het OM wilde slechts enkele getuigen toegewezen zien (De Wit, Moszkowicz, Mrzic) Ook stukken waar Meijering om vraagt (volledige dossiers Supernova en Navara) wil het OM niet verstrekken, alleen een aantal geselecteerde stukken waar verklaringen van Fidan en Razaki bij zitten. Het Hof geeft op 4 maart de beslissing op deze verzoeken. Tegen Razaki was geen bezwaar, maar hoe dat in te vullen wordt nog bekeken. Wellicht moet de verdediging naar Turkije of een video-verbinding met het Hof tot stand worden gebracht.

In de rechtszaal werd het filmpje getoond dat waarschijnlijk door politiemensen is geschoten vanuit het politiebureau aan de Van Leyenberghlaan, precies aan de overkant van het vroegere 'Pasta di Mamma' bij winkelcentrum Groot Gelderlanplein, wat tegenwoordig 'Gusto di Casto' heet. De rechtszaal werd even omgetoverd tot bioscoopzaal, er kwam nl. een groot filmdoek naar beneden achter de raadsheren van het Hof en de zaal werd even verduisterd. Op de beelden waren eerst Dino Soerel, Dick Vrij en Danny Kuiters te zien die links (cirkel links) ergens stonden en even later zagen we Jesse Remmers die rustig een broodje zat te eten op het terrasje van de Italiaanse broodjeszaak Pasta di Mamma (cirkel rechts). Nergens bleek echter uit de beelden dat deze twee groepjes deze dag samen een afspraak of ontmoeting zouden hebben gehad. De man die eerder op de beelden herkend werd als Dino Soerel, wordt door anderen, ook door Meijering, herkend als Sjaak Burger.

Toenmalige Pasta di Mamma - Bureau Van Leyenberghlaan

Het OM zei van te voren dat ze de stellige overtuiging dat Soerel later bij een gezelschap aan tafel zou zitten binnen in de zaak voor het raam (beetje achter een kozijn) niet meer zo stellig is. Het zou inderdaad ook Sjaak Burger kunnen zijn. Verder zien we Greg Remmers en Reggie Remmers, ene Lindeman en Serge Miranovic zou volgens Jesse ook (in pak) aan tafel zitten binnen. De man in wit T-shirt die met een blonde dame voorbij loopt is Miranovic beslist niet, volgens Jesse. Wie het wel is weet hij ook niet. Maar volgens Jesse moeten er overigens veel meer beelden zijn, want hij heeft daar een heleboel foto's van gezien, maar zag hij nu niet in het filmpje. Dat kon, zei het OM, omdat er destijds inderdaad meerdere observaties zijn geweest in 'onderzoek Paars', een onderzoek dat liep naar Greg Remmers.

Jesse Remmers vroeg met zijn raadsman Mr. Robert Malewicz onder meer om stukken waaruit blijkt dat hij niets met de hasj-transactie te maken heeft waar sprake van is in de zaak Bethlehem en wat andere stukken.
1/ PV dhr. Loonstein (over een aanrijding)
2/ PV verhoor dhr. Bosman (had Jesse in de bajes over gehoord)
3/ NN2 horen als getuige (heeft dingen verteld in de zaak Bethlehem)
4a/ PV Stanley Kai Esser (is ook verdachte geweest ivm liquidatie Shamel/De Witte)
4b/ Nalopen CIE-informatie ivm opdrachtgeven moord Henie Shamel
5/ Achtergehouden stukken uit dossier Bethlehem
6/ Alle beelden Groot Gelderland-plein (Jesse mist beelden van observaties)
7/ (kwam te vervallen)
8/ Observatiebeelden Scheldeplein (op dag moord Cor van Hout)
9/ Beelden van het Okura-hotel (dat Jesse in lichtblauwe VW Golf reed en niet in zwarte BMW)

Van bijna ieder verzoek vroeg het OM naar de relevantie met Passage-zaken of betwijfelde het OM of die bestaan of (nog) wel voorhanden zijn, of zou het opvragen van bv. CIE-verbalen een enorme zoekslag worden.

Jesse en Mr. Malewicz konden het in de meeste gevallen wel uitleggen. Ook op deze verzoeken beslist het Hof 4 maart.

Bondtehond