donderdag 18 november 2010

'Ik weet wel hoe het werkt in het milieu'

Zowel rechters, openbaar ministerie als verdediging vuurden maandag een groot aantal vragen af op de kroongetuige Peter La Serpe.  Na het OM was het de beurt aan de verdediging. Hieronder volgt straks een samenvatting van de meeste vragen die zijn gesteld door de verdediging. Mrs. Meijering, Janssen en Waarts deden hun best La Serpe te horen over zijn mogelijke betrokkenheid bij de liquidatie van Gerrie Bethlehem, die volgens F1 en F3 niet door Jesse Remmers zou zijn doodgeschoten in een loods, maar door La Serpe zelf, naar eigen zeggen volgens deze F-getuigen. Onzin, volgens La Serpe, de verklaringen zouden zijn gelogen en de F-jes geregisseerd.

Gerrie Bethlehem (bron: misdaadjournalist.nl)

Maar ja, natuurlijk ontkent de kroongetuige de F-verklaringen. Zijn hele deal, sterker nog, het hele proces hangt hier tenslotte vanaf. Als blijkt dat de kroongetuige liegt, en niet de F-getuigen zoals hij nu beweert, kon het verzwijgen van een tweede liquidatie, en dus liegen daarover tegen de rechtbank, nog wel eens grote gevolgen hebben.

Na deze bewering benadrukte La Serpe nog maar eens op een haast treiterig toontje richting zijn oude vriend: "Jesse heeft mij ooit aan alle andere verdachten voorgesteld en Jesse heeft mij heel wat verteld, wat wel blijkt uit al mijn verklaringen. Ik weet wel hoe het werkt in het milieu. Jesse vindt ook dat hij verantwoordelijk is dat ik hier zit....  hè Jess?"

Maar of dit ook geldt voor de F-getuigen, dat weet alleen de verdediging. Zijn de anonieme bedreigde getuigen ook (oude)vrienden uit het milieu, of moet La Serpe het toch echt wat dichter bij huis zoeken? Tegen wie heeft de latere kroongetuige op lopen scheppen, of zijn hart gelucht?

Allerlei vragen dus nog, echter vandaag staan de vragen die de verdediging aan La Serpe stelde centraal:
(Hier volgt een samenvatting van het grootste gedeelte - enkele kleine gedeeltes van zowel vragen als antwoorden miste ik helaas. Heb er maar voor gekozen deze dan open te laten ipv (mischien niet geheel correct) uit geheugen te putten. Wellicht worden deze hiaten later nog aangevuld.)

Mr. Nico Meijering: Ik haak maar even aan op vorige vragen. U heeft eens gezegd dat u een neerslachtige periode had. Kunt u zich herinneren wanneer dat was?
La Serpe: Dat moet rond 2003/2004 geweest zijn dat ik redelijk vaak dronk.
Meijering: Kunt u zich herinneren waarom dat was?
La Serpe: Nou dat ging over de gang van zaken in Amsterdam. Handel ging mis, mijn relatie liep de klippen, etc etc.
Meijering: Heeft u nog meer dingen paraat waarover u neerslachtig geweest kan zijn?
La Serpe: Nou nee, die heb ik niet zo paraat.
Meijering: Zijn er contacten geweest met de CIE?
La Serpe: Ja, dat klopt. Ik heb toen ook een wapen afgegeven, om daar even op terug te komen.
Meijering: Dat is dan mooi, dan kunnen we het even daar over hebben. U had toen een wapen?
La Serpe: Uiteraard.
Meijering: Uiteraard zelfs?
La Serpe: Ja, drie of vier.
Meijering: Wat voor wapen was dat?
La Serpe: Een Steyr denk ik.
Meijering spelt de naam:  S-T-E-Y-R ?
La Serpe: Dat kan best. Ik heb het ook maar uit de OM-papieren. Uit het proces-verbaal.
Meijering: Die Steyr is het wapen wat u aan de CIE heeft afgegeven. Weet u nog waarom u dat wapen had?
La Serpe: Ik had ruzie met criminelen.
Meijering: Ging dat om Baghdad?
La Serpe: Dat ging om Baghdad inderdaad.
Meijering: Hoe lang had u dat wapen?
La Serpe: (antwoord gemist)
Meijering: Wanneer heeft u het afgegeven?
La Serpe: In 2003/2004.
Meijering: U heeft geen andere wapens gehad?
La Serpe: Ik ben niet zo waperig. Ik heb wel es een honkbalknuppel naast me.
Meijering: Heeft u sucuïdale neigingen gehad?
La Serpe: Ik heb met de gedachte gespeeld.
Meijering: Heeft u dat besproken met anderen?
La Serpe: Ja, met mijn broer dacht ik.
Meijering: Die depressieve periode, heeft u in die periode nog wel eens met meer mensen ruzie gemaakt?
La Serpe: Ik maak nooit ruzie.
Meijering: Laten we nou niet....
La Serpe: Als dat zo was, zouden die mensen daar wel wat over verklaard hebben.
Meijering: Kunt u mensen noemen?
La Serpe: Ik noem helemaal niemand. Ik zou helemaal niemand kunnen bedenken wie wat slechts van mij zou kunnen zeggen.
Meijering: Bent u in andere loodsen geweest?
La Serpe: Ja, maar daar ga ik helemaal niets over zeggen. Daar verschoon ik me op.
Meijering: Bent u in de periode 2002 wel es in een loods in de omgeving van Utrecht geweest?
La Serpe: ........................
Meijering: ........................
La Serpe: Daar verschoon ik me op.
Meijering: Die ring is in een spijkerbroek terecht gekomen? Of maak ik dat ervan?
La Serpe: Dat maakt u ervan.
Meijering: Die ring had met handel te maken? Het is goed deze toevoeging van de officier. Wilt u nu zeggen dat u die broek weg hebt weggegooit vanwege handel?
La Serpe: ik verschoon mij op de antwoorden.
Meijering: U kunt zichzelf dus belasten?
La Serpe: Dat maakt u ervan. Ik verschoon mij, dus ik geef geen antwoord.
Meijering: De vraag is aan de orde gekomen. U zou dit kunnen hebben verteld aan iemand.
La Serpe: Ik ben niet zo'n prater, of opschepper.
Meijering: Had u toen een zwakkere periode?
La Serpe: Ik ben een sukkel met vrouwen, maar niet op het criminele vlak.
Meijering: U zegt, ik ben iemand die alles onder controle houd. U had een depressieve periode. Had u mischien een periode waarin u wat meer dronk en loslippiger was?
La Serpe: Ik dronk een borrel.
Meijering: Kinderen en dronkaards vertellen de waarheid.....
La Serpe: Ik kan u verzekeren dat ik zelfs bij 3/4 fles nog wist wat ik deed. Mijn systeem zei: niets meer. Ik werd niet dronken. Ik zat in een stoel lekker depressief te wezen. Dat is soms wel es lekker. Blowtje erbij....
Meijering: Ook andere drugs?
La Serpe: ...........
Meijering: Ik wil u voorhouden, de verklaring van F3. Die vraag wil ik u stellen ivm iemand die is neergeschoten in een loods. Herkend u dat Jesse Remmers ooit es een foto heeft laten zien op een laptop?
La Serpe: Ja, dat is gebeurd. Stond op zo'n strippie, zo'n geheugenkaartje.
Meijering: Wie was dat?
La Serpe: Bethlehem was dat. Die naam wist ik uit de Metro of de Spits in de trein.
Meijering: U zei, hé dat is Bethlehem?
La Serpe: Nou nee, ik had het in de Spits of Metro gelezen. Ik kreeg wellicht ...........
Meijering: Wellicht?
La Serpe: Ja, ik kan dat niet meer terughalen.
Meijering: U trok een conclusie?
La Serpe: Ja.  ........................
Meijering: .........................
La Serpe: Richard was in Spanje gekidnapt geweest. Hij had aan een verwarming vastgeketend gezeten.
Meijering: Had dat te maken met geld?
La Serpe: .............................
Meijering: Had Bethlehem te maken met een claim van geld dat u nog van hem tegoed zou hebben?
La Serpe:  .............   Ik was veel in Wilnis.
Meijering: U zegt u verschoont u, maar u heeft in Utrecht wel een en ander verteld.
La Serpe: Ja, en daar wil ik het bij houden.
Meijering: Ik hou het er niet bij. Het ging over een bedrag van 350.000 wat u nog tegoed zou hebben.
La Serpe: ....................  Voor de rest wil ik mij verschonen.
Meijering: De hoogte wilt u dus niet noemen?
La serpe: Nee, daar wil ik het bij laten.
Meijering: Dan heb ik hier een foto. Die wil ik u overleggen.
OM: Zouden wij deze eerst even mogen zien?
(dat mocht, de foto ging rond, eerst langs de rechters, daarna de officieren)
Meijering: Herkend u de meneer op de foto?
La Serpe: Helemaal niet.
Meijering: Het is een foto van Gerrie Bethlehem.
OM: Uit welke tijd stamt deze foto? Dat ....... .......
Marnix van der Werf antwoordde: U kunt hem vinden op www.misdaadjournalist.nl/ (foto boven)
Officier van justitie Hans Oppe: De vraag is of het hem wel is? Het kan nu wel op een website van een misdaadjournalist staan....
......... ......... .........
Meijering: La Serpe had altijd geld als drijfveer. Het grote geld. Heeft u het daar met anderen over gehad?
La Serpe: Grote klapper.... dat is ook zo'n juridische term.
Lauwaars: Kunt u daar antwoord op geven?
La Serpe: Nou, ik heb het wel es over geld gehad, maar dat past niet bij mij.....
Meijering: U heeft het wel es over 'grote klapper' gehad?
La serpe: Zeker niet in die zin. Wat wilt u nou eigenlijk vragen? U suggereert veel, maar wat is nu de vraag? Maar, ik kan u verzekeren, het grote geld haal ik in ieder geval niet bij het OM.
Lauwaars: Hahaha, ik kan u verzekeren dat de verdediging daar anders over denken.
Meijering: U heeft ruzie gehad met Jesse?
La Serpe: Daar heb ik over verklaard.
Meijering: Klopt het dat u in de periode vóór Peter R. de Vries ruzie had met Jesse?
La Serpe: Nee, in die periode waren we weer vrienden.
Meijering: U heeft wat anders verklaard. Moet ik de verklaring voorhouden? Was het contact verbroken door een ruzie?
La Serpe: Nee!
Meijering: Waarom dan wel?
La Serpe: Ik trok mij langzaam terug uit Amsterdam. Ik wilde ervan af zijn.
Meijering: Welke periode praat u nu over? Was dat .........  ?
OvJ Hans Oppe: Ik ben er wel voor dat niet de hele tijdlijn weer wordt overgedaan.
Meijering: Ik houd notabene voor wat de kroongetuige zelf heeft verklaard.
Lauwaars: Het is moeilijk te bepalen of iets handig is om te vragen.
Meijering: Ik begrijp er dus uit dat u een periode niet met Jesse omging vanwege een ruzie.
La Serpe: .........................
Meijering: Is het contact nu verbroken door een ruzie? U zegt nee. Ik vraag nu, ging de ruzie over geld?
La Serpe: Ik heb u net verteld dat we een keer op 30 ruzie hadden.
Lauwaars: U redeneert er nu steeds naar toe. U kunt ook gewoon zeggen, nee, het ging niet over geld.
La Serpe: Ik wou terugtrekken uit het Amsterdamse en was teleurgesteld over de afspraken die niet nagekomen werden, etc etc. Het ging niet om geld.
Lauwaars: Dat is dan het antwoord.
Meijering leest voor: Er ontwikkelde zich een competitie........
La Serpe: Nou nee...
Meijering ging verder: La Serpe was altijd de beste en beter dan Jesse. Herkend u zich daarin?
La Serpe: Nee, totaal niet. Anderen mischien wel..... Dat was een grapje hoor.
Meijering: Oh dan    .......... ......... ............ 
OM: (leest stukje voor uit (romp-)verklaring): Waaruit blijkt dat La Serpe beter was?
La Serpe: Jesse en ik zijn redelijk zelfingenomen. Als je bij elkaar in de auto zit, troef je elkaar wel es af. Jesse en ik vinden onszelf een fijne snuiter. Ik vind dat, maar Jesse ook. In die zin troef je elkaar wel es af.
Meijering: U heeft op 2 november Houtman doodgeschoten. Later nog van der Bijl afgelegd. Heeft u toen over veel geld beschikt?
La Serpe: Dat heeft te maken gehad dat iemand me zag in een grote auto en een duur jasje wat ik aanhad. Dat was bij een kerstdiner. Ik verschoon mij over geld.
Rechter: Dat ging over een spijkerbroek die u aanhad?
La Serpe: Nee, over een net jasje. Iemand had me gezien. Ik reed in een grote auto. Het was voor een kerstdiner.
Rechter: Iemand had .....................
..............................
Meijering: Wat heeft u overgehouden aan de liquidatie op Kees Houtman?
La Serpe: Het was 65.000 euro. 130.000 in totaal.
Lauwaars: Dit is al een aantal malen beantwoord dit bedrag.
Meijering: Mijnheer La Serpe, in hoeverre kwam er een loods in beeld?
La Serpe: Dat weet ik niet precies. Er was een loods die leegehaald moest worden.
Meijering: ....................
La Serpe: Daar antwoord ik niet op. U kunt vragen wat u wilt, maar ik beantwoord dat niet.
Meijering: Blijft de vraag: In hoeverre staat dat in relatie tot Bethlehem?
Rechter: Het is al ter sprake geweest.
Meijering: Wanneer was dat dan? Mischien mis ik iets?
Rechter: In de verklaringen.
Meijering: Ik heb wel wat lancunes, tegenstrijdigheden waar ik over door wil vragen.
Rechter:
Meijering: Ik heb de raadsman van Remmers horen zeggen: Kennelijk is er iemand neergeschoten in een loods. In ............... ............ ..............   Kunt u daar iets van herinneren?
La Serpe: Ik heb dat niet paraat.
Meijering: Wat kunt u zeggen over munitie in die zaak?
La Serpe: Ik kan daar niet veel over zeggen. Ik kan wel zeggen dat Silvertip Hollowpoint gebruikt is. bij de rechter-commissaris kwam naar voren dat de munitie bij Pels en Bethlehem hetzelfde was.
Meijering: Het gaat er niet om wat bij de RC naar voren kwam, maar wat u zich nu kunt herinneren.
La Serpe: Ik had een doosje Silvertip Hollowpoint aan Jesse gegeven....  maareh...  Het is niet makkelijk van de hak op de tak alles paraat te hebben.
Meijering: Heeft u wel gehoord dat Jesse de bijnaam 'vergiet' had?
La Serpe: Een keer. Ik zat met Jesse op Wolvenplein. Rob Kaufeld werd doodgeschoten. Rob Kaufeld was naar een bewaarder gegaan van het Wolvenplein: 'Luister eens, nu stoppen ze me in hetzelfde HvB als 'vergiet'. De bijnaam van Jesse door de 6 kogels die hij had in zijn lichaam na een schietpartij.
Meijering: Ok. ik zie het volgende staan: "Toen Peter u vertelde over de zaak, kunt u mij vertellen of hij onder invloed was van drank of drugs? Had hij gedronken of geblowd?" Waar kwam deze vraag uit voort?
La Serpe: Dat is gesteld omdat ik als potentiële verdachte  .....................
Meijering: Kunt u zich herinneren of u ooit iets heeft verteld in de richting waarbij u ..................
La Serpe: Dat heb ik vanmorgen al beantwoord.
Rechter: Waarom stelde u deze vraag?
Meijering: Lokt dat nog een reactie uit?
La Serpe: Ik antwoord hetzelfde. Ik voel mij niet geroepen.
Meijering: Was dit grootspraak van Peter?
La Serpe: Hetzelfde antwoord.
Meijering: De vragen die zijn gesteld aan de getuigen, hebben te maken met .................
...................
Voorzitter, de informatie is niet gebaseerd op de suggestie dat het om daderinformatie gaat, want dat wordt nu wel gesuggereerd.
Rechter vraagt aan Jesse Remmers: Kent u deze persoon?
Jesse Remmers: Ik denk dat dit een foto is van voor het millenium. Ik denk dat het een foto is van voor het jaar 2000 waarschijnlijk, en dat ik Bethlehem dus niet ken.
Rechter: Dat begrijp ik niet. Wat bedoeld u?
Jesse Remmers grapte weer wat: Ik weet dat ik er als een Chinees uit kan zien, maar volgens mij was hier geen Chinees woord bij.......
Rechter: U herkent hem dus niet van de foto?
Jesse: Nee.

Hierna was de beurt een Mr. Sander Janssen.
Janssen: Heeft u de kogels geleverd die zijn gebruikt bij de liquidatie van Pels?
La Serpe: ...............
Janssen: Wie heeft u die kogels geleverd?
La Serpe: Dat zeg ik niet.
Janssen: Kennelijk stelt u dat de leverancier F1 of F3 is? Ik stel mijn vraag ............
Janssen: Kunt u zich herinneren dat u de persoon wiens naam u niet wilt noemen, gesproken heeft over de kogels in de loods?
La Serpe: Uw speculatie-gehalte van uw vraag is zo hoog dat ik daar niet over wil spreken.

La Serpe: Dan zal ik het maar ronduit zeggen. Hoe kan ik welke vraag stellen om achter de identiteit van de F-jes te komen?
Janssen:
La Serpe: U heeft de F-jes gevonden.
Janssen: Stel nou es dat wij geen strafbare feiten hebben gepleegd, wat is dat de reden waarom deze mensen dit toch willen vertellen?
La Serpe: Dat weet ik niet.
Rechter: Ik kan er niets aan doen, maar het is wel een onaangenaam gevoel over de buitengewone vraagstelling en het zwijgen van uw cliënt.
Janssen: Dat mijn cliënt zwijgt ...........

Janssen: We worden beschuldigd van strafbare feiten. Dat is onterecht. Dat wil ik wel even gezegd hebben.
Lauwaars: Speculeren onder ede moet u maar niet doen.
Janssen: Heeft u met de broer aan wie u de kogels heeft geleverd, gepraat over de loods?
La Serpe: Daar verschoon ik me op.
Janssen: Het gaat over de broer ..................
La Serpe: Ik  ..................
Janssen: Had u zich niet afgevraagd wat er zou gebeuren met die kogels?
La Serpe: Dat niet. De kogels zijn toen geruild voor een hele grote zak kogels. Ik vroeg me niet af wat Jesse daar mee zou gaan doen, nee.
Janssen: Heeft u met Dhr. Smeding in Friesland gesproken over strafvermindering?
OM: Ik zie niet echt een verband.
Rechter: Ik ook niet.
Janssen: Heeft u het wel es over strafvermindering gehad met anderen?
La Serpe:
Mr. Paul Waarts: Mijnheer La Serpe, wie zijn Jack, Iwan en Mike F.?
La Serpe: Dat zijn broers. De gebroeders F.
Waarts: Weten zij iets van de loods?
La Serpe: Dat weet ik niet.
Waarts: U had van iemand gehoord dat die loods leeggeruimd moest worden. Weet u ook ............
La Serpe: Ik wens verder niets meer over deze persoon te beantwoorden.
Waarts: Dat is ..............   U heeft eerder verklaard dat u niet meer weet wie die persoon is.
La Serpe: Dat kan zijn, dat ik het toen niet meer wist.
Waarts: Hoe kan het dat u het nu wel weer weet?
La Serpe: Het kan zijn door de vraagstelling, door het doorlezen, door het nadenken etc etc. Hoe komt iets terug in je geheugen?
Waarts: Heeft u ooit eens tegen iemand gezegd: "Ik weet veel meer van Scientology dan Jesse Remmers?"
La Serpe: Nou op die manier praat ik niet.

Meijering: Over vervolging en niet-vervolging.
Hoe zat dat met die patronen waaover mijnheer heeft gesproken? Ik vraag ..................
OM: Er is rekening gehouden over alle kwalijke zaken waarover is gesproken, dus ook over patronen. Voor het overige heeft hij het recht zich te verschonen.
Meijering: Bent u het niet met mij eens dat de heer La Serpe ..................
Moet ik u nog even voorhouden wat de politie daar over schrijft?
We ..........   ...........   ............   .............
Als ik alle zaken pak ivm Houtman, dan gaat het toch over Houtman ............
Houd u voor .............
Ovj Hans Oppe: Hij is niet bereid over personen te praten. We moeten Dhr. La Serpe ook eens wat ruimte bieden.
Meijering: Ik was niet van plan La serpe ook maar enkele ruimte te bieden, gezien de belangen die spelen. Het gaat over het verschoningsrecht en de reikwijdte daarvan. U collega heeft daar zojuist erg helder en duidelijk over geantwoord. Ik zou graag willen dat ................


La Serpe: Mijnheer Meijering zegt nu precies wat ik bedoel. De politie refereert op die munitie en het referentiekader wat ik zou geven ivm de liquidatie van Bethlehem dat het daar over ging.


Lauwaars: We trekken ons even terug.
Lauwaars (terug in de rechtszaal): Bethlehem raakt niet meteen aan de F-en, dus dat stellen we uit tot de laatste ronde.
We vragen mijnheer Van Schaik wel wat meer voor zijn cliënt op te nemen en dat voor hem te doen. Nu zijn wij het die La Serpe wijzen op zijn verschoningsrecht, terwijl dat toch het werk van de raadsman is.

Meijering: We hebben even een nabrandertje. Het ging over F1 en F3, dat alles niet lukte. Zelfs het verkopen van het verhaal aan John van den Heuvel. U had hem 1 keer gezien. Voor 2006 heeft u wel pogingen gedaan uw verhaal te slijten.
La Serpe: Nee, daar klopt geen hol van.
Lauwaars: U ..........  ...........  ............... ..............

Lauwaars had tot slot nog 'wat mededelingen van huishoudelijke aard', zoals de rechtbankvoorzitter het meestal noemt:
-De rechtbank heeft met de RC afgesproken dat u onderzoeksvragen aan de rechtbank kan vragen. Wij geven dat dan door aan de RC. Er komt nog een tweede vragenronde.
-In de zaak Soerel heeft het OM ook gevoegd de beruchte Endstra-tapes. Daar wil ik even wat over weten ivm de planning.
OM: De Endstra-tapes komen ter beschikking van iedereen., alsook de extra stukken daarmee verband houdende.
Rechter: Zijn ze al beschikbaar?
OM: De bedoeling is zo spoedig mogelijk.
Fred Ros merkte op: Zeg maar geen datum. Ik zit al maanden op stukken te wachten.
OM: De heer Ros denkt dat hij ze niet heeft, maar ze staan op de stick.
Fred Ros: Dat heb ik u verteld. Er zit een virus in......
OM: Voor zover bekend heeft mijnheer Ros het dossier gewoon op USB-stick. Deze is up to date.
Lauwaars: Ik wil niet deze dure zittingsdag besteden aan zoiets. Dat was dat dan.
-Het PV-getuigenbescherming. Meijering en Van der werf wilden liever niet op de blauwe ogen van La Serpe afgaan en wilden een schriftelijke bevestiging.
OM: ...........  ............. ......... ..............
Lauwaars: Het was puzzelen. 13 December houden we voor de Soerel-stukken. We gaan de Endstra-tapes niet helemaal voordragen. Het gaan om de onderzoekswensen te kennen te geven. De 16e is een uitloopdag.

Mr. Janssen: Is er iets gezegd over wat er nog aan nieuwe stukken komt?
Lauwaars: In totaal 2 ordners. (grappend): Daar draaien we onze hand dus niet voor om.

Mr Meerman: De brief van de zuster van mevrouw Song, of die toegevoegd kan worden?
Rechter: Dat kan.

Volgende zitting: 25 November de reactie van het OM op de verzoeken van Akgün.

Bondtehond