zaterdag 17 november 2007

'Endstra was geen man van papieren'

Het leek wel of Mr Anique Slijters soms een klein voorschotje gaf op het pleidooi wat we aanstaande Maandag kunnen verwachten met Willem Holleeder in de hoofdrol. Natuurlijk verdedigde zij haar cliënte Maike Dijkhuis, de ex-vriendin en vermoedelijke moeder van de zoon van Holleeder. Haar pleidooi zou zo’n drie uur in beslag nemen, bepaalde Advocate Slijters eerder deze week tijdens een van de zittingen in de Osdorpse Bunker.

MWSnap905

Dit keer zat Maike Dijkhuis aan de voorste rij met tafels, waar Willem Holleeder normaal altijd zit. Speciaal voor de gelegenheid mocht Holleeder erbij zijn. Vandaag, bij de zitting van Marcel Kaatee, kon hij echter niet komen. Het zwaarbewaakte transport was te moeilijk te regelen volgens Officier Koos Plooy. Nu was Willem er echter wel en zat hij pal achter Maike Dijkhuis.

Maike is een mooie, rustige en statige vrouw, zit altijd keurig rechtop. Haar lange bruine haar is vaak het enige wat je ziet, omkijken richting publieke tribune doet ze bijna nooit. Nu wel, af en toe draaide ze zich half om en kon je soms een klein lachje bespeuren richting haar ex. In tegenstelling tot Willem Holleeder blijft Maike meestal stil, ze mengt zich maar sporadisch in de gesprekken met de Rechtbank.

Maike en Holleeder kun je bijna niet los van elkaar behandelen. Veel verklaringen gaan over het overmatige voordeel wat Holleeder zou hebben genoten. Maike wordt constant geliëerd aan Holleeder door getuigen en verbalisanten, en in dat perspectief geplaatst. Dijkhuis is Holleeder bijna, terwijl als ze mevrouw Jansen geheten had uit Volendam, had ze hier nu echt niet gezeten volgens Mr Slijters. Verbalisanten brengen haar steeds met Holleeder in verband. Kennelijk wordt het steeds uitgesloten dat mensen uit de directe omgeving van Holleeder normale, niet-illegale transacties doen, zo leidde Advocate Slijters haar pleidooi in.De vraagstelling was vaak verkeerd bij deze verbalisanten. Tussen de vraag: Weet jij OF Endstra is afgeperst ?of: Weet jij DAT Endstra is afgeperst ?, zit een hemelsbreed verschil. U begeeft zich op glad ijs. Het OM plaatst alles in het perspectief van Endstra. Er is al veel geschreven over de zaken van Endstra, echter het is bekend ‘Wim was geen man van papieren.’ De aantekeningen die Endstra achterliet zijn echt erg onduidelijk. Waarom noemde hij in de bij Erna Driessen in haar schuur gevonden aantekeningen niet gewoon Orminda Soerel ? Zij hadden toch ook een relatie ?

De conclusies die worden getrokken door kantoorpersoneel of familie van Endstra worden vaak getrokken op basis van wat zij achteraf van elkaar hebben gehoord, deze worden dan wel bij de Rechter-Commissaris gepresenteert als feiten. De conclusie zou echter moeten zijn dat de verklaringen van Dennis Prins en Joop van der Haar niet als bewijs voor witwassen kunnen dienen, volgens Mr Slijters.

Veel zat ook bij Endstra in het hoofd. Het is zo erg moeilijk of helemaal niet vast te stellen wanneer betalingen zijn gedaan. Het was al een hele klus voor het personeel van Endstra om alles in de boeken te verwerken. De gevonden briefjes zijn op verschillende manieren te intrepeteren. Endstra rekende bijvoorbeeld nog in Guldens, en liet vaak nullen weg, zette comma’s verkeerd of gebruikte afkortingen.

En wat bedoeld hij met Mike ? (Men zegt bij het OM dat met Mike juist Maike bedoeld wordt) Is dat over Mink Kok, over Michael, of doelde Endstra gewoon echt op Mike ? Er figureren wel degelijk meer Mike’s in het dossier Endstra. In de aantekeningen worden ook steeds koppelingen gemaakt met verschillende dossiers, en soms is dat ronduit gevaarlijk te noemen. Neem nou het dossier-Nyqvist. De informatie die er daarover in staat is feitelijk onjuist. Die onjuiste beweringen kunnen ronduit gevaarlijk zijn, omdat Nyqvist denkt dat Onroerend Goed op naam van cliënte staat, beweerde de Advocate.

Slijters: ‘Maike Dijkhuis heeft op advies van Endstra Nieuwgraaf opgericht. Ze had de 600.000 Euro net zo goed gewoon kunnen geven om te beleggen. Nee, Endstra had een duidelijk doel met Dijkhuis. De vader van Maike, Dhr Chris Dijkhuis, is een grote speler op de vastgoedmarkt. Mischien zei Endstra wel: ‘Goh, die vriendin van die jongen is makelaar, als ik die help, wie weet wat voor deal daar dan uitkomt?’ Dhr Dijkhuis is de eigenaar van de Rembrandttoren, een prestisieus vastgoedproject, waar Endstra graag in had gezeten.

Chris Dijkhuis is, net als Willem Endstra ook was, een vaste Quote 500 multi-miljonair, goed voor honderden miljoenen. De OG-markt is een rare wereld. Het is een markt van kennen en gunnen, en het is niet ondenkbaar dat Endstra daarom Mevr Dijkhuis wat gunde. Mischien liet hij daarom wel bedragen in Nieuwgraaf vallen als winstdeling en probeerde Endstra zo zijn positie te versterken om zo bij Dijkstra in een goed blaadje te komen. Er wordt wel gezegd van niet, maar waarom praatte Endstra er dan steeds over ?

Verder zijn alle transacties gewoon zichtbaar en via de bank gedaan. Cliente ging er ook vanuit dat Endstra haar niet zou belazeren, en dat heeft hij ook niet gedaan. Er werd maar incidenteel over stukken gesproken. Maike had geen enkele rol. Maar ja, welke rol heeft een belegger in Koningklijke Olie ?Na de publicatie van Mieremet in de Telegraaf was dat wel reden om afstand te nemen van Endstra. Maike heeft gewoon geld belegd in het concern van Endstra. Er is geen enkel bewijs dat aantoont dat er sprake is van strafbare handelingen. In deze zaak zijn er ook geen aanwijzingen voor witwassen. Cliënte Maike Dijkhuis dient dus te worden vrijgesproken van alle genoemde feiten. Waar blijkt de wetenschap van cliënte uit ? Die ontbreekt. Zij heeft het niet geweten, sloot Mr Anique Slijters af.

Vlak na de zitting, waarbij Maike Willem Holleeder aan het einde een afscheidskus gaf, vertrokken Maike en haar Advocate zoals gewoonlijk samen. Maike had haar hoofd zoals altijd weer in een zwart sjaal gewikkeld om fotografen het zicht te belemmeren.Het zijn twee mooie vrouwen. Het hadden vriendinnen kunnen zijn. Toen ze de trap van de Bunker-Rechtbank afliepen zei Bondtehond: “Mooi pleidooitje hoor, mevrouw Slijters !”, waarna een bescheiden en lachend bedankje klonk…..De dames verdwenen samen in de avond-duisternis.

Bondtehond

(3553)