vrijdag 27 januari 2017

Overzicht eindpleidooi verdediging Dino Soerel in Hoger beroep Passage-proces

In het Justitieel Complex Schiphol (JCS) wordt reeds 3 dagen een vlammend pleidooi voorgedragen door Mr. Nico Meijering namens zijn cliënt Dino Soerel. De die-hard Passage-volgers zullen al wel wat van mijn tweets hebben gelezen, maar hoe gigantisch het eindpleidooi is, dat zo'n 8 dagen duurt, zou je wellicht toch nog bijna ontgaan. Ik heb daarom hieronder een overzichtje uit het inleidende deelpleidooi weergeven, echter dit is zeer globaal weergeven. Het giga-pleidooi is verdeeld in onderstaande hoofdonderwerpen die ieder weer zijn verdeeld in zoveel sub-hoofdstukjes / onderwerpen. Ik zal het tweede hoofdstuk (na de inleiding in Hoofdstuk 1) eruit pikken om u een idee te geven. De eerste 4 a 5 dagen zal Mr. Meijering voor zijn rekening nemen. Er zitten er nu drie op. Op 2 en 3 februari wordt het pleidooi voortgezet door Mr. Meijering en op 7, 8 en 10 februari zullen Mrs Nico Meijering en Christian Flokstra gezamelijk pleiten i.v.m kroongetuige Fred Ros, waarna Flokstra het pleidooi zal afsluiten.

(klik)

HOOFSTUK 1: Inleiding en opzet pleidooi.
In hoofdstuk 2 (zie onder) zal direct die proceshouding van cliënt aan de orde worden gebracht. Ook zal daarin als gezegd kort aandacht aan de proceshouding van Akgün worden gegeven gelet op het belang daarvan voor cliënt. In dat hoofdstuk zal tegelijk ook het niet redengevend feitenmateriaal dat het OM tegen cliënt heeft opgevoerd besproken worden. Materiaal dat het OM gemeend heeft cliënt te kunnen tegenwerpen als het gaat om de door hem afgelegde verklaringen. Bijvoorbeeld – zo’n beetje wel hetgeen waar het OM getracht heeft de meeste nadruk op te leggen – materiaal waaruit zou moeten blijken dat cliënt en Holleeder een vriendschappelijke en vooral zakelijke band zouden hebben gehad. Geen redengevend materiaal derhalve, maar wel materiaal waarmee het OM uw overtuiging ten nadele van cliënt wenst te laten uitvallen.

In de daarop volgende hoofdstukken zullen de belastende getuigen worden besproken.
In de hoofdstukken 3 tot en met 6 zullen door ons achtereenvolgens de verklaringen van de getuigen mevrouw Houtman, de heer Teeven, Alex de Boer en Q5 worden belicht en beoordeeld.
In hoofdstuk 7 zullen we aandacht besteden aan de deals met de twee kroongetuigen en Kormaz.
In de hoofdstukken 8 tot en met 10 bespreken we de verklaringen van de getuigen Korkmaz, La Serpe en Ros.
In hoofdstuk 11 zullen we vervolgens onze conclusies trekken wat betreft de tenlaste gelegde feiten, waarna we zullen afronden.


HOOFSTUK 2: Proceshouding cliënt (Soerel) (en Akgün)
Vooraf 1
Proceshouding en profiel Akgün 3
Proceshouding en profiel Soerel 6
 Algemeen 6
- Cliënt heeft van meet af aan verklaard 6
- Beeldvorming door (politie in) media 8
- Gebrek aan motief 26
 OM: zakelijke band met Holleeder 29
- Kantoorincident Moszkowicz en de Endstra-tapes 30
◦ Kantoorincident 30
◦ Endstra-tapes 37
- Haaiensnaaier 43
- Kuiters/Reuvers 52
- Soerel “werkcontact” van Holleeder? 54
- Waarom juist géén zakelijke band 56
- Tussenconclusie zakelijke band: die is er nooit geweest 61
 OM: vriendschappelijke band met Holleeder en contacten met Jesse Remmers 63
- Proces-verbaal T055 d.d. 14 februari 2012 65
- Verjaardagsetentje Scipio 68
- Het konijntje van Lydia van der Huls 68
- Vancouververhoor d.d. 24 mei 2006 82
- Dynasty-etentje op 24 december 2005 83
- Na conflict: Holleeder blijft in de buurt 85
- “Verzoek” verdediging Soerel “aan” Holleeder “om te getuigen” 87
- “Brouillering” in perspectief: naamsmisbruik 93
- Getuigen bevestigen naamsmisbruik door Holleeder 103
- De zussen Holleeder en getuige Den Hartog: niet alleen naamsmisbruik 114
- Tussenconclusie contacten Remmers en (vriendschappelijke) band met Holleeder 122
 Het eindrequisitoir inzake de proceshouding van cliënt 123
- Verweer Soerel over het misbruiken van zijn naam door Holleeder 124
◦ Kernverweer Soerel of kernprobleem OM? 132
- De bespreking tussen Kaale jr. en Soerel 133
- Het konijntje en het etentje in de Jackie 153
- Kerstavond 2005 154
- “Advocatenroute” 155
◦ Even tussendoor: integriteit verdediging ondergraven 156
- Volledige openheid Soerel? 165
◦ Orminda Soerel 166
◦ Apkenstraat 166
◦ Toch weer een beetje Endstra 171
- Contacten met andere Passage-verdachten 174
◦ Jesse Remmers 175
▪ Rosanna L. vanuit Marbella 176
▪ Pasta di Mama 177
▪ TCI-informatie 179
◦ Ali Akgün 189
▪ Scipio en C. 190
▪ TCI-informatie 198
- De conclusie(s) van het OM inzake proceshouding client 200
 (Eind)conclusies en –overdenkingen 207
- Cliënt: altijd waarheid over banden/contacten medeverdachten en slachtoffers 207
- Aldus redengevend tegenbewijs, althans: bij gebrek aan motief geen overtuiging 208
- Des te minder overtuiging nu medio augustus 2005 sprake was van “brouillering” 209
- Bovendien verklaart het de lelijke Endstratapes 213
- En het verklaart (mede) de media-koning van de onderwereld 213
- En het verklaart het napraten door getuigen van media 214
- Eindconclusie 217
BIJLAGE 1 218
BIJLAGE 2 222

***

Lees hier (in grote lijnen) het pleidooi terug van Mr. Nico Meijering zoals afgelopen week voorgedragen voor het Hof in het JCS. (Even terugscrollen, het pleidooi begon op 23 januari)
***

Op donderdag 2 februari zal het pleidooi worden voortgezet.

Zie hier de planning van het Passage-proces.

Bondtehond


woensdag 25 januari 2017

Tweede dag van pleidooi Mr. Nico Meijering in Passage-zaken Dino Soerel

Lees hieronder dag II van het enorme 8-daagse pleidooi van Mr. Meijering in het Passage-proces. Samen met Soerel, die naast hem zit, staat de raadsman midden voor het Hof te pleiten en draagt het pleidooi voor in diverse deelpleidooien. Wellicht is er andere naam voor, maar dan ken ik die nog niet. Groot deel van de dag ging het over getuige Q5, die pas laat opdook in het Passage-proces in eerste aanleg.


Deze ABT-getuige (anonieme bedreigde getuige) zou in de Baya Beach Club aanwezig zijn geweest terwijl Holleeder, Dio Soerel en Ali Akgün daar ook waren. Dit artikel kunt u teruglezen en ook dit artikel, om uw geheugen even op te frissen. Ander belangrijk onderwerp in het pleidooi was het briefje dan Maria Houtman aan Fred Teeven zou hebben gegeven. Daarover gaat dit artikel.

Even terugscrollen tot de foto van Dino Soerel, daar begint dag II van het pleidooi.Bondtehondmaandag 23 januari 2017

Eerste dag pleidooi Mr. Nico Meijering voor cliënt Dino Soerel in Passage-proces

Vandaag vond de aftrap plaats van het gigantische 8-daagse pleidooi van Mr. Nico Meijering en confrère Mr. Christian Flokstra in de Passage-zaken van cliënt Dino Soerel. Ik hoorde vandaag dat Mr. Meijering de eerste 5 dagen zelf voor rekening zal nemen. Het is waarschijnlijk nog nooit vertoond in Nederland. zo'n lang pleidooi. Wellicht komt Meijering in aanmerking voor het Guinness book of records, hoorde ik vandaag iemand opmerken. Ik heb er tijdens de zitting over getwitterd, dus lijkt het me handiger als u mijn Twitter-timeline terugleest. Even naar beneden scrollen naar begin van de dag en lezen maar. Het eerste deel duurde alleen al tot ver na vijfen. Mr. Nico Meijering kan dat pleiten als geen ander, maar aan het einde van de dag had hij het ook wel even gehad. Scheen ook dat hij net een griepje achter de rug had.


Het viel voor de aanwezige journalisten weer niet mee vandaag omdat het kennelijk maar niet lukt de airco uit te zetten of de verwarming iets hoger op dagen als deze wanneer de buitenthemperatuur gewoon onder nul is. Gevolg is dat het vanaf een uur of elf langzamerhand steenkoud begint te worden in de zaal en er zelfs mensen noodgedwongen met hun jas aan blijven zitten. Als je al geen verkoudheid of griep hebt, zou je het hier wel kunnen oplopen. Het zou naar gekeken worden, maar eerlijk gezegd heb ik weinig hoop dat het tussen nu en morgen veranderd aangezien er intussen al zo vaak over is geklaagd... De opening van de airco blaast precies koude lucht uit waar de journalisten zitten en het nodigt in ieder geval niet uit om 8 dagen blauwbekken vol te houden.

Soerel was vandaag als enige verdachte aanwezig met beide raadslieden dus. Gelukkig waren er vandaag wel een aantal journalisten aanwezig. Ik weet niet of mijn laatste artikel geholpen heeft, maar het viel wel op. Aanwezig waren in elk geval John van den Heuvel, Jan Meeus, Paul Vugts, Bram de Waal en Marian Husken. De laatstgenoemde volgt het proces ook vrij intensief omdat zij werkt aan een tweede boek over deals met kroongetuigen. Verder waren er camera-teams aanwezig. Ik weet niet precies van welke omroepen of programma's. Waarschijnlijk wel van Een Vandaag, omdat Bram de Waal aanwezig was, maar daar komen we ongewtijfeld snel achter.
Bondtehondzondag 15 januari 2017

Advocaten Mrs. Janssen en Malewicz vragen vrijspraak voor vermeend hitman Jessy Remmers

Afgelopen week bepleitte het advocaten-duo Mrs. Sander Janssen en Robert Malewicz de onschuld van Jessy Remmers. In een vierdaagse pleidooi-marathon droegen de raadslieden een verweer voor daar zeg je U tegen. Ik moet zeggen dat het mijn stoutste verwachtingen heeft overtroffen. Wist wel dat er best veel rammelt aan het vermeende bewijs van het OM, maar je moet dat als verdediging ook nog maar kunnen onderbouwen ook. En dat kun je wel aan deze twee advocaten overlaten. Ik heb er afgelopen week over getwitterd, zo goed en zo kwaad als dat lukt natuurlijk op een honderden pagina's tellend pleidooi, (lees het terug op mijn Twitter-timeline hieronder), maar ik moet zeggen dat dat onderbouwen hen goed afging. Ook Jessy Remmers zelf heeft zo zijn inbreng gehad, getuige onder meer onderstaande op zitting bij het Hof in het JCS getoonde presentatie die van zijn hand is.We zien een van die voorbeeldjes die de wenkbrauwen ongetwijfeld zullen doen fronsen bij veel volgers van het bijna tien jaar durende grote liquidatieproces Passage. Aan de afname van de media-aandacht niet zo te merken, wat deze week maar weer al te goed bleek door het totaal afwezig zijn van enige media die zelfs niet de moeite namen om de laatste dag met de conclusie van de verdediging van Jessy Remmers bij te wonen. Maar goed, ik kan niet in hoofden van hoofdredacteuren kijken die hun misdaadjournalisten bijvoorbeeld wel op pad sturen naar een simpel beledigingszaakje van rapper Boef om daar met z'n allen gewichtig over te gaan zitten schrijven alsof er heel wat aan de hand is.

Ik blijf het een vreemd fenomeen vinden, dat je wel je jaren je dagbladen vult met voornamelijk de beschuldigingen, maar op het moment dat er in het JCS (Justitieel Complex Schiphol) twee top-advocaten de blaren op hun tong staan te pleiten om aan te tonen dat hun verweer in Hoger beroep wel degelijk hout snijdt, dan vraag je je toch af of men wel beseft welke boot men hier met z'n allen mist? Je gaat bijna denken dat een uitspraak van een rechtbank maatgevend is voor de schuld / onschuld-beleving van die kranten-bazen die beslissen waar ze hun werknemers heen sturen om nieuws te halen.

Dat er in mijn ogen dus iets goed mis is in het denken van hoofd-redacteuren van met name kranten durf ik wel te zeggen. Weekbladen dat snap ik dan nog wel, maar kom op zeg, als serieuze krant ga je toch niet het allergrootste, meest presitigieuze en langdurigste onderwereld-proces ooit in de Nederlandse rechtsgeschiedenis links laten liggen voor (onder meer) een rapper die een taakstrafje krijgt voor simpele belediging van een politieagentje? Het bewijst voor mij dat burgers die zogenaamd objectief nieuws voorgeschoteld krijgen rekening moeten houden met motieven als pageviews halen en nieuws dat vooral is gericht op de grote schare volgers van zo'n succesvol vloggend Boefje die rapt. Lijkt dat niet verdomd veel op meeliften op Youtube- en social media-succes van zo'n vlogger? Of is men wellicht bang de boot te missen en mikt men vooral op een generatie nieuwe jongere lezers?

Google + geeft mooie cijfers

In mijn ogen een inschattingsfout van jewelste, als je alleen al kijkt naar mijn eigen lees- en kijk-cijfers die mede door de totale afwezigheid van de grote media kennelijk worden opgestuwd tot ongekende hoogte. Ik zal niet beweren dat iedereen nou zo belangstellend is en dat al mijn artikelen nou zo goed gelezen worden iedere zitting weer, dat fluctueert nogal, maar de cijfers van mijn unieke bezoekers liegen er niet om. En als je dan de weergaven van artikelen, foto's (Google Pics) en video's (Youtube) in 6 jaar tijd -ik startte dit blog in 2010- tezamen neemt en deelt door mijn 'Unique visitors of all time'-getal, mag ik niet klagen. Dat krijg je als je unieke content produceert en niet Google- of 'knip & plak' en/of ombouw-journalistiek gaat zitten bedrijven. Of zelfs mee gaat zitten liften op een ander z'n succes. De waarheid van mijn cijfers zal gerust wel ergens in het midden liggen, daar verdiep ik me nooit zo in eerlijk gezegd, maar dan nog mag ik best tevreden zijn. Mijn vriendin, nuchter als altijd, merkte eens terloops op: 'Goh schat, al had je maar van al je lezers een dubbeltje gekregen'... en zo sta je weer met beide benen op de grond, want zo is het wel. Een vetpot is een misdaad-blog niet en zal het in verhouding tot de tijd die je erin steekt wel nooit worden ook.

Terug naar Passage. Bovenstaande video laat zien dat destijds in de zaak Opa, het zaakdsdossier ivm de liquidatie van sportschool-houder Tonny van Maurik, getuigen verdachte Jessy Remmers destijds niet herkenden in de Oslo-confrontatie en dat het OM kennelijk heeft getracht door middel van het oprekken van een compositietekening om deze meer op Remmers te laten gelijken. Dit videootje werd door de verdediging aan het Hof getoond op zitting en was slechts (klein) onderdeel van het lijvige niet-ontvankelijkheids-verweer van Mrs. Sander Janssen en Robert Malewicz. Zal het kort houden.

Aan het einde van het 4 daagse pleidooi vroegen de advocaten van Remmers:
 • Primair: Vrijspraak voor Jessy Remmers
 • Subsidiair: Niet-ontvankelijkheid van het OM
 • Meer subsidiair: Bewijsuisluiting met vrijspraak ten gevolge.
 • In geval van bewezenverklaring: oplegging tijdelijke gevangenisstraf
Mr. Sander Janssen, die de kroongetuigendeal opnieuw fileerde, tot politieke voorbesprekingen in de Tweede en Eerste Kamer aan toe over de totstandkoming van de kroongetuigenregeling, heeft wat dit betreft afgelopen (bijna 10) jaren een gigantische klus geklaard. En ook Mr. Nico Meijering, de advocaat van Dino Soerel, zal zich wat meer richten op een andere specifieke taak. Ik heb het dan over het aantonen van de onbetrouwbaarheid van de twee kroongetuigen Peter la Serpe en Fred Ros. Ook mr. Meijering zal vanaf 23 januari in een meerdaagse pleit-marathon weer alles op alles zetten om te betogen dat met het gebruik van kroongetuigen op de wijze waarop dat nu gebeurt het hele strafrechtsysteem een oncontroleerbare weg lijkt te zijn ingeslagen.

Was bij de totstandkoming van de kroongetuigenregeling het wel zo bedoeld dat kroongetuigen die doodleuk eisen hun eigen beveiliging te willen regelen en dat dan zouden betalen uit een enorme zak met geld van om en nabij de 1,4 miljoen euro daar gewoon toestemming voor krijgen ook nog? En waarom werd er zo schimmig gedaan over TGB-OM gerelateerde zaakjes en ging het zaaks-OM telkens voor het verkrijgen van duidelijkheid daarover liggen onder het mom van: dit moet geheim blijven want het raakt de veiligheid. Waarom is er nooit open kaart gespeeld over de beloning van beide kroongetuigen? De NOS had notabene de hoogte van het bedrag reeds achterhaald... Was het niet logisch dat na La Serpe ook kroongetuige Fred Ros ging onderhandelen over 'zijn eigen beveiliging regelen'?  Waar is de scheidslijn nu nog tussen beveiliging kunnen betalen ('want die is nu eenmaal duur') en beloond worden voor verklaringen (wat bij wet verboden is). Hoe gaat dat met potentiële kroongetuigen in de toekomst indien het Hof dit toestaat?

Maar goed, ik zal er zelf maar geen conclusies aan verbinden, daar zijn de raadslieden tenslotte voor. Wellicht dat er straks wel wat aandacht vanuit de media is als blijkt dat het Gerechtshof nog wel eens tot een verrassende slotsom kan komen. Meestal is het bij de uitspraak wel weer even druk, want het blijft spannend. Zelfs ik, iemand die het proces van a tot z heeft gevolgd, durf nog geen geld te zetten op de uitkomst van de einduitspraak.

Hieronder kunt u (een beetje) teruglezen wat de twee raadslieden van Remmers hebben bepleit afgelopen week.Bondtehondzaterdag 14 januari 2017

Planning Passage-proces december tm april 2017

UPDATE Het Gerechtshof heeft de nieuwe Passage-planning van december tm april 2017 bekend gemaakt via de persvoorlichter. De zittingen vinden plaats in het Justitieel Complex Schiphol (JCS) en beginnen 9:30, tenzij anders aangegeven. Vrijdag is de zitting bijvoorbeeld in het Gerechtshof aan het IJdok schuin achter Centraal Station. Mr. Stijn Franken zal dan het pleidooi voordragen in de zaak van zijn cliënte Pinny Song, verdachte in de zaak Opa. Het Hof zal dan tevens bekend maken of de voorlopige hechtenis van Fred Ros opgeheven mag worden, dan wel geschorst. Eerder besliste het Hof dat Ros moet blijven zitten tot de uitspraak.

(klik)

Er werden geen nieuwe argumenten aangedragen, althans daar mocht de verdediging van Ros mr. Onno de Jong niets over zeggen, uit veiligheidsoverwegingen ivm getuigenbescherming, Het kwam er in mijn ogen op neer dat Ros het niet leuk vindt, dat nu zijn straf erop zit, hij nog in hechtenis zit. Maar dat vindt geen van de verdachten natuurlijk en vorige keer dat Ros zo'n opheffingsverzoek besliste het Hof dat men niet wil vooruitlopen op de einduitspraak. Ik denk dat dit ook wel de meest rechtvaardige beslissing was, omdat het onderzoek nog bezig was, de pleidooien nog niet eens zijn afgerond en het maar zo zou kunnen dat het Hof na het onderzoek ter zitting tot een ander oordeel komt over de betrouwbaarheid van de kroongetuige dan het Openbaar Ministerie.


Planning December 2016 
 • vr 9/12  9:30:  Pleidooi C.P. 'Pinny' Song (IJdok)
                 13.30: beslissingen op vordering en verzoeken m.b.t.
                              de voorlopige hechtenis van Fred Ros (IJdok)
 • ma 12/12  zaak Nan Paul de B.: pleidooi 
 • di 13/12  alle zaken: reserve 
 • ma 19/12  zaak Siegfried Saez: pleidooi 
 • di 20/12  alle zaken: reserve 

Planning 1e helft 2017 

JANUARI 
 • ma 9  pleidooi Jessy Remmers (1)
 • wo 11  pleidooi Jessy Remmers (2)
 • do 12  " (3)
 • vr 13  " (4)
 • ma 16  reserve  (komt te vervallen)
 • di 17  pleidooi Sjaak Burger
 • ma 23  pleidooi Dino Soerel (1)
 • di 24  “ (2)
 • do 26  “ (3)

FEBRUARI
 • do 2  “ (4)
 • vr 3  “ (5)
 • di 7  “ (6)
 • wo 8  “ (7)
 • vr 10  “ (8)
 • ma 13  reserve
 • wo 15  reserve/aansluit

MAART  (UPDATE)
 • ma 6  pleidooi kroongetuige Peter la Serpe + pleidooi kroongetuige Fred Ros
 • do 9  repliek OM (1)
 • vr 10  repliek OM (2)
 • ma 13  “ (3)
 • di 14  “ (4)
 • do 16   benadeelde partijen/reserve
 • vr 17  dupliek Stevens, Burger, Rasnabe
 • ma 20  dupliek De B., Saez, Song
 • do 23  dupliek Remmers
 • vr 31  dupliek Soerel

APRIL

 • di 4  reserve
 • do 13  dupliek La Serpe, Ros
 • vr 14  reserve
 • di 18  reserve
 • do 20  LAATSTE WOORD VERDACHTEN
 • vr 21  reserve
Een nieuwe planning is altijd onder voorbehoud en garandeert niet dat het schema niet nog eens aangepast zou kunnen worden. Dat leerde de ervaring van afgelopen jaren me. Vooralsnog zou dit wel eens het laatste schema kunnen zijn tot de uitspraak van het Hof in dit Hoger beroep, die naar ik begreep ongeveer 3 maanden na de laatste zittingsdag zou moeten plaatsvinden.

Bondtehond

vrijdag 13 januari 2017

Presentatie De Kouwe Ouwe in Café De Omval

Gisterenavond bij de leuke presentatie geweest van het langverwachte misdaadboek 'De Kouwe Ouwe' van Panorama-misdaadredacteur Vico Olling en misdaadjournalist Martijn Haas. Uitgeverij Lebowski van Oscar van Gelderen had een beste stapel boeken aan laten rukken en was weer zeer gul in het weggeven van de eerste exemplaren. Het allereerste exemplaar was echter gereserveerd voor ex-crimineel Donald Groen die met wat goede maten de presentatie bezocht. Verder was zo'n beetje iedere misdaadjournalist die ik ken aanwezig. Het boek is goed ontvangen als ik zo de eerste recensies lees en wat ik er zelf tot nu toe van heb gelezen beloofd dat veel onthullende informatie op een boeiende wijze geschreven. Laat dat maar aan de journalisten Vico Olling en Martijn Haas over.


Het waren een paar gezellige uurtjes waar dus behalve heel wat misdaad-journalisten ook wat oude penose aanwezig was. Lees op Crimesite deze recensie en dit verslagje met wat namen van aanwezigen. Hieronder nog een kleine foto-impressie.


Nieuwtje:'Big Willem' weg bij No Surrender
Zo sleep je tussen neus en lippen door toch ook weer wat nieuwtjes weg her en der. Één daarvan vond ik wel opmerkelijk: Big Willem van Boxtel schijnt afscheid te hebben genomen van motorclub No Surrender. Dat hoor je dan op een steenworp afstand van de locatie waar Van Boxtel vroeger woonde. Ik heb er vanmorgen nog maar even niks over geschreven of getwitterd, want voor je't weet krijg je het verwijt dat je suggereert dat het allemaal met die inval in het clubhuis van No Surrender in Emmen te maken heeft. Eerlijk gezegd denk ik dat niet omdat dit scoopje mij gisteravond reeds ter ore kwam. Toen wist ik natuurlijk nog helemaal niet dat er vanmorgen vroeg een inval zou komen bij No Surrender. Maar ik lees er verder ook helemaal niets over, dus ik zie een half etmaal later ook geen reden om me nog langer in te houden en zal dit scoopje dus ook niet langer onder de pet houden. De reden weet ik niet, maar je zou je daar wellicht wel wat bij voor kunnen stellen. Speculeren doe ik echter maar niet aan, dus het is verder aan andere media om verder uit te zoeken of dit klopt en wat daar de specifieke reden voor is. Ikzelf twijfel niet aan mijn doorgaans betrouwbare bron. Ben op dit moment zelf even te druk met Passage-gerelateerde zaakjes.

Of de inval terecht is blijf ik ook even vanaf. No Surrender baas Henk Kuipers vindt van niet.

(klik voor groot formaat)

Vico Olling en Martijn Haas
Donald Groen
Met vrienden: (vlnr) Olav, Donald Groen, Rini Scholten en Max
Advocaat van Stanley Hillis Mr. Mark Teurlings + Donald Groen


De Kouwe Ouwe bestellen

kan hier:
(klik)


Bondtehond

woensdag 11 januari 2017

Pleidooi van Jessy Remmers voorgedragen in Hof door Mrs. Janssen en Malewicz

Het ontgaat de media kennelijk volkomen dit keer, want die duiken liever met z'n allen op rapper Boef in rechtbank Breda, die vorig jaar maar liefst (zegge en schrijve) 'één dochter van één blauwtje heeft gefokt' (in zijn kunstenaarswoorden dan)... Want ja, hij geeft nou eenmaal geen fok om de blauw.


Maar goed, voor de geïnteresseerden in een verdachte van serieuzere misdrijven, wat zou je zeggen van 7 liquidaties, die kunnen mijn Twitter-timeline even terugscrollen hieronder. Het blijft summier op zo'n pleidooi dat zowat een volle procesdag duurde, maar iets krijgt u wel mee van wat zich vandaag in het Hoger beroep van het Passage-proces heeft afgespeeld. Mr. Robert Malwicz droeg vandaag een deel van het enorme pleidooi in de zaken van Jessy Remmers voor en maandag beet Mr. Sander Janssen de spits af met een vlammend pleidooi over de kroongetuigenregeling en meer in het bijzonder de deal met de huidige kroongetuigen Peter la Serpe en Fred Ros.Bondtehond