woensdag 16 april 2014

'Dat is er echt één die uit de serie komt van Bassie en Adriaan'

Het getuigenverhoor van getuige Johannes Cornelis 'Harry' W. in de Bunker duurde bij elkaar niet zo lang als de eerdere verhoren, een uitloopdag is niet nodig. Het verhoor vond op deze andere locatie plaats omdat het TGB dat had verzocht. Technische voorzieningen die wel in de Bunker zouden zijn en niet in het JCS waren de reden voor dat verzoek. Er staan nog meer getuigen-verhoren op de rol, zoals die van Peter La Serpe, F1 en F2, welke ook in een extra beveiligde omgeving dienen plaats te vinden of in een omgeving die de anonimiteit waarborgen, maar vooralsnog wil het Hof die verhoren gewoon in het JCS plaats laten vinden.

Henk Rommy - Jesse Remmers - Moppie Rasnabe - Gilbert Rommy

Harry W. heeft in het liquidatieproces Passage in eerste aanleg 5 keer op zitting getuigd. Hij is via een andere zaak in beeld gekomen als iemand die zegt wetenschap te dragen over liquidaties, met name de '93-zaken in Passage. Hij werd verdacht van het beschieten van een huis aan de Groenlandsekade in Vinkeveen op 25 januari 1995. Het huis behoorde toe aan Henk de Vries, de eigenaar van coffeeshopketen 'The Bull Dog' in Amsterdam. Toen Harry W. in januari 2011 aanvankelijk werd opgehaald thuis om te worden gehoord over de smokkel van 4050 kilo coke met zeesleper 'Otton', de zaak waarin Marco Proper en Thom Bergsma hoofdverdachten zijn, kwam deze raketbeschieting ook aan de orde. Hij beriep zich toen op zijn zwijgrecht. De zaak is niet geseponeerd, bleek op navraag van de voorzitter. 'Mogelijk wil de politie W. daar nog eens over horen', aldus advocaat-generaal Mr. Frits Posthumus.

Toen er tijdens het 2e of 3e verhoor ook vragen over levensdelicten werden gesteld, zou Harry W. uit zichzelf zijn begonnen over Henk Rommy. Over hem wist Harry W. wel een en ander te vertellen, maar hij gaf aan dat het gevaarlijk was om over mensen in het milieu te praten. De politie vroeg toen door, kwam uit op Moppie Rasnabe in Passage en uit zichzelf begon W. toen ondanks zijn angst toch te praten over de '93-liquidaties en mensen die voor Henk Rommy zouden werken. Die liquidatiezaken zouden hem dwars hebben gezeten naarmate hij ouder werd, beweert Harry W. en hij vond dat moment het geschikte moment 'daar wat aan te doen'. Hij zei daarover eerder op zitting: "Weet je, mijn geweten speelt ook een rol. Mensen doodschieten is natuurlijk uit den boze. Daarom heb ik besloten toch te getuigen."

In eerdere verhoren, o.a. op 20 oktober 2011, op 24 oktober 2011 en op 17 februari 2012 is dit allemaal uitgebreid aan de orde gekomen.

De bedoeling van het Hof was niet om alle vragen die in eerste aanleg zijn gesteld opnieuw te behandelen. Daar was het Hof op momenten duidelijk in tegen de aanwezige raadslieden van Jesse Remmers, Moppie Rasnabe, Alex de B., Freek S. en Siegfried Saez. Overigens ook niet mijn bedoeling. Wel werden er ambtshalve opnieuw vragen gesteld over de gang van zaken rondom het tot stand komen van het optreden van Harry W. als getuige in het liquidatieproces Passage. Bijvoorbeeld of Harry W., op het moment dat hij begon te verklaren over de Passage-zaken, wist dat er een groot proces speelde, gingen diverse vragen over. De verdediging is ervan overtuigd dat Harry W. moet hebben geweten dat er een groot proces bezig was, zo niet het grootste strafrechtproces ooit, naar Nederlandse maatstaven. Het vorige 'proces van de eeuw', het Holleeder-proces, is al ruimschoots overtroffen kwa grootte, het aantal verdachten en de enorme tijdsduur van vele jaren. Het lijkt de raadslieden onmogelijk dat Harry W. daar niets van mee heeft gekregen als hij wel eens op Crimesite heeft gekeken en/of gegoogleld heeft op oude bekenden uit het milieu waar W. vroeger in verkeerde. Zijn ontkenning ook maar iets van dit proces te hebben meegekregen wordt dan ook met een flinke korrel zout genomen. Anders gezegd: De advocaten geloven er niets van.

Opvallend is in ieder geval wel dat Harry W. weinig verklaart dat al niet eens op internet heeft gestaan, onder meer op Crimesite, waar ik voor 2010 tweede redacteur was en waar in de eerste jaren van Passage reeds verslagen publiceerde. De vraag door Mr. Fébe Schoolderman, de voor Mrs. Jan Hein Kuijpers en Mark Nillesen invallende advocaat, of Harry W. de site 'Bondtehond' kent, werd al meteen ontkennend door hem beantwoord. 'Nee, ik vind Crimesite al erg genoeg', aldus W. (Waarmee hij min of meer impliceerde toch wel het verschil te kennen.) Dat gegeven is opmerkelijk in combinatie met de overtuiging van de verdediging dat W. er een belang bij had om mensen aan te wijzen die reeds verdacht zijn in Passage, zoals drugsbaron Henk Rommy als mogelijke opdrachtgever en Jesse Remmers, Moppie Ranabe en Siegfried 'Oompje' Saez als vermeende uitvoerders van Rommy. In een gesprek met Mr. Sander de Haas, zo memoreerde Mr. Stijn Franken, gaf De Haas aan dat W. wel een en ander in de media zou hebben gevolgd. 'Dus dat klopt niet, wat de officier zegt?', vroeg Franken. 'Nou ik denk dat hij zich vergist', antwoordde de getuige.

Dat wil er bij de raadslieden dus niet in. Het belang is volgens de verdediging simpel: Harry W. werd aangehouden en in de gesprekken met de politie liet hij doorschemeren wel over dingen te kunnen verklaren die hij wist, maar alleen op voorwaarde dat hij dan niet in voorlopige hechtenis zou worden genomen voor die raketaanslag. Als reden noemde Harry W.: omdat hij afhankelijk is van een uitkering waarvan hij zijn gezin moet onderhouden en die zou hij dan mogelijk kwijt kunnen raken. Hoe het ook zij, er was een belang. Er stond dus iets tegenover het verklaren over de Passage-verdachten, aldus de verdediging reeds in eerste aanleg. Die mogelijkheid kwam dus ook wel weer terug in de vragen van maandag.

Wat ook opmerkelijk was maandag: De heer Greg Remmers, de vader van Jesse Remmers, was naar de zitting gekomen en zat samen met twee jonge dochters van hem op de voorste rij vlak achter me op de publieke tribune. Er werd even gezwaaid en gelachen naar Jesse voor de zitting begon en tijdens het verhoor werd er goed door hem door geluisterd naar hetgeen Harry W. allemaal te vertellen had. Dat deed Harry W. vanuit de vertrouwde gepantserde getuigencabine links vooraan in de Bunker-rechtszaal, waar hij naast z'n advocaat zat. In het proces in eerste aanleg, waarschijnlijk op een moment dat de heer Greg Remmers zelf nog gedetineerd zat in PI Dordrecht, heeft Harry W. verteld dat hij naast Rommy ook Greg Remmers zou hebben ontmoet. Toen dit gegeven weer ter sprake kwam boog Greg Remmers zich even naar voren en zei met enige overtuiging in zijn stem tegen me: 'En ik ken die hele vent niet! Heb hem zeker nooit ontmoet. Hij liegt gewoon dat-ie barst!'. Zo ook een poosje later toen het weer even ging over de liquidatie van Ton de Bruin in 1992 ging, die volgens Harry W. door Jesse gepleegd zou zijn. Jesse zou volgens W. in vrouwenkleding hebben aangebeld en De Bruin aan zijn voordeur hebben geliquideerd.

Uit het verslag van 20 oktober 2011:
De getuige zegt namelijk begin jaren negentig met onder meer Henk Rommy en Greg Remmers, de vader van Jesse Remmers, te zijn omgegaan en zou een tijdje samen met Moppie Rasnabe op de boot van Gilbert Rommy, de zoon van Henk Rommy, hebben gewoond. Henk Rommy is de peetvader van Jesse Remmers, echter Jesse Remmers zelf had de getuige nooit ontmoet. Wel wist de getuige tussen neus en lippen door te vertellen dat Jesse verantwoordelijk zou zijn voor de liquidatie van drugshandelaar Ton de Bruin op 10 januari 1992. Jesse zou in vrouwenkleding hebben aangebeld en Ton de Bruin hebben geliquideerd. Opmerkelijk detail in W's verhaal: Jesse zou zo cool zijn dat hij op weg naar deze liquidatie in de Donald Duck zou hebben zitten lezen. Althans, dat had W. een keer van anderen gehoord. Henk Rommy werd door de politie een tijdlang verdacht van het opdracht geven tot deze niet opgeloste moord".

Greg Remmers merkte later in een pauze lichtelijk geïrriteerd klinkend op: 'Die vent spoort echt niet, dit verhaal is echt heel anders gegaan. Mijn zoon Jesse heeft daar echt he-le-maal niets mee te maken gehad. Hoe komt die fantast erbij?!'

Over het hoe en waarom Harry W. die dingen vertelde, kun je lang en breed over discussiëren, wat ook gedaan is in eerste aanleg en ook nu kwam uit de vraagstelling van de verdediging wel naar voren dat er aan het verhaal van getuige Harry W. sterk getwijfeld wordt, beter gezegd: Dat men hem ziet als gelegenheids-getuige die er vooral enig voordeel bij heeft gehad onwaarheden te verklaren die naadloos aansluiten op hetgeen reeds uitgebreid tot in details was besproken tijdens zittingen voor Harry W. in 2011 ineens onverwacht opdook als mogelijke nieuwe kroongetuige.

En dat komt alleen niet uit de mond van advocaten, verdachten of mensen met een directe familieband, of andere mogelijke belanghebbenden, maar ook uit de mond van mensen die zich onbespied waanden. Zo wees voorzitter Mr. Ruud Veldhuisen getuige Harry W. op een tapgesprek waarin Gilbert Rommy over de lijn komt en zegt: "Die Harry die ze nu hebben, die bij mijn vader heeft gelopen altijd, die ouwe, die Harry W. die nieuwe (getuige) die ken ik heel goed. Vriend als jij weet wat voor een idioot dat is. Dat ze die serieus nemen... Dat is er echt één die uit de serie komt van Bassie en Adriaan".  
Voorzitter: Dat is niet helemaal... eh... dat getuigt niet van veel respect, zal ik maar zeggen...
Harry W.: Nou ja, daar ben ik op mijn leeftijd ook helemaal niet meer op uit.
Voorzitter: Nee, dat begrijp ik, maar ik probeer even te begrijpen waarom ze zo over u spreken?
Harry W.: Nou ja, ik denk dat ik dat wel weet. Ik verklaar natuurlijk van alles over die mensen. Dat was natuurlijk eh.. dat zeggen ze natuurlijk naar mensen toe die eh... ik weet niet tegen wie ze zo over me gesproken hebben, maar die mensen ken ik waarschijnlijk helemaal niet.
Voorzitter: Nee, dat kan een reden zijn, maar dit is dus een reden die u verondersteld?
Harry W zweeg.

De voorzitter begon hierover omdat Moppie Rasnabe Harry W. ook al eens een 'dorpsgek' had genoemd.
Voorzitter: Het is niet eerbiedig, maar het wordt toch maar gezegd.

Wat ook opvalt is dat Harry W. in 2009 uit zichzelf naar de politie was gegaan omdat hem ter ore was gekomen dat mensen uit het milieu het voornemen hadden een liquidatie te plegen. Hij wilde dat naar eigen zeggen voorkomen en is toen naar de politie gestapt. De voorzitter vroeg waarom W. toen dan niet over de '93-zaken is begonnen, nu hij beweert dat hem die wetenschap die hij zegt te hebben over die '93-zaken naar eigen zeggen al zo'n lange tijd dwars zat? Daar zit natuurlijk wel wat in. De logica ontbreekt. Het is in ieder geval een goede vraag: Waarom in 2011 wel over die zaken beginnen en relatief kort daarvoor in 2009, toen je ook al ging vertellen over een op handen zijnde liquidatie bij de politie en het je ook al dwars gezeten moet hebben, verzweeg W. dat toen nog...

Ik stelde me zo voor dat een goede vervolg-vraag geweest had kunnen zijn: Was dat niet omdat u intussen veel informatie had gelezen op internet over de '93-zaken? En dan gesteld door de verdediging. Maar goed, wat ik al zei, het Hof was niet van plan alle vragen die reeds in eerste aanleg aan de orde zijn gekomen opnieuw gesteld zouden worden door de verdediging. Hoe de raadsheren van het Hof hier nu zelf over denken is mij niet duidelijk. Ik kreeg door de kritische vraagstelling soms wel de indruk dat het Hof ook moeite had bepaalde dingen aan te nemen die Harry W. beweerde. Nu slikken de raadsheren sowieso niet dingen voor zoete koek, is me opgevallen de laatste maanden, maar we zullen het pas zien in de toekomst.

De eerstvolgende openbare zitting is in ieder geval op 12 mei in de zaken van Jesse Remmers, Moppie Rasnabe, Siegfried Saez, Ali Akgün, Sjaak Burger, Dino Soerel en Fred Ros. Gehoord zullen worden Patrick de M. en Arjen Kaale sr. in het JCS.

Bondtehond