maandag 27 mei 2013

Passage-verdachten in Bunker voor preliminair verweer Hoger Beroep

Maandag zijn in de extra beveiligde rechtbank 'De Bunker' te Osdorp zogenaamde preliminaire verweren gevoerd inzake het Hoger Beroep dat is ingesteld in de zaken van Passage-verdachten Pinny Song en Fred Ros. Beide zijn in januari veroordeeld tot forse gevangenisstraffen, Pinny Song tot 12 jaar en Ros tot 30 jaar. De advocaten, respectievelijk Mrs. Stijn Franken en Peter Plasman, willen dat Het Hof de zaken van hun cliënten niet-ontvankelijk verklaart. Beide raadslieden gaven aan het op prijs te stellen dat zij nu reeds in de gelegenheid worden gesteld hun verweer te voeren en vinden het goed dat relatief snel na het vonnis van de rechtbank een herbeoordeling plaatsvindt. 
 
                              Bewaakt transport Fred Ros komt aan bij Bunker

De behandeling vond achtereenvolgens plaats. Eerst was het de beurt aan Mr. Stijn Franken met zijn cliënte Pinny Song. Ook in eerste aanleg vroeg Mr. Franken het OM niet-ontvankelijk te verklaren en is er van overtuigd dat de rechtbank zijn verweer ten onrechte heeft verworpen. Dat verweer vindt zijn grondslag in art. 255 Sv. In het kort komt dat hier op neer: 'Een verdachte kan na kennisgeving niet verdere vervolging niet opnieuw ter zake van hetzelfde feit opnieuw in rechten worden betrokken tenzij nieuwe bezwaren bekend zijn geworden'. In 1993 zat Pinny Song reeds 6 maanden in voorarrest, maar ontving een kennisgeving niet verdere vervolging omdat het OM destijds de zaak niet rond kreeg. Het standpunt van Mr. Stijf Franken is dat de huidige vervolging niet is gebaseerd op nieuwe feiten en dat het OM niet-ontvankelijk had moeten worden verklaard. Ook vroeg de raadsman afsplitsing van de zaak van Song van de andere Passage-zaken zodat de behandeling niet zo lang hoeft te dure.

In geval van Fred Ros stelt Mr. Peter Plasman dat Fred Ros geen eerlijk proces heeft gehad en dat de zaak van zijn cliënt moet worden overgedaan. Mede omdat na vervanging van rechtbankvoorzitter Mr. Brink door Mr. Lauwaars de heer Lauwaars in zijn vonnis er volgens Ros en zijn raadsman geen doekjes om zou hebben gewonden dat Ros wel schuldig moest zijn. Dus toen Ros zag dat Lauwaars ook de Passage rechtbank zou leiden, kreeg hij meteen de indruk dat dit geen eerlijk proces zou kunnen worden omdat bij voorbaat zou vaststaan dat Lauwaars hem schuldig achtte. Om die reden wraakte zijn raadsman Mr. Plasman de rechtbank. De wraking werd echter afgewezen. Vanaf 11 april 2011 weigerde Ros om deze reden nog naar de rechtbank in Osdorp te komen. Ook stuurde hij zijn advocaat naar huis. Vandaag stond Plasman echter weer als vanouds te pleiten voor zijn cliënt. De reden waarom Plasman destijds tijdelijk werd vervangen door Geertjan van Oosten is nooit echt duidelijk geworden.

De raadslieden Franken en Plasman droegen beiden hun pleitnota voor aan zijde van hun cliënt. Zowel Song als Ros zagen er goed uit. Ik had de indruk dat Song, die zwaaide naar haar man en een vriendin op de tribune wat gewicht was kwijtgeraakt en dat Ros juist wat forser was geworden sinds april 2011. Hij had zijn lange haardos weer terug en zag er afgetraind en weldoorvoed uit. Ros lachte en zwaaide naar een behoorlijk grote groep vrienden die op de tribune hadden plaatsgenomen om hem te steunen.

De advocaat-generaal van het OM verwierp alle verweren in beide zaken. Het OM wil niet dat de zaak van Song wordt afgesplitst en eist dat de zaak samen met de andere zaken wordt behandeld. Tevens stelt het OM dat er wel nieuwe bezwaren bekend zijn geworden, onder meer de verklaring van Harrie W. die nogal belastend zou zijn, aldus de AG. In de zaak van Ros stelt hij dat de vrees dat de rechtbank niet onpartijdig zou zijn geweest niet gerechtvaardigd is. Mocht het Hof toch tot de beslissing komen dat er sprake is van partijdigheid, is het niet nodig alle zaken als onrechtmatig te beoordelen, maar partieel. Het geldt immers in de zaak 'Perugia' (de liquidatie van Thomas van der Bijl) en niet voor de andere zaken als 'Oma' (poging liquidatie George van Dijk) en 'Art.140' (deelname criminele organisatie), aldus de advocaat-generaal.

De rechtbank zal op 25 juni om 13:15 de uitspraak doen van de beslissing in het nieuwe gebouw van Gerechtshof aan de IJdok 20 in Amsterdam. Op deze locatie omdat zowel Song als Ros aangaven afstand te tekenen en de uitspraak dus niet te zullen bijwonen.

Morgen een zitting van 'Briard'.

Bondtehond