woensdag 20 april 2011

Peter La Serpe: 'In de bajes is dat alom aanwezig'

Een behoorlijk heftige zitting in de Bunker maandag. Vuurwerk met recht. Kroongetuige Peter La Serpe leek zijn zelfbeheersing meerdere keren te verliezen. Althans de beschuldigingen, echter zonder enige vorm van onderbouwing, 'losse flodders' genoemd door Mr. Nico Meijering, vlogen door de rechtszaal. Dit keer niet zomaar beschuldigingen richting zijn "medeverdachten" of getuige Rob de Wit, die in drie zittingen min of meer bevestigde wat de getuigen F1 en F3 al eerder hadden verklaard: "La Serpe weet meer van de dood van Bethlehem en de aanslag op Arjen Kaale dan hij iedereen wil doen geloven". Nee, dit keer kregen voor- namelijk de advocaten die hem aan een verhoor onderwierpen de wind een aantal malen flink van opzij, uit richting van het beschermde getuigenhokje.


Met name Mr. Nico Meijering werd grof beschuldigd, tussen de regels van het verhoor door, dat een groot gedeelte van de dag in beslag nam. 's Morgens had La Serpe verbaal al hevig om zich heen lopen trappen en beschuldige Mr. Meijering zowaar 'een boef te zijn, met zijn vazallen'. Hij doelde op Meijering zelf en diens kantoorgenoten. Het ging op dat moment over wat Rob de Wit had verteld op zitting, dat La Serpe Rob wilde leren wat La Serpe voorheen in de bajes had geleerd: hoe je het beste kon manipuleren.

De vraag was of La Serpe zich herkende in dit verhaal van Rob de Wit? Over het vertellen van een verhaal met kleine stukjes waarheid en de waarheid verdraaien, maar daarbij wel dicht bij de waarheid blijven. Dat is precies wat La Serpe nu steeds doet in zijn verklaringen, vertelde Rob. In de bajes is dat alom aanwezig. Iedereen doet dat. Het is zelfs zo dat je dat buiten weer af moet leren, aldus de kroongetuige. Maar nu Meijering er vragen over stelde, ontkende La Serpe.

(samenvatting verhoor door Mr. Nico Meijering)
Mr. Meijering: Rob verteld: "We rookten veel jointjes en dan vertelde La Serpe die dingen met veel bravoure." Herkent u daar iets in?
La Serpe: Bravoure, ik weet niet wat dat betekent.
Mr. Meijering: Dus u herkent er niets in?
La Serpe: Als ik niet weet wat het betekent, hoe kan ik mij er dan in herkennen?
Mr. Meijering: Wat verstaat u onder bravoure dan volgens u?
La Serpe: Ik weet niet wat ik daar onder moet verstaan.
Mr. Meijering: Dus u weet niet wat bravoure is?
La Serpe: Nee. Als u het mij verteld, dan kan ik zeggen of ik mij daar in herken.

Mr. Meijering: Ja, bravoure...  grootdoenerij.
La Serpe: Nee, daar herken ik mij niet in. Maar goed dat ik het vraag,hè?
Mr. Meijering: Ja. (Rob de Wit citerend) "Hij zat te vertellen hoe hij zijn tijd had doorgebracht in de gevangenis en hoe hij mensen dingen kon laten doen die indruiste tegen hun natuur". Heeft u dat aan Rob de Wit verteld?
La Serpe: Nee, daar kan ik relatief zeker over zijn. Nee. Ik vind het ook een beetje science fiction-gehalte.
Mr. Meijering: U herkent het niet. dat is duidelijk. Dan, zijn advies voor liegen was: Kleine stukjes waarheid. Of zo dicht mogelijk bij de waarheid. Herkent u zich daarin?
La Serpe: Helemaal niet.
Mr. Meijering: (Rob de Wit citerend): "En iets proberen verklaard te krijgen zodat het toch geloofwaardig is. Dat was een sport voor hem. Dat vond hij prachtig". Herkent u dit?
La Serpe: Nee, als ik eerlijk ben, begrijp ik het niet eens.
Mar Meijering: Nou ja, wat hij zegt, is dicht tegen de waarheid aanblijven, dat herkent u toch wel?
La Serpe: Nee. Ik herken de woorden als zijnde dat het Nederlandse taal is, maar niet als iets dat ik het uitvoer.
Mr. Meijering: Nou ja, en u heeft het er ook nooit met hem erover gehad?
La Serpe: Nee.

Mr. Meijering: Dus ook daar liegt De W. kennelijk over, toch?
La Serpe: Dat moet je aan De W. vragen. In ieder geval komt het niet overeen met mijn waarheid.
Mr. Meijering: Ja, maar goed, u heeft ook verschillende antwoorden gegeven. Van nou ja, ik weet absoluut dat iets niet is gebeurd. En u zegt soms ook, daar staat mij niets van bij. Dat zijn toch twee verschillende antwoorden. Nu zegt u, dit is iets wat absoluut niet ooit met hem is besproken, hoe je mensen kunt manipuleren en dicht bij de waarheid blijven, en iets absurds verklaard krijgen. Daarvan zegt u dat is gewoon absoluut niet waar.
La Serpe: Alles wat u nu zegt, kan ik met een grote stelligheid zeggen dat het niet klopt.
Mr. Meijering: Zou u kunnen bedenken waarom hij dit verteld heeft?
La Serpe: Ja natuurlijk.
Mr. Meijering: Zegt u het maar hoor.
La Serpe: Aahhhh..!. Hij is zeer goed bevriend met Jess, hij is zeer goed bevriend met Sjaak, hij is zeer goed bevriend met Jan Hein Kuijpers. Ik denk dat u ook wel regelmatig contact heeft gehad, of via via. Er zijn een hoop redenen die ik kan aanvoeren dat je zegt van ja... Ik kan het alleen niet bewijzen.
Mr. Meijering: Dat lijken conclusies, hè?
La Serpe: Ja, maar u vroeg erom.

Mr. Meijering: Jazeker. ik hoor het liefste feiten.
La Serpe: Ik weet dat het niet klopt. En daarom denk ik dan, hoe zou dat nou kunnen? Wie zou daar het meeste voor in aanmerking komen? Nou, dan heb ik een rijtje.
Mr. Meijering: Hmm...   Nou ja, misschien dat u nog een poging kunt wagen. Met name met feiten. De W. laat zich dan wel  behoorlijk gebruiken door 'die boef en zijn vazallen', vind u niet?
La Serpe: Eh ja, dat klopt, zoals ik in mijn verklaringen al geschreven heb, is dat goed voor zijn carrière. Die jongen, echt veel geld zal hij in zijn eentje niet verdienen. Wellicht dus dat hij er wat contacten aan over houdt. Ik ben natuurlijk een kroongetuige. Een kroongetuige omver proberen te gooien, dat is natuurlijk een sport op zich. Dat is bevordelijk voor je carrière. Er zijn vele antwoorden op mogelijk, mijnheer Meijering. Ik kan er alleen maar naar speculeren. Zekerheid kan ik niet geven, helaas.
Mr. Meijering: En De W. hè, u heeft drie jaar... hoe lang heeft u hem gekend?
La Serpe: Iets meer dan twee jaar.
Mr. Meijering: En heeft u vaker gezien dat hij tot dit soort dingen in staat was? Dat ie dus met anderen verklaringen in elkaar draait?
La Serpe: Zo goed ken ik Rob niet. Verder heb ik Rob de Wit nooit in de rechtszaal meegemaakt. Ik heb het wel van u meegemaakt.
Mr. Meijering verbaast: Wat zegt u?
La Serpe: Ik heb het wel van u meegemaakt dat u van een corrupte rechercheur een rapport kocht.
Mr. Meijering: Ah ja?
La Serpe: Dat u van een rapport kocht, daar heb ik bij gezeten.
Mr. Meijering droog: U zat erbij he?
La Serpe: Dat u het in de rechtbank aan de rechter gaf, ja. Daar zat ik bij.

Mr. Meijering onverstoorbaar: U verplaatst de camera naar kluisverklaring 8. Nou komt die sowieso nog wel aan de orde. Die staat nog bij de restzaken, voorzitter, eventjes naar u kijkend. Maar, het is toch wel eventjes goed, want u haalt dit zo aan. En wat zei u ook weer? Die verklaring heb ik gekocht? Hoe zat dat ook alweer?
La Serpe: Uh, ik heb uh, Jesse toen met 50.000 gulden, was dat toen nog, heb ik Jesse bij u afgezet voor uw kantoor was dat toen nog. Jesse heeft toen later gezegd, dat was voor u. U was de advocaat van Greg Remmers toen geloof ik, om van een corrupte rechercheur een rapport te kopen dat Greg wel, of niet in Venezuela was geweest. De rechtszaak, toen die diende, dat was met Bénédicte Ficq, Leon van Kleef en U. Die waren daar, en jullie maakte daar een mooie drietrap van, dat was mooi om te zien moet ik zeggen. De ene sprak de integriteit van de officier aan, de rechtbank beschermde hem. En toen deed de tweede dat, en weer beschermde de rechtbank de officier, en toen kwam u als derde, en toen kwam u met dat rapport boven water. Toen werd de officier weggestuurd dat ie dat rapport moest halen. Want hij ontkende namelijk dat dat er was, dat onderzoek. Dus...
Mr. Meijering: Nee, dat klopt wel wat er in die zitting gebeurde. Wat u beschrijft.
La Serpe: Goed geheugen hè?
Mr. Meijering: Maar die 50.000, dat die is overgedragen...
La Serpe: Dat heb ik niet letterlijk gezien.
Mr. Meijering: Ooh... ok...
La Serpe: Jammer genoeg.

Mr. Meijering: Ja... dat is het inderdaad. Nou ja, we gaan er zeer zeker nog op terug komen. Daar zullen we dan nog mischien nog wel een zitting appart voor nodig hebben. Maar wat ik nog wel even van belang vind, er is toen een verklaring gekocht. Want u zegt er is 50.000 gulden aan mij gegeven, en die heb ik toen aan die politie-ambtenaar gegeven, om die verklaring te krijgen... Of, wat was het?
La Serpe: Een onderzoeks-rapport was dat. Of er wel of niet een onderzoek in Venezuela had plaatsgevonden.
Mr. Meijering: En dat heeft u gehoord van Jesse Remmers hè?
La Serpe: Dat hij die 50.000 gulden naar u moest toebrengen, ja.
Mr. Meijering: En dat dat rapport daarvoor is teruggekomen, heeft u ook van hem, toch?
La Serpe: Ja. Nou, dat dat rapport gekocht moest worden, dat heb ik ook van hem gehoord, dat hebben we verschillende keren besproken, en ik heb het gezien dat u het aan de rechtbank gaf.
Mr. Meijering: Ja, maar even dat die politie...
La Serpe: Ja, 1 en 1 is 2, toch?
Mr. Meijering droog: Oh ja, nee... Dat die politieambtenaar het heeft overgedragen, daar was u niet bij?
La Serpe: Nee, maar dat weet u. En ik snap het ook wel, u doet u eigen verdediging. U weet wat ze daar van zeggen hè?

Mr. Meijering: En nu even terug.Wat in het rapport stond, was dat nou waar of was dat niet waar?
La serpe: De rechtbank was boos, dus ik ga er van uit dat dat waar was.
Mr. Meijering: Nou ok, daar gaat het op dit moment om. Er zou een verschil kunnen zijn, even los van of het waar is wat u zegt en wat u al eerder heeft verklaard, er zal ongetwijfeld nog een gelegenheid komen. Daar valt nog wel wat meer over te vragen en te zeggen. Maar het verschil is in die zin van belang, dat wat er in die rapporten stond en wat er toen is overhandigd, was allemaal waar, en nu hier zegt u, ja pas op, hier is wat anders aan de hand, hier worden getuigen willens en wetens ertoe gebracht om dingen te gaan zeggen die bezijden de waarheid zijn. Dit ben ik niet. Ehm, en u zegt net, u legt dat verband hier hè, en mijn punt is nu, en we gaan zo langzamerhand ook naar de F1 en we hebben de F3, en nou hebben we meneer De W. Die hebben verklaringen afgelegd, en u zegt daar allemaal van, dat is 'die boef met die vazallen'....
(tot zover)

Kortom, iedereen liegt, behalve La Serpe, daar kwam het ongeveer op neer. De vraagstelling ging zo nog een tijdje voort. Nou zijn we wel wat gewend van de kroongetuige in het liquidatieproces, echter op een later moment leek zelfs La Serpe zich zelf te realiseren dat hij te ver was gegaan en middels zijn raadsman Mr. Jan Peter van Schaik trok hij bepaalde woorden nadien terug. Hetgeen hij gezegd had zou iets te voorbarig zijn geweest, volgens Van Schaik, in de hoop dat de toehoorders er verder geen acht op zouden slaan. Echter dat was tevergeefs. De oren stonden bij iedereen al gespitst. 

Betty Wind reageerde nadien: Wij vinden het belangrijk genoeg het niet te laten rusten. La Serpe heeft gezegd het te laten rusten. Wij vinden wel dat er later duidelijkheid moet komen.


Waar ging het nu eigenlijk om? Naar eigen zeggen heeft de kroongetuige een klein onderzoekje gedaan naar wie de anonieme bedreigde F-getuigen zijn. Daar is hij nu achter, vertelde hij.

(samevatting)
La Serpe: Ik heb een klein onderzoekje laten doen naar wie de F-getuigen zijn. Ik ga nu de namen in ieder geval nog niet bekend maken. Omdat, ik ben niet wraakzuchtig. Ik zie in de F-verklaringen, tenminste niet genoeg, om hen te schaden op dit moment. Beiden hebben een baan. Meer nog omdat andere er anders bij betrokken raken. Op dit moment maak ik die keuze niet. Laat ik het zo zeggen. De F-verklaringen heb ik niet echt op gereageerd, behalve dan in de verklaringen die ik afgelegd heb, en ja eh, dat het karaktermoord is en gemeen spel. Maar meer nog, ik kan het niet bewijzen hoor, maar ik zal een paar kleine indicaties geven waarom ik u een boef noem. En of u dat bent, of mijnheer Janssen, of eh....
Mr. Nico Meijering: Ja, licht u dat dan eens toe...
La Serpe driftig: Mag ik even formuleren? Mag ik mijn antwoord formuleren, ik onderbreek u ook niet.
Mr. Meijering: Ja maar kom dan...
La Serpe: Mag ik mijn antwoord formuleren?
Meijering: Richt u maar op mij dan...
La Serpe venijnig: Ik richt mij op wie ik wil!...  Of het nu mijnheer Janssen is of mijnheer Kuijpers, dat weet ik allemaal niet, alleen als ik u vertel dat de twee F-getuigen in 2003 gepoogd hebben voor 50.000 euro mijn adres te verkopen, zodat ik geliquideerd kon worden.
Mr. Meijering: Daar zegt u nogal wat.

La Serpe: Ja, precies. Later is mij verteld dat er handgranaten naar binnen gegooit zouden worden. Dat verhaal staat in het dossier. Dat zijn deze twee F-getuigen geweest. Als ik u vertel dat deze F-getuigen elkaar heel erg goed kennen. Ik heb aanzienelijk materiaal om te vertellen hoe deze F-getuigen zijn, wat de rechter-commissaris niet weet. op dit moment kies ik ervoor om dat niet te doen. Op dit moment. Maar dat kan natuurlijk zomaar weer anders zijn. Maar ik denk over die betrouwbaarheid kennelijk iets anders dus, en over de inhoud al helemaal. Dat was mijn antwoord.
Mr. Meijering: nou, dat is eh... verrassend. Ik moet ook zeggen dat...
La Serpe: Nou het zal niet zo verrassend zijn dat ik te weten ben gekomen dat ik weet wie die F-getuigen zijn.

Mr. Meijering: Nee, dat is in die zin niet verrassend, omdat u als geen ander kunt weten wie de waarheid heeft gesproken en wie niet.
La Serpe: Jaaahh, leuke ingang mijnheer Meijering.
Mr. Meijering: Daar heeft u volkomen gelijk in, maar toch zijn uw opmerkingen wel eh, zijn die verrassend en nieuw, en ik ga u zeggen ik ga hier eventjes goed over nadenken en ook even met mijn collega's, ehm, met mijn vazallen ga ik hier even overleg over hebben, want de vraag is of wat wij hier nu mee gaan doen nu?
La Serpe: Moet ik dat zeggen? U mag er mee doen wat u wilt.
Mr. Meijering: Dus daar, voorzitter, willen we ons, of ons, wil ik graag met mijn collega's nog even op beraden op dit antwoord. Interessant...

Betty Wind: En wij ook graag, mijnheer de voorzitter, over deze nieuwe ontwikkeling.
(stilte)
Lauwaars: U ziet, mijnheer La Serpe, dat eh, aan de kant van de advocaten ook enig beraad nodig is, zal ik maar zeggen. Dus wij houden ook even beraad, want er ligt natuurlijk in het kader van dit strafproces ligt er een betrouwbaarheidsoordeel van de RC dat we integraal hebben voorgedragen, omdat dat belangrijk is in dit proces. Als u zegt ik kan daar afbreuk aan doen omdat ik veel meer weet, dan zouden we heel graag hebben in zijn algemeenheid dat u dat onderbouwd, omdat in het kader van de waarheidsvinding van belang is. Anders wordt het straks een optelsom van 1 getuige die betrouwbaar is en nog een getuige die betrouwbaar is, en dan nog de verklaring van Dhr. Remmers, en dan uw verklaring. Kijk, u advocaat heeft u ongetwijfeld erop gewezen en voorgelicht dat we dan ook niet heel erg goed weten wat we daar nu mee moeten. Dus dan moeten we van die gegevens uitgaan. Dus als u zegt, ik kom ermee en u komt er niet mee dan vinden we dat hoogst onbevedigend. Want daar zijn we ontzettend nieuwsgierig naar.

Mr. Sander Janssen: Mag ik daar iets over zeggen? Mijnheer La Serpe is daar, of zou daar destijds ook over gehoord worden bij de rechter-commissaris in het kader van...  Of is dat nog niet gebeurd?
Betty Wind: Nee, dat zou op de zitting moeten plaatsvinden.
Lauwaars: Dat gebeurt hier. Dat doet de RC niet.
Mr. Janssen: Ik zou me zo kunnen voorstellen, ik leg het maar bij u neer, als mijnheer La Serpe hier dingen wil zeggen over de F-getuigen en over wie dat zouden zijn en wat ze gedaan zouden hebben, en waarom ze wel of niet betrouwbaar zijn, dat dat in eerste instantie binnen de opdracht van de rechter-commissaris zou liggen.
Lauwaars: Daar zegt u wat.
La Serpe: Mag ik hier op reageren? Voor u wellicht conclusies trekt of beslissingen neemt, hehehe...
Lauwaars: We nemen nog helemaal geen beslissingen. We richten voorlopig nog onze vragen tot u omdat we in gevaarlijk vaarwater zitten.
La Serpe: Dat begrijp ik. Uhh, ik heb nog maar kort zelf vernomen wie het zijn, er vanuit gaande dat het klopt. Uhh, op dit moment, ik moet het even voor mezelf plaatsen wat de consequenties kunnen gaan zijn. Kijk, dit proces is natuurlijk belangrijk, dat begrijp ik. Maar er zijn in mijn leven meerdere dingen belangrijk, mijn privé-leven bijvoorbeeld, is eh, ja voor mijzelf is dat zo'n beetje afgelopen hier in Nederland, maar voor andere mensen is dat nog wel belangrijk. Het is niet alleen in dit proces voelbaar. die zijn ook buiten dit proces voelbaar. In dat kader had ik het mischien nog niet moeten zeggen, maar pas als ik het bekend maakte zeg maar, anders zou ik zeggen, houdt u er nog maar geen rekening mee, dan hoort u wel wanneer ik het bekend maak...  of niet.
Lauwaars: Ja...

La Serpe: Het is al gezegd, wou u zeggen?
Lauwaars: Heer van Schaik, ik had toch graag dat u daar nu ook iets over zei.
Mr. Jan Peter van Schaik: Nou, ik ga er helemaal niks over zeggen omdat het iets is tussen raadsman en mijn cliënt. Hij heeft dat nu gezegd, en hij heeft een tweede opmerking gemaakt. Meer dan dat zeg ik er niet over.
Mr. Meijering: Voorzitter, mischien mag ik er toch nog even wat vragen over stellen, voordat wij ook ons nog even kunnen beraden?
Lauwaars: Ja, mijnheer La Serpe weet wat hij er mee wil. Gaat u gang.
Mr. Meijering: Ja, ik was best wel een beetje verrast. Maar voor de goede orde, waren er twee getuigen, of was het een van de twee getuigen die u voor 50.000 euro wilden gaan laten liquideren?
La Serpe: Ik eh, naar aanleiding van de commotie in de rechtbank wil ik er nu verder niet op ingaan. Ik wil eerst in ieder geval voor mezelf helder hebben. Ik zeg al, ik heb dit antwoord mischien wat te vroeg gegeven. Ik had het beter of wel, of niet kunnen doen. Maar die correctie maak ik nu.
Betty Wind: Mijnheer de voorzitter, mag het OM ook even wat zeggen?
Mr. Meijering: Ik wilde nog wat vragen stellen. Ik was nog niet klaar met vragen.
Betty Wind: Dat begrijp ik. Het is wel iets waar iedereen zijn vraagtekens bij krijgt.
Lauwaars: Ik geef het OM even de kans om wat spontane vragen te stellen. Dat hebben wij ook gedaan.

Betty Wind: Het is een nieuwe ontwikkeling die wel om een reactie vraagt. Even kort. Of de verrassing nou zo groot is dat mijnheer La Serpe weet wie die mensen zijn, dat is nog maar de vraag, want ik wil nog even in herinnering roepen dat de rechter-commissaris die de statusverlening van die F-getuigen heeft behandeld, dat verzoek juist heeft afgewezen met de vaststeling, dat als ik deze getuige moet gaan horen, en zodra er iets op papier staat, dan zou La Serpe weten om wie het gaat. Dat was destijds de reden om het verzoek niet te willen honoreren. En of het nou zo wenselijk is dat iedereen in Nederland weet om wie het gaat, en ze daarmee meteen gemeengoed zijn en publiekelijk bekend zijn, dat denk ik niet. Of dat wenselijk is en of er rechtens te respecteren belangen zijn, kan uw rechtbank niet beoordelen, dat kunnen wij ook niet, want wij weten niét wie het zijn. In dat licht is het voorstel dat mijnheer Janssen net spontaan op tafel gooide niet zo'n heel slecht idee. Ik sluit me wel aan bij de rechtbank. Op zich moet er duidelijkheid komen.

Blijkbaar kan hij dingen naar voren brengen, die van belang zijn voor de betrouwbaarheid van de F-getuigen. Als dat onbeantwoord blijft, is dat erg onbevedigend. Daar willen we ook duidelijkheid over. Maar dan onder de beschutting van het kabinet van de RC, zodat alle procespartijen kunnen lezen waarover het gaat en dan blijft in ieder geval de mogelijkheid bestaan dat eventuele stukken die behandeld worden op zitting, terwijl niet die namen an-publiek worden genoemd. Dat is ook in de zaak Kolbak wel eens voorgekomen. Dat vragen van procespartijen wel behandeld zullen worden, maar zonder daarbij namen te noemen. Dat zou ook hier kunnen spelen. Dus we willen ons ook graag nog verder beraden, voor hier allerlein informatie over tafel gaat en alle wegen op eventueel te respecteren belangen voor die F-getuigen worden afgesneden, zou het mischien goed zijn dit punt gelijk naar de RC te verwijzen. Dan zou het mischien goed zijn La Serpe daar nader te horen. Dan heeft hij intussen nog wat tijd om te overdenken wat hijzelf wijsheid vindt en kunnen we met wat meer informatie beter beoordelen of dat wel of niet op een openbare zitting thuishoort.

Lauwaars: Op zich is de rechtbank het met u eens dat aannemelijk was dat La Serpe wel zou weten om wie het gaat. Daarom vroeg ik aan mijnheer Van Schaik, wat nu verder?
Mr. Van Schaik: Wij willen ons graag eerst even beraden.

Lauwaars besluit dit onderwerp te laten rusten. Mr. Janssen gaat verder.

Mr. Sander Janssen: Heeft u de naam Frank van Arkel wel eens gebruikt in emails?
La Serpe: Eh, ja.
Mr. Janssen: Kunt u aangeven waar dat over ging?
La Serpe: Hahaha, wat grappig joh.... Frank van Arkel? Nee, die ken ik niet, wel Frans van Arkel.
Mr. Janssen: Oh, mischien zeg ik het verkeerd.
La Serpe: Dat is de pseudoniem van Klaas Bruinsma. Ja, dat hele verhaal, dan weet ik nu waar u het over heeft natuurlijk. Dat is met die journalist, dat zal geweest zijn...  hoe heet ie ook weer die man die pas zo ter discussie stond hier? Met Rob de Wit, dat ie de bron zou zijn.
Lauwaars: Korterink.
La Serpe: Korterink ja! Ik weet niet helemaal meer zeker, maar het zou Korterink kunnen zijn. Daar heb ik ooit een afspraak mee gehad in Leeuwaarden. In relatie tot het vertellen over liquidaties.
Mr. Janssen: Om het maar even helder te krijgen, was dit in dezelfde periode dat u ook contact had met mijnheer Van den Heuvel, dat u uw verhaal ten gelde wilde maken?
La Serpe: Nee.
Mr. Janssen: Wanneer was dat dan?
La Serpe: Dit was rond de eerste tijd dat ik met de CIE contact had. Ik weet het niet meer helemaal zeker hoor. Ik had sterk de behoefte om mij te uiten. Een van de manieren was, en ik heb geen geld aan hem gevraagd, om dat maar even meteen kort te sluiten, een van de manieren was om via de media gewoon openheid van zaken te geven.
Mr. Janssen: Ja, en heeft u nog andere manieren gebruikt, om u te uiten?
La Serpe: Dat staat me zo niet bij, maar komt u er met nog een, zal ik het zo bevestigen.
Mr. Janssen: Bij een notaris?
La Serpe: Dat is geheim hè. Als ik bij een notaris wat gezegd zou hebben, is dat geheim.

Het bleef een behoorlijk touwtrekken. La Serpe schijnt wat beter overweg te kunnen met advocaat Sander Janssen dan met zijn plaaggeest Mr. Nico Meijering. Er werd zo nu en dan zelfs wat gelachen. Na de notaris bleek dat La Serpe een document in drievoud heeft opgesteld, en op evenzoveel plekken bij bekenden van hem had neergelegd, waarin hij diverse liquidaties had benoemd. Als een soort zekerheidje voor zijn gemoedsrust. Hij had Jesse gedreigd deze openbaar te maken.

Dit verhaal was nieuw voor Mr. Janssen. Dit verhaal gaat dus ongetwijfeld nog een vervolg krijgen. De raadsman kon zich niet heugen dat er eerder is gesproken over documenten m.b.t. liquidaties die La Serpe zou hebben neergelegd bij kennissen.

Tot slot. Fred Ros heeft een brief aan de rechtbank gestuurd waarin hij zijn vertrouwen heeft opgezegd. Hij wil niet meer verschijnen in de rechtszaal. Zie hier wat Crimesite daarover schrijft.

Andere bezoekers in de Bunker, oa Camilleri, schenen een glimp te hebben opgevangen van de kroongetuige. Zie hier. Persoonlijk heb ik alleen een kladblok gezien op het bewuste moment.

9 Mei gaat het proces verder.

Bondtehond

dinsdag 19 april 2011

Lauwaars: 'Hier volgt de tussenbeslissing inzake Dino Soerel'

Na een week beraad heeft de rechtbank van het liquidatieproces Passage maandag uitspraak gedaan in een tussenbeslissing met betrekking tot de onderzoekswensen die de verdediging van Dino Soerel op eerdere zittingen te kennen had gegeven aan de rechtbank. Er is tijdens die zittingen stevig over gediscussiëerd tussen het OM en de advocaten van Soerel. Tijdens de zitting van vorige week had de rechtbank reeds een aantal getuigen bekend gemaakt. Voor de volledigheid heeft de rechtbank alle verzoeken, incluis de te horen getuigen, op een rijtje gezet. Verder meldde rechter Mr. Tarlavski dat de inhoudelijke behandeling van de zaak Soerel volgens een nieuwe planning zal aanvangen op 27 juni.

                    mr. Tarlavski - mr. Lauwaars - Dino Soerel - mr. Van Dale


Rechtbankvoorzitter Lauwaars las de tussenbeslissing voor.

Lauwaars: Verzoeken Soerel - Standpunt verdediging.
De verdediging van Soerel heeft aan de rechtbank verzocht, toevoeging van het volledige Kolbakdossier en van een aantal andere stukken aan het Passagedossier te gelasten. Voorts heeft de verdediging verzocht een aantal getuigen te doen horen.

De verdediging stelt dat het kennelijk de bedoeling van het openbaar ministerie is, via Holleeder een brug te slaan tussen Soerel en de geweldadige dood van Houtman en Van der Bijl en de verweten criminele organisatie. Voorts memoreert de verdediging dat de in het dossier genoemde motieven voor de aan Soerel verweten liquidaties op Houtman en Van der Bijl in de sfeer van o.a. afpersingen door Willem Holleeder liggen. Nu Endstra spreekt over een relatie tussen Soerel en Holleeder en over een organisatie rondom Holleeder die zich bezig houdt met afpersingen, wil de verdediging door toevoeging van het volledige Kolbakdossier in algemene zin het waarheidsgehalte van de negatieve uitlatingen van Endstra over Soerel aan de kaak stellen. Daarnaast wil de verdediging nagaan in hoeverre in het Kolbak-onderzoek is gebleken van een relatie tussen Soerel en de onderzochte afpersingen, en om welke redenen c.q. op basis van welke informatiebronnen Endstra zich over Soerel heeft uitgelaten op de wijze zoals hij heeft gedaan.

Lees verder bij: 'Standpunt openbaar ministerie'

's Morgens konden zowel de verdediging als het openbaar minsterie vragen stellen aan kroongetuige Peter La Serpe. Vanavond (uiterlijk morgen) volgt onder meer een verslag van die ondervraging op deze site.

Bondtehond

Marcel Kaatee : 'Bakkie koffie?'

Begin februari liep ik in het Wallengebied een oude bekende uit het Holleeder-proces tegen het lijf. Nee, Bondtehond was niet op zoek naar wat nachtelijk vertier in het ‘Red Light District', maar kwam ’s ochtends rond 10 uur net bij zijn huisarts vandaan die op nog geen steenworp afstand van de rosse buurt praktijk houdt. De oude bekende was Marcel Kaatee, die toevallig kwam aanlopen toen de rolluiken voor zijn 'Redlight Casino' in de Molensteeg omhoog gingen. We raakten in gesprek, en dat leverde onderstaand interview op.

De actualiteit heeft dit interview intussen ingehaald nu blijkt dat de gemeente Amsterdam Marcel Kaatee zijn vergunning volgens de laatste berichten weigert te verstrekken. Ondanks zijn vrijspraak blijft men Kaatee zien als stroman van Willem Holleeder. Met de wet Bibob in de hand wil men hem binnen een aantal weken van de Wallen jagen. Des te intressanter dus om te lezen hoe Kaatee over de overheid denkt en lieden die het kennelijk maar niet lukt te wennen aan het idee dat Kaatee als onschuldig man door het leven zou behoren te kunnen gaan.


Terug naar die ochtend in Februari:

"Bakkie koffie?", vroeg de sympathieke Kaatee, en nam me mee naar binnen. Een schoonmaakster legde de laatste hand aan het schoonmaken van de gokkasten. De eerste klant had al plaatsgenomen achter een elektronische roulettetafel. Het bekertje euro’s voor hem was waarschijnlijk de eerste omzet van Redlight Casino die dag.

We kennen Marcel Kaatee vooral als voormalig verdachte uit het Holleeder-proces. Het Openbaar Ministerie beschuldigde hem er jarenlang van te hebben gefungeerd als een criminele boekhouder van de tot 9 jaar celstraf veroordeelde Willem Holleeder. Ten onrechte zo bleek, want hij werd in Hoger Beroep volledig vrijgesproken.

De behandeling van de strafzaak tegen Holleeder en de medeverdachten begon in 2007 en was het eerste proces waarover ik onder pseudoniem 'Bondtehond' verslagjes begon te schrijven voor Crimesite. Een spannende tijd waarin ik veel leerde, onder meer dat rechtspraak niet altijd leidt tot rechtvaardigheid. Hoewel vrijgesproken wordt Kaatee bijvoorbeeld nog steeds achtervolgd en dwarsgezeten door de overheid vanwege de rol die het O.M. hem destijds toedichtte. Ik was daar wel benieuwd naar en ook hoe het met zijn vriendin Priscilla Jourdan gaat, auteur van het boek Gangsterliefje tegen wil en dank en tegenwoordig galeriehoudster op de Wallen. Haar boekpresentatie in Oliver’s, een bijzonder sfeervol etablissement tussen de hoge kantoorreuzen gelegen aan de Zuidas, was de laatste gelegenheid dat ik Marcel had gesproken. Vanwege tijdgebrek besluiten we na de koffie ons gesprek een andere keer voort te zetten.


Twee maanden later op een vrijdag meld ik me klokslag 14:00u in de speelhal. De kassier belt meteen naar de baas. Ik kijk om me heen en stel vast dat het een nette zaak is, alles goed geregeld. De automatenhal had vroeger een open voorpui waar iedereen zo in- en uit kon lopen. Nu is er een toegangscontrole. De tijden veranderen. Niet dat er in de Molensteeg nu meer toezicht of bewaking nodig is dan vroeger toen de Zeedijk en haar zijstraatjes en steegjes als de Molensteeg vergeven waren van drugsdealers en junks. Het tegenovergestelde. Wat dat betreft is de Wallenbuurt erg opgeknapt. Je kunt er nu rustig over straat slenteren zonder voortdurend op je hoede te zijn.

Marcel komt vanuit zijn kantoor aanlopen, groet me en stelt voor om samen te gaan lunchen in een van de vele Aziatische restaurantjes op de Zeedijk. Het is rustig in de steeg. Er lopen enkele toeristen langs het casino en twee dames van lichte zeden wenken me en proberen me voor de tweede keer naar binnen te lokken met hun lach. Helaas dames. Onder het lopen vraag ik aan Marcel: "En dit zou de crimineelste straat van Amsterdam zijn?" Kaatee begrijpt onmiddellijk dat ik doel op het artikel dat in december in Het Parool heeft gestaan waarin de Molensteeg door misdaadjournalist Bart Middelburg als ‘de crimineelste straat van Amsterdam’ werd omschreven. De journalist lijkt een heel andere Molensteeg te bedoelen dan waar we nu in lopen. “Hoeveel ondernemers of pandeigenaren in de Molensteeg denk jij dat die verslaggever voor zijn artikel heeft gesproken,” vraagt Marcel. Ik had geen idee. “Geen enkele”, zegt Kaatee voordat ik kon reageren op zijn vraag. “Van hoor en wederhoor heeft ie kennelijk nooit gehoord."

Volgens Marcel spelen er bij Het Parool andere motieven om de Molensteeg te criminaliseren. De krant schetst al jaren een zo negatief mogelijk beeld van de Wallen om het veronderstelde draagvlak in stand te houden om de plannen van wethouder Lodewijk Asscher kritiekloos uit te kunnen voeren. Asscher en toenmalig burgemeester Cohen vonden dat de onderwereld de baas was op de Wallen. Alle criminele elementen moesten uit de buurt verdwijnen. Wat de gemeente betreft is Kaatee zo’n crimineel element, ook al is hij vrijgesproken. Kaatee moet neer. “Als je ziet hoe zo'n journalist over mij schrijft. Er zou zogenaamd gevaar bestaan dat ik de vergunning voor de automatenhal misbruik voor witwasserij. Ik word neergezet als een notoire witwasser.” Het zit Kaatee hoog. Hij nam dan ook geen genoegen met het bewuste artikel en heeft bij de Raad voor de Journalistiek een klacht ingediend tegen Bart Middelburg en Het Parool wegens het niet toepassen van hoor- en wederhoor in hun publicatie over de Molensteeg. Zie ook crimesite.

Bondtehond: Eigenlijk zeg je dat Parooljournalisten zich voor hun artikelen over de Wallen voornamelijk baseren op de politie en de gemeente?

Kaatee: Zonder meer. De stelling ‘Crimineelste straat’ is opgehangen aan oncontroleerbare statistieken van de politie. Driemaal raden hoe de journalist aan die informatie komt. Vervolgens praat de journalist alleen met een woordvoerder van stadsdeel Centrum en met wethouder Asscher en niet met de ondernemers in de steeg, die de gang van zaken in de Molensteeg veel beter kennen.

Volgens Het Parool zijn de bedrijven er allemaal verdacht, laagwaardig of criminogeen. Met andere woorden, het soort bedrijven in de Molensteeg trekt criminaliteit aan. Door zulke berichtgeving blijven klanten weg.

In de Reguliersbreestraat zitten vijf gokhallen waarin 3x zoveel gokkasten staan dan in het hele Wallengebied. Toch noemt niemand van de gemeente de Reguliersbreestraat een criminogene straat. Nee, het stempel ‘criminogeen’ wordt alleen op de Wallen geplakt. Ondernemers in de buurt zijn het ondertussen zat om voortdurend gecriminaliseerd te worden.


Bondtehond: Maar jij bent toch vrijgesproken? Heb je aanwijzingen dat journalisten en de gemeente jou toch nog schuldig vinden aan de toen ten laste gelegde strafbare feiten?

Kaatee: Jazeker. De beeldvorming dat ik de boekhouder van Holleeder zou zijn heeft het OM er tijdens het proces goed ingepeperd. Dat verdwijnt niet zomaar, zelfs niet na een vrijspraak. De meeste journalisten hebben nu eenmaal een blind vertrouwen in het O.M. en luisteren met een half oor naar wat de verdediging tijdens een zitting inbrengt. Jij bent wat dat betreft een uitzondering. Jouw verslag van het getuigenverhoor van de échte boekhouder van Holleeder kun je zo naast het rechtbankverslag van de zitting leggen. Zo accuraat weergegeven. De kranten deden de volgende dag alsof de boekhouder uit Leusden niks te melden had terwijl de échte boekhouder van Holleeder verklaarde dat hij van 1995 tot 2006 Holleeder’s boekhouding deed, de aangiften inkomstenbelasting verzorgde en in 2005 bestuurder was van Holleeder’s vastgoed BV. Als je mij na die getuigenis toch blijft aanduiden als ‘de boekhouder van Holleeder’ heb je echt een plaat voor je hoofd. Tijdens de zitting bleek verder dat Plooij in juli 2005 huiszoeking had laten verrichten bij de boekhouder en diens afgelegde verklaring buiten het dossier had gehouden. Allemaal belangrijke details die de professionele journalisten hebben gemist. Ze hebben te weinig kennis van de zaak om alleen op hun geheugen te vertrouwen. Journalisten zouden beter moeten opletten of desnoods meeschrijven.

Bondtehond: Dat kan wel kloppen. Ik zie misdaadjournalisten als Paul Vugts en John v.d. Heuvel zelden notities maken tijdens een zitting.

Kaatee: Precies. Die krijgen hun info toch wel van de politie of van het Openbaar Ministerie. Dat is meestal hun enige bron. Zij vinden dat voldoende.

Een dag na de getuigenis van de echte boekhouder van Holleeder stond ik in de entree van de bunker te wachten tot de deur van de sluis open ging. Toen hoorde ik een verslaggeefster vragen aan Martijn de Rijk, je weet wel die slungel van BNR, hoe het getuigengehoor van de echte boekhouder van Holleeder was verlopen. Zegt die De Rijk tegen haar: “Nou dat stelde niks voor. Dat was gewoon een stoffig boekhoudertje, ook zoals hij praatte. Dat was voor mij wel de bevestiging dat Kaatee de echte boekhouder is van Holleeder.” Onbenullen als De Rijk zitten er dus ook tussen. Hij had niet eens in de gaten dat ik ondanks het dikke glas precies kon horen hoorde wat hij zei.

Bondtehond: Heb je die Martijn de Rijk hiermee geconfronteerd?

Kaatee: Omdat ook de advocaten deze figuur niet serieus namen door de onnozele vragen die hij hen voortdurend stelde, vond ik dat niet eens de moeite waard.

Bondtehond: Mij dunkt dat je samen met jouw advocaten je onschuld hebt aangetoond. Die vrijspraak ligt er gewoon. En het Openbaar Ministerie is niet in beroep gegaan.

Kaatee: Klopt. Maar eerherstel is een heel ander verhaal. Het Parool, een krant die door veel Amsterdammers wordt gelezen, zweeg over mijn vrijspraak tot er 9 maanden later een miniberichtje verscheen, overgenomen van het ANP, dat ‘de vrijgesproken Kaatee’ een schadevergoeding kreeg.

Wat een contrast met hoe die krant mij in het begin heeft neergezet. Ik was een stroman, witwasser en weet ik het allemaal. Ik zou op Endstra kantoor in de boeken hebben gekeken of er nog wat te halen zou zijn. Schandalig gewoon. Nog steeds probeert Het Parool de lezers wijs te maken dat ik niet zou deugen. Het lijkt wel alsof het O.M. hier achter zit. Er lopen natuurlijk rechtstreeks lijntjes naar justitie. De Parooljournalisten laten zich maar al te graag ‘voorlichten’ door politie en justitie.

Bondtehond: Een gevalletje, wiens brood men eet, wiens taal men spreekt?

Kaatee: Ik denk het. Het Parool laat herhaaldelijk blijken aan de kant van de overheid te staan. Zo komen officieren van justitie en politie er niet zo best vanaf in Priscilla’s boek Gangsterliefje tegen wil en dank. En als enige kwam Het Parool met een negatieve recensie. Paul Vugts zette Priscilla schaamteloos neer als een naïef vrouwtje dat tijdens de zittingen alleen maar zat te tekenen en maar niet wil begrijpen waarom de boze buitenwereld het op haar man heeft voorzien. Vugts weet wel beter: ‘Het is maar goed dat ze niet op de tribune zit bij het omvangrijke witwasproces tegen vastgoedmiljonair Jan Dirk Paarlberg, die volgens justitie ruim zeventien miljoen wegsluisde die Holleeder van Endstra had afgeperst. Ook in die zaak laat justitie nu en dan fijntjes blijken bepaald niet overtuigd te zijn van Kaatees onschuld’.

Bondtehond: Nou ja zeg. Zoals ik jou ken, laat je het er niet bij zitten tot ook dit is rechtgezet. Ik heb gelezen dat je ook wel begrijpt uit welke hoek dit komt. Je brief aan Koos Plooij staat immers integraal op je website. Onverwacht kwam zijn aanval tijdens het proces van Jan Dirk Paarlberg niet, schrijf je.

Kaatee: Op dat moment had ik dat stukje van Vugts natuurlijk gelezen. In Vrij Nederland stond ook iets dergelijks; volgens het OM zou ik hebben gefungeerd als een soort tussenpersoon tussen afperser Holleeder, witwasser Paarlberg en hun slachtoffer Willem Endstra.

Het OM heeft maling aan mijn vrijspraak maar heeft geen recht van spreken meer. Door niet in beroep te gaan verklaarde zij zich akkoord met de uitspraak van het hof: not guilty. Dan moet je daarna niet meer aankomen met beschuldigingen dat ik de ‘adjudant van Holleeder’ was.

De Haarlemse rechtbank heeft die stelling van het OM in de uitspraak in de Paarlberg-zaak trouwens volkomen genegeerd. Dat was duidelijk het gevolg van de openbaarmaking van mijn brief aan Plooij via mijn weblog. Ik heb dit gedaan omdat de officier publiekelijk had verkondigd dat mijn brief onbekend was bij het OM. Hij wilde niet dat mijn brief tot de processtukken ging behoren. Internet is een openbare bron en de rechters hebben langs deze weg toch kennis kunnen nemen van mijn verweer.

Bondtehond: Je had het ook op z’n beloop kunnen laten want aan jouw vrijspraak kan het OM toch niks meer veranderen. Die is onherroepelijk. Of denk ik nu iets te gemakkelijk? Ik sta natuurlijk niet in jouw schoenen.

Kaatee: Dat zie ik anders. Ondanks de vrijspraak denkt de gemeente er toch over na om mijn speelhallen te gaan sluiten, en bij het toepassen van de wet Bibob hoeft de gemeente niet eens te bewijzen dat er strafbare feiten zijn of worden gepleegd. Een vermoeden is al voldoende. De burgemeester hoeft dus alleen maar het requisitoir van het Openbaar Ministerie in de Paarlberg-zaak te citeren om het vermoeden van betrokkenheid bij strafbare feiten aannemelijk te maken. Daarom moest ik mij wel verzetten tegen de beschuldigingen van Plooij. Niet alleen omdat ze onterecht zijn, maar ook omdat ze mijn zakelijke ondergang kunnen betekenen.

Bondtehond: Zo had ik het nog niet bekeken.

Kaatee: Daar komt nog bij dat het financieel ook niet echt voor de wind gaat. De toegekende schadevergoeding was maar een fractie van de werkelijke kosten die ik heb gemaakt in verband met de strafzaak en de Bibob-procedure. Om kosten te besparen val ik mijn advocaten tegenwoordig zo min mogelijk lastig.

Bondtehond: Maar je speelhallen draaien toch goed?

Kaatee: De tijd dat het exploiteren van een automatenhal lucratief was, is al lang voorbij. Mensen gokken tegenwoordig op internet. En halverwege 2008 heeft de overheid kansspelbelasting ingevoerd in de branche. Over de speelautomatenopbrengst wordt ruim 80% méér belasting geheven dan voorheen.

Bondtehond: De overheid heeft er dus belang bij dat je openblijft want anders lopen ze inkomsten mis?

Kaatee: Ik ben bang dat de druk van hogerhand om mijn bedrijven te sluiten het wint van het gemis aan belastinginkomsten. Zo hield de politie begin vorig jaar herhaaldelijk preventieve fouilleeracties in mijn speelhal. Dat heeft mij anderhalf ton aan omzet gekost omdat de meeste klanten daarna ergens anders gingen spelen.

Bondtehond: In jouw zaak? Die fouilleeracties vinden toch alleen plaats op straat en in metrostations?

Kaatee: In de praktijk blijkbaar niet. En zoiets gaat als een lopend vuurtje. Een zaak waar de politie om de haverklap binnenvalt gaan klanten mijden. Geef ze eens ongelijk. Wie vindt het nou prettig om herhaaldelijk door agenten lastig gevallen te worden terwijl je roulette zit te spelen en hoopt dat je favoriete nummer valt? In Holland Casino zie ik dat niet gebeuren.

Bondtehond: Wat doe je eraan?

Kaatee: Ik heb een officiële klacht ingediend bij de burgemeester. Sindsdien zijn er geen fouilleerteams meer binnen geweest en zijn veel vaste klanten weer teruggekomen.

Bondtehond: Is het op de Wallen door de plannen en maatregelen van de gemeente stiller geworden?

Kaatee: In december 2007 kwam het stadhuis ineens met berichten naar buiten over vrouwenhandel, laagwaardige en criminogene bedrijven en onderwereld die de baas was op de Wallen. De helft van de ramen moest verdwijnen. Dat nieuws ging de hele wereld over. Zoals het gemeentebestuur over de buurt sprak, leek het wel een negatief reisadvies. In januari 2008, toen van een economische crisis nog geen sprake was, gingen de omzetten van de meeste bedrijven op de Wallen dan ook in een rap tempo omlaag vergeleken met voorgaande jaren. Zo’n impact had het.

Bondtehond: In het Van Traa rapport werd ook al gesproken over 16 niet bij naam genoemde criminele ondernemers die op de Wallen de dienst zouden uitmaken. Is de situatie dan niet veranderd sinds de jaren negentig?

Kaatee: Van de figuren die in het de Van Traa rapport werden genoemd zijn er weinig meer over op de Wallen. Ik heb geen idee wie de gemeente nu bedoelt met onderwereld of maffia. In een ingezonden brief aan Het Parool heb ik daar naar gevraagd. Daarop reageerde de fractievoorzitter van de PvdA die mij eerst woorden in de mond legde en vervolgens beweerde dat ik spookverhalen verkondigde. Volgens hem lag de werkelijk macht op de Wallen wel degelijk bij verschillende criminele organisaties maar hij noemde weer geen namen.

Bondtehond: De PvdA vertelt dus zelf spookverhalen?

Kaatee: Ze worden in ieder geval onvoldoende onderbouwd. En ondertussen zijn al veel raambordelen gesloten.

Bondtehond: Van het wereldberoemde Amsterdamse Red Light District dat jaarlijks vele tienduizenden toeristen trekt blijft op die manier weinig over.

Kaatee: Inderdaad. Tenzij je komt voor de slecht onderhouden modevensters, door de gemeente ‘fashion hotspot voor de internationale modeliefhebber’ genoemd. In de voormalige raambordelen van Charles Geerts hebben prostituees plaatsgemaakt voor tassen, jurkjes met bloemen en een paar kapstokken met lege klerenhangers. Het is geen gezicht maar zo faciliteer je in ieder geval geen vrouwenhandel.

Bondtehond: Laten we hopen dat ze op het stadhuis bij zinnen komen.

Kaatee: Ja, beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald.

Bondtehond

dinsdag 12 april 2011

Dino Soerel: 'De uitspraken van Willem Endstra wil ik u laten zien, zwart op wit'

Er is al een aantal zittingen gediscussiëerd over de onderzoeks- wensen van de verdediging van Dino Soerel. Vandaag was het tweede verweerschrift (dupliek) aan de orde van het openbaar ministerie. Het OM bleef erbij dat de meeste verzoeken tot onderzoek of getuigenverhoor zouden moeten worden afgewezen. Het was een vrij korte en bondige reactie, waarna de rechtbank aan het einde van de middag uitspraak deed welke getuigen er gehoord mogen worden. Deze getuigen kunnen alvast naar de rechter-commissaris gestuurd worden, aldus rechtbankvoorzitter Lauwaars.


OvJ Michiel van IJzendoorn liep punt voor punt de verzoeken van de verdediging na. (enkele punten samengevat):

-Toevoegen totale Kolbak-dossier: Kolbak bevat geen relevante informatie die niet al is toegevoegd aan Passage. Er is al een onderzoek geweest naar de waarachtigheid van de verklaringen van Endstra. Indirect onderzoek naar de betrouwbaarheid van La Serpe gaat niet op om die reden. Soerel zou part noch deel hebben uitgemaakt aan de afpersingen in Kolbak. De verdediging wil naamsmisbruik onderzoeken. Het is niet van belang het hele Kolbak te voegen. De verzoeken dienen te worden afgewezen.

- Het horen van getuigen Moszkowicz, Van Essen, Van Dalen, Mink Kok, Willem L., Dick Vrij en Hans Nijman: Wij persisteren dat de verzoeken moeten worden afgewezen.

- Toevoegen verklaringen anonieme getuige C:  Dat La Serpe niet praat over Joegoslaven wil nog niet zeggen dat die er niet waren. Het verzoek moet worden afgewezen.

- Toevoegen verklaringen Alex de Boer: Het klopt dat Alex de Boer niet expliciet heeft gezegd dat Soerel opdrachtgever was. De Boer heeft gezegd dat hij dat achteraf zo ziet. Hij leidt dit af aan betalingen van 'de top' aan Ros. De nuancering moet worden aangebracht.
- Overzicht detentie verleden Soerel: De pillenperiode is niet relevant voor enige te nemen beslissingen door uw rechtbank. We persisteren bij afwijzing van het verzoek.

- Toevoegen van een aantal niet ingebrachte bevindingen inzake Bethlehem: We beschouwen de zaak Bethlehem allesbehalve opgelost. Derhalve persisteren we bij afwijzing van het verzoek tot voeging van het dossier Bethlehem.

- Het horen van verbalisanten T049 en T085: Het OM is het ermee eens dat nuancering behoeft op enkele punten. Het ondervragen van de verbalisanten doet daar niets aan af. De stelling dat verbalisanten opdracht hebben gekregen, is ongefundeerd en nergens op gebaseerd. Het verzoek moet worden afgewezen.

Ondanks dat OvJ Betty Wind vond dat het onderwerp nou maar es gesloten diende te worden en voorzitter Lauwaars zei dat we al bijna van een z.g. tripliek (na de dupliek) konden spreken, kreeg de verdediging nog tijd om een en ander toe te lichten.

Enkele uitspraken van Mr. Nico Meijering op een rijtje gezet.

Mr. Nico Meijering: Het gaat in de reactie van het OM vooral om wat men 'niet' wil doen. De vraag is wat het OM 'wel' wil doen, en gebruiken. Het begint al met de Endstra-tapes. De tapes zouden worden toegevoegd om kleuring te geven. Het OM doet dat niet om afpersingen aan Soerel te koppelen. Men zegt wel: Endstra wordt als ondersteunend gezien voor datgene wat La Serpe heeft verklaard, dat Soerel een dominante positie had als geweldsman in de organisatie. Als het OM daar afstand van zou doen, zou het OM kunnen zeggen: stelt u vast, samen met ons, dat Endstra op sommige punten niet de waarheid heeft gezegd, dan zouden we een stuk geruster zijn. Het OM doet dat echter niet.

We hebben niet gezegd dat we uitspraken van Endstra integraal willen kunnen toetsen. Anders zouden we bekenden, familieleden, personeel hebben willen verhoren om een en ander te checken, de pillenperiode, de ontsnapping uit de BijlmerBajes, nogal spectaculair, etc etc. De grootst mogelijke onzin. Waar haalt die man het vandaan?

Cliënt loopt nu al 4 jaar rond, hoe komt het nou dat je in de media kapotgeschreven wordt, en dat je als de grootste man wordt neergezet? Die vraag zal u ongetwijfeld stellen. Hoe komt het nou, denkt u, dat u als de grootste man wordt gezien? Kunt u daar een verklaring voor geven? Ja, daar wil ik een verklaring voor geven. Ik wil even duidelijk zijn ten opzichte van het OM. Er hangt wellicht levenslang vanaf. Die mogelijkheid wil ik hebben. Dat wil ik handen en voeten geven. En dan wil het OM ons die kans niet geven. Als het al is gebeurt met afpersingen, waarom dan niet met andere zaken als liquidaties?

Soerel wilde zelf ook graag wat zeggen. Lauwaars gaf hem het woord.
Dino Soerel (samengevat):
-Ik had ook wel een reactie op het dupliek. Ik acht het wel van belang dat Kolbak wordt toegevoegd. Omdat dan blijkt dat ik geen betrokkenheid heb bij hetgeen La Serpe zegt. In het Kolbakdossier komt alles in voor, opdracht geven, liquidaties, geweld, etc. Ik zou willen dat u dat leest, zodat u kunt zien dat ik daar niets mee te maken heb.

-De getuigen Willem L. , Esther S., etc etc, kunnen bevestigen dat ik niets met die afpersingen van doen heb.

-De verklaring van Baris C. zit erbij. Hij verteld uitgebreid wat het verschil is tussen Baja en BED.

-De uitspraken van Willem Endstra wil ik u laten zien, zwart op wit.

-De pillenperiode: Ik ken Ton van Dalen, Ronald van Essen en Mink Kok allemaal niet. Er zou een miljoen betaald zijn voor de ontsnapping van Ton van Dalen uit de Bijlmer Bajes. Daar weet ik niets vanaf.

Lauwaars: Dank u wel, mijnheer Soerel.

De beslissing over de stukken die de verdediging toegevoegd wil hebben, ligt nu bij de rechters. De rechtbank neemt een week de tijd om zich te beraden en komt op maandag 18 april met de beslissing.

*
Misdaadjournalist Hendrik Jan Korterink kwam ook nog even ter sprake.

Betty Wind: We vragen ons af of er we zoveel belang is Korterink te horen. De vraag zal zich toesplitsen op de vraag of Rob de Wit de enige bron is van Korterink. De Wit zag wel aanleiding enkele correcties te emailen aan Korterink. De grote conclusie van de journalist blijft echter onbesproken door De Wit. Dus of er een groot belang is, dat denken we niet. We willen ons echter niet verzetten tegen het verzoek.

*

F1 en F3 betrouwbaar geacht.

De rechter-commissaris heeft kortgeleden middels een brief aan de raadslieden in het liquidatieproces laten weten dat er geen reden is te twijfelen aan de betrouwbaarheid van getuigen F1 en F3. Goed nieuws voor de verdediging dus.

Het OM zit hier natuurlijk nogal mee in de maag en zo ook kroongetuige Peter La Serpe en zijn raadsman Mr. Jan Peter van Schaik. La Serpe kon het maar moeilijk bevatten dat de RC de stempel betrouwbaar op de F-getuigen heeft gedrukt, liet hij weten in een voorgelezen verklaring.

Peter La Serpe reageerde, zo zei hij, om tegenwicht te bieden aan de karaktermoord die de verdediging zijns inziens pleegt door hem te beschadigen dmv deze 2 getuigen die zonder enig belang onafhankelijk van elkaar bij de advocaten zijn komen verklaren. Hij ziet het al voor zich, de verdediging die karaktermoord zal proberen te plegen als ware hij een psychopaat, om het pleidooi te ondersteunen.

La Serpe: Er is zoveel negatieve onzin over me gezegd. Maar niemand is zó slecht. Ik hoop dat de rechtbank de kwaadaardige pogingen doorziet. Hoe kan het dat twee getuigen zich onafhankelijk van elkaar melden met hetzelfde verhaal? Ik word zelf als de Antichrist neergezet die Onze Lieve Heer persoonlijk aan het kruis heeft genageld.

Vervolgens gaat La Serpe in op de brief van de RC en stelt enkele vragen. Wie zijn deze getuigen? Hoe verhouden deze getuigen zich tot mij en Jesse? In hoeverre zijn zij beloond? Hij had gelezen in de brief dat de F-getuigen 60 euro per uur hadden gekregen, zo'n 600 euro per dag. In 20 dagen is dat 12.000 euro. Worden de getuigen zo niet beloond voor hun getuigenis. Zijn het gekochte verklaringen?

Raadsman Jan Peter van Schaik deed namens zijn cliënt een verzoek aan de rechtbank openheid van zaken te geven en wilde een onderzoek naar hoeveel tijd er is besteed aan het voorbereiden op de getuigenis van de F-getuigen.

Het OM sprong hier onmiddelijk op in en eist ook openheid van zaken en wil inzichtelijk krijgen of de beloning in verhouding staat tot de kostendekking. Men wil de hoogte van de vergoeding kunnen vaststellen. Het is niet de bedoeling om inzicht te krijgen wie nou deze (anonieme bedreigde) F-getuigen zijn, aldus officier van justitie Michiel van IJzendoorn, maar: 'In hoeverre kun je spreken van gekochte getuigen?'

Deze laatste vraag was natuurlijk tegen het zere been van de verdediging. Hoeveel zittingen zijn er niet verloren gegaan aan discussies omtrent het achterhalen van de hoogte van het bedrag dat La Serpe ontvangt voor zijn getuigenis? En nu al neemt datzelfde magistratelijke OM grote woorden en verregaande beschuldigingen als 'gekochte getuigen' in de mond?! De verdediging had hier al over nagedacht, aldus Mr. Meijering.

Mr. Meijering: Hoe denkt het OM dat we zijn omgegaan met een fenomeen als anonieme bedreigde getuige? Dat het terug zou kunnen slaan op de integriteit. Als egeltjes zijn we ermee omgegaan. Neemt u nou maar van ons aan dat we elke schijn van 'gekochte verklaringen' hebben willen voorkomen. Grote griebels! Hoe ziet het OM dat dan met getuige Q5? Hoe zit het met de etentjes? Hoe zit het met de vergoedingkjes?

Mr. Paul Waarts: 'Wie de bal kaatst kan de bal verwachten.'

Mr. Sander Janssen: 'Het aardige is dat er zo nadrukkelijk een spiegel wordt voorgehouden bij het OM.'

Het laatste woord zal er nog niet over gesproken zijn, al liet Lauwaars nu al min of meer doorschemeren dat een onderzoek naar de hoogte van een vergoeding, althans of deze in verhouding staat tot de onkosten, niet zo te zien zitten.

Lauwaars: Wat doe je met zo'n onderzoek? Wat armoede is voor de ene, is rijkdom voor de andere. Als de F-getuige een plastisch chirurg of een orthodontist zou zijn en haal je die een dag van zijn/haar werk, is 60 euro per uur natuurlijk niet veel.

Met deze wijsheid moest men het voorlopig even doen in de Bunker te Osdorp.

*
Aan het einde van de middag hield de rechtbank een kort beraad. Eenmaal terug in de rechtszaal deed voorzitter Lauwaars uitspraak welke getuigen gehoord kunnen worden.

Lauwaars: Het volgende wil ik bekend maken. De getuigen die de rechtbank alvast naar de rechter-commissaris wil sturen zijn: Willem Holleeder, Mink Kok en vriendin, Willem L., Arjen Kaale sr., Ali Akgün, Esther S., Orminda Soerel, Stanley Kay Esser, Joop van der Bijl en verbalisanten T049 en T085. We vinden ook dat de getuigen gehoord kunnen worden op alle genoemde punten. Ook La Serpe zou nog ondervraagd kunnen worden m.b.t. Rob de Wit

Zijn er nog vragen? Nee?  Dan zeg ik u aan: 18 april om 9:30

Bondtehond

vrijdag 8 april 2011

'Wij horen graag van het OM hoe het verschil zit'

De verdediging van Dino Soerel reageerde dinsdag in de Bunker op het betoog van het openbaar ministerie van 29 maart. De tweede termijn verzoeken tot nader onderzoek en toevoegen van stukken aan het procesdossier Passage werd besproken door Mrs. Nico Meijering en Leon van Kleef. Alleen de verzoeken waartegen het OM zich heeft verzet, kwamen aan de orde.


Het OM heeft zich niet verzet tegen het voorwaardelijke verzoek om een extra ronde verdedigingswensen.
Dino Soerel heeft sinds 14 maart beschikking over het totale digitale Kolbakdossier gekregen in zijn cel van de EBI te Vught. Soerel kan nog niet overzien wanneer hij zich door het dossier zal hebben geworsteld, maar hij benut zoveel mogelijk tijd.

Over de voeging van stukken heeft de verdediging wel enkele opmerkingen. Naar aanleiding van het betoog van het OM is de vraag gerezen of het nu aan de verdediging lag of aan het betoog van het OM zelf dat men het OM niet kan volgen.

Nalezing van het betoog deed bij de verdediging de associatie oproepen met een bestuurder die het stuur niet meer onder controle heeft en telkens van de linker tegen de rechter vangrail knalt. Of erger: Het lijkt er op dat het OM zelfs over de vangrail heen gegaan is, aangezien het betoog bij de verdediging grote vertwijfeling heeft achtergelaten over de kernvraag waar het strafproces tegen Dino Soerel thans om draait, of zoals rechtbankvoorzitter Lauwaars het verwoordde: "Waar heeft de verdediging zich op te richten?"

Mr. Nico Meijering: (samengevat) Één ding is wel duidelijk geworden: enerzijds wil men de tegen Soerel ingebrachte stukken (Endstra-tapes) en de opgenomen conclusies (afpersingen en connectie Holleeder-Soerel) links- of rechtsom gebruiken, maar anderzijds moet de verdediging geen, althans zo min mogelijk ruimte krijgen de inhoud van die stukken en conclusies te bestrijden.

Verder is er nog een en ander en dankzij doorvragen van uw rechtbank duidelijk geworden: Holleeder wordt door het OM gezien als een der "anderen" zoals ten laste gelegd in het 140-feit.

Het OM deed het voorkomen alsof dat "oud nieuws" was, nu immers Holleeder ook al de cautie had gekregen toen hij als getuige werd gehoord in de zaak van medeverdachten. Maar dat was toch echt even andere koek. De RC heeft bij gelegenheid van dat verhoor en op aangeven van de raadsman van Holleeder genoteerd:  Desgevraagd deelt de officier van justitie mee dat de getuige in een aantal Passage-zaken als verdachte wordt aangemerkt. Het betreft in elk geval de 4 liquidatiezaken waarover Q5 heeft verklaard, te weten de liquidatie Houtman, Van der Bijl, Hingst en Mieremet.

Een en ander in relatie tot de vraag of Holleeder al dan niet verschoningrecht toekwam. En dan komt de vraag van al dan niet verdachte zijn, net iets minder duidelijk uit de verf als nu op zitting n.a.v. vragen van uw voorzitter naar voren is gekomen. Holleeder wordt dus in de ogen van het OM als een van die "anderen" in de ten laste gelegde 140 Sr-zaak aangemerkt.

Kunnen we hetzelfde begrijpen voor de verweten zaken Perugia en Agenda? Mogen wij gelet op hetgeen het OM bij de rechter-commissaris heeft gezegd dus begrijpen dat Holleeder door het OM gezien wordt als een van de ten laste gelegde "anderen" in die zaken? Als dat zo is, dan wordt het mischien ook wel eens tijd dat het OM gaat uitleggen waarom Holleeder niet en waarom cliënt wel wordt vervolgd voor zaken waarin ze kennelijk beide als verdachte worden gezien. Niet dat wij zouden willen pleiten voor vervolging van Holleeder: daar is immers ons inziens net zomin reden toe als voor cliënt. Maar het verschil is opvallend en naar wij menen heeft cliënt wel recht op een verklaring voor het verschil in behandeling van deze twee verdachten. Wij horen graag van het OM hoe het verschil zit.

In het navolgende zullen wij zo veel mogelijk de lijn van het schriftelijk betoog van het OM aflopen en becommentariëren en plaatsen in het licht van hiervoor aangehaalde vertwijfeling.

(1)  Kolbakdossier.
De verdediging  persisteert bij het verzoek het totale Kolbakdossier toe te voegen aan het Passagedossier.

Lees HIER het gedeelte van de pleitnotitie van Mrs. Meijering en Van Kleef m.b.t het verzoek om toevoeging van het totale Kolbakdossier.  (vanwege de lengte nr 1 integraal geplaatst)

(2) Verklaringen van Mieremet
Mr. Meijering: Het OM wil kennelijk gebruik maken van de uitspraak van Endstra dat cliënt de baas zou zijn van de groepering die zich bezig houdt met afpersingen. Indien het OM en uw rechtbank bereid zouden zijn vast te stellen dat Endstra hier de waarheid geweld heeft aangedaan, dan horen we het graag. Zo niet, dan wenst cliënt zich tegen deze aantijgingen te kunnen verweren. Onder meer door de verklaringen door Mieremet afgelegd. Reeds kort voor de achterbankgesprekken zou Mieremet een boekje open hebben gedaan over afpersingspraktijken waarbij Holleeder en Endstra een rol zouden hebben gespeeld. Volgens Mieremet werd daar gebruik gemaakt van de methode van schermen met namen van anderen. Derhalve ligt hier een tweetal verdedigingsbelangen: toetsen van waarachtigheid verklaringen Endstra en het nader onderbouwen van genoemde methode.

Opmerkelijk is het gedeelte verderop in de pleitnota waar Mr. Nico Meijering de rechtbank wijst op de kennelijke argwaan die het OM jegens de verdediging koestert. Mr. Sander Janssen had een brief gestuurd aan de rechtbank en melding gemaakt van 'het op lafhartige wijze tussen de regels door in twijfel trekken van integriteit en het uiten van ver gaande beschuldigingen aan het adres van de raadslieden.'

Het gaat hier met name om een stukje tekst in de pleitnota van het OM waar men zegt dat men 'verzoeken als deze, naar onbekende verklaringen die van belang zouden kunnen zijn' met argwaan en behoedzaamheid worden bezien. Het OM vindt het bepaald niet ondenkbaar dat er bij de verdachten uit het 'Enclave-onderzoek' (onderzoek Liquidatie Endstra), waarvan een van de verdachten drie dagen naar Thailand is gereisd ten tijde van de liquidatie van John Mieremet, grote belangstelling bestaat voor informatie afkomstig van Mieremet. Deze ene verdachte wordt bijgestaan door het kantoor van Mr. Meijering en de andere door kantoorgenoten van Mr. Janssen.

Mr. Meijering: Voor de goede orde: Wij hebben daar onze buik van vol. Het zou helpen indien het OM van de hier gedane suggestie dat wij er een dubbele agenda op nahouden in duidelijke bewoordingen afstand zou nemen. Indien het OM dat niet doet, dan is wat ons betreft de toon gezet. In ieder geval mag deze zware beschuldiging op geen enkele wijze enig gewicht in de schaal leggen als het gaat om de thans aan de orde zijnde belangen van cliënt en het verzoek dat hier gedaan is. Het verzoek om toevoegen van de verklaringen van Mieremet dient derhalve te worden toegewezen.

(3a) De bevindingen waaruit blijkt van frequent telefoonverkeer tussen Holleeder en Soerel.
(3b) De verklaring van Ad van Hout
(3c) De verklaringen van Nico H.

OM gaat akkoord met verzoeken 3a, b en c

(3d) De verklaring van anonieme getuige C.
Mr. Meijering: Het OM stelde in een schriftelijk stuk overlegd op 15 maart jl. dat het OM geen gebruik zal maken van de verklaring van anonieme getuige C, waarmee volgens het OM "het verdedigingsbelang bij dit verzoek" zou zijn vervallen. In het betoog van vorige week heeft het OM nog eens uitgelegd waarom: de RC in Kolbak is niet tot het oordeel gekomen dat C uiteindelijk een betrouwbare getuige is. In de visie van het OM zal uw rechtbank geen gebruik moeten maken van de C-verklaringen en dus ook niet van de ene belastende zin die in document 710 is opgenomen.

In de lijn van het kennelijke gemak waarmee onwaarheden in het verbaal zijn opgetekend, zien we hier weer het gemak waarmee eerst een kennelijk voor cliënt belastende getuige in stelling wordt gebracht en -zodra de verdediging begint te piepen- net zo makkelijk weer wordt afgevoerd. Maar dat afvoeren door het OM kan geen dooslaggevende reden zijn om de hier gevraagde stukken niet toe te staan. Immers het OM heeft nu eenmaal in het dossier laten optekenen de passage:  [ De anonieme getuige C verklaarde ondermeer het volgende in relatie met de zaak Houtman: "Houtman noemde ene Dino en een Stanley als de killers in dienst van Holleeder. Zij hadden ook een hoop joegoslaven achter zich, aldus Houtman." ]

Dit betekent in de eerste plaats dat uw rechtbank derhalve vrij is in het waarderen van deze passage en het aan de verdediging is de onwaarde van deze passage zoveel mogelijk handen en voeten te geven.

In de tweede plaats acht de verdediging van belang dat deze getuige C een en ander in relatie brengt tot "een hoop Joegoslaven". Dit zien we ook terugkomen in de achterbankgesprekken van Endstra, maar verdraagt zich nu juist geenszins met hetgeen in het voorgeleidingsdossier en het 140 Sr-dossier is opgetekend. Zoals we immers weten komen in de verklaringen van La Serpe geen Joegoslaven voor.

Wij menen dat alle verklaringen toegevoegd dienen te worden. Dat het OM niets met de verklaringen wil is een. Iets anders is dat wij wel iets met die verklaringen willen. De verdediging persisteert derhalve bij dit verzoek.

(4a t/m 5b) De verklaringen van De Boer en Habes.

(zie 'blauw' onder)

(6) De verklaringen van Stanley Karel Esser.

Bestaan niet.

(7 t/m 9) De verklaringen van Atilla Önder.

(zie 'blauw' onder)

(10) De verklaring van Hilligers indien beschikbaar.

Bestaan niet.

(11) De verklaring van Thomas van der Bijl.

(zie 'blauw' onder)

(12 en 13) De verklaring van Endstra waarin hij spreekt over de BBC en Bouterse.

(zie 'blauw' onder)

(14) De pv's van tapgesprekken waaruit blijkt dat Soerel en Akgün met elkaar semafoneerden.

OM akkoord met toevoeging.

(15) Een overzicht van de periodes waarin Soerel gedetineerd heeft gezeten.

Mr. Meijering: Hier hebben we weer zo'n opmerkelijke weigering bij de kop: wat is het probleem om zo'n overzicht te verstrekken? Het antecedentenverleden wordt toch ook toegevoegd? Het gaat om de waarachtigheid van de verklaringen van Endstra waar het gaat om "de pillenperiode" begin jaren '90 waar Endstra cliënt even met een kennelijk gemak in wenst te betrekken. Endstra zou we hebben kunnen aangeven dat cliënt "een wat mindere God" was in die periode, maar wij willen juist hardmaken dat cliënt helemaal geen God was in die periode.

(16) Een overzicht naar de reisbewegingen van Soerel.

Kennelijk heeft het OM hier geen onderzoek naar gedaan. Opmerkelijk, maar het zij zo, waarmee ons verzoek wordt ingetrokken.

(17) Observatie Holleeder/BBC

Reeds behandeld.

(18) De OVC-gesprekken tussen Mink Kok met partner Linda van S. en Ed M.

Mr. Meijering: Het wordt op prijs gesteld dat - ondanks ik natuurlijk het volledige OVC-gesprek nog uit de zaak Kok kan dromen- het OM dit toch wil toevoegen.

(19) Een letterlijke uitwerking van het verhoor van J.G. van der Bijl.

OM akkoord.

(20) Een aantal niet ingebrachte bevindingen inzake Bethlehem.

Zie pleitnota: HIER.

(21) Tapgesprek Esmeralda S.
Reeds gevonden op aanwijzing van OM.

BLAUW:  Gevraagde stukken 4a, 4b, 5a, 5b, 7, 8, 9, 11, 12 en 13 kwamen gezamelijk aan de orde. (samengevat)
Mr. Meijering: De tien gevraagde stukken zullen gezamelijk aan de orde komen, aangezien ze -gelet op het OM-betoog- allen één grote gemene deler hebben: ze bestaan niet. Daarmee is voor ons bepaald niet de kous af. En al helemaal niet gezien de wijze waarop het OM meent dit thema even te kunnen wegzetten.

De verdediging vindt dat deze verklaringen "in de herdershond-dossiers" in een ernstig belastende zin uit hun verband zijn samengevat. De verdediging kan zich dus absoluut niet vinden in de wijze waarop sommige onderdelen van de verklaringen van deze getuigen zijn weergeven. Feiten worden volstrekt fout weergeven in de voor Soerel nadelige zin. Het OM heeft een en ander samengevat "in een leesbaar geheel", aldus het OM, maar is op meer dan tien plaatsen aanzienelijk meer belastend samengevat voor Dino Soerel.


Mr. Meijering: Daartoe is het wel van belang de opstellers van de verbalen waarin onwaarheden zijn opgetekend te kunnen horen. Het gaat hier in ieder geval om de verbalisanten T049 en T085. De verdediging wenst deze verbalisanten te bevragen over het hoe en het waarom van het optekenen van deze grote hoeveelheid onwaarheden; waarom er nimmer een herstelverbaal is gemaakt; waarom al die onwaarheden (al dan niet bij toeval) allemaal ongunstig voor cliënt uitvielen; of de verbalisanten zelf kennis hebben genomen van de inhoud van het dossier of dat hen opgedragen is die onwaarheden op te tekenen, en zo ja door wie, etc.

Tot slot:
Een gedeelte waar Mrs. Nico Meijering en Leon van Kleef verder in gingen op de verzoeken allerlei getuigen te horen staat HIER

Maandag 11 april gaat het proces verder.

Bondtehond

woensdag 6 april 2011

'De rode draad heeft ie, maar aan het einde rafelt ie een beetje'

Dinsdag ging het een groot gedeelte van de ochtend over de totstandkoming van een artikel van misdaadjournalist Hendrik Jan Korterink. Getuige Rob de Wit werd door Officier van justitie Betty Wind aan de tand gevoeld over hetgeen hij Korterink verteld zou hebben toen deze hem had opgezocht in Spanje. In het Panorama-artikel  van Korterink 'De smerige dood van vieze Gerrie' staan namelijk uitspraken waar Rob de Wit naar eigen zeggen niet verantwoordelijk voor is. Dit had hij ook zo gemaild aan Korterink, zei de getuige die weer was overgevlogen, dit keer vanuit Spanje, waarheen hij kortgeleden is verhuisd vanuit Marokko.


Volgens Betty Wind lijkt het erop of Rob de Wit de enige bron is van het artikel. Bram, de hoofd parketwacht, had namelijk bij een gesprekje gestaan in de pauze en had van Korterink begrepen dat Rob de Wit de enige bron was van het bewuste artikel. Dit gegeven had Betty Wind nu voor zich liggen in een 'proces-verbaal van bevindingen', dat Bram had opgesteld. Betty Wind wilde nu uitzoeken of Rob de Wit inderdaad degene is geweest die Korterink had geïnformeerd. In het stuk staan namelijk dingen die in tegenspraak zijn met hetgeen Rob afgelopen zittingen had verteld in de rechtszaal.

OvJ Betty Wind: Korterink zegt wel dat hij meer bronnen heeft, maar ook u.

Rob de Wit: Dat klopt, ik heb Korterink er destijds ook over gemaild. Ik heb gezegd: Het is een leuk artikel, maar het benadert niet echt helemaal de waarheid. Hij stuurde het op via mail. Ik dacht nog: De rode draad heeft ie, maar aan het einde rafelt ie een beetje. Het was niet helemaal accuraat, om het zo te zeggen. Ik mailde toen dat ik geen verantwoording wilde dragen voor het hele artikel. Het is wel een mooi artikel geworden. De mailtjes heb ik trouwens nog bewaard.

Rob schoot ineens nog iets te binnen: Oh ja, nou weet ik het trouwens weer, die Villa op de foto was de villa van Bethlehem helemaal niet. Hahaha. Die had hij gefotografeerd, maar dat was hem niet. Hahaha.  Ik dacht laat het maar zo. Op een paar dingetjes na, klopte het artikel wel. Alleen heb ik dus gemaild dat ik de verantwoording niet wilde dragen voor uitspraken die hij deed in het artikel. Ik ben er namelijk ook niet echt bij geweest. (bij de moord op Bethlehem)

Ook Rob heeft het verhaal van horen zeggen. En zoveel heeft hij eigenlijk niet besproken met Korterink. Sterker nog, Korterink kon Rob zelfs dingen vertellen die hij zelf nog niet wist. Rob de Wit heeft overigens ook nooit gezegd dat La Serpe Bethlehem heeft neergeschoten. Hij heeft verklaard dat hij rondom de duikersplas in Vinkeveen van La Serpe een en ander hoorde over de dood van Gerrie Bethlehem. Dat het uit de hand gelopen was, maar 'dat er een roze randje om zat', aangezien ze daar die benadeelde Engelsen tevreden mee konden stellen.

De officieren van justitie vroegen er behoorlijk lang over door. De advocaten werd het op een gegeven moment een beetje te gortig. Mr. Nico Meijering vond dat de kwestie zo langzamerhand onderdeel van deze zitting begon uit te maken en wilde dat er een afschrift van het bewuste artikel verstrekt zou worden.
Mr. Jan Hein Kuijpers bemoeide zich er ook mee en vroeg om het bewuste proces-verbaal van Bram.

Rob de Wit vertelde dat hij de mails uit de mailwisseling met Hendrik Jan Korterink bewaard heeft, en dat hij deze wel kon laten zien aan de rechtbank. In de pauze regelde Rob samen met raadsman Jan Hein Kuijpers dat de mailtjes en een Word-document, waarin enkele correcties waren aangebracht die voor de kantlijn stonden, aan de rechtbank werden overhandigd. Er is ook gebeld met 'De Misdaadjournalist' Korterink.

Betty Wind wilde ook weten wanneer Rob de Wit met Korterink over René Pouw had gesproken. Haar vragen klonken nogal argwanend, maar de antwoorden bleken eenvoudig te verklaren. Rob de Wit had het met Korterink over mijn artikel gehad van 14 december 'Als Jesse erbij is, is het wel een ernstige zaak', daarin kwam de naam van René Pouw ter sprake. Naar aanleiding van het artikel heeft Rob ook ingezien dat het eigenlijk geen zin meer had om eventueel nog als anonieme getuige op te komen draven in Passage. Zijn naam was namelijk al bekend. Nog los het feit dat hij het zelf een beetje laf vindt om anoniem te getuigen.

Het openbaar ministerie kreeg niet waar zij kennelijk op hoopten. De Wit bleek niet onbetrouwbaar omdat hij nu wat anders zei dan hij destijds tegen Korterink had gezegd. Zoveel had hij niet gezegd, aldus Rob. Een en ander blijkt voornamelijk te berusten op een misverstand. Gelukkig voor Rob en de verdediging aantoonbaar. Ook voor Korterink zelf, want mischien hoeft hij nu niet op te komen draven om uitleg te geven. Soms is iets eenvoudiger uit te leggen dan het lijkt. De rechters beslissen daar overigens nog over.

Vanavond, uiterlijk morgen, de reactie van de verdediging van Dino Soerel op het Openbaar Ministerie.
Zie:  'Het OM verzet zich tegen toevoeging van het totale Kolbakdossier'

Bondtehond