maandag 19 oktober 2015

'Fred Ros vermoordde Ritfeld voor 4 kilo coke en 80 kilo polm'

De beruchte (ex-)crimineel Koos Reuvers, die naar eigen zeggen de helft van de tijd in Spanje of Oss woont, kwam donderdag jl. getuigen in het Passage-proces. Samen met zijn advocaat Mr. Jan Hein Kuijpers zat hij gedurende de ochtend voor het hekje van het Hof in het JCS. Reuvers was de eerste getuige, voor zover ik heb meegemaakt, die na afloop de tijd nam (en kreeg) om zowel de aanwezige Dino Soerel, Jesse Remmers als Moppie Rasnabe even de hand te schudden voor hij de rechtszaal verliet. Hij draaide er ook niet omheen tijdens dit getuigen-verhoor, dat hij niets tegen Jesse en Moppie had. De door de voorzitter van het Hof voorgelezen quote uit een proces-verbaal, dat zou zijn opgemaakt uit de mond van Reuvers over Moppie: 'Het is gewoon een vies, laf teringventje', zou volgens Reuvers niet zo zijn gezegd door hem. Reuvers: 'Nee, dat is mij in de mond gelegd, ik heb dat niet in mijn eigen woorden zo gezegd'...


Dat er wel meer dingen zijn verdraaid en anders op papier gekomen, staat wat Koos Reuvers betreft als een paal boven water. En dat zou trouwens nagekeken kunnen worden ook, omdat de gesprekken opgenomen zijn, aldus Reuvers. De rechercheurs hadden nl. niets opgeschreven, maar wel opnames gemaakt van het gesprek. We hebben het nu over de uitwerkingen van betreffende gesprekken in processen-verbaal door rechercheurs T55 en T51 die hem bezochten in de gevangenis. Ze waren bij Reuvers om hem onder meer te horen over bepaalde waarschuwingen die Reuvers vroeger van de CID (de huidige CIE) kreeg dat ze over informatie zouden beschikken dat Reuvers op een dodenlijst zou staan en vroegen uit welke hoek dat dan zou kunnen komen. Een beproefde techniek van de CID om informatie te achter-halen uit het milieu, of die informatie nu waar is of niet waar. Het is wel gebeurd dat criminelen uit angst dan maar gingen praten.

Mr. Nico Meijering vroeg hiernaar: of Reuvers die uitgewerkte PV's eigenlijk nog wel ter controle nagelezen had en getekend? Nee, dat had Reuvers niet. Toen Reuvers vastzat werd hij op zijn bajesafdeling een keer opgeroepen voor de reclassering. Er bleken in de ontvangstkamer echter twee rechercheurs te zitten. Bewaarders roepen gedetineerden volgens Reuvers wel vaker op om bijvoorbeeld naar de reclassering te gaan, zodat andere gedetineerden je dan niet schuin aan gaan kijken omdat je met de politie zou praten. Daar had hij protest tegen aange-tekend, want voor Reuvers hoefde dat van hem niet zo, want zo zei hij: 'Ik kan mezelf recht aankijken'. Ze moesten hem dus voortaan maar gewoon oproepen voor politie-bezoek om niet de indruk te wekken bij andere gedetineerden dat hij op één lijn zou zitten met de politie en in het geniep met ze zou praten.

Reuvers blijkt het liquidatieproces te volgen via de vaker genoemde misdaadsites, waaronder Bondtehond. De reden waarom kon hij weinig over zeggen: 'Je leest over die dingen en dan kom je vanzelf op de verschillende sites die daarover publiceren'. De meeste namen uit het Passage-proces kent hij alleen uit de media of hooguit van toevallige ontmoetingen op een terras of zo. Dino Soerel zou hij wel eens tegengekomen kunnen zijn, maar er is verder geen contact geweest. Zaken heeft Reuvers in elk nooit gedaan met Soerel. Moppie en Jesse had hij wel eens ontmoet, maar op een door verbalisanten getoonde foto kon jij Jesse echt niet herkennen. Hij herkende wel zichzelf, want hij zat daar met z'n gezicht naar de camera, maar die persoon die Jesse zou moeten zijn, herkend hij echt niet, een andere persoon zit er ook bij, maar die herkend hij ook niet en hij heeft er ook geen herinnering aan.

In 93/94, 99 en in 2002 heeft de CIE Koos Reuvers benaderd en hem gezegd dat hij op een dodenlijst zou staan. Waarom kon hij niets over zeggen tegen de raadsheren van het Hof. De voorzitter liet in zijn inleidende woorden doorschemeren dat Koos Reuvers dingen heeft gezegd waar het Hof kennelijk bepaalde bedenkingen bij heeft en daar wilde hij voor het getuigenverhoor kon beginnen toch wel eerst even antwoord op hebben. Reuvers zegt bv. tegen de politie op 10 maart 2015: 'Ja, kijk je hebt bajespraatjes, terraspraatjes en algemene praatjes. Ik bedoel: af en toe komt je iets ter ore, jullie hebben een wereld, wij hebben een wereld, zo wordt het geclassificeerd, eigenlijk is het dezelfde wereld, we leven in dezelfde wereld, maar jullie horen verhalen en wij horen verhalen, snap je? Soms denken ze dat je iets moet weten, terwijl je er helemaal geen belang bij hebt of behoefte om dat te weten. Nou kom je dingen te weten waar je helemaal niks mee te maken wilt hebben, of niks mee te maken hebt. Nou, dan blijft dat ook zo, ik ben niet degene die dan aan de bel gaat hangen en gaat zeggen van dat en dat is er aan de hand. Dat zoeken ze allemaal maar lekker zelf uit. Ik bedoel; de politie is er om dingen op te lossen en ik vind, als de politie dat op een eerlijke manier oplost, heb ik daar respect voor'.
Voorzitter: Ja, dit is nou zo'n voorbeeld waarvan je denkt: wat kunnen we van u verwachten? Want als dit is wat u voelt, dan kan ik wel zeggen tegen u van: u moet antwoord geven, u moet dat naar waarheid doen en ik ga er vooralsnog vanuit dat u dat doet, maar als ik dit hier lees dan denk ik: Ja, wat kunnen we verwachten van deze getuige? Dat is eigenlijk meteen mijn vraag, als u dat begrijpt.

Koos Reuvers legt uit dat hij niet begrijpt wat hij hier doet. Dat is punt 1. En er zijn twee keer, in Krimpen a/d IJssel toen hij daar gedetineerd zat, rechercheurs bij hem geweest en hij legt het Hof uit dat er stukken in de uitgewerkte verklaringen zitten die hij niet zo gezegd heeft naar zijn mening.
Reuvers: Ik zeg u voorop: die verklaringen die hier liggen, ik heb er net nog even in mogen kijken van mijn advocaat, maar die zijn helemaal niet ter sprake geweest. Dat zijn verzinselen volgens mij van degenen die het verhoor gedaan hebben, want ik heb geen 25 pagina's afgelegd in twee keer, ik ben geen verklaarder over mensen waar ik niks van... of tenminste over mensen waar ik alleen wat over gehoord heb. Want daar kan ik niet over verklaren.
Voorzitter: Maar nu nog even mijn vraag: Als ik dit zo lees, wat gaat u hier dan vertellen als antwoord op mijn vragen?
Reuvers: Wat ik hier ga vertellen: als u mij een vraag stelt en ik kan daar antwoord op geven, dan geef ik u daar antwoord op en als ik daar geen antwoord op kan geven omdat ik het mij niet meer kan herinneren of niet meer weet, dan kan ik er ook geen antwoord op geven.
Voorzitter: Maar er is een verschil tussen kunnen en willen hè, dat begrijpt u?
Reuvers: Ja, ik zit hier niet om te willen, ik ben hier geroepen om te verklaren als ik iets tegenkom wat ik verklaard heb en het komt bij mij niet over zoals ik het verklaard heb en dat het op een andere manier uitgelegd is...
Voorzitter: Als dat zo is, dan is het alleen maar goed dat u dat hier kunt corrigeren.
Reuvers: Dat eh... dat vind ik op zijn plaats hier, ja.

Reuvers vertelde overigens dat hij Fred Ros niet kent. Maar hij heeft wel 'pagina's uit de verhalenbundel van Ros', zoals hij het noemde, gelezen in PI Krimpen a/d IJssel. Zijn advocaat Mr. Jan Hein Kuijpers was eens bij hem op bezoek geweest in de bajes, die had de verklaringen van Ros bij zich en toen vroeg Reuvers of hij die mocht lezen. Dat mocht van Kuijpers, mede omdat Reuvers z'n naam er ook in voorkomt.

Ondanks dat hij Fred Ros niet kent, had Reuvers wel een uitgesproken mening over de kroongetuige. 'Hij begrijpt niet dat Justitie in zee gaat met mensen als Fred Ros', zegt hij in een verklaring, en: 'Hij heeft wel een keer een maatje van mij vermoord, dat is een broer van een collega van jullie. Dat is een broer van Arturo Ritfeld en die is politieagent in Vianen. Arturo Ritfeld is vermoord door Ros'. De advocaat van Remmers, Mr. Paul Verweijen, vroeg wat hij daar mee bedoelt?
Reuvers: Mensen die zelf levensdelicten hebben gepleegd en dan als kroongetuige worden ingezet, dat Justitie in zee gaat met mensen die zelf moorden op hun geweten hebben.

Advocaat Mr. Verweijen: En hoe heeft u dat gehoord?
Reuvers: Hoe ik wat gehoord heb?
Mr. Verweijen: Dat Ros Arturo Ritfeld zou hebben vermoord?
Reuvers: Nou, iedereen weet dat Ros Arturo Ritfeld heeft vermoord. Dat heeft in alle kranten gestaan. Hij is er in eerste instantie voor veroordeeld en naderhand is er iets fout gegaan in de bewijsvoering en toen hebben ze hem vrijgesproken.
Mr. Verweijen: Ok, dus u heeft dat puur uit de media, niet van anderen gehoord?
Reuvers: Van de vrouw van Arturo Ritfeld. Omdat hij een afspraak had met Fred Ros.
Mr. Verweijen: Wat heeft zij er dan over gezegd?
Reuvers: Dat Ros Arturo Ritfeld vermoord heb.
Mr. Verweijen: Maar is dat het enige dat u ervan heeft gehoord hebt, of hebt u er uitgebreider over verklaard?
Reuvers: Nee, dit is het wat ik gehoord heb.
Voorzitter: En we maken daaruit op dat als u zoiets hoort, vraagt u daar niet verder naar, van: 'Goh, hoe zit dat? Vertel er eens iets over? Geen mededelingen?
Reuvers: Ja, nou ja, nee dat klopt, ik was bevriend met Arturo Ritfeld en het ging om een ripdeal, daar ging het om eigenlijk. Fred Ros zou iets kopen van Arturo Ritfeld, dat was afgesproken en toe is Arturo Ritfeld dat volgens zijn vrouw gaan leveren, ik weet niet precies wat het was, maar daarbij is-ie om het leven gekomen. Hij is niet meer terug-gekomen. Hij had een afspraak met Fred Ros. Fred Ros, en dat weet iedereen die de media een beetje volgt, heeft daarvoor in gevangen-houding gezeten, arrestatie, voorarrest, veroordeling, Hoger beroep en is toen vrijgesproken, dat is wat ik ervan weet.

Verder wist Reuvers er niet veel over te vertellen, maar het OM confronteert hem later met een wat gedetailleerdere verklaring. Daarin zegt Reuvers: 'Fred Ros vermoordde Ritfeld voor 4 kilo coke en 80 kilo polm'. De AG's vragen aan Reuvers hoe hij aan deze gedetailleerde info komt?  Dat had volgens Reuvers Sandy Ritfeld, de weduwe van Arturo Ritfeld, hem verteld.

Moppie en Jesse was hij wel eens tegengekomen in Spanje, maar daar had hij geen zaken mee gedaan. Voor het laatst had Reuvers Moppie in gevangenis Vught gezien toen hij daar bij iemand op bezoek was, maar hij heeft alleen even gegroet, niet gesproken. Omdat Reuvers mensen kent, wordt volgens hem wellicht gedacht dat hij daar ook zaken mee doet of whatever, maar dat is volgens Reuvers niet zo. Hij kent deze mensen voornamelijk uit de media en van toevallige ontmoetingen. Voor Jesse geldt hetzelfde als voor Moppie Rasnabe: wel eens toevallig contact gehad, op een terras of zo, maar geen zakelijk contact.

De invallende advocaat Mr. Paul Verweijen van Jesse Remmers stelde daar ook wat vragen over, met name over een ontmoeting met Jesse die ooit plaats gevonden zou hebben bij de FEBO in Amsterdam
Reuvers leek het zich allemaal niet zo goed te kunnen herinneren, maar uit het gesprek dat volgde tussen de raadsman, de voorzitter, Jesse Remmers en Reuvers kon je opmaken dat de ontmoeting er wel is geweest.

De voorzitter vroeg toch nog wat door over dit contact met Jesse Remmers.
Voorzitter: Heeft u Jessse wel eens gesproken over dat hij wel eens een rol zou kunnen gaan spelen bij een aanslag op u?
Reuvers: Nou, daar herinner ik me niet veel van, want ik ben Jesse zoveel niet tegengekomen.
Voorzitter: Ik hoor het u zeggen, mijn vraag is of u even goed wilt nadenken over de vraag wat voor contact u heeft gehad met Jesse Remmers over al dan niet betrokkenheid van hem bij een plan om u naar een andere wereld te helpen?
Reuvers: De rechercheurs die bij me zijn geweest, die hebben mij dat voorgelegd. Die hebben gezegd: 'Wist je dat er een contract op je hoofd stond?' Dit is de enigste keer dat ze gezegd hebben wie het contract zou uitvoeren, ze hebben verder de opdrachtgever niet genoemd, maar alleen wie het contract zou uitvoeren en dat Jesse mij gebeld zou hebben om te waarschuwen. Nou, dat is absoluut niet waar. Tenminste, dat herinner ik mij niet, dat ik ooit door Jesse gebeld ben, laat ik het zo zeggen..
Voorzitter: Nee, maar nu moeten we even de puntjes op de i zetten, misschien niet gebeld, maar ergens ontmoet?
Reuvers: Ik ben hem een keer tegengekomen bij de FEBO in Amsterdam.

Er kwam nu toch e.e.a boven bij Reuvers en hij herinnerde zich dat hij Jesse ontmoette die daar toevallig met de moeder van zijn kind ook binnenkwam. Jesse heeft Reuvers toen gewaarschuwd dat hij moest uitkijken voor een aanslag. Maar echt details kon hij zich er nu niet meer over herinneren. Reuvers had al zo vaak van dit soort waarschuwingen gehad, dat hij er tamelijk laconiek onder was en het niet zo opgeslagen had zodat hij er later over kon verklaren, aldus Reuvers.

Jesse probeerde zijn geheugen toch nog even op te frissen en vroeg of Reuvers nog wist of Reuvers hem toen iets gegeven had?
Reuvers herinnerde het zich: Een trui...
Voorzitter: Een trui?
Reuvers: Ja, een trui. Hij had het koud. Ik vroeg aan hem: 'Heb je het niet koud?' Ja, zei-ie. Toen zei ik: 'Loop maar even mee, ik heb extra kleding in de auto'. (nu richting Jesse): Die heb je me trouwens nooit teruggegeven...
Jesse: Die mocht ik houden van je, zei je.
Reuvers: Oh ja, hahaha, is goed...

Koos Reuvers is opgeroepen door de verdediging van Jesse Remmers. Verbalisanten T55 en T51 hebben kennelijk dingen geverbaliseerd en tegen Reuvers gezegd die niet kloppen. Naar ik ook uit eerdere zittingen heb begrepen, heeft La Serpe ook gezegd dat hij Koos Reuvers heel goed kent. Dat schijnt niet te kloppen. Jesse verwees daarom naar een gebeurtenis in Spanje en stelde daar vragen over: Of Koos Reuvers zich nog kon herinneren dat hij met iemand samen in Spanje was, een keer met die persoon en Reuvers op een terras had gezeten en dat hij even weg moest om ergens even een alarm-programma te installeren? Koos Reuvers bleef toen alleen met La Serpe achter op het terras en La Serpe schijnt vervolgens tegen Koos aan te hebben zitten kwebbelen en gezegd te hebben: 'Mijn moeder is ook kamper', dat soort dingen. La Serpe heeft Reuvers toen gevraagd of Reuvers hem kon helpen een partijtje hasj van 2000 kilo vanuit Tanger naar Spanje te krijgen en dat te verkopen.
Toen Jesse terugkwam heeft Reuvers Jesse apart genomen en gezegd: 'Wil je me alsjeblieft nooit meer met zo'n imbeciel alleen laten! Wat is dat voor een imbeciel?' Hij kende La Serpe helemaal niet, sterker nog: hij zag hem daar voor het eerst. Dus het verhaal dat La Serpe Koos Reuvers zo goed zou kennen, klopt helemaal niet, volgens Jesse. Dat werd bevestigd door Reuvers.

Toen La Serpe dit hoorde, is hij overigens woedend geworden op Koos Reuvers en heeft hij op straat lopen schreeuwen: 'En wie is die Koos Reuvers? Wie denkt hij wel dat hij is? Hij kan wel een grote naam hebben, maar ik heb schijt aan die Koos Reuvers!!'

Jesse Remmers was ter ore gekomen dat mensen Reuvers dood wilden hebben en vroeg aan La Serpe om Koos Reuvers te waarschuwen via zijn CIE-contact dat Koos Reuvers gevaar liep om geliquideerd te worden. Dat is ook gebeurd kennelijk, zonder een naam te noemen, waarna die CIEers (volgens Jesse dus onterecht) hadden aangenomen dat Jesse daar achter zou zitten. Hij verzocht daarom tussen neus en lippen door het OM om die verbalisanten maar eens op te dragen niet verkeerde conclusies in PV's te verwerken, want dat zou een hoop onnodig werk voorkomen.

Jesse heeft Koos Reuvers juist gewaarschuwd bij de FEBO. Hij was op zoek naar Reuvers om hem te waarschuwen, omdat hij dus 'gehoord had dat iemand Reuvers om wilde leggen', en hoorde toen dat Reuvers een afspraak had met iemand bij de FEBO. Daar is hij toen heen gegaan en zou hij Koos Reuvers uitgebreid gewaarschuwd hebben, ondanks dat Reuvers daar nu niet meer zulke goede herinneringen aan heeft. Maar dat de ontmoeting er heeft plaatsgevonden, is wel bevestigd door Reuvers, gezien de herinnering aan de trui die Reuvers aan Jesse heeft gegeven.

Dus Jesse Remmers wilde onder meer dit rechtzetten. Er moet volgens hem niet de indruk gewekt worden dat hij Koos Reuvers wilde liquideren.

Tot zover Koos Reuvers.

De tweede getuige van de dag was Clifford Marshal Smit, een meubelmaker. Geboren in Kaapstad - Zuid-Afrika. Deze man noemde Cor van Hout zijn oom.
(samengevat)
Op de dag dat Cor van Hout werd geliquideerd in Amstelveen werd hij gebeld door iemand die zei: 'Cor is neergeschoten'. Smit is toen in de auto gesprongen en erheen gereden. Hij kon al snel niet verder omdat de politie de weg had afgezet. Smit parkeerde zijn auto en toen zag hij een grote dure auto staan, dat viel hem op, maar hij vervolgde zijn weg naar de Dorpsstraat waar Cor van Hout was neergeschoten. De politie hield hem tegen, daarom had hij wat lopen schelden en tieren, maar kon verder niets doen, dus hij is weer weggegaan. Toen hij bij zijn auto kwam, zag hij een man. Toen hij in zijn auto was gestapt, rende de man weg. Hij had een soort jasje aan met een Chinese draak in zijn beleving. Hij dacht: 'Hé, dat is gek?!'
Raadsheer: Later zag u het op TV, dat vertelt uw oom Ad van Hout in een verklaring.
Smit: Ja, ik keek TV en toen kwam er een foto of tekening voorbij. Ik dacht toen: 'Hé ja, dat is die vent!' Dat ging over Katja Schuurman.
Raadsheer: Die persoon, weet u wie dat was?
Smit: Dat was Peter la Serpe, 1000%...
Raadsheer: La Serpe?
Smit: Ja.
Raadsheer: U zegt later dat het een persoon was met een smal gezicht?
Smit: Ja, wat ik toen heb gezien, was een persoon met een smal gezicht.
Raadsheer: Wat voor kleur haar had hij?
Smit: Ik dacht donker haar.
Raadsheer: In uw eerste verklaring heeft u het over een 'coupe soleil'.
Smit: Een coupe soleil? ... Ja, ik vind het moeilijk. Ja, het is zo lang geleden en, tenminste zo ervaar ik het, dat ik personen niet kan en dat je later, ja het zal wel aan mij leggen, maar ik haal intussen alles door mekaar heen.
Raadsheer: Ja.

Later herkent Smit, als hij diens gezicht op de cover van een boek van Hendrik Jan Korterink ziet liggen onder tafel bij zijn ouders, dwars door het glas van de tafel heen, Fred Ros als degene die hij destijds in Amstelveen zag wegrennen....

De voorzitter vroeg of Mr. Meijering nog vragen wilde stellen aan deze getuige. Dat wilde de raadsman niet. De reden was dat het OM deze getuige van de verdediging zoals gewoonlijk weer snel had benaderd, volgens de raadsman, en daardoor is de bewijswaarde weg. Deze getuige is verpest door het OM: 'Wij hadden om deze getuige gevraagd, maar het OM is daar alweer doorheen gefietst. We zien dat steeds dat het OM getuigen benaderd, nog voor deze op zitting kunnen getuigen', aldus Meijering.
Voorzitter: Nou, nou, dat is wel een heel cynische benadering.
Mr. Meijering: Ja, dat zal, maar de bewijswaarde is kapot gemaakt inmiddels.

Op vragen van de voorzitter later wil Meijering niet echt op inhoudelijke punten vertellen waar hem dat verpesten nu in zit. 'Nee hoor, dat licht ik verder niet toe. Dat vind ik gewoon evident'... Het komt er volgens Meijering op neer dat het OM reeds zoveel vragen heeft gesteld aan de getuige die Meijering had willen vragen op zitting, het was voorbereid, ook met zijn cliënt, en dat zie steeds gebeuren wanneer 'de verdediging aan de kroongetuigen La Serpe en/of Ros zit', getuigen worden nog voor de zitting snel benaderd, in sommige gevallen komen getuigen van de verdediging zelfs in het cachot terecht, vragen zijn al gesteld door het OM en dan heeft het voor de verdediging geen zin meer.

Op vragen van het OM aan Smit blijkt dat de familie van Cor van Hout nog steeds erg met de dood van Cor bezig is. Zeker Ad van Hout is er nog dagelijks mee bezig, Ze hebben er allemaal wel een idee over hoe het zit, maar ze weten er allemaal evenveel van, volgens Smit, in principe heel weinig, want je hebt er geen bewijs voor. Wellicht dat daar in de komende maanden verandering in komt, aldus Smit.
Ik kreeg de indruk dat hij bedoelde nu Holleeder vastzit en zijn zussen binnenkort zullen getuigen in Passage en Vandros.

Op maandag 26 oktober vinden in het Gerechtshof aan het IJdok om 9.30 de 'presentatie telecom ‘93-zaken' en de 'visualisatie plaats-delict Tanta' plaats. Ik moet nog even kijken of ik daar bij kan zijn...

Update: Deze zitting is verplaatst naar 9 november om 9:30 in het JCS op Schiphol.

Update: De volgende zitting is op 6 november. Dan 
wordt getuige Maikel Bronkhorst aka 'Willem de glazenwasser' gehoord en het Hof zal een verzoek behandelen van de dames Astrid + Sonja Holleeder en Sandra den Hartog om hun getuigenverhoren achter gesloten deuren te laten plaats-vinden. 

Bondtehond