Met geen enkele betaling is aangetoond dat er ook maar 1 bedrag direct bij Holleeder terecht is gekomen. We hebben uitvoerig stilgestaan bij verschillende financiële acties. Betalingen die op rekening van Paarlberg terecht zijn gekomen. Vanaf die rekening ging het weer snel weg naar andere rekeningen in kleinere porties, zo'n beetje hetzelfde bedrag als binnenkwam. Er is in kaart gebracht waar al dat geld is heengegaan, zoals bijvoorbeeld naar Van Asselt-Naarden BV, of het holle buis-project, maar geen enkele betaling kwam rechtstreeks bij de heer Holleeder terecht, aldus Rechter Verpalen.Advocaat Jan Hein Kuijpers merkte op dat er zelfs geen indirect verband aangetoond kon worden. "Ik zou willen weten waardoor de gedachte onstaat dat geld op rekeningen van de heer Holleeder terecht is gekomen en wat daarvan voor beeld is ontstaan. En als er dan verdachtmakingen ten opzichte van de heer Holleeder zijn door het OM, dan wil ik daar wetenschap over hebben, zoals over onderliggende stukken en de bronnen, daar wil ik over dat u integraal bent."

Rechter: "Endstra had gezegd dat geld gaat naar 'nette mensen', die houden dat dan gewoon voor Holleeder. Wat zegt u daarop mijnheer Holleeder ?"
Holleeder: "Edelachtbare, ik weet niets van geld dat naar derden gegaan is of van bedrijven die dat houden, of zulk soort onzin."
De Rechter vroeg of Holleeder Carel Buis kende van Van Asselt in Naarden ?
Holleeder : "Daar heb ik wel es een auto gehuurd maar voor het laatst in '96, of zo."

"Die Van Asselt-Naarden BV had toch auto's geleverd aan mensen uit het criminele milieu, zoals Cor van Hout, Johan Verhoek en U, klopt dat?" wilde de Rechter weten.
Holleeder: "Nou, Cor kocht er wel es een auto, maar verder dan die ene keer kwam ik er niet en over Verhoek weet ik niks, daar heb ik niks mee te maken.

Rechter: "Waarom kwamen jullie speciaal daar?"
Holleeder: "Tja, Edelachtbare, waarom ga je die ene keer daar naar die bakker en de andere keer naar de bakker op de hoek?"

Heeft u verder contact daar met Dhr Buis? Zeggen betalingen van Investment Banking aan de Beleggingsmaatschappij Badhoevendorp u iets? (Er waren 16 miljoen van Paarlberg naar Van Asselt-Naarden BV geboekt)
Holleeder: "Edelachtbare, de CIE schrijft maar wat. Ze maken allerlei procesverbalen, die dan weer een voortraject vormen van allerlei verdachtmakingen en beschuldigingen."
Plooy nu: "Is dat uw serieuze standpunt, het CIE klooit maar wat aan?!"
Jan Hein Kuijpers en Holleeder overlegden even kort, waarop Plooy zei:
" Vraagt u nu uw Raadsman om raad ?"
Holleeder: "Ja, lachte Holleeder, daar is het ook mijn Raadsman voor, hahaha."

De Rechter ging verder: "Er zijn betalingen van Paarlberg naar de Van Asselt-groep gegaan, en ook betalingen van Endstra lopen in het oog en blijven niet onopgemerkt, ze waren in dezelfde periode."
Holleeder geïrriteerd: "Edelachtbare, ik zit nu al twee jaar vast, het gaat maar door, al twee jaar, dan ga je er toch vanuit dat ze de boekhouding van Van Asselt ook hebben nagekeken ?"

Advocaat Kuijpers leest nu ook voor ter ondersteuning: "Het vermoeden bestaat dat betalingen al vele jaren terechtkomen bij vermoedelijk een imperium dat al jaren geleid wordt door de heer Holleeder.
Dat zijn bijna wel drie beschuldingingen in één regel."

Rechter Verpalen verdedigde de Rechtbank nu: Het klopt dat er wel eens dingen worden onderschreven door de Politie die een beschuldiging herbergen, maar wij zijn professioneel genoeg om daar langsheen te kijken.
Holleeder: "Oke, is goed, Edelachtbare, dank u wel. Maar soms had er iets uitgezocht kunnen worden. Als dat met Van Asselt toen uitgezocht had geworden, hadden we nu niet hier gezeten."
"Bij zo'n vriendin van Zeegers, die uhh... Shirley, dan wordt er meteen getapt, maar toentertijd met Endstra niet, terwijl dat wel gekunt had. Dat vind ik raar. Waarom is Endstra toen niet getapt ?"
De Rechter zweeg....


Daarna ging de Rechter naar een ruzietje wat Holleeder had gehad met wat horeca-personeel van Café de Omval.
Willem was aan komen rijden, had zijn auto neergezet en een broodje besteld. Het bedienende meisje had gevraagd of Willen zijn auto weg wilde zetten, omdat anders de andere gasten op het terras niet over het water konden kijken. Daar was ruzie over onstaan. Het meisje had gezegd : "Hij flipte meteen helemaal."
Hij was afgegaan als een raket, volgens een ander.

Dat viel wel mee volgens Willem zelf, en hij had gezegd "Zak in de stront met je broodje, ik ga weg.
Er waren helemaal geen klanten die het zicht belemmerd werden, trouwens, ze liepen te zeiken om niks."
Willem was weggelopen, maar intussen had dat meisje een paaltje in de weg gezet, waardoor Willem niet weg kon rijden.
Toen werd Willem wel boos. Volgens het meisje, die niet wist wie Willem was, waren er twee gasten onderweg om hem effe op te knappen, ze had gezegd "Je moet blijven."

Volgens het personeel had Willem wel wat bedreigingen geuit.
"Ik sla je hersens eruit" en "Als je een echte kerel bent, kom je nu mee naar buiten", tegen een vent die daar ook was. "De tent zou nooit meer lopen, en hij zou er een hoerenkast van maken en er 20 Thaise hoeren in zetten."

Willem lachte nu en zei "Nou Edelachtbare dat heb ik niet gezegd, want als je 20 Thaise hoeren in zo'n tent zet, dan wordt het daar alleen maar drukker van." Daar werd hard over gelachen op de tribune.
Ook zou er gezegd zijn "Hier gaat de boel plat en bij Dante gaat de boel daarna ook plat." (note: Dante was van dezelfde eigenaar)
"Nee, de waarheid is dat er gasten onderweg waren om mij effe in elkaar te trappen. Ik mocht niet meer weg, want ze waren dus al met twee klanten onderweg.

Holleeder: "Ze kwamen als een gek aanrijden, stoven uit de auto en zagen wie het was en zeiden toen "Hey hallo Willem, hoe is het?"
Rechter: "Het lijkt er wel een beetje op dat u bepaald wat er gebeurt."
Holleeder verontwaardigd: "Wat een onzin... Bullshit !" Dus nu zit ik hier omdat ik wat mondiger ben dan een ander?"

Plooy: "Ze zorgden er gewoon alleen voor dat u even niet weg kon."
Holleeder: "Hoe zou de wet eruit hebben gezien als IK dat paaltje had neergezet? Dan had u gezegd GIJZELING ! ! hahaha
Rechter: "Er zijn toch wel dingen waardoor die mensen bang voor u waren.
"Tja, zei Willem lachend "Als ik zo over mezelf in de krant lees, wordt ik ook bang van mezelf..."
Door Bondtehond