woensdag 31 oktober 2007

'Daar weet ik wel antwoord op'

Hier wat willekeurige stukjes verhoor van Willem Holleeder, gistermiddag in de Bunker. De Officier van Justitie mevrouw Saskia de Vries wou Willem Holleeder eens aan de tand voelen over wat dingetjes.
Hay, zei ze, bij wijze van begroeting.
Hay, antwoordde Holleeder, U gaat mij vragen of ik braaf ben ?
De vries: Daar weet ik wel antwoord op....
Het gaat over Peter Bakker, die schijnt u nogal bedreigd te hebben.
Holleeder: Ik bedreig nooit.
De Vries: U bedreigt niet ?!
(note:Het ging over het telefoongesprek dat Holleeder had gevoerd met Chantal Bakker, omdat Holleeder ene Peter Bakker moest spreken. Die verschool zich voor hem, volgens Holleeder)
Holleeder: Nee...Ik had voor niks aan de deur gestaan, en heb toen pas gebeld.
De Vries: Daar heb ik een opmerking over. We hebben dat gesprek gehoord, het klonk nogal extreem.
Holleeder: Ik was dronken.
De Vries: Erkent u dat als u uit u slof schiet dat dat nogal heftig gaat?
Holleeder: Ik was pissig en dronken, ik zal best wel uit mij slof geschoten zijn. U vraagt dat natuurlijk weer voor de beeldvorming.
De Vries: U gaat behoorlijk uit uw dak.
Plooy voegt daaraan toe: U was helder genoeg, u schreeuwde, krijste zelfs, u was bijna niet te herkennen.
Holleeder grapte: Mischien was ik het wel niet...... Ik kan er niets anders van maken.

De Vries: Mink Kok ?
Holleeder: Daar heb ik niet veel over te zeggen.
De Vries: Hoe heeft u Mink Kok leren kennen?
Holleeder: K'zeg niks...
De Vries: Wat was uw relatie tot Mink Kok?
Holleeder: K'zeg niks...
De Vries: Hoe wist Mink Kok dat van Endstra ?
Holleeder: Dat wist ie gewoon.
De Vries: Wanneer was uw laatste ontmoeting ?
Holleeder: Tijdens zijn detentie, ik was op bezoek.
Plooy: En indirect contact ?
Holleeder: Daar zeg ik niks over...
Rechter: Wat was de aard, de reden ?
Holleeder: Over beide zeg ik niks...
Plooy: Dat met Klepper en Mieremet, was dat nieuws?
Holleeder: Nee dat was geen nieuws. Er is toch correspondentie bekend van Mink met Endstra.
Plooy: Dus dat was bekend?
Holleeder: Ja, dat was bekend. Ik heb de briefjes gezien die Anita aan hem gaf.
Plooy: Heeft u gezien hoe ze werden gegeven?
Holleeder: Ik heb niet gezien hoe ze werden gegeven.
De Vries: Heeft Kok u verteld dat Endstra teleurgesteld was in uw vriendschap?
Holleeder: K'zeg niks.

De Vries: Waarom was Sandra den Hartog daarbij?
Holleeder: Om duidelijkheid te krijgen, verder zeg ik niks.
Rechter: Wanneer was de afspraak, voor '99 ?
Holleeder: Ja, dat wel...hahaha (Mink Kok zat vast vanaf '99)
Plooy: Waren dat meer ontmoetingen waar u bij was ?
Holleeder: Ja meerdere.
Plooy: Wat waren de onderwerpen?
Holleeder: Dat ga ik niet zeggen.
Plooy: Wou Wim dat ?
Holleeder: Ja Wim vroeg, ga effe mee.
Plooy: Waarom was dat in het bos ?
Holleeder: Ik kan wel stoppen, dat heb ik al 100 keer verteld nu.
Plooy: Waarom niet gewoon op kantoor?
Holleeder: Mink mocht ook niet op het kantoor komen.
Plooy: Maar hij was er wel eens geweest ?
Holleeder: Ik heb al veel verteld. Ik wil niet over Mink Kok praten. Daar wil ik het bij houden.
Plooy: Er komt wel een boek van hem waar het in staat.
Holleeder: Ik heb het boek niet gelezen.
De Vries: Mink Kok noemt zich geen vriend. U heeft elkaar nooit in zakelijk verband gesproken.
Holleeder: Nooit in zakelijk verband.
De Vries: Dat is opmerkelijk. Hij heeft u gewaarschuwt voor Mieremet.
Holleeder: Geen zakelijk verband.
De Vries: We verschillen dan van mening. In het artikel in Vrij Nederland staat: Het ging fout toen Mink Kok achter de tralies ging.
Holleeder: Toen was er al geld in beheer.
De Vries: Denk u dat als Kok er nog geweest was dat Klepper en Mieremet dan hun geld hadden teruggevraagd?
Holleeder: Nee. Bij Wildschut is afgesproken dat we elkaar ongemoeit zouden laten.
Rechter: Waarom zouden ze dat met Klepper en Mieremet bespreken?
Holleeder: Omdat het bekenden waren.
Rechter: Begrijp ik het goed dat Kok boven Klepper en Mieremet stond?
Holleeder: Zover wil ik het niet brengen.
Rechter: Had Mink Kok dat gesprek gedaan in het belang van U of Endstra ?
Holleeder: Endstra....zeker !
Plooy: Endstra had grote mensen achter zich staan, was dat Mink Kok ? U zei toen ja.
Holleeder: Daar ga ik verder niet op in.
Plooy: Hoe moet ik dat zien, waren het alleen vrienden, of wat was er ?
Holleeder: Ik vind dat ik al veel gezegd heb. Ik wil gewoon niet verder verklaren.
Daar bent u veel te slim voor. cynisch : Ik kan u echt niet hàndelen

Ook opvallend:
De Vries: Het is Oktober '99.
U heeft altijd gebruik gemaakt van uw zwijgrecht over de Nachtwachtlaan.
Holleeder: Bij de RC heb ik wel wat gezegd.
De Vries: Er is in die tijd heel wat gebeurt. Die flat was van u?
Holleeder: Nee hoor.
De Vries: Hij stond op uw naam?
Holleeder: Nee ook niet, ik heb er alleen gewoond.
De Vries: Uw broer wordt ontvoerd, Ronald van Essen neergeschoten, het loopt allemaal niet zo soepeltjes Heeft u niet overwogen te stoppen?
Holleeder: Jawel.
Plooy: Is het niet zo, dat als je er éénmaal inzit, kom je er ook moeilijk weer uit ?
Holleeder: Naderhand kom je overal achter, op Tv, de krant....
Ik kreeg de kans om tussen gewone mensen te lopen, dan stap je niet zo opzij.
Plooy: Sam, John en Endstra, zo gewoon waren die toch niet....
Holleeder: Dus u zegt nu dat Endstra crimineel was, dus dan zijn we er nu dus uit ! Das mooi dan !
Plooy: Nee nee nee, dat zijn u eigen woorden....
Holleeder: Nee hoor, dat heb ik niet gezegd.
Door Bondtehond

dinsdag 30 oktober 2007

'Grasduinen in oude stukken’

Jan Hein Kuijpers was niet zo te spreken over het nieuwe pak papier wat het OM net een half uurtje voor de zitting weer had ingebracht. Het is niet eerlijk dat die stukken zo laat binnenkomen, zei de Advocaat. De Rechter schorste ook meteen een half uur om de Advocaat en zijn cliënt de tijd te geven de stapel papier door te nemen. Holleeder grapte richting de Officier "Ja, dat moet hij me nu allemaal voorlezen."


'Grasduinen' in oude stukken noemde Jan Hein Kuijpers de nieuwe inbreng van het OM. Oude rommel in een nieuw jasje. En waarom is dat ? Het OM heeft duidelijk bewijsproblemen. Wat doet het OM?......'Grasduinen in oude stukken.' Alleen al die oude stukken met Rob Grifhorst, de Achterdam Hallen-stukken die raakvlakken hebben met de Amsterdamse Wallen-stukken, alles wordt even opnieuw aangezwengeld. Een gros van de stukken hadden we echter al lang.

Er is nooit een financiële lijn gevonden met de heer Grifhorst. Kuijpers wil precies weten wat is verklaard. Desnoods moest Rob Grifhorst maar ter zitting verschijnen, ook al zou dat vertraging opleveren zo'n getuige uit Spanje laten komen. De erven-Van Hout die raakvlakken zouden hebben met de erven-Heineken, alles moet zo compleet mogelijk zijn, niet van die hapklare brokken van het OM, die vertrouwd hij niet. Eerder op de dag had Mr Jan Hein Kuijpers ondervragingen door de Nationale recherche 'sturend en verkokerend' genoemd met als enige wens Dhr Holleeder op te knopen.
De verdediging was al fel, maar vandaag leek wel of er nog een tandje hoger ingezet werd om hun cliënten te verdedigen.

Mr Jan Hein Kuijpers bracht ook het artikel ter sprake wat deze week in de Panorama stond. Het stuk van Bas van Hout over Ron Nyqvist zou een onderlegging kunnen betekenen van wat getuige Y eerder verklaarde voor de Rechtbank, volgens de Advocaat.
Officier Plooy: Zijn er onderzoekswensen?
JHK: "Ja, nu wel na zo'n artikel"
Plooy: Kunt u daar iets over zeggen?
JHK: Nee, een verklaring van Nyqvist is wel nodig, maar die hebben we niet, dus die zou wel op papier moeten worden ingebracht.
Officier Plooy vroeg waarom er eerst geen wens was tot inbreng van een tap-verslag tussen Nyqvist en zijn vriendin en nu ineens wel?
JHK "Ik zag dat artikel en dacht dat moet ik laten zien. Verder niets. Wat de rechtbank daarmee doet, moet ze zelf weten", zei de Advocaat.

Advocaat Mr. Arthur van der Biezen had ook wel wat wensen ivm met zijn cliënt Marcel Kaatee. Hij wilde NU de echte boekhouder van Holleeder wel eens spreken, Dhr Rietbroek, maar ook de broer van Willem, Dhr Gerard Holleeder. Deze zouden nou eens kunnen vertellen dat niet Marcel Kaatee de boekhouder is maar Dhr Rietbroek.
Ook wil hij dat de computer eens onderzocht wordt bij het TNO. Zo zou kunnen worden aangetoont dat de computer niet alleen door Marcel gebruikt wordt middels Office-documenten die niet alleen aan Marcel gekoppeld hoeven te zijn. Anderen konden net zo goed van die computer gebruik maken, volgens hem.

Dat zou bij uit een TNO-onderzoek moeten blijken. Dit verzoek is overigens afgewezen. Het OM vond dat er geen toegevoegde waarde aan zo'n onderzoek zou kunnen worden gegeven aan verklaringen van de nieuwe opgeroepen getuigen. Inmiddels is wel bekend gemaakt dat beide getuigen Donderdag-ochtend ter zitting zullen komen getuigen.

Holleeder zelf was ook aan het woord, daarover schrijf ik morgen.
Één uitspraak viel wel op.
Volgens Officier Saskia de Vries viel het op dat Willem altijd rondjes ging lopen buiten, om niet afgeluisterd te worden, was haar indruk....
"Dat mis ik wel, ja" zei Willem treurig, maar met een knipoog.
Daar moest wel om gelachen worden, hij zit dan ook al bijna twee jaar binnen.
Door Bondtehond

maandag 29 oktober 2007

'Als ik zo over mezelf lees in de krant word ik ook bang van mezelf'

Met geen enkele betaling is aangetoond dat er ook maar 1 bedrag direct bij Holleeder terecht is gekomen. We hebben uitvoerig stilgestaan bij verschillende financiële acties. Betalingen die op rekening van Paarlberg terecht zijn gekomen. Vanaf die rekening ging het weer snel weg naar andere rekeningen in kleinere porties, zo'n beetje hetzelfde bedrag als binnenkwam. Er is in kaart gebracht waar al dat geld is heengegaan, zoals bijvoorbeeld naar Van Asselt-Naarden BV, of het holle buis-project, maar geen enkele betaling kwam rechtstreeks bij de heer Holleeder terecht, aldus Rechter Verpalen.Advocaat Jan Hein Kuijpers merkte op dat er zelfs geen indirect verband aangetoond kon worden. "Ik zou willen weten waardoor de gedachte onstaat dat geld op rekeningen van de heer Holleeder terecht is gekomen en wat daarvan voor beeld is ontstaan. En als er dan verdachtmakingen ten opzichte van de heer Holleeder zijn door het OM, dan wil ik daar wetenschap over hebben, zoals over onderliggende stukken en de bronnen, daar wil ik over dat u integraal bent."

Rechter: "Endstra had gezegd dat geld gaat naar 'nette mensen', die houden dat dan gewoon voor Holleeder. Wat zegt u daarop mijnheer Holleeder ?"
Holleeder: "Edelachtbare, ik weet niets van geld dat naar derden gegaan is of van bedrijven die dat houden, of zulk soort onzin."
De Rechter vroeg of Holleeder Carel Buis kende van Van Asselt in Naarden ?
Holleeder : "Daar heb ik wel es een auto gehuurd maar voor het laatst in '96, of zo."

"Die Van Asselt-Naarden BV had toch auto's geleverd aan mensen uit het criminele milieu, zoals Cor van Hout, Johan Verhoek en U, klopt dat?" wilde de Rechter weten.
Holleeder: "Nou, Cor kocht er wel es een auto, maar verder dan die ene keer kwam ik er niet en over Verhoek weet ik niks, daar heb ik niks mee te maken.

Rechter: "Waarom kwamen jullie speciaal daar?"
Holleeder: "Tja, Edelachtbare, waarom ga je die ene keer daar naar die bakker en de andere keer naar de bakker op de hoek?"

Heeft u verder contact daar met Dhr Buis? Zeggen betalingen van Investment Banking aan de Beleggingsmaatschappij Badhoevendorp u iets? (Er waren 16 miljoen van Paarlberg naar Van Asselt-Naarden BV geboekt)
Holleeder: "Edelachtbare, de CIE schrijft maar wat. Ze maken allerlei procesverbalen, die dan weer een voortraject vormen van allerlei verdachtmakingen en beschuldigingen."
Plooy nu: "Is dat uw serieuze standpunt, het CIE klooit maar wat aan?!"
Jan Hein Kuijpers en Holleeder overlegden even kort, waarop Plooy zei:
" Vraagt u nu uw Raadsman om raad ?"
Holleeder: "Ja, lachte Holleeder, daar is het ook mijn Raadsman voor, hahaha."

De Rechter ging verder: "Er zijn betalingen van Paarlberg naar de Van Asselt-groep gegaan, en ook betalingen van Endstra lopen in het oog en blijven niet onopgemerkt, ze waren in dezelfde periode."
Holleeder geïrriteerd: "Edelachtbare, ik zit nu al twee jaar vast, het gaat maar door, al twee jaar, dan ga je er toch vanuit dat ze de boekhouding van Van Asselt ook hebben nagekeken ?"

Advocaat Kuijpers leest nu ook voor ter ondersteuning: "Het vermoeden bestaat dat betalingen al vele jaren terechtkomen bij vermoedelijk een imperium dat al jaren geleid wordt door de heer Holleeder.
Dat zijn bijna wel drie beschuldingingen in één regel."

Rechter Verpalen verdedigde de Rechtbank nu: Het klopt dat er wel eens dingen worden onderschreven door de Politie die een beschuldiging herbergen, maar wij zijn professioneel genoeg om daar langsheen te kijken.
Holleeder: "Oke, is goed, Edelachtbare, dank u wel. Maar soms had er iets uitgezocht kunnen worden. Als dat met Van Asselt toen uitgezocht had geworden, hadden we nu niet hier gezeten."
"Bij zo'n vriendin van Zeegers, die uhh... Shirley, dan wordt er meteen getapt, maar toentertijd met Endstra niet, terwijl dat wel gekunt had. Dat vind ik raar. Waarom is Endstra toen niet getapt ?"
De Rechter zweeg....


Daarna ging de Rechter naar een ruzietje wat Holleeder had gehad met wat horeca-personeel van Café de Omval.
Willem was aan komen rijden, had zijn auto neergezet en een broodje besteld. Het bedienende meisje had gevraagd of Willen zijn auto weg wilde zetten, omdat anders de andere gasten op het terras niet over het water konden kijken. Daar was ruzie over onstaan. Het meisje had gezegd : "Hij flipte meteen helemaal."
Hij was afgegaan als een raket, volgens een ander.

Dat viel wel mee volgens Willem zelf, en hij had gezegd "Zak in de stront met je broodje, ik ga weg.
Er waren helemaal geen klanten die het zicht belemmerd werden, trouwens, ze liepen te zeiken om niks."
Willem was weggelopen, maar intussen had dat meisje een paaltje in de weg gezet, waardoor Willem niet weg kon rijden.
Toen werd Willem wel boos. Volgens het meisje, die niet wist wie Willem was, waren er twee gasten onderweg om hem effe op te knappen, ze had gezegd "Je moet blijven."

Volgens het personeel had Willem wel wat bedreigingen geuit.
"Ik sla je hersens eruit" en "Als je een echte kerel bent, kom je nu mee naar buiten", tegen een vent die daar ook was. "De tent zou nooit meer lopen, en hij zou er een hoerenkast van maken en er 20 Thaise hoeren in zetten."

Willem lachte nu en zei "Nou Edelachtbare dat heb ik niet gezegd, want als je 20 Thaise hoeren in zo'n tent zet, dan wordt het daar alleen maar drukker van." Daar werd hard over gelachen op de tribune.
Ook zou er gezegd zijn "Hier gaat de boel plat en bij Dante gaat de boel daarna ook plat." (note: Dante was van dezelfde eigenaar)
"Nee, de waarheid is dat er gasten onderweg waren om mij effe in elkaar te trappen. Ik mocht niet meer weg, want ze waren dus al met twee klanten onderweg.

Holleeder: "Ze kwamen als een gek aanrijden, stoven uit de auto en zagen wie het was en zeiden toen "Hey hallo Willem, hoe is het?"
Rechter: "Het lijkt er wel een beetje op dat u bepaald wat er gebeurt."
Holleeder verontwaardigd: "Wat een onzin... Bullshit !" Dus nu zit ik hier omdat ik wat mondiger ben dan een ander?"

Plooy: "Ze zorgden er gewoon alleen voor dat u even niet weg kon."
Holleeder: "Hoe zou de wet eruit hebben gezien als IK dat paaltje had neergezet? Dan had u gezegd GIJZELING ! ! hahaha
Rechter: "Er zijn toch wel dingen waardoor die mensen bang voor u waren.
"Tja, zei Willem lachend "Als ik zo over mezelf in de krant lees, wordt ik ook bang van mezelf..."
Door Bondtehond

donderdag 25 oktober 2007

'Was het mischien een Kolbak, die muts?'

Maandag gaat het proces Holleeder weer verder om 09:30, hopelijk wat minder saai dan afgelopen dagen. Over vanmorgen kan ik weinig vertellen omdat ik pas 12:00 binnenkwam. Het ging toen over of Marcel Katee nou wel of niet voor Holleeder in een verkoop-akte aan het kijken was op de Apollolaan. Dat hadden een aantal mensen gezegd. Zij hadden de indruk dat Katee daar in opdracht van Holleeder in de boeken kwam kijken. Het ging over de WFC-deal.


Marcel Katee reageerde op een gegeven moment best fel op deze beweringen. "Dat wil ik nou wel eens uit de wereld helpen, dat verhaal van in de boeken kijken."
"Die keer was ik op kantoor en kwam die meneer van der Haar naar beneden en zei "Wat doe jij daar ?" Maar ik keek niet inhoudelijk in een akte of zo, dat is pure onzin."
Rechter Verpalen: "Dus u keek niet in opdracht van een ander dan meneer Endstra?"
Katee: "Nee, dat is pertinent niet waar!"
Verpalen vertelde dat sommige mensen anders verklaarden.
Op de vraag, "In wiens opdracht zat ie daar?", hadden zij gezegd: "Hij zat
daar in opdracht van Holleeder."
Katee: "Ik heb alleen die datum gezien, ik heb niet inhoudelijk in de stukken gekeken."

(Note: Deze datum moest Katee even nakijken in opdracht van Willem Endstra.)

Katee: "Mischien heeft die van der Haar gezegd, hij zat inhoudelijk in de stukken te kijken?"
Holleeder onderbrak de discussie en zei: "Ik hoor het nou zo'n tijdje aan, maar het moet nou maar es over wezen. Als ik daar wat had willen weten, had ik gewoon zelf naar kantoor gegaan......met mijn Helm op dan. Het is allemaal zo onlogisch."

(Natuurlijk doelde Holleeder op de bewering van kantoorpersoneel van Endstra dat als Holleeder op kantoor kwam hij een Helm ophield tot hij binnen was, om zo herkenning te voorkomen. Dat wou Endstra zo, na dat Telegraaf-artikel.)

Verpalen: "Ja, er is wel meer onlogisch in dit dossier, maar daar hebben we
het toch maar mee te doen."
Holleeder: "Tja, laat ik het zo zeggen...uhhh....Ik hoor het u zeggen...."

(Dat is een bekende uitspraak van zijn oude raadsman Bram Moszkowicz die Holleeder nu wel vaker als grapje gebruikt, maar ook wel eens als hij niet veel weet terug te zeggen op beweringen van de Rechter bv)

Katee nu weer: "Ik las ergens dat er gezegd was, die meneer kijkt altijd in de boeken of er wat te halen valt. Dat wil ik nu wel eens uit de wereld helpen."
Verpalen:"Daar zal dan die kwiebus van der Haar op aangekeken moeten worden.....?"

(Marcel Katee had hem eerder een rare kwiebus genoemd.)
 
Katee: "Die vent kende ik amper. Hij was pas aangenomen, pas na dat Telegraaf-artikel, en was toen ook pas allerlei dingen gaan verklaren, terwijl hij toch echt niet van de hoed en de rand wist. Dat vond ik maar 'toevallig'.
Officier Plooy: "Wat suggereert u nou ?"
Katee:"Ik suggereer helemaal niets, ik vind het gewoon toevallig, meer niet."

Het ging ook over de afspraak die Katee had gehad met Endstra en Holleeder bij de Japanner in Haarlem, en daarom moest Katee dus op het kantoor een datum nakijken in opdracht van Endstra wanneer precies de WFC-deal zou zijn.
Verpalen richting Holleeder nu: "Was dat bij de Japanner ?"
Holleeder: "Dat zou goed kunnen ja."
Verpalen: "Was het bij de Chinees of de Japanner?"
Holleeder droog: "Nou, dat moet de Japanner geweest zijn, ongetwijfeld, want die Chinees is niet te vreten....."
De tribune schoot weer in de lach door deze opmerking die er ook zeer droog uitkwam.
Holleeder: "Als Wim naar de Chinees ging, ging ik nooit mee want die Chinees was echt niet-te-vreten", benadrukte Holleeder nog maar eens.

Dennis Prins had Katee ook wel geliëerd aan Holleeder toen hij in de vennootschap stapte.
Hij had echter wel gezegd: "Als er Holleeder de kwade pier was, was hij (Katee) dat niet."
Verpalen:"Hij dicht u wel een rol toe. U kwam daar regelmatig op kantoor."
Katee: "Als Dhr Prins wat wilde weten, kwam ik naar kantoor toe."
Verpalen las voor uit verklaring:" Katee wekte de indruk dat hij voor Holleeder werkte."
Katee: "Die indruk heb ik hem niet gegeven, hoor. Op welke basis zegt hij dat?"
Verpalen: "Op basis van sommige dingen die overgebracht moesten worden. U was bevriend met Holleeder."
Katee: "Ja, we gingen vriendschappelijk met elkaar om ja, in die tijd."

Verpalen las voor uit een verklaring van Prins: Daniëlle Roelvink (Secretaresse van Endstra)had eens gezegd terwijl Prins naast haar stond: "Och jee, daar heb je die rat weer."
Verbalissant: Sloeg dat op Katee of op Willem Holleeder?
Prins:"Op Katee, absoluut."
Katee nu: "Daar kan ik me niets bij voorstellen...."
Verpalen : Later heeft Daniëlle Roelvink ook gezegd:
"Rat heb ik niet gezegd, zo noemde ik hem nooit."

Er werden echter ook wel positieve dingen verteld over Katee.
Dennis Prins had 'warm' over Katee gepraat, volgens de Rechter.
Prins had het idee wel gehad dat Katee zijn zaakjes wel op orde had.
En hij vond de muziek van Katee en zijn band wel goed.

Katee:"Ik ken hem als iemand die mijn directieschap zou overnemen van Nieuwgraaf-Holding. Hij was in de Melkweg toen ik dat feest gaf, een concert. Hij had een gekke muts op. Daarom weet ik het nog goed."
Verpalen: "Ha ha, dacht hij dat het carnavalsmuziek was?"
Katee: "Het is ook een soort carnavalsmuziek. Ik nodig u uit."
Verpalen grappig nu: "Was het mischien een Kolbak, die muts?"
Op de tribune werd nu eens om de Rechter gelachen ipv Holleeder.

(note: Het hele afpersings-dossier heet 'Kolbak' )
Door Bondtehond

dinsdag 23 oktober 2007

'Er zijn wel meer verborgen ruimtes'

Vandaag was één van de saaiste dagen van het afpersingsproces tot nu toe. Eindeloze oplezingen van nummers met daaraan gekoppelde dossierstukken en vele bedragen die heen en weer werden gestort tussen allerlei bedrijven, o.a van Endstra en Jan Dirk Paarlberg, vaak met exotische namen. Amicor, Xenia, Holding Seaport IJmuiden, Bayline, Balados-Investments, Anita BV, SMY, Leijenberg-Vastgoed, Apcom, Convoy-Vastgoed, Bergheim-Investments, Wilburry, Mount-Pearl om er maar een paar te noemen.


Voor de mensen op de publieke tribune een abacadabra van BV's waar je als buitenstaander soms geen draad aan vast kunt knopen. Vaak ging het over bedragen die richting bedrijven van Paarlberg gegaan waren.
Dan de verklaringen van mensen die de klok hebben horen luiden maar vaak niet wisten waar de klepel nou echt hing. Vaak bleek dat ze niet echt tot de kern gekomen waren, kwa waarheidsbevinding. Of ze hadden iets gehoord, of ze vonden iets opvallen, bijvoorbeeld met een transactie waar niet de juiste titel aan gegeven was, volgens diezelfde mensen dan.

Ene Joop had gezegd: "Als ik Holleeder kan stoppen, doe ik het. De betalingen zonder titel aan Holleeder via Ballados, die geen verbanden leken te hebben met de werkelijke bedrijfsvoering, alles druiste in tegen mijn rechtvaardigheidgevoel."

Jan Hein Kuijpers merkte dan ook terecht op bij deze Joop van der Haar, een werknemer van Endstra: "Kende hij zelf de bedrijfsvoering wel zo goed?" Holleeder merkte al eerder op "Ik ken die hele van der Haar niet, ik zou niet weten hoe die vent er uitziet. Als ik op het kantoor kwam liep ik meteen door naar de keuken, daar sprak ik altijd met Endstra, vaak met een drankje.""Dronk u dan koffie of zo?" wilde Rechter Rino Verpalen weten. "Nou nee, ik drink geen koffie, meestal een Colaatje-Light of zo" antwoordde Holleeder met gevoel voor details.

Meteen daarop ontstond een discussie toen Holleeder terloops opmerkte "Er zijn wel meer verborgen ruimtes", toen het over diezelfde keuken ging en dat volgens de Rechter die Hr van der Haar anders wel op de hoogte was van de verborgen ruimte.
Plooy reageerde duidelijk geïrriteerd: " U flapt dat er nou wel zo leuk tussendoor, maar weet u of er nog wat verborgen is?"
Holleeder: "Dat is aan u om uit te vinden."
Rechter Verpalen: "U zegt het wel ivm een discussie."
Holleeder:"Van der Haar kan absoluut niet alles weten van Endstra en over de bedrijfsvoering weet ik weer niks."
Verpalen: "Was dat een ruimte waar soms die tapes en/of discs in lagen?"
Holleeder:"Dat weet ik niet , Edelachtbare."
Verpalen:"U weet wel van de ruimte, maar toen hield het op, u weet niet wat daar in zat? "
Holleeder: "Nee Edelachtbare".
Verpalen: "Ik bedoelde het als vraag over de bedrijfsvoering."
Jan Hein Kuijpers:"Dat is een beetje flauw, het was gewoon een kale opmerking over een verborgen ruimte."
Koos Plooy boos nu: "Waar zat dat ? Ik wil checken of dat waar is."
Holleeder: "Ach, ik bedoelde er niets bijzonders mee..."
Verpalen: "Er zit wel een lading achter van, ga daar maar es kijken."
Holleeder: "Dat weet ik niet, ik zie het belang er niet van in dat ik zou zeggen wat er in een ruimte zou zitten.
Ik bedoelde alleen te zeggen dat van der Haar ook niet alles weet."
Verpalen: "Dus het laat geen licht over de zaak schijnen?"
Holleeder: "Als ik wat kleins zeg, word ik daar over doorgezaagd" om daar meteen aan toe te voegen:
"Ik wou dat u over het hele dossier zo doorzagend was, hahaha"
Verpalen: "Vergeet het maar, het geeft geen licht."
Holleeder: "Nee, het geeft geen licht...."
Een van de vrouwelijke Rechters "slim" : "Dus u weet toch wat er in zit ?"
Holleeder : "Hahaha !, nou pakt u me weer op woordjes."

Jan Hein Kuijpers discussieerde wat met de Rechter en toen deze het woord
weer tot Holleeder richtte was deze even afwezig met zijn gedachte
en vroeg ie: "Wat zei u Edelachtbare?"
Verpalen vermanend: "U lette even niet op, hè ?"
Holleeder lachend: "Ja, ik was effe stout."

Ook opvallend was toen Jan Hein Kuijpers vroeg aan Plooy waar nou de relatie ligt naar Holleeder en handlangers toen Endstra het tegen Bram Zeegers over 'ze' had.
Plooy: "Er ligt een verklaring van Dhr Zeegers dat met 'ze' duidelijk Holleeder en companen worden bedoeld.
JHK: "Hoe komt u er nou bij dat er daarmee gezegd is dat de link met de groep Holleeder gelegd kan worden.?"
Holleeder tussendoor: "Ik hoor niet bij een groep!"
JHK: "En waar zijn Hillis, en Kok, en waar is Soerel, en Paarlberg? Waar zijn die lui, waarom zijn ze niet hier ?
Die zouden allemaal deel uitmaken van de Holleeder groep. Waar zijn ze dan?
Holleeder : "Er is geen groep !"
JHK: "Tja, alleen moet de officier dat nog even beseffen, die weet dat n.l NIET......

Door Bondtehond

maandag 22 oktober 2007

'Doe nou niet zo dom!'

Vandaag kreeg Maike Dijkhuis aandacht van de Rechter, maar niet voordat hij eerst over het artikel in Vrij Nederland vroeg aan Willem Holleeder.Hij had zich in het blad uitgelaten over Mink Kok, terwijl hij in de Rechtbank toch duidelijk zei "Over Mink Kok heb ik niets te zeggen". U heeft gezegd dat het niet zo slim was met die tapes, maar nu verklaard u weer aan de pers.
"Dat was dan omdat er in de Rechtbank niet zo stevig was doorgevraagd als de journalisten van Vrij Nederland (Harry Lensink+Marian Husken) wel hadden gedaan", antwoordde Holleeder.

Jan Hein Kuijpers reageerde ook even fel:"U doet net of het een grote schande is dat Dhr Holleeder van zich afbijt over allerlei aantijgingen die te lezen zijn in de media"
"Nou nee, zei Rechter Verpalen, maar U geeft wel informatie die u niet aan de Rechtbank heeft verteld"
"Daarover heb ik al gezegd dat het niet aan mij is om anderen te belasten, ging Holleeder verder, ik beantwoord alleen de vragen die me gesteld worden."

U bent een goede selectieve vragen-beantwoorder, merkte Verpalen toen op. De Rechter ging verder. Er was besloten om naar aanleiding van dat interview in Vrij Nederland nu toch maar Mink Kok als getuige te horen door het OM. "Nu wel ? hahaha...ik ben vol verwondering!" reageerde Holleeder vrolijk. Koos Plooy ging staan, kennelijk om een vraag te stellen.Jan Hein Kuijpers zei meteen: Ooh ! Oh.....! alsof ie zeggen wou, nu gaan we het krijgen. De zaal kon zijn geintje duidelijk waarderen, er werd hard om gelachen.
Plooy beweerde dat de rol van Mink Kok als getuige waarschijnlijk klein zou zijn omdat er immers van alles wat Holleeder eerder verklaarde gewoon uit de media te vissen was. Toch wilden ze hem nu wel oproepen.
De rechtbank wees dit verzoek later af. Er werd echter wel een slag om de arm gehouden, wellicht in een later stadium zou er verder bepaald kunnen worden Mink Kok toch op te roepen.

Maike Dijkhuis werd ondervraagd over een aantal zakelijke transacties en over haar rol daarin. Ze beantwoordde de vragen vlot, met af en toe een zijwaartse blik naar haar Advocaat, alsof ze steun verwachte uit die hoek. Dat kreeg ze ook af en toe, maar de meeste vragen kon zij echter prima zelf af.

Zo ook over een storting van 105.000 gulden. Waar was dat voor? "Voor zover ik me kan herinneren was dat voor een auto.", vertelde Maike.Holleeder sprong bij: "Die had ik gekocht in Duitsland, Edelachtbare, een Jeep-model. Ik kwam er mee thuis en Maike vond hem mooi en vroeg aan me, mag ik hem hebben?" "Das goed, zei ik toen, hij heb 105.000 gekost" ging Willem verder, en Maike zette toen verder uiteen hoe dat nou gegaan was met die storting.

Ook werd gevraagd:"Hoe kende u Meneer Endstra?"
"Als een aardige man, antwoordde Maike, ik vond het alleen erg vervelend dat mijn familie in de media opdook in die artikelen over hem." "Meneer Holleeder is niet zo spraakzaam", beweerde ze toen de Rechter vroeg of ze wist wat voor werk haar vriend toendertijd deed op de Wallen?

Toen ging de vraag over een Appartement in Parijs, en of Maike die daar heeft? "Ik? , een Appartement in Parijs? Ik zou wel willen", reageerde Maike verontwaardigd.
De naam Dijkhuis kwam voor in een brief, over een Appartement in Parijs.
Die was gevonden bij Paarlberg. Zou u dat kunnen zijn?, vroeg Plooy. Maike: "Dat weet ik niet....het kan mijn moeder ook zijn, of mijn oma." Plooy sprong zowat uit zijn vel, liep rood aan en schreeuwde bijna "Doe nou niet zo dom !"

Maike was duidelijk geïrriteerd en leek lichtelijk geschrokken, maar daar was niet veel van te merken, en ze liet het werk over aan haar Advocate. Mr Anique Slijters protesteerde en riep: "Ik maak ernstig bezwaar !"
Het wilde er bij het OM maar niet in dat Maike niet wist wie nou die Dijkhuis was in die brief. Erg veel duidelijkheid kwam er niet.
Speculatie deed Maike niet aan......

Door Bondtehond

vrijdag 12 oktober 2007

‘Daar ken ik niks mee’

De Afpersings-Rechtszaak gaat a.s maandag over een week verder. Tot die tijd geen Rechtbankverslagen. Afgelopen weken heeft Willem Holleeder zich kranig weten te verweren. De vragen werden vlot beantwoord en Willem bleek tussen de vragen door ook vaak over leuke humor te beschikken. Daar zijn velen het mee eens op de tribune, en wat ik er zoal over hoor. Ook de oneliners ontbraken niet.

Hieronder een greep uit de verzameling uitspraken die mij opvielen.
Tegen de Rechter:
"Het gaat er ook niet om wat u zegt, maar wat u denkt...."

"Als u me gaat afrekenen op wat ik ga denken wat anderen zeggen, dan kan ik wel ophouden."

"Door vragen te stellen, creëer je antwoorden."

(Holleeder liet een stukje minidisc-opname horen aan de Rechtbank)
Rechter: "En dit zijn u eigen discs?"
"Ja Edelachtbare , een disc uit eigen disco!", grapte Willem.

Rechter: Wat weet u van Balletje Balletje?
"Wat ik ervan weet? Dat je je geld in je zak moet houden en wegwezen.....
Het is jammer dat ie er niet is (Paja), anders kon ie het effe voordoen."

"Sinds Mieremet had geadverteerd over Endstra...... of uhh geadverteerd....... toen dat Mieremet-artikel van John van de Heuvel verscheen in de Telegraaf. Toen was het over en uit, dat was de doodsklap voor Endstra's bedrijf......"

Tegen de Rechter: "U bent goed in woordjes vangen..."

"Mensen vonden het prachtig om Holleeder als beveiligingsexpert op te voeren"

"Cor dronk 30 biertjes per dag, ik ken hem niet anders, dat was al zo toen we in de Santé zaten. Bij de eerste paar was het nog leuk, maar hoe langer de dag duurde, hoe vervelender ie werd.....
Dan ging ie beledigen, en dat was ik op een gegeven moment zat."

Ik had een éénmansbedrijfje opgericht met de naam 'Naris', dat had ik zelf bedacht Edelachtbare, dat betekent Neus in het Spaans..... (gelach op de tribune)

Rechter: Met wat voor doel stond u ingeschreven bij de KvK ?
WH: Zo ruim mogelijk, Edelachtbare.... (gelach op de tribune)

Rechter: Maar Naris schrijf je toch met een z?
WH: Ooh...hahaha, dan heb ik het al die jaren dus verkeerd geschreven.....

Willem was komen klagen bij Bram Moszkowicz toen er weer eens onwaarheden in de krant stonden.
Bram had gezegd : "Ach jongen, morgen zit de rotte vis er weer in."

"Het is aan u om een weg aan te wijzen, het is niet aan mij om u een weg te wijzen, ik beantwoord gewoon de vragen."

Hij had een giftige mond. "Hij sprak slecht over Klaas Hummel, maar bij Klaas Hummel sprak ie weer slecht over andere mensen."
Klaas is Wim, en Wim is Klaas.
Als Wim in de problemen komt, komt Klaas dat ook.

(Op Milleniumparty in IJmuiden)
Meneer de Lange was naar me toegekomen en zei " Met jou wil ik wel es op de foto. In een mooi standje, op z'n hondjes of zo"
Ik zei, loop maar effe mee. Hij blij, hij dacht dat er een foto gemaakt zou worden. Buiten heb ik hem één klap gegeven.

Rechter: Heeft u een harde klap gegeven?

WH: "Dat weet ik niet Edelachtbare, ik geef meestal niet van die hele harde klappen. Als ze doorgaan, dan kunnen ze wel wat harder worden. Ik ben niet iemand die mensen mishandeld"

(Volgens deze De Lange had Holleeder meteen uitgehaald en waren er toen 6 bodyquards op hem gedoken, deze hadden hem vervolgens een opgezwollen hoofd, een dikke kaak, iets gescheurds en vele blauwe plekken bezorgd. "Zo erg bang ben ik van mijn leven nog niet geweest, het leek wel een maffiafilm", had deze De Lange gezegd tegen de politie.)

Holleeder was daarna binnengekomen, volgens Daniëlle, de secretaresse van Endstra, op wiens uitnodiging De Lange op het feest was, en had gezegd: "We hebben je vriendje netjes op de Taxi gezet, hij was een beetje onbeleefd"

"Mijn moeder zegt ook wel eens, het is de liefste jongen van de wereld, maar ik ben het ook wel es niet..."

"Zoals mijn advocaat het zegt, zo heb ik het bedoeld."

"That's It"

Favoriete uitspraak Jan Hein Kuijpers door Holleeder:
"Daar ken ik niks mee..."
Door Bondtehond

donderdag 11 oktober 2007

'Voor een schijntje zeker?'

Het ging vanmorgen even over Remmetje (Martin Erkamps).
Rechter Rino Verpalen: En Martin Erkamps ?
Holleeder: Familie he...
Verpalen: Familie ?
Holleeder: Ja dat is de broer van Cor...
Verpalen: De halfbroer, toch?
Holleeder: Ja.
Verpalen : Hij praat veel in raadselen, bijvoorbeeld (leest voor):


Martin 'Remmetje' Erkamps

"Zoek de financiële stukken die inhoud geven op de macht. De Neus is maar op één manier te pakken: financieel."
Waarom zegt een familielid dat?
Holleeder: Die is knettergek....drugsgebruik he...
Je kunt dat trouwens meteen zien. (Willem maakt wat smakkende geluidjes in de microfoon)
Want dan gaat ie altijd smakken......als ie liegt. (zaal lacht)

Vroeger had ie ook van die rare dingen, in de tijd van de ontvoering. Er moesten ramen geblindeerd worden, dan had ie een pot stroop, smeerde dat op de ramen en zei :
"Dan plak ik er een krant op...",dat had ie dan gezien in een film.... (de zaal lacht hard)

Verpalen ging verder: Dhr Erkamps was aangehouden en had gezegd:"Jullie moeten op zijn geld gaan zitten, dat is het vervelendste wat hem kan overkomen"
Er werd toen even gesproken over panden waar beslag op ligt in de Rechtszaal, zoals Sexclub Satyricon.
Holleeder plagend richting Plooy: "Oh ja, Mijnheer Plooy, heeft u dat pandje nou al verkocht?"
Om meteen daaraan toe te voegen: "Voor een schijntje zeker?" (zaal lacht) Plooy zweeg en keek stoïcijns op zijn papieren...

Verpalen: Waarom nam Remmetje zijn gesprekken op eigenlijk?
Holleeder: Tja, als je hem voor het blok zet....
Verpalen: Waarom heet hij Remmetje eigenlijk? Was dat niet
omdat hij een vertragende factor was in jullie zaken?
Holleeder: Er is altijd wat met Remmetje.....
Verpalen: Ik word daar erg vrolijk van. (zaal lacht)
Hij praat wel in raadselen....
Holleeder: Ik kan wel 100 mensen opnoemen die hem gek vinden. Hij is gewoon zo.

Verpalen: U bent toch bij hem geweest ? Waarom wilde u naar buiten?
Holleeder: Dat was niks bijzonders.
Verpalen: U gaat toch vaak een rondje lopen, het lijkt erop dat u niet wilt dat het opgenomen wordt? En waarom neemt u zelf alles op?
Holleeder: Het is toch niet zo dat ik alles op ga nemen, ik neem alleen op wat ik belangrijk vind.
Verpalen: Wat wilde u met die opnamen?
Holleeder: Door vragen te stellen creëer je antwoorden. Veel mensen kwamen bij me dat de CIE bezig was.

Verpalen: U hoefte toch niets te vrezen als u niets deed?
Holleeder verontwaardigd: Nou er waren verklaringen die kloppen toch niet, dat hebben we toch gezien?
Edelachtbare, ik bega geen feiten. Maar er waren zat mensen die mij wel wilden pakken. Je hebt ook slap gelul. Dat is niet prettig. Dat zou u toch ook vinden?
Het is beangstigend, en dan is het prettig dat je wat hebt vaststaan......
Door Bondtehond

woensdag 10 oktober 2007

‘Endstra had alle atributen’

"Bram Zeegers had ze gekocht, die kogelvrije vesten." vertelde Holleeder aan de Rechtbank. "Het waren van die vesten die je niet zag.Tot die tijd had ik nog nooit een dunner vest gezien die je onzichtbaar onder je kleding kon dragen. Endstra had alle attributen, zoals een kogelvrij Bomberjack. Daar heb ik er ook één van gekregen"
Het ging over de beschermende spullen die Willem Endstra allemaal had liggen.Nadat er dreigingen binnengekomen waren, had Endstra dat soort attributen aangeschaft.
In 2002 veranderden dingen, zei Holleeder. Wim was banger geworden.
Volgens de Rechter had Endstra gezegd in de achterbankgesprekken dat Sandra den Hartog (ex Sam Klepper) op kantoor was gekomen om geld op te eisen of ze zou Paja Endstra af laten afschieten.
Toen de Rechter Paja daar naar vroeg klonk het bekende dialect:
"Iek maken gebruik van mijn zwaigrecht".
Dat was eerder deze week.

Er was wel eens een mooie blonde vrouw op kantoor gekomen, volgens een secretaresse, deze had gezegd "Zorg maar dat ik Wim te spreken krijg anders heeft ie een groot probleem." Ze vertelde ook dat Anita, de vriendin van Wim, had verteld dat Endstra wel eens met een kogelvrij vest naar afspraken ging.

John Mieremet en Ria Eelzak waren ook al verschenen aan de Apollolaan.Volgens Holleeder had Bram Zeegers toen voor die kogelvrije spullen gezorgd. De CIE had toen ook net gewaarschuwd dat Endstra en Holleeder op een dodenlijst stonden.
"Wim had overal wel vesten, in de Diepenbrockstraat, in IJmuiden, de Apollolaan, overal lagen vesten."

"Ik had hem nooit aan, ging Holleeder verder, je kan er niet mee zitten en mee lopen, je ziet er niet uit. Het is natuurlijk ook meteen een ander gesprek met zo vest aan. Ze zien je al aankomen......"

"Na het Mieremet-artikel in de Telegraaf was het plan van Endstra:Ik los het op, ik ga wel betalen aan Mieremet."
"Haico en Wim zijn toen samen naar Mieremet in Neerpelt gereden. Dat was dezelfde dag toen Ria krijste "Johnny, schiet ze neer !"

Hij vertelde kort daarvoor dat Wim en Haico als de donder waren teruggekomen van hun vakantie op de boot.
"Wat was nou zo urgent?" , vroeg Rechter Rino Verpalen.
"Tja Edelachtbare, verzuchtte Holleeder, als u weet wat er gebeurde, kun je alleen maar naar teruggaan.
Endstra besefte na dat Artikel van John vd Heuvel en Mieremet dat zijn bedrijf kapot was."

Door Bondtehond

dinsdag 9 oktober 2007

'Jongen, morgen zit de rotte vis er weer in'

De media-explosie na het artikel van John van de Heuvel in de Telegraaf met John Mieremet was de doodsteek voor het bedrijf geweest van Willem Endstra.
"Wim was duidelijk in paniek, zo had ik hem nog nooit gezien", zei Holleeder. Met het overzetten van de bedrijven op de wallen was snelheid geboden. Waarom was dat?, vroeg een vrouwelijke Rechter. Marcel Katee was vandaag veel aan het woord en antwoordde op haar vragen.


"De snelheid was door het artikel in de Telegraaf. Dat artikel zorgde voor grote commotie. Endstra wilde z.s.m van die hallen af. De hallen waren slecht voor zijn imago en wilde daarom afbouwen. Al voor het artikel wilde Endstra van de bedrijven af. Hij wilde 'knap' Onroerend-goed in zijn portefuille. Daarom was snelheid geboden met het veranderen van namen."

Wim Endstra had Marcel gevraagd de bedrijven over te nemen. Hij wilde niet wachten op een overname-financiering en daarom had Endstra gezegd:
"Die financiering hoeft niet, die 10 Miljoen leen ik je."
Maar waarom moest het nou zo ontzettend snel?
"Endstra was ontzettend bang voor nieuwe artikelen, die hallen moesten uit de structuur." Maar waarom werdt de prijs zo ontzettend gedrukt?
Katee zuchte: "Endstra wilde echt van die panden af, al was het gratis, zei hij eens"
Rechter: "Dacht u van, nu druk ik de prijs flink?"
Marcel Katee reageerde nu duidelijk geïrriteerd en zei:
"Dat vind ik een beetje flauw, ik werk al vanaf '83 bij die Hallen."

De vrouwelijke Rechter las wat quotes voor uit de Endstra-tapes:
"We moeten verkopen die hallen, Katee moest de prijs uitrekenen. Iemand uit Den-Haag bood 7 of 8 miljoen meer, maar ze moesten naar Holleeder. Weet je wat, ik geef ze wel aan de politie"

Hier had Hein Jan Kuijpers wel wat tegen in te brengen:
"Dhr Endstra zegt in één alinea wel drie verschillende dingen"
Die hallen zijn onverkoopbaar vanwege de hoge protectiegelden, die hallen zijn alijd al van Holleeder geweest en 'pak ze maar af !'
Maw, die Endstra-tapes hangen van tegenstrijdigheden aan elkaar.

Er werd verder veel tijd besteedt aan de financiële afwikkeling van de deal met Marcel Katee. Echt een vinger kreeg de Rechter er niet achter. Het meeste bleek wel verklaarbaar door de huidige Gokhallen-eigenaar.

De aandacht ging tussendoor ook naar Holleeder. De secretaresses van Endstra en Moszkowicz hadden hier en daar ook een duit in het zakje gedaan.

Lydia de Wit van Bram zei "Ja ik ben bang voor Holleeder, het is de sfeer die om hem heenhangt, hij heeft overal mensen."
Daar antwoordde Holleeder olijk op: "Ze heeft nog wel Surinaams voor me gekookt, dus ze heeft echt geen aanleiding om bang voor me te zijn." Er klonk gelach.

En toen Holleeder zoals wel vaker bij Bram Moszkowicz op kantoor kwam klagen als er weer wat over hem in de krant stond, had Bram gesegt:
"Jongen, morgen zit de rotte vis er weer in" en weer klonk een lachsalvo.

Over de tragische dood van Bram Zeegers was tijdens de Bunker-zitting weinig te bespeuren. Buiten de zaal werd er wel over gepraat.

Door Bondtehond

maandag 8 oktober 2007

'Iedereen krijgt geld van hem'

De Rechter verhoorde voor het eerst Maruf 'Paja' Mrzic. Er was informatie binnengekomen, Holleeder en Paja zouden Willem Endstra afpersen. Of Paja daar iets van wist?
"Ik maak gebruik van mijn zwijgrecht" was het resolute antwoord. De Rechter bleef proberen.
Wilt u wat zeggen over balletje balletje? Paja : 'Nee !'
En Willem Holleeder? "Holleeder ies vriend van me, van eten en drinken. Ik ken hem via Freek Hamaker."
Paja praat redelijk goed Nederlands met licht dialect.
.

En Sam Klepper? Kende u die?
Paja : "Iedereen ! Ik kende iedereen.!"
Het klonk bijna geirriteerd over zoveel onwetendheid.
Vaak klonk het "Ik maak gebruik van mijn zwijgrecht."
De rechter las een aantal keer voor uit de Endstra tapes.
In de 'achterbank-gesprekken' kwam u een aantal malen naar voren.
"Beetje vaak ! Kom beetje vaak in gesprekken !" verdedigde Paja zich.

Endstra noemt Paja iemand die close is met Holleeder.
Op het Katoor van Abraham Moszkowicz is een bedreiging van Endstra naar voren gekomen. Paja, Soerel en Joego's hadden een machinegeweer in zijn buik gehouden.
Endstra had gezegd "Dino heeft me bedreigd, helemaal zwaarbewapend." En : "Ze hebben joegoslavische motorgangs en die maaien iedereen neer."
Paja met harde stem: "Endstra heeft gezegd dat hij niet bedreigd heeft door Paja. Hij ziet Paja nooit!"

Rechter Rino Verpalen ging vlot naar de volgende vraag.
Deed u zaken met Willem Holleeder?
Paja : "Nee geen zaken!"
Zag u elkaar vaak?
Paja : "Zag hem elke dag. In Den Haag of Amsterdam"
Terug naar de tapes. Sandra den Hartog was op het kantoor van Endstra gekomen. Ze zou gezegd hebben, als Endstra niet betaalde zou ze Paja op Endstra afsturen om hem af te laten schieten. Zegt u dat iets?
Paja maakte weer gebruik van zijn zwijgrecht.

Er werden vragen gesteld over vroegere zaken, een aantal wapendelicten.
Het werd Jan Hein Kuijpers teveel want hij kwam op voor Mrzic.
"Edelachtbare, Paja maakt gebruik van zijn zwijgrecht."
U herinnert Paja namens Moszkowicz aan zijn zwijgrecht?! vroeg de Rechtbankvoorzitter verbaast.
Plooy viel meteen in: "Ik ben het geheel met de rechtbank eens en vind het vreemd
dat de advocaat van de ene verdachte het hier opneemt voor een andere verdachte"
Het 'kwaad' was echter al geschiedt, Paja zei verder weinig.

Hij had nog wel een opvallende opmerking over Endstra:
"Hoe kun je nu de grootste afperser op aarde afpersen, iedereen krijgt geld van hem"
De meeste vragen werden toch afgedaan met "Zwijgrecht"
En Maike? vroeg de Rechter, kent u Maike?
"Nooit gezien.!"
Op de tribune werd gelachen want Maike zat toch maar een meter achter hem.
Paja was moe, had hij gezegd aan het begin van de zitting, en mocht nu gaan van de Rechter
"Graag!" riep Paja....

Door Bondtehond

zondag 7 oktober 2007

'Maw, van mij hoeft het allemaal niet'

Voor het digitale tijdperk moest Vincent Heus, de technische man van Endstra, elke dag de bandjes nakijken op verdachte bewegingen in het kantoor van Endstra. Dit was nadat Vincent camera's had ingebouwd om zg de dossiers in de gaten te houden. Het was op klaarlichte dag gebeurd. Aad, een medewerker van het kantoor, had nog staan kijken toen Vincent bezig was.Voor de digitalisering moesten de bandjes nog elke dag versneld worden teruggespoeld om te kijken of er weer mensen in het pand waren geweest voor een inkijkoperatie.
.

Daar had Vincent 3500 Euro per kwartaal voor betaald gekregen. Later, na de digitalisering, hoefte de technische man maar 1 keer in de week door de discs heen te spoelen. Dat ging vlotter want de dics begonnen alleen op te nemen wanneer er verdachte bewegingen werden waargenomen.
"Ik was 8 maanden aan het kijken voor ze kwamen" zei Vincent Heus. Hij doelde op de rechercheurs van de inkijkoperatie."Was het niet goedkoper om gewoon de sloten te vervangen?" merkte Koos Plooy scherp op."Dat had Endstra op dat moment nog niet gewild", volgens de techneut.

Hij moest zelfs ook in IJmuiden apparatuur inbouwen. Eerst voor het Restaurant van Seaport IJmuiden omdat ze een personeelslid verdachten van diefstal uit de kassa. Later had Endstra gevraagd "Kun je hier afluisteren? De belastingdienst komt 3 dagen hier." Dat was op het kantoor dus ook op die plek werd apparatuur ingebouwd, tussen een plafond. Daar had Officier Koos Plooy wel een vraag over.
"Wist Haico hiervan?"
Vincent: "Nou nee, niet dat ik weet"
"Was directeur Funke Küpper op de hoogte van het plaatsen van afluister-apparatuur?"
Vincent: "Dat weet ik niet, maar die moet het haast wel geweten hebben, want hij stond erbij toen ik gaten boorde"
"Was het makkelijk te verwijderen?"
Vincent: "Nou nee, want dan moet je het slopen, volgens mij is het nooit weggehaald"

Hij had Willem Endstra later met oordopjes van de Discman in gezien om de opname van een hele dag te beluisteren wat er zoal besproken werd door de belasting-mannen die zijn boeken controleerden.

Ook had Vincent de woning van Holleeder eens 'gesweeped'. "Willem Holleeder had zo'n koffer die dat automatisch voor je doet. Twee minuutjes werk"
Koos Plooy: "Nou, ik geloof dat u aan wat bijscholing toe bent want voor het vakkundig sweepen van een ruimte ben je in de regel toch zo'n 1 a 2 dagen bezig"
"Nou nee hoor, zei Vincent, je zette die koffer neer, zet hem aan, dan gaat ie zelf zoeken en na een tijdje kun je het rapport uitdraaien, zo gebeurt. Maar ik had al gezegd "Je hebt er niets aan, want op GSM's reageerde hij weer niet en daar kun je ook mee afluisteren, dus..."

Hij en Holleeder hadden het wel leuk gevonden wat te spelen met de koffer.
Verder wou Koos Plooy nog weten van wie de namen Maike en Sandra toebehoorden die in zijn telefoon gevonden waren. Is dat soms Maike Dijkhuis? En Sandra, is dat soms Sandra den Hartog? (weduwe van Klepper) Deze mensen had Vincent via Holleeder leren kennen en had er ook wat klusjes gedaan, zoals bij Sandra een CV-ketel en ook een cameraatje bij de deur ingebouwd.

Na afloop van de zitting stond Bondtehond als eerste buiten de Bunker na een lange dag, nog voor alle journalisten naar buiten kwamen. Daar stond hij oog in oog met Vincent en vroeg hem: "En, viel het mee?"
De wat schuchtere technicien keek eerst goed om zich heen, en antwoordde toen "Maw, van mij hoeft het allemaal niet" zweeg verder en wandelde via de overkant van de weg rustig achter een camerateam langs het bedrijventerreintje op. De cameramannen stonden wat met hun spullen te klooien. Zouden ze hebben beseft dat de hoofdpersoon van deze Bunker-dag op enkele meters van hen vandaan anoniem wegslenterde ?

Door Bondtehond

vrijdag 5 oktober 2007

'Kunnen we Klaas niet effe afluisteren?'

Wat weet u van balletje balletje?, vroeg de Rechter aan Willem Holleeder, toen er zijdelings even over Maruf 'Paja'Mrzic werd gesproken. "Wat ik ervan weet? Nou, dat je gewoon je geld in je zak moet houden en wegwezen", klonk het antwoord met een lacherige ondertoon. Op de tribune was iedereen het er mee eens dat het grappig klonk want er werd weer hard om gelachen. "Het is jammer dat ie er niet is, anders kon ie het effe voordoen." vervolgde Holleeder in plat Amsterdams.


Er werd maar niet verder op ingegaan. Wel op waarom Willem zo vaak met Endstra meeging naar zakelijke relaties ? "Nou dat was gewoon gezellig, vriendschappelijk. Ik zag het ook als een leerschool, die vastgoed." Kort daarop gaf Rechtbankvoorzitter mr. Rino Verpalen aan dat de zitting even geschorst zou worden. De tribune stroomde leeg en al het aanwezige pers- en tv-volk ging weer even naar de perskamer voor een welverdiende onderbreking van de zitting.

Na de pauze was de beurt aan Vincent Heus, de technische man van Endstra, niet van Holleeder, volgens hemzelf. De eerste opdracht kreeg Vincent van Willem Endstra toen diens blauwe Porsche was gejat voor de deur aan de Diepenbrockstraat waar hij woonde. De videocamera was stuk geweest en had daarom geen beelden van de diefstal geschoten.

De opname-apparatuur werd vervangen en verplaatst naar de kelder, de camera's waren nog goed. "Vrijwel alles was stuk daar, zei Vincent, de garagedeur en de sauna werden gerepareerd maar ook werden er sleuven gefreest ivm leidingen voor de nieuwe keuken die zou worden geplaatst." Later werden in het kantoor aan de Apollolaan de opnameapparatuur vervangen door minidiscs, verder voor en na 'de digitalisering' genoemd door Mr Rino Verpalen en Vincent Heus.

Endstra praatte op een grappige manier volgens Vincent, zoals met een lach "Kunnen we Klaas niet effe afluisteren?" Ze reden toen naar het kantoor van Klaas Hummel en Endstra had onderweg verteld "Dat kantoor is van mij", echter het alarm was wel afgegaan.  Endstra had even met de security-man gesproken die was komen opdagen en het was toen verder goed geweest. Daar is alleen wat in de bureau-telefoon van Klaas Hummel geplaatst en wat beneden in de kast, dan kon er 1,5 uur worden afgeluisterd met een cassetterecordertje dat alleen begon te lopen als de telefoon werd opgenomen.

Verder had Vincent klusjes gedaan bij oa Anita Schuts en Haico Endstra, zoals die keer toen de telefoon moest worden doorverbonden of in Aerdenhout in de Villa van Robbie, de vriendin van Haico, waar een B&O-installatie moest worden aangesloten. Ook een CV-installatie had ie aangelegd toen Anita daar om vroeg. "Doe dat maar" had Endstra gezegd. In de winkel van Anita was ook opnameapparatuur aangelegd. Er waren dus veel plekken waar afluister- en opnameapparatuur was verborgen in de panden van Endstra.......
Morgen meer.

Door Bondtehond

donderdag 4 oktober 2007

‘Over Mink Kok heb ik niks te zeggen’

Na de gevangenisstraf voor de ontvoering van Alfred Heineken probeerde Willem Holleeder eerlijk aan de slag te komen. Hij liep wat bij Rob Grifhorst, een vriend van Cor van Hout, als assistent bedrijfsleider. Hij verdiende meteen al lekker, bleek uit taps uit die tijd, volgens Koos Plooy. Dat werd lachend bevestigd door Holleeder "Tja, ik mocht niet klagen" Hij adviseerde wat in de beveiliging van oa Casa Rosso en de Bananenbar.


Op een middag in Zandvoort was hij op Buddy-Beach, een strandtent, en kwam hij de dochter van Maurits"Zwarte Joop"de Vries tegen. Daar hoorde Holleeder dat ze wilde stoppen met een paar zaken,waarop Willem zijn kansen rook en in overleg met Rob Grifhorst kon hij toen het 'Erotisch Museum' pachten. Dat vond ik wel goed zo, het had van mij zo mogen blijven, zei Willem later. Ook was hij wel eens contactpersoon tussen mensen die protectie konden gebruiken, daarvoor kwamen ze bij hem.Hij richtte een bedrijfje op met de door hem zelf bedachte naam 'Nariz'. "Dat betekent Neus in het Spaans, Edelachtbare" zij Willem vrolijk. De zaal barstte weer even in lachen uit. De Rechter vroeg wat ie deed ? "Oh ik was altijd op de wallen, het Museum moest onderhouden worden, en moest oppassen dat er niet gepikt werd" antwoordde Willem. Marcel Katee hielp hem met de administratie. Die werkte al lang voor Zwarte Joop, eerst als kaartjes verkoper op straat, en mensen naar binnen praten. Later werd Marcel bedrijfsleider en nog weer later financiëel-manager bij Rob Grifhorst.

Deze had o.a de Casa Rosso, het Erotisch Museum en Bananenbar overgenomen van de dochter van 'Maup' (Zwarte Joop) Zo hebben Willem en Marcel elkaar leren kennen en zo kwam het dat Marcel Katee ook de administratie voor het Erotisch Museum ging doen. Marcel Katee wist niet dat Holleeder en Endstra elkaar kenden. Endstra en Holleeder hadden elkaar ontmoet op een receptie, volgens Alex Endstra, de zoon van Willem Endstra, las de Rechter voor. Ze werden dikke maatjes. "Het klikte gewoon" aldus Willem Holleeder. Beatrix Endstra, de zus van Willem had gezegd "Op een gegeven moment deden Holleeder en mijn broer alles samen, uit eten, een lamp kopen, van alles eigenlijk, het leek wel of die twee verkering hadden met elkaar"  "Nee Edelachtbare, verkering hadden we niet", lachte Holleeder. Endstra had Holleeder willen helpen om zo zijn verleden achter zich te kunnen laten. Zo deed Holleeder wat bouw-klusjes voor verschillende mensen via Willem Endstra.De Rechter wilde weten waar Holleeder die bouw-vaardigheden vandaan had, heb je daar voor geleerd?

"Nou Edelachtbare, voor de ontvoering was ik altijd al bezig met de bouw, ik was koppelbaas."  "Dus u maakte zelf uw handen niet vuil, letterlijk en figuurlijk ? "Nou, zei Willem, ik heb wel geleerd voor stukadoor, maar dat was zo zwaar" Daarop klonk er weer gegrinnik op de publieke tribune. Holleeder werd wel boodschappenjongen genoemt van Endstra, klop dat?, vroeg de Rechter, waarop Holleeder meteen antwoordde dat hij dat absoluut niet als minderwaardig opvatte.Wim had hem gewoon dingen gegunt. En ook haalde hij de kinderen wel eens op, ook gewoon andere dingen of ze gingen uit eten. Zo had hij Wim geholpen met een woning van Mink Kok boven Sinners, die hij niet terug wilde geven waardoor Wim ging denken dat er net als met de Nachtwachtlaan mischien wapens zouden liggen. Holleeder heeft toen het schilderwerk en steigers op zich genomen. "Dat was vlak nadat John Mieremet had geadverteerd in de krant voor Wim Endstra" zei Holleeder De zaal schoot weer in de lach, want hij doelde natuurlijk op het pagina-grote artikel in de Telegraaf, "Bankier van de Onderwereld".
In ieder geval deed ie toen klusjes tegen commissie.

Over Mink Kok heb ik niks te zeggen.....merkte Holleeder nog op ergens tussendoor.
De Rechter zweeg....

Door Bondtehond

dinsdag 2 oktober 2007

'Want dat kost echt geen drol'

Er waren audio- en videoapparatuur geplaatst in het halletje, de voorkamer en in de achterkamer, aldus Bram Zeegers over het kantoor van Endstra aan de Apollolaan. Endstra was getipt over een inkijkoperatie in zijn kantoor. Dit is in 2001 aan het licht gekomen.


Endstra en Klaas Hummel hadden toen de apparatuur 'gevonden'. Endstra wist dit overigens wel van te voren, want zijn secretaresse Daniëlle had met toestemming van Endstra de sleutel van het kantoor gegeven. De politie had tegen haar gezegd "Als je de sleutel geeft, is dit gunstig voor je man en wordt hij geholpen hogerop te komen", die werkt nl al bij de politie. En anders zouden ze het hem moeilijker maken.

De secretaresse besprak dit met haar baas, die haar toestemming had gegeven de sleutel te geven. Ze moesten nog lachen toen ze door henzelf opgenomen beelden later terugzagen. De agenten hadden apparatuur geplaatst vlak naast de camera- en afluisterapparatuur van Endstra en deze niet eens opgemerkt. Er was dus dubbel apparatuur geplaatst. Een mannetje van Holleeder had hun eigen spullen geplaatst, geavanceerde apparatuur met mini-discs.Endstra had eens woorden laten vallen dat hij het niet prettig meer vond. Ook heeft hij eens gezegd, we zitten in 'een compleet Big-Brother Huis'. Willem Holleeder en Endstra liepen ook met 'dingetjes', volgens Holleeder, een soort zendertjes die 48 uur konden opnemen, zo klein dat ze bij fouillering zelfs niets vonden, aldus Holleeder. De opnames kwamen op een portable Discman. Ook in de auto was afluister-apparatuur geplaatst. Daar hield Endstra rekening mee.

Hij had de AGS, een beveiligingsbureau dat al eerder gewerkt had met Clinton toen deze in Nederland was, ingeschakeld. Deze controleerde de gepanserde auto's van Endstra op afluisterapparatuur, het z.g 'sweepen'. Op een gegeven moment hoorde Endstra zichzelf praten over de autoboxen, dus werd zijn stem ergens heengezonden wat weer opgepikt werd door de autoradio, aldus Bram Zeegers over de gepanserde BMW van Wim Kok waar Endstra nu in reedt. Waarschijnlijk had de overheid die spullen geplaatst. Endstra had ook de gepanserde auto overgenomen die vroeger van Koningin Beatrix was geweest. Daar zat zelfs nog een pakeervergunning bij voor het Binnenhof. De auto's waren 'standaard dealer geleverd' met de afluister-apparatuur er al in, grapte Endstra eens tot Bram Zeegers. Daar had Holleeder wel een vraag over:

"Waarom werden die auto's niet 'gesweepted' dan, want dat kost echt geen drol ?" De publieke tribune schoot weer even in de lach, het klonk ook wel komisch. Daar had Bram Zeegers geen antwoord op. De 1e auto was niet gesweeped, de tweede wel. Al met al moet het een paranoïde levensstijl geweest zijn van Endstra en ook voor de zijnen want hen werdt vaker medegedeeld dat hun batterijen uit de telefoons gehaald dienden te worden om afluisteren te voorkomen, iets wat Endstra geleerd scheen te hebben uit CIE-gesprekken.

Door Bondtehond