woensdag 5 januari 2011

'Ik ben niet zo'n sterke verhalen verteller'

Op de eerste dag van het nieuwe rechtbank-jaar na het Kerstreces waren Ali Akgün en Sjaak Burger vanuit vrijheid aanwezig en hadden een goede stemming. Alle aanwezigen, verdachten, advocaten, journalisten en parketwachten wensten elkaar een gelukkig nieuwjaar in de wachtkamer. Felicitaties werden door Ali Akgün dankbaar in ontvangst genomen. Dat deed hem zichtbaar goed.


Het nieuwe jaar bracht echter niet veel goeds voor verdachte Siegfried Saez. Zijn raadsman deed een verzoek de voorlopige hechtenis in de Passage-zaak van de kortgeleden door een andere rechtbank tot 17 jaar veroordeelde Saez op te heffen, dan wel te schorsen. Het doel van dit opheffingsverzoek was om Siegfried Saez in een lichter bajes-regime te krijgen. Het is namelijk zo dat het regime van het huis van bewaring (hvb) strenger is dan het regime voor een verdachte wiens zaak in Hoger Beroep dient. In voorlopige hechtenis blijft Saez in het zwaardere hvb-regime. Volgens de raadsman zou de rechtbank de voorlopige hechtenis kunnen schorsen, en zodra Saez in de andere zaak vrijgelaten zou worden, zou de rechtbank de schorsing weer kunnen opheffen.

Het OM vroeg het verzoek echter af te wijzen omdat niet alleen de ernstige bezwaren nog volop aanwezig zijn, maar ook een bewezen feit. Verder wees officier van justitie Betty Wind de rechtbank erop dat Siegfried Saez in hun ogen bekend staat als een uitzonderlijk gevaarlijke man. Hij zou ook buitegewoon vluchtgevaarlijk zijn en reeds een keer met zwaar geweld uit een gevangenis zijn ontsnapt.

Betty Wind: Hij is al oud, zou je kunnen zeggen. Maar je kunt ook zeggen, hij is al oud en heeft niets te verliezen. Hij heeft zelfs nog lopen vechten met het arrestatieteam, tijdens zijn aanhouding. Kortom, we vinden dat het maatschappelijk belang moet prefaleren boven het persoonlijke belang. We vinden dat Saez in deze zaak gewoon in hechtenis moet blijven en dat het verzoek moet worden afgewezen.

Later op de dag ging de rechtbank mee met het OM en wees de verzoeken af. Ook de schorsing werd afgewezen.

Na een kort beraad zaten alle Passage-verdachten in de rechtszaal en ging de rechtbank verder met waar men de laatste dag voor het Kerstreces was gebleven, met het horen van Jesse Remmers.

Rechtbankvoorzitter Lauwaars: Goedenmiddag iedereen. Een voorspoedig 2011 allemaal. We gaan verder waar we gebleven waren voor de vakantie. Dat was met Dhr. Remmers. U liet ons met een mededeling. U zei dat La Serpe onschuldig was in de zaak Houtman. Het is van belang wat u daar verder over gaat zeggen. Het is buitengewoon belangrijk voor de waarheidsvinding. Wat gaat u hier nu over zeggen?

Jesse Remmers zweeg weer als vanouds: Ik heb het besproken met mijn raadsman. Ik heb besloten gebruik te maken van mijn recht om te mogen zwijgen.

Vervolgens gaf Lauwaars Mr. Nico Meijering gelegenheid vragen te stellen aan Jesse Remmers nadat deze de belofte had afgelegd.
Mr. Meijering: Ik kan daar kort over zijn. De loods, of hij deze zou kunnen aanwijzen? Dat zou hij kunnen doen. Het verhaal rond Arjen Kaale, dit thema wil ik liever nog even mee wachten. Ik verwacht niet dat er veel vragen komen. Graag hou ik nog een slag om de arm.
Lauwaars: U kunt dat later wel doen omdat het tussen neus en lippen door kan, zegt u eigenlijk?
Mr. Meijering: Ik heb wel een vraag aan het OM. Of men nog met dhr. Remmers de route is gereden?
Jesse Remmers: Ik kan mij niet herinneren dat dat heeft plaatsgevonden.
Lauwaars: Mischien kan het OM zelf antwoorden?
Betty Wind: Er is niet met hem gereden. Hij is niet verdoofd of zo. Hahaha.... Nee, het is niet gebeurd.
Mr. Meijering: Of u nog gaat rijden met hem in IJselstein? Het is een klein plaatsje zei dhr. Remmers. Gaat het nog gebeuren? Ik hoeft niet te weten wanneer.
Betty Wind: Dat bepalen we nog op een later tijdstip.
Lauwaars: Ok, dan wachten we dat af.

Mr. Meijering: La Serpe heeft van Jesse stukjes te horen gekregen. Kan dhr. La Serpe terughalen wat Jesse heeft verteld over de zaal Bethlehem?
La Serpe: Uh, uh, Gerrie van de hasj had hem in Spanje uit huis gezet. Wat ik me herinneren kan, hij liet twee foto's zien van een lij..... levenloze Gerrie Bethlehem.
Mr. Meijering: Hoe lang erna was dat?
La Serpe: Dat weet ik niet meer. Een dag of 5, 6 na Hoog Catharijne. Dat was nadat hij was gevonden in het Amsterdam Rijn-Kanaal.
Mr. Meijering: Er komen thema's naar voren. U weet niets van de dood van Gerrie Bethlehem. Ik probeer het te plaatsen. Waarom vertelde Jesse u dat allemaal?
OM: Het verhaal was dat er een koppeling was met een loods, dat daar schoongemaakt moest worden en hij had zelf geïmpliceerd dat het daar gebeurt was.
Mr. Meijering: Kunt u daar iets over zeggen.
La Serpe: Weet ik niet meer.
Mr. Meijering: Van wie was die loods?
La Serpe: Weet ik niet.
Mr. Meijering: Zegt de naam Sjarl de Groot u iets? U heeft het bij de politie gezegd. Het is in een loods gebeurt van Sjarl de Groot.
La Serpe: Als ik dat gezegd heb, is dat naar waarheid verklaard.
Mr. Meijering citeert: Ik denk dat Jesse de loods moest schoonmaken.
La Serpe: Ik kan het me niet herinneren. Ik heb het niet paraat.
Mr. Meijering: Wat is er verder aan wapens gebruikt?
La Serpe: Ik zou het niet weten.
Mr. Meijering: Wat heeft u erover gehoord?
La Serpe: Mij is niets verteld over Bethlehem, behalve dan wat ik bij Jesse had gehoord.
Mr. Meijering: Is er een auto gebruikt?
La Serpe: Dat weet ik niet. Dit hoort er ook bij.
Mr. Meijering: Ik lees voor: De loods. Nu bedenk ik mij ploseling dat mogelijk de groene Mercedes is gebruikt.
La Serpe: Dat zou kunnen. Niet voor een misdrijf. Kan ook voor boodschappen.
Mr. Meijering: U wordt gehoord in de zaak in Utrecht. Verteld u op dat moment wat van relevantie, wat u weet van de loods, en u herinnert zich plotseling een groene Mercedes?
La Serpe: Ik heb er wel een verklaring voor. Het geheugen is geen exacte wetenschap.

Mr. Meijering: Verklaarde u dit tactisch?
La Serpe: Hoe bedoeld u dat? Ik heb altijd naar waarheid verklaard.
Meijering: Het zij zo. Het lichaam van Gerrie Bethlehem, wat weet u daarover, bijvoorbeeld hoe het opgeborgen is?
La Serpe: Daar heb ik foto's van gezien. Meer weet ik niet.
Mr. Meijering leest voor uit verhoor: "Zijn jou nog bijzonderheden bekend over Bethlehem en hoe het lichaam aangetroffen is?"
La Serpe: Ik heb het niet zo paraat. Ik kan het me niet herinneren.
Mr. Meijering: U heeft het over een spoorrails, dat Bethlehem daarop is aangetroffen. "Ik meen me te herinneren dat Gerrie Bethlehem aan een spoorrails verbonden was". Doet dat nog iets bij u bovenkomen?
La Serpe: Nee.
Mr. Meijering: Men heeft foto's getoond. Ik probeer me dat zo voor te stellen. Ik probeer te plaatsen waarom Jesse dat aan u zou vertellen. Het gaat toch om iets lelijks, dat zou je normaal niet zo vertellen.
La Serpe: Jesse heeft zoveel verteld. Dit past volledig in het rijtje. Hij vertelde me over van alles. Dit was het contact wat ik had met Jesse.
Mr. Meijering: Tja, waarom verteld iemand over andere moorden?
La Serpe: Tja, waarom stelt u die vraag niet aan Jesse?
Mr. Meijering: Die Silvertip Hollowpoint, wat kunt u daar nou over vertellen?
La Serpe: Niets. Dat ik die geruild heb voor een zak kogels.
Mr. Meijering: Kunt u daar nog iets over vertellen?
La Serpe: Ik heb verteld dat ze gebruikt zijn bij Pels. Dat was een 100%-score. Het was een soort zekerheidje. Het enige wat ik zeker weet, is dat men het checkte.
Mr. Meijering: U weet het wellicht zo goed omdat u ze wellicht zelf heeft gebruikt?
La Serpe: Nee, dat is niet waar!
Mr. Meijering: Ok.  U heeft Silvertip geruild. Het is van belang na te gaan hoe dat is gegaan en wie erbij betrokken was.
Rechter: Dat is uitgebreid aan de orde geweest.

Mr. Meijering: Wat ook een thema is, of dhr La Serpe al dan niet verschoningsrecht toekomt?
Lauwaars: Het leek ons op het eerste gezicht zinloos te bekijken.
Mr. Meijering: Ik weet dat u hem niet kunt dwingen, maar er zouden consequenties aan verbonden kunnen worden, gezien de deal.
La Serpe: Mag ik zelf een opmerking maken? Dat leveren van de Silvertip Hollowpoint staat niet in de overeenkomst.
Mr. Meijering: Ik wil het kort over Richard Ebeli hebben. Kunt u zeggen waar u hem ontmoette?
La Serpe: Hoog Catharijne. In McDonald Lelystad....
Mr. Meijering: Spanje?
La Serpe: Kan het me niet herinneren. Hij kan er geweest zijn. Hij is niet aan mij voorgesteld.
Mr. Meijering: De politie ondervraagt u. U zegt dat u Ebeli in Lelystad ontmoette. We hebben intussen meerdere mensen die zeggen dat u hem eerder had ontmoet.
La Serpe: Het zou me niet uitmaken, maar het is niet zo.
Mr. Meijering: U zegt nou, ik heb hem niet eerder gezien?
Lauwaars: Het is uitgebreid aan de orde geweest.

Mr. Meijering: Het gaat nu over een ring. Waar bent u die ring kwijtgeraakt?
La Serpe: Die ring?..... Een ring.
Mr. Meijering: Nou ja, kunt u me dat vertellen?
La Serpe: Ik ben nooit een ring kwijtgeraakt, dat met een liquidatie te maken had.
Mr. Meijering: Wat was het voor ring?
La Serpe: Een verlovingsring.
Mr. Meijering: Met wie was u verloofd.
La Serpe: Met Marion G.
Mr Meijering: Hoe lang?
La Serpe: Daar verschoon ik me op.
Mr. Meijering: Nou luister....
La Serpe opgefokt: U luistert !! Ik zeg niets dat uitgebreid gaat over een relatie.
Mr. Meijering: Nou ja....  Er zijn twee getuigen die verklaren dat er een ring is kwijtgeraakt.
Rechter: U gaat wel ver.
Mr. Meijering: Mogelijk spreekt hij niet de waarheid.
Rechter: U hoeft toch niet zo breed te gaan?
Mr. Meijering: Nou, ik stel mij zo voor dat als je een verlovingsring kwijtraakt, dat je verloofde daar niet blij mee was. Waneer was dat?
La Serpe: In 2004.
Mr. Meijering: Hoe is de ring zoekgeraakt?
La Serpe: Daar verschoon ik me op.
Mr. Meijering: En als het met een liquidatie te maken heeft? U kunt toch zeggen waarmee dat was?
La Serpe: Nee, dat kan ik niet.
Mr. Meijering: Het ging toch over handel?
Rechter: Het ging..... (onhoorbaar)
Mr. Meijering: Ik zie dat u moet lachen?
La Serpe: Ik ben geamuseerd door uw vraagstelling.
Mr. Meijering: In verband met handel is een broek met ring weggedaan. Kunt u me vertellen waarom die broek uit moest?  (gelach in de rechtszaal + op de tribune)
La Serpe: Ik verschoon mij.
Mr. Meijering: Het wordt nog doller. Voor die broek uitgaat...(iedereen lacht) Ik zie de lol er wel van in.... Eerst gaat die ring erin, in verband met handel. Wat voor handel?
La Serpe: Ik verschoon mij op alle antwoorden. F1+F3 zijn geregiseerde verklaringen, mischien wel door u.
Lauwaars: Ik weet niet, maar het wordt nu wel een beetje rommelig.
Mr. Meijering gaat rustig verder: Bent u vaker een ring kwijtgeraakt?
La Serpe: Nee.
Mr. Meijering: Één keer in ieder geval?
La Serpe: Ja.
Mr. Meijering: U weet wat de getuigen zeggen?
La Serpe: Ik ben een ring kwijtgeraakt, maar niet bij een liquidatie.
Mr. Meijering: Kan het zijn dat u een ring bent kwijtgeraakt, en heeft u soms een sterk verhaal verteld in een kroeg?
La Serpe: Ik ben niet zo'n sterke verhalen verteller..... (gekuch op de tribune) De ring ben ik niet in 2004, maar in 2003 kwijtgeraakt. Ik weet nog dat de relatie eind 2003 uitging en dat was eind van het jaar.
Rechter: Waar was dat en waarom?
La Serpe: Ik ga niet helemaal uitleggen waar, waarom en hoe, etc etc.
Mr. Meijering: Kunt u nog uitleggen.....
La Serpe onderbrak: Ik verschoon mij op alle vragen. Ik blijf bij mijn verklaringen.
Mr. Meijering: U wilt dus ook niet zeggen hoe de ring in de broek terecht is gekomen?
La Serpe: Nee.
Mr. Meijering: Zaten er sporen op de ring?
La Serpe: Wat voor sporen?
Mr. Meijering: Dat vraag ik aan u.
La serpe: Nee.
Mr. Meijering: Wat was de reden dat u die ring heeft afgedaan?
La Serpe: Ik verschoon mij.
Mr. Meijering: Wat was de reden dat u hem afdeed?
La Serpe: Ik verschoon mij.
Mr. Meijering: Zat er bloed op de ring?
La Serpe: Ik verschoon mij.

Mr. Nico Meijering was in December op reis. De laatste zitting waar de raadsman van Akgün niet bij was werd er over de ontmoeting in Naarden-Vesting met Willem Holleeder gesproken. Daar had Meijering wel wat vragen over.
Mr. Meijering: Mijn cliënt zou in verband worden gebracht met Holleeder?
Ali Akgün zelf: De enige link die ik kan maken met Holleeder is een scooter.
La Serpe: Toen ik de vorige keer zei, Ali is bekend met Holleeder, heb ik naar waarheid verklaard.
Ali Akgün: Hoe weet je dat? Was je er bij? Je bent een boef! Hij moet ophouden met liegen!
Lauwaars: Hij zegt, de derde persoon die aanwezig was, was zeker niet Ali.
Rechter: La Serpe zegt ook wel: de derde persoon in Naarden-Vesting is Ali Akgün.
Mr. Paul Waarts: Dat klopt wel. Hij zei, de derde persoon was Ali Akgün. Later heeft ie gezegd, Ali was er niet bij.
La Serpe: Dan klopt het toch? Na die afspraak is er een ontmoeting.
Ali Akgün: Holleeder is geen vriend van mij. Het is een vriend van jou! Jij reed toch in een auto die door Holleeder is geregeld.
La Serpe: Jij reedt in een gepanserde BMW van Holleeder, dus waar hebben we het over?

Het vraagstuk blijft een beetje onduidelijk. De ene keer zegt La Serpe dat Ali er wel bij was, de andere keer weer niet. Dat was Bondtehond ook opgevallen. Er lijkt dus iets tegenstijdigs aan de hand te zijn in de verklaringen van La Serpe over de aanwezigheid van Akgün.

Mr. Nico Meijering ging verder met z'n vragen.
Mr. Meijering: Even een nabrandertje. Ik las in politierapporten dat Gerrie Bethlehem in Loenen aan de Vecht is gevonden. Bent u in die periode wel eens in Loenen aan de Vecht geweest?
La Serpe: Ik ben er 5 tot 10 keer geweest want Gilbert Rommy woont daar.
Mr. Meijering: In de periode van Gerrie Bethlehem?
La Serpe: Toen Jesse een telefoontje gaf toen Richard Ebeli aan de verwarming (vastgeketend) zat.
Mr. Meijering: U zegt Gilbert woonde daar. Toen bent u daar geweest. Bent u in relatie tot hasj en Gerrie Bethlehem in Loenen aan de Vecht geweest? Of kunt u het uitsluiten?
La Serpe: Ik verschoon mij op ieder antwoord.
Mr. Meijering: U heeft zoveel verklaard. We kunnen alles lezen. Mijn vraag is nu of u in Loenen aan de Vecht bent geweest?
La Serpe: Ik kreeg een telefoontje dat Ebeli vast lag aan de verwarming.
Mr. Meijering: Was u in Loenen aan de Vecht in verband met 316 kilo hasj om een deel daarvan op te halen?
La Serpe: Nee, u bent aan het draaien. Ik blijf erbij dat ik mij verschoon. Ik blijf bij het dossier. Nogmaals, ik blijf erbij dat ik mij verschoon.
Mr. Meijering: Een NEE op mijn vraag.....?
Rechter: Het is mij wel duidelijk.
Mr. Meijering: Uw verklaring luidt: Pas hiervoor was Arnold Pels geliquideerd. Hij (Jesse) liet me een pak geld zien. Even later belde hij dat er 316 kilo was aangekomen.
La serpe: Het was...(onhoorbaar)
Mr. Meijering: U bent niet in Loenen aan de Vecht geweest om hasj op te halen. U zegt....
La Serpe opgefokt nu: Allemaal academisch geschoold, maar kunnen nog geen 1 bij 2 optellen !!!
Marnix van der Werf rustig: Nou, mijnheer La Serpe, u kunt toch gewoon antwoorden.
Het OM viel La Serpe bij: Hier wordt redelijk aan de haal gegaan met hetgeen verteld is.
Mr. Meijering: Voorzitter, nou heb ik het weer gedaan....
Lauwaars concludeerde richting La Serpe: U blijft dus bij verklaringen die in het dossier staan.

Lauwaars sloot de zitting af met enkele huishoudelijke mededelingen, zoals de rechtbankvoorzitter dat altijd noemt.

Lauwaars: De ondervraging van La Serpe en Remmers is afgelopen. De planning: De nadere ondervraging van de F-getuigen. U zult er wel een bericht van de Rechter-Commissaris van krijgen. De Endstra-tapes + toevoeging van beide dossiers: Dat laten we weten via de mail. 17 Januari gaan we verder met Soerel en de onderzoekswensen. 13 en 20 Januari zijn komen te vervallen. De 24e is er wel zitting, om 9:30.

17 Januari verder

Bondtehond