vrijdag 24 maart 2023

Henk Rommy vrijgesproken in de zaak Cobra !

Henk Rommy, alias Zwarte Cobra, is vandaag vrijgesproken van betrokkenheid bij de dubbele moordaanslag in Antwerpen in 1993. De Rechtbank in Amsterdam is van oordeel dat op grond van de inhoud van het dossier Cobra niet zonder twijfel kan worden vastgesteld dat Rommy zich heeft schuldig gemaakt aan de verdenkingen tegen hem. Het OM eiste onlangs 22 jaar tegen de oud-hasjhandelaar.
 
Grote opluchting bij Rommy en z'n raadsman Mark Teurlings 
                           BRON FOTO: RTL Boulevard (video)
   
Rommy werd ervan verdacht opdracht te hebben gegeven voor een dubbele moord in Antwerpen in de nacht van 8 op 9 mei 1993. Bij die aanslag kwamen de 55-jarige Henie Shamel en zijn 44-jarige vriendin Anne de Witte om het leven. Zij werden volgens getuigen doodgeschoten door twee negroïde personen terwijl ze in hun goudkleurige Mercedes zaten voor hun appartement in Antwerpen.
In het Passage-proces zijn voor deze aanslag drie uitvoerders onherroepelijk veroordeeld: Jessy Remmers, Moppie Rasnabe en Siegfried Saez.

In het dossier zijn getuigenverklaringen opgenomen waarin belastend wordt gesproken over de inmiddels 72-jarige Henk Rommy. Deze verklaringen zijn echter alle ‘van horen zeggen’. Ook stelt de rechtbank vast dat de getuigen wisselende en uiteenlopende verklaringen hebben afgelegd over de (rol van) Henk Rommy, dan wel dat aan deze verklaringen andere mankementen kleven. Ten slotte heeft de verdediging veel van de getuigen niet kunnen ondervragen door onder andere het tijdsverloop. Daarom vindt de rechtbank de getuigenverklaringen op zichzelf onvoldoende om aan te nemen dat Rommy zich heeft schuldig gemaakt aan dat waar hij van wordt verdacht.

Het dossier bevat naast de getuigenverklaringen ook telecomgegevens. Hieruit kan worden opgemaakt dat er contact was tussen Henk Rommy en het mannelijke slachtoffer over het doen toekomen van een of meerdere geldbedrag(en). Daarnaast kan worden vastgesteld dat er in de periode rondom de moordaanslag (telefonische) contacten waren tussen Rommy en de uitvoerders van de feiten. De rechtbank is van oordeel dat de telecomgegevens omstandigheden betreffen die mogelijk zouden kunnen passen in een scenario waarin Rommy de opdracht zou hebben gegeven. Zij vormen echter onvoldoende bewijs dat dit daadwerkelijk het geval is geweest. Ook tezamen met de belastende getuigenverklaringen. Daarvoor acht de rechtbank de betreffende gegevens onvoldoende concreet.

De rechtbank komt op grond van het voorgaande tot de volgende beslissing:

Verklaart het tenlastegelegde niet bewezen en spreekt verdachte daarvan vrij.

Heft op het – geschorste – bevel tot voorlopige hechtenis van verdachte.

Hele uitspraak: ECLI:NL:RBAMS:2023:1633

<<0>>

Helaas was het aanvullende bericht van de Rechtbank afgelopen maandag i.v.m. deze vervroegde zitting mij geheel ontgaan waardoor ik niet zelf aanwezig was bij deze grandioze vrijspraak. Gelukkig was een wakkere RTL Boulevard-medewerker wel op tijd ingelicht en kunnen we de beelden van een opgeluchte Henk Rommy en een zeer tevreden advocaat Mark Teurlings nog terugzien in de uitzending van RTL Boulevard. (bron foto's)


Bondtehond

vrijdag 17 februari 2023

Henk Rommy: 'Vroeger was het wel anders als nu'

De allerlaatste zittingen in deelonderzoek Cobra, nog steeds onderdeel van het grote liquidatieproces Passage, vonden deze week plaats in de Rechtbank aan de Parnassusweg te Amsterdam. Henk Orlando Rommy, alias Zwarte Cobra, kreeg eindelijk de kans om samen met zijn raadsman Mr. Mark Teurlings beschuldigingen te weerleggen. Rommy zou volgens het Openbaar Ministerie, vertegenwoordigd door Officieren van Justitie Mrs. IJzendoorn en Posthumus, in 1993 opdracht hebben gegeven in Antwerpen diamant- en hasj-handelaar Henie Shamel te liquideren. Daarbij kwam, waarschijnlijk onbedoeld, ook zijn vriendin Anne de Witte om het leven. Beide zaten in de nacht van 8 op 9 mei in de goudkleurige Mercedes van Shamel toen twee schutters met een donkere huiskleur het vuur openden. Het duo overleed enkele dagen later in het ziekenhuis.


Niet lang daarna werden zowel Jessy Remmers, Moppie Rasnabe als Henk Rommy aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij deze dubbele moord. De verdenkingen, vooral gebaseerd op telefoon-bewegingen, bleken te weinig om handen te hebben om de heren vast te kunnen houden en uiteindelijk zijn zij dan ook weer vrijgelaten. 

Daar kwam pas verandering in nadat Peter la Serpe zich in 2007 aandiende als kroongetuige en belastende verklaringen aflegde over verschillende liquidaties. In vogelvlucht: Moppie werd eerst aangehouden in Madrid, Jessy iets later in Marokko en Henk Rommy was in 2003 reeds gearresteerd in Spanje op verdenking van het beramen van XTC-smokkel, waarna hij werd uitgeleverd aan de VS. Dat is weer een ander verhaal, maar heel veel mensen zijn het erover eens dat Rommy na het weigeren van een plae bargain deal, waarbij men hem 87 maanden aanbood in ruil voor zijn bekentenis, onterecht tot maar liefst 20 jaar gevangenisstraf werd veroordeeld. Hij had geen pil gesmokkeld en zelf zei hij: 'waarom zou ik iets bekennen terwijl ik het niet heb gedaan?'  Achteraf zou hij het hoogstwaarschijnlijk anders hebben gedaan, zei hij me van de week: 'daarvan heb ik achteraf wel spijt'. Anders had hij na hooguit 7,5 jaar buiten gestaan, nu heeft het al met al toch nog 17 jaar geduurd. Pas in 2020 zette hij na een vervroegde vrijlating van enkele jaren eindelijk weer voet op Nederlandse bodem. 

Zijn raadsman Mark Teurlings staat Rommy al jaren bij en nogmaals, je kunt er echt heel veel over vertellen, maar laten we het vandaag vooral over de verdediging in de zaak Cobra hebben. Tenslotte is daar al heel veel over geschreven op dit blog, maar altijd in afwezigheid van de vermeende opdrachtgever. De geest van Henk Rommy is echter in de 10 jaar dat het proces duurde altijd wel boven het Passage blijven zweven. Er werd in zijn afwezigheid heel vaak over Rommy gesproken, maar nooit met hem. Hij heeft zich nooit tegen beschuldigingen kunnen verdedigen. Daar kwam deze week dus verandering in. De Zwarte Cobra is blij dat hij na al die jaren eindelijk van zich af kan bijten. 

Maandag verscheen Rommy aan zijde van zijn advocaat Mark Teurlings bij de rechtbank, waarna beide de nodige interviews gaven in de grote hal, o.a. aan de nog steeds door beveiligers omgeven John van den Heuvel die klaarstond met een cameraman voor een item bij RTL Boulevard. Er waren diverse journalisten aanwezig en ook wat familieleden en vrienden die Rommy steunen door dik en dun. 

De zitting begon met het voorhouden van de gebeurtenissen in 1993. Rommy gaf aan na 30 jaar veel te zijn vergeten en zich 'absoluut niet' schuldig te hebben gemaakt aan het geven van een opdracht Henie Shamel dood te schieten. Van een schuld die Rommy zou hebben aan Henie Shamel was geen sprake, volgens Rommy. Wel had hij Shamel regelmatig bedragen van rond de 10 - 15.000 gulden toegestopt om hem zoet te houden. Shamel had nl. een flink gokprobleem en bleef steeds om geld komen vragen. 'Veel was dat destijds nou ook weer niet voor me', zei Rommy. 

Die vermeende miljoenen schuld aan Shamel, waarover Peter la Serpe verklaarde dat Jessy Remmers hem eens verteld zou hebben dat Rommy gezegd zou hebben 'liquideren is goedkoper dan betalen' als motief voor de moord, verwijst Rommy naar het rijk der fabelen. Tijdens het pleidooi woensdag hield Mr. Teurlings een tapgesprek voor waaruit zonneklaar blijkt dat de twee mannen op goede voet met elkaar waren en dat Rommy hem voor de laatste keer nog 15.000 gulden zou toestoppen omdat Shamel naar zijn moeder wilde gaan in Afrika. 

Wat mij het meest opviel aan het pleidooi van Teurlings was het alternatieve scenario dat hij de rechtbank voorhield. De advocaat heeft veel aanwijzingen dat niet Henk Rommy maar Stanley Kai Esser de opdrachtgever is. Esser was ooit neergeschoten bij zijn huis in Limmen door een handlanger van Shamel waarbij hem een oog werd uitgeschoten. Zijn gezicht is gereconstrueerd met polyester en sindsdien had Esser een glazen oog. Wraak is dan wel een aannemelijk motief. Ook had hij een geldschuld bij Shamel. Een getuige zegt: 'Shamel had die avond afgesproken voor geld met de man die hij eerder al had neergeschoten. Op de avond van de dubbele moordaanslag zou 'Carlos' -of mensen van Carlos- een bedrag komen betalen in Antwerpen'. (Carlos was in het milieu de bijnaam van Stanley Kai Esser)

In het Passagedossier zit o.a. een fax van Interpol uit Wiesbaden uit 1994, waarin vermeld wordt dat een informant Stanley Kai Esser aanwijst als de opdrachtgever van de moord op Shamel en De Witte. 

(KLIK voor groter)

Het kwam mij niet geheel onbekend voor. Ik kan me herinneren dat Mr. Sander Janssen namens Jessy Remmers in een pleidooi al eens wees op deze fax uit Wiesbaden en dat Remmers in zijn 'laatste woord', waarbij ik alleen aanwezig was en waarbij Jessy sowieso voor zijn doen erg lang aan het woord was, Stanley Kai Esser aanwees als zijnde de opdrachtgever. Weliswaar op hypothetische wijze, maar duidelijk genoeg om daar uit te halen dat Stanley Kai Esser hem -in een woning te Diemen- eens heeft laten weten dat hij de opdrachtgever was. 

Teurlings wijst in zijn pleidooi op deze alinea's uit het laatste woord van Remmers op 20 april 2017: 

(klik voor groter)

Op dat moment had Remmers nog goede reden het als hypothese te brengen, aangezien Stanley Kai Esser toen nog in leven was. Volgens zijn principes praat Remmers namelijk nooit met de politie en/of beantwoordt hij geen vragen van het OM of de rechtbank als anderen daar nadeel van zouden kunnen ondervinden. Dat principe is hij gedurende 10 jaar Passage nooit vanaf geweken. Tijdens een getuigenverhoor door Mr. Mark Teurlings ligt dat anders: Esser is inmiddels overleden, op 1 december 2020. Tot ieders verbazing beantwoordt Remmers al tijdens een van de eerste vragen dat Stanley Kai Esser de opdrachtgever was van de moord op Shamel en de Witte.
 
(klik voor groter)

Wat het in mijn ogen een sterke verklaring maakt, is dat het niet plotseling uit de lucht komt vallen, pas nu Esser is overleden, maar dat Jessy er al ruim voor diens overlijden als hypothese had laten weten dat hij wist van Esser dat hij de opdrachtgever was. 

Waar Teurlings terecht een punt van maakt in zijn pleidooi is dat nu juist verschillende ontlastende stukken waaruit dit blijkt niet zijn verstrekt door het OM. Met een incompleet werkdossier sta je natuurlijk bij voorbaat achter. Daar zegt de raadsman wel het een en ander over in zijn pleidooi. Op z'n minst is dat heel opmerkelijk. Hij vindt dat de Rechtbank daar wel consequenties aan zou moeten verbinden. 

Waar ook veel voor te zeggen valt is dat Rommy 17 jaar in detentie heeft gezeten in Amerika en dat dat op z'n zachtst gezegd allemaal niet zo netjes is verlopen destijds. Daar zijn hele programma's mee gevuld afgelopen 20 jaar. Onder andere Peter R. de Vries was overtuigd van een vals spelletje dat is gespeeld om Zwarte Cobra heel lang achter de tralies op te kunnen bergen. Reden voor Mark Teurlings om deze Rechtbank daar op te wijzen, ook al gaat het nu over een andere zaak, 'want dat is wat het OM dan natuurlijk zegt'. 

Teurlings ging ook in op wat juridische dingen, onder meer de verjaringstermijn. Deze zaak is 30 jaar oud. In België is de moordzaak na 20 jaar al verjaard. In Nederland ligt dat tegenwoordig iets anders, nu levensdelicten als doodslag en moord niet meer kunnen verjaren. Daartoe zijn per 1 april 2013 de verjaringsregels nl. aangepast. De raadsman draagt echter verschillende argumenten aan waardoor hij van mening is dat de Rechtbank daar wel rekening mee zou moeten houden. 

Dan heb je nog de redelijke termijn waarbinnen een strafzaak zou moeten worden afgehandeld. 
Teurlings zegt hierover: 'We hebben het dus over 30 jaar. Naar mijn stellige mening is die overschrijding zo extreem dat besloten moet worden tot een niet ontvankelijkheid alleen al op basis van deze overschrijding'. 

Later heeft de raadsman van Rommy het over getuigen die niet meer kunnen worden gehoord: 'En wat is nu de consequentie? Bijna alle getuigen die wij hadden willen horen zijn verdwenen, overleden of vergeetachtig. Ik noem de volgende namen: Peter La Serpe is onvindbaar, Bosnie lijdt aan geheugenverlies, Mohib Mohmoud Shamel de broer van Shamel is overleden, Kenny Rampenburg is overleden, Huib Noorlander overleden, Stanley Kay Esser overleden, Eddy Esser overleden, Antonine Viola overleden, Günther Walther Springmeijer overleden, Arjan Kaale Sr overleden, Marcel Putman overleden, Janine Claire Vanhamme overleden, Joseph Bonni was al vergeetachtig en is overleden en Ger Voogt overleden. Ik zal later uitleggen waarom ze belangrijk zijn en waren geweest voor een goede beoordeling zodat u zelf kunt vaststellen dat van een eerlijke berechting in feite geen sprake meer is'.

Het OM droeg dinsdag het requisitoir voor, met aan het einde de eis van 22 jaar. De belangrijkste getuigen van het OM zijn: 
Peter La Serpe (onvindbaar, kan niet worden gehoord door de verdediging, daarnaast had La Serpe het Cobra-dossier van a tot z gelezen voor hij ging verklaren)
Harry Wolzak (is een lachertje volgens Teurlings, in die zin: hij verklaart dingen nu anders dan tijdens Passage)
Churisan 'June' Allen (vermist, kan niet worden gehoord door de verdediging)
Ricnald 'Jake' Bosnie  (onbetrouwbaar volgens Teurlings en leidt aan geheugenverlies, hij 'vermoedt' dat Rommy opdracht heeft gegeven. (daarnaast had Bosnie naar eigen zeggen een keer bij Moppie thuis in Diemen het Cobra-dossier te lezen gekregen van Moppie)

Omdat er reeds veroordelingen zijn gevallen in het Passageproces waarbij ook Rommy steeds is aangewezen als de opdrachtgever, maakt dit volgens Teurlings de kans op een eerlijk proces wel erg klein. Maar na alles op een rij te hebben gezet, is Mr. Mark Teurlings van mening dat deze Rechtbank er niet omheen kan dat hij heeft aangetoond dat een ander scenario zeer aannemelijk is.

Op het einde vroeg de rechtbank om een laatste woord van Henk Rommy, waarna de bijna 72-jarige nogmaals benadrukte absoluut niet schuldig te zijn. En verzuchtte in een allerlaatste zin: 'Vroeger was het wel anders als nu'.  

Hierna was de zitting ten einde. De rechtbank gaf aan op 3 april om 12:45 uitspraak te zullen doen.


Bondtehond

dinsdag 14 april 2020

Eerste met Coronavirus besmette gedetineerde Maxwell L. overleden in Penitentiair Ziekenhuis

Vanmorgen is bekend geworden dat Maxwell L. zondagochtend 12 april 2020 is overleden in het Scheveningse Justitieel Centrum voor Somatische Zorg aan de gevolgen van deze besmetting. Op 19 maart meldde dit weblog dat de Antilliaan Maxwell L. de eerste gedetineerde was bij wie het Coronavirus Covid-19 werd aangetroffen. Hij zat op dat moment in De Schie en was de buurman van de tot levenslang veroordeelde Hüseyin Baybaşin. Maxwell leed reeds aan longkanker. Mogelijk is de combinatie van reeds onderliggende gezondheids-problematiek de oorzaak van zijn overlijden. Gedetineerden meldden dat Maxwell de dagen kort voor zijn overplaatsing nog verzorgd werd door een aantal medegedetineerden. Dat leidde wel tot onrust onder de gedetineerden in De Schie. De directie in de Schie hield er rekening mee dat hij mogelijk nog zou terugkeren op de afdeling, aangezien zijn cel op de A-vleugel pas zondag 12 april is gereinigd. Helaas mocht dat niet zo zijn...

                                      RIP Maxwell L. 
Bondtehond

maandag 6 april 2020

R.I.P Hendrik Jan Korterink

Rust zacht Hendrik Jan, zal je nooit vergeten...

                                                           (klik)

Even geen woorden voor...

Bondtehond

donderdag 19 maart 2020

Eerste met Coronavirus besmette gedetineerde is lid van Black Jack: Maxwell L.

De eerste gedetineerde bij wie het Coronavirus (COVID-19) is vastgesteld is de Antilliaan Maxwell 'kleine' L. die tot een lange straf is veroordeeld. Hij was/is president van motorclub Black Jack (als in het kaartspel) in Rotterdam en zat gedetineerd in PI De Schie.

Maxwell L.
Maxwell 'kleine' L. in de documentaire 'Fever' over het opzetten van motorclub Black Jack.

Een betrouwbare bron binnen PI De Schie vertelt me dat het uit berichten in de media nu lijkt alsof deze gedetineerde in PI De Haaglanden zat, maar dat klopt niet. 'Dit soort onwaarheden worden nu verspreid, o.a. door minister Sander Dekker. Diverse media nemen dat kennelijk klakkeloos over'...

+

De bron binnen De Schie vertelt: 'Maxwell L. was al enige tijd ernstig ziek, vermoedelijk had hij longkanker. Zijn lichaam teerde in elk geval zienderogen weg en hij woog op een gegeven moment nog maar rond de 35 kg. De medische dienst van PI De Schie is goed en treft geen enkele blaam, want zij hebben er meerdere keren op aangedrongen Maxwell op te laten nemen in het Penitentiair Ziekenhuis in PI De Haaglanden in Scheveningen. Telkens werd dit verzoek echter van hogerhand afgewezen, terwijl iedereen kon zien dat het niet goed ging met Maxwell. Nogal zacht uitgedrukt'...

'Kennelijk is Maxwell geïnfecteerd geraakt tijdens een van de keren dat hij voor onderzoek en/of behandeling naar het reguliere ziekenhuis werd getransporteerd. Nu is hij uiteindelijk toch naar het Pen. Ziekenhuis gebracht, maar gezien zijn ernstige toestand vrezen veel gedetineerden hier in PI De Schie eigenlijk dat hij de besmetting met het Coronavirus mogelijk niet zal overleven'...

'Dat Minister Sander Dekker op Twitter zegt: “het personeel was hier op voorbereid en heeft snel en adequaat gehandeld”, zijn mooie geruststellende woorden, o.a. voor het personeel van de Medische Dienst van PI De Schie, maar neemt niet weg dat het personeel van hogerhand telkens verboden werd Maxwell over te laten brengen naar het Pen. Ziekenhuis in Scheveningen. Als men van hogeraf binnen Justitie echt adequaat had gehandeld en deze zieke gedetineerde eerder had laten overbrengen naar het Pen. Ziekenhuis had Maxwell die Corona-infectie mogelijk helemaal niet opgelopen'.

Waarvan akte.

Er heerst terecht enige ongerustheid onder de gedetineerden. Zeker nu blijkt dat de cel van Maxwell is ontruimd met hulp van of door medegedetineerden en zo mogelijk met het virus in aanraking zijn gekomen.
Bij deze wens ik Maxwell L. beterschap toe en zijn familie en vrienden veel sterkte.

Bondtehond

Aangepast zoeken