donderdag 16 februari 2017

Aansluiting bij pleidooien en afsluiting internet van Jessy Remmers in Passage-proces

Dinsdag was er nog een korte zitting in het Passage-proces waarbij de verschillende advocaten konden aangeven bij welke pleidooien zij zich wensen aan te sluiten. De voorzitter van het Hof Mr. Ruud Veldhuisen vroeg vorige week of de advocaten gespecificeerd wilden aangeven bij wélke (deel-)pleidooien precies. Verdachten Dino Soerel, Jessy Remmers en Moppie Rasnabe waren aanwezig met hun raadslieden en een reeks advocaten van andere verdachten waren op komen dagen namens hun afwezige cliënten. Op zich niet zo'n heel interessante zitting, maar het doel is wel belangrijk, omdat er gigantische pleidooien zijn voorgedragen en het dan wel handig en nodig is dat de raadsheren exact weten bij welk pleidooi of delen uit een pleidooi men nu precies wil aansluiten.

(klik)
Dat zal met efficiëntie te maken hebben en tijdsbesparing, want het Hof staat al voor de zeer moeilijke opgave om uit de gigantische hoeveelheid informatie, onder meer voortgekomen uit het jarenlange onderzoek ter zitting waarbij vele getuigen zijn gehoord, uiteindelijk een oordeel te vellen. Ik heb een keer een overzicht gemaakt zodat u zich er een beetje een voorstelling bij kunt maken. Die lijst staat hier. De Passage-advocaten kregen ieder gelegenheid om een beknopt overzicht per pleitnotitie voor te dragen. Dat duurde ongeveer tot het middaguur. Mrs. Nico Meijering en Christian Flokstra zijn met hun pleidooi voorname-lijk ingegaan op de (on)betrouwbaarheid van de kroongetuigen en Mr. Sander Janssen, die samen met Mr. Robert Malewicz de verdediging van Jessy Remmers heeft zich erg toegelegd op de gang van zaken rondom de (on)rechtmatigheid kroongetuigendeals. Deze taakverdeling was wel duidelijk tijdens het proces. Mr. Janssen is tenslotte gepromoveerd met zijn proefschrift 'De kroongetuige in het Nederlandse strafproces'.

Een klein incidentje is wel het vermelden waard. Tijdens de zitting deed Mr. Sander Janssen namelijk een verzoek namens zijn cliënt Jessy Remmers. Het bleek dat Jessy afgelopen week is betrapt met een internet-dongel in zijn laptop. Daarmee had hij toegang tot internet. De laptop is in beslag genomen, nu bleek dat dit reeds de tweede keer was. De eerste keer had ik ook al wel wat van meegekregen, echter had toen nog niet alle informatie om daar over te berichten. Er is destijds besloten hem zijn laptop terug te geven. Dat was nog voor zijn pleidooi werd voorgedragen. Er werd even door het Hof met hem over gesproken op zitting. Het blijkt dat Jessy zijn Unipax-website zelf heeft gebouwd en ook wel (samen met een vriendin) eens wat postte op zijn Facebook, maar ook de Facebook van zijn Unipax Foundation en van zijn boek 'Beyond the Truth of Life'. 'Het is wel een beetje ondeugend, maar het was omdat ik afgelopen jaar aan mijn website en boeken heb gewerkt, meer niet eigenlijk', aldus Remmers.

Maar goed, ook dat is natuurlijk verboden, ook al weet iedereen dat gedetineerden wel vaker in staat zijn gebleken telefoons (ook met internetverbinding) en/of dongels Penitentiaire Instellingen binnen te smokkelen. Nu heeft de directeur van PI Krimpen aan de IJssel besloten dat Jessy Remmers zijn laptop niet meer terug krijgt. Een en ander zou zo beslist zijn door de directeur met oog op de veiligheid in zijn PI. Daar ging het verzoek dan ook over van Mr. Janssen, want Remmers moet wel in staat zijn om over zijn dossier te beschikken. De pleidooien zijn dan wel achter de rug, op die van de twee kroongetuigen na die op 6 maart zullen gaan plaatsvinden, maar er komt nog een periode met Repliek en Dupliek waar Remmers ook aan zal moeten kunnen werken, aldus Mr. Sander Janssen.

Na een korte onderbreking deelde het Hof mede aan Remmers en zijn advocaat dat het Hof daar niet over gaat en dat Remmers dat toch met de directeur van de PI moet overleggen. Remmers verzuchte nog: 'Maar dat gaat maanden duren'... Een oplossing zou wellicht zijn, zo opperde Mr. Janssen, dat er 'desnoods een spijker in de usb-poort geramd wordt van die oude bakelieten laptop', zodat Remmers in elk geval beschikking over het digitale Passage-dossier terug kan krijgen. Waarschijnlijk krijgt hij al 10 dagen straf-isolatie (op cel), dus wat hem betreft moet de straf wel beetje proportioneel blijven en Remmers in staat worden gesteld zijn verdediging voort te zetten. Ook werd er nog even geopperd door een raadsheer dat Remmers dan wellicht in een andere ruimte onder toezicht met zijn laptop zou kunnen werken. Hoe dan ook, erg efficiënt zullen dat soort tussen-oplossingen waarschijnlijk niet werken. Later mogelijk meer nieuws.

De eerstvolgende zitting in 6 maart as. Dan zullen zoals gezegd de advocaten van kroongetuigen Peter la Serpe en Fred Ros de pleidooien namens hun cliënten voordragen.

Bondtehond