donderdag 16 juni 2016

'Zegt de naam Haaiensnaaier u iets?'

Dinsdag was er weer een zitting in het grote liquidatieproces Passage in de extra beveiligde rechtbank in het JCS-complex op Schiphol. De laatste twee zittingen heb ik helaas moeten missen vanwege zware rugklachten. Intussen is de pijn weer weg, dus gelukkig kon ik gewoon weer aanwezig zijn bij de zitting. Op de rol stond dat Dino Soerel gehoord zou worden als verdachte in zijn eigen zaak. Tweede aanwezige verdachte was Jessy Remmers, die op verzoek van het Hof even kort op zitting verscheen. Men wilde het met Remmers hebben over een verzoek van hem en zijn raadslieden om een gedragsdeskundige in te schakelen, met name op het gebied van het fenomeen BDE (Bijna Dood Ervaring). Dit verzoek is al enige tijd geleden gedaan, echter een aantal van de benaderde deskundigen heeft het volgens de verdediging van Remmers af laten weten omdat men niet met de Passage-rechtszaak geassocieerd wil worden. De gedachte is dat men kennelijk bang is voor de gevolgen, mogelijk in de vorm van negatieve publiciteit.


Bij het zoeken naar een geschikte deskundige hebben Remmers en zijn advocaten Mrs. Janssen en Malewicz nu de hulp ingeroepen van het Hof, die het verzoek wel willen honoreren, maar uiteindelijk zal de Raadsheer-commissaris een deskundige aan moeten stellen. En dan liefst niet een, aldus Jessy Remmers, die bij voorbaat al van mening is dat BDE's onzin zouden zijn. BDE-onderzoek is een wellicht niet zo geëigend pad wat men doorgaans bewandeld in verband met psychologisch onderzoek in een strafrechtproces, echter in geval van Jessy Remmers is het wel van belang om een duidelijker beeld te krijgen wat voor invloed een BDE op het menselijk brein kan hebben. Wat voor verandering kan dat in het bewustzijn veroorzaken van een persoon, in dit geval Jessy Remmers, en in het daaraan verbonden gedrag ten opzichte van de medemens(elijkheid)? Het inktzwarte beeld dat kroongetuige La Serpe schetst van zijn toenmalige (vermeende) partner in crime, staat nl. nogal contra op de altruïstische levenswijze en handelingen die Remmers zelf ontwikkelde nadat hij ternauwernood een schietpartij met de politie overleefde waarbij hij door maar liefst 7 kogels werd geraakt.

Jessy en zijn raadslieden vragen zich af of deze deskundigen ook zo makkelijk af zouden zien van medewerking aan een onderzoek als dit op verzoek van de raadsheren van het Hof of de Advocaten-generaal van het OM zou zijn. Men gaat daar nu mee aan de slag. Ik kom daar later veel uitgebreider op terug. Een en ander is mijns inziens wat ondergesneeuwd gebleven in het Passage-proces en is zeker de moeite waard om daar wat dieper in te duiken. Het onderzoek zou kunnen bevestigen dat Jessy Remmers als persoon anders in elkaar steekt dan nu het bijna algemene beeld is dat naar buiten is gebracht en zou kunnen zijn ontstaan bij mensen in de loop van de ruim 8 jaar dat het liquidatieproces nu reeds duurt. Tot zover dit onderwerp voor nu.

<O>

In verband met de Holleeder-zaak Vandros waren er stukken binnengekomen bij het Hof. De voorzitter doelde o.a. op een email van het OM van 7 juni. Het gaat erom dat er nog steeds een embargo ligt op Vandros-verklaringen en dat volgens de prognose van AG Posthumus in September op z'n vroegst pas stukken beschikbaar zullen komen, waarna de verdediging verzoeken kan doen, o.a. om Holleeder op zitting te horen. Holleeder zit nog steeds zonder advocaat, nadat Mr. Stijn Franken de verdediging van zijn cliënt noodgedwongen moest neerleggen, dus de verdediging kan op dit moment nog niet precies zeggen welke eventuele verzoeken zij n.a.v die stukken dan zullen doen. Er is nog geen zicht op of Holleeder al een nieuwe advocaat heeft gevonden, aldus AG. Mr. Posthumus, toen voorzitter Mr. Ruud Veldhuisen het OM naar de voortgang vroeg. Volgens de AG is het de bedoeling dat Holleeder in ieder geval nog een keer op zitting gehoord zal worden nadat door het OM relevant bevonden Vandros-stukken aan het Passage-dossier zijn toegevoegd. De vragen zullen dan met name gaan over Passage-gerelateerde onderwerpen waar Holleeder over schijnt te hebben verklaard. Men kent de proceshouding van Holleeder wel, dat hij zich de laatste keer beriep op zijn zwijgrecht, maar het moet in ieder geval nog een keer geprobeerd worden, aldus de AG. Het standpunt van de verdediging is dus dat zij nu nog niets kunnen zeggen over eventuele verzoeken, zolang zij de stukken niet hebben. Later meer...

<O>

Wat ook belangrijk is: het OM gaf aan dat de uitlevering van Henk Rommy wat onzeker is geworden. Er is een kink in de kabel gekomen, waar het OM op een openbare zitting liever niet op in wilde gaan. Dit omdat het AIRS nog volop bezig is met het verzoek aan de VS. Volgens Advocaat-generaal Frits Posthumus laat het diplomatieke verkeer zich niet altijd op een datum vastpinnen, dus er kan nog weinig over gezegd worden tegen het Hof over wanneer Rommy dan wel uitgeleverd zal worden. De kink in de kabel zou hieruit kunnen bestaan dat het standpunt wat Nederland inneemt niet voldoende is om Rommy naar Nederland te sturen. Het standpunt van Nederland is wel duidelijk, aldus Posthumus: de garantie dat Henk Rommy niet in vrijheid zal worden gesteld wil men niet geven. Wat dit betreft zullen we toch nog even geduld moeten hebben en afwachten wat het AIRS bereikt in overleg met de VS. Wordt dus vervolgd...

<O>

Het verhoor van Dino Soerel dat hierna begon duurde de rest van de dag. Soerel is natuurlijk al vaker gehoord, maar ook Soerel beriep zich aanvankelijk vaker op zijn zwijgrecht dan nu het geval is. Hij legde uit dat dat mede ingegeven was omdat kort na zijn aanhouding aan de Rozengracht zijn advocaten destijds, Mrs. Bénédicte Ficq en Nico Meijering, afwezig waren en niet direct bij verhoren aanwezig konden zijn en dat zij Soerel hadden geadviseerd: 'Zeg maar niets'. De voorzitter vroeg daar naar en stelde zich zo voor dat het wel een nachtmerrie moet zijn voor Soerel dat hij valselijk beschuldigd wordt van zulke ernstige delicten waardoor hem wellicht een levenslange gevangenisstraf boven het hoofd hangt.

Voorzitter: Ik kan niet in uw hoofden kijken. Ik kan niet in uw hoofd kijken, meneer Soerel. U heeft eens gezegd: 'Ik hoop op een eerlijk proces en ik hoop dat het Hof niet toegeeft aan deze waanzin'.
Soerel: Klopt.
Voorzitter: En uw verdediging heeft wel eens de woorden in de mond genomen dat u vecht voor uw leven.
Soerel: Nou ja, ik vecht in ieder geval voor mijn vrijheid, mijn leven is...
Voorzitter: Ja, u vecht in ieder geval voor uw vrijheid, het woord leven zal zijn gekozen omdat het een levenslange gevangenisstraf in zou kunnen houden.
Soerel: Ja.
Voorzitter: Dus ik begrijp wel die formulering. Dus u hoopt op een eerlijk proces en dat het Hof niet aan deze waanzin toegeeft en u vecht voor uw leven, dat is het vertrekpunt... Uw stelling is geweest, ik heb u daar wel eens op de man af naar gevraagd, u zegt: ik heb niets, maar dan ook helemaal niets te maken met de beschuldiging die nu voorligt...
Soerel: Klopt.
Voorzitter: En dan heb ik het even niet over de paspoorten of het geld, dan heb ik het over betrokkenheid bij moorden, Van der Bijl en Houtman, of het lid zijn van een club die tot oogmerk
heeft het plegen van misdrijven,.. nou ja, u kent het hele rijtje wel...
Soerel: Ja.
Voorzitter: U zegt: 'Daar heb ik nul komma nul mee te maken'. Als dat zo is, dan resteert er maar één conclusie, zou je denken: u bent slachtoffer geworden van iets. Veronderstel, honds-onbetrouwbare lieden die u tot zondebok maakt van iets dat door een ander of anderen is begaan, dat kan niet anders, van zeer ernstige feiten. Dat moet dan de conclusie zijn. Is dat de juiste conclusie?
Soerel: Dat is dan mijn conclusie?
Voorzitter: Nee, dat is de conclusie die ik trek op grond van het standpunt dat u hier inneemt.
Soerel: Ja... ik neem dat standpunt ook in, dat ik ten onrechte eh... dat ik vals beschuldigd wordt, door met name kroongetuigen en ook Korkmaz, die getuigenis hebben gedaan in hun eigen belang, hetzij financieel, grote geldbedragen, met Ros erbij en misschien ook La Serpe en ook Korkmaz denk ik voor strafvermindering eh... dus voor hun belang hebben ze deze houding aangenomen. Toen die verklaringen van Fred Ros twee jaar, nee bijna twee jaar geleden vrijkwamen is natuurlijk teveel eh... toen zei ik gelijk al... ik belde de dag daarop meneer Meijering en zei: het kan niet anders dat hij liegt. En zo heb ik ook gereageerd op de zitting daarna hier bij het Hof, dat heb ik ook toegelicht: dat kan natuurlijk helemaal niet. En ik ken het dossier natuurlijk met wat ik niet heb gedaan. Toen zei ik ook tegen u: hoe moet ik dat aantonen? Want ik moet het aantonen.

We zijn inmiddels twee jaar verder, bijna en dat kon ik natuurlijk niet na 5 dagen onderbouwen vanuit het dossier, beperkt, en helemaal met 3 of 4 A4-tjes, in ieder geval op bepaalde kernpunten, nog niet eens over de grotere dingen, aan te geven, omdat we nu met Ros 20 maanden verder zijn, om te onderbouwen waarom en waarover hij liegt...  Dus ja, hun hebben een belang. Er is al veel over gezegd over kroongetuigen en er valt best wel wat voor te zeggen over kroongetuigen. Dat zijn natuurlijk mensen die voor heel veel geld en strafvermindering, en met Ros nog een keer dat-ie zegt van 'ik ga eerst het dossier bekijken', ja dat vind ik... dat principe van kroongetuigen vind ik waanzin. En als ik dan zie hoe met name dan met Ros... nogmaals het was beperkt vorige keer... er zitten zoveel leugens in en los van die leugens zitten er ook nog eens zoveel verklaringen in die haaks staan op de getuigen tegen hem. Zoals La Serpe, De Boer, Saro en Habes waarbij Ros in eerste aanleg veroordeeld is, dan vind ik het met alles bij elkaar inderdaad waanzinnig om met zo'n getuige, los van de persoon Ros, misschien is dat een mankement aan de kroongetuigenwet, daar kan ik helemaal niet over oordelen, maar ik vind dat waanzinnig ja. Want dan ga je zo krijgen: Luister, ik zeg de eerste aanleg helemaal niks, want dan ga ik het dossier eerst bekijken en dan kom ik pas met een verklaring...

Voorzitter: Mijn vraag was, ik hield u mijn conclusie voor en die was dat u door een stel honds-onbetrouwbare lieden wordt opgeofferd op grond van andere belangen, eigen belangen, eigen personen...
Soerel: Ja, zo zie ik het.
Voorzitter: Ja... nou dat moet een nachtmerrie voor u zijn.
Soerel zucht: Ja-ah... en ik vraag me... dat is wat ik mezelf afvraag hè...
Voorzitter: Ik probeer me wel eens te verplaatsen in uw schoenen hè. Dan gebruik ik de omkeerformule. Dan denk ik: goh, ik zit jarenlang vast...
Soerel: Ja.
Voorzitter: Ik heb nul komma nul te maken met moorden en de club die zich daarmee bezighoudt... uhm... en uit diverse hoeken zetten mensen een stap naar voren, nu zal u raadsman meestal zeggen, die lelijke dingen over mij zeggen.
Soerel: Ja.
Voorzitter: U noemde net een aantal namen, die vijf heeft u net zelf genoemd, dat móet een nachtmerrie voor u zijn...
Soerel: Ja, dat is het ook zeker. Ik heb toen ik aangehouden werd, in eerste instantie was dat voor 'Zuil' en voor deze, Passage, dat loopt voor mij bijna gelijk op, op een gegeven moment voor mezelf, want Zuil ging in Hoger beroep en Passage was in eerste aanleg met 3 zittingsdagen, er zijn weken geweest dat ik 4 a 5 dagen per week in de bunker in Osdorp voor moest komen. Met Zuil, los van of ik daar wel zoveel tijd voor had om zo in het dossier te storten als ik wel bij Passage heb gedaan, zat overal een... en ik heb daar ook feiten in toegegeven, dat ik denk daar zit een bepaalde rust in, daar heb ik mij niet, los van of ik de tijd had me zo in het dossier te storten, daar kon ik me wel in berusten, maar dit ben ik nou al, nou ja, 6 jaar lang bijna inderdaad dag en nacht mee bezig, ja, om me daar natuurlijk tegen te verzetten en ja, dan praat je over een nachtmerrie, dan is het niet letterlijk dat ik 's nachts zwetend wakker wordt... maar het is natuurlijk wel verschrikkelijk om het eh... ja, dat gevoel, het blijft natuurlijk een hard besef...
Soerel: U zult toch ongetwijfeld zwetend wakker geworden zijn? Dat kan toch bijna niet anders?
Soerel: Nou, ik bedoel met een nachtmerrie, dat ik er 's nachts van droom en wakker wordt en... nee dat niet, maar ik heb, en ik wil niet zeggen slapeloze nachten, maar wel dat ik om 04.00 uur wakker werd en dan het dossier in ging. Dus ja, het heeft wel mijn slaap soms gekort. En eh, dat wel, maar badend in het zweet, dat is niet eh... gebeurd.

De voorzitter legt vervolgens uit aan Soerel dat het Hof vandaag wil proberen uit te zoeken hoe Soerel in deze situatie is beland. Het viel het Hof op dat Soerel nogal een hybride proceshouding erop nahoudt. Met andere woorden dat Soerel zich heel erg vanuit het dossier verdedigt, maar dat zijn open boek-houding die Soerel zou hebben volgens zijn advocaten volgens het Hof nog wel beter kon/kan. De voorzitter zelf kon niet goed begrijpen dat je met mogelijk een levenslange gevangenisstraf in het verschiet niet alle jassen open en uit zou trekken om jezelf te verdedigen tegen valse beschuldigingen, of je daar nu mensen wél bij moet noemen of niet, maar verdedigen zál ik mezelf, of je daar nu mensen mee zou kunnen belasten, dat moet dan maar, daar kwam het volgens mij ongeveer op neer wat de voorzitter bedoelde te zeggen.

Soerel zelf zegt dat hij besloten heeft terughoudendheid in acht te nemen om mensen te noemen die hij zou kunnen belasten en al helemaal wat betreft praten over familie. Meer kan je er ook bijna niet over zeggen, Hij zei wel: Ik weet dat ik onschuldig ben en ik kan dat aantonen... als ik al wat van anderen afweet, want dat is nog maar de vraag... waarom zou ik als ik mijn onschuld aantoon, waarom zou ik dan mensen erbij betrekken terwijl ik het niet weet of niet hoeft te weten... of kan weten.

Het was duidelijk dat het Hof gedurende deze verdere procesdag onder meer zat te vissen naar het soort contact dat Soerel en Holleeder met elkaar zouden hebben. Soerel heeft overigens nooit ontkend dat hij een tijd vriendschappelijk met Holleeder is omgegaan, maar ontkent wel dat Holleeder en hij ook samen in (criminele) zaken zaten. Het was volgens Soerel puur een vriendschappelijke omgang dat zij een tijd met elkaar hadden. Holleeder was ook wel eens bij hem thuis geweest in Purmerend. Later is de brouillering pas ontstaan, nadat Soerel e.a. (Vrij, Nijman) hadden ontdekt dat Holleeder met hun naam had lopen schermen. Dreigen met Dino ('Ik durf het niet eens tegen Dino te zeggen dat je nog niet betaald hebt') tijdens de afpersing van Willem Endtra is daar een voorbeeldje van.

Op een gegeven moment vroeg de voorzitter aan Soerel: Zegt de naam Haaiensnaaier u iets? In eerste instantie zei de naam Soerel niets. De voorzitter hield vervolgens flarden tekst voor uit een tapgesprek tussen Soerel en Dick Vrij, waarin Vrij aan Soerel vraagt: 'Gaat die Haaiensnaaier ook mee?' Deze vraag stelt hij aan Soerel een dag voor zij samen op bezoek gingen in de gevangenis bij Danny Kuiters. De volgende dag zouden Soerel, Vrij en Holleeder alledrie op bezoek zijn geweest bij Kuiters, aldus de voorzitter. Hij wees Soerel vervolgens ook op aantekeningen die zijn gevonden in een woning van Soerel n.a.v onderzoek in de zaak 'Zuil', de drugszaak waarin Soerel later schuldig is bevonden aan drugshandel en in Hoger beroep werd veroordeeld tot 7 jaar gevangenisstraf i.p.v de 8 jaar die hij in eerste aanleg kreeg opgelegd. In de aantekeningen stonden flinke bedragen en ook: 'Betalen aan Haaiensnaaier 100.000'. Soerel en zijn raadslieden Mrs. Meijering en Flokstra vroegen of zij een onderbreking konden krijgen om dat tapgesprek en de aantekeningen te kunnen bekijken.

Later komt Soerel erop terug en zegt zich inderdaad de naam Haaiensnaaier als een grappig bedoelde bijnaam van Vrij voor Holleeder te kunnen herinneren, in de context van dit tapgesprek. Hij legt uit dat de naam Haaiensnaaier afkomstig is uit de tekenfilm Shark Tale. Echter de naam Haaiensnaaier in de aantekeningen wil Soerel wat langer de tijd voor omdat hij wel weet wie daar mee bedoeld wordt, maar diegene niet wil belasten. Holleeder zou het in ieder geval niet zijn. Mogelijk komt hij er vrijdag op terug.

Wim van de Pol van Crimesite schreef de volgende twee verslagjes van dezelfde zitting dinsdag:

De vriendschap met Stanley Hillis

Soerel : het heikele punt Holleeder  (ook over de 'Haaiensnaaier')

Vrijdag verder...

Bondtehond