vrijdag 10 december 2010

'Volgens mijn definitie van een liquidatie was het geen liquidatie'

Een intressante zitting donderdag in de Bunker. Jesse Remmers is nog niet zo uitgebreid aan het woord geweest als gisteren. Zo wordt er door hem maanden voornamelijk gezwegen, zo worden er even twee levensdelicten opgebiecht, waarvan een gloednieuwe op conto van kroongetuige Peter La Serpe. Dat er over de moord op Gerrie Bethlehem nog wel een en ander gesproken zou gaan worden, was al wel duidelijk. Maar dat Peter La Serpe ooit een moord op een hoertje schijnt te hebben opgebiecht aan zijn vriend Jesse Remmers, dat is nieuw. Dat zou zijn gebeurd tijdens een Scientology-sessie, het zogenaamde criminon-programma, oftewel een verslavingsprogramma waarbij het de bedoeling is dat de deelnemer 'ongewenste mystificaties' weet op te roepen, aldus Jesse Remmers.


Met andere woorden, een therapie-sessie om pijnlijke herinneringen en/of onverwerkte emoties in het onderbewustzijn, die van invloed zijn op drugs- of alcoholmisbruik, op te roepen en deze uiteindelijk te neutraliseren. La Serpe had Jesse laten beloven nooit over deze bekentenis te zullen praten na de sessie en dat had Jesse gedaan.

Echter nu La Serpe ook niet de betrouwbaarste vriend is gebleken die er is, lijkt Jesse die belofte nu ook te laten voor wat het is en praat ie nu toch over hetgeen volgens hem tijdens die bewuste sessie duidelijk is geworden. Er was al een groot gedeelte van de ochtend over de moord op Gerrie Bethlehem gesproken, maar toen een van de rechters vragen begon te stellen over een levensdelict, waarover Jesse Remmers kennelijk eens had gesproken bij de Nationale Recherche, bleek dat dit niet over Bethlehem ging maar over een ander incident. Nu wilde de rechters eerst de volle omvang van de zaak Bethlehem weten, en drongen zij er bij Jesse op aan zich daartoe te beperken, maar het kwam toch aan de orde toen bleek dat het volgens Jesse en raadsman Sander Janssen wel degelijk relevant is. De rechtbank besloot vervolgens eerst even kort te beraden.

Na het korte beraad liet de rechtbank Jesse kiezen of hij de eed of de belofte af wilde leggen. Jesse koos voor de eerste, werd gevraagd te gaan staan met een hand in de lucht en de rechtbankvoorzitter Lauwaars na te zeggen: 'Zo waarlijk helpe mij God almachtig’

Jesse Remmers vertelde: Ik heb La Serpe behandeld. Het was bij een verslavingsprogramma. Wat er ooit gebeurd is: La Serpe is op een gegeven moment zijn strot dichtgeknepen door zijn vader.....
Peter La Serpe onderbreekt hem: Het is enorme onzin !
OvJ Betty Wind ook: Moet dit nou, zulke persoonlijke details?
Jesse: Nou het is wel degelijk relevant.
Vervolgens legt Jesse een tactiek uit in allerlei Scientology-termen, die voor een leek bijna niet te bevatten zijn, het komt er dus zoals gezegd op neer dat ze die gebeurtenis uit La Serpe's jeugd wilden verwerken dmv zo'n sessie, hierbij is de volgende gebeurtenis door la Serpe opgebiecht.

(samenvatting)
Jesse: Hij heeft ooit een overval gepleegd en heeft daarna een straatprostituee meegenomen. Hij heeft op het moment van ejaculatie haar hoofd vastgehouden om in haar mond te ejaculeren. Zij spuugde het uit. Hij werd kwaad want hij kreeg een en ander over zich heen. Daarna ging hij zich douchen. Toen ie de douche uitkwam zag hij dat ze bij de deur stond met de sleutel. La Serpe verdacht haar er van spullen en geld te willen stelen. Hij heeft haar vervolgens vastgegrepen en er is een gevecht onstaan waarbij hij haar gewurgd heeft. Hij heeft haar in foetushouding ingetaped, ingepakt en meegenomen naar een plek en haar daar begraven. Ik heb dit aan de Nationale recherche verteld. Men zou kijken of er een vrouw gevonden was. Er zou een mogelijkheid zijn als ik over Bethlehem zou vertellen dat ook dit boven water zou zijn gekomen. Door DNA onderzoek zou de DNA van La Serpe dan gevonden worden en zou hij door mij met een moord belast worden. Dat wilde ik niet. Dus ik moest eerst weten of er een vrouw gevonden was, dus een vrouw gewurgt, ingetaped in foetushouding en begraven, voor ik er meer over kon zeggen bij de Nationale Recherche.

Rechter: U heeft dus die informatie niet gedeeld met de Nationale Recherche?
Jesse: Ik moest eerst de data hebben en op grond van mijn ethiek regels, als La Serpe er zelf over zou vertellen, zou ik voor mezelf in ieder geval niet bij de politie hebben gesproken.
Rechter: Wanneer bent u wel gaan praten over Bethlehem?
Jesse: Daar kan ik niet over beginnen.
Lauwaars lichtelijk geïrriteerd: U praat nu, gaat u ons dan nu niet aan het lijntje houden.
Jesse (licht) verontwaardigt: Ik geloof dat ik u toch aardig tegemoet kom.
Lauwaars: Het gaat er niet om of u ons tegemoet komt, maar om waarheidsvinding.....

Inderdaad had Jesse nog niet zoveel gesproken als alle vorige zittingen bij elkaar, dus de verontwaardiging was enigzins te begrijpen. Bij aanvang van de zitting begon de rechtbank nl meteen met de ondervraging over de loods, en Jesse beantwoordde de meeste vragen.

Lauwaars: Heer Remmers, kunt u de rechtbank in grote lijnen vertellen wat er gebeurd is? We willen even kijken wat de kern is van de verdediging. U zou de F1 en F3 ondersteunen.
Jesse: Wat wilt u precies weten?
Lauwaars: We willen weten wat daar gebeurd is in die loods.
Jesse: Ja God, wat moet ik er verder over vertellen? Volgens mijn definitie van een liquidatie was het geen liquidatie. Wat ik ervan begrijp, was dat het niet.
Lauwaars: We gaan het nu maar niet over de definitie van een liquidatie hebben. Verteld u maar gewoon.
Jesse: Ik zou kunnen beginnen toen Bethlehem mee naar die loods werd genomen. Ik zou beter kunnen vertellen wat nu de aanleidingwas, maar dat wordt wel een heel lang verhaal.
Lauwaars: Nou doe het maar. Ik zie mensen schudden, dus....
Jesse: Er is iets misgegaan. Hij (Bethlehem) had contact met Richard Ebeli. De mensen van Bethlehem konden handel transporteren. Van Marokko naar Spanje. Richard had in Spanje mensen die handel wilden kopen. Echter op het moment dat mensen kwamen met geld werd dat afgepakt. De handel in Marokko zou ook afgepakt worden. Richard had dus problemen met twee groepen mensen.

Lauwaars: Hoe weet u dat?
Jesse: Van Richard. Hij had met mensen afgesproken een partij handel van Spanje naar Nederland te transporteren. Die partij raakte kwijt. Richard werd verantwoordelijk gehouden en dat resulteerde erin dat hij gegijzeld werd. Niet met geweld. Hij mocht bellen. Hij mocht regelen dat er geld afgegeven zou worden. La Serpe was betrokken bij die handel. Dat wist ik niet. Wat ze deden bemoeide ik me niet mee. Hij heeft aan La Serpe gevraagd of hij contact op wou nemen om te bemiddelen dat ze die handel zouden afgeven. De complete handel die van Spanje naar Nederland was getransporteerd. La Serpe was het daar niet zo mee eens. Richard heeft het toen geregeld dat het zou worden afgegeven. La Serpe was benadeeld, enerzijds door Richard, anderszijds door Bethlehem. Bethlehem zijn contacten waren het. Richard werd vrijgelaten uit gijzeling. Hij kon ze echter niet bereiken. Hij wou toen Bethlehem gijzelen. Gerrie kwam toen met het voorstel dat hij verantwoordelijk was. Richard stelde voor dat de handel naar Engeland zou gaan. Gerrie stelde voor dat het daarin tot een verrekening zou komen. Richard kwam echter met het punt dat het veel te lang zou duren. Hij wou Gerrie vertellen, als de handel in Engeland zou aankomen veilig, dat Bethlehem helemaal niks zou krijgen. Hij wou Bethlehem gijzelen en dwingen de activa af te staan.

Lauwaars: Hoe weet u dat?
Jesse: Voornamelijk van Richard. Dat La Serpe aandeelhouder was, had ik van Richard....  Het is mischien een nieuwe ervaring voor de rechtbank dat ik wel antwoord geef?
Lauwaars: Jaha....
Jesse: Richard wilde wachten tot de handel van een bepaalde kwaliteit in Engeland aangekomen zou zijn voor hij Bethlehem zou gijzelen. Hij zou het vragen aan iemand. La Serpe zou iemand hebben gevraagd om mee te helpen met de gijzeling. Ik heb de sleutel aan Richard en La Serpe gegeven. Er was al een constructie in de loods, ze wilden Gerrie daaraan vastleggen met een ketting.
Lauwaars: Waarom stelde u die loods ter beschikking?
Jesse: Het zit als volgt. Ik had een kennis. Charles 'Sjarl' de Groot jr. uit Utrecht. Hij had allerlei goederen van bedrijven die failliet gegaan zouden zijn. Die vroeg of ik kon helpen die handel kwijt te raken. Ik heb mijn diploma detailhandel. Ik bedacht een plan met een formule en een systeem met websites. Daarom had ik de beschikking over die loods. Dat liep gelijk met de periode dat men Bethlehem in gijzeling wilde nemen.
Lauwaars: Waarom werkte u mee aan een gijzeling?
Jesse: Ik dacht in ieder geval dat La Serpe en Richard in staat zouden zijn zonder wapens te werken. Ik hield voor mogelijk dat het mis zou kunnen gaan.
Lauwaars: Waarom bemoeide u zich überhaupt met dit?
Jesse: Dat is een beetje stout?.....  Nee, ik voelde me een beetje verplicht, omdat ik dacht dat het mis zou kunnen gaan.

Lauwaars: Die bewuste dag, hoe ging het verder?
Jesse: We liepen de loods binnen. Die was gewoon open. La Serpe draaide de deur beneden op slot. We gingen de trap op naar boven. Boven aangekomen waren daar Richard en Bethlehem. Hem was wijsgemaakt dat hij spul op de pof zou krijgen. We gaven een hand, op dat moment zei La Serpe dat hij aan de ketting zou gaan. Bethlehem verhefte zijn stem. Toen kreeg ik meteen het gevoel, hier gaat het mis. Dat heeft ermee te maken.... maar dat is een lang verhaal.

Lauwaars: Ga verder.
Jesse: La Serpe is in zijn jeugd de strot dichtgeknepen door zijn vader en die schreeuwde ook hard tegen hem. Iedere keer als iemand nu tegen hem schreeuwt, komt dat boven en gaat ie nogal gauw door het lint.
Lauwaars: Nou, laat dit maar even. Ga verder met de loods.
Jesse: Gerrie kreeg van La Serpe een flinke klap midden in zijn gezicht. Gerrie viel tegen een muur. Ebeli pakte een pistool en schoot. Bethlehem rende weg. La Serpe rende er achteraan. Die schoot twee keer. Ik kon niet goed zien wat er gebeurde. Toen hoorde ik Bethlehem niet meer.....  Bethlehem lag tegen de deur, dus La Serpe trok het lichaam aan zijn enkels de loods in. We liepen vervolgens langs hem heen en gingen naar buiten. Buiten gekomen zijn we weggegaan omdat we dachten dat mensen het mischien wel gehoord zouden hebben. (Dit is er volgens Jesse in grote lijnen gebeurd met Bethlehem in de loods.)

Zowel Peter La Serpe als zijn raadsman Mr. Jan Peter van Schaik hadden tot dusverre gezwegen. La Serpe kon een eerste reactie geven.
Lauwaars: Mijnheer La Serpe, wilt u reageren?
Peter La Serpe: Graag! Ik wil even op die verklaring van die prostituee reageren. Het hele verhaal is van A tot Z gelogen. Ik ben redelijk perplex. Ik heb nooit een of andere sessie gehad met Jesse. Dat hij dit verklaard is omdat hij bang is om levenslang te krijgen. Hij is in paniek. Het proces eindigt. Vandaar....

Vervolgens kregen alle procespartijen mogelijkheid Jesse Remmers te ondervragen. Op vragen van La Serpe en zijn raadsman weigerde hij echter te antwoorden. Op de vraag 'Waarom niet?' was het antwoord van Jesse kort en bondig. Jesse: Ik heb geen deal gemaakt....

Nog enkele opvallende quotes van de rest van de dag:

Lauwaars: Ik begrijp dat u de loods beschikbaar stelde omdat ze geen wapens bij zich hadden?
Jesse: Ja, anders had ik de loods niet eens beschikbaar gesteld.

Jesse: Toen dit gebeurde, was dit voor mij de reden dat ik definitief stopte met de omgang met La Serpe.

Lauwaars: Waar is de loods? U wilt niet zeggen waar de loods is?
Jesse: Ik had met mijn advocaten afgesproken dit wel te doen. De loods is in IJselstein, en de persoon die ik zou helpen is Sjarl de Groot.
Rechter: Er was ook een hennepkwekerij in gevestigd?
Jesse: Klopt, dat is toen opgerold. Sjarl wilde de loods toen helemaal legaal maken.
Rechter: U zegt dat de loods toen schoon moest worden gemaakt. La Serpe zegt dat u de sporen ging uitwissen.
Jesse: Het mooie is, van La Serpe, en dat vind ik wel heel knap van hem, hij verteld voor een groot gedeelte de waarheid, maar introduceert daarin dan de leugens. Het is zo: De loods is al opgeruimd en de politie had al heel veel meegenomen en er moest nog een en ander opgeruimd worden, maar dat had niets met de dood van Bethlehem te maken.

Jesse vertelde dat hij het voor Ali Akgün nog het vervelendste vind, omdat Ali volgens hem totaal onschuldig is. Met name heeft ie het dan over een briefje met kentekens waarover La Serpe zegt dat het van Ali afkomstig zou zijn. Dit klopt niet volgens Jesse. Hij heeft nooit een briefje van Ali gekregen.
Lauwaars vroeg: U zegt, het is met name vervelend voor Ali Akgün, omdat hij geheel onschuldig is.
Jesse: Oh, ik heb dat terloops gezegd. Niet met de bedoeling dat de rechtbank zegt: "Oh, dan had dat dan eerder gezegd, we laten hem wel gaan".
Ali reageerde later ook: Kijk, op 24 juli 2008 is Jesse verhoord door Gietema. Jesse heeft maanden daarvoor over dat kentekenbriefje gesproken. Het kwam in de media. Hij (La Serpe) belde een dag later Gietema op, die rat, en zegt: Ali komt met een jongen bij de flat en geeft een briefje met kentekens aan Jesse. Ik heb nooit met Jesse over liquidaties gesproken! Wanneer komt er een einde aan dat men die vent gelooft? Hoe kan het dat hij dingen ziet gebeuren die niet gebeurd zijn? Die rat !

Op vragen van het OM aan Jesse kwam verder weinig uit. Het meest opvallende nog waren de niet alledaagse antwoorden die Jesse soms gaf. Hier volgen er enkele.

-Het staat genoteerd in mijn standaard geheugenbank.
-Niet zo boos hoor. (toen de officier wat geïrriteerd leek)
-Als u mij de tijd geeft, kan ik even in diepe meditatie om dat boven te krijgen.
-Het zit als volgt: Daar kan ik niet op antwoorden.
-Ik wil zelf alleen op vragen van de rechtbank antwoorden, niet op vragen van het OM.
-Om een kort verhaal lang te maken.
-Hadsjiieee ! ! Ik ben een beetje allergisch voor onzin.
-Krijg ik even de tijd om mentaal terug te surfen?....  Uh, nee, dat gaat niet lukken.
-We weten beide de waarheid. (Jesse en La Serpe)

De onderwerpen Bethlehem en de vermoordde prostituee zullen ongetwijfeld nog besproken worden. Als het aan de rechtbank ligt gaat ze daar maandag mee verder. Mr. Nico Meijering is niet aanwezig, dus de rechtbank deed een beroep op zijn medewerking. Of hij een kantoorgenoot in kon laten vallen, anders zou de volgende zitting pas op 4 januari zijn.

Meijering: De rechtbank doet een dringend beroep op iedereen, dus daar ga ik niet voorliggen.

Maandag 9:30 verder.

Bondtehond