woensdag 2 november 2016

'De heer De Vlieger zet me nu een beetje neer als leugenaar'

Dinsdag 1 november stond op het Passage-schema gereserveerd voor de 3D-presentatie in de zaak Houtman. Eerlijk gezegd dacht ik dat het om de telecomgegevens zou gaan, maar het bleek om de plaats-delict van de Kees Houtman-liquidatie te gaan in de zaak Agenda. Verdachten: Jessy Remmers, Dino Soerel, Sjaak Burger en Peter la Serpe. Alleen Soerel en Remmers waren aanwezig. In de extra beveiligde rechtszaal in het JCS was het projectiescherm opgesteld achter de raadsheren van het Hof en op de eerste rij zaten twee technische rechercheurs van de politie die de computer bedienden en de presentatie afspeelden op het scherm. Het bleek echter dat door het sterke licht in de zaal de presentatie achterin de zaal niet goed te volgen was. Het Hof besloot daarom de presentatie voort de zetten in een andere rechtszaal iets verderop, maar wel aan dezelfde loopgang gelegen.

Apkenstraat - Purmerend

Het was een mooie presentatie, gemaakt met speciale software en de presentatie was opgebouwd in een aantal fasen van te weergeven details. De politie heeft met speciale 360-camera's de PD van alle kanten gefilmd, zo konden de kijkers de blikvelden van getuigen van iedere invalshoek bekijken. We zagen o.a de blikvelden van Gillian en Maria Houtman vanuit de keuken, maar ook van overburen. De technici konden het gezichtsveld van een denkbeeldig "poppetje" als het ware door het hele beeld op het scherm laten "wandelen" en zonodig ook weer draaien en van hoogte veranderen. Gekleurde bolletjes gaven de locaties aan van waar de speciale camera's hadden gestaan. Ieder blikveld gaf precies aan wat men kon zien vanaf welke locatie dan ook binnen en rondom de PD Houtman aan de Johan Braakensiekhof.

Daarna werden de schietproefen getoond. Er werd geschoten met een Kalashnikov en een Glock, de gebruikte wapens bij de liquidatie. De Kalashnikov werd zowel semi-automatisch als automatisch afgevuurd. Van het wapen dat gebruikt is, is bekend dat het alleen semi-automa-tisch afgevuurd kon worden omdat het automatisch schietmechanisme onklaar was gemaakt bij het gebruikte wapen. De wapens werden achtereenvolgens afgevuurd, maar ook tegelijkertijd. Ik meen dat dit te maken had met het geluid van de wapens. Mr. Meijering vroeg of het geluid harder kon, zodat de aanwezigen het geluid van de Kalashnikov goed konden horen. Het kaliber afgeschoten met de Glock was .45 ACP en met de AK 7.62 x 39 (lichtspoormunitie). Ook dat werd getoond in de presentatie, lichtspoormunitie bij daglicht en in het donker afgevuurd.

Opmerkelijk vond ik de opmerking dat de technische recherche expliciet heeft gezegd dat vanaf de positie die La Serpe had aangegeven van waar hij zou hebben geschoten volgens een technische rechercheur onmogelijk was, gezien hoe de kogelinslagen in de voor het huis van Houtman geparkeerde Combo terecht zijn gekomen.

Mr. Nico Meijering stelde de heer Lucassen van de technische recherche een aantal vragen.
Meijering: Klopt het dat de 3D-presentatie is gelegd naast hetgeen de heer La Serpe en anderen hebben verklaard?
Hr. Lucassen: Ja, dat klopt.
Mr. Meijering: kunt u nog aangeven welke verklaringen van welke getuigen?
Het OM wees op een lijstje getuigen in de erbij verstrekte documentatie.
Meijering vroeg na nog een aantal vragen ook nog het beeld vanuit een aantal posities nog eens te laten zien. Dat was wel mogelijk, aldus het OM, dus werd na een korte pauze, waarin het beeld door de technici van de recherche weer werd klaargezet, opnieuw getoond op het grote videoscherm achter de raadsheren van het Hof. Bij requisitoir en pleidooi zullen de procespartijen er uitgebreid op terugkomen.

Persoonlijk vind ik zo'n presentatie wel mooi om te zien. Super zelfs op momenten, echter ik vraag me toch af wat nu echt de toegevoegde waarde is?  Met name voor de bewijslast bij een verdachte als Jessy Remmers die pertinent ontkent terplekke te zijn geweest.  En waarvan ook geen technisch bewijs in de vorm van DNA of vingerafdrukken is gevonden om maar een dwarsstapje te noemen, terwijl hij beweert dat La Serpe zelf ook helemaal niet aanwezig was op de plaats-delict ten tijde van de liquidatie...  We gaan zien hoe het Hof de presentatie zal interpreteren. Mr. Sander Janssen vroeg wel aan het Hof daar alvast iets over te zeggen, echter het Hof wilde er nu nog geen uitspraak over doen nu het nog onderwerp van debat is, daar kwam het in grote lijnen op neer.

Soerel en zijn verdediging verzochten het Hof om vastgoedman Erik de Vlieger en twee andere getuigen te kunnen horen op zitting i.v.m een recent verhoor van De Vlieger door de recherche. Het OM is kortgeleden nog met aan het dossier toegevoegde stukken gekomen en Meijering kreeg de indruk dat het horen van De Vlieger over een verbouwing van een huis van Soerel enkel tot doel had zijn cliënt als onbetrouwbaar neer te zetten. Erik de Vlieger zou nogal geagiteerd hebben gereageerd tijdens het verhoor en dat is ook wel begrijpelijk ook gezien zijn verleden waar hij ook met justitie te maken kreeg, aldus Meijering, en liever had Soerel dit verhoor niet gedaan, maar er moeten toch wat feiten rechtgezet worden. Soerel begrijpt heel goed dat Erik de Vlieger niet geassocieerd wil worden met hem, hij is een gerespecteerd zakenman, maar De Vlieger zou wel iets met een verbouwing van een huis waar de ex van Soerel woonde of ging wonen te maken gehad. Dat had Imca gedaan volgens Soerel. Melbouw kwam eerst, maar dat duurde heel lang. Toen heeft ene Marcel het gedaan, maar de eerste verbouwing door Imca. "Het kan zijn dat De Vlieger zich dat niet meer kan herinneren, maar ik ben drie keer bij hem thuis geweest en drie keer op z'n bedrijf", aldus Soerel. "Hij kan echt niet zeggen dat er nooit contact is geweest. Daar ziet ook het verzoek op van de heer Meijering, want de heer De Vlieger zet me nu een beetje neer als leugenaar".

Het Hof ging over het verzoek in beraad en besloot dat Erik de Vlieger, ene Henry Bernhard en ene Filipo gehoord moesten worden, Eerst om 9:30 Bernhard, dan om 11:00 Filipo en tot slot Erik de Vlieger om 13:30 's middags. Het is op zich wel opmerkelijk dat de requisitoiren maandag 7 november reeds beginnen en dat in deze fase van het proces nog een getuigenverhoor zal plaatsvinden. Het Hof acht het dus wel van voldoende belang dat er nog gelegenheid komt om duidelijkheid te scheppen. Het OM komt er kennelijk in requisitoir uitgebreid op terug en dus moet de verdediging wel de kans hebben verweer te voeren tegen de zo laat nog ingebrachte stukken.

Het doel van het OM is wel duidelijk, men wil het vermeende contact tussen Soerel en Holleeder aantonen. Soerel heeft meermaals verklaard dat hij en Holleeder weinig contact hadden. Het OM zegt dat het belang ziet om aan te tonen dat verklaringen van Soerel niet kloppen. Er waren meerdere panden geregeld door Endstra, in dat verband moeten we het zien volgens OvJ Mr. Posthumus.

Op maandag 7 december as. trapt het OM af met het eerste requisitoir om 9:30 in het JCS.

Zie hier de indeling van het requisitoir (klik op afbeelding) :

Bron: Openbaar Ministerie

Bondtehond