vrijdag 30 november 2007

'En dan, Voorzitter, wordt Willem Holleeder vrijgesproken'

Natuurlijk was Crimesite ook op de laatste dag van het Holleeder-proces in de Bunker aanwezig om de laatste woorden van zowel het OM , de raadsman en ook de verdachte Willem Holleeder te kunnen horen. De repliek van het Openbaar Ministerie duurde zo'n 2 uur, waarna Advocaat Jan Hein Kuijpers en zijn confrères zich terugtrokken om de dupliek voor te bereiden. De dupliek is de reactie op de repliek, met het laatste woord van de verdachte.


Officier Koos Plooy stak 's morgens als eerste van wal en weersprak bepaalde punten uit het pleidooi van de verdediging van Willem Holleeder. Kort gezegd, het OM meent nog steeds genoeg bewijskracht te hebben tegen Holleeder.
(de repliek komt een dezer dagen volledig op het Forum te staan)
Na het repliek werden er NOS opnames gemaakt in de Bunker.

Advocaat Jan Hein Kuijpers was zo vriendelijk de compilatie van het pleidooi ten behoeve van het NOS-Journaal ter beschikking van Crimesite te stellen.
Hier volgt de letterlijke weergave:

...........

"Voorzitter, edelachtbaar College"

"Al lang voordat de rechter tot een oordeel is gekomen, is Willem Holleeder geportretteerd als een schurk. Als vaststaand is aangenomen dat hij vastgoedmagnaten heeft afgeperst. Hij is neergezet als een bikkelharde leider van de onderwereld. In de publieke opinie, door de publieke autoriteiten, door vertegenwoordigers van politie en justitie, door volksvertegenwoordigers en door journalisten, is hij al veroordeeld. Een eerlijke kans, een eerlijk proces is daardoor in feite onmogelijk geworden.
Wie zal immers begrijpen dat Willem Holleeder moet worden vrijgesproken? Van de afpersing van Endstra, van de afpersing van Houtman, van de afpersing van Friedländer en van de afpersing van Wijsmuller. Bijna niemand zal dat begrijpen, omdat een beeld van een monster is gecreëerd. Maar Willem Holleeder is geen monster. Hij is een man die net als iedereen recht heeft op een eerlijk proces. En hij heeft er recht op dat ook in zijn zaak de waarheid boven tafel komt. Die waarheid is dat er geen overtuigend bewijs is voor de ten laste gelegde delicten. Het gaat om de feiten, niet om de beeldvorming.

Feit is dat het enige bewijs voor de vermeende afpersing van Endstra is hetgeen Endstra daar zelf over heeft gezegd. Alle andere getuigen zeggen slechts wat zij van Endstra hebben gehoord.
Feit is dat Endstra, ook volgens het openbaar ministerie, niet steeds naar waarheid heeft gesproken.
Feit is dat er geen enkele geldstroom is te traceren die naar Willem Holleeder leidt.

Feit is dat Houtman zelf niet heeft verklaard dat hij zou worden afgeperst. Juist niet. Toen in de pers verscheen dat Willem Holleeder zich daar aan schuldig zou hebben gemaakt kwam het circus van papagaaien op gang; men praat elkaar na; men praat de media na. Het staat toch in de krant, het is toch op TV, dus het zal wel waar zijn. Beeldvorming, niet de waarheid dicteert dan de uitkomst van het strafproces.

Willem Holleeder heeft de familie Friedländer gewaarschuwt voor de plannen van Mieremet & Klepper. Daarvoor hoeft hij geen lintje. Maar om hem daarvoor te vervolgen, om te zeggen dat hij medeverantwoordelijk is voor die vermeende afpersing, is het andere uiterste. Maar ja, het is een grote boef en ook zonder bewijs durven we wel te zeggen dat hij schuldig is.

De onbetrouwbaarheid van Willem Endstra blijkt bijvoorbeeld ook uit zijn mededelingen aan de CIE over de vermeende afpersing van Wijsmuller. Ook het openbaar ministerie is tot die conclusie gekomen en heeft voor dit feit vrijspraak gevorderd. Dat was voor het openbaar ministerie ook niet meer zo belangrijk. Het beeld was al afdoende neergezet.

Uw rechtbank heeft een keuze. U kunt zich laten leiden door de beeldvorming en Willem Holleeder veroordelen. Of u doet het werk waarvoor u bent aangesteld. Dan baseert u zich op de feiten. En dan, Voorzitter, wordt Willem Holleeder vrijgesproken."
..........

De beschrijving van de dupliek houd ik ook kort. Jan Hein Kuijpers ging nog één keer op een aantal al eerder behandelde punten in, en had daarna een slotwoord, vlak voordat Willem Holleeder zelf nog enkele zinnen uitsprak als laatste woord.
(ook de dupliek komt binnenkort op het forum te staan )

Kuijpers: 'We willen ze allemaal pakken.' Dat was de kop boven een interview met Harm Brouwer. (hoogste man van O.M - red.-Crimesite) Maar tussen droom en daad, zo werd ooit eens gedicht, staan de wetten en praktische bezwaren. En weemoedigheid, die des avonds komt, voordat men slapen gaat. Zonder bewijs kun je Willem Holleeder niet pakken. Dat is de wet, dat is het praktische bezwaar. Ik laat het aan de officier van Justitie over of zij dat willen beschouwen als een weemoedige overpeinzing voor het slapen gaan.

Als allerlaatste kwam Willem Holleeder aan het woord. Dit waren zijn laatste woorden. Zoals we gewend zijn van Holleeder begon hij met een grap:

Hoe laat gaan we eten, edelachtbare? Dan kan ik het alvast een beetje indelen, hehehe....(er klonk gelach op de tribune)

Ja, edelachtbare, ik wou beginnen de rechtbank te bedanken.
Ik ben blij dat ik heb kunnen praten hier en dat u heeft willen luisteren. Ook wil ik de heer Kuijpers, mevrouw Honig en de heer Franken bedanken voor hun inzet.
Maar....
De allerbeste verdediging is de waarheid te spreken.
Ik heb de waarheid gesproken en niets anders dan de waarheid. Waar u nog een vraag heeft, zou u hem gesteld hebben, dus heb ik alles gezegd. Ik zou niet zo goed weten wat ik verder moet zeggen. Ik heb de gelegenheid gekregen om vragen te beantwoorden en te praten.
Bedankt hiervoor.....

Rechter Rino Verpalen deed de mededeling dat op 7 December het onderzoek afgesloten wordt. Kuijpers wist nog te melden dat Holleeders arts morgen pas een medische verklaring aan de rechtbank kan geven.
Deze wordt nog toegevoegd zodat de Rechter de medische gesteldheid van Holleeder nog mee kan laten wegen.

Op 21 December wordt er uitspraak gedaan.
Bondtehond is daar natuurlijk bij voor Crimesite....

Willem Holleeder zwaaide nog even naar de mensen op de publieke tribune, waarna hij door parketwachten begeleid werd naar het cellenruimte in de kelder van de Bunker.
Door Bondtehond

dinsdag 27 november 2007

'Ik ben toch dood'

Wat een dag, wat een dag. Het begon vanmorgen met gortdroge voorlezingen van Advocate Renata Honig. De kantoorgenoot van Advocaat Jan Hein Kuijpers las het toegevoegde stuk op verzoek van de Rechtbank voor. Zo kan het toch nog mee wegen in het pleidooi. Het gaat om fiscale stukken uit het dossier van Dhr. Paarlberg. Gelukkig was het stuk teruggebracht tot 60 pagina's ipv de oorspronkelijke 200. De rest zit al in het dossier, welliswaar in een andere hoedanigheid, maar toch.Renata HonigFinanciële stukken, waarvan veel fiscale stukken en uitleg van fiscalisten daaromtrent, klonken de hele ochtend over de boxen van de publieke tribune. Geen draad aan vast te knopen voor een buitenstaander. Zelfs Renata Honig had hoorbaar moeite met sommige teksten. Of dat aan de moeilijke bewoordingen lag of aan de voorleescapaciteiten van de advocate ben ik nu nog niet uit. In ieder geval deed ze haar best het zo helder mogelijk te laten klinken. Willem Holleeder en zijn raadsvrouw waren de enige die verder in de Rechtszaal zaten, op Officier Koos Plooy, de Rechters en Griffiers na dan.

De stukken kwamen erop neer dat na onderzoek beschuldigingen geen stand kunnen houden dat er betalingen hebben plaatsgevonden richting Willem Holleeder. Behoedzaamheid is dan ook een woord dat in acht zal moeten worden genomen waar het gaat om de beschuldigingen van Willem Endstra. Dat Dhr. Paarlberg betalingen heeft ontvangen namens Holleeder is puur hypothetisch. En dat Holleeder gewoon geld bij Dhr. Paarlberg zou kunnen laten staan, houdt ook geen stand, aldus Advocate Mr. Honig

Mr. Jan Hein Kuijpers had in de ochtend verplichtingen op de Rechtbank in Den Haag, maar rond 4 uur kwam de advocaat van Willem Holleeder zelf ook de zaal binnen. Deze nam het voorlezen over van zijn partner, en ook nam hij een aantal conclusies voor zijn rekening. We zaten immers nog in het pleidooi.

Hij begon dan ook meteen met de verkondiging dat ie het tot op de dag van vandaag vreemd en opmerkelijk vindt dat Dhr. Jan Dirk Paarlberg niet is gehoord in de Rechtbank. Daar werd op geantwoord door Rechter Verpalen dat de herinnering van Dhr. Paarlberg blijkbaar te kort schoot.

Daar onstond een discussie over omdat Jan Hein Kuijpers Officier Koos Plooy neerzette als iemand die selectief stukken inbracht. Daar was Plooy het niet mee eens, en hij vertelde nog maar eens dat het onderzoek naar Paarlberg nog gaande is en dat wanneer dat klaar is het ook ter zitting zal verschijnen. Dat kemphanen-gedrag was overigens een paar keer sprake van deze middag en avond. "Ik vind het onbegrijpelijk dat de officier niets heeft menen te moeten zeggen over de gezondheidstoestand van mijn cliënt Dhr Holleeder in het requisitor", zei Mr. Kuijpers boos.

Ook over de manier waarop Willem Holleeder is weggezet in de pers, kan ie ook maar moeilijk mee uit de voeten. Op de zittingen is niets gebleken van een tweede gezicht van zijn cliënt. En dan kan er wel gezegd worden, het is de eigen schuld van Dhr. Holleeder in de pers staat, maar het is evident waarom er zoveel geweldplegingen worden genoemd, die in werkelijkheid niet veel inhouden. Dhr. Holleeder moet kennelijk worden neergezet als een monster die om het minste geringste erop los slaat. Kuijpers vindt het dan ook niet raar dat mensen verklaren in het straatje van het OM, na al die verhalen die in de pers verschenen, als ze dan na 2,5 jaar verhoord worden.

En dan de gezondheid van Willem Holleeder. Die hartspier had niet zo ernstig beschadigd hoeven te zijn als Dhr. Holleeder eerder naar het ziekenhuis gebracht was. En nu ligt ie daar, zit op dieet, slikt zijn pillen braaf, alleen het revalideren lukt zo niet.

Er is dan wel een lopende band gekomen, maar die moet in een EBI-regime op de gang staan, dus dat is ook behelpen. Die hartspier werkt geen 20%, maar nog maar 18%. En dan is er gezegd, iets wat JHK volstrekt ongepast vindt, dat er wel rekening gehouden zou worden met heer Heineken, maar niet met de heer Holleeder, 'want dat interesseert ons geen bal', aldus JHK.

Eigenlijk is de heer Holleeder ongeschikt voor detentie. En ik vraag, in tegenstelling tot het OM, wel rekening te houden met de heer Holleeder. En dat wil ik meegeven, dat is iets wat het OM niet heeft gedaan. Er wordt wel steeds gezegd, hij ziet er goed uit, en hij is vrolijk, hij heeft blosjes op zijn wangen, maar dat hart is een wrak, daar verander je niets meer aan. De levensverwachtingen zijn niet hoog. Rechter Verpalen vroeg nog om wat objectieve medische info, volgens hem moet die er toch zijn ? JHK gaat daar nog achteraan.

Willem Holleeder had zelf ook wat te zeggen: "Het is zoals het is. Ik ben blij dat ik zo heb kunnen praten. Het is 18%, geen 20%. Bij 35% heb je nog 3 tot 5 jaar te leven, bij 18% zijn geen statistieken. Ik ben hier echter niet om zielig te doen. En hoe lang ik nog heb, daar kan ik geen zinnig woord over zeggen. Ik ben weer iets aparts, ik ben weer een wonder. Maar kort gezegd, de officieren mogen eisen wat ze willen. Ik ben toch dood...."


Zo sloot Holleeder de sterk uitgelopen dag in de Rechtbank af, maar het allerlaatste woord was voor Rechter Rino Verpalen. "De levensverwachting is 'in confesso', om dat mooie woord maar te gebruiken." (in confesso = waar iedereen het over eens is)
Door Bondtehond

vrijdag 23 november 2007

Voor de Kerst uitspraak in rechtszaak Holleeder

Zoals vaste lezers van Crimesite wel gemerkt zullen hebben, heb ik het Holleeder proces gevolgd en er ook verslagjes over geschreven. Maandag a.s sluit Advocaat Jan Hein Kuijpers zijn pleidooi af. Hoogstwaarschijnlijk zal de hele ochtend in beslag worden genomen door Renate Honig, die de financiële stukken voor gaat lezen welke Mr. Gabriël Meyers namens zijn cliënt Jan Dirk Paarlberg heeft ingebracht.


Dit ging niet zomaar. Zowel het OM als Rechter Rino Verpalen wilde eerst niet dat de nieuwe stukken werden toegevoegd aan het toch al grote dossier. De 200 pagina's werden daarom door JHK aan een pleitnota vastgeniet, en is zo via een slim omweggetje toch in het dossier terecht gekomen. Het hield echter wel in dat de Rechter vond dat de stukken nog voorgelezen dienen te worden.

Afgelopen weken hebben we de verschillende pleidooien aangehoord van alle advocaten die hun cliënten bijstonden in deze megazaak. Ze waren verschillend, echter hadden toch allen grote overéénkomsten. Het komt erop neer dat het OM te hard van stapel is gelopen hun cliënten te beschuldigen van afpersing en deelname aan een criminele organisatie. De ene advocaat had wat sterkere argumenten dan de andere, en ook de manier van pleiten verschilde nogal.

Zo had ik zelden een zo saai en zakelijk pleidooi gehoord als dat van Mr. David Moszkowicz, nog wel van de bekendste advocatenfamilie van Nederland. Dat dat geen vuurwerk garandeert, bewees dit pleidooi wel. De juridische termen en zinnen, zoals je die alleen leest in taaie Juridische documenten, vlogen je om de oren. Daarnaast hoorde ik juist met veel genoegen het pleidooi aan van Mr.Ronald van der Horst.

Deze jongere Advocaat had een veel menselijkere manier van pleiten. Hij liet dan ook af en toe wat straattaal doorklinken tijdens het pleiten, gewoon taal zoals betrokkenen het gebruikt zouden hebben. "Rot op, die villa is bij die Turk, als je hem hebben wilt, ga je hem maar halen!", scheeuwde hij door de Rechtszaal, en maakte zo de publieke tribune ook nog aan het lachen.

Ook het pleidooi van Mr. Anique Slijters klonk sterk. Ik geef haar cliënte Maike Dijkhuis veel kans op vrijspraak. Het enige pleidooi wat ik grotendeels gemist heb, is dat van Mr. Arthur van den Biezen voor zijn cliënt Marcel Kaatee, de vermeende boekhouder van Holleeder. Op zich jammer want hoe ik deze advocaat heb meegemaakt in de Rechtszaal klonk deze scherp en soms op het recalcitrante af. Vooral voor Officier Koos Plooy had deze kantoorgenoot van Mr. Kuijpers vaak geen goed woord voor over. De felheid waarmee OM en advocaten elkaar verbaal in de haren vlogen, was vaak spanning en sensatie op zich.

Het pleidooi van Mr. Jan Hein Kuijpers kwam erop neer dat het OM volgens hem op vele punten ontvankelijk verklaard zou moeten worden. De Tapes, waarmee gerommeld lijken te zijn, en de media, waarin Willem Holleeder al lang schuldig is bevonden, of het feit dat het OM eerdere verklaringen van getuige Maria Houtman "gesloopt'' zou hebben, het zijn allemaal punten waardoor je wel sterk de indruk krijgt dat "Barbertje moet hangen", aldus Kuijpers.

Met Barbertje wordt natuurlijk de hoofdverdachte Willem 'de Neus' Holleeder bedoeld. Het ging daarom vaak hard tegen hard in de Osdorpse Bunker-Rechtszaal. Volgens Advocaat Kuijpers heeft het OM wel degelijk een groot (bewijs-)probleem. De uitslag laat echter nog op zich wachten. Eerst volgen nog de dagen met de conclusies van repliek en dupliek, en natuurlijk het laatste woord van de hoofdverdachte. Voor nu staat de uitspraak gepland voor Vrijdag 21 December, vlak voor Kerst. We zullen het zien. U leest het allemaal op Crimesite.

Door Bondtehond

dinsdag 20 november 2007

'Het OM heeft een groot probleem'

Er is Advocaat Jan Hein Kuijpers veel aan gelegen in het Kolbak-onderzoek de achterbank-gesprekken onderuit te halen. Het grootste afpersings-dossier is die van Willem Endstra, en die tapes ook meteen de grootste troef in handen van het OM. Maar zijn die tapes wel te vertrouwen? Is het OM wel te vertrouwen, wat die tapes betreft? Waarom mag de raadsman van Willem Holleeder die banden niet afluisteren, of waarom krijgt ie ze niet gewoon op kantoor ? Op z'n minst wekt het OM wel de indruk dat er gerommeld is met die opgenomen gesprekken. Er missen stukken, maar ook hele gesprekken.


Hij wil dan ook niet voor niets alleen al op die feiten dat het OM ontvankelijk wordt verklaard wat betreft deze tapes. Verder is het ook terecht dat JHK zegt: 'Het OM heeft een groot probleem.' Willem Holleeder heeft namelijk gewoon zitten praten. En hij KON ook praten. Nu wordt wel weer gezegd dat hij het slim gedaan heeft, volgens het OM, maar dat is een zwaktebod. Holleeder heeft geen 200 Ordners uit zijn hoofd zitten leren, die zijn er niet eens. Hij heeft het juist uit zijn hoofd gedaan, aldus Mr. Kuijpers

Het is jammer dat Willem Endstra niet meer ondervraagd kan worden, want wat hadden we veel vragen gehad. Endstra heeft echt zaken zitten doen op die achterbank. Alleen had Holleeder nog wel dood gemoeten. Dan pas was het plan compleet geweest. Dan had ie kunnen zeggen: Ik heb dit gedaan, ik heb gepraat met de CIE, ik heb met de politie gepraat, en ik heb kluisverklaringen afgelegd, enz enz. Zo, en mag ik nou weer effe 300 miljoen financiëring van de bank ?

Nee, alles was één groot plan, en de bron van alle ellende is terug te voeren op de XTC-bende. De bende van Ton van Dalen, Ronald van Essen en Danny Leclerc alias 'Dr. Love' Er werden miljoenen verdiend. En Endstra wist daar wel raad mee. Er werden toen cacao-loodsen gekocht. Veel werd ook toen al uit het hoofd gedaan. Endstra had tegen deze jongens gezegd: 'Bij 1 Miljard stoppen we met werken.' Dat liep anders. Het 'Buizerd-onderzoek' werd gestart, Endstra was weer verdachte.

En er waren er meer die hun geld bij Endstra kwamen brengen.
Wat te denken van de Julliët-bende. De Julliët-bende gingen naar een loods, pakten daar de drugs af van anderen,en als die dat niet goed vonden, dan sleepten ze diegene maar achter de auto aan met een touw, bepaald geen zachtaardige jongens.

Ron Nyqvist heeft gezegd: Ik had het volste vertrouwen in Willem Endstra. We zagen elkaar op de Antillen. Dan reden we langs vastgoed-projectjes, en zei hij, hier zit je geld in, en daar zit je geld in, en dan had je daar vertrouwen in.

Endstra wordt in een notitie of brief Dhr Bos genoemd. Jan Hein Kuijpers: Was het niet Boss, met twee s-en? Kan Endstra wel de baas worden genoemd? Hij gedraagt zich wel zo. Zo heeft Endstra volgens getuigen, waaronder getuige Bas van Hout, Ronald van Essen laten neerschieten door Sam Klepper. Die heeft zijn spijt uitgesproken tegenover Bas van Hout over deze liquidatie-poging. Maar was dat omdat het zo'n brave jongen was? Nee.... het kwartje viel. Van Essen was om zijn geld gekomen. Wat zou er gebeuren als hij zelf zijn geld ging opeisen? Was hij dan de volgende?

Kuijpers ging verder: Al deze criminelen, noem ze maar op, Ton van Dalen, Ronald van Essen, Mieremet, Klepper, Mike Jalink, Cor van Hout, allemaal brachten zij geld bij Endstra. Maar wat kregen zij terug? Niets!.... Niènta!.... Nada!..... Ze konden lopen zeuren wat ze wilden. De enige die hun geld hebben teruggekregen, zij het met veel moeite, dat verhaal kennen we, waren John Mieremet en Ria Eelzak.

Maar neem nou een Gaby van Essen, die heeft moeten stelen bij Albert Heijn om haar kinderen te eten te geven, terwijl haar man lamgeschoten in het ziekenhuis lag te vechten voor zijn leven. Die man die nu in een rolstoel zit, kreeg niks. Tja, een tonnetje of drie, wat Hasj en een 'glazen paard' konden ze krijgen, echt een 'schijntje' vergeleken bij wat ze hadden ingelegd bij Endstra. En het ging zo maar door.....

Natuurlijk is het pleidooi van Advocaat Mr. Jan Hein Kuijpers nog niet afgelopen. Maandag, nadat de Rechtbank en OM de 200 extra ingebrachte bladzijden hebben bestudeerd en het OM de stukken dan ook van repliek kan voorzien, zal JHK verder pleiten, samen met zijn partner Advocate Mr. Renate Honig, uit de voornamelijk financiële stukken die nog resten.

We blijven het proces volgen voor u....
Door Bondtehond

'Barbertje moet hangen!'

Holleeder zit tegen de 16 jaar gevangenisstraf aan. Het staat vast, voorzitter. Bijna iedere Nederlander weet het: Willem Holleeder is toch de grootste misdadiger van de eeuw? En het OM blaast niet te hoog van de toren, aldus Olierook. Het zal dan ook wel geen toeval zijn dat Bram Zeegers is overleden aan drugsgebruik, een week na de zitting. Dit soort publieke uitspraken zijn tekenend, mijnheer de voorzitter. Ik geef toe, Dhr Teeven is dan wel niet het grootste zwaargewicht in Politieke kringen, maar zwaar genoeg. De dood van Zeegers, hij heeft er zo zijn gedachte bij. Het echte verhaal is dat Holleeder schuldig is.Bepaalde groepen zoals gezagsdragers, politie-functionarissen en justitie-functionarissen mogen dat niet zo zeggen. U, Rechtbank, moet zich druk maken over die publieke uitlatingen.

Journalisten mogen dat ook niet. Holleeder wordt nooit als onschuldig neergezet, maar altijd als schuldig. Dit doet schade aan de beginselen van een eerlijk proces. Het OM zou alleen daarom al niet ontvankelijk moeten worden verklaard, aldus advocaat Jan Hein Kuijpers. Samengevat kwam de inleiding van het pleidooi van de raadsman hier op neer. Hij ging verder met een eerste verweer.

Trial by Media in deze bijzondere strafzaak. Boven deze stafzaak hangt ook de beschuldiging van liquidaties die cliënt zou hebben laten plegen. Ten tijde van de zaak Heineken was er niet veel bekend. Na dat artikel van Mieremet veranderde dat. Er zou echter geen redelijk vermoeden van schuld mogen worden beweert dat er sprake is van liquidaties.

In een krant verschijnt een stuk waar een journalist Pseudo Psychiatrische Prietpraat loslaat op cliënt. Wat voor psyche heeft deze journalist? Kuijpers leest voor: "Hij ontwikkelt zich tot grote crimineel met een vermogen van tientallen miljoenen" en dat staat zomaar op een doordeweekse dag in de krant. Geen wonder dat mijn cliënt zo langzamerhand bang wordt van zichzelf, zoals hij al eens zei. Het gaat erom dat mijn cliënt zo is neergezet dat het recht op een eerlijk proces geschonden is.

Het zou ook niet de eerste keer zijn dat er gestuurd wordt in een onderzoek, of verwarring veroorzaakt. Op deze verwarring is het onderzoeksteam gewoon UIT, durf ik te zeggen. Er zijn zelfs ondervragingen geweest waarbij krantenknipsels zijn voorgehouden. Getuigen zijn beïnvloed in de media. En ook daarom zou het OM niet ontvankelijk moeten worden verklaard.

Natuurlijk is het zaak behoedzaam te zijn met de verklaringen van Endstra. Het komt erop neer, Holleeder is een boef en Endstra niet. Endstra kon redelijk goed en vaak de waarheid aandikken. Daarom moeten de banden integraal ter beschikking van de verdediging komen, of het OM verliest het recht op vervolging. Uit alle gesprekken zijn passages geknipt of beschadigd. Als dat niet bepaald wordt door de Rechtbank dienen de tapes te worden uitgesloten. De kern is dat Endstra niet verhoord is door de verdediging en daar dient dan alle compensatie tegenover te staan. Als ze er niet zijn of niet ter beschikking zullen of kunnen komen, dient het OM niet ontvankelijk te worden verklaard.

Daarna volgden de onafhankelijk van elkaar behandelde afpersingsbeschuldigingen in de zaken Wijsmuller, Friedländer, Houtman en als laatste die van Willem Endstra. Het is teveel om op alles in te gaan, maar er vielen wel wat dingetjes op. In de zaak Houtman is het duidelijk: "Barbertje moet hangen!"
De punten die het OM niet kon gebruiken, de ontlastende punten, daar is later weer recherche op af gestuurd om deze verklaringen te slopen. Maria Houtman eerst als bedreigde anonieme getuige op te voeren en verklaringen te beschadigen met een aanvullend verhoor, alleen daarom al dient op deze punten het OM niet ontvankelijk te worden verklaard.

Kees Houtman heeft toch duidelijk gezegd: NEE, ik ben niet afgeperst. En dan erbij, Houtman was niet voor een kleintje vervaard. Zou die zich wel hebben laten afpersen? Het was niet zomaar een lulletje rozewater. Is het ook niet een beetje logisch dat je zegt, ik moet mee met de scooterclub als je naar Yab Yum gaat met z'n allen? En als Kees dan natbezweet kwam terugrennen, was dat niet om Eau de Cologne-geurtjes van andere vrouwen te maskeren? Jan Hein Kuijpers: Met deze zaak kunt u niks. Ik vraag u dan ook mijn cliënt voor het dossier Houtman integraal vrij te spreken.....

Morgen nog een gedeelte samenvatting van het pleidooi van Jan Hein Kuijpers, oa het dossier Endstra.

Het pleidooi gaat maandag verder in de zaak Holleeder.
Morgen is er niets. De repliek over de andere verdachten is a.s. donderdag. Die van Holleeder volgende week donderdag. De vertraging heeft te maken met de 200 pagina's die zijn toegevoegd uit de richting van Mr Gabriël Meijers, de advocaat van Jan Dirk Paarlberg. De Rechtbank wou er eerst niet aan, dit extra pak papier (door financiële experts uitgezocht). Maar ja, zei JHK, het OM heeft er ook 200........maar dan ordners vol, dat dan weer wel....
Door Bondtehond

zaterdag 17 november 2007

'Endstra was geen man van papieren'

Het leek wel of Mr Anique Slijters soms een klein voorschotje gaf op het pleidooi wat we aanstaande Maandag kunnen verwachten met Willem Holleeder in de hoofdrol. Natuurlijk verdedigde zij haar cliënte Maike Dijkhuis, de ex-vriendin en vermoedelijke moeder van de zoon van Holleeder. Haar pleidooi zou zo’n drie uur in beslag nemen, bepaalde Advocate Slijters eerder deze week tijdens een van de zittingen in de Osdorpse Bunker.

MWSnap905

Dit keer zat Maike Dijkhuis aan de voorste rij met tafels, waar Willem Holleeder normaal altijd zit. Speciaal voor de gelegenheid mocht Holleeder erbij zijn. Vandaag, bij de zitting van Marcel Kaatee, kon hij echter niet komen. Het zwaarbewaakte transport was te moeilijk te regelen volgens Officier Koos Plooy. Nu was Willem er echter wel en zat hij pal achter Maike Dijkhuis.

Maike is een mooie, rustige en statige vrouw, zit altijd keurig rechtop. Haar lange bruine haar is vaak het enige wat je ziet, omkijken richting publieke tribune doet ze bijna nooit. Nu wel, af en toe draaide ze zich half om en kon je soms een klein lachje bespeuren richting haar ex. In tegenstelling tot Willem Holleeder blijft Maike meestal stil, ze mengt zich maar sporadisch in de gesprekken met de Rechtbank.

Maike en Holleeder kun je bijna niet los van elkaar behandelen. Veel verklaringen gaan over het overmatige voordeel wat Holleeder zou hebben genoten. Maike wordt constant geliëerd aan Holleeder door getuigen en verbalisanten, en in dat perspectief geplaatst. Dijkhuis is Holleeder bijna, terwijl als ze mevrouw Jansen geheten had uit Volendam, had ze hier nu echt niet gezeten volgens Mr Slijters. Verbalisanten brengen haar steeds met Holleeder in verband. Kennelijk wordt het steeds uitgesloten dat mensen uit de directe omgeving van Holleeder normale, niet-illegale transacties doen, zo leidde Advocate Slijters haar pleidooi in.De vraagstelling was vaak verkeerd bij deze verbalisanten. Tussen de vraag: Weet jij OF Endstra is afgeperst ?of: Weet jij DAT Endstra is afgeperst ?, zit een hemelsbreed verschil. U begeeft zich op glad ijs. Het OM plaatst alles in het perspectief van Endstra. Er is al veel geschreven over de zaken van Endstra, echter het is bekend ‘Wim was geen man van papieren.’ De aantekeningen die Endstra achterliet zijn echt erg onduidelijk. Waarom noemde hij in de bij Erna Driessen in haar schuur gevonden aantekeningen niet gewoon Orminda Soerel ? Zij hadden toch ook een relatie ?

De conclusies die worden getrokken door kantoorpersoneel of familie van Endstra worden vaak getrokken op basis van wat zij achteraf van elkaar hebben gehoord, deze worden dan wel bij de Rechter-Commissaris gepresenteert als feiten. De conclusie zou echter moeten zijn dat de verklaringen van Dennis Prins en Joop van der Haar niet als bewijs voor witwassen kunnen dienen, volgens Mr Slijters.

Veel zat ook bij Endstra in het hoofd. Het is zo erg moeilijk of helemaal niet vast te stellen wanneer betalingen zijn gedaan. Het was al een hele klus voor het personeel van Endstra om alles in de boeken te verwerken. De gevonden briefjes zijn op verschillende manieren te intrepeteren. Endstra rekende bijvoorbeeld nog in Guldens, en liet vaak nullen weg, zette comma’s verkeerd of gebruikte afkortingen.

En wat bedoeld hij met Mike ? (Men zegt bij het OM dat met Mike juist Maike bedoeld wordt) Is dat over Mink Kok, over Michael, of doelde Endstra gewoon echt op Mike ? Er figureren wel degelijk meer Mike’s in het dossier Endstra. In de aantekeningen worden ook steeds koppelingen gemaakt met verschillende dossiers, en soms is dat ronduit gevaarlijk te noemen. Neem nou het dossier-Nyqvist. De informatie die er daarover in staat is feitelijk onjuist. Die onjuiste beweringen kunnen ronduit gevaarlijk zijn, omdat Nyqvist denkt dat Onroerend Goed op naam van cliënte staat, beweerde de Advocate.

Slijters: ‘Maike Dijkhuis heeft op advies van Endstra Nieuwgraaf opgericht. Ze had de 600.000 Euro net zo goed gewoon kunnen geven om te beleggen. Nee, Endstra had een duidelijk doel met Dijkhuis. De vader van Maike, Dhr Chris Dijkhuis, is een grote speler op de vastgoedmarkt. Mischien zei Endstra wel: ‘Goh, die vriendin van die jongen is makelaar, als ik die help, wie weet wat voor deal daar dan uitkomt?’ Dhr Dijkhuis is de eigenaar van de Rembrandttoren, een prestisieus vastgoedproject, waar Endstra graag in had gezeten.

Chris Dijkhuis is, net als Willem Endstra ook was, een vaste Quote 500 multi-miljonair, goed voor honderden miljoenen. De OG-markt is een rare wereld. Het is een markt van kennen en gunnen, en het is niet ondenkbaar dat Endstra daarom Mevr Dijkhuis wat gunde. Mischien liet hij daarom wel bedragen in Nieuwgraaf vallen als winstdeling en probeerde Endstra zo zijn positie te versterken om zo bij Dijkstra in een goed blaadje te komen. Er wordt wel gezegd van niet, maar waarom praatte Endstra er dan steeds over ?

Verder zijn alle transacties gewoon zichtbaar en via de bank gedaan. Cliente ging er ook vanuit dat Endstra haar niet zou belazeren, en dat heeft hij ook niet gedaan. Er werd maar incidenteel over stukken gesproken. Maike had geen enkele rol. Maar ja, welke rol heeft een belegger in Koningklijke Olie ?Na de publicatie van Mieremet in de Telegraaf was dat wel reden om afstand te nemen van Endstra. Maike heeft gewoon geld belegd in het concern van Endstra. Er is geen enkel bewijs dat aantoont dat er sprake is van strafbare handelingen. In deze zaak zijn er ook geen aanwijzingen voor witwassen. Cliënte Maike Dijkhuis dient dus te worden vrijgesproken van alle genoemde feiten. Waar blijkt de wetenschap van cliënte uit ? Die ontbreekt. Zij heeft het niet geweten, sloot Mr Anique Slijters af.

Vlak na de zitting, waarbij Maike Willem Holleeder aan het einde een afscheidskus gaf, vertrokken Maike en haar Advocate zoals gewoonlijk samen. Maike had haar hoofd zoals altijd weer in een zwart sjaal gewikkeld om fotografen het zicht te belemmeren.Het zijn twee mooie vrouwen. Het hadden vriendinnen kunnen zijn. Toen ze de trap van de Bunker-Rechtbank afliepen zei Bondtehond: “Mooi pleidooitje hoor, mevrouw Slijters !”, waarna een bescheiden en lachend bedankje klonk…..De dames verdwenen samen in de avond-duisternis.

Bondtehond

(3553)

donderdag 15 november 2007

‘Rot op, die Villa is bij die Turk !’

Vandaag vier advocaten aan het werk gezien. Iedere raadsman heeft zo zijn/haar eigen manier van pleiten, dat kun je goed zien tijdens zo'n dag in de Bunker. Willem Holleeder mocht op eigen verzoek aanwezig zijn van Rechter Verpalen, maar is vandaag niet aan het woord geweest. Op het moment dat verdachte Senol Tuna met opgeheven armen van blijdschap de Rechtszaal verliet nadat de Rechtbank opheffing van voorlopige hechtenis had uitgesproken, was Holleeder nog niet in de zaal aanwezig.Advocaat Mr. Lonterman

Eerst was de beurt aan Mr Lonterman die zijn cliënt Richard Geisterfer bijstond. Deze had niet eens de moeite genomen om naar de Bunker te komen. Iets met niet op tijd mogen douchen was de oorzaak volgens zijn advocaat. Mr Lonterman zette meteen de aanval in richting OM.

De Kolbak-zaak wordt gezien als het proces van de eeuw. Vorige eeuw was er ook zo'n proces, ook met een verdachte die begon het een H, de Hakkelaar. Achteraf bleek het om een simpele, ordinaire Hasj-zaak te gaan, aldus Lonterman. Is dit ook een simpele, ordinaire zaak? Volgens Lonterman wel. De Houtman-zaak gaat om een simpele afpersing.

Er volgde een pleidooi waarin het ging over een getuige die na een 'post-traumatische blokkade' ineens weer wist te herinneren waarover ze eerder niet kon verklaren. "Oh ja, ik weet het weer", werd vaak gezegd, of "Ja, we bespraken alles, maar ook niet alles" Mr Lonterman doelde op verklaringen die Maria Houtman af had gelegd, terwijl Kees Houtman zelf juist eens had gezegd "Het vrouwtje mag wel alles eten, maar niet alles weten...."

Natuurlijk begreep Mr Lonterman wel dat de dood van haar man een traumatische ervaring was, maar wilde toch duidelijk maken dat hij vindt dat het OM te zwaar leunt op Maria Houtman's verklaringen.

Ook de verklaringen van Café de Hallen-bezoekers is zat op af te dingen volgens de Raadsman. Veel verklaringen vallen steeds passender in elkaar. 'Collaborative storytelling' noemde hij de verklaringen afgelegd door deze kroeg-bezoekers. Elementen die het verhaal bekrachtigen worden aangezet, en elementen die het afzwakken worden juist weggelaten, legde Mr Lonterman de Rechtbank uit.

De 37 pagina's verklaringen van Thomas van der Bijl afgelegd bij de tactische Recherche zijn niet bruikbaar. Zijn ze te toetsen?
Nee!, beantwoordde de advocaat zijn eigen vraag.

Zelfs Houtman heeft zelf verklaard niet te zijn afgeperst. Daarom moet zijn cliënt worden vrijgesproken van alle ten laste gelegde feiten en verzocht hij onmiddelijke opheffing van de voorlopige hechtenis. Dat werd echter afgewezen. Na een weerwoord van Officier De Vries trokken de Rechters zich even terug voor beraad. De Rechtbank vond dat het juiste moment nog niet is aangebroken om de voorlopige hechtenis op te heffen. Zij komt er tijdens het repliek volgende week Donderdag op terug.

Tussen de middag was Advocaat Mr. Ronald van der Horst er weer met zijn client Senol Tuna om de beslissing van de Rechtbank aan te horen. Hij had eergisteren het verzoek gedaan om opheffing van voorlopige hechtenis. Nu kon Officier Plooy daar op reageren.

Volgens Plooy was het standpunt met de verschillende scenario's misleidend. Endstra heeft nl. geen scenario geschetst. Mr. Van der Horst 'rangschikt de bomen in het bos zodat het zicht op de andere bomen vanzelf ontnomen wordt', aldus Plooy, alle aspecten staan niet in de weg voor een bewezenverklaring.

Mr Ronald van der Horst kwam daarna nog eenmaal fel uit de bocht en bracht nog wat argumenten naar voren waarom zijn cliënt vrijspraak diende te krijgen en dus om te beginnen nu die opheffing van hechtenis.

Het eerste argument was: "Hoe moet Tuna zomaar aan de fiscus als student aantonen hoe hij aan een Villa van 1,7 Miljoen is gekomen ? Dat kan nou eenmaal niet in Nederland." En waarom zei Wijsmuller niet "Rot op, die Villa is van die Turk, als je hem wilt ga je hem maar halen!" tegen die Scherpenzeel? (het verhaal is dat Wijsmuller die Villa op eigen verzoek juist had veiliggesteld voor die Scherpenzeel via Tuna)

Kennelijk was de Rechtbank gevoelig voor deze en nog wat andere argumenten want na enig beraad, mocht verdachte Senol Tuna gaan.
Kennelijk zal er van de straf die overblijft na aftrek van voorarrest niet veel meer overblijven. Senol werd dus niet langer in voorarrest gehouden.

Deze wilde meteen weg, maar moest nog wel terug naar de bajes om zijn kleding te halen en de Directeur neemt uiteindelijk de laatste beslissing, volgens Rino Verpalen. Dat kon de pret niet drukken bij Senol Tuna, en hij liep grijnzend en met opgeheven armen de Rechtszaal uit.

Morgen is het pleidooi van Mr Arthur van den Biezen in Haarlem met zijn cliënt Marcel Kaatee. Helaas kan ik deze niet bijwonen. Natuurlijk was vandaag ook het pleidooi van Mr Anique Slijters en Mr David Moszkowicz, daar schrijf ik morgenochtend een appart verslag over. Willem zat vlak bij Maike Dijkhuis, nu eens achter haar. Maike stond vandaag in het middelpunt van de belangstelling, maar daarover morgen dus.....
Door Bondtehond

woensdag 14 november 2007

'Je gelooft je oren niet'

Vanmiddag een bijzonder mooi pleidooi aangehoord van Mr. Ronald van der Horst voor de Rechtbank in Osdorp. Zijn cliënten Senol Tuna en Ozan Turfanda moeten volgens hem absoluut vrijspraak krijgen. Het pleidooi was mooi opgebouwt met een inleiding over De Gouden Kooi, het tv-programma waarin ook wordt gestreden om een Villa en een groot geldbedrag. "Het laat ook zien wat mensen bereid zijn te doen voor geld, zei hij, het draait om geldzucht en slachtoffers."


Vastgoedhandelaren meenden zich ondanks hun grote inkomsten te moeten bezighouden met het investeren in drugs, oplichting, witwassen en valse merkkleding, om maar enkele dingen te noemen. De advocaat had het pleidooi opgebouwd rond twee scenario's, het Endstra-scenario en het Wijsmuller-scenario. Het Endstra-scenario is het enige scenario waarmee het tot een veroordeling kan komen. Het is dus tevens het OM-scenario.

Mr. Van der Horst wil echter dat de Rechtbank het Wijsmuller-scenario volgt. Dit laatste scenario is die van een vastgoedhandelaar die zich met zeer dubieuze zaken bezighoudt, veel daarvan zijn strafbare feiten. Hij doelde in het geval Wijsmuller op financiering van drugshandel, oplichting, vervalste merkleding en het witwassen via diverse structuren om zo veel geld weg te sluizen. Nu wordt er volgens Van der Horst in het Endstra-scenario geïntrepeteerd.

"Op die manier intrepeteren van bewijsmateriaal, zoals de Endstra-tapes, is daar wel een consistent en betrouwbaar scenario in besloten?", vroeg hij zich af. 'Circumstantional Evidence', noemde hij het bewijs in deze zaak en naar zijn idee is het bewandelen van het Endstra-scenario gevaarlijk.

In algemene zin zijn er in deze zaak geen onproblematische bewijzen. Er mag echter geen genoegen worden genomen met politiemensen die hun pensioen uitstellen om zogezegd "Holleeder achterover te trekken." Ook de getuigenverklaringen van zijdelings betrokkenen die een oordeel bevatten, kan niet in zijn ogen. En die zijn er wel in deze zaak.

Dat er van de 15 geluidsopnamen 4 niet meer beschikbaar zijn, daar was Van der Horst duidelijk over en zei maar ronduit "Ik geloof er geen barst van!" Het lijkt er duidelijk op dat er gerommeld is met die tapes, en dat er mischien wel juist belangrijke gedeeltes bewust zijn weggelaten. Ene Karel van de politie had gezegd "Ik heb het nog niet meegemaakt dat tapes niet lukten door kapotte opname-apparatuur."

De Endstra-tapes zouden in theorie als bewijs kunnen dienen zolang ze ondersteund worden door andere bewijsmiddelen, wat in deze zaak niet het geval is. Ook het steunbewijs moet Rechtmatig bewijs zijn. Als dat niet zo is, kun je naar eer en geweten niet komen tot een redelijke bewezenverklaring. Om zijn woorden kracht bij te zetten las de Advocaat veel voor uit jurisprudentie van de Hoge Raad.

Verschillende voorbeeldzaken passeerden in dit gedeelte van het pleidooi. Zelfs uit een Zweedse zaak volgde een lezing.Wijsmuller was met duistere zaken bezig, ook volgens Endstra. Als je zo de verschillende strafbare feiten op hoort lezen die al in andere dossiers zijn opgedoken, is het een wonder dat Wijsmuller niet eens een flinke douw heeft gehad.

De containers met Hasj of Wiet vliegen je om de oren. Zelfs Ergotamine, een grondstof voor LSD wordt even over gesproken. Er is genoeg om op te noemen of Wijsmuller ziet er wel handel in. Ook andere bekende en minder bekende zakelui investeerden mee in diverse handel, waaronder Hasj. Schijnbaar maakte Wijsmuller ook gebruik van Freefighters en Turken voor de incasso van grote bedragen.

Met Wijsmuller ging het fout toen Endstra geen handel meer wilde doen, nadat hij het hoorde van die Afrikaanse container waarin Wiet zat, maar die eruit gehaald bleek te zijn. Het is echter volstrekt ongeloofwaardig dat Wijsmuller alleen wordt afgeperst omdat een containertje met hasj is zoekgeraakt. De conclusie was dat Wijsmuller investeerde in een container hasj in het Afrika-verhaal en andere zaken, maar toen het misliep dat bij Endstra in zijn maag wou splitsen.

Er is een tap waarin Wijsmuller met Haico Endstra belt en zegt dat ie veel geld van de erven-Endstra krijgt. "Je gelooft je oren niet" zei Van der Horst, als je dat zo hoort. In zijn ogen verteld Wijsmuller lachend aan Haico Endstra hoe hij hem aan het besodemieteren is. Van der Horst houdt er ernstig rekening mee dat problemen werden opgeblazen om zo maar niet te hoeven betalen. En zo is dat verhaal bij Endstra terecht gekomen.

Wijsmuller zelf ontkent echter afgeperst te zijn en zegt op goede voet te staan met Senol Tuna. De Villa is helemaal niet op een andere naam gekomen. De zeggenschap over de Villa Skyros ligt bij een administratiekantoortje en daar is Wijsmuller eigenaar van. De geldbedragen waren ook allemaal verklaringen voor, te veel om ze allemaal op te noemen, maar van afpersing is volgens Mr. Ronald van der Horst geen sprake. Hij vraagt dan ook vrijspraak in alles zaken waarvan zijn cliënten worden beschuldigd. Ook de lening voor de Wasserette van Tuna was een transparante handeling.

De pogingen om Holleeder in verband te brengen met de afpersing van Wijsmuller is al op niets uitgelopen, en ook hier dient vrijspraak te volgen, aldus Mr.Ronald van der Horst.
Er is om onmiddelijke invrijheidsstelling gevraagd, maar daar kan niet eerder dan Donderdag 12:30 uitspraak over gedaan worden in het geval van Tuna. De 148 pagina's pleidooi, waar zowel de Rechter als Plooy bewondering over uitten, had toch wat langer bestudering nodig. Turfanda loopt nog op vrije voeten.
Door Bondtehond

dinsdag 13 november 2007

Eis: Holleeder teleurgesteld

Vanavond zijn dan eindelijk de eisen bekend geworden. Het was weer een drukte van belang bij de Bunker vanavond. Verschillende zend/schotel-wagens met TV-teams stonden voor het zwaarbewaakte gerechtsgebouw te Osdorp. Zelfs Maike Dijkhuis had er niet op gerekend vandaag dat er al camerateams in de wachtkamer stonden, en ze schrok zich dan ook wezenloos. Normaal doet ze er alles aan haar gezicht te bedekken, echter nu stond ze recht in beeld.

                                          Target OM: HOLLEEDER


Meteen doken de teams op Advocaat Jan Hein Kuijpers af. Iedereen was natuurlijk nieuwsgierig wat hij had te zeggen over de eis van 12 jaar voor zijn cliënt Willem Holleeder? Hij had Willem natuurlijk wel even gesproken na afloop van de zitting, maar daar wou hij, behalve dat Willem Holleeder teleurgesteld was dat men niet naar zijn verhaal heeft geluisterd, niet veel over kwijt. Het enige wat de advocaat te melden had, was dat hij hoopte dat er Recht gesproken wordt. Maar dat zou dan natuurlijk zijn na zijn pleidooi volgende week Maandag.

De pleidooien van zijn confrères komen eerst aan bod. Wat ik heb kunnen noteren:
Dinsdag :
Mr. Spong, advocaat van Renee van Deene
Mr. Nooitgedacht, advocaat van Mark Geisterfer
Mr. Van der Horst, advocaat van Ozan Turfanda + Senol Tuna
Donderdag:
Mr. David Moszkowicz, advocaat van Maruf 'Paja' Mrzic
Mr. Lonterman, advocaat van Richard Geisterfer
Mr. Slijters, advocate van Maike Dijkhuis + Orminda Soerel
(uitgesteld tot nader order ivm ziekte)
Vrijdag: in Haarlem Mr. Arthur van der Biezen verdedigd zijn cliënt Marcel Kaatee
Maandag: Mr. Jan Hein Kuijpers verdedigd Willem Holleeder in de Bunker.

Requisitoir conclusie:
De onderwereldfiguren als Klepper, Mieremet, Mink Kok en van Essen wilden juist niet dat Endstra iets zou overkomen. Hij was 'hun' bank. Ze hadden er alle belang bij dat er iemand was die goed met hun geld omging. Iemand die niet in het oog van Justitie liep. 'Stille Willem' was de perfecte figuur daarvoor, aldus Koos Plooy in de slotconclusie van het requisitoir.

Willem Holleeder ging met die belangrijke onderwereld-bankier om, sterker nog, het waren vrienden. Holleeder heeft dan ook een innemende kant, volgens Plooy, en die heeft ie afgelopen weken in de Rechtszaal een aantal keren getoond. Daarnaast is er zijn dwingende kant, en daar hebben meerdere mensen over verklaard of wat over gezegd uit de directe omgeving van Endstra. Ook Mink Kok heeft daarover eens iets gezegd. Deze vertelde in een gesprek met de CIE dat die dwingende kant van Holleeder zeker wel conflicten heeft veroorzaakt in de Amsterdamse onderwereld.

Zoals Willem Holleeder het zelf heeft verteld is volgens Plooy totaal ongeloofwaardig. Hij heeft op geen enkele wijze aannemelijk kunnen maken dat Willem Endstra zijn bedrijf wilde redden. Dat zou ook niet gelukt zijn, vervolgde Plooy, dan zou ie wel zo consequent hebben moeten liegen in zijn verschillende gesprekken en verklaringen. Dat zou onmogelijk zijn geweest. Nee, Willem Endstra wist dondersgoed dat hij zichzelf zou belasten, en dat deed ie om zo een einde te maken aan de voortdurende afpersingen. Voor de achterbank-gesprekken begonnen had Bram Zeegers al gepraat met de CIE. Daarom twijfelden ze niet het waarheidgehalte van de Tapes. Veel kon worden vergeleken met wat men al wist.

Dat Holleeder dicht bij Endstra in de buurt was, baarde sommige criminelen wel zorgen. Hij had zicht op de bank. Er werd ook zijdelings nog maar even gezegd dat er nog onderzoeken lopen naar de liquidaties, echter daar kon Plooy in dit stadium nog niets over zeggen. Familieleden, kennissen en personeel van Willem Endstra hebben uitgebreidt verklaard over de laatste maanden toen Willem Endstra nog in leven was. Endstra schijnt vaker gezegd te hebben dat ie niet bang was dat hem wat zou overkomen, zolang hij maar zou betalen. Te veel belangrijke onderwereld-figuren hadden belangen bij hem 'veiliggesteld' Niemand zou het durven hem wat aan te doen.

Er is ook wel gesproken over een definitieve verlossing van zijn belagers en 'kwelgeest' Willem Holleeder, echter verder dan ideeën die besproken werden tussen Willem Endstra en zijn adviseur Bram Zeegers is het volgens het OM niet van gekomen. Wel heeft ie het ooit over 'die jongens op die motors gehad', volgens een familielid en Bram Zeegers. Veel verklaringen kloppen met elkaar. Onafhankelijk van elkaar verklaarden mensen bijna hetzelfde. Zo heeft het OM in dit Kolbak-dossier een goed beeld gekregen met genoeg bewijskracht meent men.

Willem Holleeder was de onbetwistte leider.
Mrzic kon moeilijk artikel 140 ten laste worden gelegd, omdat niet zonder meer hand- en spandiensten ten laste konden worden gelegd. Endstra had hem nooit gezien, behalve een keer waarbij hij dreigde met een wapen op het kantoor van Bram Moszkowicz.
Kaatee heeft met zijn deelname geld aangenomen en moet het geweten hebben van de afpersingen.
Tuna heeft zich tijdens dit proces wel van zijn dwingende kant laten zien. Hij heeft Wijsmuller afgeperst.
Maike Dijkhuis heeft met meer dan 1 gedragingen zich ook strafbaar gemaakt en wordt ook deelname ten laste gelegd.
Turfanda komt er redelijk goed vanaf. Het is meer het type wat in aanraking komt met verkeerde vrienden en gebruikt is om de Villa veilig op naam te zetten door Tuna, aldus Plooy.
Deene en Geisterfer werden echt gezien als meelopers. Ze liepen eerst mee in de periferie van Kees Houtman, maar werden later de loopjongens van Holleeder.

De camera's van de NOS werden geïnstalleerd in de Rechtszaal vlak voordat officier Saskia de Vries de eisen oplas:

Willem Holleeder: Eis 12 jaar.
Maruf Mrzic: Eis 2 jaar
Marcel Kaatee: Eis 3 jaar.
Ayhan Tuna: Eis 4 jaar.
Maike Dijkhuis: Eis 240 uur dienstverlening + 1/2 jaar voorwaardelijk.
Ozan Turfanda: Eis 2 jaar
Renee van Deene: Eis 3 jaar.
Richard Geisterfer: Eis 3 jaar.
Mark Geisterfer:Vrijspraak

Morgen de eerste pleidooien.
Door Bondtehond

vrijdag 9 november 2007

'Ik doe het niet uit rancune'

Hoe klein ook, er is vandaag een sucsesje geboekt voor de hoofdverdachte Willem Holleeder in deze afpersingszaak. De Officieren Koos Plooy en Saskia de Vries vroegen vrijspraak voor Holleeder in wat betreft het Dossier Wijsmüller. Even later wees de Rechtbank het schorsingsverzoek van Senol Tuna, één van de Turkse verdachten, af. Op de vraag aan Plooy hoe die er over dacht zei de Officier dat hij, gezien hoe de schorsing de laatste keer is verlopen, er niet zo'n vertrouwen meer in heeft dat Senol Tuna zich zonder meer weer meld, mocht het zover komen. Daarom wees hij het verzoek af en de Rechtbank sloot zich daarbij aan.


Kees Houtman

Vandaag werden de afpersingen van Friedländer, Kees Houtman en John Wijsmüller behandeld.Één voor één kwamen deze dossierstukken aan bod. In de zaak Friedländer had iedereen zo zijn eigen rol, volgens Officier De Vries.

Endstra had gezegd, er is er nog eentje die ook gaat praten, die van dat IJshockey-team. Natuurlijk doelde hij op Friedländer zelf, echter Friedländer praatte nergens over. De enige verklaringen die er waren, werden later weer afgezwakt, of ingetrokken. Welliswaar niet officieel, maar er bleek ineens weinig motivatie over te zijn om over zichzelf of een rol van Holleeder te verklaren.

Bepaalde verklaringen van Holleeder zelf werden wel in twijfel getrokken, zoals de bewering dat John Mieremet een jongen zou doodschieten van buiten de penoze, daar werd weinig waarde aan gehecht. Dat Johnnie Mieremet "Nou en?" had gezegd toen Sam Klepper hem waarschuwde dat Holleeder op zijn achterbank zat terwijl Mieremet ziedend van woede had geroepen dat die Pel nou dood moest, geloofden ze niet. En dat Holleeder bang was voor Klepper en Mieremet ook niet.

Hij was juist de tussenpersoon, verklaarde hij zelf eerder al. Ieder had zo zijn eigen taak. Holleeder voor het aanbrengen van een probleem, een Klepper kwam dan bv dreigen. Friedländer en zijn vrouw hadden nog nooit zo'n paranoia figuur gezien, zo schreeuwen en dan schudden met zijn jasje alsof ie een pistool had. Die mensen zijn doodsbang geweest, aldus Sakia de Vries.

Jesse Remmers kwam nog voorbij in deze zaak. Ook deze had een conflict gehad met Pel, de zoon van Friedländer. Jesse's vriendin werd verliefd op Pel en dat vond Jesse niet leuk. Er schijnt toen twee ton cash betaald te zijn via Moppie Rasnabe aan Jesse Remmers om dit 'probleem' af te kopen.

Ook de getuigenis van Bas van Hout was even onderwerp van het requisitor. Aan zijn getuigenis hecht het OM weinig waarde. "We kunnen er niet op bouwen" zei Officier De Vries. "Holleeder en Bas van Hout zouden samen aan een boek werken, als je dat mag geloven", ging De Vries verder. "De verklaring van Bas van Hout is echter niet bruikbaar, het is drijfzand, en kan niet gebruikt worden", sloot ze het onderwerp Friedländer af.

Het volgende dossier was dat van Kees Houtman. In deze zaak hebben toch veel mensen een verklaring afgelegd, waarbij die van Maria Houtman de opvallendste is. Niet zo zeer wat zijn heeft verklaard, maar dat zij überhaupt heeft verklaard, daar hadden veel mensen die ik sprak in de Bunker vandaag veel respect voor. Kees Houtman was de laatste weken voor zijn dood een krijzende zenuwlijder, in plaats van de relaxte, vrolijke vent zoals iedereen en zijzelf haar Kees kende voordat Sjors van Kleef, Renee van Deene, Richard Geisterfer en Willem Holleeder zich met hem bezighielden om hem af te persen.

"Ik word gek van die gasten, die teringlijers, dat tering-geld, ze willen enkel mijn geld", had Kees eens gezegd in Café de Hallen. Dat was nadat ze hem weer eens hadden opgehaald uit of geslagen in Café de Hallen van Thomas van der Bijl.

Vele mensen, of het nou stamgasten waren, bevriende collega's, een boezemvriend of familieleden, hebben wel degelijk wat waardevolle verklaringen afgelegd, volgens het OM. En het is niet zoals de verdachte verklaarde dat deze geruchten onbruikbaar zouden zijn. Alles bij elkaar gelegd en vergeleken, komt men toch tot een kloppend verhaal. Kees Houtman zelf zei al gauw dat alles goed was of goed kwam, maar heeft ook wel es gekookt van woede, waarbij hij Jappie (George van Kleef)en Richard 'gevaarlijke gekken' had genoemd, en dat hij als het nodig zou zijn dat zelf ook wel kon zijn.
 
De conclusie was : Houtman is afgeperst en heeft angsten doorstaan. Niet aannemelijk is dat iemand ook maar iets een ander in de schoenen wou schuiven.

Maria Houtman was eerder bedreigde getuige A. Ze is echter uit de anonimiteit getreden om te verklaren wat er is gebeurt. Niets staat in de weg haar verklaringen als bruikbaar te onderschrijven, volgens het OM. Ze voelt zich desondanks als een verrader in het milieu. Code is altijd geweest: Je praat niet met de politie. Ze heeft daarom grote drempels moeten nemen. Daarnaast heeft Maria Houtman ooit eens gezegd: 'Ik doe het niet uit rancune'

(Mark Geisterfer moet worden vrijgesproken volgens De Vries)
Door Bondtehond

donderdag 8 november 2007

Totaal niet ! Totaal niet !

Met vele uren vertraging is vandaag dan toch het requisitoir begonnen. De stukken die de Advocaat van Jan Dirk Paarlberg, Mr.Gabriël Meijer, wilde inbrengen zijn afgewezen door de Rechtbank. Morgen dient er een kort geding voor de Rechtbank in Den Haag, heb ik mij laten vertellen. Het 'potentieel zwaar ontlastende stuk', volgens advocaat Mr. Jan Hein Kuijpers, kon zo nog wel es wat vertraging op gaan leveren in dit proces. Volgens Mr van den Biezen is de conclusie dat deze stukken kaarsrecht tegenover de tenlastelegging staan.


Totaal niet ! Totaal niet !, reageerde Koos Plooy fel op deze bewering.
Zo'n beetje de hele middag is er over deze stukken gediscussieerd en werd er steeds geschorst. Aan het begin van de avond konden de Officieren dan eindelijk beginnen met het langverwachtte requisitoir.

Om 18:00 opende Koos Plooy het requisitoir met de mededeling dat het gaat om het meest omvangrijke onderzoek in Nederland van de afgelopen jaren. Veel onderzoeken liepen vast. In dit onderzoek hadden de verdachten de gedachte dat het wel los zou lopen, maar dat was in dit geval een misrekening van die verdachten, volgens hem.

In dit onderzoek bleken de banden van de onderwereld met de bovenwereld wel erg groot. OM en Politie hadden al veel kennis vergaard in onderzoeken naar Dhr Holleeder, maar ook naar de witwasser Dhr Willem Endstra zelf. Zo werd besloten de handen in één te slaan van diverse opsporinginstanties en is het onderzoek gestart met al een zeer omvangrijke hoeveelheid informatie uit zowel 'Enclave' als 'Kolbak'.

Men heeft altijd open gestaan voor de mogelijkheid dat Endstra zelf de waarheid niet sprak en ook dat de Erven Endstra aangesproken zou kunnen worden op misstanden, gebleken uit dit onderzoek.Er zijn echter uitgebreidde verklaringen afgelegd door meerdere getuigen. Niets geen hapklare brokken met tunnelvisie. "Er ligt op tafel de waarheid van de Endstra-tapes",vulde hij aan.

Plooy:"We zullen zien dat Holleeder het spil was achter omvangrijke geldverplaatsingen" John Mieremet en Willem Holleeder waren beiden spil in dit verhaal. Dat Endstra zijn eigen rol bedekt wou laten, is niet gelukt. Er zijn vele gespreksverslagen, processen verbaal en de gesprekken met de 3 CIE-ers hebben volgens Plooy wel degelijk bewijskracht. Hierna volgde een lezing over de Juridische status van het ingebrachte bewijsmateriaal.

De betwistte Endstra-tapes zijn, ook al gebruikt hij ze liefst zo weinig mogelijk, zeker Rechtsgeldig. Ondersteunende Hoge Raad-arresten werden daarom nog maar eens voorgelezen. "Aanvullend bewijs is ook in ruime mate aanwezig om de omstreden tapes te ondersteunen", is Plooy van overtuigd.

De vraag 'Is er op voorhand reden om te twijfelen aan de verhalen van Endstra?' "Nee", volgens Koos Plooy. En waarom niet ? Er volgde een uitleg.
Endstra nam het risico als hij met de CIE zou praten dat die zonder aanziens des persoons ook Endstra zouden aanpakken. Hij nam het risico dat zijn vrijheid, zijn reputatie, maar ook zijn leven gevaar liepen. Geld intresseerde Endstra niet, maar de reden om naar de politie te stappen was omdat hij zich zorgen maakte om het geweld en de afpersingen die plaatsvonden. Hij was bang dat zijn familieleden en kinderen iets zouden overkomen.

Ook al vertelde Willem Endstra niet helemaal over zijn eigen rol, was dat nog geen reden om te twijfelen aan de rest, vervolgde Plooy zijn betoog.
Wat Endstra vertelde, vertelde hij uit eigen initiatief. Volgens Anita Schuts was er te veel angst bij Endstra om te veel te zeggen. Hij wist dat Holleeder wegen kon bewandelen om erachter te komen wat aan verklaringen bij de politie terecht zou komen.

Meerdere gebeurtenissen zijn verifieerbaar, ging Sakia de Vries verder in het tweede uur, waarin zij het had overgenomen van haar collega. Er zijn volgens haar vele voorbeelden met kloppende data, verklaringen bij de Notaris gedeponeerd, aantekeningen die gevonden zijn en ondersteunende verklaringen van mensen om Endstra heen.

Zij nam ook een aantal tegenwerpingen die op de zittingen met Willem Holleeder en de medeverdachten aan bod kwamen door. De bewering dat de tapes een uiterste poging van Willem Endstra was om zijn bedrijf te redden, verwees zij naar het rijk der fabelen.

Ook de pogingen om Endstra als een dubieus zakenman neer te zetten, heeft in dit verhaal weinig om handen. En last but not least van de drie punten die ze opnoemde, getuige Y. Deze was bijna een ontgoocheling te noemen, daar hij zo goed als niets nieuws te vertellen had.

De bewering dat Holleeder en Endstra vrienden bleven, en dat het hele verhaal als damage-control van Endstra moest worden gezien, deze poging kan volgens haar ook niet slagen. De verdediging is er ook niet in geslaagd Endstra zwarter af te schilderen dan hij al was.

Morgenochtend gaan de Officieren van Justitie verder met het requisitoir. Waarschijnlijk gaat dit nog twee dagen duren, gesplit in Vrijdag en Maandag.

Er zullen audiovisuele middelen worden ingezet om het requisitoir kracht bij te zetten. We zullen het allemaal zien.
Door Bondtehond

woensdag 7 november 2007

De Bunker afgelopen weken

Nu ik een aantal weken bij het Holleeder-proces heb gezeten, kreeg ik toch een ander beeld van de hoofdverdachte Willem Holleeder. Willem blijkt over een goed gevoel voor humor te beschikken. Ik heb bijna dagelijks zitten lachen om zijn scherpe humor in plat Amsterdams. Ik had de indruk dat Willem af en toe toch moeite deed voor de Rechtbank om in beschaafd Nederlands te praten, zonder de platte Amsterdamse tongval.


Dat kan Willem wel degelijk, maar toch was hij over het algemeen gewoon zichzelf en had er gewoon maling aan. Af en toe had hij er dan ook "geen klote mee te maken".

Ik had ook de indruk dat Rechter Verpalen de top-crimineel niet echt slechtgezind is. Hij heeft geen hekel aan Willem en heeft ook zelf vaak zitten lachen om die droge humor. Tegen Koos Plooy was Willem echter wat minder sympathiek. Dat was de kwaaie pier.

Sakia de Vries iets minder, maar deze liet ook vaak genoeg haar afkeer blijken. Koos Plooy heeft iets schoolmeester-achtigs, vaak met dat belerende en aanvallende toontje in zijn stem. Maar goed, dat is dan ook zijn taak, de verdachten beschuldigen en neer te zetten als nietsontziende misdadigers.

De open manier van vragen stellen van Rechter Rino Verpalen, die overkwam als een deskundige en aardige man, heeft zeker een gunstige invloed gehad op de hoofdverdachte. Soms was er zelfs iets samenzweerderigs te bemerken, wat natuurlijk niet zo was, maar ik had de indruk dat Willem Holleeder de Rechter wel mocht. Ik heb weinig irritatie richting Rechter Rino Verpalen kunnen ontdekken in al die dagen.

En mocht er irritatie voorkomen, dan was dat richting Koos Plooy.
Vooral de Advocaten Jan Hein Kuijpers en Arthur van den Biezen waren vaak erg fel richting Plooy. Af en toe liep het uit op felle discussies, waarbij Koos Plooy soms rood van nijd zag of juist niet opkeek terwijl hij in de papieren leek te lezen.

De Advocaten zag je natuurlijk alleen op de rug, maar het venijn wat soms doorklonk in hun stemmen zei natuurlijk vaak genoeg. Vooral als Mr. Jan Hein Kuijpers ging staan, dan wist je bijna al zeker dat er iets in de lucht zat. Mr. Arthur van den Biezen kwam ook zeer scherp over, en was het felst tegen Plooy. Je zou bijna denken dat het een gezworen vijand is, met een persoonlijke afkeer voor die ander. Andersom trouwens ook.

Willem Holleeder is er in ieder geval in geslaagd sympathie op te wekken bij een groot gedeelte van de mensen op de publieke tribune, maar zelfs bij enkele journalisten, had ik de indruk.

Het was een komen en gaan van journalisten, dagjesmensen, studenten, maar ook vaste bezoekers. Veel van deze vaste bezoekers zochten elkaar vaak op in de pauzes, meestal om buiten voor de Bunker een sigaretje te roken.

Zo zijn er heel wat leuke gesprekken op gang gekomen. Er blijken mensen van diverse pluimage tussen te zitten, van familieleden of vrienden van slachtoffers, maar ook van verdachten, tot leuke Rechtenstudentes en wat oudere bezoekers die vanuit hun verleden ook intresse hebben in dit 'proces van de eeuw'.

Er is zelfs een Rechtenstudente die elk vrij uurtje, die ze heeft bij Justitie waar zij werkt, in de Bunker doorbrengt. Haar scriptie gaat dan ook over georganiseerde criminaliteit.
Zij was ook bij het Hells Angels-proces. De Bunker was toen gesloten.

Tussen de middag liep veel van het publiek en professioneel journalistenvolk naar 'Snackbar Dicke Mick', net om de hoek bij de Bunker. Zo sta je de ene keer naast Lex Runderkamp, zijn lieftallige assistente(s) en andere collega's, zoals bijvoorbeeld Harry Lensink of Paul Vugts, maar een andere keer weer met een vriend van de doodgeschoten Kees Houtman.

Om alles in rechte banen te leiden is er veel politie en parket-politie op de been. Het viel mij op dat dit personeel erg aardig en altijd geduldig is. Het varieert van een vriendelijke begroeting bij de ingangs-post, waar ze globaal even kijken wat je in je zakken hebt, tot de precieze fouillering bij de röntgen-loopband, nadat je eerst via een sluis door detectiepoortjes heen moet lopen en daarna met de hand nog nagekeken wordt. De Dames door een aardige dame, de Heren door de parketpolitieagenten.

Je Identiebewijs wordt gekopieert, en je telefoon ingenomen. Dat laatste is sinds kort omdat er toch weer een debiel foto's zat te maken vanaf de publieke tribune. Ze zijn daar scherp op, en zo werd deze jongen dan ook aan het einde van de zitting uit de rij geplukt en moest deze die genomen foto's wissen voor hij weg mocht. Maar er was niets van kwaadheid of iets dergelijks te bespeuren, tekenend voor de professionaliteit van deze parketpolitie-agenten. Dat mag ook wel es gezegd worden.

Het proces is natuurlijk nog niet afgelopen, en als de gezondheid van Willem het toelaat, zal morgen het requisitor gaan klinken in de Bunker. Naar verwachting gaat dit twee dagen duren. Bondtehond hoorde een journalist tegen de ander zuchten "Ik hoor het al, dit gaat een latertje worden Vrijdagavond", doelende op de mededeling van Plooy dat ie ieder uurtje nodig zal hebben, en liever morgen om 12:00 zou willen beginnen dan om 13:00 wat nu het geval is.

We zullen het wel zien. Het is in ieder geval spannend. Het is wel te hopen dat Willem nog goed opknapt voor die tijd.

Door Bondtehond

dinsdag 6 november 2007

'Het is zoals het is'

Donderdag 13:00 uur begint het requisitor van de Officieren van Justitie Koos Plooy en Saskia de Vries. Maandag is het onderzoek afgerond. Dat gebeurde met het behandelen van de persoonlijke omstandigheden van de verdachten Maike Dijkhuis, Marcel Kaatee en natuurlijk Willem Holleeder. In deze volgorde hier het verslag van die laatste woorden.


Maike Dijkhuis
Rechter Verpalen: Geen enkel strafbaar feit.
Wat doet u zoal?
Maike Dijkhuis: Moeder zijn.
Verpalen: Heeft u daar een dagtaak aan?
Maike:Ja....over het algemeen wordt ik onderhouden door mijn vader.
Verpalen: Ambieert u niets? Heeft u geleerd?
Maike: Ik heb VWO gestudeerd.
Rechter leest samenvatting voor:
Er was een tap op uw telefoon. U belt Willem Holleeder.
Holleeder vraagt of zijn kind een beetje vrolijk is. U zegt, die ligt te slapen. Willem vraagt, zullen we afspreken? U zegt, is goed....waar? Holleeder: Bij het pannekoekenhuis.
Verpalen: Is dat de zoon van Dhr Holleeder ?
Maike: Ik antwoord niets over mijn zoontje.
Verpalen: De indruk bestaat dat het uw gezamelijke zoontje is.
Maike: Ik wil er niet over praten.
Verpalen: Is uw kind erkent?
Maike: Nee.
Verpalen: Dus het heet Dijkhuis?
Maike: Ja.
Verpalen: U vond het hinderlijk dat u familie besproken werd i.v.m Endstra.
Maike: Ja, ik ben daardoor wel in onmin geraakt met familieleden.
Verpalen: Ik vraag het omdat u zei, ik probeer al 5 jaar los te komen van die man.
Maike: zo heb ik het niet bedoeld, het is puur en alleen omdat de politie steeds kwam. Dat vond ik vervelend, en daarom zei ik dat, ik wou daar wel eens van verlost worden. We zijn tot op de dag van vandaag goed bevriend.

Marcel Kaatee
Verpalen: De Stafbare feiten: Mijnheer Kaatee, u heeft te hard gereden.
Kaatee: Dat klopt.
Verpalen: U speelt gitaar, bij...uhh, hoe heet die band? Next to the Funk?
Kaatee: Ja.
Verpalen: U was student, dat is vlak bij de Wallen, zodoende kom je er?
Kaatee: Ja, dat klopt.
Verpalen: Er was een gesprek met uw ouders. Uw vader zei, Marcel is geen lieverdje.
Kaatee: Dat moet u in de juiste context plaatsen. Hij zei, het enige ben ik niet blij mee dat hij op de wallen is gaan werken. Dat verhaal ging ook over een stinkbommetje. Mijn vader werkt zijn hele leven bij Unilever. Hij zag voor mij ook een carrière bij Unilever.
Verpalen: Hij zei ook na de arrestatie, Marcel zal niemand belasten.
Kaatee: Er is al heel veel gepubliceert. En dan de arrestaties. Daar was hij ook bij aanwezig. Dat had natuurlijk een enorme impact. Hij is ook verhoord. Zo moet je het zien. Niet meteen dat hij er wat mee bedoeld. Ik zat ook in beperkingen.
Verpalen: Maar goed, hij ziet dat u een bedrijf heeft nu.
U stond aan de deur bij Casa Rosso toendertijd?
Kaatee: Ja, daar was een verkooppunt. Het was eigenlijk de garage van Zwarte Joop, er stonden dure sportauto's in. Dat is de huidige locatie van Casa Rosso.
Verpalen: U verkocht dus kaartjes ten bate van Casa Rosso. En zo bent u doorgegroeit en heeft u nu meerdere panden.
Kaatee: Ja, dat klopt. Het Kantoor zit boven de Gokhal.

Willem Holleeder
Verpalen: Nu u Mijnheer Holleeder. De strafbare feiten.
Die van u is net zo dik als die van de heer Zeegers, 3 pagina's.
Holleeder: Hahaha !
Verpalen: U bent van '58 ?
Holleeder: Ja.
Verpalen: U kreeg 1 maand, voor openlijke geweldpleging en huisvredebreuk.
Holleeder: He ?!.....Oh ja, dat was met dat kraakpand, dat moesten we ontruimen.
Verpalen: U kreeg voorwaardelijk met een proeftijd tot '87.
Toen kwam de ontvoering, u kreeg 11 jaar.
Iets met een wapen. Dan Heroïne en Cocaïne.
Holleeder: Heroïne ??! Ik heb niks met drugs van doen gehad.
Verpalen: Ja, wacht even, het is ook geseponeert.
Dan wapenbezit op 1 juli '99, geseponeert in 2003.
Dan de Nachtwachtlaan.
Holleeder: Oh ja, daar is ook drugs gevonden, nou weet ik het weer.
Verpalen: U heeft te hard gereden.
Holleeder: Ja dat klopt.
Verpalen: Nu uw persoonlijke omstandigheden.
U was koppelbaas?
Holleeder: Ja.

Verpalen: Na de ontvoering, probeerde u toen een eerzaam burger te zijn?
Holleeder: Eerzaam burger?! Nou, dat zal ik niet gezegd hebben.
Verpalen: U probeerde op het rechte pad te blijven. Hoe kon het dan toch zo komen?
Holleeder: Het begon met de poging tot liquidatie in de Deurloosstraat van Cor van Hout. Dat was in Augustus '96.
Toen kreeg ik contact met Endstra en zo kwam ik er toch weer in.
Verpalen: Ik zie de logica niet.
Holleeder: Ik kwam de mensen weer tegen bij Endstra, waar ik eigenlijk niet mee om wilde gaan.
Ik wil me nu niet tegen Wim afzetten, want ik heb het leuk gehad. En Prettig. Het is jammer dat het zo gelopen is.
Verpalen: U had aardig wat te besteden. Reisjes, bij Oger een paar duizend uitgeven per maand.
Holleeder: Nou, dat valt wel mee hoor. Wat u nu aanhaalt, herken ik niet.
Verpalen: Over dat telefoontje. Bent u nu de vader van het kind? Het is pure intresse hoor.
Holleeder: Ik verwijs u naar het antwoord van mevrouw Dijkuis.
Verpalen: Is het erkent?
Holleeder: Ze wil niet dat ik het erover heb, dus laat ik er maar over ophouden.
Verpalen: Het schijnt wel wat licht over uw persoonlijkheid.
Holleeder: Maike zit hier en ik respecteer wat zij wil, dus niet praten over haar kind. En anders krijg ik mischien wel klappies......hahaha.

Verpalen: Hoe keek u nou tegen de zaak aan?
Holleeder: Ik moet u zeggen, ik ben nog nooit zo open geweest. Ik kom soms warrig over, maar ik heb gewoon eerlijk geantwoord. Ik ben geen open boek, maar het heeft me erg opgelucht. Ik voel me er erg goed bij.
Ik heb wel een hele operatie achter de rug.
Plooy: We willen er dan toch over praten, nu u er zelf over begint. Hoe ging dat ?
Holleeder: Ik stortte in elkaar op 7 April in de EBI. Ze hebben me 2 dagen laten liggen. Toen ben ik naar het Pen(itentiair)-Ziekenhuis gebracht en daarna naar Leiden. De Dokter was er en die gaf me op toen. Mijn familie werd gebeld dat ik opgegeven was. Twee dagen later zat ik recht overeind in bed Pizza te eten. Ik heb er niks van meegekregen, geen pijn, ik heb niks gevoeld. Ik werd wakker en zag allemaal bivakmutsen om me heen. Ik dacht dat ik ontvoerd was en zei tegen de verpleegster "Ga de Politie bellen." Maar ja, het was de politie zelf.....hahaha
Verpalen: Hoe kijkt u er nou tegaan, uw gezondheid.
Holleeder: Ach ja, iedereen gaat dood.....
Verpalen: De berichten klonken somberder dan wij meemaakten met u.
Holleeder: Mijn hart is heel erg slecht. Het werkt nog maar voor 20%.
Met het minste geringste zit ik weer op de Intensive Care. (!) Maar dat ik mijn hart heb kunnen luchten doet me wel goed......hahaha
Verpalen: En een second opinion?
Holleeder: Ze verwachten niet dat er verbetering in komt. Het is een wonder wat ik allemaal ken. Het lijkt wel of ik geen hart nodig heb.....hahaha. Ik zit al in de blessuretijd.
Je veranderd er niets aan. Het hart is slecht, maar wat doe je eraan?
Je kunt nog 10 jaar leven, maar je moet realistisch zijn, met 35% heb je statistieken, met 20% zijn er eigenlijk geen statistieken. Niemand veranderd het. Als het anders was zou ik het zeggen.
Maar ik heb het prima naar mijn zin gehad hier.....echt.
Verpalen: Heeft u er last van gehad, omdat u wel es tot 22:00 uur hier heeft moeten zitten?
Holleeder: Nee, ik heb er geen enkele moeite mee gehad. Ik vond het niet echt erg. Ik heb mijn zegje kunnen doen.

Verpalen: U was een montere verdachte, die op alle vragen goed antwoord gaf.
Tja, wat moet ik verder nog vragen?
Wilt u zelf nog wat vragen?
Holleeder: Nee, niet echt. 'Het is zoals het is.'
Verpalen: Ja, dat is zo......

Door Bondtehond

maandag 5 november 2007

'Ik heb er geen klote mee te maken'

Een groot gedeelte van de dag werd er gediscussieert of een paar stukken nou wel of niet ingebracht konden worden. Het ging om een verweerschrift van Mr Gabriël Meijers, de Advocaat van Jan Dirk Paarlberg. Erg saai dat soort discussies. Uiteindelijk willen de advocaten nog geen uitsluitsel geven voor zij de stukken hebben kunnen lezen. Wat Jan Hein Kuijpers betreft moeten stukken kwa waarheidsbevinding natuurlijk wel ingebracht worden. De Advocaten krijgen nog tijd om de stukken te lezen of er iets in staat wat hun zaak kan dienen of juist andersom. (Note: Dhr Gabriël Meijers is al enkele malen door Crimesite gesignaleerd bij het Holleeder-Proces, op de tribune. )

Mr.Gabriël Meijers

Het verhoor van de verdachten werd vandaag afgesloten.
Hier zijn een paar opvallende stukjes.
Officier Saskia de Vries had nog wat vragen voor Maike Dijkhuis.
Maike Dijkhuis: Mijnheer Holleeder is in 2002 bij me weggegaan.
De Vries: Had u beide een eigen inkomen?
Maike: Ja, ik werd onderhouden door mijn vader....en nog trouwens.
De Vries: Dat is mooi makkelijk.
U had een eigen huis. Wie betaalde de huur?
Maike: Mijn vader betaalde de huur.
Willem Holleeder: Ja, en dat vond ik weer makkelijk. Hahaha

De Vries: Uw vader leende u 600.000. Was dat voor zaken in de Onroerend Goed?
Maike: Ja, Willem kon geen lening krijgen en ik vond dat hij een nieuwe start moest krijgen.
De Vries: We stelden vast dat het geld niet gebruikt is voor OG-handel maar voor een aandelentransactie. 300.000 is ingelegd samen met Klaas Hummel en Endstra, en daar was een flink rendement op van zo'n 700.000. Heeft Willem het toen terugbetaald?
Maike: Ja natuurlijk, het was geen cadeautje.
Holleeder: Er moest natuurlijk rente over betaald worden. Ik dacht dan betaal ik het nu terug, dan kan ik het later weer lenen.

Over een stuk grond aan de Groenlandsekade in Vinkeveen. Het was gekocht via Nieuwgraaf BV, de BV die op naam stond van Maike Dijkhuis.

Saskia de Vries aan Marcel Kaatee: Wat waren de plannen? Zou mevrouw Dijkhuis daar niet gaan wonen?
Kaatee: Daar was sprake van, maar het moest eerst ontwikkeld worden, het lag aan de Vinkeveense plassen.
De Vries: Wist Dhr Holleeder van de plannen?
Kaatee: Mijnheer Endstra wist het en Dhr Holleeder heeft toen gezegd, ik weet er wel iemand voor.
De Vries: De Groenlandsekade koste 600.000 en is toen verkocht voor 1.250.000 gulden.
De Vries aan Holleeder: Hoe heeft u dat gedaan?
Holleeder: Herman Schipper, het wordt een beetje afgezaagd maar die ken ik ook al 30 jaar, kwam ik tegen en vroeg aan me een mooi prijsje te regelen bij Endstra. Toen is dat ervoor betaald.
Plooy: Dat ging snel dan. Dat had u snel verdiend.
Holleeder: Ja, zo gaat dat in de Onroerend Goed. Daarom wou ik ook de OG in. 
Plooy: Ja maar zo snel?
Holleeder: Ja, nogmaals zo gaat dat altijd in de OG. Ik had dat geregeld.
(Plooy keek met argusogen)
Holleeder: U kijkt nou wel zo, maar moet ik dan maar niks voor rekenen omdat ik het was?
Het gaat gewoon zo snel in de OG, Hahaha !
Wim Endstra had dat park naast de A2 bij Vinkeveen ook ontwikkeld, dat met die huisjes. Maar dit stuk grond was veel unieker. Daarom wou die Herman Schipper het wel hebben.
Ik bracht ze met elkaar in contact en daar kreeg ik provisie voor.

(note: Vooral één van de vrouwelijke Rechters, ook niet de slimste tijdens dit proces, maar dat is mijn persoonlijke mening, kon het maar moeilijk vatten dat je in slechts enkele uurtjes een paar ton kon verdienen.
Tip: Ze zou een dagje mee kunnen lopen met wat OG-jongens, dat zou verhelderend kunnen werken voor haar.)

Plooy aan Holleeder: Heeft u de stukken gelezen die zijn toegevoegd?
Holleeder: Niet echt.
Plooy: Marie van Gelder, de vrouw of vriendin van Ron Nyqvist had een gesprek met Ron die in de gevangenis zit. Die zien u op 1 lijn met Willem Endstra, begrijpt u dat ?
Holleeder: Ik was altijd met Wim.
Plooy: Er waren moordzuchtige ideeën met U en Endstra. Hij ziet u niet als een ander, met wie Endstra niets te maken heeft.
Holleeder: Dat heb ik voorheen al uitgelegd. Ron kwam pas in beeld toen die auto was opgeblazen.Ik zag hem toen in het Oranje-Hotel. Daar gaf ik een brief waarin Endstra vroeg de huur voor het Mega-Sport Centrum te betalen. Toen zei hij, ik heb al zoveel geld betaald, moet ik nog huur betalen ook.
Wim stuurde me erheen om die brief te geven.

De Vries: Was Dino Soerel daar niet bij, bij dat eerste gesprek?
Holleeder: Ja, dat klopt, Dino had een vriendinnetje in Den Haag en ik ook toendertijd, het was op dezelfde weg.
De Vries: Hoe ging dat gesprek?
Holleeder: Ik had de indruk dat ie paranoia was, wat ook wel te begrijpen is zo vlak na zo'n bomaanslag. Ik heb die brief laten zien, meer niet.
Plooy: Was hij alleen?
Holleeder: Nee, hij was niet alleen, de halve Julliët-bende was er.
Plooy: Werd u er niet tussengezet omdat de Driessens er niet waren?
Holleeder: Die waren op Aruba.

Plooy: Waarom u specifiek?
Holleeder: Wim had het me gevraagd. Het ging om Mega-Sport. Er moest huur betaald worden omdat anders de FIOD argwaan kon krijgen. Ik kon die hele Nyqvist niet en hoe dat met Mega-Sport ging.
Ik heb alleen een Colaatje gedronken.
Plooy: Kwamen die Driessens wel es op kantoor?
Holleeder: Die kwamen bijna elke week, altijd met z'n tweeën.
Plooy: Het is vreemd dat u in Noordwijk een afspraak heeft voor alleen zo'n brief.
Holleeder: Endstra vroeg wel vaker aan mij om een brief of wat anders weg te brengen.
Vrouwelijke Rechter: Hoe gaat zo'n gesprek?
Holleeder: Hij maakte de brief open, las het en ging uit z'n dak.
Vr Rechter: U wordt op pad gestuurd voor huurpenningen van Nyqvist?
Holleeder: Ja, ik bracht wel meer stukken voor Endstra rond.
Hij zat in het Oranje-Hotel.
Vr Rechter: Was dat niet om te revalideren?
Holleeder: Ja, maar het is ook gewoon een mooi Hotel, hij gebruikte het wel om te revalideren, ja.


Vr Rechter: Begrijpt u niet waarom hij u beschuldigd na dat Panorama-artikel ?
Holleeder: Nee, totaal niet nee. Ik heb er geen klote mee te maken.
Plooy: Op dat moment worden de Driessens doodgeschoten. Hij is mischien geëmotioneert. Hij praatte over u dat u de plaats van de bom wist.
Holleeder: Dat is onzin.
Plooy: Op enig moment krijgt de recherche signalen, er is een conflict.
Holleeder: Ik heb er toen voor gezorgd dat Harry Pen een oogje in het zeil hield. Nyqvist was opgeblazen. Ik hoorde van de situatie dat Nyqvist de Driessens had doodgeschoten. Er kwamen anderen van de Julliët-bende bij. Er was een conflict met iemand anders van de Julliëtbende.
Ze wilden dat ik ertussen bleef zitten, net als toen met Klepper en Mieremet.
Toen heb ik Harry Pen gevraagd.
Plooy: Heeft u een naam?
Holleeder: Nee, dat ga ik niet zeggen.
Plooy: Dus toen begon dat contact?
Holleeder: Niet zo lang na de liquidatie op de Driessens. Het conflict is nu nog niet opgelost. Ik wou er gewoon niet tussen zitten. Ik kende ze alleen van die Freefight-gala's die hun organiseerden, meer niet, eigenlijk.

(Vanavond (Woe) de afsluiting met persoonlijke omstandgheden van de verdachten)
Door Bondtehond

zaterdag 3 november 2007

'Geld op de bank is zinloos'

Officier De Vries: Het is bekend dat u protectiegeld betaalde, klopt dat?
Marcel Kaatee : Daar wil ik niet over praten.
De Vries: U wilt niet antwoorden?
Kaatee: Het is niet strafbaar.
Officier Koos Plooy: Aan wie heeft u protectiegeld betaald?
Kaatee: U kent het antwoord. (beroept zich op zwijgrecht)
Plooy: Waarom en waarvoor betaalde u?Kaatee: U kent het antwoord.
Plooy: Waarom zou je protectiegeld betalen als er politie is.
Kaatee: De Politie kon het niet aan, protectie bieden, na die publicaties.
Plooy: Kan er geen bedrijf voor genomen worden?
Kaatee: Nee, ik wil het zelf in eigen hand houden.
Plooy: Bent u bij uitbetalingen geweest?
Kaatee: U kent het antwoord.
Plooy: En u mijnheer Holleeder, wilt u wat zeggen?
Willem Holleeder: Vanwege mijn bedrijfsverplichtingen wil ik er niet over praten.
Plooy: Huuh ?!?
Holleeder: Was grappie !

(note: Holleeder noemde het 'beestje' niet bij naam, maar Bondtehond had de indruk dat Holleeder op de zwijgplicht doelde van de Hells Angels, die al sinds jaar en dag met de 'Red-Light Crew' de protectie op de Wallen regelen. Zeker weten doe ik het natuurlijk niet)

Plooy tot Kaatee: Heeft u die staatjes, bedrijfshoudingen, bijgehouden?
Kaatee: Nee, ik maakte wel es een debiteurenstaatje voor de boekhouder.
De Vries: Deed u dat voorbeeldje dan maken?
Kaatee: Ja dat heb ik wel es gedaan.
De Vries: Wel eens ?! Ik dacht vele keren per jaar in die tijd ?
Kaatee: Nee, nee, dat was hooguit zo'n 10 keer.
Plooy: Dus u maakte toch die facturen?
Kaatee: Nee, niet de hele tijd, voor 2000 waren ze er niet. 'Naris' was er voor 2000 nog niet.
De Vries: Wanneer maakte u die facturen?
Kaatee: Voor 2000.
De Vries: Maakte u die berekeningen?
Kaatee: Dat heb ik wel es gedaan. Dan hielp ik Gerard (Holleeder), dat is geen boekhouder. Hij kon niet met spreadsheets omgaan van Exel.
Plooy: U brengt het wel zuinig.(in de verklaringen)U zegt dat u alleen wat rekeningen op orde heeft gelegd.
De Vries: Die CD-Rom, is die door u gemaakt?
Kaatee: Het kan zijn dat ik bij een nieuwe computer al die bestanden eens heb gebrandt.
De Vries: Kreeg u een nieuwe computer?
Kaatee: Ja, dat wel, je kreeg een nieuwe computergeneratie, stukken
sneller enzo.

Volgens Holleeder is Haico Endstra het 'Eekhoorntje', die net als een Eekhoorn nootjes verstopt, bankbiljetten stapelde.
De Vries: U zegt dat hij nog beschikt over de miljoenen van Klepper en Mieremet
Holleeder: Ja, maar daar wisten Trix en Wim's vader dus niets van.
De Vries: Waarom Haico wel?
Holleeder: Haico is deelgenoot. Wim vertelde alles.
De Vries: Zijn er andere dingen dat u wist dat Haico het wist ?
Holleeder: Ik hoef Haico verder niet te belasten.
De Vries: Dat heeft u al gedaan.
Holleeder: Je kunt er toch niet omheen.
De Vries: Miljoenen?
Holleeder: Ja miljoenen. Maar Wim heeft ook niet zuinig geleefd.
De Vries: U belast hem wel, maar concreet wordt u nooit.Welke bron heeft u?
Holleeder geïrriteerd: Haico weet het.....klaar! Ik had niet de indruk dat dat geld in bedrijven is gegaan. Als er wat naar het bedrijf is gegaan dan naar het Buitenland.
Plooy: Weet u waar?
Holleeder: Nee, dat zeg ik niet. Maar ik heb ze wel zien slepen, ja.
Plooy: U noemt niet Koe en Paard.
Holleeder: Nee.
Plooy: U zegt dat Endstra iemand is die veel crimineel geld achterover gedrukt heeft, maar u zegt niet precies van wie?
Holleeder: Nee, dat is toch al bekend, jongens als Nyqvist, Van Essen, Klepper en Mieremet.  Dan zeg ik toch al genoeg?
Rechter Verpalen: Dat maakt het wel oncontroleerbaar.
Holleeder: Tuurlijk, er waren er wel meer, maar ik zit hier alleen voor mijn eigen verdediging. Ik zou mensen kunnen belasten, dat doe ik alleen niet, vraag me niet steeds om namen. Waar denkt u dat dat geld dan is ? In putten?

Vrouwelijke Rechter: Waarom is Haico het Eekhoorntje?
Holleeder: Endstra zei altijd, als er wat gebeurt moet je bij Haico zijn. Haico ken overal bij.
Vr. Rechter: Er waren meer mensen die met geld rondreden?
Holleeder: De gesprekken kwamen erop neer, in het kort, dat geld is er, absoluut. Haico weet alles.
Ik weet ook niet alles. Van Nyqvist wist ik pas na die ontploffing. U vraagt mij nu hoe dat liep. Er worden boten gekocht, dan kom je ergens achter. Zo ga je met elkaar om. Als Endstra dat geld heeft aangepakt, dan was dat omdat hij het onder de grond wou, terwijl Klepper het juist op rekening wou. Wat dat
betreft pasten die perfect bij mekaar.

Vr Rechter: Waarom pakt zo'n man dat geld nou aan?
Holleeder: Endstra was heel slim.
Vr Rechter: Waarom zou zo'n man met zo'n grijs brein, en hij was slim, toch zoveel risico lopen door zware criminelen te benadelen ?
Holleeder: Dan hebben we het OM, die vind dat toch ook. Die hebben jaren achter hem lopen jagen, en nooit is ie gepakt, dan moet je wel slim zijn.
Vr Rechter: Hij was slim in constructies.
Plooy leest op: Hij was iemand die het niet om het geld te doen was, maar juist om de bezigheid om er meer van te maken.
Holleeder: Tja....Wim zei me altijd "Geld op de bank is zinloos"
Maareh.....neem nou Ronald van Essen.
Als die jongen nog kan lezen, dan vraag ik me nu echt af wat hij zegt waarom hij in een rolstoel zit nu....
Bij Endstra draaide ALLES om geld!
Door Bondtehond