woensdag 17 oktober 2012

OM komt tot slotconclusie in Passageproces

Het openbaar ministerie heeft dinsdag het laatste deel van de repliek met de slotconclusie voorgedragen in het grote liquidatieproces Passage. Na drie volle dagen repliceren op de pleidooien van de verdediging in de verschillende deeldossiers waren de officieren van justitie 's middags blij eindelijk hun deel van het vele werk te kunnen afronden. Het ruim vier jaar voortslepende liquidatieproces moet op momenten dan ook wel het uiterste van hen hebben gevergd, maar dat geldt ongetwijfeld voor alle procespartijen.


De requisitoirs namen net als de pleidooien vele dagen in beslag waar regelmatig op het scherpst van de snede werd gestreden. En niet alleen tijdens deze eindfase-dagen. Kroongetuige Peter La Serpe dreef de verdachten, de advocaten en de rechters tijdens vele zittingen tot wanhoop, maar meerdere keren ook de leden van het openbaar ministerie waarmee hij geacht werd samen te werken. Tenslotte zou La Serpe zijn deal met hen moeten sluiten. Of het nu met TGB-leden (Team Getuigen Bescherming)was of met de leden van het zaaks-OM, er leek soms geen einde te komen aan incidenten waarbij La Serpe ogenschijnlijk niemand meer leek te ontzien.

Het laatste incident met de laptop en usb-sticks van La Serpe zorgde wederom voor hoog oplopende spanningen in de rechtszaal en riep vele vragen op. Niet in de laatste plaats vanwege het moment waarop het openbaar ministerie mededeelde 'dat er iets op het pad van het OM was gekomen' en 'de afgelopen tijd te zijn geconfronteerd met het feit dat er mogelijk nieuwe informatie beschikbaar komt die van wezenlijk belang zou kunnen zijn voor de waarheidsvinding en voor de beoordeling van de door de rechtbank te nemen beslissingen'. Nou, hoe dat afgelopen is, weten we inmiddels.

Het leverde toch nog een vertraging op van enkele weken, maar uiteindelijk wist het OM vervolgens in 3 dagen te repliceren op de meeste pleidooien. Een enkel deeldossier, zo was de verdediging opgevallen, is het OM in het geheel niet meer, of slechts summier op teruggekomen. En het laatste nabrandertje van de verdediging vond men reeds voldoende beargumenteerd om het hierbij te laten. Het zal straks aan de rechters zijn of die nog een conclusie verbinden aan de naar oordeel van de verdediging ontlastende stukken. Wellicht komt de verdediging hier nog op terug tijdens de laatste dupliek-zittingen.

In het laatste deel van de conclusie van repliek, 'De Sluitklapper' genaamd, voorgedragen door, hoe kan het ook bijna anders, officier van justitie Mr. Betty Wind, komt het openbaar ministerie uitgebreid terug op dat laatste incident rondom de kroongetuige. Een groot gedeelte van het Passage-proces draaide met name om die ene hamvraag: Is kroongetuige Peter La Serpe wel betrouwbaar? De verdediging van de verdachten bestrijdt dat te vuur en te zwaard en zullen hier binnenkort het laatste woord over voeren in een laatste verweerschrift: De dupliek.

Ik zal de slotconclusie van het openbaar ministerie over de betrouwbaarheid van de verklaringen van La Serpe hier inscannen en integraal publiceren. Men blijft, ook ondanks de meest recente gebeurtenissen achter de kroongetuige en de kroongetuige-regeling/deal staan, dus ook achter de eisen tot levenslange gevangenisstraffen.

Lees hier: 'De Sluitklapper'

Voor de lezers die het zo ook wel geloven, of iets teveel is van het goede/slechte, volgt hier meteen de slotconclusie van het OM.

Slotconclusie Openbaar Ministerie:

Mr. Betty Wind: Dit alles kan naar ons oordeel tot slechts één conclusie leiden: La Serpe is als getuige onverminderd betrouwbaar in zijn verklaringen over de liquidatiezaken en zijn verklaringen leveren voldoende bewijs op ondersteund door ander materiaal. Dat moet ertoe leiden dat een aantal verdachten (behoudens een eventuele gratie-verlening over vele jaren) nimmer meer vrij moet komen en dat anderen een lange gevangenisstraf tegemoet moeten zien. Als persoon is La Serpe inderdaad bepaald geen witte zwaan of witte raaf gebleken maar zo heeft hij zich ook nimmer voorgedaan. Intussen is hij wel met dank aan zichzelf en het TGB een veilig nieuw leven begonnen. In zoverre is "de deal" niet alleen een zeer bruikbaar opsporingsmiddel gebleken, maar voor La Serpe ook zijn ontsnapping uit dit misdadige milieu. Mensen als Remmers, Ros, Rasnabe, Akgün en Soerel kiezen daar niet voor. Voor hen kiest het OM dan ook; en die keuze is ter beveiliging van de maatschappij onverminderd levenslange gevangenisstraf, nu de verklaringen van La Serpe en andere bewijsmiddelen, duidelijk maken dat zij allen, ieder op hun eigen wijze, deel uitmaakten van een moorddadig gezelschap en enkel en alleen gestopt zijn omdat ze konden worden aangehouden.

*

Zoals gezegd, over twee weken zal de verdediging het laatste woord voeren met de conclusie van dupliek. U begrijpt dat de verdediging een andere mening is toebedeeld dan het OM. Bij dupliek kunnen de raadslieden nog één keer pogen de rechtbank te overtuigen waarom hun cliënten zouden moeten worden vrijgesproken, dan wel waarom het openbaar ministerie niet-ontvankelijk in strafvervolging zou moeten worden verklaard.

Passage, het grootste onderwereldproces ooit in Nederland, blijft onverminderd spannend tot de uitspraak.

De eerstvolgende dupliek-zitting, m.b.t. de '93-zaken, zal plaatsvinden op 29 oktober. De daarop volgende zittingen zijn 1, 2, 8, 9 en mogelijk op de uitloopdag 12 november.

Bondtehond