Nadat officier van justitie Betty Wind haar betoog had gehouden, kreeg advocaat Mr. Nico Meijering gistermiddag gelegenheid op het OM te reageren. Deze reactie was wel niet zo uitgebreid als de van te voren in een tijdsbestek van 10-19 november voorbereidde reactie van Mr. Betty Wind, maar de boodschap van zijn betoog was duidelijk. 'Het OM leeft op een andere planeet.' Meijering: 'Allereerst lijkt het er op of het OM zelf al met de eindconclusie komt, alsof ik al een eindpleidooi heb gehouden. En dan zijn we pas begonnen. Het is ook een misverstand dat de verdediging gelijkwaardig is aan het OM met haar machtige middelen en rechercheurs. Ik had niet verwacht dat het OM overal op terug zou komen. Het is weer een keiharde nietus. Daarover zijn we op z'n minst verbijsterd. En excuses, ho maar. Het is hier misgegaan. Het OM komt ook niet zelf met constateringen. Dit mis ik, dat het OM er zelf mee komt. Keiharde constateringen van daderinformatie.'

 


Nog enkele samengevatte passages uit het betoog van Mr. Meijering:
'Het te laat of helemaal niet inbrengen van ontlastende zaken. We stellen vast dat bepaalde dingen helemaal niet in het dossier zijn gekomen. OM, waarom komen jullie daar zelf niet mee? De verdediging heeft diverse keren aangegeven dat er sprake zou zijn van het voeren van daderinformatie. Het zou te controleren zijn? Nee, het is niet te controleren. Het feit dat La Serpe zoveel conclusies trekt. Waarom geeft u dat niet gewoon toe? Het staat er zo duidelijk. De Kalashnikov en de klappen. Mag ik u herinneren aan het filmpje met de Kalashnikov? Heeft u dat geluid gehoord? Oorverdovend. En La Serpe wil ons nu doen geloven dat hij hoort Klink! Klink! Klink! Nee, hij is hier aan het draaien. Hij weet het niet. En later weer wel. Dan ben je toch gestuurd? Als Henkie nu vraagt: En heb je die auto geraakt? Dat is een flinke aanwijzing.
Als u nu zegt, dat is geen daderinfo?.... Andere planeet.'

'De Baja Beach Club-ontmoeting. Daar komt een beetje de aap uit de mouw. Het OM heeft gerefereerd aan de getuige. De getuige die zou kunnen hebben waarnemen de ontmoeting van Holleeder, Soerel en Akgün. Welke ontmoeting heeft men het hierover? Er is geen datum te prikken over wanneer er een ontmoeting is geweest. Welke ontmoeting? Er zijn er velen geweest. Hij heeft er zelfs zijn vrouw ontmoet. Welke dan? Die snelheidsoverteding. Is dat op die avond gebeurd? Welke dan? Eén ding is duidelijk. Hij is nooit aanwezig geweest bij welke moordopdracht dan ook. Cliënt is duidelijk. Holleeder kent ie niet. En hij bespreekt al helemaal niet zulke nare dingen die men cliënt in de schoenen wil schuiven.'

'Als een officier van justitie voorstelt dat advocaten of politie-officieren niet besproken mogen worden omdat ze dan bekend zouden worden. Onzin. Ze waren al lang en breed bekend. De daderinformatie zou keurig te controleren zijn? Het is niet te controleren. Henk en Carel zijn de laatste jaren intensief met elkaar omgegaan. Als men daar zo stellig in is, wat kun je daar dan nog mee? Zijn ze dan nog betrouwbaar? Het OM wil doen geloven dat het gewoon regulier recherchewerk was zoals altijd plaatsvindt? Ik weet het niet meer..... Nogmaals... van een andere planeet.'

'Die Doblo is niet aan komen rijden. Hij stond daar al een paar dagen. Toen kwam de officier van justitie met iets, ik viel zowat van mijn stoel. "Ik ben op het verkeerde been gezet. Ik heb voor verwarring gezorgd", zegt ze dan. Nee mevrouw de officier van justitie, u heeft niet voor verwarring gezorgd. U bent juist heel helder geweest. Ze zegt: "Ik heb geen daderinformatie verstrekt." Nou, ik geloof de officier van justitie op haar woord voor zover het haar eerste verklaring betreft. "Ik heb het zelf verstrekt."

'De verdediging maakt zich zorgen. Het is des te meer duidelijk dat het OM op essentiële punten niet correct gehandeld heeft. Het is geen toeval dat het OM nu kennelijk met een joker uit de mouw komt. Maandag gaf Parool-journalist Paul Vugts commentaar, een analyse: "Ze zullen wel echt met iets nieuws moeten komen, want als ze nou niet met iets nieuws komen, kan het wel iemand zijn die de zaak vanaf de tribune in de zaal volgde of de krant goed heeft gelezen." Ik vind dat de rechtbank daar niet in moet trappen. Ik vraag u nu met een krachtig signaal te komen door de voorlopige hechtenis van mijn cliënt op te heffen, althans voorlopig te schorsen. La Serpe is de hofleverancier van de bezwaren. We hebben er verschillende in stelling gebracht. We hebben het over een andere planeet. Daar hebben we de zes-trapsraket. Het staat nu vast dat hij daderinfo kreeg verstrekt. De omvang is niet meer te toetsen. Voorzitter, ik vraag u niet een eindoordeel te vellen. Ik ben niet zo'n niet-ontvankelijkheids-vrager. Echter, dit is toch wel heel erg veel. Zegt u nu eens: "Meijering, we gaan je cliënt nu vrijlaten." Er is echter nog geen eindoordeel te vellen, maar er is te veel twijfel'.....

Mr. Marnix van der Werf vroeg de hechtenis van Sjaak Burger op te heffen. De raadsman deed dit verzoek ook op 10 november. Een kanttekening over de nieuw ingebrachte getuige luidde: Ik zie de heer Oppe denken, dat gaat heel lang duren. Lange verhoor-sessies. Dat klopt. Dat denk ik ook. Of dat wat op gaat leveren? Dat denk ik niet. Wat heeft u dan? De art. 140 zaak. Ik acht de kans groot dat die verklaringen van La Serpe in uw eindoordeel minder gewicht in de schaal leggen. Ik persisteer bij het verzoek.

Mr. Brander, de advocaat van Pinny Song heeft ook een verzoek tot opheffing hechtenis gedaan. De raadsman wees erop dat de zaak van Song waarschijnlijk niet binnen de termijn afgehandeld kan worden: De omstandigheden die zo'n termijn kunnen verlengen, doen zich niet voor in de zaak van Pinny Song, aldus Mr. Brander. De ingewikkeldheid echter kan de termijn erg vertragen. De oorzaak is omdat de zaken van alle verdachten en medeverdachten tegelijk worden behandeld. De vertragingen die er zijn geweest, staan niet in verband met de zaak van Song. Daarom wordt de zaak van mevrouw Song gehinderd in het afhandelen binnen de normale termijn. Om deze reden, samen met de financiële toestand van zijn cliënt, deed de raadsman een verzoek tot opheffing hechtenis.

De verzoeken werden allen afgewezen. De rechtbank wil niet teveel vooruitlopen en is van mening dat er nog veel in onderzoek loopt waardoor het te voorbarig is verdachten nu al vrij te laten. De ernst van de delicten waarvan de verdachten worden beschuldigd spelen ook mee in deze beslissing. Het persoonlijke belang van de verdachten weegt niet op tegen het maatschappelijk belang.

Bondtehond