woensdag 9 september 2015

Getuigenverhoor van moeder en zoon Fred Ros.

Wegens omstandigheden ben ik verhinderd een verslag te schrijven. Ik verwijs daarom dit keer naar de journalisten Marian Husken, Anna Korterink en Martin Kok om toch op de hoogte te blijven van het laatste getuigenverhoor in het grote liquidatieproces Passage in Hoger beroep. Zij waren ook aanwezig en deden verslag op Twitter en Vlinderscrime. De moeder (Mia S.) en de zoon (Sonny P.) van Fred Ros werden gedurende de hele dag gehoord over met name de financiële handel en wandel, die te maken hebben met betalingen die Ros zegt te hebben ontvangen van Passage-verdachten, een reeks andere betalingen, dure klokkies en zijn uitgavepatroon.

*

Martin Kok van Vlinderscrime schreef dit artikel
*

Tot slot: Voorzitter Mr. Ruud Veldhuisen maakte alvast bekend welke getuigen er voor het Hof zullen moeten verschijnen voor een getuigenverhoor:

Piet Schneider - 22 september 2015
Martin Kok - 24 september 2015 - 9:30
Remy Habes - 24 september - 13:00

Maikel Bronkhorst (aka Willem de glazenwasser) - 28 september 2015

Uitloopdag - 29 september 2015

Greg Remmers (vader  Jesse Remmers) - 6 oktober 2015

Uitloopdag - 13 oktober 2015

Koos Reuvers - 15 oktober 2015

Het eerstvolgende agendapunt is gepland voor 21 september 2015 om 13:30, wanneer het Hof de beslissingen op de onderzoekswensen / getuigenverzoeken bekend maakt. Die dag ben ik helaas verhinderd.

Bondtehond