zaterdag 23 september 2017

Korte pro-forma zitting in Holleeder-zaak Vandros

Vrijdagochtend vond er weer een pro-forma zitting plaats in de Holleeder-zaak Vandros. Uiteindelijk was het maar een korte zitting. Na een half uurtje stonden de aanwezige journalisten alweer buiten. Het OM noemde een aantal getuigen die nog gehoord zullen worden. Niet alleen Kok en Urka werden genoemd, maar ook Burger en De Vries. Het ging verder feitelijk alleen even over de samenstelling van het dossier en wanneer het klaar is voor de inhoudelijke behandeling, als antwoord op vragen van mrs. Janssen en Malewicz, de advocaten van Holleeder: Wat is de stand van zaken met het politie-onderzoek en hoe staat het met het dossier? Wanneer hebben de proces-partijen de beschikking over het (eind-)dossier en kan er begonnen worden met de inhoudelijke behandeling?


Officier van justitie Sabine Tammes zei over het dossier dat het een illusie zou zijn om te denken dat er ooit een 'einddossier' van Vandros zou komen. Volgens haar is een dossier als Vandros zo uitgebreid en zal het onderzoek, net zoals bij het Passage-onderzoek het geval was, ongetwijfeld weer nieuwe onderzoeken doen uitlokken, waardoor het nooit de status einddossier zal krijgen. Dat wil echter niet zeggen dat er niet een moment komt waarop men kan zeggen dat er voldoende informatie ligt waaruit niet alleen tot in detail de contouren zijn te ontwaren van diverse feiten, maar waarin volgens het OM ook tot in detail duidelijk wordt waaruit de betrokkenheid van verdachte Holleeder bij die feiten blijkt. En dat men net als in Passage de knoop op een gegeven moment doorgehakt zal moeten worden omdat men op een moment voldoende heeft om daarmee de voor strafvordering relevante vragen te beantwoorden. In november komt volgens het OM het onderzoeksdossier digitaal doorzoekbaar ter beschikking van Holleeder en zijn verdediging. Daaraan zullen ook dossiers Kolbak en Passage worden toegevoegd.

Ook wordt het digitale dossier nog aangevuld met stukken uit oudere dossiers waar de verdediging om heeft gevraagd. Daar wordt nog steeds volop onderzoek naar gedaan. De inhoudelijke behandeling begint naar verwachting begin 2018, mogelijk met een verhoor van Holleeder zelf. Holleeder en zijn verdediging maken daar bezwaar tegen omdat de dames getuigen Astrid Holleeder, Sonja Holleeder en Sandra den Hartog dan mogelijk kunnen anticiperen op hetgeen doorgaans vrijwel meteen breeduit in de media zal worden gemeten en dus ook door hén over te lezen zal zijn. Men wil Holleeder allereerst horen over zijn negen afgelegde verklaringen waarin hij volgens het OM een algemeen beeld schetst en niet ingaat op de hem ten laste gelegde feiten omdat de verdachte die ontkent. Hij gaat met name in op de tijd vanaf de Heineken-ontvoering in 1983 en relaties die hij met verschillende slachtoffers heeft gehad. Die verklaringen zijn momenteel nog onderwerp van verificatie. Als tegenwerping op de bewering van de verdediging dat er veel media-aandacht zal zijn en meteen al het besprokene in de media zal verschijnen, stelt het OM dat Holleeder daar voorheen zelf ook debet aan zou zijn geweest door de media-aandacht op hem te vestigen.

Holleeder zelf had dit keer weinig op te merken. Wel voorziet hij veel leeswerk, nu de dossiers digitaal beschikbaar komen en liever wordt hij eerst gehoord bij de onderzoeksrechter. Wat hem betreft kan dat al gauw beginnen.

Op 15 december is de volgende pro-forma zitting.

Bondtehond