zaterdag 2 april 2016

'Ik zit hier omdat Holleeder me laat getuigen'

Het getuigenverhoor van Martin Erkamps aka 'Remmetje', ook wel 'De vijfde Heinekenontvoerder' genoemd, was op zich een interessant dagje Passage-proces. Erkamps heeft uitgesproken meningen over bepaalde personen, waaronder Willem Holleeder. Hij is natuurlijk de halfbroer van Cor van Hout, maar ook mensen als Thomas van der Bijl en Kees Houtman kende hij goed. Deze personen hebben gemeen dat ze allen zijn doodgeschoten en wie daar volgens Erkamps wel een grote hand in moet hebben gehad, zo niet de hoofdverantwoordelijke is, konden we tussen de regels door Willem Holleeder wel in herkennen. Toch voelde het voor Erkamps niet lekker dat hij zich nu gedwongen werd te getuigen, zei hij. De onderwereld-code zit bijna verankerd in zijn genen, daar kwam het wel op neer, dus praten met justitie druist wel in tegen zijn gevoel. Hij voelt zich gebruikt om nu gedwongen te worden daarover te praten, terwijl hij naar eigen zeggen heel lang wetenschap draagt over verhoudingen en gebeurtenissen binnen het Amsterdamse  milieu. Hij maakte daar immers zelf jaren deel vanuit.


Martin Erkamps nam tijdens het verhoor geen blad voor de mond en spaarde ogenschijnlijk niemand. Hij begon zijn relaas met het uitspreken een paar statements. Het zinnetje 'Ik heb niets tegen soldaten' was de eerste. 'Ik zit hier omdat Holleeder me hier laat getuigen', de tweede. Hij doelde op de bedreigingen van Holleeder richting zijn neefjes en nichtjes. Dat was voor hem wel de druppel die de emmer van 10 jaar intriges, manipulaties en wegvallen van kennissen/vrienden in zijn omgeving deed overlopen. Maar het voelt allemaal wat onwerkelijk dat hij nu dwars tegen de lessen van 'de school' in moet gaan en zich hier op zitting gedwongen voelt te verklaren, hoewel hij reeds eerder verklaringen heeft afgelegd over gebeurtenissen. Daar werden nu onder meer vragen over gesteld. (Met 'de school' bedoelde hij het milieu waarin hij is opgegroeid, met Cor en Willem, etc.)

Dat Erkamps dingen van binnenuit heeft meegemaakt lijkt als een paal boven water te staan, echter gaandeweg het verhoor bleek toch ook wel dat Erkamps er niet anders dan naast kon zitten. Zo noemde hij Fred Ros een klein en tenger mannetje met sluik haar, ongeveer zo groot als hemzelf. Dan ga je al meteen twijfelen, aangezien Ros allesbehalve klein is en ook niet bepaald tenger. Ook La Serpe plaatst hij in onmogelijke situaties. Nou ja, zeg nooit nooit, maar dat La Serpe deel zou uitmaken van de groep Stanley Hillis wordt door mensen die het weten kunnen naar het rijk der fabelen verwezen. Ik had de indruk dat hij er op een gegeven moment een potje van maakte en dat het Hof dat ook vond.

Er ontstonden daardoor grappige situaties, ware het niet dat de onderwerpen natuurlijk bloedserieus zijn. Maar een lach kon ik af en toe niet onderdrukken. Aan de andere kant denk ik niet dat alles uit zijn duim gezogen was wat hij vertelde, want je kunt er niet omheen dat Martin Erkamps onderdeel uitmaakte van een groep criminelen die dichtbij het vuur zaten. Maar of hij hetgeen hij beweerde uit eigen waarneming had of van horen zeggen, dat bleef soms in het ongewisse. Nou ja 'soms'... eerder 'best wel vaak'. En of hij dat er nou om deed of dat hij dingen echt niet wist en wel de klok had horen luiden, maar niet precies wist waar de klepel hangt, zal het Hof uiteindelijk moeten bepalen. Ik vermoed dat deze getuigenis kwa waarde in bewijsvoering tegen Willem Holleeder, laat staan tegen Dino Soerel, niet de sterkste was. Bepaalde uitspraken leken toch verdomd veel op na-papagaaien van reeds lang bekende info. Daar werd ook wel naar gevist door de verschillende procespartijen. Het Hof vroeg of Erkamps zich had voorbereid en wel eens op internet las. Echter dat werd ontkent door Erkamps.

Op een gegeven moment ging het over Cliff Smit. Dat moet Clifford Marshal Smit zijn die Cor van Hout zijn oom noemde. Zijn relaas kwam aan bod op de zitting van donderdag 15 oktober 2015. Een verslagje daarvan staat hier bijna onderaan. Ook deze getuige kwam niet zo sterk over. Smit zou Peter la Serpe hebben herkend op een parkeerplaats en een persoon die wegrende. Daar kwam hij pas later achter toen hij een uitzending op TV zag waarin een foto van La Serpe werd getoond. Weer later zag hij een boek liggen 'dwars door de glazen tafel van mijn ouders heen' van Hendrik Jan Korterink met een foto van Ros erop. Toen meende hij Fred Ros te herkennen als degene die toen wegrende bij de parkeerplaats. Dat zou zijn geweest op het moment dat Cor van Hout net was geliquideerd door de twee personen op een rode motor. De vraag dient zich dan meteen aan of het plausibel klinkt dat Ros en/of La Serpe nog rond zouden blijven hangen op een parkeerplaats in de buurt, terwijl de wijk al is afgezet en het moet wemelen van de politie.

Over Sjors en Sjimmie (Klepper en Mieremet), de groep Hillis, het vermeende inkopen van Holleeder in de groep Hillis en/of de intriganten-rol die hij Holleeder toedicht, zal misdaadjournalist Korterink mogelijk over schrijven in zijn verslag van de zitting. Het dubbelop zijn om ook een getuigenverhoor uit te werken dat hier is te lezen. (Blendle).

Al met al bieden getuigenverhoren in Passage vaak een interessante en aparte inkijk in het milieu, De namen Cor, Willem, Stanley, Sam, John, Dino, Ali, Jesse, Sjaak, Arjen, Ad, Vieze Peter, Martin, Greg, Cliff, Robert, Scarlett, Thomas, Kees etc. komen telkens voorbij, maar in vele gedaantes. Het wordt nog een hele klus voor het Hof om straks het kaf van het koren te scheiden. Martin Erkamps is zijn halfbroer Cor van Hout kwijtgeraakt in een onderwereldoorlog, Thomas van der Bijl moest hoe dan ook dood, hoe trouw deze man ook altijd geweest is aan het groepje criminelen. Van der Bijl was een lopende encyclopedie, aldus Erkamps, en als je mensen 1000 jaar lik kunt bezorgen door in het geheim met crimefighter Fred Teeven te gaan praten, dan moet je gewoon dood. Daar is een discussie over mogelijk, dan ga je gewoon. Maar of Dino Soerel daar nu verantwoordelijk voor zou zijn, dat heeft Erkamps met dit verhoor niet aannemelijk kunnen maken. En dat hij Holleeder op een gegeven moment op een fietspad naast het Okura-hotel tegenkwam en dwong af te stappen van zijn 'brommer', die vervolgens nerveus aan zijn neus plukkend en in zijn zakken graaiend had geroepen 'Ja ja ja, je kunt hetzelfde krijgen als Thomas van der Bijl!', is ook nog geen onomstotelijk bewijs.

Wat maakt Erkamps dan wel een betrouwbare getuige? De bewering dat Vieze Peter, volgens Erkamps een dik mannetje met zwart sluik haar en tattoos die wel eens vuilnis ophaalde op de Wallen, zijn snotneus altijd afveegde aan zijn broek, vandaar dat 'Vieze Peter'? Of dat La Serpe bij de groep van Sjors en Sjimmie (Klepper en Mieremet), maar ook in de groep van Hillis zou hebben gezeten? Ik weet het niet, maar voor mij was dat met die snotneus zo'n moment dat ik een lach amper kon onderdrukken. We zullen zien.


<<<0>>>

De nieuwe Passage-planning van april-juli 2016 is vrijdag in ieder geval weer bekend gemaakt.
(aanvang zittingsdagen steeds om 09.30, tenzij anders aangegeven)

April

vr 1            GET Erkamps (Burger,Soerel,Remmers,Ros,La Serpe)

ma 11         GET verh. Soerel en Remmers (komen te vervallen)
vr 15          (aanvang 10.30) nader in te vullen (komen te vervallen)

ma 18        VD Remmers (klaar)
di 19          VD Remmers (klaar)
vr 22          uitloop Remmers  (komen te vervallen)

Mei

vr 13          VD Saez (PF) VD Rasnabe(PF) varia

di 17           nader in te vullen

vr 27           nader in te vullen

Juni

di 14            evt. verzoeken nav stukken Vandros VD Soerel
vr 17           VD Soerel

ma 20         IJDOK! VD Soerel
di 21           uitloop Soerel

ma 27         GET/VD La Serpe
di 28           GET/VD La Serpe GET/VD Ros

Juli

vr 1            GET/VD Ros

ma 4           VD Remmers/Soerel (nav getuigen Ros, La Serpe)

vr 8            uitloop/reserve


De eerstvolgende zitting is op maandag 11 april. Dan staan de getuigenverhoren van Dino Soerel en Jesse Remmers op de agenda.

Bondtehond
Aangepast zoeken