dinsdag 4 maart 2014

'Als Saez in uw ogen een duivel is, vind ik hem een engel'

Maandag was het vooral een Antilliaanse aangelegenheid in het JCS tijdens getuigenverhoren in de zaken van Siegfried Saez, Jesse Remmers en Moppie Rasnabe. Het betrof voornamelijk de liquidatie van Henie Shamel en Anne de Witte in Antwerpen. Vier Antilliaanse getuigen, allen eerder gehoord over Siegfried Saez en Kenny Rampenburg, werden opnieuw gehoord door alle procespartijen. Voor de getuigenverhoren konden beginnen, waartoe reeds enkele tolken hadden plaatsgenomen buiten de rechtszaal, beraadde het Hof zich eerst over enkele vorderingen door het OM.


De advocaat-generaal Cynthia de Jong lichtte twee vorderingen toe. De eerste vordering betrof psycholoog mevrouw Brouwers, die een getuige onder hypnose had gehoord over de zaak Opa, de liquidatie van Tonny van Maurik bij het Altea-Hotel. Het OM heeft het standpunt ingenomen dat niet helemaal duidelijk is hoe het verhoor is verlopen omdat de verbalisanten niet aanwezig waren bij de inleiding tot het 'diepte-verhoor onder hypnose', zoals het genoemd wordt en op het dossier staat. Het OM wil daarover mevrouw Brouwers horen.

De tweede vordering gaat over het contact dat er is geweest door de voormalige verdediging van Nan Paul de B. met getuigendeskundige professor P.J. van Koppen, waarbij Van Koppen een standpunt heeft ingenomen over de totstandkoning van de compositietekeningen. De voormalige advocaat van Nan Paul de B, Mr. Menno van Gaalen, zou in een email en ook telefonisch allerlei inhoudelijke punten onder de aandacht van Koppen hebben gebracht. Het OM vraagt zich derhalve af of professor Van Koppen onbevooroordeeld genoeg was om in deze zaak ten aanzien van dit specifieke punt een rapport te schrijven. Het OM vraagt het Hof daarom een andere getuigendeskundige dan Van Koppen te benoemen.

De verdediging vroeg afwijzing van de vorderingen. Advocaat van Mr. Post van De B. maakte bezwaar tegen de voorderingen, onder meer omdat het wat de verdediging van De B. betreft 3 maanden te laat komt. Advocaat Mr. Stijn Franken van Pinny Song vond het jammer dat het OM een getuigendeskundige op voorhand verdacht wordt gemaakt door het OM, hij vroeg afwijzing. Advocaat Mr. Robert Malewicz van Jesse Remmers vroeg de vordering ook af te wijzen omdat er volgens hem een begin van aannemelijkheid moet zijn van vooringenomenheid door Van Koppen. Zijns inziens is dat er niet.

Het Hof besliste dat in geval van psycholoog mevrouw Brouwers de vordering wordt toegewezen en zij bij de rechter-commissaris gehoord zal worden over het diepte-verhoor onder hypnose. In geval van de heer professor Van Koppen neemt het Hof (nog) geen beslissing omdat het niet ondenkbaar is dat de resultaten van de verhoren van de getuigen De Wit (de taxi-chauffeur op wiens aanwijzingen de compositietekeningen zijn gemaakt dmv het hypnose-verhoor) en psycholoog Brouwers nopen tot heroverweging van de beslissing als zodanig en van de inhoud daarvan. Dus toewijzing in geval van psycholoog Brouwers en aanhouding van de beslissing in geval van professor Peter van Koppen.

(De raadslieden van De B. en Song vertrokken na deze beslissing van het Hof. Ik zal nu alleen een gedeelte van het eerste getuigenverhoor terughalen.)

Getuige Jacobus 'Coby' C. werd als eerste binnen geroepen van de groep van vier Antilliaanse getuigen: Coby C., R.G.M. (heren), C.D.W. en M.M. (dames). De meeste getuigen kenden Kenny Rampenburg, de tijdens een politie-achtervolging op Curaçao dodelijk verongelukte vriend/partner van Siegfried Saez, die tevens verdacht werd van medeplichtigheid aan de dubbele liquidatie in Antwerpen op Henie Shamel en Anne de Witte, oftewel de zaak Cobra. Getuigen C. en R.G.M kenden Siegfried Saez wel. C.D.W. en M.M. alleen oppervlakkig via hun toenmalige partners. Iedere getuige kende echter de reputatie van Saez. Echt makkelijk praten over Siegfried Saez deden de getuigen niet. Saez zat 's morgens nog achter C. en R.G.M. naast zijn raadsman Mr. Silvis. 's Middags was Saez reeds terug naar het Huis van Bewaring.

Coby C. had duidelijk tegenzin om te moeten getuigen en dat liet hij meermaals merken ook. Het eerste half uur verliep zeer moeizaam. De voorzitter van het Hof riep C. een aantal malen tot de orde, echter de getuige bleef opstandig tot ronduit brutaal. Het Hof onderbrak het verhoor zelfs even nadat men een aantal malen vruchteloos had aangegeven dat C. verplichtingen had en mee diende te werken. Hij was verplicht te antwoorden en te luisteren, kort gezegd. De voorzitter van het Hof Mr. Ruud Veldhuisen gaf na het beraad aan dat C. gegijzeld kon worden als C. zo zou doorgaan. Daar had C. ook geen zin in en vanaf dat moment ging het verhoor ietsje soepeler.

Coby C., die zelf ook 17 jaar gedetineerd heeft gezeten naar eigen zeggen, had Siegfried Saez leren kennen in gevangenis Koraalspecht op Curaçao. Hij was een aantal keren gehoord over Siegfried Saez, in 1996, 2008 en 2009. Hij zou Saez nog twee keer hebben ontmoet. Zijn paspoort was gevonden in een auto van Siegfried Saez. De politie had hem daarmee geconfronteerd en daarna heeft hij wel wat dingen verklaard over Saez. Coby C. zei nu echter: 'Ik heb niets over Saez te zeggen. Het is 19 jaar geleden die zaak, en trouwens dat heb ik die officier ook al eens gezegd: "Als Saez in uw ogen een duivel is, vind ik hem een engel". Ik weet ook waarom ik dat heb gezegd, het moet na vandaag afgelopen zijn, ik ben het moe en zat! En over hem heb ik niets te vertellen'.

Zijn stem klonk hard. Het Hof maande hem tot kalmte, waarop C. vertelde dat hij psychische problemen heeft en opgenomen is geweest in Parnassia. Hij beschuldigde de politie van dwang om te getuigen nadat men hem had geconfronteerd met de foto van zijn paspoort die hij had verloren. Het Hof probeerde te achterhalen wat hij had verklaard in 1996. Hij onkende iets te hebben verklaard, echter het Hof bleef aandringen en confronteerde hem met delen uit een verklaring die hij had afgelegd over een ontmoeting bij een tankstation. Kennelijk heeft C. in '96 verklaard dat hij een hand op zijn schouder voelde, dat hij zich omdraaide en Siegfried Saez zag staan, dat deze hem vertelde over gevaarlijke stoffen die Saez had vervoerd naar Frankfurt in Duitsland, waar hij een miljoen voor zou hebben ontvangen en over een pistool in een schouderholster dat hij had gezien bij Saez en dat Saez in België zou zijn geweest. Saez zou hem een en ander hebben verteld. Of C. zich dat nog kon herinneren? C.: Nee, dat kan ik niet. Het kan best.

De voorzitter las delen voor uit zijn verklaringen: 'Ook vertelde hij over Antwerpen. Hij was daar geweest, maar er was iets misgelopen. Hij heeft daar mensen doodgeschoten' U zei ook: 'Ik zag dat Saez een schouderholster droeg met een wapen erin'.
C.: Nee! Dat weet ik niet meer! Ik herinner me wel van die agent. Hij heette Robert. Als ik het zeg gaat justitie op zijn grondvesten schudden. Hij zei: "We willen hem in de val laten lopen". Dat zijn uw mensen die dat zeiden!
Raadsheer: Heeft hij u gezegd dat u er maar op los mag liegen?
C.: Nee, dat niet.
Raadsheer: Dat u niet de waarheid hoefde te vertellen?
C.: Nee! Maar luister! Deze meneer heeft mij veel geholpen toen ik het vroeger moeilijk had. Wat anderen ook zeggen, hij heeft een goed hart! Wat hij ooit gedaan heeft, Siegfried heeft een
goed hart en hij schiet niemand neer als er geen reden voor is. Ik ken hem!
Raadsheer: Meneer C., vind u het moeilijk om op vragen te antwoorden? Ik vraag u nu: Zou u makkelijker op vragen antwoorden als de heer Saez er niet bij zou zijn?
C. : Ik praat ook waar hij bij is.

Na een paar keer opstandig gedrag en stroef beantwoorden van vragen, wees de voorzitter C. er nog eenmaal op dat hij wel moet antwoorden.
C. : Ik moet niks! Dood moet je gaan! Ik moet niks!
Voorzitter: Meneer C., er zijn verplichtingen, u moet goed luisteren en antwoorden.
C .: Dan kunt u mij vastzetten!
Voorzitter: Dat kunnen we inderdaad. Als u nou gewoon antwoord geeft op de vragen die we stellen en niet steeds gaat dicussiëren...
C. : Ik ga alleen antwoorden met ja en nee. Meer doe ik niet.
Raadsheer: Ok, u zegt: Ik antwoord met ja en nee. Klopt het dat u Siegfried Saez tegenkwam bij een tankstation?
C. : Ja
Raadsheer: Klopt het dat hij zei dat hij iemand had doodgeschoten in Antwerpen?
C. : Nee.
Raadsheer: Klopt het dat u dat wel tegen de politie heeft gezegd in 1996?
C. : Ja.
Raadsheer: Heeft u dan bij de politie gelogen?
C. : Nee.
Raadsheer: Ja kijk, dan begrijp ik het dus al niet meer. Want dat kan niet kloppen...  Als u bij de politie heeft gezegd, het is niet gebeurd...
C. : En als ik u zeg dat ik al 20 jaar verslaafd ben aan cocaïne, dat mijn kop niet goed is, gelooft u mij dan? Zijn de verklaringen van een verslaafde belangrijk? Op de verklaring van een verslaafde kun je niet rekenen.
Raadsheer: Ik geloof dat u heel goed begrijpt, dat als u aan het Hof vraagt of u alleen met ja en nee wilt antwoorden en het blijkt na drie vragen al niet te kloppen...
C.: Ik zei al: Ik wil dit afronden en wegwezen. Ik heb mijn eigen problemen...
De voorzitter was het zat: Ehm, de zitting wordt voor een kort moment onderbroken, we gaan ons even beraden over de vraag wat ons te doen staat. We komen met 5 a 10 minuten weer terug.

Na het beraad zei de voorzitter: U zei het net zelf al, meneer C.. Dat we u dan maar moeten opsluiten. In de wet staat dat u uw plicht moet doen. Als u dat niet nakomt, kunt u gegijzeld worden. Dat is niet leuk. Het Hof heeft nagedacht. Is er een reden om de heer Coby C. te gijzelen? Ik stel de vraag nu aan u: Gaat u meewerken, of gaan we u gijzelen? Denkt u goed na.
C.: Is goed.

Met andere woorden, de heer C. werkte vanaf dit moment wat beter mee en langzamerhand kwamen er toch wat dingetjes boven. Zo zou C. ooit eens zijn ingehaald door Siegfried Saez in een grote Ford Granada met een donkere muts op. Hij gebaarde C. te stoppen en ze hebben toen staan praten langs de kant van de weg. C. zou dus later hebben verklaard dat Saez hem toen vertelde over zaken met de gevaarlijke stoffen naar Duitsland en over iets dat in Antwerpen uit de hand zou zijn gelopen. Iets waarbij mensen waren doodgeschoten.
Voorzitter: "Hoe en waarom zei hij mij niet", dat zei u in 1996. Mijn vraag is nu: Herinnert u zich dat Saez die woorden tegen u gesproken heeft?
C. : Ja.
Voorzitter: Dat heeft hij u gezegd?
C. : Ja.Tot zover. De verdediging en het OM werden vervolgens in de gelegenheid gesteld vragen te stellen. Later volgt nog een samenvatting van enkele vragen.

Morgen het getuigenverhoor van de getuigen Weps jr., Van Ooijen, Minguel en Molenkamp.

Bondtehond