dinsdag 20 april 2010

'Er is u iets aan gelegen de OM-deal op te blazen'

Rechtbankvoorzitter Lauwaars is vandaag een paar keer voor z'n doen flink uit zijn slof geschoten tegen de kroongetuige in het liquidatieproces, Peter La Serpe. La Serpe overigens ook een keer tegen de rechtbank. De zitting begon met de mededeling dat de rechtbank een brief had ontvangen van La Serpe's raadsman Mr. Jan Peter van Schaik, dat mijnheer La Serpe geen vragen meer wil beantwoorden. Op vragen van Lauwaars lichtte La Serpe de brief enigzins toe en zei geen vragen onder ede te willen beantwoorden over zaken van de andere verdachten. Lauwaars merkte op: Ik noem het maar een cliffhanger. U wilde klokkeluider zijn. Dan moet u ook de klokken luiden. Toen u aan de bel trok, kon u indenken dat u toch enige openheid van zaken zult moeten geven. De rechtbank heeft er alle begrip voor dat u in een moeilijke situatie zit, maar nu eenmaal gebleken is dat wat u al heeft verklaard van zaaksoverschrijdend belang is, vinden we dat u nu ook door moet zetten en vragen van de raadslieden zou u moeten beantwoorden. Het heeft te maken met de toelaatbaarheid van de deal. Dat is van belang in alle zaken. Ik wil u nu ook vragen stellen in andere zaken. U zult begrijpen dat men wat meer wil weten voor er wat kan gebeuren.
(samenvatting verhoor)
La Serpe reageerde: Om te getuigen in andere zaken, gaat het ook de andere aan. Ik wil getuigen als het in mijn eigen zaak van belang is. Ik weet niet wat er gaat gebeuren, maar het is niet mijn taak de rechtbank te informeren in zaken van anderen. Ik wou de rechtbank laten inzien dat het OM in mijn zaak niet-ontvankelijk verklaard moet worden. Met andere zaken heb ik niets te maken. Dat is niet mijn pakkie-an.
Lauwaars: Wat mij niet duidelijk is, kijkt u nu aan tegen de begrenzing van het OM, of hoe moet ik dat zien?
La Serpe: Ik hou rekening met de TGB - en OM-deal. Het liefst hebben ze dat ik het woord TGB niet in mijn mond neem. Voor zover het de TGB betreft, zal ik daar terughoudend in zijn. Ik heb mijn eigen veiligheid geschonden. Ik heb de rechtbank ingelicht. Het is aan u wat u daarmee doet nu.

Lauwaars: Het is duidelijk. Mr. van Schaik, kunt u e.e.a. toelichten?
Mr. Jan Peter van Schaik: Zonder medelijden te willen wekken, het is een moeilijke en onzekere situatie voor cliënt. Hij zit in een civiel traject. Ik ben daarin niet de raadsman die hem bijstaat. Hij kiest er nu voor geen getuigenis af te leggen. Hij kan in zijn eigen strafzaak verklaren. Het ontbreekt hem echter aan inzicht wat dat nu gaat betekenen voor zijn strafzaak.
Officier van justitie Betty Wind onderbrak de raadsman: Ik wil u een ding voorleggen. Onze stelling is dat u nu op vragen van de rechtbank vragen wel met ja of nee zou kunnen antwoorden. Wat veranderd er aan u positie als u vragen met ja beantwoordt? De situatie blijft hetzelfde. U zou de rechtbank wel verlossen van een probleem. Wat moet de rechtbank nu met wat u tot nu toe heeft verklaard. U heeft toch dit probleem veroorzaakt?

La Serpe: Het TGB is niet het enige. Stel dat de rechtbank de strafzaak niet-ontvankelijk zou verklaren en de verdachten zouden vrijkomen, heeft dit enorme negatieve consequenties voor mijn veiligheid.
Lauwaars: Als u ten koste van u veiligheid dingen aan de kaak wilt stellen en u wilt nu niets meer zeggen. Nu zegt u ineens nee. We hadden het over onderzoek. Wat zou dat onderzoek opleveren voor u? Als u de TGB-deal verliest blijft er een kale zorgingsplicht voor u over. Wat heeft u daaraan? U komt mogelijk eerder op straat te staan. Dat heeft dan weer risico's voor u. Het blijft onduidelijk. U trekt zich daar nu weer van terug. U zaait daardoor grote verwarring. De consequentie wat het kan hebben voor de zaak, het mogelijk vrijkomen van verdachten, u zou daar eerder door in gevaar komen.
La Serpe: U redeneert of het mij niets uitmaakt.
Lauwaars: Trapt u de lont nu weer uit? U komt nu tot uw veiligheid?
La Serpe: Sterker nog, ik heb er nog wat aan toe te voegen.
Lauwaars: Ik hou ervan om wat transparant te opereren en te blijven doorvragen.
Mr. Nico Meijering: U weet dat het zaaksoverschrijdend was volgens de kroongetuige? Zo begon hij.
Lauwaars: Dat weet ik, dat zei ik al.
La Serpe lichtelijk geïrriteerd: Voorzitter, ik blijf bij al mijn verklaringen. Ook in de andere zaken. Zijn we daar vanaf.....
Lauwaars: Dat moet dan wel onder ede, maar dat is een ander punt. Ging u nog iets zeggen?
La Serpe: De reden dat ik dit inbreng. In de discussie over wat er wel of niet toegelaten wordt, met dat in het achterhoofd heb ik nog eens alles de revu laten passeren. Er is nog een toezegging gedaan, bedacht ik me. Mr. Sander de Haas heeft mij en Mr. Boonstra, mijn advocaat, toegezegd dat er een halve strafeis zou worden gedaan. Maar er is ook wat anders toegezegd. Hij zegde mij ook een half jaar gratie toe. Ik twijfelde, want volgens mij kan alleen de Koningin gratie verlenen.

Er viel een lange stilte....
Lauwaars: Ik ben niet snel met stomheid geslagen. Steeds komt er een nieuw aspectje bij. Waarom heeft u dat vorige keer niet gezegd?
La Serpe: Ik dacht, dat is wellicht het melden waard. Ik lag in mijn cel en lag te denken wat nog van belang zou zijn en herinnerde mij deze toezegging.
Lauwaars reageerde fel: Er is u iets aan gelegen de OM-deal op te blazen! U komt steeds met iets wat de OM-deal op zou kunnen blazen! We zien het belang niet waarom u die OM-deal nu op zou willen blazen! Voor de andere verdachten is dit van groot belang. We zien het niet voor u. U laat steeds wat meer los, er zou wel eens gerommeld kunnen zijn met de OM-deal.
La Serpe: Het is in mijn belang. Ik wou de rechtbank inlichten dat er onderzoek plaats moest vinden. Wat dat in andere zaken van belang is, heb ik in wezen niets mee te maken. Ik heb nog meer op mijn laptop. Maar ik wil het gedoseerd brengen.
Lauwaars: Nee, maar u heeft wel ook van de andere verdachten dingen gezegd die voor hen van belang zijn.
La Serpe: het is in mijn belang dat het OM niet-ontvankelijk verklaard wordt. Het is in mijn belang dat ik straks papieren wil in mijn civiele procedure. Ik heb zoveel belangen.
Mr. Sander Janssen merkte op: U kunt zich wellicht iets afvragen. Het is mischien een vraag of het wel klopt wat hij zegt?

Lauwaars: Nee, hehehe, hij zegt verder nu niets, behalve dat hij onder ede gaat verklaren.
La Serpe: Uhhh, wat moet ik zeggen?.... Dat doe ik.
Lauwaars: Komen er nog meer onthullingen van u? Was dit het totaalplaatje, of komt er nog meer?
La Serpe: Dit herinnerde ik mij. Ik moet een klein voorbehoud houden. Er ligt nog een verklaring. Ik heb ook nog meer op mijn laptop. Maar ik wil ermee komen wanneer ik dat kan.
Lauwaars: In beginsel wordt het zo niet gespeeld. U komt met een verklaring. U houdt die achter omdat het de veiligheid raakt. Er zouden dus nog meer konijnen uit de hoge hoed kunnen komen?
La Serpe: Zolang ze mijn gijzelingssituatie handhaven kan ik niets zeggen.
Lauwaars: U zegt ik heb nog een hoop materiaal. Daar kunt u nu mee komen.
La Serpe op felle toon: Mijn familie en ik zijn afhankelijk van veiligheid! Met alle respect dat gaat vóór alles. U legt het nu heel anders uit. Ik ben afhankelijk van een partij die zegt, jouw zoon halen wij van school af als je zegt wat je wilt zeggen. Ik zit in deze situatie. Daar houd u totaal geen rekening mee!
Lauwaars: Daar kunnen wij geen rekening mee houden.
La Serpe: U vindt het dus wel acceptabel dat een getuige onder druk staat van het TGB, die werkt onder verantwoordelijkheid van het landelijk parket? Ik zit hier om mijn belangen te dienen, niet uw belangen. Sorry voor mijn emoties.....
Lauwaars: Wij hebben geen belangen. Wij proberen recht te doen en dat te realiseren.
La Serpe: Ja uuhhh.....

Lauwaars: U doet toch brisante mededelingen. Ik wil de veiligheid van mijzelf en mijn familie opgeven en te verklaren. Ik ben bereid om het OM, het TGB en alles en iedereen te fileren. Ik wil dat gedoseerd doen, en niet ineens.
La Serpe: Ik heb de keuze gemaakt dingen op tafel te leggen in de hoop dat uw rechtbank het onderzoekt. Ik zal mijn doel halen., koste wat kost.
Lauwaars: Wat is nu uw doel in deze rechtbank? Als het u te doen is om uw veiligheid, bent u aan het verkeerde adres. Hoe wilt u bereiken dat wij u steunen?
La Serpe: Het OM en TGB is voor mij wel 1 traject. Daarom ben ik gaan getuigen. Ben gestigmatiseerd in de media, daar lusten de honden geen brood van. Mijn doel is het OM, mevrouw Wind, niet-ontvankelijk te laten verklaren.

Lauwaars: U heeft de rechtsplicht op u genomen om te getuigen. Wat is er nou wat er nog meer gebeurd is voor het sluiten van de deal waar u het nog over wilt hebben?
La Serpe: De verklaringen betreffende mijn veiligheid. Een schoon strafblad wat ik niet krijg. Men kan mij dan administratief achterhalen. Deze jongens weten de wegen hoe dat te doen. En mijn detentie. Geen open kamp. Geen VI. Dat mijn detentie tropenjaren inhouden. etc etc. Wat kan ik vertellen waarop de rechtbank gaat zeggen, we gaan dit onderzoeken?
Lauwaars: Hoe kunnen we van hieruit beslissen wat we moeten onderzoeken als u verder niets wil zeggen? We vinden het lastig voor u, maar we kunnen er niets aan doen.
La Serpe: Ik begrijp niet waarom mijn veiligheid niet van belang is. Er is sprake van 1 traject is er gezegd. Ik heb dingen op tafel gelegd en als dat niet genoeg is, moet de rechtbank maar beslissen.
Lauwaars: Zo werkt het niet. U heeft dingen op tafel gelegd, maar als dat niet besproken kan worden.... Hier moeten wij het dan maar mee doen.

Hierna kwam het OM met een reactie en kregen de raadslieden gelegenheid vragen te stellen.
Morgen een samenvatting hiervan.

Door Bondtehond