vrijdag 2 juli 2010

'De wetgever heeft uiteraard het systeem rond de anonieme bedreigde getuige niet zo bedoeld'

Gisteren, op 1 Juli, vond de één na laatste zitting voor het zomerreces plaats in de Bunker te Osdorp. Het liquidatieproces ligt, na de laatste zittingsdag, die 9 Juli zal plaatsvinden in het Gerechtsgebouw aan de Parnassusweg, stil tot 23 Augustus. Het is niet echt verbazingwekkend dat een aantal raadslieden, te weten Mrs. Nico Meijering, Marnix van der Werf en Peter Plasman een poging waagden verdachten Ali Akgün, Sjaak Burger en Fred Ros op vrije voeten te krijgen. Immers, de meeste verdachten zitten reeds 3 jaar in voorlopige hechtenis, en wie zit er met dit weer, terwijl de mussen buiten doodvallen van het dak met deze hitte, graag achter de tralies? Mischien tegen beter weten in, maar niettemin maakten de raadslieden ieder hun punt.


Normaalgesproken is het niet gebruikelijk dat men verdachten die al zo lang in afwachting van hun berechting vastzitten, vlak voor een rechtszaak ten einde loopt in vrijheid te stellen. Aan de andere kant duurt het liquidatieproces nog zeker een half jaar. Mr. Peter Plasman weigert zelfs om nog van voorlopige hechtenis te spreken. "Voorlopig" is het al lang niet meer, aldus de raadsman, en naamate het proces verloopt, neemt de eerlijkheid af.

Cliënt Fred Ros had vandaag een donkerblauw shirt aan met 'Sail 2010' op zijn rug en borst. Rechtbankvoorzitter Lauwaars maakte daar glimlachend een opmerking over: Zie ik nu Sail 2010 op uw shirt staan, mijnheer Ros? Alsof de voorzitter wilde zeggen, is dat niet een beetje te optimistisch? Er werd wat om gelachen hier en daar in de rechtszaal.

Mr. Plasman haakte daar echter meteen op in en opende zo zijn verzoek tot opheffing voorlopige hechtenis: Dhr. Ros moet in de gelegenheid gesteld worden de Sail 2010 te bezoeken. (daar werd zo mogelijk nog harder om gelachen)

Plasman vervolgens: Daar gaat het niet meer om, "de opheffing voorlopige hechtenis". Ik doe niet meer mee aan die fictie. De uitspraak is gepland in het voorjaar van 2011. Dat betekent dat cliënt op dat moment reeds 4 jaar in hechtenis zit. Als je al 4 jaar zit, is het "voorlopige" weg. De argumentatie 'de gronden zijn nog onverminderd aanwezig' kan je weinig mee. Dan kun je hem al 20 jaar vasthouden. Als je iemand al een gevangenisstraf van 7 jaar uit laat zitten, is de beslissing al genomen. Als Ros jaren wordt vastgehouden, is er geen eerlijk proces. Hoe kan Dhr. Ros nog denken dat hij een eerlijk proces heeft, als hij al gestraft is? Het moet nu eindigen. Dan kan men in de toekomst eerlijk kijken naar het recht op een eerlijk proces.

Het OM reageerde meteen op dit verzoek: Ja, het is zo dat de voorlopige hechtenis al heel lang duurt. Voor de heer Ros al het langste. Alle verdachten zitten al heel lang. Natuurlijk is dat lastig voor hen. Men wil weten waar men aan toe is. Daar staat tegenover dat er veel op het spel staat. Verdachten worden verdacht van ernstige feiten en daarmee is het een complexe zaak. Verdenkingen en gronden voor voorlopige hechtenis zijn nog onverminderd aanwezig, derhalve verzoek ik de rechtbank dit verzoek af te wijzen.

De uitspraak van de rechtbank is op 9 Juli in het normale Amsterdamse gerechtsgebouw aan de Parnassusweg, daar iedere verdachte heeft afgetekend en dit keer dus in hun cel blijven. Het verzoek tot opheffing voorlopige hechtenis van Mr. Nico Meijering, dat de raadsman deed namens zijn cliënt Ali Akgün, werd vandaag al afgewezen.

Lauwaars richtte zich tot Ali: Het verzoek wordt afgewezen mijnheer Akgün. We hebben alles nog eens op een rijtje gezet en in oude pleitnota's gekeken. We wijze het af omdat er nog voldoende ernstige bezwaren aanwezig zijn.

Mr. Marnix van der Werf verzocht vandaag eveneens de voorlopige hechtenis van Sjaak Burger op te heffen. De raadsman wees de rechtbank erop dat Sjaak Burger reeds 3 jaar in hechtenis zit, voor de wapenvondst in Vinkeveen en Artikel 140 - verdenkingen, de deelname aan een criminele organisatie. Mr. Van der Werf verwacht dat Sjaak niet veroordeeld gaat worden voor de Vinkeveen-wapenvondst, omdat Jesse Remmers daar al 36 maanden voor heeft gezeten. En al zou de rechtbank Sjaak Burger schuldig achten aan het artikel 140-dossier, dan komt men zeker niet aan een straf hoger dan 6 jaar. De vertragende factoren in dit proces heeft Burger totaal geen invloed op gehad. Na eerdere schorsingen i.v.m ziekte van Sjaak's vader is de verdachte steeds teruggekeerd en heeft zich dus niet onrechtmatig ontrokken aan zijn voorlopige hechtenis. Mede daarom vroeg de raadsman de voorlopige hechtenis nu op te heffen.

Officier van justitie Hans Oppe verzocht namens het OM het verzoek opheffing voorlopige hechtenis van Sjaak Burger ook af te wijzen: De schets van de reden waarom Dhr. Burger in voorlopige hechtenis zit klopt. Er staat in het verzoek dat Dhr. Burger niet bij de uitvoering betrokken is. Dat is onjuist. Hij is wel degelijk betrokken. Burger zit nog vast voor Vinkeveen en het art.140-dossier. De duur is uitzonderlijk lang. Dit is gerechtvaardigd door de complexheid en uitzonderlijke omvang van dit proces. De proceshouding wil ik niet onvernoemd laten. Zwijgen is zijn goed recht, maar een vertraging moet dan ook rekening mee worden gehouden. De voorlopige hechtenis-feiten zijn nog onverminderd aanwezig. Het voorlopige hechtenis-verzoek dient derhalve te worden afgewezen. Ook op dit verzoek volgt 9 juli uitspraak aan de Parnassusweg.

Er is tijdens de zitting van donderdag veel gesproken over de Baja Beach Club-getuigen i.v.m. getuige Q5. In een tweede termijn komt Mr. Nico Meijering terug op het verzoek tot afwijzing van het OM de getuigen te kunnen horen. Het OM wees in dat verzoek op het mogelijke gevaar dat 'door afstreping' de identiteit van getuige Q5 boven zou kunnen komen drijven en dat het veiligheids- en afschermingsbelang zwaarder dient te wegen dan het verdedigingsbelang.

Meijering: Wij zeggen dat het wel van lef getuigt dat het verdedigingsbelang onderschikt is aan veiligheid. Uiteraard is zulks volstrekt onaanvaardbaar Men kan de belangen van de verdediging niet blijven neerslaan door het OM, door de veiligheid van Q5 steeds te laten prefaleren boven alles.

Officier van justitie Betty Wind benadrukte nog eens in reactie op een pleitnotitie van Mr. Nico Meijering, waarin de advocaat van Ali Akgün het belang benadrukte van het horen van de Baja Beach Club-getuigen, dat het OM een zorgplicht heeft ten opzichte van getuige Q5. Volgens Wind kunnen er geen handelingen verwacht worden die Q5 in gevaar kunnen brengen nu alle Baja-personeelsleden gehoord zouden moeten worden. De rechter-commissaris is de enige die een weloverwogen dreigingsanalyse kan maken, aldus Wind. Het verstrekken van de personeelslijst is uit het stanpunt van veiligheid dan ook uitgesloten. Volgens het OM is het toetsen van de betrouwbaarheid van Q5 wat anders dan het toetsen van verklaringen van de anonieme bedreigde getuige. De RC zou de enige zijn die de betrouwbaarheid van Q5 kan toetsen. Men blijft bij het standpunt dat het verzoek moet worden afgewezen, of subsidiair, terugverwijzing naar de rechter-commissaris.

Mr. Meijering wees de rechtbank op het feit dat het OM in het geheel niet ingaat op een aantal argumenten die de verdediging in stelling heeft gebracht. Het afstepingsargument is een gelegenheidsargument aangezien het OM zelf reeds honderden getuigen heeft afgesteept. Zij kan in iedere strafzaak dus naar believen afstrepen, terwijl de door de verdediging aangezegde getuigen zouden moeten worden afgewezen. De wetgever heeft uiteraard het systeem rond de anonieme bedreigde getuige niet zo bedoeld, temeer nu ook juist de verdachte vanwege een anonieme bedreigde getuige al hevig in zijn verdediging wordt beknot en compensatie dringens noodzakelijk is. Het OM meet met twee gelegenheidsmaten, nu het OM in de F-procedure in het kader van dubbeltelling heeft laten zien het als geen enkel probleem te ervaren dat het OM getuigen zal kunnen oproepen, waaronder nu mogelijk net de anonieme getuige kan zitten. Het getuigt niet van overvloedige tegenargumenten nu het OM een en ander totaal onbesproken laat.

Meijering ging verder uitgebreidt in op juridische kanten van de kwestie rond Q5, verwees naar jurisprudentie en wettelijke bepalingen, en merkte aan het einde op dat het OM totaal voorbij gaat aan het feit dat de verdediging in alle opzichten "gehandicapt" de verhoren heeft moeten doen, en het juist vanwege deze "handicaps" is dat de verdediging zoveel mogelijk zou moeten worden gecompenseerd.

Mr. Nico Meijering: Het OM stelt nl dat de verdediging de gelegenheid heeft gehad de betrouwbaarheid van de Q5-verklaringen te toetsen d.m.v schriftelijke vragen. Het toetsen van de betrouwbaarheid van de getuige beperkt zich natuurlijk niet alleen tot enkel het horen van de getuige zelf. Uiteraard dient iedere toetsingsgelegenheid benut en uitgeput te worden. Die gelegenheid wordt natuurlijk verre van volledig geboden met 'het horen van andere toegewezen getuigen' zoals het OM stelt. 'Pogingen op te achterhalen wie Q5 is, zijn niet aan de orde. Van de verbalisanten heeft de verdediging reeds aangegeven dat zij onder nummer gehoord kunnen worden.

Voorzitter Lauwaars gaf een compliment nadat Mr.Meijering zijn betoog had beëindigd. Lauwaars: Dat was weer geen barbeque met witte wijn, mijnheer Meijering. Het was weer een gedegen stukje werk.....

Betty Wind merkte na afloop op dat er wel enkele getuigen zijn toegewezen, waarna Ali Akgün nog een duit in het zakje deed. Ali: Ik hoor u zeggen dat er enkele getuigen zijn toegewezen. De eigenaar van B.E.D en de eigenaar van Cinema. Die kunnen er niets over zeggen. Waarom juist die getuigen, en niet die andere? Dus waar heeft u het over?

8 Juli wordt dus aan de Parnassusweg uitspraak gedaan over de diverse verzoeken.

Bondtehond