woensdag 26 december 2012

Laatste woord verdachten Soerel en Akgün in liquidatieproces Passage

Tijdens de laatste zitting van Passage kregen alle verdachten gelegenheid voor het laatste woord. De cliënten van Mr. Nico Meijering, Dino Soerel en Ali Akgün maakten net als kroongetuige Peter La Serpe gebruik van deze gelegenheid.Verdere introductie van deze twee verdachten zou overbodig zijn, dus ik zal maar meteen de teksten hieronder integraal weergeven. Dino Soerel las zijn laatste woord zelf voor, in geval van de afwezige Ali Akgün las zijn raadsman Mr. Nico Meijering zijn laatste woord voor. Jesse Remmers hield het zeer kort, sprak zijn vertrouwen uit in deze rechters en bedankte tot slot de rechtbank.Laatste woord Dino Soerel:

Dino Soerel: Geachte rechtbank,

Ik wil in dit laatste woord vooral mijn persoonlijke gevoel voor deze rechtszaak weergeven. Ik denk dat alles al gezegd is in de afgelopen jaren en dat ik overal al antwoord op heb gegeven. Ik zal u verder niet vermoeien met allerlei stukken uit het dossier, dat heeft u ook al gehoord, denk ik.

Toen ik in dit proces ingevoegd werd, zei ik dat ik niet bang was voor dit proces omdat ik onschuldig ben. Dat heb ik ook bij de politie verklaard, net zoals bij de rechter-commissaris. De voorzitter vroeg mij op mijn eerste zittingsdag of ik mij niet zou beroepen op mijn zwijgrecht. "Nee, dat zal ik niet doen", was mijn antwoord. En dat heb ik ook niet gedaan. Ik heb verschillende dagen, met name in september 2011, maar ook in 2012, nagenoeg alle vragen, behalve over de paspoorten en het geld, beantwoord. Totdat zelfs het OM op zitting aangaf geen vragen meer te hebben voor mij. Dan is het flauw van het OM om nu te zeggen dat ik vooral gezwegen heb. Dat hoorde ik de officier in het requisitoir zeggen. Dan heb je een keer een niet-zwijgende verdachte, dan krijg je deze reactie. Dat is flauw en bovenal onjuist. Hier staan 4 officieren met een buitengewoon goede kennis van het dossier en die weten dat.

Ik kan natuurlijk niet om de kroongetuige heen: LaSerpe. Dat wil ik ook niet, er is al heel veel over hem gezegd en hij heeft zelf al heel veel gezegd over zichzelf en vooral over anderen. Vanaf het moment dat ik de diverse verklaringen van La Serpe in z'n veelheid in de media begon te lezen, kreeg ik het vermoeden dat hij andere motieven had om te verklaren dan welke hij beweerde, zoals morele motieven. Gaandeweg het proces werden die vermoedens, voor mij in elk geval, verstrekt. Ik zal daar straks iets meer over zeggen.

La Serpe komt mij intelligent, eigenzinnig en creatief over, maar dat vindt hij ook van zichzelf. Het OM blijft hem steunen door dik en dun, kritiekloos vind ik. De woorden die het openbaar ministerie ongeveer gebruikt zijn consequent en vooral het woord consistent heb ik vaak gehoord met betrekking tot zijn verklaringen. La Serpe is niet consistent in zijn verklaringen. Totaal niet, zelfs.

Ik zal u niet vermoeien met allerlei dossierstukken en wat die inconsistenties betreft, heeft meneer Meijering dat al uitgebreid aan de orde gesteld in zijn pleidooi. Maar ik wil u er toch een paar noemen daar waar ze mij aangaan.
Bijvoorbeeld:
"Fred Ros ging naar Dino voor informatie". Dan werd het later weer: "...naar Dino, maar niet voor informatie".
en:
"Gwenette werkt voor Dino" en "Gwenette werkt niet voor Dino, maar voor Willem".
en:
Over het busje voor naar Limburg te gaan, dat zou via Dino gegaan zijn. Dan blijkt volgens verklaring 0403: "Willem Holleeder regelde een auto voor Jesse, want er moesten dingen gebeuren en naar Limburg gereden".
en:
"Dino heeft George van Klok (Van Kleef) geliquideerd". En op zitting werd daarna weer gezegd: "Ik kan mij niet herinneren dat ik die uitspraak heb gedaan. Ik vind het een vreemde uitspraak"
en:
"Dino en Willem zitten in de coke-business" / "Dino en Willem zitten in ieder geval niet in de coke-business".
en:
"De prioriteit van de liquidatie van Thomas van der Bijl kwam van Dino af", en weer later, of tenminste, die verklaring was eerder afgelegd, maar nog achtergehouden in kluisverklaring 1 en 2, Dat werd: "Thomas van der Bijl moest eerst. Dat kwam van Willem af".
en:
"De kamikazes kwamen van Dino af", en later werd dat: "De kamikazes waren door Fred geregeld".

Het zijn maar enkele van de vele maar bepaald niet consistent. En als ik het dan nog meer op mezelf betrek en de verwijten zie op de tenlastelegging, dan kom ik bij twee belangrijke momenten: De Baja/ BED- en het Diemen-moment.

Bij de zogenaamde Baja/BED-afspraak was het dan één keer een afspraak met Dino, dan weer drie keer, dan weer vier keer en hij heeft het ook over vijf a zeven keer gehad. Denk daarbij dan ook weer aan verschillende variaties van wat er dan wel of niet gezegd zou zijn tijdens die vermeende afspraak. Bij die afspraak ging het volgens La Serpe eerst alleen over Kees Houtman en later werden het opeens drie nieuwe. Ook het moment wanneer die afspraak dan zou zijn geweest volgens La Serpe. Hij noemt in elk geval drie verschillende data in de maand oktober 2005. Dat is niet consistent en ook niet bepaald overtuigend. En wat we daarbij ook niet moeten vergeten, is dat geen van de beschreven getuigen, waarvan sommige er altijd waren en andere vaak in de Baja of de BED, Jesse Remmers daar nooit gezien heeft, dan wel herkend.

Het andere voor mij belangrijke moment is Diemen. Daar heeft La Serpe de rechercheurs naar de locatie toe gebracht en gezegd: "Hier was het". Maar op zitting bij u, iets van 3 oktober 2011, zegt hij wat die locatie betreft, het ook niet zeker te weten. Bepaald niet consistent en al helemaal niet overtuigend. Het enige dat consistent is in deze, is dat het OM consistent blijft roepen dat La Serpe consistent heeft verklaard. En dat is natuurlijk niet zo en dat weet het OM ook.

Het OM stelt zich ook regelmatig de vraag: "Heb je iemand van de verdachten ten onrechte beschuldigd of het erger voor hen gemaakt?" Wat denkt of verwacht het OM nou zelf dat La Serpe voor antwoord gaat geven? Natuurlijk gaat hij 'nee' zeggen, met het daarop volgende antwoord 'dat hij altijd de waarheid heeft gesproken'. Natuurlijk, hij is niet gek. Hij weet heus wel dat als hij nu toe zou geven dat het antwoord eigenlijk 'ja' moet zijn dat hij dan dus gelogen heeft en dat dan mogelijk de deal wel eens van tafel zou kunnen zijn. Hoe kan hij het trouwens nog erger maken? En dan doel ik op dat valse beschuldigen van mij. Dat gaat hij dus nooit zeggen, want hij wil zo graag zijn lucratieve deal. Maar mischien, en dat is het onberekenbare aan hem, komt hij wel weer eens met een andere versie, als hij het bijvoorbeeld niet eens is met het TGB of wie dan ook. Je weet het niet.

Wat La Serpe betreft, moet ik nou boos zijn op hem? Ja. En wel omdat hij mij vals beschuldigd heeft. Tegelijkertijd intrigeert hij mij als ik hem hier in de rechtszaal zie, hoe hij manipuleert en de manier waarop hij hier bezig is. Als ik dat zo zie en hoor, denk ik vaak: "Hoe krijgt je't voor elkaar" en/of "Waar haal je het vandaan?" Maar je kan het ook het OM verwijten, want die, het OM, die laten hem maar gaan, die hobbelen maar mee. Kritiekloos.

La Serpe die heeft het op z'n eigen manier gespeeld. En het OM heeft hem alle gelegenheid gegeven om hem te doen en te laten wat hij wil. Het is nooit een keer geweest van: "En nou is het mooi geweest". En of het nou het zaaks-OM of het TGB is, voor de een, het OM, zijn het twee verschillende, voor de ander, La Serpe en de verdediging, één en dezelfde. Ze vinden het allemaal prima, en als je dan ziet wat hij voor elkaar krijgt en wat hij roept... Wil je het een en ander weglaten uit je verklaring: "Dat is goed joh". Wil je heel veel geld in plaats van dat wij je beschermen: "Dat is prima". Wil je ook een huis en nog meer geld? Lenen? : "Vooruit dan maar". Wil je in juni 2012 vrijgelaten worden?: "Ook goed, regelen we wel met elkaar". En de rechter dan?: "Ach, we bedenken wel wat". Hij noemt de CIE leugenaars en beticht ze van meineed. Hij noemt Officier Sander de Haas een onbetrouwbare hond. Hij zegt dat justitie hem en zijn aanverwanten bedreigt, enzovoort, enzovoort. En wat doet het OM ? Het zit erbij en kijkt ernaar. Het hobbelt kritiekloos mee. La Serpe heeft de regie en het OM vindt alles prima. Ik denk omdat ze hem nu eenmaal nodig hebben.

Ik heb op zitting, in de zomer van 2011, wel eens de vraag gesteld wie nu eigenlijk bepaalt wie er vervolgd wordt. Officier mevrouw Wind antwoordde met: "Het OM natuurlijk". Maar ik denk er nog steeds anders over. Zoals ik al eerder zei, ben ik gaande dit proces er meer en meer van overtuigd geraakt dat La Serpe andere motieven had dat het door hem beweerde morele. Ik geloof echt dat hij bang was dat Fred Ros iets over hem zou verklaren met betrekking tot de liquidaties van Kees Houtman en Thomas van der Bijl. Fred Ros wist iets over hem. Zie bijvoorbeeld de verklaring van La Serpe waarin hij zegt dat Jesse Remmers tegen Fred Ros zou hebben gezegd dat hij, La Serpe dus, er met Kees Houtman bij zou zijn geweest en dat hij, La Serpe, ook verwachtte dat Fred Ros zou gaan verklaren.

Daarbij opgeteld het gevonden wapen gebruikt bij de liquidatie van Thomas van der Bijl dat La Serpe in zijn bezit zou hebben gehad en waar mogelijk sporen op zouden kunnen zitten. "Maar die was toch schoongemaakt door Jesse Remmers? Maar ja, hoe kon ik Jesse vertrouwen?", aldus La Serpe in zijn verklaring. Maar ook de gebruikte vluchtauto bij de liquidatie van Thomas van der Bijl, die niet helemaal uitgebrand was en waar La Serpe ook in had gezeten, volgens La Serpe. Dan kan hij heus wel bedenken dat daar dan mogelijk allemaal wel sporen in zouden zitten als hij daarin gezeten had. Hij neemt daarbij ook mee dat hij zichzelf al heel snel na de aanhouding van Fred Ros in Spanje, ik meen 2 of 3 dagen, meldde bij de CIE. Dus het zou best wel zo kunnen zijn dat die zaak toch wel aan het licht zou zijn gekomen zonder zijn melding.

En dan kan het OM wel zeggen dat het op zich niet uitmaakt welke motieven hij had om kroongetuige te worden, kennelijk bestaat die mogelijkheid daar ook nog toe, maar als het wel andere motieven zijn geweest dan de door hem beweerde morele, dan begint het natuurlijk wel bij de politie en later bij u ook op zitting met een leugen. En dat zegt natuurlijk wel iets.

De psychologische test waar het openbaar ministerie het in haar repliek en La Serpe in zijn reactie het over hadden -namelijk: La Serpe wil zich laten testen als Soerel zich ook laat testen- die uitdaging die neem ik wel aan. Mocht het tot een Hoger beroep komen, ik wil nog absoluut nergens op vooruit lopen, maar dan wil ik wel die test doen. Samen met La Serpe. Geen probleem.

Ik wil iets over de media zeggen. Ik ben me tijdens dit proces meer en meer gaan realiseren hoe de media betrokken is bij dit proces. En dat had wat mijzelf betreft natuurlijk alles te maken met mijn arrestatie, waarbij TV-zenders van te voren door Justitie werden benaderd om mijn arrestatie maar vooral te komen filmen. Ik denk, hoewel niemand dat zal toegeven, dat het bedoeld was om mijn persoon, het beeld althans, vooral aan te dikken. Zie daarbij ook de persconferentie daarna met de uitspraak van de politiefunctionaris: "We got him!" Heeft u enig idee wat dit met mijn familie gedaan heeft?

Ik merkte dat overigens wel vaker met de houding van het OM jegens mij. Ik heb bijvoorbeeld aan uw rechtbank voor de zomer van 2011 gevraagd om mijn voorlopige hechtenis inzake Passage te schorsen. Ons streven was niet om te worden vrijgelaten. Het maakte geen enkel verschil voor het OM, want ik zou gewoon blijven zitten, maar dan voor de zaak 'Zuil'. Het zou voor mij mogelijk voordeel kunnen geven voor de door u later te nemen beslissing in de Passagezaak. Nou, de reactie van het OM weet u mischien nog wel: "Nou, nee hoor, absoluut niet. Stel je voor zeg". En als ik dan zie dat La Serpe afgelopen juni zonder een beslissing van u af te wachten gewoon vrijgelaten wordt... Ja dan...

Ook nu weer, bij mijn detentiesituatie. Na uw opheffing vroeg ik overplaatsing naar een milder regime. Nee hoor, dat houdt men tegen. RSJ moest er aan te pas komen en concludeerde dat ik zelfs 5 maanden te lang in dat extreem zware regime had gezeten en dus naar ergens anders, een milder regime, kon gaan. Daar is wat op bedacht bij Justitie. Zelfde regime, alleen een ander gebouw. Je raakt er bijna aan gewend, aan die houding. Kennelijk kan en mag bij de een alles en bij de ander niks.

Ik ben beland bij die vreselijke eis. De bedoeling van het OM was volgens mij al bij aanvang van het proces om tegen meerdere verdachten levenslang te eisen. Dus ook tegen mij. Dat wordt bevestigd door de ontwikkelingen tijdens het proces, variërend van allerlei weglatingen, ik noem de Holleeder-weglatingen; de kluisverklaringen 1 + 2; de O403-weglating die dan ook weer anders was opgeschreven dan wat er daadwerkelijk gezegd was; de late verklaring van Z034 -die van januari 2012- over wat La Serpe tegen hem had verklaard over het wie en waarom met betrekking tot de opdrachtgever van de liquidaties. Dit na aandringen van Z034, omdat deze wilde weten wie de opdrachtgever was en dat La Serpe die niet genoemd wilde hebben.

Ik zal ongetwijfeld het een en ander vergeten zijn, maar meneer Meijering heeft het uitgebreid aan u voorgehouden en het is op te zoeken in zijn pleidooi. Nadat dit allemaal boven tafel is gekomen door uw doorstastendheid en die van de rechter-commissaris had ik de hoop dat het OM bij nader inzien van gedachte veranderd zou zijn. Helaas....

Iemand levenslang op willen sluiten, dan moet je volgens mij driedubbel zeker zijn van je zaak. Levenslang iemand opsluiten, totdat diegene overlijdt in zijn cel. Ik was natuurlijk heel blij en opgelucht dat u met uw beslissing mijn voorlopige hechtenis ophief. En dan toch die eis. Dat is onbegrijpelijk. Dat gevoel is niet te beschrijven. Ik ben er echt een paar dagen mee bezig geweest. Ik heb ook vaak gedacht van: "Het kan toch niet waar zijn wat hier gebeurt?" Ik kon en kan het nog steeds niet bevatten.

Heel af en toe gebeurt het, dat als er iemand veroordeeld wordt, dat ie dan later door de technische ontwikkeling, denk dan bv aan DNA, iemand onschuldig verklaard wordt na eerst te zijn veroordeeld. Daar kun je als OM en de rechtbank eigenlijk niets aan doen en kun je, gelukkig zou ik zeggen, de opgelegde straf achteraf herstellen. Maar op deze manier, met het achtehouden van verklaringen en alle andere geconstateerde ontwikkelingen, als je dan als OM, en wat ik nu zeg zo komt het althans op mij over, als je dan als OM onder elkaar zegt: "Maakt niet uit joh, als niemand wat zegt, uiteraard en vooral niet tegen de rechters, en we laten die verklaringen gewoon in het kluisje liggen, dat hoeft niemand het te weten, dan trappen we toch gewoon die Dino voor de rest van z'n leven de cel in." Dat is toch bizar?

En dit is dus niet iets dat je door technologische ontwikkelingen kunt achterhalen en rechtzetten. Ja, zegt het OM: "Je kunt toch gratie aanvragen?" Ja, bedankt voor de tip. En hoewel ik dus aan het begin van dit proces zei dat ik niet bang was voor deze rechtszaak, dat ben ik overigens nog steeds niet, maar dat komt vooral door uw doortastendheid en van de recher-commisssaris, maar als je dan ziet en hoort wat er allemaal gebeurt, ga je jezelf toch achter je oren krabben en jezelf en anderen de vraag stellen: "Het kan toch niet waar zijn wat hier gebeurt?" Dat is heel eng. En weet u wat mischien nog wel enger is? Dat is dat het OM in haar repliek zegt: "Het volgende keer weer doen? Jazeker". Wat zou u de volgende keer dan weer doen? Weer verklaringen achterhouden? Weer in zee gaan met die creatieve, onberekenbare, inconsistente getuige? Één die aantoonbaar liegt en oplichtingsbereid is voor het verkrijgen van een deal? En dan op die basis weer iemand op willen sluiten? Ik vind het echt ongelovelijk dat u dat doet.

De officier had een mooie titel voor dupliek: 'In het riool zwemmen geen witte zwanen'. De heer Van Schaik had het er ook zo over. Ik heb een andere voor u: 'Het maakt ons niet uit hoe je iemand opsluit'.

Een belangrijk moment om bij stil te staan, zijn de nabestaanden. Ik heb het dossier goed gelezen. En als ik de verklaringen van de nabestaanden las, las ik ook hun pijn. Dat deed en doet me echt heel veel. En u mag van mij zeggen wat u wilt als OM, maar het raakt me echt. Ik heb zelf familie en vrienden, van dezelfde leeftijd. Ik kan me alles bij het verdriet van de nabestaanden voorstellen. Dat verdriet gaat nooit meer weg. Ik mag alleen maar hopen dat ze gedurende het proces toch anders zijn gaan denken over mij met betrekking tot de dood van hun vader, man of anderzins familie of vriend. Hoe dan ook, ik wens hen veel sterkte.

Geachte Rechtbank, ik wil u bedanken voor de tijd en de gelegenheid die u mij vanaf het begin heeft gegeven om mij voor te bereiden op dit proces. Dank u wel.

Mr. Lauwaars: Dank u wel meneer Soerel.


Laatste woord Ali Akgün:

Mr. Meijering (leest tekst Ali voor): Geachte rechtbank,

Ik wil graag nog iets zeggen voordat u gaat beslissen.

5 jaar en 7 maanden en 9 dagen geleden werd ik gearresteerd. 23 maanden geleden ben ik door u vrijgelaten waarvoor ik nog steeds heel dankbaar ben. Ik heb die dag namelijk eindelijk mijn kinderen weer kunnen zien en knuffelen. 3 en een half jaar heb ik hun in de EBI niet gezien. Dat was volledig onmogelijk. Ik ga niet lopen zeuren over de EBI. Maar niemand, maar dan ook niemand weet wat het is om in de EBI te zitten totdat je er zelf hebt gezeten. Niemand weet hoe het is om 3 en een half jaar daar te zitten.

Maar daar zitten is niet eens het ergste. Het ergste is dat je iedere dag, ieder uur en iedere minuut de onzekerheid hebt over hoe lang je nog moet zitten. Mischien wel levenslang. Voor iets wat je nooit gedaan hebt. Mischien wel levenslang in de EBI. Als ze je in Nederland al door een clown als La Serpe kunnen laten opsluiten en als je al door een CIE informatie waarvan ze zelf zeggen dat ze niet weten of het betrouwbaar is jaren lang in de EBI kan worden gezet dan kan alles in Nederland. Als 3 jaar kan, dan kan 30 jaar ook. Die onzekerheid is heel erg. De EBI heeft de gesprekken met mijn vrouw als ze op bezoek kwam opgenomen. Niet alleen wat we zeiden maar ook op film. Iedereen en ook de Officieren van Justitie hebben kunnen meegenieten als ik mijn vrouw vertelde dat ze mij mischien nooit meer buiten zou zien. En waarom? Omdat het mogelijk is in Nederland om iemand op te sluiten door een clown.

Daarom wil ik eigenlijk het liefst niet meer in Nederland zijn. In september was ik in Amsterdam in een auto van een vriend en ja hoor ik werd weer gearresteerd. Er zou iets met de auto zijn. Wel gek dan dat een van de agenten aan het bellen was met Bart Gietema. Ik kon zijn naam en het gesprek zo meehoren. En dan maar hopen dat ze me op iets konden pakken. Ik moest een boete betalen. Toen pas mocht ik na een paar uur weer weg. Nog geluk dat ik niet werd gearresteerd omdat er een tweede La Serpe was opgestaan of een Q6. Want ze blijven natuurlijk altijd de pik op mij hebben. Ze gaan me natuurlijk nooit met rust laten. Want het maakt niet uit of je iets gedaan hebt of niet en of er bewijs is of niet. Als ze vinden dat je een moordenaar bent dan is dat gewoon zo. Dan mogen ze alles doen om je op te bergen. Ook de hulp in roepen van clowns. Maakt ook niet uit of de clown een grote leugenaar blijkt te zijn. Ze blijven gewoon net doen alsof hij wel serieus is en vragen levenslang je op te bergen.

Mijn familie en ik en iedereen die ik ken dachten altijd dat dat in Nederland niet zou mogelijk zijn. In het begin vertelde mijn advocaat nog dat de officieren echt niet zouden doorzetten als zou blijken dat La Serpe een leugenaar is en dat het een kwestie van tijd zou zijn. Mijn advocaat vertelde dat officieren namelijk ook een soort van rechters zijn of tenminste het zelfde geleerd hebben. Nou ik weet niet wat zij geleerd hebben, maar als u het zelfde geleerd zou hebben dan zou ik nu nog vast hebben gezeten en er nooit meer uit komen.

Ik word soms gek als ik bedenk waarom de officieren levenslang hebben geëist. Waarom doen zij dat!? Zij mogen toch als enigste in Nederland straf eisen? Als je nou zoveel macht hebt en steeds doet alsof je eerlijk bent en heel Nederland kijkt, waarom vraag je dan echte rechters om iemand levenslang te geven alleen maar omdat ÉÉN man zegt dat ik een moordmakelaar ben? Een man die al lang door de mand is gevallen. Waarom willen de oficieren dat zo graag? Ik heb het zo vaak met anderen over gehad. Ze doen dat toch niet omdat ze die clown echt zouden geloven? Waarom doen ze dat dan wel?

Zolang die vraag niet beantwoord is, zal ik eigenlijk nooit meer rust in Nederland hebben. Ik kan ieder moment weer worden gearresteerd. Net zo gemakkelijk. Het is ook de belangrijkste reden dat ik niet meer naar de rechtbank, naar u ben toegekomen. Omdat ze me gewoon weer kunnen pakken met niets en me weer met niets in de EBI kunnen gooien. Dat zou weer mooi nieuws zijn: Ali op de rechtbank weer gearresteerd!!! Mooi nieuws weer voor De Telegraaf!!!

Ik vind het erg dat ik niet meer naar u ben toegekomen om u te bedanken en hoop het zo via deze mail en mijn advocaat te doen. Zoals mijn advocaat de laatste tijd vaak gezegd heeft: gelukkig zijn er ook nog rechters in dit land en niet alleen officieren. Dankzij u heb ik mijn leven weer een beetje kunnen op pakken. Ik hoop verder te komen als voetbalmakelaar, hoewel het niet gemakkelijk is. Precies ja. Geen moordmakelaar maar voetbalmakelaar.

U heeft laten zien dat het u niks uit maakt of iedereen nu moord en brand schreeuwt of dat u gewraakt werd. Ook toen wij dat deden, bleef u toch gewoon doen tegen ons en gewoon u werk doen.

Ik zal u nog een verhaal vertellen. Ik droomde zelfs november vorig jaar dat u besloten had dat Houtman en van der Bijl weer terug moesten komen en iedereen behalve La Serpe was opgelucht want iedereen dacht echt dat dat dus ook echt ging gebeuren. Iedereen was blij voor hun families. Behalve La Serpe. La Serpe begon direkt te schreeuwen dat ze dan niet mochten komen als getuige. De officieren mogen drie keer raden waarom La Serpe niet wilde dat Houtman en van der Bijl zouden komen getuigen. Vooral Houtman wilde hij natuurlijk niet.

Wat zou het mooi zijn als u kon beslissen dat zij weer terug komen, maar toveren kan u niet. Was het maar waar voor hun families. Het enigste wat u kunt doen is een eerlijk vonnis maken. En dat is ook het enigste waar ik en mijn familie op wachten.

Ali


*

Dit was mogelijk het laatste zittingsverslag. Nu is het wachten tot de uitspraak die mogelijk op 29 januari zal plaatsvinden in de Bunker. Er staat voor die dag in elk geval een zitting gepland, zo gaf de voorzitter aan, maar hij hield nog wel een slag om de arm of de rechtbank tijdens die zitting ook daadwerkelijk al uitspraak zal doen. 'Wellicht wordt het een formele sluitingszitting, dan wel een formele sluitingszitting meteen gevolgd door de uitspraak', aldus Mr. Lauwaars.

In de tussenliggende tijd ben ik wel van plan terug te komen op enkele gebeurtenissen van afgelopen jaren tijdens het Passage-proces. Moet nog even kijken hoe en wanneer ik dat doe.

Bondtehond

vrijdag 21 december 2012

Misdaadsite Camilleri's uitslag verkiezing: 'Beste strafrecht-advocaat 2012'

De uitslag van Camilleri's verkiezing van de beste strafrechtadvocaat van 2012 is bekend. Volgens de grootste boeven in Nederland is mr. Sander Janssen de beste strafrechtadvocaat van 2012. Mark Teurlings werd tweede. En Yehudi Moszkowicz derde. In de top 10 eindigde bekende advocaten zoals Nico Meijering, Geert Jan Knoops en Jan Hein Kuijpers. Sander Janssen reageerde zelf ook op de verkiezing als beste strafpleiter van 2012.

                           Mrs. Teurlings, Janssen en Moszkowicz

Mr. Sander Janssen: "Ik ben enorm vereerd met deze uitverkiezing, al zijn er tientallen andere strafadvocaten die het verdiend hebben ook in de lijst te staan waarvan een deel boven mij. Maar hartstikke leuk natuurlijk, en iedereen die op me gestemd heeft heel erg bedankt!"

"Wat een mooie manier om het jaar af te sluiten", aldus de beste strafpleiter van ons land.

Voordat Sander Janssen advocaat werd, was hij werkzaam als docent Strafrecht aan de Universiteit Leiden. Ook de laatste jaren heeft hij als advocaat een groot aantal artikelen in binnen- en buitenlandse vakbladen gepubliceerd. In zogenaamde Postacademische Opleidingen geeft Janssen in
samenwerking met de Universiteit van Amsterdam les aan andere advocaten. De laatste jaren heeft hij met name bekendheid gekregen als advocaat van hoofdverdachte Jesse Remmers in het Amsterdamse liquidatieproces Passage.

Andere bekende zaken waarin hij heeft opgetreden zijn bijvoorbeeld de zaak van Ozgür Oktay (de broer van Okan Oktay welke laatste verantwoordelijk wordt gehouden voor de verdwijning van Marion en Romy van Buuren), de moord op een leraar in Groningen en de kapper op de Albert Cuyp die een klant had gestoken met zijn schaar. Sander Janssen is sinds 2002 advocaat bij Cleerdin & Hamer Advocaten.

De overige topadvocaten uit deze top tien zijn: Nico Meijering, Geert Jan Knoops, Adèle van der Plas, Inez Weski, Jan Hein Kuijpers, Serge Weening en Peter Hermens. Overduidelijk is dat de meer bekende namen uit de strafrechtadvocatuur, op een enkeling na, plaats hebben moeten maken voor een nieuwe garde. Uit de enquête die deze samenstelling tot stand heeft doen komen, blijkt dat grote advocatennamen – door wellicht drukte en beperkte capaciteit – niet altijd het gevoel aan hun clientèle kunnen geven dat deze geen nummer zijn. Een goed persoonlijk edoch zakelijk contact, blijkt voor criminelen een must.

De redactie van Camilleri schrijft:
'Sander Janssen van Cleerdin & Hamer Advocaten, heeft hoge ogen gescoord op onder meer de wijze waarop hij zich met engelengeduld in de Amsterdamse Passage zaak heeft gehandhaafd. In zijn beroepshouding wordt hij meer dan eens vergeleken met wijlen Gerard Hamer, die ongetwijfeld een enorme inspiratiebron voor Sander Janssen is. Inmiddels is alom bekend dat Mark Teurlings de advocaat was van de begin 2012 geliquideerde criminele grootheid Stanley Hillis. De wijze waarop hij op TV (met regelmaat bij RTL4 of SBS6) tegen de nodige heilige justitiële huisjes aan weet te schoppen heeft men veel waardering voor. Als of hij uit het niets is gekomen is daar Yehudi Moszkowicz. Deze telg uit Nederlands meest bekende advocatenfamilie heeft geheel op eigen kracht een aantal topcriminelen als cliënt aan zich weten te binden. Yehudi Moszkowicz heeft deze zomer als eigenlijk onmogelijke prestatie iemand die verdacht wordt van een zeer omvangrijke drugssmokkel na amper een jaar voorarrest geschorst gekregen in afwachting op een veroordeling.

Nico Meijering is voor menig crimineel niet alleen een rots in de branding, maar ook een werkelijke steun en toeverlaat. De geënquêteerden zien Nico Meijering als het boegbeeld van het kantoor 'Meijering, Van Kleef , Ficq & Van der Werf advocaten'. Een kantoor met allemaal toppers, waarbij zeker weten de sportieve Nico Meijering zijn verworven titel Beste Strafrechtadvocaat 2012 mee zal delen.

Geert Jan Knoops, oud marinier en advocaat van destijds onder meer de Iraakse dictator Saddam Hoessein, blijkt ook voor personen die niet direct cliënten zijn altijd een luisterend oor te hebben. Meer dan eens verwijst Geert Jan Knoops criminelen naar collega’s uit deze top tien. De durf die Adèle van der Plas heeft om tegen de hoogste baas van Justitie Joris Demmink voor een Amerikaanse senaatscommissie te getuigen, is met veel respect ontvangen. Adèle van der Plas blijkt een vechtjas in toga.

Duidelijk is dat criminelen vaak meer hebben met mannelijke advocaten dan met hun vrouwelijke collega’s. Of het door haar bijzondere uiterlijk komt of de angst voor het onbekende als columniste in het vrouwenblad Opzij is onbekend; maar Inez Weski staat hoog op de verlanglijstjes van ‘het Gilde’.

Jan Hein Kuijpers was er jaren terug, net als Yehudi Moszkowicz nu, ineens. Sindsdien is hij dan ook overal. Immer professioneel maar wel met een Brabantse flair. Onder de gekscherende noemer dat Jan Hein Kuijpers met zijn filmrol in ‘De Bende van Oss’ helaas geen Oscar heeft gewonnen, heeft iemand flink voor hem onder criminele collega’s campagne gevoerd om hem zeker weten in deze top tien te krijgen.

Serge Weening is dan weliswaar geen familie van de Moszkowicz-clan, maar daar heeft hij wel zijn opleiding genoten. Met eenzelfde telkens overwogen strategie in de stijl van nestor Max Moszkowicz, weet hij keer op keer het openbaar ministerie in een hoek te drijven.

Dan Peter Hermens, kantoorgenoot van Nico Meijering, door een bepaalde familie met Indonesische roots, steevast hun stille kracht genoemd. Peter Hermens is een uiterst slimme en sympathieke strafpleiter, die hoogstwaarschijnlijk in de 2013 editie van Nederlands Beste Strafrechtadvocaat weer te vinden is'. 

Bron: Camilleri

Bij deze feliciteer ik de winnaars en wens iedereen een fijne Kerst en voorspoedig 2013!

Bondtehond

zaterdag 1 december 2012

Brute Haagse onderwereld voor het eerst blootgelegd


Crimineel circuit Den Haag bleef - tot nu - altijd voor de buitenwereld gesloten

De Haagse penoze is keihard’

                                (klik op afbeelding om te bestellen)

Minder bekend maar minstens zo gewelddadig als de Amsterdamse onderwereld, is het criminele milieu in Den Haag. Maar het grote verschil: in Den Haag zijn de hoofdrolspelers extreem mediaschuw. Geen journalist drong door in dit gesloten bolwerk. Tot nu toe. Journalist Hendrik Jan Korterink schreef een boek over deze onbekende duistere kant van Den Haag. Met opzienbarende en ook gruwelijke verhalen over moorden en verkrachtingen, gijzeling en beroving. Haagse Penoze verschijnt 4 december.

Haagse penoze gaat over ‘de vrije jongens’ in de rosse buurt (Fens en Bartels), in de gokwereld (Scheffer en Bestebreurtje), in de drugshandel (Schneider, Eijk en Pronk), in het vastgoed (Victor ’t Hooft) en over de beruchte familie Denie, bekend van gijzeling en bankroof.

Het boek vertelt ook het verhaal van Nico van Empel, die opgroeide tussen de Haagse penoze en één van hen werd. Hij verleende hand- en spandiensten aan oplichters en moordenaars. Nico legde later ook contact met zijn jeugdvriend, de tot levenslang veroordeelde Haagse nachtportier Koos H. Die vertelt hem alle gruwelijke details over de drie kindermoorden waarvoor hij is veroordeeld, maar ook over zijn betrokkenheid bij veel andere moorden op jonge meisjes. Erger nog dan Dutroux…
[fragmenten]Nico van Empel: ‘(...)Koos heeft mij over de moorden details verteld waar ik nu, als ik ze teruglees, nog van wakker lig.’

Freek Verberk is ervan overtuigd, op basis van de verhalen die Freddy de Bot hem heeft verteld, dat er in totaal minstens achttien kinderen door Koos zijn vermoord. ‘Maar dat heeft de politie niet uitgezocht, ze zeiden: drie is genoeg.’

In een gesprek met Koos vraagt Nico of de behoefte aan kinderporno nog steeds aanwezig is. Koos: ‘Ja, dat wel, alleen zou ik ze nu niet meer vermoorden. (...) Het verlangen naar seks met jonge meisjes gaat nooit weg, het moorden wel. Het was niet persoonlijk, het moest gewoon gebeuren. Ik had mezelf niet vermomd, ze wisten wie ik was dus moest ik ze wel vermoorden.’


Ook frappant: uit het Sinis-dossier blijkt dat lopende dit onderzoek, dat in het geheim werd gestart na een dubbele liquidatie, nog tal van liquidaties en gewelddaden plaatsvonden terwijl de daders onder observatie stonden...

Hendrik Jan Korterink
(1955) is freelance journalist voor onder meer Panorama en Nieuwe Revu. Hij heeft een drukbezochte website: www.misdaadjournalist.nl

Boekgegevens:
Paperback,
304 pagina’s
ISBN 97890 8975 2239
prijs € 19,95
“Heb gisteren het boek in één adem uitgelezen, moest er echt tijd voor maken. Conclusie: het is een true crime boek van de Buitencategorie, ik vind het eenzaam bovenaan de lijst staan, samen met Stille Willem van Harry Lensink. Zeldzaam goed gedocumenteerd, ook voor mij af en toe heel erg verrassend, mijn mond viel regelmatig open van zaken die ik nog niet wist maar zeer de moeite waard waren. Ik vind het echt helemaal top, ook nog lekker geschreven daarbij, ben er echt razend enthousiast over. Kon alleen de laatste hoofdstukken niet lezen, te confronterend, ben bij Peter R. enorm afgeknapt op kindermoorden, was mijn portefeuille, zat toen echt op het randje van wat ik kon hebben qua beeld en feiten. Maar afgrijselijk en indringend, wat ik heb gelezen.”

Aldus misdaadverslaggever Koen Scharrenberg over ‘Haagse Penoze’.
*
'Mischien wel het beste boek van Korterink tot nu toe. Een regelrechte aanrader voor alle crimewatchers van Nederland!'

Bondtehond