donderdag 11 december 2008

'Dat zult u vast wel jammer vinden hè?'

Crimesite was zoals gewoonlijk weer aanwezig op deze eerste procesdag van het Hoger Beroep van Willem Holleeder. Ik las ergens dat mensen zich hadden geërgerd aan halverwege binnenkomende collega's, maar daar merk je meestal niets van. Ik kwam rond 12:00 binnen. John van den Heuvel had net plaatsgenomen in het getuigenbankje. Het viel me op dat de tribune wat breder is na de verbouwing en herkende veel bekenden van vorig jaar, ook nu weer met hun blocnotes in de aanslag. 


Peter Elberse van ANP, Paul Vugts van Parool, Harry Lensink van VN, Bert Huisjes van De Telegraaf, Bas van Hout van Panorama, tja wie niet eigenlijk? In de eerste pauze liepen ook de al vrijgelaten verdachten tussen de journalisten in de verbouwde wachtruimte. Paja, Maike Dijhuis, Marcel Kaatee met vriendin en her en der natuurlijk hun raadslieden.

Het verhoor was vrij saai. Een herhaling van de al eerder gepubliceerde verhalen, vooral uit de Mieremet-artikelen van John van den Heuvel. Het was mooi te zien hoe de journalist zich strak aan de feiten hield en in niets afweek van zijn artikelen. Alsof ie de adem van de Nederlandse pers in zijn nek hoorde hijgen. Je probeert je als toeschouwer toch voor te stellen hoe het is om voor de beweerde Godfather van de Nederlandse onderwereld te moeten getuigen over de voor Holleeder niet allervrolijkste gebeurtenissen uit zijn loopbaan. John deed dat overigens zonder blikken of blozen.

Holleeder schoof wat heen en weer, boog soms voorover en sprak zo nu en dan met zijn nieuwe advocaat, Mr. Stijn Franken. Aan zijn rechterzijde zat Mr. Chrisje Zuur. Stijn Franken klonk rustig en overtuigend. Na het O.M, die 'de film' nog een keer herhaald wilden hebben schijnbaar, was mr. Franken aan de beurt om John te ondervragen. Ik had niet echt de indruk dat het John te heet onder zijn voeten werd door toedoen van de verdediging van Holleeder.

Tijdens het verhoor maakte Stijn Franken wel een soort stekende opmerking richting John van den Heuvel. Op de vraag of er intensief contact was met de politie over de dreiging die uitging richting John antwoordde John dat ze hem wel hadden gewaarschuwd voor bepaalde dreigingen vanuit het milieu, maar dat zijn contact nou ook weer niet zo close was met bepaalde politiemensen dat ze hem maar van alles mededeelden over lopende zaken en onderzoeken. Daarop zei Stijn Franken als een soort sneer richting John van den Heuvel, tenminste zo klonk het...: "Dat zult u vast wel jammer vinden hè?" Waarop John zweeg..... Holleeder leek wat te grinniken....

Iedereen die de Telegraaf-artikelen van John van den Heuvel kent, weet ook wat er zo ongeveer gezegd is vandaag. John bij Johnnie Mieremet thuis, geweer op tafel. Bij latere gesprekken waren Barry Mieremet en Ferry de Kok ook wel eens toehoorders. Die zwegen meestal. Johnnie was voornamelijk aan het woord. Hij wilde openheid van zaken geven aan de politie. Niet in ruil voor strafvermindering voor hemzelf maar wel met de toezegging dat ze Ria Eelzak en haar bezittingen met rust zouden laten.

Soms was Johnnie erg emotioneel en woedend dat zijn vroegere vrienden hem dit kunstje flikten aan de deur bij Toenbreker Advocaten toen Hingst de deur achter zijn rug in het slot had gedraaid en Johnnie meteen werd neergeknald op de stoep. Hij wist dat het uit de hoek van Endstra moest komen, dus van diezelfde mensen die met zijn kinderen bij hen op schoot bij hem thuis op verjaardagen hadden gezeten. Hij zat nou ook weer niet te snotteren zei John, maar erg kwaad en soms emotioneel was Johnnie Mieremet wel geweest. John van den Heuvel had driftig zitten pennen die eerste keer, later had ie zijn laptop meegenomen en daarop zitten typen.

Door Bondtehond

dinsdag 29 april 2008

'Wat dat betreft had Jesse al een stevige reputatie'

Vandaag was de pro-forma zitting waarin de verschillende verdachten aan bod kwamen. Jesse Remmers had afstand getekend en was zelf niet aanwezig in de Osdorpse Rechtbank "De Bunker". Dit terwijl familieleden van Jesse, waaronder zijn vader Greg Remmers, de verichtingen van de raadsman geconcentreerd volgden vanaf de publieke tribune. Jesse's Advocaat Mr. Sander Janssen van het kantoor Cleerdin & Hamer zag waarschijnlijk wel in dat het geen zin had zich te verzetten tegen voortzetting van voorlopige hechtenis en hield het daarom kort.


Het O.M vond dat er royale ernstige bezwaren aanwezig zijn om Jesse in hechtenis te houden in de EBI te Vught. De rol die La Serpe hem toedicht is zeer groot. Zo zouden Jesse en La Serpe in het Huis van Bewaring het Wolvenplein in Utrecht bevriend zijn geraakt en heeft Jesse aan La Serpe verteld over zijn deelname aan meerdere liquidaties. Wat volgde was een opsomming van een reeks liquidaties waarbij Jesse Remmers ook betrokken zou zijn. Thomas van der Bijl, Kees Houtman, de twee Joegoslaven bij Ouderkerk a/d Amstel en de dubbele moord op Henny Shamel en zijn vriendin in Antwerpen. Deze laatstgenoemde liquidatie zou in opdracht van Henk Orlando Rommy zijn gepleegd.

De betrokkenen bij de liquidatie op caféhouder en drugssmokkelaar Thomas van der Bijl, Dwight Saro, Remy Habes, Nico Haaker en Alex de Boer waren allen bang geweest voor Jesse's waarschuwingen niet te praten. Ze hadden deze waarschuwingen zeer serieus genomen: "Wat dat betreft had Jesse al een stevige reputatie." Het O.M meldde tussendoor dat zij het ook zeer waarschijnlijk acht dat Fred Ros met deze liquidatie te maken heeft gehad. Jesse zelf zegt dat hij in de auto is blijven zitten tijdens voorbereidende handelingen, echter de verdachte jongens verklaren dat zijn rol veel groter is geweest met deze handelingen.

Bij de liquidatie van Kees Houtman waren Ali Akgün en Dino Soerel de opdrachtgevers verklaarde La Serpe. Niet alleen La Serpe wijst Jesse aan als betrokkene. Ene mevrouw Scholte, een buurtbewoonster van Houtman had twee mannen zien lopen op de avond van de moord waarvan één signalement overéénkwam met die van Jesse. Achteraf haalde ze echter niet de foto van Jesse uit het stapeltje wat haar werdt voorgehouden. Verder is er een semafoonnummer teruggevonden op de computer van de vriendin van Jesse. Hetzelfde nummer wat is gebruikt voor een gecodeerd semafoon-bericht wat Jesse aan Akgün heeft gestuurd, 1,2,3,4,5,6. Het was een semafoon die uitsluitend werd gebruikt om berichten te verzenden tussen Jesse en Ali Akgün.

De Liquidatie in Ouderkerk a/d Amstel in 1993 op Djordje Ilic en Seli Hadziselimovic had La Serpe van horen zeggen. Jesse zou hem dat verteld hebben, maar ook anderen vertellen dat Jesse er nogal prat op ging dat hij de lijken in brand had gestoken na de liquidatie. Zo zou er een rollenspel gespeeld zijn in het huis van verdachte Raymond Verbaan, aldus Malika M. de ex-vriendin van Verbaan. Dat rollenspel zou zijn gespeeld door Moppie Rasnabe, Jesse en Raymond. Raymond zegt dat hij de liquidatie in z'n eentje heeft gepleegd, maar dat is onmogelijk volgens het O.M : "Hij kan het niet alleen hebben gedaan. Daar komen wij zeker later op terug." Verbaan was vandaag ook aanwezig, maar kon moeilijk uit zijn woorden komen vanwege zijn ziekte, de ziekte van Huntington.

Henny Shamel in Antwerpen zou samen met zijn vriendin zijn doodgeschoten vanwege een schuld van 1,5 miljoen gulden die Henk Rommy van hem tegoed zou hebben en die hij weigerde te betalen. Telecomgegevens wijzen uit dat de ATF (autotelefoon) van Jesse op het moment van de liquidatie niet is aangestraald door Belgische telecom-masten. Er werd gereden van Rotterdam naar Den Haag en via Breda over de grens, waar het signaal wegviel. Maar een half uur na de liquidatie werd er wel weer een mast bij Breda aangestraald. Op de avond van de liquidatie zijn in Antwerpen vier mannen waaronder twee grote donkere negers gesignaleerd.

Dat zouden Siegfried Saez en Kenny Rampenburg geweest zijn volgens de Officier v Justitie. Dan zijn er nog Bosnie en ene Ellen die verklaren dat ze van Moppie Rasnabe hebben gehoord dat hij erbij was in Antwerpen. Volgens officier van justitie Betty Wind is er genoeg ondersteunend bewijs. Het steunt dus niet alleen op Peter La Serpe's getuigenis. Wel zijn er volgens haar nog maanden nodig om onderzoek te doen. Er zijn dus genoeg gronden om het voorarrest in stand te houden.

Advocaat Mr.Janssen ging akkoord met aanhouding van de zaak en vroeg deze terug te verwijzen naar de Rechter Commissaris. Er zijn wel tegenstrijdigheden in verklaringen van anderen aangetroffen en komt daar later zeker op terug. Zijn wensen maakt hij later kenbaar. De voortzetting is op 25 Juni om 13:30 in Rechtbank Rotterdam.

Door Bondtehond

dinsdag 15 april 2008

OM: 'Ook La Serpe mag zich wel eens vergissen'

Het OM reageerde op de volgens hen 'losse brokjes' welke de verdediging op hun bord had gelegd: "Het is de raadslieden gelukt wat losse eindjes informatie te verkrijgen in eerdere liquidatie-zaken. We laten echter nu al weten dat de conclusie dat La Serpe is betrokken bij eerdere liquidaties onjuist is."

                                                   Advocaat Mr. Marnix van der Werf

"La Serpe heeft spontaan de zaak Houtman bekend. En spontaan heeft hij de rollen van Akgün en Burger bekend. Hij verklaarde naar vermogen. Volgens de verdediging bestaat het gevaar dat hij dingen in gaat vullen. Is dat een reden om alle verklaringen terzijde te schuiven? Nee!"

Officier van Justitie: De verdediging stelt dat La Serpe volkomen onbetrouwbaar is en uitte kritiek op de gebrekkige dossierverstrekking van het OM. Ook zou La Serpe bij 4 liquidaties betrokken zijn. Zijn rol zou veel groter zijn dan hij heeft bekend in zijn verklaringen. De bekentenis in de zaak Houtman zou geweest zijn om zijn marktwaarde te verhogen, aldus de verdediging.

Dit zijn onhoudbare uitgangspunten volgens het OM. Het was juist moeilijker, veel ingewikkelder, om tot een deal te komen. Alleen volledigheid kon tot een deal leiden. La Serpe had de toezegging dat de kluisverklaringen niet tegen hem gebruikt zouden worden. Hij bekende gedetaileerd zijn deelname.

Het OM beschuldigd de raadslieden van 'een woordenspel'. Het zou dan ook een tactiek van de verdediging zijn. Die moet zich echter realiseren dat La Serpe vele malen is verhoord, en je gebruikt nou eenmaal niet 10 keer dezelfde woorden. De onderwerpen gaan ook over jaren geleden. Dan erbij, graven in het geheugen gaat makkelijker als hij goed geslapen heeft. De verdediging tracht hem te vangen op woorden. Dit is onterecht volgens de Officieren Betty Wind en Hans Oppe. Ook La Serpe mag zich wel eens vergissen, volgens hen.

Dat Jesse Remmers maar 1 zin heeft uitgesproken, nl. "Alles wat La Serpe heeft verteld over Akgün en Burger zijn leugens..." is volgens hen niet overtuigend. Het is niet ontlastend, maar ook niet belastend.

Sjaak Burgers advocaat mr. Marnix van der Werf kwam met hoge verwachtingen naar de Bunker toe vertelde hij, om meteen daaraan toe te voegen "Ik moet zeggen dat is zeer teleurstellend afgelopen." Dit zei de raadsman als reactie op het repliek waar het OM mee aankwam gisterochtend. Het is in zijn ogen erg eng dat het OM zo kritiekloos achter de verdachte (La Serpe - CS-red) aanloopt.

Het OM reageerde nog op de vraag of het artikel in Vrij Nederland en ook op Crimesite waar was? Normaal gesproken reageerde officier Betty Wind niet op artikelen die verschenen in de media, zei ze, omdat ze vindt dat dit soort beweringen niet in de media uitgevochten dienen te worden maar in de rechtszaal. Dit keer wilde de Officier wel reageren: "Het is niet waar...! Het verhaal klopt gewoon niet. Zodra Turkse autoriteiten in de gelegenheid zijn, zullen wij Atilla Önder horen. Dat zullen wij zeker doen. Advocaat Nico Meijering: "Ok....Hij is niet gehoord, dat is helder...."

Door Bondtehond

maandag 14 april 2008

'En La Serpe zit gewoon in de zon'

Sjaak Burger, de verdachte van wapenleveranties ivm de gepleegde liquidaties in de onderwereld, somde vanmiddag een aantal punten op in de Bunker die het OM volgens hem beter had moeten onderzoeken. Advocaat Mr. Nico Meijering meldde al in een eerder stadium dat hij niet de suggestie had gedaan dat Sjaak Burger Peter La Serpe niet kent.

Ruger P95                                                   Star"Jesse en Burger zijn vrienden, dus dan moet je niet denken dat ze samen naar de Efteling zijn gegaan, maar die zijn elkaar echt wel tegen gekomen."

Het OM beweerde in hun reactie op vorige zitting nl dat Burger zijn mond voorbij had gepraat door bepaalde uitspraken te doen, als bv "Ik herkende hem aan zijn zwarte stompjes in zijn mond" of "Hij ziet eruit als een Junk, met slechte tanden." Het OM had zo de suggestie gewekt dat de raadslieden hadden beweerd dat Burger La Serpe niet kende. Sjaak Burger had hier zelf ook wat over te zeggen. "Jesse ken ik al jaren. Ik ben zelfs met Reggie, het broertje van Jesse op wintersport geweest met nog zo'n 10 man. En met Jesse ben ik naar Disneyland-Parijs geweest. Dat weet ik nog want we zaten met Knabbel en Babbel om onze nek aan het ontbijt, daar zijn foto's van. Jesse was doodziek, want hij had bij 10 graden met korte mouwtjes buiten gelopen steeds, daardoor had ie longontsteking opgelopen.

Sjaak Burger was totaal niet te spreken over de manier waarop het OM volgens hem de goederen die in Oostenrijk in beslag waren genomen nog steeds niet ter beschikking van de verdediging waren. Met deze goederen, zoals bv benzine-bonnetjes, hotelrekeningen etc, kon hij zijn alibi aantonen. Deze waren tot op heden nog steeds niet aan het dossier toegevoegd. In Oostenrijk bleek Burger geobserveerd te zijn door de CIE terwijl hij op wintersportvakantie was. Zo lijkt het erop dat het OM deze bewust uit het dossier laat, aldus Sjaak Burger.

Sjaak Burger: "Er is ook een beeld onstaan dat ik met Jesse Kees Houtman doodgeschoten heb, omdat ik gezien ben door een CIE-informant die op de Overtoom in een kroeg zat waar ik met Jesse binnenkwam op de avond van de liquidatie. Deze informant heeft daarvoor ook betaald gekregen, een paar honderd euro. Zo zie je maar, voor je't weet ben jij degene die Kees Houtman heeft neergeschoten" We waren samen in een sexclub. Ik was op een kamer met een dikke Thaise vrouw en was de hele nacht met Jesse. La Serpe was daar niet eens bij.

Over de wapens: "Die Kalashnikov is niet gebruikt bij de liquidatie op Kees Houtman. Ik durf mijn familie er zelfs om te verwedden dat er geen Kalashnikov gebruikt is. De kraslijnen komen niet overeen. Ik vind het schandalig voor de integriteit van het OM. En die andere wapens lijken niet eens op elkaar. Er lijkt er geen één op een Ruger. Een Star lijkt helemaal niet op een Ruger. Richting de rechtbankvoorzitter: Ze liegen bewust naar u toe !

Sjaak Burger is er helemaal klaar mee, vooral nu zijn vader al een paar keer in het ziekenhuis heeft gelegen wegens hartproblemen en ook zijn schoonmoeder met kanker opgenomen is geweest. "Daar wil ik gewoon bij zijn. "

Over La Serpe: "Charlatan is al niet meer van toepassing. Hij is veel erger dan een charlatan.... Als er gevraagd wordt "Kan Jesse goed schieten?" antwoordt hij "Ik weet het niet, ik heb hem alleen in het gras zien schieten met uitproberen van de wapens." Die man liegt echt alles aan elkaar vast." Burger: "Zo was er al es een andere junk die vroeg ook een miljoen van het OM. Er is toen 200.000 betaald als voorschot. Die is toen met de noorderzon vertrokken. En La Serpe zit gewoon in de zon in het buitenland, op Tenerife. De onderhandelingen bleven steken op 1 miljoen, terwijl hij 3 miljoen vroeg.....

"Jesse heeft hem eens ondergebracht om te helpen met afkicken. Hij had hard geld nodig voor zijn verslaving. Hij heeft toen ook verteld dat ie onsjes ging verkopen. Jesse vertelde dat ie zijn familie had verteld dat ie alles in de maling zou gaan nemen." Sjaak Burger klonk vrij chaotisch op het laatst en was duidelijk geïrriteerd en nerveus. Daarop vroeg de rechtbankvoorzitter: Heeft u genoeg gezegd nu ?
Waarop Burger antwoordde : Ik denk het niet, maar ik vind het moeilijk. Ik ben nerveus. Er zal gerust nog wel meer te zeggen zijn, maar ik vind het echt moeilijk......

Vrijdag 18 April om 16:00 doet de rechtbank uitspraak of Ali Akgün en Sjaak Burger in voorarrest blijven.

Door Bondtehond

zaterdag 29 maart 2008

‘Ik ben blij dat ik Jesse niet gebeld heb die avond'

Donderdag was ik vroeg op pad, om zo niet het risico te lopen voor een volle Bunker te staan. Dat was niet nodig geweest want het was vrij rustig. Toen ik aan kwam, zag ik een aantal 'stillen' in de straat lopen. Ze hadden oortjes in en liepen link om zich heen te staren. Meteen toen ik parkeerde, kwamen drie SUV's met de verdachten langssuizen.Twee daarvan reden de kelder van de Bunker in, een derde bleef staan en schermde de ingang af.Zoals gewoonlijk maak ik dan een fotootje van dit beveiligde transport, maar op het moment dat ik uit mijn auto stapte met mijn mobieltje met camera in de aanslag, dook meteen één van die stillen, een dertiger met kale kop en norse uitdrukking op zijn gezicht, voor me op.

"Wilt u weer plaatsnemen in uw auto!" droeg hij me op, op sjachereinige toon, om meteen daarop te vragen: "Wat doet u hier eigenlijk?" Ik antwoordde rustig dat ik namens Crimesite het proces wat in de Bunker plaats zou vinden kwam bezoeken als verslaggever. "Oh ja? "Heeft u een identiteitsbewijs?" Ik liet het zien, eigenlijk te overrompeld om dwars te gaan liggen, want iedereen mag natuurlijk een foto maken op de openbare weg. Die foto van het transport maken, zat er dus niet meer in want de SUV's ware inmiddels al binnen. Ik stond dus wat verdwaasd te kijken hoe de stille mijn ID aan een grondig onderzoek onderwierp.

Hij gaf mijn ID-bewijs terug en liep weg terwijl hij mijn sofi-nummer hardop liep op te noemen, alsof hij zeggen wou, ik weet nu wie je bent en zoek later wel uit, hoe of wat. Ook dit proces is dus zwaar beveiligd, alhoewel, als mijn mobiele telefoon een afstandsbediening van een plastic-explosief was geweest, eerder ingegraven in de stoep waarover de SUV's de Bunker in reden, hadden ze het toch echt kunnen schudden... *kuch*.... maar goed.

Het OM meldde als eerste dat er nog voldoende gronden aanwezig waren om de verdachten in voorlopige hechtenis te houden. Het "Passage-onderzoek" is een groot onderzoek met verschillende deeldossiers, dus er is nog tijd nodig om bepaalde zaken te onderzoeken. Er worden goederen onderzocht, zoals de rugtas van Sjaak Burger waarin briefjes met verschillende types vuurwapens zijn aangetroffen, maar ook zeven briefjes met telefoonnummers in PowerFlush-code geschreven, toebehorende aan de groep Remmers.

Het alibi wat Sjaak Burger heeft gegeven, diende verder onderzocht te worden. De data's wanneer hij naar Disneyland in Parijs is geweest en naar de wintersport. Volgens de Officieren is er nog voldoende tijd geweest tussendoor om de wapens te leveren. Nog steeds zijn er ernstige bezwaren en gronden aanwezig volgens het OM om de zaak voor nog eens 90 dagen aan te houden. Ook kwamen zij met enkele aanvullingen op eerdere verklaringen van La Serpe, zoals dat August Adjoeba, die een vriend van Ali Akgün geript heeft, doodgeschoten moest worden. Volgens La Serpe had Ali er 80.000 voor over gehad om die Lange om te leggen, maar dat is uiteindelijk nooit gebeurd.

August Adjoeba is verhoord, maar deze scheen niets te hebben willen verklaren uit angst voor Akgün. Wel zegt deze nooit iemand te hebben geript, maar deze bewering klopt niet met zijn strafblad, aldus Officier van Justitie mevrouw de Wind. Verder is Atilla Önder verhoord in 2007 en is ie veelvuldig getapt in Turkije. "De persoon Ali Akgün wilde mij afpersen. Toen dit niet lukte heeft hij mijn naam op internet tussen die van anderen gezet." aldus Atilla Önder. "Nedim Imac was als voorbeeld." Tapverslagen van hem worden nog door een tolk uitgewerkt. Ene Ramazan Özazan, verdacht van het smokkelen van honderden kilo's heroïne, wil ook niets verklaren totdat Ali Akgün is veroordeeld tot een lange straf, maar vult nog wel aan op de vraag of hij is afgeperst: 1 + 1 = 2.

Daarna was het de beurt aan de verdediging. Advocaat Mr. Marnix van der Werf, de raadsman van verdachte Sjaak Burger beet de spits af. Er is deze week al veel over de betrouwbaarheid van La Serpe als kroongetuige geschreven, en ook Van der Werf ging daar verder op in Donderdag. Echt objectieve informatie is er niet bijgekomen, volgens de raadsman. Uit niets blijkt dat Sjaak Burger de wapens heeft geleverd: "Het staat nl. niet op het wegdek aan de Johan Braaksiekenhof." Alles komt van 1 getuige, een onbetrouwbare getuige. Zelfs Jesse Remmers heeft nog niets gezegd, behalve dit : "La Serpe liegt dat ie barst, en: "Elke junk zou 1,5 miljoen aannemen en een nieuwe identiteit willen nemen om te verklaren." Jesse scheen ook gezegd te hebben dat hij het zelfs wat zielig voor zijn oude vriend vond, en begreep het wel een beetje.....

La Serpe zegt dat ie aanwezig is geweest, maar dat zegt niets over Sjaak Burger. De Glock is niet gevonden in de Amstel. Verder is er geen onderbouwing gegeven. Het OM komt met een aantal punten o.a : Het Alibi ontbreekt, en het contact van Sjaak Burger met Jesse Remmers wat er geweest is. "Ik ben blij dat ik Jesse niet gebeld heb die avond." grapte Marnix van der Werf, hahaha.... Maar wat zegt dat over de levering van een vuurwapen? Niets...! He-le-maal niets! En dan nog, indien de wapens geleverd zijn door Burger moet eerst nog maar bewezen worden dat hij wist dat er een moord mee gepleegd zou worden.

Van der Werf ging zo een tijdje door, op rustige en heldere wijze formulerend. Volgens hem dient de voorlopige hechtenis van Sjaak Burger met onmiddelijke ingang te worden opgeheven. Het onderzoek naar de gaten in het geheugen van La Serpe kan pas in Augustus worden gedaan. De lengte van het voorarrest komt zo, mocht Dhr Sjaak Burger al veroordeeld worden op verklaringen van deze onbetrouwbare kroongetuige, waarschijnlijk boven de duur van de op te leggen straf uit. Daarom dient zijn cliënt volgens de advocaat nu op vrije voeten te komen. Daarover heeft het OM nu tot 14 April gekregen om er op terug te komen.

Door Bondtehond

donderdag 27 maart 2008

‘Ik mag mijn eigen kind amper vasthouden. Schandalig!’

Ali Akgün kreeg in de middag het woord van de rechtbank-voorzitter. Wat hier volgt zijn Ali Akgün's woorden, letterlijk opgeschreven. Het was een emotioneel betoog recht uit het hart, geschreven in zijn cel in de EBI te Vught. Het zijn van verschillende pagina's voorgelezen stukjes. Daarom lijkt het of Akgün van de hak op de tak springt steeds, maar het was duidelijk voor iedereen wat hij bedoelde.
Mijnheer de Rechter, ik heb altijd gezegd dat ik er niets mee te maken heb. La Serpe heeft dat zelf ook bevestigd. Het is gewoon lulkoek. Als het de waarheid was, had ie dat gewoon kunnen herhalen. Ik ben volgens mij de enige gedetineerde in Nederland die al 1 jaar op de verklaringen van 1 persoon in voorarrest zit. Moppie Rasnabe is in dezelfde situatie naar huis gestuurd. De Hoge Raad had al beslist dat zoiets niet kon.

Uit alles blijkt dat ik er niks vanaf weet. Waarom 1 jaar EBI? Jesse heeft dat verhaal ontkracht. Waarom moet dit doorgaan? Je kunt niet veranderen wat niet waar is. Je moet wel de waarheid zoeken. Je kunt niet zoeken wat er niet is. Mijn advocaat heeft alles naar voren gebracht wat er maar te zeggen is. Gaan die twee officieren het goedmaken? Er staat in de krant 'opdrachtgever tot moord'. Wie kan dat nog goed maken?

Op de vraag hoe vaak hij (La Serpe - red.CS) die Kalashnikov in zijn handen heeft gehad heeft u hem nog geholpen. En op de vraag over die hulzen, of ze zijn opgerapen? U kunt het lezen in de verklaring. Op pagina 24 gaat het over de hulzen. Op de laatste vraag van de politie: Over de hulzen. Ze zijn toch heet als ze net uit het wapen komen?, antwoordt hij : Ja, als ik ze geraapt heb..... En tegenover u : We hebben ze zeker niet opgeraapt. We hebben een hulzenzakje gebruikt.
Ali: Hoe zijn die hulzen daar dan gekomen? Zat er een gat in? Als je 15 hulzen afschiet, hoe kunnen dan 6 hulzen daar komen? Dat kan toch niet? 6 wegschieten, de rest in het zakje? Ze zijn neergelegd. De NFI zegt 'Ze hebben lang in de grond gezeten.'

Waarschijnlijk zijn het die in Wilnis in de grond zijn geschoten. Dat waren er 6. Nu weer 6 hulzen. U vroeg 'De Kalashnikov was niet automatisch?' Dan antwoordt hij "Ja mijnheer de Rechter, als ik daar antwoord op geef dan zegt u dat heb je uit het dossier." De Politie vraagt: "Is de AK een automatisch wapen? Weet je of je je vinger steeds moet aanspannen?", antwoordt ie "Nee, het is 1 keer indrukken."

Zekerheidjes.... Of hij die wist terug te halen? Dat wist hij niet, want dan moest hij zijn verklaringen naast elkaar leggen. Maar mijnheer de rechter, als ik dat had gedaan, had u me figuurlijk om de oren geslagen. Jullie weten toch hoe het zit? U bent de enige die mij begrijpt, hoorde ik. Die mensen ken ik niet. Die zijn zo oud als mijn ouders. Van der Bijl, Houtman, Bosnië, ik ken die mensen niet die doodgeschoten zijn.
Ze zitten helemaal vol 'zekerheidjes' die kluisverklaringen. Later verklaard hij: 1 zekerheidje in de verklaringen over Houtman. Als hij wordt geconfronteerd met tegenstrijdigheden zegt hij dat het 'zekerheidjes' zijn. Maar als je de waarheid zegt, weet je dat over een jaar nog. Twee pagina's lang ging hij praten. De rechter-commissaris zei: "Wat voor 'zekerheidjes' bouw je dan in als je het hebt over 2 of 3 salvo's?" De looproute is dan ineens een 'zekerheidje'. De salvo's: sporen achterlatende munitie. (lichtspoormunitie - red.CS) Opeens waren dat ook 'zekerheidjes'?! Hij mocht toch geen 'zekerheidjes' inbouwen? Hoezo mag hij dat doen? De mensen waarmee hij de deal heeft afgesloten zeiden toch dat het alleen in de kluisverklaringen mocht, die 'zekerheidjes'?

Niks klopt! De auto, de hulzen, mevrouw Houtman. Dan hoor ik dat hij al vanaf zijn 18e bezig is. Niks is kwalificeerbaar. Maar de Baja wel? De Bunker wel? Niks is kwalificeerbaar. Hij heeft toch de oudste rechter voor de gek proberen te houden? 2004 was de eerste keer dat hij een liquidatie deed? Mijnheer had al 8 jaar daarvoor vuile handen gemaakt. Welke is nou betrouwbaarder? Alles wat mevrouw Houtman zei klopt niet. Wat Mevrouw Houtman zei niet, maar mijnheer wel?!

Het moordwapen: Waar is het gebleven? Het is weggezogen of vermalen?! Niemand kan dat zeggen. Maar La Serpe zegt het, dus het is zo. Wat is uw laatste beeld van die Glock? Als ik een fles Spa blauw in mijn hand heb, weet ik het later. Zelfs een aansteker is gevonden uit de Amstel. Een schip met een grote magneet is gaan zoeken. Maar geen Glock. Van de zes hulzen zijn er vier mogelijk en twee waarschijnlijk afgeschoten. Niemand kan zeggen of die Kalashnikov is gebruikt?? Maar mijnheer de rechter, ik heb twee kinderen van drie en een jaar en heb ik nog maar 3 uur vast kunnen houden. Ik mag mijn eigen kind amper vasthouden. Schandalig! (Op de tribune klonken instemmende geluiden uit de vriendengroep van Ali Akgün.)
Ik vraag mij af of die feiten niet worden gecheckt? Wat moet er nog meer komen om mij naar huis te laten gaan? Hij (La Serpe - CS.red)kan op vragen van mij geen antwoord geven. Als er geen bewijzen zijn, zeg dan, kom over een half jaar op de zitting en laat me dan gaan. Mijn familie en vrienden worden ook gek. Steeds weer hoop, steeds weer teleurstellingen.....

Ik ken die mensen niet, die Bosnie en Adjoeba. Önder ken ik wel. Hij heeft Dino nooit gezien, en mij wel ? Bij de flat? Ook bij mij thuis? Dan moet-ie een keer ingebroken hebben zeker?
Rechter: Maar Dino kent u toch wel?
Ali: Dino is een vriend van me, dat heb ik ook nooit ontkent. Ik kom al twaalf jaar in de Baja, maar ben ik daarom een crimineel? Jesse had een vriendin in Rotterdam, zodoende kwam hij daar ook, ook met La Serpe, die reed dan. Ik had ook geen problemen met Nedim Imaç. 
Rechter: U wordt daar wel in genoemd.
Ali: Ja, er is nou een dader gepakt, ik ben blij, gaan we zien of ik er wat mee te maken heb. Ik wil niet dat er zand in uw ogen gestrooid wordt. Ga maar naar die Joegoslavische vrouw van Imaç. Die kan u precies vertellen wat er aan de hand is. U wordt zand in de ogen gestrooid.

Ali had daar ook wat over te zeggen: Mevrouw de Wind (Officier v Justitie - CS.red) heeft niet verteld wat ze heeft gedaan. Er werd gezegd dat ik 16 liquidaties gepleegd had in de hoop dat een karrevracht informatie terug zou komen van de Turkse Justitie. Maar ik ken die man niet. Önder heeft een probleem gehad met Holleeder en Deene. Hij heeft gezegd: "Ik had ruzie met Willem Holleeder en van Deene." Ali gaat in op wat Turkse teksten uit tapverslagen die hij wel kan lezen, maar waar nog niet iedereen over beschikt. Er komen onbekende namen in voor. Ali leest voor uit tapverslag: Mijn vrienden geloven me niet. Zijn vrouw begrijpt hem niet. Dan zegt ie, begrijp je? Hij heeft een probleem met zijn eigen organisatie. Een vriend zegt: Door jou zijn er doden gevallen.

Vervolgens: Ali heeft toen een huurmoordenaar in de hand genomen. Ali: Ik ben zo net een Dartbord, gooi er maar een paar pijlen in en ik vang ze wel op. Verder ging Ali nog in op wat verschillende tapverslagen in welke door een tolk vertaald dienen te worden. Advocaat Nico Meijering vroeg nog de officier of alle tapverslagen nou vertaald waren en of hij die nou eindelijk eens allemaal kon krijgen. Daar bleef de Officier vaag over, maar deed wel een toezegging dat daar aan gewerkt werd en dat die binnenkort beschikbaar zouden zijn. Daarover horen we ongetwijfeld meer op 14 April. Dan dient het vervolg. De officieren hadden tijd nodig deze zitting voor te bereiden, als reactie op de raadslieden van Ali Akgün, Sjaak Burger en Mrs. Nico Meijering en Marnix van der Werf.

Door Bondtehond

woensdag 5 maart 2008

'Zo..... Held!'

Ali Akgün was duidelijk gespannen toen hij begon aan de ondervraging van 'Vieze Peter'. Alvorens hij begon, groette hij La serpe met: Zo...... held! Meteen werd Ali op de vingers getikt door de voorzitter van de rechtbank. Rechter: Nee, nee Ali, we begrijpen je, maar probeer wel de normale omgangsvormen in acht te nemen. Ali: Ok, ik zal mijn best doen.

 

(korte weergave van verhoor door Ali Akgün)
Ali tot La Serpe: Wat voor info heb ik gegeven ivm Houtman?
La Serpe: Wat er gezegd is, kan ik niet zeggen.
Ali herhaalde: Wat voor info..... Krijgen of geven? Ze (CIE red.-CS)vragen: Ali stelde jou 80.000 beschikbaar voor de liquidatie van een neger. Er is info via Ali gegaan. Wat voor info?
La Serpe: Ik heb niets toe te voegen aan wat ik eerder verklaard heb.
Ali verongelijkt: Dus het is niet zo!!
La Serpe zwijgt.
Ali: En over die Hillegers, je zegt, er waren 3 mensen in de Baja, Ali was erbij. Hoe kom je daarbij?
La Serpe: Jesse vertelde dat.
Ali: Wie kan bevestigen dat je mij hebt gesproken?
La Serpe: Niemand....
Ali : En Abcoude.... Je hebt alles van Jesse gehoord. Ik ken die personen niet eens...
La Serpe zwijgt.
Ali: Ik zou achter Imaç zitten? Hoe weet je dat?
La Serpe: Dat heeft Jesse gezegd.
Ali tot Rechter: Kortom, alles wat ie verklaard heeft ie van Jesse gehoord...
La Serpe deed ook vaak of hij de vragen van Ali Akgün niet begreep, tot grote irritatie van deze verdachte.
Ali na een tijdje: Hij begrijpt geen enkele vraag, meneer de Rechter, wat is dat nou? Ik spreek toch geen Turks ? Wat moet ik nou tegen zo'n tweede Joran van der Sloot??
De vrienden van Ali en de aanwezige pers op de publieke tribune lachten om deze opmerking.... Ali keek ook vaak achterom, om zo oogcontact te zoeken met z'n vrienden, alsof hij steun zocht. Niemand kon die echter geven. Ali zat tegenover een verbeten kroongetuige. Zeker niet op z'n mondje gevallen deze Peter La Serpe. Hij beet vaak van zich af en liet zich niet van de wijs brengen. Hij klonk zeker niet als een labiele junk, waar La Serpe vaak voor uitgemaakt werd in de media.

Bondtehond had ook een ander beeld van La Serpe, eerlijk gezegd, maar nu denk ik dat de verdediging nog wel es een zware dobber aan hem zal krijgen. Al is het maar door de heldere en zelfverzekerde toon die doorklonk in zijn stem vanuit de gepanserde container waarin hij zij aan zij zat met zijn advocaat, de heer Mr. Speijdel.

Ali ging verder met een ander onderwerp: Als er een hulzenzakje op een Kalashnikov zit, hoe zijn die hulzen dan in dat perkje terechtgekomen?
La Serpe: Dat hulzenzakje kan erop gezeten hebben. Logica zegt mij dat het erop heeft gezeten.
Ali: Hij weet zich niks te herinneren. Heeft ie een selectief geheugen?
Ali Akgün stopte na een tijdje bekvechten met La serpe maar met ondervragen. Hij zag in dat het verder geen zin had tegen deze verbeten La Serpe. Hij schudde met zijn hoofd en keek weer achterom met een machteloze blik in zijn ogen.

Op de vraag van de rechter of Sjaak nog vragen had, gaf de verdachte die nauwelijks aan het woord kwam een snauw richting La Serpe, waarop La Serpe zei: Ach joh.... Jij bent gewoon een domme uitvoerder, en Ali de opdrachtgever. Wel vroeg Sjaak op het einde: Mag ik je tanden eens zien? Of dit een hatelijke opmerking was over het vieze gebit van La Serpe, of een gemeende vraag, kwamen we niet achter, maar volgens de rechter ging deze vraag duidelijk te ver, en wuifde deze vraag weg.
Sjaak Burger zweeg toen maar.

De verdachten werden afgevoerd.
De 27e is er nog een pro-forma zitting. Ik ben daar natuurlijk ook bij van Bondtehond.nl.

Bondtehond

dinsdag 4 maart 2008

'Jesse ziet alles als een spel'

Peter La Serpe's doel om naar de CIE te stappen met zijn verhaal was om niet zelf afgeschoten te worden. Dit beweerde hij vandaag in de Osdorpse Bunker. Hij wist gewoonweg te veel van Jesse Remmers, een levens-gevaarlijk figuur in La Serpes ogen. Hij was al jaren bezig met "eruit te stappen". Dat bleek niet makkelijk te zijn. Rechter: U bent toen de boer opgegaan met uw verhaal ? La Serpe: Ik had een inwendig conflict en het was moeilijk vrienden met mezelf te blijven. Toen Thomas van der Bijl werd doodgeschoten realiseerde ik me dat ik niet meer kon weglopen voor de keuzes die ik maakte. Dat was het moment dat ik besefte nu moet het gebeuren.

 
Jesse zat toen in Lelystad. Ik werd gebeld door Jesse's vriendin. En nou geloof ik, en eigenlijk iedereen in het milieu, niet zo in toeval, dus ben ik op bezoek gegaan bij Jesse. Ik had hem verteld dat de CIE naar mij toegekomen was. Hij is een jongen met een groot ego. Jesse ziet alles als een spel. Het niveau van het spel was in zijn ogen omhoog gegaan. Hij wilde alles weten over de 3 miljoen euro die mij geboden was om te praten met de CIE. Dat had ik hem verteld. Het streelde zijn ego.

Ik was eerlijk naar Jesse toe. Ik kon het het beter zelf vertellen dan dat hij het op een andere manier zou horen. Het was een risico, maar we konden er zo wel over praten. Anders zie je het niet aankomen. Ik besefte dat ik de volgende kon zijn. Ik had wetenschap van 7 a 8 liquidaties, waar ik Jesse mee kon ophangen. Hij had bij 7 of 8 man het licht uit de ogen geschoten. Jesse kon zo denken, weet je wat, je weet te veel van me, dat kan zomaar, dan ben je dood. Door te vertellen dat de CIE bij me gekomen was, ipv ik naar de CIE, bleven we praten.

Het contact tussen Jesse en mij was ook meer dan criminaliteit alleen. We hadden relatief een open manier van met elkaar omgaan. Wetenschap en Religie oversteeg de criminaliteit. Jesse vertelde dat hij contact had met de Nationale recherche. Hij dacht steeds dat de CIE naar mij toegekomen was. Geld is echter nooit de motivatie geweest om te gaan praten. Ik heb toen een kostenplaatje gemaakt van, wat gaat er op mij afkomen ? Wat zijn de kosten. Hoe kan ik relatief veilig wegkomen met dit ?

Rechter: Dat moet erg gespannen geweest zijn ?
La Serpe: Jesse Remmers is een jongen die praat. We waren hele goede vrienden.Jesse is ook een rationele jongen. Hij ging me betrekken bij liquidaties om ervoor te zorgen dat ik hem niet zou verlinken.
Rechter: Niettemin liet u zich ook betrekken bij liquidaties ?
La Serpe: Het was best slim zoals ik het opgelost had. Maar ik praatte wel met de CIE, en dat was discutabel. Één van de manieren om mij niet te laten praten was door mij vuile handen te laten krijgen.
Rechter: U raakte betrokken. Er wordt gezegd dat u dit deed om zo een deal te kunnen sluiten ?
La Serpe: Dit is veel moeilijker. Voor de liquidatie van Kees Houtman had ik een betere positie.

Rechter: Wat was het voortraject in grote lijnen?
La Serpe: Jesse kreeg info. Dan kwam hij naar Wilnis en reden we naar Rotterdam. Daar kreeg hij de data voor twee liquidaties. Die van Kees Houtman en Thomas van der Bijl. Die van Kees Houtman eerst, de auto, het adres, etc, later die van Van der Bijl. Jesse kreeg die data bij de Baja, daar waren Dino en Ali, zei Jesse.
Rechter: Waarom bent u zo zeker dat Ali bij liquidaties betrokken is ?
La Serpe: De afspraak in Diemen en de Baja is via Ali gegaan. Jesse vertelde dat Ali had gevraagd, waarom zijn die Turken nog niet gedaan?
Rechter: U heeft dat van Jesse begrepen? Heeft u ze gehoord ?
La Serpe: Dat heb ik begrepen uit alle manieren van non-verbale communicatie die ik had met Jesse....
Rechter: Hoe vaak heeft u Ali Akgün gezien ?
La Serpe: 10 a 12 keer. We hadden afspraken in het park. Ik leerde Ali kennen in het pannekoeken-restaurant, oppervlakkig.
Rechter: U zag wel kans hem te contacteren ?
La Serpe: Het broertje van Jesse woonde in de flat naast die van Ali. Ik ben ook bij Ali binnen geweest, samen met Ali. Jesse kreeg 10.000 Euro in een café van hem. Ali Akgün was betrokken bij de liquidatie van Houtman, dat ging via Ali als Jesse contact moest hebben met Dino. Toen Fred Ros vrijkwam werd die vooruit geschoven.
Rechter: Als wat? La Serpe: Als makelaar.
De beschrijving van de auto is zeker via Ali gegaan. Dat is zeker gebeurt. Jesse's informatie liep via Ali, niet naar Dino, dat was te moeilijk. Fred had closer contact met Dino. Er was ook een Ali-lijst: Atilla, een neger uit de flat van Ali, Nedim Imaç en een Dino-lijst: Thomas van der Bijl, Kees Houtman, Ruud Hilligers-eigenaar van café Corner.
 
Later volgde een confrontatie tussen Peter La Serpe en Ali Akgün. Ali kreeg gelegenheid enkele vragen te stellen. Daarover, en andere confrontaties in de Bunker, morgen meer....

Door Bondtehond