zaterdag 23 september 2017

Korte pro-forma zitting in Holleeder-zaak Vandros

Vrijdagochtend vond er weer een pro-forma zitting plaats in de Holleeder-zaak Vandros. Uiteindelijk was het maar een korte zitting. Na een half uurtje stonden de aanwezige journalisten alweer buiten. Het OM noemde een aantal getuigen die nog gehoord zullen worden. Niet alleen Kok en Urka werden genoemd, maar ook Burger en De Vries. Het ging verder feitelijk alleen even over de samenstelling van het dossier en wanneer het klaar is voor de inhoudelijke behandeling, als antwoord op vragen van mrs. Janssen en Malewicz, de advocaten van Holleeder: Wat is de stand van zaken met het politie-onderzoek en hoe staat het met het dossier? Wanneer hebben de proces-partijen de beschikking over het (eind-)dossier en kan er begonnen worden met de inhoudelijke behandeling?


Officier van justitie Sabine Tammes zei over het dossier dat het een illusie zou zijn om te denken dat er ooit een 'einddossier' van Vandros zou komen. Volgens haar is een dossier als Vandros zo uitgebreid en zal het onderzoek, net zoals bij het Passage-onderzoek het geval was, ongetwijfeld weer nieuwe onderzoeken doen uitlokken, waardoor het nooit de status einddossier zal krijgen. Dat wil echter niet zeggen dat er niet een moment komt waarop men kan zeggen dat er voldoende informatie ligt waaruit niet alleen tot in detail de contouren zijn te ontwaren van diverse feiten, maar waarin volgens het OM ook tot in detail duidelijk wordt waaruit de betrokkenheid van verdachte Holleeder bij die feiten blijkt. En dat men net als in Passage de knoop op een gegeven moment doorgehakt zal moeten worden omdat men op een moment voldoende heeft om daarmee de voor strafvordering relevante vragen te beantwoorden. In november komt volgens het OM het onderzoeksdossier digitaal doorzoekbaar ter beschikking van Holleeder en zijn verdediging. Daaraan zullen ook dossiers Kolbak en Passage worden toegevoegd.

Ook wordt het digitale dossier nog aangevuld met stukken uit oudere dossiers waar de verdediging om heeft gevraagd. Daar wordt nog steeds volop onderzoek naar gedaan. De inhoudelijke behandeling begint naar verwachting begin 2018, mogelijk met een verhoor van Holleeder zelf. Holleeder en zijn verdediging maken daar bezwaar tegen omdat de dames getuigen Astrid Holleeder, Sonja Holleeder en Sandra den Hartog dan mogelijk kunnen anticiperen op hetgeen doorgaans vrijwel meteen breeduit in de media zal worden gemeten en dus ook door hén over te lezen zal zijn. Men wil Holleeder allereerst horen over zijn negen afgelegde verklaringen waarin hij volgens het OM een algemeen beeld schetst en niet ingaat op de hem ten laste gelegde feiten omdat de verdachte die ontkent. Hij gaat met name in op de tijd vanaf de Heineken-ontvoering in 1983 en relaties die hij met verschillende slachtoffers heeft gehad. Die verklaringen zijn momenteel nog onderwerp van verificatie. Als tegenwerping op de bewering van de verdediging dat er veel media-aandacht zal zijn en meteen al het besprokene in de media zal verschijnen, stelt het OM dat Holleeder daar voorheen zelf ook debet aan zou zijn geweest door de media-aandacht op hem te vestigen.

Holleeder zelf had dit keer weinig op te merken. Wel voorziet hij veel leeswerk, nu de dossiers digitaal beschikbaar komen en liever wordt hij eerst gehoord bij de onderzoeksrechter. Wat hem betreft kan dat al gauw beginnen.

Op 15 december is de volgende pro-forma zitting.

Bondtehond


vrijdag 15 september 2017

Het Hof heropent onderzoek in strafzaak Bada Bing vanwege gevolgen orkaan Irma in Sint Maarten

De zaak ORCA, oftewel de Bada Bing-zaak rondom de vermeende omkoping van een politicus, is door het Gemeenschappelijke Hof van Justitie in Willemstad heropend i.v.m orkaan Irma op Sint Maarten. Onderstaand persbericht werd gisteravond verstrekt door het Hof. Eerder verscheen er al een persbericht op de website van het Hof dat het historische Courthouse in Philipsburg op Sint Maarten ook schade heeft opgelopen. Zittingen zijn tot nader order uitgesteld. Verdachten en hun advocaten hebben in sommige gevallen nog geen contact gehad met elkaar omdat ook huizen en kantoren van de verdediging en leden van het OM zwaar zijn beschadigd.Het Hof heropent onderzoek in strafzaak Bada Bing vanwege gevolgen orkaan Irma in Sint Maarten


Willemstad / Philipsburg - Het Hof heeft vandaag, woensdag 13 september 2017, middels een tussenvonnis het onderzoek in de Bada Bing-strafzaken heropend vanwege de gevolgen van de orkaan Irma in Sint Maarten. De persoonlijke omstandigheden van de verdachten zijn mogelijk ingrijpend gewijzigd, terwijl ook de openbaarheid van de uitspraak in het geding is. De zaak is door het Hof inhoudelijk behandeld op 10 en 11 augustus jongstleden. Het Hof zou vandaag uitspraak doen. Het Hof heeft het onderzoek ter terechtzitting heropend en geschorst tot 22 november 2017 te 10:00 uur in Curaçao met behulp van een directe beeld- en geluidsverbinding met het Courthouse in Sint Maarten.

Bij de beraadslaging is het Hof tot de conclusie gekomen dat het onderzoek ter terechtzitting niet volledig is geweest. De redenen daarvoor zijn gelegen in de gevolgen van de orkaan Irma, waarmee Sint Maarten na de sluiting van het onderzoek in deze zaak te kampen heeft gehad.


Daar komt bij dat het Courthouse – het gerechtsgebouw in Sint Maarten – dusdanige schade heeft opgelopen, dat het niet mogelijk was om daar vandaag uitspraak te doen. Vonnis wijzen in Curaçao stuit ook op bezwaren, nu het maar zeer de vraag is of de verdediging en de verdachten in staat zijn om de uitspraak bij te wonen. De openbaarheid van de uitspraak – een beginsel van behoorlijke rechtspraak, dat in het teken staat van het recht op een eerlijk proces – is daarmee in het geding.
***


Spreekt voor zich. 'De persoonlijke omstandigheden van de verdachten zijn mogelijk ingrijpend gewijzigd'... Ook bekende Adult Entertainment Club Bada Bing is zwaar beschadigd door orkaan Irma. Het volledige dak is van het pand gewaaid en kamers op de bovenste verdieping zijn onbewoonbaar. Er is enorm veel waterschade in club zelf, werkruimtes en het kantoor zijn totaal verwoest. Bada Bing kan als verloren worden beschouwd. De schade is zo groot dat er van wederopbouw geen sprake kan zijn. Gelukkig zijn er geen gewonden gevallen. De directie van Bada Bing heeft de dames geadviseerd om voor de orkaan te vertrekken en naar huis te gaan. In totaal zijn 21 dames de zaterdag en zondag voor de Orkaan vertrokken om, nadat de orkaan was overgetrokken, te kijken of ze terug zouden kunnen komen als de schade door de Orkaan miniem zou zijn geweest.

Sommige van de dames die voor Bada Bing werken, wilden zelfs liever blijven ondanks de naderende orkaan. Op zich zegt dat al heel wat over de beschuldigingen van vrouwenhandel waartegen de verdachten en hun raadslieden zich afgelopen maand in Hoger beroep hebben verweerd voor het Hof. Geen van de vrouwen is ooit gedwongen in de Club of op het eiland te blijven. Zij waren vrij om te gaan en staan waar zij wilden, zo ook nu. Er waren ook dames die wel liever naar familie gingen nu Irma mogelijk ook over Dominicaanse Republiek zou razen, echter 5 van de werkende dames bleven liever in Bada Bing. Zij hebben toch geluisterd naar het advies van de managers en alsnog vertrokken. Zij zijn afgelopen week via Curacao terug naar hun land van origine teruggekeerd.

Natuurlijk heb ik Jaap van den Heuvel, de eigenaar van Bada Bing, reeds gesproken. Hij is er kapot van. Er is afgelopen jaar ontzettend veel in de Club geïnvesteerd en gemoderniseerd. Vol vertrouwen in de toekomst dat het Hof tot een ander oordeel dan de rechtbank zou komen, wilde Van den Heuvel, zijn managers en het personeel van Club Bada Bing er nog meer aan doen om de uitstraling van een gezellige mooie nachtclub te waarborgen. Zelfs nodigde manager Krijn van de Brug de Raadsheren van het Hof uit eens een kijkje te komen nemen, zodat zij zich zelf konden overtuigen van het feit dat er van ondeugdelijke behuizing voor de dames geen sprake is. Getuige de video hieronder kunnen we met eigen ogen zien dat de voormalige hotelkamers voldeden aan eisen om comfortabel te verblijven. De kamers zijn (waren) voorzien van airco-units, ruime bedden, eigen badkamers en de dames kozen er uit eigen vrije wil voor om gezamelijk op de kamers te verblijven. Het OM wilde het Hof dat anders doen geloven, echter op zitting is dat bestreden door eigenaar Jaap van den Heuvel en zijn manager.

<<0>>

De schade aan 'Adult Entertainment Club - Bada Bing!' is enorm, zoals te zien is op onderstaande foto's. Het volledige dak is eraf gewaaid. Het sfeervolle Lounge-gedeelte van Bada Bing! met bar en restaurant, 'Neverland Lounge' geheten, compleet met palmbomen en zwembad is geheel verwoest.
Later meer...

Bondtehond