woensdag 27 februari 2013

'Dino Soerel nu echt snel overgeplaatst naar normaal regime'

Dino Soerel wordt zo snel mogelijk overgeplaatst naar een normaal regime binnen gevangenis Nieuw Vosseveld te Vught. Dat heeft zijn advocaat Mr. Marnix van der Werf woensdag bekendgemaakt. Mr. Van der Werf kreeg woensdag eindelijk bericht van het ministerie van Veiligheid en Justitie over de aanstaande overplaatsing. De raadsman van Dino Soerel heeft drie procedures bij de Raad voor Strafrechts- toepassing en Jeugdbescherming (RSJ) gevoerd om staatssecretaris Fred Teeven te bewegen tot overplaatsing van Soerel. Op 14 februari besliste de RSJ opnieuw dat Soerel uit het zwaarbeveiligde afdeling waarin hij in Vught verbleef moest worden overgeplaatst naar een normaal gevangenisregime.


Woensdag stuurde Van der Werf nog een persbericht de wereld in waarin hij zich beklaagde over de opstelling van Teeven. De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie negeerde in de ogen van de advocaat stelselmatig uitspraken van de RSJ en reageerde niet op klachten van Soerel's raadsman. Op 14 februari gaf de RSJ de bewindsman een week om iets aan de situatie van Soerel te doen, maar die liet deze termijn verstrijken. Van der Werf noemde Teevens werkwijze woensdag 'onzorgvuldig, onbetrouwbaar en onfatsoenlijk'.

De strijd tussen Teeven en Soerel sleept al veel langer. Reeds enkele malen gaf de commissie van rechters aan dat Teeven een nieuw besluit moest nemen. Soerel werd daarom al een keer eerder overgeplaatst. Aanvankelijk zat hij in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) van gevangenis Nieuw- Vosseveld in Vught, waar de gevaarlijkste en/of meest vluchtgevaarlijke criminelen zitten opgesloten. Vervolgens ging hij naar een afdeling voor agressieve en moeilijk beheersbare gevangenen, maar ook dat vindt de commissie een te zware afdeling voor Soerel.

Het ministerie van Veiligheid en Justitie laat via een woordvoerder weten dat Teeven binnen een week met een nieuw besluit zal komen.

In januari sprak de rechtbank in Amsterdam Soerel vrij van betrokkenheid bij liquidaties in de onderwereld, in het grote liquidatieproces Passage. Het OM tekende inmiddels Hoger beroep aan. Soerel zit nu vast in verband met drugshandel, waarvoor hij in hoger beroep 8 jaar cel kreeg opgelegd.

Bondtehond

dinsdag 5 februari 2013

Meijering: 'Media veroordelen Soerel toch'

Voor media blijft het kennelijk moeilijk om mensen voor onschuldig te houden indien het OM stelt dat ze wel schuldig zijn. Klinkende voorbeelden zijn terug te lezen in diverse kranten van de afgelopen week, nadat de Amsterdamse rechtbank mijn cliënt Dino Soerel – na een eis van het OM tot levenslange gevangenisstraf - had vrijgesproken van opdrachten tot moorden en leiding geven aan een liquidatieorganisatie. Dit schrijft Mr. Nico Meijering op Crimesite.


De Telegraaf sprak van ‘zware strafreductie’ en stelde dat Soerel ‘eigenlijk niet (is) vrijgesproken omdat het bewijs te licht was, maar omdat het belangrijkste deel van het bewijs – de verklaringen van kroongetuige La Serpe – door de rechter terzijde werd geschoven’. De krant refereerde hier aan het feit dat in de zaak van Soerel de rechtbank verklaringen van La Serpe terzijde had gelegd omdat het OM willens en wetens voor Soerel ontlastende delen uit verklaringen van La Serpe had weggelaten. De boodschap van De Telegraaf: indien de rechtbank wel de verklaringen van La Serpe zou hebben gebruikt, zou Soerel wel veroordeeld zijn tot een langdurige en misschien wel levenslange gevangenisstraf.

Niet alleen De Telegraaf heeft dergelijke onzin genoteerd. De Volkskrant schreef dat Soerel er ‘genadig is afgekomen’ en dat hij heeft ‘geprofiteerd van het laakbare een-tweetje tussen OM en La Serpe.’

'Vrijwel ongestraft'
In het redactionele commentaar van NRC was te lezen dat volgens het vonnis van de rechtbank Soerel zodanig in zijn verdediging was geschaad dat hij ‘vrijwel ongestraft’ bleef. Ergo: hij had volgens de redactie eigenlijk wel gestraft moeten worden. Die stelling kwam al helemaal verderop in die krant onverholen naar voren: "Bij één verdachte, Dino S. leidden fouten van het OM zelfs tot vrijspraak voor opdracht geven tot liquidaties. S., (..) S. ontliep zijn straf omdat een deel van de verklaringen van de kroongetuige door het OM was achtergehouden."

Het grote raadsel is waar die kranten het toch vandaan halen dat Soerel wel zou zijn veroordeeld indien het OM hier geen ontlastend materiaal zou hebben achtergehouden.

Om wat voor materiaal ging het hier? Het ging om passages waarin La Serpe eerst Holleeder had beschuldigd omtrent liquidatieopdrachten. Nadat echter met toestemming van nota bene de top van het OM die passages werden weggelaten, ging La Serpe later doodleuk Soerel beschuldigen. Het OM liet La Serpe gedurende het gehele verdere proces toe om in zijn verklaringen onder ede Holleeder buiten zijn verklaringen te houden en stond erbij en keek ernaar hoe La Serpe zich alleen nog maar op Soerel in beschuldigende zin concentreerde.

Holleederweglatingen
Slechts vanwege het feit dat La Serpe het OM onder druk wilde zetten om nog meer geld los te krijgen, is hij om twee voor twaalf in het proces gaan verklaren dat er sprake was van de 'Holleederweglatingen'. Als het derhalve aan het OM had gelegen waren deze voor Soerel relevante passages nimmer op tafel gekomen. Eerder waren er ook al incidenten geweest waaruit bleek dat het OM niet alle relevante stukken op tafel had gelegd.

De rechtbank heeft de kwestie rondom de 'Holleederweglatingen' het OM zodanig zwaar aangerekend, dat zij in het eindvonnis bepaald heeft niet eens meer kennis te willen nemen van de verklaringen van La Serpe aangezien de waarheid te zeer in het gedrang was gekomen.

Lees verder bij Crimesite: 'Onschuldpresumptie'

Bondtehond