dinsdag 1 februari 2011

'Hier is geen kruid tegenop gewassen'

Gisteren zagen we dat de rechtbank het verzoek van de verdediging de dossiers Bethlehem en Kaale in het proces te voegen/in te kunnen zien, afwees. Een teleurstelling voor de verdediging natuurlijk, en op zich moeilijk te vatten. Waar gaat het nu eenmaal om? Je hebt twee mogelijke moordenaars op zitting, tot nu toe twee getuigen (F1 + F3) die het verhaal van de ene verdachte ondersteunen en je hebt te maken met een enorm belangrijk gegeven in dit grote en slepende strafrechtproces: de waarheidsvinding. Hoe strookt dit dan met het afwijzen van de mogelijkheid om in ieder geval in de zaak Bethlehem eindelijk meer klaarheid te kunnen krijgen? In die zaak hebben zich immers de F-getuigen aangediend.


Ok, de naam Bethlehem is niet genoemd, maar iedere insider weet dat als er gesproken wordt over 'een beer van een vent in een loods' dat daar Gerrie Bethlehem mee wordt bedoeld. Bethlehem, ook wel 'Gerrie Boedha' genoemd vanwege zijn grote voorliefde voor Boedha's en altijd drager geweest van een gouden Boedha-beeldje aan een ketting, was een beer van een vent. In het milieu was al lang en breed bekend dat Bethlehem ooit schijnt te zijn geliquideerd in een loods.

Welke kans laat je hier als rechtbank liggen? Het OM verteld de rechtbank dat er überhaupt geen aanwijzingen zijn dat La Serpe iets met de moord op Bethlehem te maken heeft. Hij zou nooit in beeld zijn geweest als verdachte en op geen enkele wijze aan het dossier gelinkt kunnen worden. 'Het enige is dat La Serpe ontkent Richard Ebeli te kennen', aldus het OM. Dit terwijl getuigen het tegendeel beweren. Het lijkt er sterk op dat de kroongetuige iets te verbergen heeft. Op zich al een goede reden om te twijfelen aan zijn geloofwaardigheid.

Wat is de werkelijke reden voor het openbaar ministerie de toevoeging/inzage af te willen wijzen? Op deze vraag is gisteren voor de rechtbank kennelijk antwoord gegeven door het OM. Of het echter voor een ieder een bevredigend antwoord is op een nogal prangende vraag, daar weet ik wel antwoord op te geven: Nee, dat is het niet.

De discussie die in het loop van de dag ontstond in de rechtbank had uiteindelijk een uitkomst die somber stemt daar waar het gaat om de vraag of het wel een eerlijke strijd is wat daar gevoerd wordt in die Bunker. In het kader van 'equality of arms' werden dan uiteindelijk na vele pogingen de F1 + F3 getuigen toegestaan, maar op het moment dat deze daadwerkelijk enig noemenswaardig belang kunnen gaan vertegenwoordigen, blijkt dat de case waar het uiteindelijk om te doen is niet in het proces te worden gevoegd. Kun je nog volhouden dat een 9 jaar oude zaak,  waar tot in de treure onderzoek naar is gedaan en waar je de dader hoogstwaarschijnlijk al van achter de tralies hebt zitten, wegens onderzoeksbelangen niet mag worden ingevoegd?

Mr. Sander Janssen illustreerde deze vraag in de wachtruimte met een duidelijke opmerking: "Het onderzoek is natuurlijk al 9 jaar oud, en ze onderzoeken geen reet meer natuurlijk. Daar staan nu tegenover de belangen van dit proces. Dus dat is inmiddels ook wel een fors belang, zou je kunnen zeggen. En aan de andere kant hebben wij ook gezegd: "Ja luister eens, die Remmers die verklaard daarover, hij verklaard notabene dat ie erbij was, hij wordt door jullie al als verdachte aangemerkt in die zaak.... Tja... wat zoek je dan nu nog?"

Duidelijke taal. Het was nog voor de uitspraak van Lauwaars, maar na een ochtend waarbij Mr. Janssen samen met Mr. Meijering er nog alles aan hadden gedaan om de rechtbank te overtuigen de dossiers te openbaren. In die zin, toevoeging werd eigenlijk niet eens gevraagd. De raadslieden willen inzage. Een paar momenten van gisteren heb ik nog even op een rijtje gezet:

Mr. Sander Janssen: We kunnen op een bepaald punt wel in overeenstemming komen. De verdediging heeft om 'inzage' gevraagd, niet om toevoeging. Als het beperkt blijft tot inzage betekent dat het uitlekken van grootschalige informatie beperkt blijft. We willen onderzoeksdossiers kunnen inzien om daar rekening mee te kunnen houden. Nu zal het OM meteen zeggen, nu gebruikt de raadsman precies die puntjes die hem goed uitkomen. Dat is natuurlijk ook zo, daar hoeft de verdediging geen doekjes om te winden. We weten helemaal niet of de F-getuigen het over Bethlehem hebben, maar het is niet aannemelijk dat de F-en het over een andere liquidatie/doodslag hebben dan Bethlehem. Dhr. Remmers zegt... ehm, ik geloof dat hij dit zelf wil zeggen.

Jesse Remmers nam vervolgens het woord: De reden waarom ik dat heb verzwegen. Ik hield er rekening mee dat als ik het zou zeggen dat de identiteit bekend zou worden. Hij heeft het tegen F1 en F3 gezegd. Dit is dezelfde van wie de Hollowpoints afkomstig zijn. Ik weet zeker dat F1 en F3 het over Bethlehem hebben.
OM: Wanneer was dat?
Jesse Remmers: Toen ik voortvluchtig was. Toen ik mezelf uit het ziekenhuis had ontslagen, zeg maar.
OM: Toen heeft hij het aan u verteld?
Jesse Remmers: Ja, hij heeft het toen verteld.
Rechter: Wat?
Jesse Remmers: De reden dat het over twee aparte personen ging. Het ging over een ander onderwerp.
Rechter: Wat?
Jesse Remmers: Dat hij dat incident in de loods heeft verteld.
Rechter: Aan wie?
Jesse Remmers: Je hebt F1 en F3. Er is mij eerder gevraagd over die naam. Ik heb nooit geweten van die Hollowpoints. Toen La Serpe het in het AMC vertelde, was dat voor mij een bevestiging dat het die persoon was.
Rechter: Wat heeft hij gezegd?
Jesse Remmers: Ik denk dat ik dit niet kan zeggen. Het heeft te maken met het onderwerp van F1 en F3. Dat brengt hen in gevaar, kwa bekendheid wie het zijn. De context is nogal verweven met het feit dat we het over de loods hebben. Dat heb ik al eerder gezegd. Kennelijk was het niet duidelijk?
OvJ Wind: Nu is mijn vraag of de F-en geen details kunnen noemen? La Serpe kan de naam van het slachtoffer niet noemen. Ik heb u wel horen zeggen op de vraag......
Mr. Sander Janssen interrumpeerde Wind fel: Dat heeft hij niet gezegd!....  en ik wil de rechtbank vragen dit te beletten.
Wind zweeg verder.

Over dossier Kaale. Ook dit dossier wil het OM niet gevoegd hebben. Er wordt ook door het OM getwijfeld aan het verhaal van Arjen Kaale sr. over de betrokkenheid van Jesse Remmers bij de aanslag op hem. Dit naar aanleiding van een tapgesprek.

Voor de waarheidsvinding, de toetsing van de betrouwbaarheid van de kroongetuige en de daarmee samenhangende rechtsgeldigheid van de kroongetuigedeal zou het echter ook in deze zaak van groot belang zijn het dossier wel in te voegen in het liquidatieproces 'Passage'.

Mr.Sander Janssen zegt hierover: Kaale zegt dat ie het erger heeft gemaakt voor Remmers, niet voor La Serpe én Remmers. In niet mis te verstane bewoordingen, die ik hier niet zal herhalen, zegt hij in een tapgesprek tussen hem en Rob de W.: "Ik heb het een beetje erger gemaakt voor die ...... ..... Remmers" Daarop zegt hij wel te weten dat het anders ligt, maar dat moeten ze dan maar uitzoeken. De conclusie kun je trekken dat hij Remmers dit in de schoenen heeft geschoven en dat ie weet dat het niet zo is. Maar dat moeten ze dan maar uitzoeken (bij het OM)....

Twee dossiers waarbij de geloofwaardigheid van kroongetuige mogelijk toch in een ander daglicht kan komen te staan. Er is veel over gezegd. Dagen aan besteedt op zitting. Getuigen gehoord. En aanwijzingen zijn talrijk die wijzen op heel andere mogelijke feiten dan de kroongetuige iedereen wil doen geloven. Het OM kijkt er naar door een bepaalde bril en legt vervolgens haar bevindingen op het bord van de rechtbank.
Mr. Sander Janssen merkt daarover op: We willen het door onze verdedigingsbril kunnen bekijken en niet vertrouwen op de bril van het OM.

Mr. Nico Meijering deed ook nog een duit in het zakje. De raadsman wilde uiteraard reageren op het OM.
(samenvatting enkele punten Meijering)
Mr. Meijering: Het gaat inderdaad om een belangenafweging. Ik heb er geen bezwaar tegen om inzage en aantekeningen. Dit is van belang om mee te nemen in de eindconclusie.

Ik denk aan de 5 zaken (in Passage). Kun je daarmee zeggen dat die onderzoeken al afgerond zijn? Nee! Eigenlijk kun je altijd doorgaan met onderzoek.

Hoe zit het met de getuigen rondom Bethlehem? Wat hebben die getuigen allemaal gezegd? Wat heeft men allemaal gezegd over bv een ruzie in een kroeg? Geven ze steun aan de verklaring van La Serpe of juist niet? Zijn er vingerafdrukken gevonden? Heeft men nou DNA-onderzoek gedaan? We hebben nog steeds geen antwoord. Daar moet u niet in meegaan. Gaat u mee in onderzoek naar mogelijk ontlastend materiaal.

De officier heeft het gezegd: Anders hadden we de deal nooit gesloten. We zouden er nu maar zo achter kunnen komen dat La Serpe wel degelijk betrokken is bij Bethlehem.

Waarom meet men hier met twee maten? Voorzitter, men meet met twee maten. De ene verdachte is de andere niet, zegt men. Men zal het moeten uitleggen. Waarom verdiend Peter La Serpe meer geloofwaardigheid dan Jesse Remmers?

Voorzitter, wat kan ik nog doen in deze zaak, anders dan zijn verklaringen controleren op waarheidsgehalte? Dan wordt er gezegd: De raadsman streept dingen tegen elkaar weg. Een nietus. De uitleg. Al die punten die ik heb opgenoemd. Het OM gaat daar niet op in. Men zegt alleen: Nietus! Dat is de getuige van het OM. De getuige waar het hele proces op drijft. Dat is de getuige waar alles op aankomt en waar levenslange straffen vanaf hangen.

Ik wijs er nog maar eens op: Voor het proces is het van belang wie nou de waarheid verteld, dhr. La Serpe of dhr. Remmers.  (zei het OM destijds - red.)

Voorzitter, als we het nu hebben over waarheidsvinding. Het is een mogelijke oplossing voor een zaak. Wij durven het niet te vetrouwen op de blauwe ogen van het OM. Vandaar ons krachtig appèl. Ja voorzitter, het zou voor ons onverteerbaar zijn. (indien het verzoek zou worden afgewezen - red.)

Meijering tot slot: Vervolgens krijg ik nog eens een aanval op mijn persoon. Het is jammer dat het weer om de persoon moet gaan die de boodschap brengt en niet de boodschap zelf.

Het dupliek van het OM kwam op hetzelfde neer: Men verzoekt toevoeging van de dossiers af te wijzen. Bethlehem is een lopend onderzoek. Het moet gewoon bij justitie en politie blijven. We bespeuren een beetje: Wat doet het OM toch moeilijk. Natuurlijk moeten we rekening houden met de belangen van de verdediging, maar de verdediging wil klaarheid en die klaarheid komt er niet. We doen niet moeilijk om het moeilijk doen. Het is een reëel gegeven dat we geen toevoeging of inzage willen in dossier Bethlehem.

Mr. Sander Janssen merkte tot slot nog op: Het OM zegt dat ze in een oncontroleerbaar zwart gat zouden komen. Hoe zit het met het oncontroleerbare zwarte gat waar de verdediging in zou komen als dit niet wordt gecontroleerd? Hoeveel levensdelicten liggen er nu en hoe vaak krijgt het OM de kans om licht in de zaak te krijgen?

Lauwaars sloot het debat af en kondigde aan na een extra lange pauze om te beraden, of zoals de voorzitter het noemt, om 'te raadkameren', uitspraak te zullen doen. De uitspraak was een teleustellende voor de verdediging, zoals u gisteren hier reeds kon lezen.

Bijna iedereen had de Bunker op dat moment al verlaten. Alleen Mr. Nico Meijering was in een lege, troosteloze Bunker gebleven om de teleurstellende uitspraak aan te horen. De strafpleiter had één opmerking bij terugkeer in de wachtruimte: 'Hier is geen kruid tegenop gewassen'. Daar waar de raadsman altijd de tijd neemt om journalisten, zo ook bondtehond te woord te staan had de advocaat vandaag begrijpelijkerwijs niet zo'n zin om een uitgebreidde reactie te geven. Verder dan 'Een-zeer-grote-teleurstelling....'  en deze mysterieuze toevoeging: '....wat overigens niet betekent dat we niet nog een verrassing in petto hebben' kwam Meijering dit keer even niet.

We zijn benieuwd.

10 Maart is er pas weer zitting.

Binnen afzienbare tijd overigens wel eerst twee uitgebreidde interviews met Mrs. Waarts & Janssen en Mr. Meijering op 'Bondtehond bij het Liquidatieproces'.

Bondtehond