dinsdag 26 november 2013

'We weten nu hoe vaak cliënt per minuut ademhaalt'

Maandag vond in rechtbank Haarlem de tweede pro-formazitting plaats in de afpersingszaak 'Andes', waarin Danny Kuiters en Dick Vrij een hoofdrol vervullen. Drie top-strafpleiters probeerden namens hun cliënten onder meer aan te tonen dat het onderzoek wel eens heel lang zou kunnen gaan duren en dat alleen al om die reden het voorarrest opgeheven zou moeten worden. Mrs. Inez Weski en Jan Hein Kuijpers waren beiden aanwezig voor Danny Kuiters en Mr. Nico Meijering voor Dick Vrij. De hoofdverdachten waren, net als op de eerste pro-formazitting, niet naar de rechtbank gekomen.


Na een korte inleiding trapte het OM af door de stand van zaken door te nemen. De officieren van justitie /crimefighters Mrs. Koos Plooy en Willem Bos namen eerst de zaken van Kuiters en Vrij door en vertelden dat er sinds de vorige zitting het nodige is gebeurd. Ovj. Willem Bos deelde mede dat het volledige BOB-dossier is gevoegd, dat de zaakdossiers zijn aangevuld en er bij de rechter-commissaris reeds verschillende getuigen zijn gehoord in de zaak Andes. Ook vertelde Mr. Bos dat beide verdachten 5 november waren aangehouden in hun cel, maar dat de raadkamer had besloten dat de voorlopige hechtenis in die zaak met ingang van maandag 10:00 weer geschorst diende te worden.

Het gaat hierbij om de zaak Lampion II, de voorgenomen poging tot liquidatie van Satudarah-kopstuk Etous Belserang, die formeel losstaat van Andes. Veel bevindingen uit het onderzoek Andes, gevoegd bij onderzoeksbevindingen uit een onderzoek dat in 2011/2012 door politie Kennemerland is verricht, brachten volgens Ovj. Bos serieuze betrokkenheid van Kuiters en Vrij aan het licht. Echter met ingang van maandag zitten beide verdachten weer uit hoofde van onderzoek Andes gedetineerd.

Mr. Willem Bos zei daarover: 'Uw rechtbank kan zich dan ook gewoon en met inachtneming met de regels van Art.282 Sv. uitspreken over deze zaak. We zullen in het kort de ernstige bezwaren bespreken en wat er in de verschillende zaaksdossiers is gebeurd en nog moet gaan gebeuren. Het OM is in elk geval van oordeel dat uw rechtbank kan vaststellen dat de ernstige bezwaren die hebben geleid tot het bevel gevangenneming nog steeds bestaan en dat dit voortzetting van de voorlopige hechtenis rechtvaardigt'.

De rechtbank kan zich volgens Ovj. Bos dan ook gewoon uitspreken over de voorlopige hechtenis in deze zaak. Dat doet de rechtbank overigens uiterlijk op dinsdag 13:00. Na een korte update door het OM van de zaken waarvan Kuiters en Vrij worden verdacht worden, vertelde Ovj. Bos dat er inmiddels verhoren hebben plaatsgevonden, oa. over de mishandeling aan de Hogehillweg van oud-Hells Angel voorman Theo Huisman, die ook wel bekend is onder de bijnaam 'Tito'.

Verder zijn er de nodige ontwikkelingen geweest in de zaak 'Fotino'. De drugszaak heeft afgelopen week geleid tot de veroordeling van oa. Ferenc J. en diverse andere medeverdachten. Het ernstige vermoeden bestaat Dat Kuiters en Vrij meedelen met die drugslijn, waartoe de verdachten afspraken in Turkije zouden hebben gehad met iemand die motoren zou prepareren van asfalt-shreddermachines. Het onderzoek is echter nog niet voltooid. Het OM probeert het voor het einde van het jaar af te ronden. Men hoopt medio 2014 de zaak Andes inhoudelijk op zitting te kunnen gaan behandelen.

Ovj. Koos Plooy deelde mede dat het OM voornemens is om nog een zaak toe te voegen. Het betreft een zaak waarbij Patrick Kluivert, de ex-man van Angela van Hulten en de huidige vriendin van Kuiters, bedreigd zou zijn door Danny Kuiters. Iets wat Patrick Kluivert overigens zelf ontkent, maar wat gebleken zou zijn uit OVC-gesprekken (opname vertrouwelijke communicatie), aldus Plooy.

Over die OVC-gesprekken was even wat te doen, aangezien de verdediging kortgeleden 2 terrabyte aan OVC-materiaal had ontvangen op kantoor van het OM. Dat zou volgens Mr. Meijering maanden gaan duren om die te beluisteren. En als hun cliënten die ook nog eens moesten gaan beluisteren in hun cel, dan wil Meijering er wel een goede fles om verwedden met de rechter dat we 2015 makkelijk halen. Later vertelde Ovj. Koos Plooy dat die externe harddisk wel de omvang/capaciteit heeft van 2 terrabyte, maar dat het om ongeveer 350 gigabyte aan opname-materiaal zou gaan. Maar dan nog, zo zei Meijering na een gesprekje hierover met Mr. Weski op de gang in de pauze, per GB zou je volgens Weski minimaal een dag nodig om deze goed te beluisteren. Dus dat kan nog wat worden straks, kwa tijdsduur... Reden te meer volgens de advocaten om goed te overwegen of de voorlopige hechtenis wel zo lang zou moeten duren.

De ernstige bezwaren zou je in veel gevallen behoorlijk kunnen nuanceren als je enkel naar de feiten kijkt. Media-kwalificaties in 'de wakkere krant' van maandag die Dick Vrij neerzetten als 'top-crimineel van de onderwereld', zag Meijering weer staan.

Mr. Meijering: Cliënt is tegen de 50 geloof ik en hij heeft nog nooit vastgezeten. Hij is niet zodanig met justitie in aanraking geweest dat je hem nu zou kunnen kwalificeren als top-crimineel. Waar haal je het vandaan? We moeten naar feiten kijken en niet naar media-kwalificaties!

Meijering vraagt de rechtbank per feit te bezien en te motiveren waarom cliënt dan in hechtenis zou moeten blijven in ogen van de rechtbank. Meijering: 'Ik hoop natuurlijk dat u anders beslist'.

Mr. Inez Weski droeg haar pleitnota voor in de zaak van haar cliënt Kuiters. Voornamelijk betreft dat het onderzoek 'Fotino', waar zij al aan werkte voor onderzoek Andes werd opgestart. Daarin treedt eveneens Mr. Jan Hein Kuijpers op als Kuiters' raadsman en werken zijn nu dus beide aan de verdediging van Danny Kuiters.

Volgens Mr. Weski is de zaak Andes voornamelijk gebaseerd op verdachtmakingen en suggesties. Sommige mensen worden als ABC-er gekenmerkt. Als je zo'n iemand bent en/of te boek staat, ermee bevriend bent, alleen mee in contact staat, of zelfs maar naar knipoogt, is men kennelijk al verdacht.

Mr. Weski noemt een hele reeks namen van onderzoeken. Zaken waarbij haar cliënt strafbare feiten worden toegedicht, zoals: Ludovica, Carniool, Doomer, Acroniem, Atlas, 13Chester, Klepel, 129Atlas, Briard, zaaksdossier 33 (naar bemoeienis bij het mishandelings-incident met Badr Hari bij Club Blinq), onderzoek Lampion II, de zaak Huisman, allemaal zaken waarbij haar cliënt in feite wordt opgevoerd als degene die de boel probeert te sussen of alleen maar aanhoort, maar het OM verkiest die vermeende constateringen in het parallel-universum van strafbaarheid te brengen. Andermans handelen of vermeend handelen wordt haar cliënt toegedicht, ongeacht de onderliggende werkelijkheid.

Mr. Weski: Een van de meest schrijnende voorbeelden komt voor in een onderzoek naar de dood van de heer Stanley Hillis, waar dan wordt geformuleerd: 'omdat rond die tijd cliënt ook in de stad was op het moment dat Hillis werd geliquideerd', of als de recherche vraagt aan getuigen: 'of ze ook niet denken dat cliënt achter de aanslag op één van de Belserangs zit?' Het dossier is analoog aan een constructie wanneer iemand struikelt op een grachtje, dan zal cliënt daar ook wel schuldig aan zijn of enigszins de hand in hebben gehad en zal dat wel een strafrechtelijke betekenis hebben...

'Men probeert de indruk te wekken dat er een sfeer van geweld bestaat. Zo wordt zelfs gesuggereerd dat cliënt de ex van zijn huidige partner, Patrick Kluivert, zou hebben bedreigd. Maar tegelijkertijd weiger het OM de daarop betrekking hebbende audio, die zonder meer dat beeld moeten betwisten, in het dossier te voegen. De illusie wordt wel gewekt, er komt nog iets, er komt nog iets heel ergs, we mogen het alleen niet zien, we mogen het niet toetsen, we mogen de heer Kluivert niet horen, sterker nog, we hebben de audio niet dat dit alles, ik zou zeggen, kunnen betwisten. En of het of de dagvaarding staat of niet, dat wordt u beloofd, dat weet u'.

later:
'We weten nu, en dat bedoel ik vooral cynisch, hoe vaak cliënt per minuut ademhaalt. De audiobestanden in de zaak Andes zijn op vrijdag verstrekt, dat was een heugelijke dag, maar de overige audiobestanden in de al andere zaken nog niet. We hebben dus nog geen begin kunnen maken van enige vorm van controle in de selectie en weergave van al die andere audio van jaren. De rechtmatigheid daarvan kan mede daardoor niet worden getoetst'.

Ook Mr. Inez Weski vroeg de rechtbank haar cliënt Danny Kuiters in vrijheid te stellen, dan wel de voorlopige hechtenis te schorsen, eventueel onder voorwaarden. Mede omdat het onderzoek naar de audio-bestanden waar het onderzoek grotendeels op drijft ongetwijfeld nog zeer lang zal gaan duren.

Mr. Jan Hein Kuijpers idem. Beschuldigingen aan het adres van Kuiters dat hij op observatiefoto's zou staan (zaak Fotino) heeft Kuiters weerlegt. Volgens Mr. Kuijpers weet het OM heel goed dat het onderzoek Fotino stuk is. Cliënt Kuiters had gelijk, volgens de raadsman. Hij had gelijk dat in zijn plaats Harry de K. daar moet zijn geweest (in Turkije) en niet hij. Hij is niet degene die op de observatiefoto's zou staan, zegt Kuiters. Dat is bevestigd door De K, dat hij daar is geweest en dat Kuiters daar niet bij was. En S. van hetzelfde laken een pak. En de verdediging heeft al vanaf het begin verzocht Ferenc J., S. en De K te mogen horen hierover.

En het zegt Kuijpers geen sier dat de officieren van justitie, zoals zij aangaven tijdens het opsommen van de strafbare feiten waar Kuiters bij betrokken zou zijn, 3 minuten voor de zitting nog bevestiging kregen vanuit Turkije dat de observanten bij hun herkenning blijven. Het ligt nou eenmaal ook in s'lands eer, van Turkse observanten om bij hun bevindingen te blijven, omdat dat s'lands eigen is, maar dat wil niet zeggen dat zij zich niet kunnen vergissen, aldus de raadsman.

De losse gesprekken, waarmee volgens Kuijpers het OM aan het "fladderen" is geslagen, zoals Danny Kuiters het zelf noemt. Hij bedoeld daarmee 'flarden' uit tapgesprekken die het OM bij elkaar legt en aanvoert in het kader van onderbouwing in de Fotino-zaak en an sich als voldoende krachtig aanmerkt om dat verdovende middelen-traject op te baseren. Maar het wil nog niet zeggen, aldus Kuijpers, wanneer Ferenc J. in tapgesprekken wat loopt te bazelen en Danny geeft af en toe antwoord, van ja en nee of jaja, dat hij daar dan wat mee heeft te maken.

Kuijpers: Voorzitter, edelachtbaar college, het OM wist het al lang en weet het nu eens te meer, de verdenking stond al vanaf dag 1 op instorten en inmiddels stortte hij in. Nooit zal de inhoud van de stukken, enkel gebaseerd op OVC-gesprekken die lustig werden hineininterpretiert kunnen leiden tot welke veroordeling dan ook. Vandaar ons verzoek.

Kuijpers stelt aan het einde van zijn betoog dat de verdenkingen tegen Kuiters en Vrij volgens hem niet zwaarder zijn dan de gemiddelde andere zaak. Hij verzoekt de rechtbank het voorarrest van Kuiters op te heffen wegens het ontbreken van voldoende ernstige bezwaren/gronden. Mocht de rechtbank niet komen tot opheffing, dan verzoekt de raadsman de rechtbank de hechtenis van Danny Kuiters te schorsen onder voorwaarden, ingaande 28 november, de dag na de verhoren die ten kabinette van de RC zullen worden afgenomen.

De rechtbank gaf het OM gelegenheid te reageren op de verdediging en zoals te verwachten verzetten Ovj's Plooy en Bos zich tegen opheffing van voorlopige hechtenis.

De rechtbank gaf aan voor dinsdag 13:00 met een beslissing te komen op de verzoeken.

De beslissing van de rechtbank is als volgt:
Het voorarrest van Danny Kuiters en Dick Vrij is dinsdag met drie maanden verlengd, mede omdat het onderzoek van het Openbaar Ministerie in de zaak Andes voorlopig nog wel even bezig is. Een inhoudelijke behandeling wordt niet vóór medio 2014 verwacht.

Bondtehond

donderdag 14 november 2013

'Vandaag reageren wij op de pleitnota van de heer Meijering'

Het Openbaar Ministerie reageerde dinsdag op een aantal onderzoekswensen van Mr. Nico Meijering in de zaken van Dino Soerel, Ali Akgün en Sjaak Burger. Advocaten generaal Mrs. Frits Posthumus en Cynthia de Jong droegen een pleitnota voor en gingen in op de afzonderlijke verzoeken tot onderzoek en getuigenverhoren die Meijering vorige week kenbaar had gemaakt voor het Hof. Dino Soerel zat naast Mr. Nico Meijering midden-voor in de zaal. Na een korte inleiding gaf de voorzitter Mr. Ruud Veldhuisen het woord aan advocaat-generaal Mr. De Jong: "Vandaag reageren wij op de pleitnota van de heer Meijering"

Freek Geukens - Peter la Serpe - Nico Meijering

Ik nu zal alleen de (meeste) onderzoekswensen op een rijtje zetten en simpelweg vermelden wanneer het OM akkoord gaat of juist om een afwijzing tot onderzoek vraagt.

Volgens Mr. De Jong zou de stelling van de verdediging dat door het verscherpte noodzaakcriterium, die golden vanaf de zitting van 13 december 2011, er onvoldoende onderzoek heeft kunnen plaatsvinden naar vier door de verdediging genoemde incidenten is volgens het OM onjuist.

Met andere woorden, toen het Passage-proces reeds enkele jaren bezig was, verscherpte de rechtbank onder leiding van Mr. Frits Lauwaars de criterium waaronder onderzoek (nog) eventueel kon plaatsvinden:

'Op grond van artikel 6 EVRM wil de rechtbank het Passage-proces binnen de redelijke termijn afdoen. De rechtbank besliste in verband met de voortgang van het proces, over de beoordeling van de (eventuele) onderzoekswensen'.

De AG gaat per incident in op de behandeling (en/of het onderzoek) tijdens het liquidatieproces in eerste aanleg:
 • De Holleeder-weglatingen - de jarenlang zwart gemaakte passages in de verklaringen van La Serpe, die men buiten het dossier liet op verzoek van de kroongetuige.
 • Het proces-verbaal over verslechterde relatie tussen Holleeder en Soerel.
 • De melding van getuige F3 aan de CIE in 2007 - met name de late toevoeging aan het Passage-dossier.
 • De verklaring van La Serpe van 29 maart 2012 - waarin La Serpe een reeks beschuldigingen uitte richting zowel leden van het TGB als OM.
Naar mening van het OM heeft de verdediging voldoende gelegenheid gehad onderzoek te (laten) doen naar deze incidenten. Het OM vraagt het Hof om afwijzing tot onderzoek naar de verschillende incidenten.

Opmerkelijk was dat het OM zoveel onderzoekswensen van de verdediging afgewezen wil zien. Natuurlijk gaf de AG bij iedere getuige wel een motivering waarom volgens het OM iets afgewezen diende te worden. Maar het viel wel op. Je bent tenslotte nog steeds op zoek naar de waarheid. Maar goed, dat zal wel 'part of the game' zijn.

De getuigen

Het OM vraagt:

 • Officier van justitie Mr. Betty Wind : afwijzing
 • Officier van justitie Mr. Sander de Haas : afwijzing
 • Officier van justitie T. Maan : afwijzing
 • Officier van justitie Frits van Straelen : afwijzing
 • Verbalisant P.C. van Brenk : afwijzing
 • Verbalisant C. Smedem : afwijzing
 • Verbalisant L.R. van Buren : afwijzing
 • Verbalisant G. Mak. (plv hoofd CIE) : afwijzing
 • Verbalisant B. Gietema : afwijzing
 • Verbalisant G. van Doorn : afwijzing
 • Verbalisant T055 : afwijzing
 • Verbalisant T016 : afwijzing
 • Officier van justitie Michiel Zwinkels : afwijzing
 • Procureur Generaal Bolhaar afwijzing
 • Verbalisant Z038 : afwijzing
 • Verbalisante Z034, Z035 en Z036 : afwijzing
 • Dhr. Freek Geukens : afwijzing
Het OM is van mening dat eerst maar eens uitgezocht moet worden hoe de laptop bij Freek Geukens terecht is gekomen en van wie die laptop was.

 • Officier van justitie J. van Leijen : afwijzing
 • Dhr. Patrick de Maere : afwijzing
Patrick de Maere is onvindbaar. 
 • Dhr. John van den Heuvel : afwijzing
 • Verbalisant Jan Boersma : afwijzing
 • Dhr. Abraham Moszkowicz : afwijzing
I.v.m het 'kantoor-incident', waarbij Willem Endstra zou zijn bedreigd op het kantoor van Moszkowicz.
Het OM zegt dat het geen moord betreft en dat deze zaak niet is toegewezen aan Passage, daarom valt niet in te zien waarom Moszkowicz gehoord zou moeten worden. Het is een 'tweede-rangs getuige' omdat hij zelf niet in het pand was op het moment van de bedreiging. Als er al getuigen zouden moeten worden gehoord, zouden dat Willem Holleeder, Paja Mrzic en een voormalige secretaresse van Moszkowicz moeten zijn als 'eerste-rangs getuigen', aldus AG Mr. De Jong.


De stukken:
 • Het volledige dossier Bethlehem :  geen bezwaar / toewijzing
 • Het volledige dossier Nedim Imaç : afwijzing
 • CIE-info waaruit zou blijken dat de dreiging die La Serpe zag vanuit Holleeder als 'zeer reëel werd geacht' : afwijzing
 • De 5 tot 6 oriënterende verhoren, en zie ook dat vast staat dat La Serpe al tijdens oriënterende gesprekken over Holleeder heeft gesproken : afwijzing
 • De zakelijke weergave van alle 'weglatingen' : afwijzing
 • Het volledige dossier waaruit T055 een selectie heeft gemaakt inzake vermeende contacten Soerel en Holleeder : afwijzing
 • Op geluidsrager: alle tap- en OVC-gesprekken (met name in het kader van de verweten 140 Sr. in het dossier zijn opgenomen : afwijzing
 • De psychologische rapportage omtrent La Serpe : afwijzing
 • De taps die op La Serpe hebben gelopen : afwijzing
La Serpe zou zijn getapt op een telefoon die beschikbaar was gesteld door de recherche. Er zijn geen gesprekken mee gevoerd met Jesse Remmers. Er zou daarom geen reden zijn om alle tapgesprekken toe te voegen. In de zaken Soerel, Akgün en Burger zou er te weinig onderbouwing zijn gegeven waarom in die zaken het voor de verdediging van belang zou zijn om de tapgesprekken toe te voegen.
 • CIE-info verstrekt aan het Passage-team door NR-CIE en CIE-Friesland : afwijzing
 • Bezoekerslijsten La Serpe in het Huis van Bewaring. (CIE-bezoek Wind en De Haas) : afwijzing
Vanwege de namen van allerlei privé-personen die mogelijk op de lijst zouden kunnen staan. 
 • De opnames die La Serpe heeft gemaakt van besprekingen met officieren van justitie en CIE-verbalisanten : afwijzing
Aanvullend:
 • Uitwerking van (eventueel bestaande) opname verklaringen getuige Q5 : afwijzing 
 • Controle van uitwerking van alle verhoren van La Serpe : afwijzing
Het verzoek zou te algemeen zijn en het justitie-apparaat teveel belasten.

Overige verzoeken:

 • Benoeming deskundige forensische psychologie: afwijzing
 • Schouw plaats-delict Kees Houtman : afwijzing
Onderzoek door het Hof zou volgens het OM gebaseerd kunnen worden op de eerdere schouw die heeft plaatsgevonden op de plaats-delict Houtman.
 • Visuele presentatie: Kalashnikov met houten kolf op zitting : geen bezwaar
De Kalashnikov gebruikt bij de liquidatie van Kees Houtman was een Kalashnikov met een houten kolf, volgens La Serpe. Dat wil de verdediging nu zien in de rechtszaal. Uit de Amstel kwam een Kalashnikov met inklapbare metalen kolf...

Aanvullende vorderingen die het OM deed: 
 • Beluisteren van 'weglatingen' bij de Raadsheer-commissaris in aanwezigheid van de verdediging en het OM om, maar zonder de uitwerking, die Dino Soerel zelf heeft gemaakt in zijn cel in de EBI, om niet beïnvloed te worden door die tekst. (Z038 had uitwerkingen gemaakt die niet klopten, volgens Soerel en diens raadsman Meijering)
 • Het horen van misdaadjournalist Hendrik Jan Korterink over zijn artikel van 8 november jl. met o.a. deze passage op zijn website n.a.v. een verslag op deze site:  Dat verhaal had ik altijd al anders gehoord: niet in een loods, maar op een andere locatie. Tijdens het proces ging iedereen ervan uit dat het in de loods was gebeurd en ik kan me niet herinneren dat daar toen veel twijfel over was. Vooral de advocaten hadden er belang bij dat het in de loods was gebeurd, omdat dit beter paste in het verhaal dat La Serpe had geschoten.  Ik kan nu wel verklappen dat ik allang voordat het proces begon van Rob de Wit – God hebbe zijn ziel – had gehoord dat het op een andere locatie was geweest. Hij wist niet precies waar, dacht ergens in of bij een woonhuis.
 • De derde vordering is meer antwoord op de vraag van Mr. Robert Malewicz, dat er mogelijk meer verklaringen zouden zijn van Lesley Verkaart?: De politie zegt dat er geen meer gesprekken zijn.
Meijering ging na de pauze uitvoerig in op het OM en gaf toelichting aan het Hof. Daar kom ik zeker later nog op terug. Het verzoek Hendrik Jan Korterink te horen door het OM stuitte bij de verdediging overigens absoluut niet op weerstand. Wellicht kan hij meer licht over de zaak Bethlehem laten schijnen.

Mr. Nico Meijering: 'De heer Korterink horen, lijkt mij een uitstekend idee. Over de vraag waar: de heer Korterink zou ik wel graag bij u willen laten horen'.

Mr. Malewicz: 'Tegen Korterink is geen bezwaar'.

Op 13 december om 12:00 maakt het Hof de beslissingen bekend op de onderzoekswensen.

Bondtehond

woensdag 13 november 2013

Promotie Dr. Sander Janssen: 'De kroongetuige in het Nederlandse strafproces'

De advocaat van Jesse Remmers, Mr. Sander Janssen, is één van de advocaten in het grote Amsterdamse liquidatieproces Passage, heb ik wat beter heb leren kennen. Hij is een intelligente, spits-vondige en supersnel pleitende advocaat, gekenmerkt door zijn vlammende pleidooien, waarmee je ook regelmatig kunt lachen. Het gebeurt maar weinig dat je Sander in een mineurstemming tegenkomt in de rechtbank(en). Meestal is de raadsman in opperbeste stemming en staat hij altijd klaar om dingen toe te lichten, maar ook om zijn ongenoegen te uiten over zaken die zich afspelen in de extra-beveiligde rechtszalen, waar ik Janssen meestal tegenkom. Voor zijn cliënten gaat de raadsman door het vuur.Juridisch gezien is hij een van de toppers die van Passage zowat een levenswerk heeft gemaakt. Het is ook niet niks, reeds 7 jaar werkt hij aan de verdediging van Jesse Remmers, eerst samen met Mr. Paul Waarts, die inmiddels rechter is geworden, nu met confrère Mr. Robert Malewicz. Zijn vlammende pleidooien zijn doorspekt met goede juridische onderbouwing, daar staat Janssen dan ook bekend om. Het is voor mij geen verrassing dat Janssen deze week is gepromoveerd met zijn proefschrift 'De kroongetuige in het Nederlandse strafproces'. Vanaf nu mag Sander zich dus doctor in de rechten noemen.

Wie kan dat beter omschrijven als de Universiteit van Leiden? :

"Wet- en regelgeving op het gebied van kroongetuigen en getuigenbescherming sluiten niet goed op elkaar aan, hierdoor ontstaan er grote problemen in de strafpraktijk; tot die conclusie komt Sander Janssen in zijn promotieonderzoek. Het fenomeen kroongetuige mag zich de laatste jaren in grote belangstelling verheugen, niet alleen bij de opsporing en vervolging van grote strafzaken maar ook in de media en in de maatschappij. De berichtgeving is meestal niet positief van toon. Doordat kroongetuigen met enige regelmaat overhoop liggen met het Openbaar Ministerie, wordt getwijfeld aan de betrouwbaarheid van die kroongetuigen én aan de rechtmatigheid van de al dan niet door het Openbaar Ministerie beloofde tegenprestaties. De gemoederen liepen de afgelopen jaren hoog op en recent heeft Minister Opstelten dan ook aangekondigd de wettelijke regeling te willen wijzigen.

Problemen
Is er iets mis met de wijze waarop justitie overeenkomsten met getuigen aangaat? Ligt dat aan het type getuige, nu het geharde criminelen zou betreffen waar geen goede afspraken mee gemaakt kunnen worden? Heeft het openbaar ministerie heel veel pech gehad met zijn kroongetuigen? Zijn er structurele problemen bij de Dienst Getuigenbescherming of de met getuigenbescherming belaste functionarissen van het Openbaar Ministerie? Hoe verhoudt de overeenkomst om een verklaring af te leggen in ruil voor strafvermindering zich eigenlijk tot de getuigenbeschermingsovereenkomst? Of is er meer aan de hand en is sprake van een systeemfout, van tekortkomingen op wettelijk of rechtstheoretisch niveau die zich vertalen naar de praktijk? Samengevat: Biedt het geheel aan wet-en regelgeving dat ziet op kroongetuigen en getuigenbescherming een werkbaar juridisch kader voor de strafpraktijk? 


Op die vragen hoopt het proefschrift van Sander Janssen, advocaat in Amsterdam, antwoord te geven door de beide overeenkomsten die met een kroongetuige worden gesloten aan een kritisch rechtstheoretisch én praktisch onderzoek te onderwerpen. Naar aanleiding daarvan wordt bekeken hoe de problemen die zich in de praktijk voordoen kunnen worden voorkomen en een slagvaardige én rechtsstatelijk verantwoorde kroongetuigenregeling haar plaats binnen het Nederlandse strafproces kan krijgen."


'Onmisbaar in de boekenkast van de Nederlandse strafrechtadvocaat'


(KLIK OP COVER)


BOL.com Info:'Het fenomeen kroongetuige mag zich de laatste jaren in toenemende mate in de belangstelling verheugen, niet alleen bij de opsporing en vervolging van grote strafzaken maar ook in de media en in de maatschappij. De berichtgeving is meestal niet positief van toon. Met name doordat kroongetuigen met enige regelmaat overhoop liggen met het Openbaar Ministerie, wordt getwijfeld aan de betrouwbaarheid van die kroongetuigen én aan de rechtmatigheid van de al dan niet door het Openbaar Ministerie beloofde tegenprestaties. De manier waarop getuigen worden beschermd in een zogenoemd getuigenbeschermingsprogramma lijkt in het bijzonder een bron van meningsverschillen, ergernissen of zelfs openlijke ruzie te zijn, maar ook over andere gemaakte afspraken liepen de gemoederen de afgelopen jaren hoog op. 

Is er iets mis met de wijze waarop justitie overeenkomsten met getuigen aangaat? Ligt dat aan het type getuige, nu het geharde criminelen zou betreffen waar geen goede afspraken mee gemaakt kunnen worden? Heeft het openbaar ministerie heel veel pech gehad met zijn recente kroongetuigen? Zijn er structurele problemen in de wijze van aanpak van de Dienst Getuigenbescherming of bij de met getuigenbescherming belaste functionarissen van het Openbaar Ministerie? Of is er meer aan de hand en is sprake van een systeemfout, van tekortkomingen op wettelijk of rechtstheoretisch niveau, die zich vertalen naar de praktijk? Hoe verhoudt de overeenkomst om een verklaring af te leggen in ruil voor strafvermindering zich eigenlijk tot de getuigenbeschermingsovereenkomst? Is sprake van een sluitend wettelijk systeem met voldoende rechtswaarborgen voor alle betrokken partijen? Of is er met het systeem op zich niet zo veel mis en schort het vooral aan de uitvoering en de toetsing? 

Samengevat: biedt het geheel aan wet- en regelgeving dat ziet op kroongetuigen en getuigenbescherming een werkbaar juridisch kader voor de strafpraktijk? Op die vragen hoopt dit proefschrift antwoord te geven door de beide overeenkomsten die met een kroongetuige worden gesloten aan een kritisch rechtstheoretisch én praktisch onderzoek te onderwerpen. Naar aanleiding daarvan zal worden bekeken hoe de beide betrokken overeenkomsten ingericht kunnen worden zodat de problemen die zich in de praktijk voordoen kunnen worden voorkomen, en een slagvaardige en rechtsstatelijk verantwoorde kroongetuigenregeling haar plaats binnen de Nederlandse rechtsorde kan krijgen'.

Bondtehond

maandag 11 november 2013

Aanrader: COR - Hendrik Jan Korterink

Gisteravond een interessante aflevering van KRO Brandpunt, met nimmer vertoonde beelden van oud-Heinekenontvoerder Cor van Hout en Willem Holleeder. Aan het woord ook de drie auteurs van recent uitgegeven boeken. In het nieuwste boek 'COR' van Hendrik Jan Korterink komt het leven van Cor van Hout uitgebreid aan de orde en staat vele pagina's met kleurenfoto's uit het bewogen leven van de top-crimineel. Korterink werkte lang aan dit boek, weet ik, en is in contact gekomen met een aantal van diens naasten. Zo komt o.a. de zus van Cor van Hout aan het woord. Ze was ook te zien in de reportage zondagavond van Crimesite-redacteur Vincent Verweij.


BOL.COM info COR:

Op 9 november is het dertig jaar geleden dat biermagnaat Freddy Heineken en zijn chauffeur Ab Doderer werden ontvoerd. Na de ontvoering die duurde tot 30 november 1983 werd Cor van Hout (1957-2003) van de ene dag op de andere dag een landelijke bekendheid als een van de ontvoerders. Over 'de mens Cor van Hout' was weinig bekend. Niet zo gek: van zijn familie werkte niemand daaraan mee. Tot dit boek. Met veel onbekende feiten en unieke foto's.

Cor zou het brein achter de brutale kidnap zijn geweest. Maar zijn familie en vrienden kennen hem van zoveel meer. 'Een dag niet gelachen is een dag niet geleefd' was zijn lijfspreuk. Humoristisch, intelligent, altijd in voor een practical joke: mensen die met hem omgingen, hebben veel gelachen. 

Misdaadjournalist Hendrik Jan Korterink ontmoette Cor van Hout voor het eerst in 1986, in augustus 2000 voor het laatst. Voor dit boek sprak hij exclusief en uitvoerig met de familieleden van Cor (zus Laura en broer Ad, halfzus Nancy en halfbroer Martin) en zijn vele vrienden van vroeger en later. En met mede-ontvoerders Frans Meijer en Martin Erkamps. Nu Cor dood is, zijn ze hem nog lang niet vergeten. Zonder aan persoonsverheerlijking te doen: Cor was een bijzonder iemand. Het was nooit saai als hij in de buurt was. 

Er is in de loop der jaren veel geschreven over de Heinekenontvoerders. Over de aanslagen op Cor van Hout. Over Frans Meijer. Over Willem Holleeder, die de hoofdrol speelde in 'het proces van de eeuw'; dit boek gaat maar zijdeling over de ontvoering. Daar is bijna alles al over gezegd en geschreven. Op één onderwerp na: de gouden tip, die leidde naar de tot dan toe onbekende dadergroep, waardoor de ontvoering grotendeels als mislukt kan worden beschouwd. De politie heeft daar altijd erg geheimzinnig over gedaan. Maar de werkelijke gang van zaken rond die gouden tip was heel anders dan tot nu toe naar buiten is gebracht. 

Niet alleen de 'mooie kanten' van Cor worden beschreven, maar ook zijn laatste levensjaren toen hij door zijn alcoholverslaving in een neerwaartse spiraal belandde en steeds verder in een isolement raakte. Cor van Hout werd op 24 januari 2003 op klaarlichte dag geliquideerd. Het was 'een afrekening in het criminele circuit.' Waarom? Korterink heeft aanwijzingen dat het motief ergens anders vandaan komt dan tot nu toe wordt aangenomen.

Hendrik Jan Korterink (1955) schrijft o.a. voor Nieuwe Revu en Panorama. Eerder verschenen o.a. 'De BV Bruinsma', 'Haagse penoze' en 'Tottie's vlucht'. Op zijn veelbezochte website www.misdaadjournalist.nl houdt hij dagelijks vanuit een persoonlijke invalshoek het misdaadnieuws bij.

                                      (KLIK OP AFBEELDING)Bondtehond

zaterdag 9 november 2013

'Natuurlijk moet de eerlijkheid van het proces voorop staan'

De advocaten van Fred Ros en Moppie Rasnabe, respectievelijk Mrs. Peter Plasman en Jan Hein Kuijpers, droegen vrijdagochtend de onderzoekswensen voor namens hun cliënten. Ros en Rasnabe waren beiden aanwezig in de rechtszaal van het JCS (Justitieel Complex Schiphol). Mr. Jan Peter van Schaik, de raadsman van Peter La Serpe, was er ook. Nadat de voorzitter de verdachten had medegedeeld dat zij niet verplicht waren te antwoorden, kon Mr. Kuijpers beginnen met zijn voordracht.

AG's van het OM : Mrs. Frits Posthumus en Cynthia de Jong 

Tijdens het liquidatieproces in eerste aanleg heeft Moppie Rasnabe levenslang gekregen. Levenslang toch maar, ondanks het feit dat het OM in eerste instantie, lange tijd de mening was toegedaan dat Rasnabe een feitelijke uitvoerder van meerdere liquidaties, en een poging daar toe, zou zijn geweest, maar het OM zich nadien van die versie distantiëerde en Rasnabe dientengevolge maar als zijnde uitlokker of mede betrokkene in de zin van medepleger kwalificeerde. Want bewijs voor die eerdere stelling dat Moppie Rasnabe op welk moment dan ook enige trekker jegens wie dan ook zou hebben overgehaald, was er niet. En hij ontkent, aldus Kuijpers.

Mr. Jan Hein Kuijpers: Want voorzitter, het bewijs dat tegen mijn cliënt wordt ingebracht berust op aannames, gevolgtrekkingen/ conclusies en het debiteren door 'getuigen' van door hen gestelde de-auditu informatie die eigenlijk niet op deugdelijke wijze te controleren valt. Wat wel vastgesteld is kunnen worden is dat verschillende, door de rechtbank gehanteerde, verklaringen niet consistent zijn. De verdediging kwalificeert de inhoud van bepalende, door de respectievelijke getuigen afgelegde verklaringen als zijnde onvoldoende betrouwbaar om de hoogst mogelijke straf daar op te baseren.

Kuijpers spreekt over de verklaringen van Malika Nasri, Peter La Serpe, Harry W. en Patrick de Maere. En over de aannames die worden gedaan op grond van telecomgegevens uit een ver verleden en de informatie die uit bepaalde, in beslag genomen laptops zou zijn gekomen. Kuijpers kondigt aan dat Moppie Rasnabe in Hoger beroep, voor zover mogelijk, gemotiveerd verklaren waarom hij niet veroordeeld had moeten worden en waarom hetgeen genoemde personen zeggen te hebben gehoord niet de waarheid is. Moppie zal het Hof zo goed en zo kwaad als het kan informeren. Over zijn eigen positie. Zijn leven hangt er immers vanaf.

Na deze inleiding kwam Kujpers terug op verzoeken die in eerste aanleg reeds zijn gedaan, met name het verzoek om computers te onderzoeken waaruit informatie afkomstig is waar conclusies aan verbonden zijn, zoals telecombewegingen en bepaalde informatie uit bepaalde laptops. In Hoger beroep doet Kuijpers deze verzoeken opnieuw. Hij wil onderzoek aan harde-schijven uit (laten) voeren naar ongerijmdheden aangaande verschillende bestanden op die computers. Of de klok/klokken van die computers werden gemanipuleerd om latere activiteiten van de recherche op die computers 'wit te wassen'.

Volgens Rasnabe hebben er activiteiten op die computers plaasgevonden na de in beslag name. Op de in Marokko in beslag genomen laptop zijn activiteiten op de harde-schijf te zien met exact hetzelfde tijdstip. Dat zou kunnen duiden op manipulatie van de klok. De raadsman gaf aan dat Rasnabe het Hof graag zou willen duiden wat daarmee wordt bedoeld. Moppie is sinds enkele jaren bezig tot de kern van die bestanden door te dringen. Dat is monnikkenwerk, aldus Kuijpers. Moppie wil graag uitleggen hoe het gegaan kan zijn. Hij heeft in het huis van bewaring ook mensen die verstand hebben van computers ernaar laten kijken en volgens Kuijpers is het grotendeels abacadabra voor hem, daarom laat hij het liefst Moppie het zelf even toelichten.

Op dit moment werd er afgeweken van de pleitnota en gaf voorzitter Mr. Veldhuisen Moppie Rasnabe het woord om uitleg te geven wat hij precies bedoelt. 

Mr. Ruud Veldhuisen: Meneer Rasnabe, ik hoor u raadsman zeggen abacadabra, maar u zou allerlei ongereimdheden hebben gezien waar u iets over zou kunnen vertellen?

Moppie Rasnabe: Meneer de voorzitter, ik heb het dossier vanaf 2011 ter beschikking gehad, maar vanaf 2010 heb ik meteen gezegd: 'Die nummers zijn erin gezet', tegen mijn advocaat John Mull. (voormalig advocaat Moppie) Nadat ik het dossier kreeg...
Mr. Veldhuisen: Ik val u af en toe in de rede, maar dat is om u goed te begrijpen. Als u zegt 'Die nummers zijn erin gezet', dan zegt u eigenlijk...?
Moppie Rasnabe: Door rechercheurs... erin gezet... in de computer
Mr. Veldhuisen: In de computer van?
Moppie: Van Jesse Remmers... die belastend waren voor mij en Jesse...
Mr. Veldhuisen: Ok.
Moppie: Maar het probleem is, ik wist niet hoe ze dat gedaan hadden. Dat ze ze erin hebben gezet, wist ik 100%.
Mr. Veldhuisen: Waarom?
Moppie: Omdat ik serienummers had gezien, Spaanse nummers, die had ik nog nooit gezien. En u weet ik heb in Spanje gewoond en dat vond ik een rare serie...
Kuijpers: Telefoonnummers...
Moppie: Telefoonnummers... een paar. Toen is Kuijpers naar Spanje gevlogen naar mijn Spaanse advocaat, die heeft die nummers daar achter gelaten en geluk bij een ongeluk zat er één nummer bij van een bedrijf dat bestaat pas sinds 2007. Dat bedrijf heeft Yoigo. En ons geluk is, dat de wet veranderd is in Spanje en op 18 oktober 2007 ken je geen prepaids meer kopen. Je ken wel prepaids kopen, maar je moet dan een paspoort geven ivm de aanslag in Madrid. Dus al die nummers die erin zitten, in het document waarvan het openbaar ministerie zegt: Dat document is van 2002. Nou, je hoeft geen deskundige te zijn, maar in een document van 2002 kan nooit een nummer uit 2007 zitten... 
Mr. Veldhuisen: Dat is wat u zegt. U weet 100% zeker dat die nummers...
Moppie: Dat ze erin zijn gezet, die nummers van Yoigo. En een kennis van mij uit Ibiza (Sanny Lampie) heeft dat nummer gebeld op Ibiza, of hij heeft die man of die vrouw gebeld, of ze mensen kennen uit Nederland. Hij zegt: Nou uw nummer is gevonden in een laptop bij een onderzoek in Nederland. Ze zegt: Nou, wij kennen helemaal niemand in Nederland. Toen zegt die vrouw: Welk abonnement is het? Het is Yoigo, en Yoigo is gestart vanaf 2007. Nou, in ieder geval, Jesse Remmers ken dat nummer nooit gekocht hebben en hij kent die mensen niet. Dus dan... hehe...klopt het verhaal niet. Dus het kenne geen nummers uit 2002 zijn. Ik heb hier een afschrift voor u, van het bedrijf dat heet Yoigo, alleen om die gegevens te krijgen van dat bedrijf, dat doen ze niet. Maar wat ze gezegd hebben: Het nummer is van ons. En meer geven ze niet. Maar via een rechtshulpverzoek, alle gegevens kunnen ze geven. Wanneer het nummer is verkocht, waar het nummer is verkocht, welk nummer is verkocht en hoeveel er van verkocht zijn. Meer geven ze niet.

Tot zover de samenvatting van Moppie z'n ontdekking. Vanaf hier werd het voor mij ook een beetje abacadabra, met erg veel nummers, codes en documenten, maar je kon dus merken dat Moppie duidelijk wat op het spoor is, zijns inziens. En toegegeven, het is natuurlijk wel opmerkelijk.

Mr. Kuijpers en Moppie hebben het bedrijf Fox-IT gevraagd wat er aan de hand kan zijn en die hebben gezegd dat het onderzoeksprocedé zoals dat werd uitgevoerd fraudegevoelig is. In het kort komt het erop neer dat de deskundigen zeggen dat er veel mogelijk is, dat feitelijk kan worden vastgesteld middels technische data wat zich op een bepaalde computer heeft afgespeeld. En dat de politie, zo zou gezegd kunnen worden, niet bepaald zorgvuldig onderzocht, concludeerde en relateerde, aldus Kuijpers.

De voorzitter gaf aan dat het niet helemaal als abacadabra klinkt en daar was Kuijpers blij om, zei hij. Er ligt nu dus een verzoek om dit te onderzoeken.

Ten aanzien van de getuigenverzoeken vroeg Kuijpers om te horen: Getuige Harry W. en een reeks personen waarover W. verklaarde. Kuijpers noemt ze 'controlegetuigen': Henk Orlando Rommy, Gilbert Rommy, Witeman, Salomon 'Sanny' Lampie, Bertus Kwarten, Marco Proper, De Groot, Van Duuren, Bronkhorst, 'de broer van Jaap', Walter Douglas, Tom Bergsma, Mulder en Greg Remmers.

Daarnaast wil Kuijpers dat Harry W. door gedragsdeskundige professor van Koppen onderzocht wordt.

De verzoeken om de volgende getuigen worden uitgebreider gemotiveerd door Kuijpers:
 • Henk Orlando Rommy, (OM maakt geen bezwaar, men is er kennelijk mee bezig)
 • Huib Noorlander, (OM maakt geen bezwaar)
 • Tonny Visser, de man van Pinny Song.
 • Paulina van Vliet, de zus van Pinny Song.
 • Malika Nasri, de (nogal) weerbarstige getuige uit Passage in eerste aanleg.
 • Freek Geukens, ivm de laptop die in Brandpunt Reporter aan de orde kwam.
 • Peter la Serpe, de kroongetuige. (wordt opgeroepen door het OM)
 • Estrella Verbaan, de zus van de overleden Raymond Verbaan. (geen bezwaar OM)
 • Anthony Vaz, ten overstaan van de RHC. (Raadsheer-Commissaris)
 • Patrick de Maere, ten overstaan van de RHC.
 • Passage-verdachten: Remmers, Song, Saez, De Boer en Stevens.
 • Belgische funtionarissen, betrokken bij uitwisseling dossiers.

Raadsman Mr. Peter Plasman verzoekt voor zijn cliënt Fred Ros om de volgende getuigen:

 • Remy Habes, Dwight Saro en Alex de Boer, over de druk en de dwang die Ros op hen zou hebben toegepast ivm de te plegen liquidatie van Thomas van der Bijl. (zaak Perugia)
 • Peter La Serpe, (OM maar geen bezwaar)
 • Harry W., Plasman sluit zich aan bij andere raadslieden.
 • Freek Geukens, ivm de laptop die in Brandpunt Reporter aan de orde kwam.
 • Dino Soerel, over de vermeende relatie met zijn cliënt Fred Ros. (zaak Nicht)
 • Ali Akgün, in de zaak Nicht omdat hij opdrachtgever zou zijn. (zaak Nicht)
 • etc.

Wat volgens Mr. Peter Plasman voorrang zou moeten krijgen is de vaststelling dat er sprake moet zijn van 'equality of arms'. In dit proces, als je kijkt naar de equality of arms, neemt het OM eigenlijk de macht, en dat heeft de verdediging niet, aldus de raadsman. 'Het OM bepaald wie zij dan willen horen, dus van equality of arms is geen sprake. Het is van belang dat het Hof dadelijk zelf een indruk krijgt van de betrouwbaarheid van de kroongetuige'.

De voorzitter vroeg: Meneer Ros, heb ik u al om uw proceshouding gevraagd?  Wat zal die zijn?

Fred Ros: Nee voorzitter, u heeft me er nog niet om gevraagd. Op dit moment kan ik er nog weinig over zeggen. Ik heb er nog niet op gerekend.

De AG Mr. Frits Posthumus merkte op: Natuurlijk moet de eerlijkheid van het proces voorop staan. Dat moet het Hof ook in de gaten houden.

AG Mr. Cynthia de Jong gaf aan zich wel te zullen verzetten tegen het horen van Alex de Boer. Niet tegen Saro en Habes als dat bij de RC plaastvindt. Ros heeft gevraagd daarbij aanwezig te mogen zijn.

Het onderzoek werd onderbroken en dinsdag 12 november wordt het onderzoek in Hoger beroep hervat om 9:30. Het OM zal dan uitgebreider reageren op onderzoekswensen van Soerel, Akgün en Burger.

Verdachten Ros en Rasnabe gaven aan niet te zullen komen.

Bondtehond

donderdag 7 november 2013

Liquidatieproces Passage in een volgende fase

Het grote Amsterdamse liquidatieproces Passage is in een volgende (regie-)fase aanbeland. De regiezittingen inzake het Hoger Beroep zijn volop bezig in het splinternieuwe JCS (Justitieel Complex Schiphol). De advocaten van de 11 overgebleven verdachten maken deze week wederom een hele reeks onderzoeks-wensen kenbaar, ditmaal dus voor het Hof. De organisatie was weer netjes geregeld en in handen van de speciale ploeg parketpolitiemensen van de Bunker in samenwerking met de de Koninklijke Marechaussees die de bewaking en beveiliging van het complex regelen.Van het Openbaar ministerie waren aanwezig de Advocaten-generaal Mrs. Frits Posthumus en Cynthia de Jong.

De Passage-raadsheren van het Hof in het nieuwe JCS

De voorzitter van het Hof Mr. Ruud Veldhuisen hield de regie weer strak in handen. Je kunt merken dat de voorzitter erg gesteld is op orde, de voortvarendheid (voortbouwend karakter) van de procesgang en de daarbij horende strakke planning. Het Hoger beroep moet niet zo lang duren als Passage in eerste aanleg. Met 2 jaar wil men toch wel klaar zijn. Of dat gaat lukken.....?

Vijf verdachten waren maandag aanwezig op de eerste zitting in een reeks van vier regiezittingen, te weten: Jesse Remmers met Mrs. Janssen en Malewicz, Dino Soerel met Mr. Nico Meijering, Fred Ros met Mr. Peter Plasman, Moppie Rasnabe met Mr. Jan Hein Kuijpers en Nan-Paul de B met zijn nieuwe advocaat Mr. Geert Jan Knoops, die samen was met Mr. Steven Post.

De overige advocaten waren zonder cliënt naar het JCS gekomen. Ik zag onder meer Mr. Marnix van der Werf namens Sjaak Burger, Mr. Stijn Franken namens Pinny Song, Mr. Pelle Tuinenburg namens Freek S., Mr. P.J. Silvis namens Siegfried Saez, Mrs. Jan Peter van Schaik en Francine den Hertog voor kroongetuige Peter La Serpe. Alle raadslieden waren gemachtigd op te treden namens hun cliënt.

Het programma voor deze vier regiezittingen is (was) ongeveer als volgt:

4 november
-toelichting OM op door OM aangekondigde en voorgestane onderzoekshandelingen
- La Serpe + reactie OM
- toelichting op onderzoekswensen Remmers + reactie OM (uitloop naar middag)

(rest middag)
- toelichting op onderzoekswensen Saez + reactie OM

5 november
-toelichting op onderzoekwensen in zaken Soerel, Akgun en Burger + reactie(s) OM
- toelichting op onderzoekswensen Stevens + reactie OM
- toelichting op onderzoekswensen De Boer + reactie OM
- toelichting op onderzoekswensen Song + reactie OM

8 november
- toelichting op onderzoekswensen Rasnabe + reactie OM
- toelichting op onderzoekwensen Ros + reactie OM

12 november (uitloop)
- reactie OM op onderzoekswensen

Ik zeg 'ongeveer' en 'was', aangezien er wel eens onderling gewisseld wordt omdat sommige advocaten ook elders aanwezig moesten zijn bij andere zaken die zij doen. Het behandelschema vereist daarom op momenten nogal wat aanpassingsvermogen en wordt er dan ook regelmatig overleg gepleegd over de volgorde.

Mr. Ruud Veldhuisen: 'Zie ik het goed, dan vechten zowel Openbaar Ministerie als de verschillende verdachten de juistheid van beslissingen en overwegingen van de rechtbank aan. Daar is het Hoger beroep ook voor bedoeld, om daar nog een keer naar te kijken en het debat op zitting daarop toe te spitsen. Daar zal de behandeling ook op geconcentreerd worden. Een ander doel van deze zitting is het vinden van waarheid en het horen van getuigen, onderzoek naar feiten en onderzoekshandelingen die daaraan gerelateerd kunnen worden. In dat perspectief komt wel betekenis toe aan het hoe en waarom van herhaalde onderzoekshandelingen in Hoger beroep: waarom moeten getuigen nu nog een keer gehoord worden, waarom moet een bepaald onderzoek nog een keer gedaan worden? Louter overdoen, zonder dat daar een extra gedachte achter zit, lijkt zich niet goed te verdragen met die wettelijke regeling. Mijn verzoek aan u allen is dan ook dat u dat goed in het achterhoofd houdt, bij het doen van verzoeken en het geven van toelichtingen daarop, waarom sommige dingen nog een keer moeten gebeuren'.

De voorzitter had nog een ander punt: Hij had gelezen in stukken dat zowel raadslieden als OM het wenselijke achten dat men zich wenst aan te sluiten bij toegewezen onderzoekswensen in zaken van andere verdachten. De voorzitter wil in het belang van de proces-economie echter dat het noodzakelijkheidsaspect in de gaten houden en in dat kader wil hij wel dat door alle procespartijen aangestipt wordt wat dan die noodzaak zou zijn als men zich wenst aan te sluiten bij bepaalde onderzoekswensen.

'Misschien ontstaat er nu een bijzondere alertheid van: 'Goh, wat betekent dat in mijn strafzaak?', maar ik vraag iedereen vertrouwen te hebben in het Hof dat zodra het Hof ziet dat de onderzoekswensen van belang zijn in andere zaken, dan zal het Hof uiteraard ambtshalve die noodzaak zien en verhoren ook in andere zaken plaats laten vinden als die noodzaak er is. Maar er zijn voorbeelden denkbaar dat verdenkingen in zaak A met de beste wil van de wereld niet te plakken zijn aan verdenkingen die in zaak B aan de orde zijn en om het dan zomaar te transformeren is een slag dat het Hof nou net iets te makkelijk en net iets te ver gaat', aldus de voorzitter.

Formeel moest het OM nog een keer bij alle verdachten de zaken voordragen die hen tenlaste zijn gelegd. Dat deed advocaat-generaal (AG) Mr. Cynthia de Jong.

Het Hof vroeg de AG een toelichting te geven bij de getuigen die het OM nog wil horen: Peter La Serpe (in alle zaken), Harry Wolzak (in de zaken van Rasnabe, Remmers, Song, Saez, De B. en S.) en getuige F3 (in alle zaken). Dat deed AG Mr. Posthumus. Het OM vordert dat geluidsopnames van F1 + F3, gemaakt op het kantoor van Meijering, vergeleken worden door de rechter-commissaris met de uitwerkingen met weglatingen (in alle zaken). En dat de harde schijf van getuige F3, die in de kluis ligt van het kantoor van Meijering, bij de RC wordt onderzocht, uiteraard ontdaan van privacy-gevoelig materiaal. In verband met de uitzending van Brandpunt Reporter van 6 oktober jl. wil het OM dat de heren Freek Geukens, Fred Ros en Peter La Serpe gehoord worden bij de RC (in alle zaken).

Waar men de getuige(n) in alle zaken wil horen, is dat omdat het de betrouwbaarheid van La Serpe raakt en daarom 'zaaksoverstijgend' is, want dat gaat alle verdachten aan. Mr. Meijering merkte tijdens de zitting van dinsdag op dat de meeste zaken geen zaken zouden zijn als La Serpe er niet geweest zou zijn. Het belang van de verdediging is dan ook groot om tijdens het Hoger beroep de betrouwbaarheid nogmaals aan de orde te stellen en het Hof te overtuigen dat La Serpe onbetrouwbaar is als getuige, die ook nog eens flink betaald krijgt voor het afleggen van zijn verklaringen, wat onrechtmatig is, aldus de verdediging.

Mr. Sander Janssen, de advocaat van Jesse Remmers, heeft daar een flinke studie van gemaakt en zal 11 november met een boek 'De kroongetuige in het Nederlandse strafproces' ('Vertrouwen is goed, controle is beter') komen waarin hij zijn proefschrift publiceert met de complexe en uitvoerige wet- en regelgeving die bij de rechtsfiguur de 'Kroongetuige' (en zijn bescherming) hoort. De passage-zaak dient nu nog bij het Hof, dus je zou dit boe als napleiten kunnen zien, maar ook als voorschot op de behandeling van de zaak in Hoger beroep. Bondtehond heeft reeds een exemplaar (onder embargo) ontvangen en kunnen inzien. Later meer over dit uitermate belangrijke boek, zeker in dit proces, waarin de kroongetuigenregeling zoals die er nu ligt voor het eerst is toegepast. En waar de meningen zeer over verdeeld zijn. Daarover later meer.

AG Mr. Posthumus lichtte de onderzoekswensen van het OM toe en liet het Hof onder meer weten dat het OM enkele aanvullende stukken wil toevoegen aan het dossier in de zaak Bethlehem. De auto van Gerrie Bethlehem waar hij in maart 2002 in reed, is door Rijkswaterstaat bij een schoonmaakactie aangetroffen in het Amsterdam-Rijnkanaal, maar 'is helaas vernietigd'. Daar is het cold-case en review-team van de politie achter gekomen die de zaak Bethlehem in onderzoek heeft genomen. Men wil nu de sectiegegevens van Bethlehem vergelijken met hetgeen Jesse Remmers heeft verteld over de laatste momenten van het leven van Gerrie Bethlehem. Arjen Kaale sr. is gehoord over zijn opmerking, dat Bethlehem vermoord zou zijn op een steiger, en de politie heeft rondgereden met Kaale. Die heeft een steiger aangewezen en daar is forensisch onderzoek op gedaan. Ook is gezocht naar het krantenbericht over de vondst van Bethlehem waar La Serpe over heeft verteld. Het OM hoopt de aanvullende stukken z.s.m. toe te kunnen voegen aan het dossier.

Na het OM droegen de raadslieden de onderzoekswensen voor, te beginnen met Mrs. Janssen en Malewicz op maandag. Ik zal van enkele verdachten en hun verdediging wat belangrijke onderzoekswensen op een rijtje zetten, zonder daarin volledig te (kunnen) zijn.

Verdachte Jesse Remmers: Mrs. Sander Janssen en Robert Malewicz

Mr. Sander Janssen wil een hele reeks politici horen over de kroongetuigenregeling en of hetgeen de regering, de Eerste en Tweede Kamer, voorhadden met die nieuwe regeling zich wel verhoudt met wat zich in de pratijk heeft afgespeeld in het Passage-proces. O.a. voormalige ministers van Justitie Benk Korthals en Piet Hein Donner, (ex-)Kamerleden André Rouvoet (ChristenUnie) en Kees van der Staaij (SGP) willen zij oproepen te komen getuigen. Daarnaast willen de advocaten van Remmers de gewezen voorzitters van het college van procureurs-generaal, Joan de Wijkerslooth en Harm Brouwer daarover horen.Volgens de raadslieden heeft het Openbaar Ministerie beloften gedaan aan kroongetuige Peter la Serpe die het nooit had mogen doen.

Andere getuigen die de raadslieden willen oproepen zijn:  Officieren van justitie Sander de Haas, D. van der Bel, Marjolein Verwiel en A.C. Maan. Verbalisanten G-1011, G1801, G1401 en G-401.

Stukken waarvan zij willen dat het Hof het OM beveelt die aan het dossier toe te voegen:
 • In- en uitreisgegevens van Remmers in de periode 2002 die bij de Marokkaanse autoreiteiten opgevraagd dienen te worden.
 • Kopieën van berichtgeving over de zaak Bethlehem dat in de ochtendbladen Metro en Spits zou hebben gestaan.
 • Gegevens over een verblijf in het Okura-Hotel door Jesse Remmers in 1993 in Amsterdam.
 • Bezoeklijsten van PI De Schie van december 2004 ten aanzien van Remmers die volgens La Serpe zou zijn bezocht door hem en de heer Burbach, hetgeen Remmers betwist.
 • Bezoeklijsten van PI Lelystad uit 2005, na een verklaring van La Serpe dat hij daar op bezoek zou zijn geweest, wat Remmers ook betwist.
 • Een opmerkelijk verzoek: Jesse Remmers zou graag software ter beschikking krijgen om zelf een visuele 3D-presentatie te programmeren omtrent de gang van zaken op de plaats-delict Houtman. Hij heeft immers een laptop ter beschikking en een opleiding gehad tot programmeur. De programmatuur had hij al op zijn in beslag genomen laptop, zoals 3D Studio Max. Daartoe zou Remmers de gegevens uit de PANO-scan ter beschikking willen krijgen van het OM om zo zelf een volwaardige presentatie te kunnen programmeren. 
Mr. Robert Malewicz verzocht onder meer om de volgende reeks getuigen: Peter La Serpe, Malika Nasri, getuigendeskundige Koppens over de verhoren van Raymond Verbaan, Harry W., Nan Paul de Boer, Arjen Kaale sr., Unitdirecteur Jansen van PI Wolvenplein, Lesley Verkaart, June Allen en Henk Rommy. De laatste tijdelijk ter beschikking aan Nederland zou geen bezwaar moeten zijn, aldus Mr. Malewicz.

De voorzitter vroeg: Meneer Remmers, wilt u er zelf nog iets over zeggen?
Jesse Remmers: Ik wou we daar nu nog niet aan wagen.

Wel gaf Jesse aan, voor zover zijn gezondheid het toelaat, bij iedere zitting aanwezig te willen zijn.

Verdachten Dino Soerel, Ali Akgün en Sjaak Burger: Mr. Nico Meijering en Marnix van der Werf

Dinsdag gaven Mrs. Nico Meijering en Marnix van der Werf een toelichting op de onderzoekswensen van de verdediging in de zaken van Soerel, Akgün en Burger. Meijering zou Meijering niet zijn als hij die onderzoekswensen niet zeer uitgebreid en goed gemotiveerd zou voordragen bij het Hof.

De onderzoekswensen betreffen in hoofdzaak het horen van getuigen en het door het OM in laten brengen van stukken. Ook zal er om een schouw (PD Houtman) worden gevraagd en om opnamen van gesprekken op geluidsdrager.

Meijering gaf aan dat vrijwel alle onderzoekswensen, waaronder het horen van vele getuigen, zien op de betrouwbaarheid van de tegen zijn cliënten ingebrachte bewijsmateriaal en op de vraag of dat materiaal op met wet en/of beginselen van behoorlijk procesrecht strijdige wijze verkregen is en daardoor mogelijk des te meer onbetrouwbaar is geworden. De verweren die zijn gevoerd in eerste aanleg dienen zijns inziens te leiden tot niet-ontvankelijkheid van het OM, althans bewijsuitsluiting, althans vrijspraak, vanwege de onbetrouwbaarheid van het bewijs. Vrijwel alle onderzoekswensen zijn terug te voeren op de bruikbaarheid en de berouwbaarheid van de verklaringen van kroongetuige La Serpe.

Je kunt er erg veel over zeggen, maar zal om een indruk te geven welke getuigen gewenst worden te horen door de verdediging in deze zaken wat namen en stukken noemen die Meijering heeft toegelicht:

De getuigen:
 • Kroongetuige *Peter La Serpe.
 • Officier van justitie Mr. Betty Wind.
 • Officier van justitie Mr. Sander de Haas.
 • Officier van justitie T. Maan.
 • Voormalig officier van justitie Frits van Straelen.
 • Verbalisant P.C. van Brenk.
 • Verbalisant C. Smedema.
 • Verbalisant L.R. van Buren.
 • Verbalisant G. Mak. (plv hoofd CIE)
 • Verbalisant B. Gietema.
 • Verbalisant G. van Doorn.
 • Verbalisant T055.
 • Verbalisant T016.
 • Officier van justitie Michiel Zwinkels.
 • Verbalisant Z038
 • Dhr. Freek Geukens.
 • Officier van justitie J. van Leijen.
 • Dhr. Patrick de Maere.
 • Dhr. John van den Heuvel.
 • Verbalisant Jan Boersma.
 • Dhr. Abraham Moszkowicz.
Bij alle genoemde getuigen wordt in een uitgebreide motivatie uiteengezet waarom de vedediging de betreffende getuige wil horen.

* Voor de motivatie inzake kroongetuige Peter La Serpe verwijst Meijering naar zijn pleitnota van het eindpleidooi in eerste aanleg waarin de raadsman zijn standpunt huldigt dat deze kroongetuige onbetrouwbaar is (gebleken) en is het bijna overbodig (voor mij) om te zeggen dat de verdediging de kroongetuige daaromtrent nog nader wil kunnen ondervragen in bijzijn van het Hof.

De stukken:
 • Het volledige dossier Bethlehem.
 • Het volledige dossier Nedim Imaç.
 • CIE-info waaruit zou blijken dat de dreiging die La Serpe zag vanuit Holleeder als 'zeer reëel werd geacht'
 • De 5 tot 6 oriënterende verhoren, en zie ook dat vast staat dat La Serpe al tijdens oriënterende gesprekken over Holleeder heeft gesproken.
 • De zakelijke weergave van alle 'weglatingen'.
 • Het volledige dossier waaruit T055 een selectie heeft gemaakt inzake vermeende contacten Soerel en Holleeder.
 • Op geluidsrager: alle tap- en OVC-gesprekken (met name in het kader van de verweten 140 Sr. in het dossier zijn opgenomen. 
 • De psychologische rapportage omtrent La Serpe.
 • De taps die op La Serpe hebben gelopen. (zie RC-verhoor De Haas 21 Feb. 2008)
 • CIE-info verstrekt aan het Passage-team door NR-CIE en CIE-Friesland.
 • Bezoekerslijsten La Serpe in het Huis van Bewaring. (CIE-bezoek Wind en De Haas)
 • De opnames die La Serpe heeft gemaakt van besprekingen met officieren van justitie en CIe-verbalisanten.
Aanvullend:
 • Uitwerking van (eventueel bestaande) opname verklaringen getuige Q5.
 • Controle van uitwerking van alle verhoren van La Serpe.
Overige verzoeken:
 • Benoeming deskundige forensische psychologie.
 • Schouw plaats-delict Kees Houtman.
 • Visuele presentatie: Kalashnikov met houten kolf op zitting
De verdediging van Soerel, Akgün en Burger wenst zich aan te sluiten bij onderzoekswensen van de verdediging van Remmers. De bovengenoemde politici (onder Remmers) zijn er een aantal uit een reeks van ruim 20 politici. Uit proces-economische overwegingen verwijst Meijering naar de motivering van de raadslieden van Jesse Remmers. Dat geldt ook voor een reeks aan CIE-ers. Zowel de Amsterdamse CIE als de CIE van de Nationale Recherche.

De voorzitter vroeg aan Dino Soerel wat zijn proceshouding zal zijn. Dino Soerel gaf aan dat het Hof er wel vanuit kon gaan dat hij niet zal praten over zaken waar hij voor is vrijgesproken in het liquidatieproces in eerste aanleg, maar dat hij zich voor wat betreft de overige zaken niet continu zal beroepen op zijn zwijgrecht.  (zo begreep ik het tenminste)

Verdachte Pinny Song: Mr. Stijn Franken

Mr. Stijn Franken was als laatste dinsdagmiddag aan de beurt met het toelichten van zijn onderzoekswensen. Ook Mr. Franken verzoekt het Hof een reeks getuigen te mogen horen. Hij kondigde reeds aan het Hof te vragen het OM in de zaak Song niet-ontvankelijk te verklaren.

Voor mevrouw Pinny Song verzocht Franken het Hof niet om opheffing voorlopige hechtenis, maar wel de zaak van zijn cliënte te schorsen. Als de uitspraak in de Passage-zaak nog 2 jaar op zich zal laten wachten en het Hof spreekt Pinny Song vrij, waar Franken wel vanuit gaat, heeft Pinny Song bijna 6 jaar in voorarrest gezeten. Dat is natuurlijk al een goed reden op zich om goed te overwegen of het wel gerechtvaardigd is Song zo lang vast te houden, nog afgezien van de persoonlijke belangen die spelen in verband met haar gezondheid. Zoals bekend heeft Pinny Song tenauwernood een zwaar auto-ongeval overleefd en heeft Song sindsdien verschillende klachten overgehouden aan dat ongeluk door een ernstige nekwervelbeschadiging. Verder heeft Song geen strafrechtelijke antecedenten, is zij steeds vrijwillig verschenen op zittingen, heeft zij zich keurig gemeld na haar eerdere onderbrekingen van voorarrest en is van vluchtgevaar dus geen enkele sprake, zou je zeggen.

De andere zaken waarin onderzoekswensen kenbaar werden gemaakt waren die van Nan Paul de B. en Freek S. en Siegfried Saez. Daarover mogelijk later...

Vrijdag is er weer een zitting met een toelichting op de onderzoekswensen door de verdediging van Moppie Rasnabe en Fred Ros.

Op 13 december om 12:00 zal het Hof de beslissingen over de onderzoekswensen bekend maken. Ook hoort Pinny Song op die dag of zij het Hoger beroep thuis mag in afwachting van de uitspraak over (mogelijk) pas 2 jaar.

Vrijdag 9:30 begint de volgende zitting.

Bondtehond

*

Hou overigens het boek in de gaten van collega misdaadjournalist Hendrik Jan Korterink dat sinds woensdag jl. in de winkels ligt. Maar u kunt COR natuurlijk ook bestellen via Bol.com.
                               
                   (klik op de afbeelding)


vrijdag 1 november 2013

Boeken aanrader: 'De jacht op crimineel geld'

Deze week is het nieuwe boek van de bekende misdaad-verslaggevers Marian Husken en Harry Lensink van Vrij Nederland uitgekomen en ligt sinds kort overal te koop in de betere boekhandels.

'We hadden zo veel geld. We telden de biljetten niet, we wogen ze,’ zegt een hasjhandelaar. ‘We moesten iets verzinnen.’Zo verdwenen sinds de jaren tachtig miljarden in vastgoed, auto’s, juwelen en kunst, en werd via allerlei vage vennootschappen in exotische oorden steeds succesvoller geïnvesteerd in de bovenwereld. De Nederlandse drugsmaffia is uiterst bedreven geraakt in het wegsluizen en witwassen van criminele winsten, daarbij geholpen door een legertje gewillige advocaten, gehaaide fiscalisten en gecorrumpeerde zakenlieden.

Maar de overheid is intussen ook wakker geworden. Onder het mom ‘pak ze waar het pijn doet’ hebben officieren van justitie, politiemensen, gemeente-ambtenaren en belastinginspecteurs de handen ineen geslagen. Ze volgen het geldspoor als nooit tevoren.

In dit boek schetsen Marian Husken en Harry Lensink hoe de overheid jaagt op het geld van grote criminelen en hun ‘nette’ handlangers. Een aantal kopstukken uit de Nederlandse onderwereld is inmiddels kaalgeplukt: de erven Bruinsma, de weduwe Zwolsman, Willem Holleeder en zijn handlangers. Hun geparkeerde miljoenen lijken nergens meer veilig. Maar de wereld is groot en toevluchtsoorden voor lieden met een koffer vol zwarte euro’s zijn er volop. Is de strijd tegen crimineel geld ooit te winnen?

*
Bondtehond heeft reeds een exemplaar mogen ontvangen en ingezien. Ik kan na het lezen van het eerste hoofdstuk reeds zeggen dat dit wederom een topboek is van de misdaadauteurs, onder andere bekend van standaardwerken 'De Dodenlijst', 'Deals met Justitie' en hun vorige uitgave 'Het geheim van Bram Moszkowicz'.

Ook dit boek mag niet ontbreken in de boekenkast van de fervente crimewatcher.

Een aanrader van formaat!!

Natuurlijk kunt u het boek ook bestellen via Bol.com.BESTEL HIER:
http://www.bol.com/nl/p/de-jacht-op-crimineel-geld/1001004005762871/?Referrer=ADVNLPPce843400cdbf92970065bba51d010001807Bondtehond
Aangepast zoeken