donderdag 4 november 2010

Rechtbank liquidatieproces wijst verzoeken af

Een zeer korte zitting vanmorgen in de bunker in verband met de afsplitsingsverzoeken, welke eerder zijn gedaan door de verdediging van Moppie Rasnabe, Jesse Remmers en Pinny Song. Mr. Jan Hein Kuijpers had afsplitsing gevraagd van enkele zaken uit '93 (Tanta, Opa en Cobra), gezien de grote en in zijn ogen onaanvaardbare vertraging die hij verwacht zodra het verzoek van het openbaar ministerie om de zaak van Dino Soerel bij Passage te voegen, zou worden gehonoreerd door de rechtbank. De andere raadslieden hadden zich bij dit verzoek van Mr. Kuijpers aangesloten.


Rechtbankvoorzitter Frits Lauwaars deed namens de rechtbank uitspraak en las deze voor aan de aanwezige verdachten met hun raadslieden. Allereerst behandelde Lauwaars echter het primaire verzoek tot opheffing voorlopige hechtenis dat raadsman Mr. Rob Meerman had gedaan namens zijn cliënt Pinny Song. Het verzoek werd afgewezen. Volgens de rechtbank zijn er nog voldoende ernstige bezwaren en/of gronden aanwezig de voorlopige hechtenis te laten voortduren. De afsplitsingsverzoeken werden ook allen afgewezen. De verdediging was van mening dat de redelijke termijn is overschreden.

Als motivering gaf de rechtbank op dat men het wel eens is met de verdediging dat het voorlopige hechtenis inderdaad wel extreem lang duurt inmiddels, maar dat volgens verschillende jurisprudentie de complexiteit van een rechtszaak, het gedrag van de verdachte(n) en de grote belangen die spelen, factoren zijn die een langdurige voorlopige hechtenis kunnen rechtvaardigen.

Lauwaars: Het Passage-proces is een uitermate complexe rechtszaak, die door het hoge detailniveau en de wisselende verdachten gaandeweg in complexiteit heeft gewonnen. Er zijn vele onderzoekswensen gedaan door enerzijds het OM en anderzijds de verdediging. De rechtbank dient daarom uiterst zorgvuldig te werk gaan, en heeft dat ook gedaan. Volgens de rechtbank is er dan ook geen sprake van overschrijding van de redelijke termijn zoals bedoeld in Art. 6 van het Europese Verdrag voor de Rechten van Mens.

Vervolgens ging Lauwaars in op enkele van die onderzoekswensen en de bijbehorende tijdslijnen tot nu toe in het liquidatieproces. In mei 2007 werden de eerste onderzoekswensen kenbaar gemaakt. Vanaf juni 2007 tot februari 2009 zijn er een groot aantal getuigen gehoord. Vanaf najaar 2009 tot nu zijn er maanden vertraging veroorzaakt door de toevoeging van getuige Q5 op verzoek van het OM. In februari 2010 heeft de verdediging van Jesse Remmers onderzoekswensen gedaan betreffende getuigen F1 + F3, die in alle gevallen steeds werden afgewezen. Later zijn getuigen F1 en F3 toch toegestaan na Hoger Beroep en kregen deze alsnog de status van 'anonieme bedreigde getuige(n)'. De verdediging van Rasnabe en Song hebben zich steeds aangesloten bij onderzoekswensen.

Volgens de voorzitter is er geen verwijtbaar oponthoud veroozaakt door de rechtbank zelf. Wel hebben Rasnabe en Song zich lange tijd beroepen op hun zwijgrecht en dat heeft de zaak niet bespoedigd. Inmiddels is Dino Soerel aangebracht in het overkoepelende Passage-proces. Dit brengt werderom vertraging met zich mee, aangezien aan hem dezelfde vragen als in de zaken van de andere verdachten zullen moeten worden gesteld. Dit noopt niet tot opheffing voorlopige hechtenis. Er volgt geen opheffing, aldus Lauwaars.

Kroongetuige Peter La Serpe en zijn raadsman Mr. Jan Peter van Schaik waren vandaag niet aanwezig. Wel kon de rechtbank mededelen dat La Serpe enkele verzoeken weer heeft ingetrokken. Dit zou kunnen wijzen op een hernieuwde samenwerkingsovereenkomst tussen de kroongetuige en het TGB (Team Getuige Bescherming). De verdachten en hun verdediging hebben hier tot op heden nog geen enkel officiële bevestiging over ontvangen en zijn dus erg benieuwd naar de inhoud van de correspondentie en/of hoe de nieuwe afspraken luiden. Hier komt men ongetwijfeld nog op terug tijdens volgende zittingen.

Op 15 november wil de rechtbank verdergaan met de ondervraging van Peter La Serpe als getuige en mogelijk ook als verdachte. Hij wordt dan ook met kracht op die datum op de zitting verwacht. De rechtbank overweegt hem zo nodig mee te laten nemen met 'een bevel medebrenging'. De rechtbank wil nu gewoon verder met de behandeling, aldus Lauwaars. Het gaat om de inhoudelijke behandeling van de F-getuigen. Op 16 november is er een uitloopdag.

Tot slot, de zus van Pinny Song heeft een brief geschreven aan de rechtbank. Hierin corrigeert en vult ze verklaringen aan die ze bij de politie heeft afgelegd. Mr. Meerman overhandigde deze aan de rechtbank.

15 november verder....

Bondtehond