vrijdag 25 november 2011

'Ik ben het spuugzat!'

Het verzoeken-pakket dat kroongetuige kroongetuige Peter La Serpe eerder op tafel legde om zichzelf te kunnen verdedigen, nadat zijn toenmalig advocaat Mr. Jan Peter van Schaik 10 november te kennen had gegeven geen mogelijkheden meer te zien zijn cliënt op een eerlijke, vrije manier te kunnen bijstaan, is grotendeels afgewezen door de rechtbank. La Serpe kreeg van de rechtbank geen inleestijd van 3 maanden, geen juridisch assistent, geen aanhouding van zijn zaak voor onbepaalde tijd en geen financiële vergoedingen vooraf.

- Mr. Sander Janssen -

Het openbaar ministerie had kort voor de uitspraak verzocht de verzoeken af te wijzen, op één verzoek na: La Serpe wil zelf bij getuigenverhoren aanwezig zijn. Dit verzoek werd wel toegewezen door de rechtbank. Een verdachte die zijn eigen verdediging voert, heeft recht om bij getuigenverhoren aanwezig te zijn. Hoewel dat bij La Serpe natuurlijk een enorme logistieke operatie met zich meebrengt, gezien de zwaar bewaakte transporten die voor ieder verhoor zullen moeten worden geregeld. De verhoren zullen waarschijnlijk dan ook in de bunker moeten plaatsvinden.

Rechtbankvoorzitter las de uitspraak voor. (samengevat)
Afgewezen:
Inleestijd: De rechtbank ziet geen juridisch belang. La Serpe kon ook niet goed aangeven waarvoor hij de leestijd nou precies nodig had. Hij zit al jaren bij het proces en zou genoeg dossierkennis moeten bezitten. Wel moeten vanaf nu alle stukken die worden uitgereikt ter beschikking komen van La Serpe. Het digitale dossier heeft hij al.
(Een papieren Passage-dossier verstrekken aan La Serpe, wat hij ook verzocht omdat "Hij niet zo goed is met het digitale dossier", is zo goed als onmogelijk, aangezien het Passage-dossier bestaat uit ongeveer 2 zeecontainers aan dossiermappen. - red.)

Juridisch assistent: Daar is geen wettelijke grondslag voor. Men geeft La Serpe in overweging zich te laten informeren over eventuele vergoeding voor de proceskosten na afloop van de strafzaak.
Aanhouding onbepaalde tijd: De rechtbank vindt dat de keuze van La Serpe's om zijn strafprocessuele houding afhankelijk te maken van de totstandkoming van de beveiligingsovereenkomst voor eigen risico voor La Serpe, mede omdat het OM in samenspraak met Mr. Verwiel van het TGB wel degelijk ruimte heeft geboden zijn verweer te kunnen voeren.

Financiële reserve voor te maken onkosten: Er is ook geen wettelijke grondslag voor een potje met geld vooraf. Wel kan La Serpe achteraf declaraties in verband met gemaakte onkosten indienen op voet van Artikel. 591 Sv.

Toegewezen:
Aanwezig bij getuigenverhoren: La Serpe mag, ondanks de voorziene problemen rond de logistiek, aanwezig zijn bij getuigenverhoren.(La Serpe moet zich ervan bewust zijn, zo zei officier van justitie Mr. Betty Wind, dat het alleen gaat om het stellen van vragen en dat het niet de bedoeling is dat La Serpe met de getuige in discussie gaat.

Voorafgaand aan deze uitspraak onstond er wat tumult in de rechtszaal. La Serpe bleef maar eisen stellen en leek van links naar rechts over zijn schaakbord te zwalken, zonder dat de kroongetuige de wettelijke kaders in de gaten hield. Hij is natuurlijk geen juridisch onderlegt persoon. Op een moment dat het erop leek dat hij zijn zin niet kreeg nadat het OM zich verzette tegen bovenstaande verzoeken, dreigde La Serpe 'De banden dan maar een keer ongecensureerd in de rechtszaal te laten horen' (om zo de staat niet-ontvankelijkheid te laten verklaren) werd het Mr. Sander Janssen, de advocaat van Jesse Remmers echt even te veel. Op het moment dat Mr. Nico Meijering al aanstalten leek te maken iets te gaan zeggen en opstond, was Mr. Janssen hem voor en greep de microfoon.

Mr. Janssen riep: Ik ben het spuugzat! Kunnen we alstublieft stoppen! We zitten hier maar te luisteren naar een niet-juridisch onderlegd persoon. Hij zit maar te eisen. Hij slingert zomaar alles de rechtszaal in. Het gaat werkelijk beneden alle peil! Hij wil drie ton en een eigen identiteit en die krijgt u niet, meneer La Serpe. Dan verzoekt hij iets en dreigt hij weer stukken openbaar te gaan maken en dat doet hij uiteindelijk dan toch maar weer niet. En-het-gaat-maar-door! Ik ben het echt spuug en spuugzat! Het is een ein-de-loze touwtrekkerij.
Mijnheer La Serpe is in een waanzinnig ingewikkeld juridisch proces verwikkeld. Hij lijkt op een patiënt in een medisch zeer ingewikkelde situatie die zijn dokters maar even wegstuurt en zegt ik ben niet ziek. Ik doe het zelf wel.

Officier Mr. Oppe reageerde: Mijnheer Janssen u gaat nu toch echt buiten de orde! We zitten hier en hij mag zijn eigen verdediging doen. Op het moment dat hij zijn verzoek toelicht, moet dat kunnen.
Mr. Lauwaars greep in: Wat is buiten de orde? Ik kan mijnheer Janssen wel volgen dat het bijna Kafkaiaanse kwesties worden. Mijnheer Janssen heeft een hartekreet en hij mag dat gewoon doen. Iedereen heeft intussen een hartekreet geuit, zelfs ik afgelopen maandag, dus als mijnheer Janssen zijn ongenoegen wil laten blijken, waar ik ook enigzins begrip voor heb, moet dat gewoon kunnen.
Mr. Janssen: Dank u.

De rechter probeerde vervolgens La Serpe er nog een keer van te overtuigen dat het zeer wenselijk is zich toch gewoon bij te laten staan door een advocaat.
Rechter Mr. Van Dale: Mijnheer La Serpe, de situatie is een overstroming op een bord en daar zit u middenin. Uw advocaat wil u zo goed mogelijk door de overstroming heen loodsen en is het reddingsbootje waar u in kunt klimmen. Daar zit u dan in. Maar als u niet in dat bootje stapt bent u alleen in dat woelende water en die golven. U zegt nu 'Dat bootje is niet genoeg, ik wil een mooie coaster'.

La Serpe reageerde droog: Dat is een bijzonder mooie metafoor, echter die klopt niet, want het is eerder een rubberbootje, een klein reddingssloepje. Alleen heeft de officier er een gaatje in geprikt... (hard gelach in de zaal en op de tribune)
La Serpe boos: Moet ik anders maar gewoon weggaan? Dan kunt u verder met het proces....

Deze laatste twee zinnetjes zijn illustrerend voor datgeen wat de laatste weken heeft afgespeeld in de bunker-rechtszaal. Het hele probleem met La Serpe is dat hij alles en iedereen onder druk zet, terwijl hij dondersgoed in de gaten heeft dat hij zijn positie kan uitbuiten tot en met. Omdat er zonder La Serpe natuurlijk amper een liquidatieproces te voeren valt. Het openbaren van banden met opnames van gesprekken met TGB-officieren, zo zegt hij, omdat hij niet-ontvankelijkheid van de staat nastreeft als allergrootste doel, tijdens dit peperdure en meest prestigieuze onderwereldproces ooit, geeft La Serpe een ijzersterke onderhandelingspositie. Het voelt echter als afpersen van de Staat der Nederlanden.

Aan de andere kant: Ga er maar aan staan. Je denkt met een paar jaartjes (veilig) in de zon te kunnen genieten van je vrijheid met een flinke zak geld (in termijnen uitbetaald als renteloze leningen -die hij volgens de verdediging wellicht nooit hoeft terug te betalen- in het kader van: 'mijn eigen beveiliging regelen en dat is duur', daarnaast een door middel van plastische chirurgie veranderd uiterlijk en hulp bij het opstarten van een eigen bedrijf, en je merkt dat (de overigens volgens La Serpe op band opgenomen) toezeggingen later glashard weer ontkend worden, aldus de kroongetuige.

Het vertrouwen van La Serpe (en zijn drie advocaten) is daardoor na verloop van tijd gedaald tot een triest dieptepunt. Hij durft niet blindelings te vertrouwen op het openbaar ministerie en team getuigen bescherming die zijns inziens sowieso gewoon één en dezelfde organisatie zijn. Hij noemt de toezeggingen die zijn gedaan 'absolute leugens'. Het key-woord 'vertrouwen' komt dan ook allang niet meer voor in het beperkte juridische woordenboekje van La Serpe.

Mr. Nico Meijering had daar een vraag over: Ik heb ook een vraag. De heer La Serpe zegt steeds: 'Veiligheid is de belangrijkste reden'. Echter hij heeft ook over 'de Sahel' gesproken. Streeft ie nu na 'veiligheid' of een 'comfortabelere veiligheid'?
Het OM reageerde fel: Dat gaan u in feite niets aan!
Mr. Meijering onverstoorbaar: Het primaire doel is veiligheid. Het tweede doel is een doel waarbij het gaat om betere omstandigheden, wellicht een nog grotere zak met geld. Ik wil niet weten waar, maar belangrijk is wel dit inzichtelijk te krijgen. Plaatsvervangend door de heer Janssen vond ik het ook wel even opluchtend.

Mr. Meijering had nog meer vragen, echter de rechtbank besloot dit op een later moment aan de orde te laten komen.

Voorzitter Mr. Lauwaars: Ik ga u stallen, mijnheer Meijering. Dan gaan we dat er weer bij krijgen en loopt alles straks door elkaar. Dat wil niet zeggen dat u later geen gelegenheid krijgt deze vraag te stellen.

Het OM kreeg het woord en had ook een hartekreet.
Mr. Betty Wind: Mijnheer La Serpe zegt dat we allerlei beletselen opwerpen. Integendeel! Als La Serpe zelf aanwezig wil zijn, zeggen wij: 'Als hij dat wil, moet hij dat maar doen'. We willen het absoluut niet beletten. We moeten er wel voor waken dat dat soort thema's niet door elkaar gaat lopen. We ondersteunen wel de hartekreet van de heer Janssen. We zijn het er mee eens. Het is een heilloze weg. Het duurt enorm lang. We zijn bij het OM zo klaar met dit. Mijnheer La Serpe, denk er nog eens goed over na of u mijnheer Van Schaik niet terugneemt. Dit was ook een hartekreet van het OM.

La Serpe: Ik heb ook een hartekreet naar het OM: Als ik veilig ben, ga ik door!

Mr. Lauwaars citeerde La Serpe: Ik heb ook een hartekreet? Maar als ik het dan voor u in juridische kaders plaats, dat u dan zegt: 'Ik ben het er niet mee eens'?!

Dat laatste bedoeld de voorzitter natuurlijk een beetje cynisch. La Serpe wil zijn verdediging zelf doen, de rechtbank zal de kroongetuige dan volgens de wet door het proces heen moeten helpen loodsen met uitleg op momenten dat hij de juridische kanten niet goed in de gaten heeft, maar wat kun je met een kroongetuige als La Serpe die werkelijk denkt dat alles en iedereen tegen hem is, en ook de rechtbank niet kan rekenen op erg veel vetrouwen van La Serpe.

Na bovenstaande uitspraak stond op de agenda dat de verdediging verder kon met het verhoor van La Serpe waar men 11 november reeds een aanvang mee maakte.

Mr. Sander Janssen en Mr. Nico Meijering probeerden naar aanleiding van ontboezemingen van La Serpe, oftwel zijn herinneringen 1 tm 3 en zijn herinneringen 4 tm 9, gedaan tijdens eerdere zittingen, inzichtelijk te krijgen wat zich nu precies heeft afgespeeld om La Serpe bereid te vinden door te zetten met getuigen. Dat was dus nog in de tijd van de kluis- en intentie-verklaring(en). Veel kon La Serpe zich niet herinneren of zei kwam met een van zijn vaste mantra's (zoals de verdediging dat vaak noemt): 'Als ik dat toen zo heb verklaard, blijf ik daar bij' of  'Als ik dat toen verklaard heb, heb ik dat naar waarheid gedaan'. Fris van lever uit zijn herinneringen putten, lukt La Serpe vaak niet. Daarnaast zou de beschermings-overeenkomst met het TGB hem vaak beletten te antwoorden op schijnbaar simpele vragen van de verdediging. Het gebeurde ook regelmatig dat het OM dan ingreep.

Ik kan niet het hele verhoor weergeven, maar heb wel enkele opmerkelijke zinnen geselecteerd.

Over de beloftes die La Serpe zouden zijn gemaakt.
La Serpe: Het is puur fictief, maar men beloofd je een Ferrari.... met een VW-motor. Men zegt: We geven je maar 10 euro benzine per week. En we houden de sleutels bij ons. (hard gelach op de tribune)

Mr. Janssen: Klopt het dat die 3 ton die u is toegezegd is geparkeerd in de hernieuwde overeenkomst?
La Serpe: Nee.

Mr. Janssen: Als het zo zou zijn dat mijnheer La Serpe 3 ton is toegezegd, onder welke noemer is dat weggezet? Als dat een excessieve toezegging is, kan de rechtbank dat meenemen in haar beraad.

Mr. Janssen: Het is bijna lachwekkend hoe men zich in bochten heeft gewrongen om de intentie-verklaring getekend te krijgen.

Er vonden gesprekken plaats met CIE-officier Sander de Haas en wat later met TGB-medewerkers. De Haas heeft volgens La Serpe een keer gezegd, toen hij via zijn advocaat uit onvrede had laten weten: 'Dan stop ik ermee', nog in aanloop naar de intentie-overeenkomst: 'Dan krijg je 6 dagen voorsprong en kom ik achter je aan'.

Op een moment was de verstandhouding tussen La Serpe en het TGB nog niet verziekt. Inmiddels is dat wel zo volgens La Serpe en is het TGB niet meer van goede wil. 'We gaan op een andere manier met elkaar om', aldus La Serpe.

Mr. Janssen: Ik heb de sterke indruk dat het OM zelf ook toezeggingen heeft gedaan waar men nu van weet dat die niet nagekomen kunnen worden.

Na Mr. Sander Janssen was het de beurt aan Mr. Nico Meijering. Maandag as gaat het horen van La Serpe verder. Dan zal ik ongetwijfeld nog wat momenten terughalen uit het verhoor door Janssen en Meijering.

Bondtehond