Vandaag werd tijdens het Hells Angels-proces in de Rechtbank aan de Parnassusweg de hele dag besteed aan het verhoren van hoofdinspecteur van politie, Dhr. de Hond, over geheimhouders- gesprekken. De Hond was de teamleider in het onderzoek naar de handel en wandel van de Hells Angels. Veel duidelijkheid kwam er echter niet. Sterker nog, de advocaten van de Hells Angels moesten, tot grote irritatie aan toe, de antwoorden vaak uit deze getuige trekken.

Mr. Nico MeijeringDaarover richtten enkele raadslieden het woord tot de Rechtbank. Een aantal malen kwam het tot felle discussies, waarbij advocaten zich bij de rechtbankvoorzitter beklaagden over de wijze waarop deze getuige steeds om de hete brij heen scheen te draaien. Een aantal malen werden er erg ontwijkende antwoorden gegeven door de getuige, waar vooral Advocaat Nico Meijering en Mr. Nicole Cuvelier zeer fel tegen protesteerden.

Na een tijdje hadden de raadslieden er duidelijk genoeg van en lieten zij de rechtbank dhr. De Hond op zijn vingers tikken dat ie beter zijn best moest doen duidelijke antwoorden te geven. Schijnbaar zeer eenvoudige vragen, waar een eenvoudig antwoord op mogelijk was geweest, klonken nu ontwijkend.
Voorbeeldje, vroeg in het verhoor van Mr. Meijering:

Meijering: Wat heeft u ondernomen nav dit getuigeverhoor ?
De Hond: Heb even gekeken, waar gaat dit over?

Meijering: Heeft u zich geprepareerd, is er overleg geweest?
De Hond: Nee.

Meijering: Wat wel?
De Hond: Een beetje gescand, maar niet inhoudelijk.

Meijering: Heeft u overlegd met uw collega's?
De Hond: Ik heb Dhr. Dijs gesproken.

Meijering: Heeft u een conclusie getrokken? Waar is het mis gegaan?
De Hond: Dat is niet aan mij...

Meijering: Weet u waarom de geheimhoudersgesprekken niet vernietigd zijn?
De Hond: Dat is niet aan mij, ik weet het niet precies.

Meijering: Wanneer kwam u op de hoogte van 'Pretorius'? (deelonderzoek ook i.v.m. Hells Angels)
De Hond: Toen het werd besproken in het team.

Meijering: Wat werd er besproken?
De Hond: 'De Cake van de dag' (de Angels op tribune lachen)
(Cake van de dag = waarschijnlijk wat er die dag onderzocht moest worden)

Meijering geïrriteerd: Probeert u nou eens licht in de duisternis te geven?
De Hond: Er is wel wat gebeurd, ja.

Meijering hevig geïrriteerd: Kunt u nou gewoon vertellen wat er is gebeurt???? Ik wil niet in een uitputtingsslag terecht komen. Speelt u geen verstoppertje en antwoord gewoon !

Zo ging het zo'n beetje de hele dag. Nou had De Hond het niet zo getroffen met zijn ondervragers, want ook Mr. Nicole Cuvelier trok fel van leer tegen de teamleider. Zij liep rood aan en kon zich ogenschijnlijk maar net bedwingen niet in schreeuwen uit te barsten. De officier van justitie vond dat ze het een beetje rustiger aan moest doen, met iets andere woorden. De getuige had moeite met de toon en de manier waarop hij ondervraagd werd, volgens hem.

De hoofdinspecteur van politie kon steeds maar niet vertellen waarom die geheimhoudersgesprekken nou niet vernietigd waren. Hij had er zelf ook moeite mee gehad toen hij ze was tegengekomen.

Hij had toenmalige officier van justitie Gert Oldenkamp er wel op gewezen dat de geheimhoudersgesprekken nog vernietigd moesten worden, echter hij kon niet vertellen waarom daar geen gehoor aan was gegeven.
Wel zei hij dat hij geen aanwijzingen had dat er informatie uit de gesprekken gebruikt is om het onderzoek te sturen. Dat zei het OM ook al eerder. Dhr. de Hond zei : Ik kan het mij niet voorstellen.

Zou later toch blijken dat er sturing is gegeven aan het onderzoek dmv die geheimhoudersgesprekken kon het Angels-proces wel es uitlopen op een zoveelste misser voor het OM. Donderdag gaat het proces verder om 10:00 met het verhoor van de toenmalige officier Dhr. Oldenkamp.

Crimesite is daar natuurlijk weer bij....

Door Bondtehond