zaterdag 18 juni 2011

Uitspraak Kort geding: 'Foto's kroongetuige Peter La Serpe moeten gebalkt'

Vrijdag deed voorzieningenrechter mr. P.A. Koppen uitspraak in het kort geding die kroongetuige Peter La Serpe had aangespannen tegen misdaadsite Camilleri. Peter La Serpe had vier eisen in geding gebracht. (1a) Het verwijderen en verwijderd houden van foto’s van Peter La Serpe waarop zijn ogen te zien zijn. (1b) Het verwijderen en verwijderd houden van linken cq. embedded afbeeldingen van foto’s van Peter La Serpe waarop eveneens zijn ogen te zien zijn. (2) Het aanschrijven van Google, MSN en Ilse, om foto’s waarop Peter La Serpe zijn ogen te zien zijn te laten verwijderen door deze zoekmachines. (3) Het betalen van een voorschot van € 10.000 op door Peter La Serpe reeds geleden en nog te lijden schade door de onrechtmatige publicatie van het gewraakte beeldmateriaal, alsmede een dwangsom bij het in gebreke blijven van de hierboven beschreven punten 1a, 1b en 2.


“Eiser is zowel verdachte als getuige in het Passageproces, heeft de status van bedreigde getuige en is opgenomen in een getuigenbeschermingsprogramma. Ter beoordeling ligt voor of gedaagde mogelijk in de toekomst, door op zijn website (een link naar) ongebalkte foto’s van eiser te plaatsen, onrechtmatig zou handelen jegens eiser. De beantwoording van deze vraag ligt in het spanningsveld tussen het recht op vrijheid van meningsuiting enerzijds en het recht op persoonlijke levenssfeer, waaronder de onaantastbaarheid van het menselijk lichaam, anderzijds. In verhouding tot het gewicht van het recht van eiser is dat van gedaagde naar het oordeel van de voorzieningenrechter gering. De voorzieningenrechter komt tot de conclusie dat gedaagde onrechtmatig jegens eiser zou handelen indien hij toelaat dat ongebalkte foto’s van eiser op zijn website worden gepubliceerd. Gedaagde wordt geboden ongebalkte foto’s van eiser van zijn website verwijderd te houden.”

De voorzieningenrechter oordeelde dat in het geval van een beschermde kroongetuige er een belang kan zijn om deze alleen met gebalkte foto op Camilleri te publiceren. Camilleri mag dan ook volgens het vonnis geen afbeeldingen zonder balk van Peter La Serpe op haar server plaatsen. Doet Camilleri dat toch dan kan zij een dwangsom opgelegd krijgen, die telkens voor matiging door een rechter vatbaar is. Op punt 1 heeft Peter La Serpe gelijk gekregen echter zonder dat de rechter vindt dat Camilleri tot op heden onrechtmatig tegen de kroongetuige heeft gehandeld. Punt 1b, 2 en 3 heeft voorzieningenrechter mr. P.A. Koppen afgewezen. Zowel Peter La Serpe als Camilleri moeten de kosten voor deze principiële kwestie ieder voor zich zelf dragen.

Lees het vonnis LJN: BQ8288 -Rechtbank ‘s-Gravenhage-   HIER

De redactie van Camilleri.nl liet aan Bondtehond weten dat men tevreden is met de uitspraak.

Bondtehond
Aangepast zoeken