zaterdag 22 april 2017

Alle verdachten Passage-proces doen laatste woord voor Hof

Eindelijk is dan bijna het einde in zicht van het reeds 10 jaar durende liquidatieproces Passage. Volgens een strak schema konden alle verdachten en de beide kroongetuigen, die tevens worden verdacht van meerdere strafbare feiten, gisteren hun laatste woord doen voor het Hof in het JCS op Schiphol. Wel even speciaal zo'n slotdag, vandaar dat er ook weer een aantal journalisten op deze zitting waren afgekomen. Ook waren er weer eens een aantal familieleden en vrienden van verdachten aanwezig op de publieke tribune. Lees hieronder mijn Twitterverslag.

(klik voor groter)

De meeste verdachten hielden het kort, waaronder Sjaak Burger die kortgeleden is geopereeerd aan zijn keel, waardoor hij op dit moment niet in staat was om zelf te spreken, aldus zijn advocaat. Een aantal keer werden verdachten emotioneel en zelfs Fred Ros hoorden we even snotteren toen hij het had over zijn familie, dat hij die nooit meer zou zien. 'Maar ze weten wel dat ik leef'... La Serpe was niet aanwezig en liet zijn laatste woord voorlezen door zijn raadsman Mr. Jan Peter van Schaik. De hoofdverdachten Jessy Remmers en Dino Soerel waren 's middags het langst aan het woord. Ieder ongeveer twee uur. Jessy had een vrij langere tekst voorbereid, ongeveer 4 uur spreektijd, echter hij moest zijn laatste woord van het Hof beperken tot maximaal 2 uur spreektijd en had dus veel tekst geschrapt. Soerel sloot de dag af met zijn laatste woord.Jessy Remmers vertelde het Hof in zijn laatste woord dat er gewerkt wordt aan een boek waarin hij zijn visie naar voren brengt en ook onthullingen doet die niet eerder ter sprake zijn geweest in de afgelopen 10 jaar. Althans niet op openbare zittingen, maar (gedeeltelijk) wel achter gesloten deuren. Hij vindt echter dat bepaalde zaken wel bekend moet worden bij de Nederlandse bevolking. Er zijn dingen die het OM onbesproken heeft willen houden, waar Jessy wel over wilde vertellen tijdens openbare zittingen. Denk daarbij onder meer aan CIE-gerelateerde perikelen. Echter regelmatig werd hem door de officieren van justitie van het Openbaar Ministerie belet daar in het openbaar over te spreken. Dat heeft volgens Jessy bijgedragen aan een verkeerd beeld dat over hem is ontstaan.

Remmers is sowieso van mening dat er een 'Pontius Pilatus-effect' is gecreëerd door de media omdat men herhaaldelijk heeft bericht hoe schuldig de verdachten zouden zijn en men daarin vooral het OM volgde, waarmee dus het effect is bereikt dat 'het volk' overtuigd is geraakt van zijn schuld en wil dat hij veroordeeld wordt. De rechters durfden hem in elk geval al niet vrij te spreken, ondanks het ontbreken van deugdelijk en overtuigend bewijs, aldus Remmers.

Even leverde een mededeling in zijn tekst een grappig momentje op. In zijn laatste woord vertelde Jessy dat hij tijdens zijn detentie 'even had gegoogled' om een bepaalde locatie na te trekken die niet zou kloppen in het requisitoir van het OM. Hij had in huis van bewaring Krimpen a/d IJssel namelijk tijdelijk de beschikking over een naar binnen gesmokkelde dongel waarmee hij toegang had tot het internet. De voorzitter merkte glimlachend op: 'Met de Passage-dongel?' Daarop schoten de andere raadsheren en sommige aanwezigen wel even in de lach. Die dongel is overigens op een gegeven moment tijdens een cel-inspectie aangetroffen en in beslag genomen.


Het bleek dat Jessy mensen die in die periode via zijn website www.unipax.nl (die overigens nu offline lijkt te zijn) contact op namen met zijn stichting ook echt persoonlijk te woord heeft gestaan om hen desgevraagd van advies te voorzien. Deze mensen dachten, aldus Jessy, dat zij contact hadden met een medewerker van Stichting Unipax, maar dat was dus Remmers zelf die hun e-mailtjes beantwoordde.

Over het boek kan ik nu wel zeggen dat er ook met mij meermaals contact is geweest via e-mail en de chat van Facebook. Aanvankelijk begon dat met de vraag van "een kennis" van Jessy die vroeg of ik wat aandacht wilde besteden aan zijn tijdens detentie geschreven boeken 'Beyond the Truth of Life' - Part I en Part II.


Gaandeweg het contact onstond het idee om in samenwerking met Jessy een boek over hem als 'vermeend hitman nr.1 van de onderwereld' te schrijven. Remmers gaf al tijdens één van onze eerste e-mailtjes aan dat hij had gehoord dat ik aan een boek werkte en bood toen aan dat hij me daarmee wel zou willen (en kunnen) helpen. Uiteraard vond ik dat zeer interessant. Zeker als je beseft dat Jessy zich die eerste jaren van het Passage-proces vooral beriep op zijn zwijgrecht. Hij vind het echter wel belangrijk dat er een waarheidsgetrouw beeld over hem naar buiten komt.

Belangrijke en voor mij ook doorslaggevende quote uit dat eerste e-mailtje van Jessy was: 'Er hoeft voor mij helemaal niet zo zeer geschreven te worden dat ik een zeer moreel correcte persoon ben, maar liever wel de waarheid dan al die verschrikkelijke (vaak aantoonbare) leugens (zonder enige vorm van deugdelijk bewijs) zoals veel verslaggevers het in de media introduceren'...

Ik besloot mede daarom en voor zover mogelijk verder in overleg te gaan met Jessy over de eventuele mogelijkheid om op korte termijn dus een spraakmakend boek te schrijven. Daar ben ik dus al een tijd mee bezig en heb daartoe afgelopen half jaar reeds vergevorderde gesprekken gevoerd met een grote bekende uitgever. Wel verzocht ik Jessy het plan nog maar beter even stil te houden omdat de termijn waarop het boek uitgegeven zou kunnen worden nog moeilijk was/is vast te stellen. Liever eerst wat meer zekerheid, alvorens er al tijdens Passage ruchtbaarheid aan te geven. Om allerlei praktische redenen zag/ziet de uitgever geen mogelijkheid het nog voor het einde van het proces te drukken en in de winkel te krijgen. En dat is nog afgezien van het feit dat een boek ook echt een lekker leesbaar en dus goed geschreven zal moeten worden. Kwa onthullingen en ook vele wetenswaardigheden die het voorstellingsvermogen van de gemiddelde lezer te boven zullen gaan, zit het in elk geval wel goed. Maar er moet nog veel gebeuren.

Gelukkig was de periode waarin wij contact hadden lang genoeg om veel informatie uit te wisselen en vormt het wegvallen van ons contact verder geen belemmering meer. U zult begrijpen dat er in het boek geen namen zullen worden gepubliceerd die niet al op enigerlei wijze ooit ter sprake zijn geweest, hetzij op openbare zittingen, hetzij achter gesloten deuren, of in Jessy's manuscript 'Exposé'*, dus de onderwereld kan sowieso opgelucht adem blijven halen. Waar dat (onder meer) om veiligheidsredenen echt niet kon, heeft Jessy wijselijk gezwegen en bleef hij net als voor de Rechtbank en het Hof zijn codes en principes trouw. Over die principes merkte hij tijdens het voordragen van zijn laatste woord nog op dat het OM tijdens het requisitoir heeft gezegd dat men Jessy's (altruïstische) principes raar vindt. 'Maar dat is vooral omdat men dat maar moeilijk vindt om te geloven', merkte Remmers op. In de periode dat wij contact hadden, heeft hij mij wel degelijk op overtuigende wijze kunnen aantonen dat zijn altruïstische principes en denkwijze te maken hebben met een schokkende gebeurtenis, die in het boek zeker aan de orde zal komen.

(*Exposé is een geschrift van bijna 400 pagina's van Jessy's hand, geschreven in zijn Marokkaanse cel op verzoek van zijn toenmalige advocaat Mr. Gerard Hamer (RIP) om zijn advocaten van Cleerdin en Hamer te informeren over wat er volgens Jessy daadwerkelijk zou zijn gebeurd in de periode waarover Peter la Serpe loog, volgens Jessy. Daarvan zijn reeds één keer gedeeltelijke en gekuisde teksten aan journalisten van Vrij Nederland verstrekt. De respons die hij daarop kreeg viel Jessy nogal tegen, waarna hij besloot niet meer het volledige ongekuisde Exposé beschikbaar te stellen aan diezelfde en/of mogelijk ook nog aan andere journalisten.)   

<<0>>

Hieronder enkele artikelen van aanwezige journalisten over deze laatste zittingsdag. Nou ja, er komt zoals het er nu naar uitziet nog één zitting op 15 juni waarop het Hof het Passage-onderzoek officieel zal afsluiten. Tenzij er nog onderzoek nodig zou zijn. Maar afgaande op wat voorzitter Mr. Ruud Veldhuisen zei, dat men de verdachten aanraadde niet te komen, kun je er wel vanuit gaan dat het enkel bij die afsluiting van het Passage-onderzoek zal blijven. Niet de moeite waard om daar helemaal voor naar de extra beveiligde rechtbank in het JCS op Schiphol te worden getransporteerd.

Het Parool

Crimesite

Trouw

Misdaadjournalist

Volkskrant 

De uitspraak wordt naar verwachting eind juni verwacht. Zelf heb ik vaak gedacht dat men vlak voor het zomerreces in 2017 uitspraak zou doen. Daar zat ik niet ver naast. Het wordt nog spannend. Daar ben ik natuurlijk bij.

Bondtehond