maandag 25 oktober 2010

Dino Soerel: “John van den Heuvel doet waarheid ernstig geweld aan”

Dino Soerel heeft vanmorgen via zijn advocaten middels het volgende persbericht laten weten dat hij zich ernstig benadeeld voelt in zijn procespositie in het Passage-proces. Dit naar aanleiding van de ontkenning door misdaadverslaggever John van den Heuvel van De Telegraaf dat hij Dino Soerel via zijn toenmalige raadsman getipt zou hebben voor een mogelijk op handen zijnde arrestatie. Soerel geeft aan dit ten zeerste te betreuren.


-----------------------------Persbericht -----------------------------------

In het Passage proces heeft Soerel ter zitting van 19 oktober jl. n.a.v. vragen van de rechtbank kenbaar gemaakt dat de aanleiding voor het feit dat hij eind 2006 is ‘weggebleven’ niets met Passage van doen heeft gehad. De aanleiding was immers dat de journalist John van den Heuvel Soerel via zijn toenmalige advocaat had laten weten over serieuze informatie te beschikken dat Soerel zou worden aangehouden in verband met enkele ‘oude drugszaken’, en dat (mede) daarom Van den Heuvel Soerel wilde interviewen.

In een reactie¹ heeft Van den Heuvel kenbaar gemaakt dat “áls het al zo zou zijn geweest” dat hem vooraf dergelijke informatie zou hebben bereikt, hij “dat natuurlijk nooit” zou hebben doorgeven.

Soerel laat weten dat Van den Heuvel met deze reactie “de waarheid ernstig geweld aan doet”. Soerel betreurt dat ten zeerste aangezien daarmee zijn procespositie benadeeld wordt. Niet alleen in het Passage-proces, maar ook in het kader van reeds jaren in publicaties van Van den Heuvel aangehaalde verdachtmakingen dat Soerel over “corrupte contacten bij de Amsterdamse politie” zou beschikken. Zo liet Van den Heuvel deze vermeende corrupte contacten nog terugkomen in zijn artikel in De Telegraaf van 19 november 2006² dat verscheen na de weigering van Soerel om het gevraagde interview te geven. In dat artikel schrijft Van den Heuvel dat Soerel i.v.m. vervolging voor een oude heroïnezaak “getipt (werd) over zijn op handen zijnde arrestatie en (op) de vlucht (..) sloeg”.

Soerel werd inderdaad (via zijn toenmalige raadsman ) getipt door Van den Heuvel. (Mr. Bram Moszkowicz - Red.)

***
Meijering Van Kleef Ficq & Van der Werf Advocaten
Amsterdam, 25 oktober 2010

¹
#  o.m. Telegraaf-TV d.d. 19 oktober jl.
²#  “De ‘STILLE VENNOTEN’ van Holleeder”.
Zie o.m. in dat artikel: Van Dino S. is bekend dat hij jarenlang over uitstekende corrupte contacten bij de Amsterdamse politie beschikte. Vermoedelijk nam hij de 'platte' dienders over van zijn vriend Jan Femer, die in 2000 op de Haarlemmerdijk werd geliquideerd. Toen duidelijk werd dat het Holleeder-onderzoek onvoldoende bewijs tegen Dino S. opleverde, gooide justitie het over een andere boeg. Alle andere zaken waarmee S. in het verleden in verband werd gebracht, zijn opnieuw onderzocht.

Het spitwerk had succes. Volgens het openbaar ministerie kan S. worden vervolgd vanwege zijn betrokkenheid bij de smokkel van ruim tachtig kilo heroine naar Engeland. Dat het transport al een paar jaar geleden plaatsvond, maakt voor justitie niets uit. Als S. schuldig wordt bevonden, verdwijnt hij minstens acht jaar achter de tralies.

Maar voorlopig zijn de 'stille vennoten' van Holleeder nog op vrije voeten. Dino werd getipt over zijn ophanden zijnde arrestatie en sloeg op de vlucht. Vermoedelijk verblijft hij in het buitenland.
---------------------------------------------------------------------------------


Aldus het persbericht van heden ochtend.

Bondtehond